Khoa Quản trị kinh doanh (Cao đẳng chính quy)
Trần Viết Phương
Trần Viết Phương
Ngày sinh: 14-02 (25)
Bình Định
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Uông Thị Bảo Trân
Uông Thị Bảo Trân
Ngày sinh: 04-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
La Bội Doanh
La Bội Doanh
Ngày sinh: 23-02 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Ngọc Dịu
Vũ Thị Ngọc Dịu
Ngày sinh: 20-03 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Giang Kim Anh
Giang Kim Anh
Ngày sinh: 17-10 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Xuân
Trần Thanh Xuân
Ngày sinh: 24-02 (24)
Cà Mau
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày sinh: 28-03 (24)
Bình Thuận
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Xuân Lan
Nguyễn Thị Xuân Lan
Ngày sinh: 10-02 (24)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Quang Lợi
Lê Quang Lợi
Ngày sinh: 16-11 (24)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Bích Lộc
Lê Bích Lộc
Ngày sinh: 19-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Hồng Loan
Lê Hồng Loan
Ngày sinh: 17-01 (24)
Vĩnh Long
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trương Hoài Nam
Trương Hoài Nam
Ngày sinh: 01-06 (24)
Bình Dương
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 18-08 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thiệu Quyền
Trần Thiệu Quyền
Ngày sinh: 21-05 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Ngọc Quyên
Lê Nguyễn Ngọc Quyên
Ngày sinh: 09-09 (24)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Ngày sinh: 30-07 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Hồng Gấm
Dương Thị Hồng Gấm
Ngày sinh: 01-12 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Ngọc Yến
Ngô Ngọc Yến
Ngày sinh: 16-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 12-04 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bích Hường
Lê Thị Bích Hường
Ngày sinh: 22-12 (25)
Bình Định
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lâm Quốc Hòa
Lâm Quốc Hòa
Ngày sinh: 24-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trịnh Thanh Lộc
Trịnh Thanh Lộc
Ngày sinh: 10-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Thu Lên
Đỗ Thị Thu Lên
Ngày sinh: 16-09 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Ngày sinh: 19-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thanh Uyên
Lê Thị Thanh Uyên
Ngày sinh: 10-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Lâm Mỹ Hạnh
Võ Lâm Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 12-04 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Hà Thị Thanh Xuân
Hà Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 02-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Y Ngân Ênuôl
Y Ngân Ênuôl
Ngày sinh: 08-08 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Văn Công
Lê Văn Công
Ngày sinh: 09-09 (31)
Ninh Bình
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thu Hằng
Trần Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 12-01 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thúy Hằng
Nguyễn Thúy Hằng
Ngày sinh: 19-02 (26)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Dịp Châu
Ngô Dịp Châu
Ngày sinh: 24-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Ngàn
Nguyễn Hữu Ngàn
Ngày sinh: 19-09 (25)
Tây Ninh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hương
Trần Thị Hương
Ngày sinh: 18-02 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Lệ Huyền
Nguyễn Thị Lệ Huyền
Ngày sinh: 02-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Ngày sinh: 30-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thủy Tiên
Huỳnh Thủy Tiên
Ngày sinh: 17-10 (25)
An Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Nhật Tâm
Trần Nhật Tâm
Ngày sinh: 10-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Như Y
Nguyễn Như Y
Ngày sinh: 01-12 (25)
Cà Mau
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 19-04 (26)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Hằng Giang
Đặng Thị Hằng Giang
Ngày sinh: 19-09 (26)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trương Hoài Duyên
Trương Hoài Duyên
Ngày sinh: 24-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Thảo Hiền
Dương Thị Thảo Hiền
Ngày sinh: 22-07 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 12-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Tăng Xuân Lan
Tăng Xuân Lan
Ngày sinh: 05-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Nguyên Khôi
Nguyễn Nguyên Khôi
Ngày sinh: 05-10 (28)
Gia Lai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lỷ Dách Khìn
Lỷ Dách Khìn
Ngày sinh: 01-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Mai Thanh Hương
Mai Thanh Hương
Ngày sinh: 12-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Hưng
Nguyễn Thanh Hưng
Ngày sinh: 09-09 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đức Long
Nguyễn Đức Long
Ngày sinh: 02-10 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Trúc Linh
Trần Thị Trúc Linh
Ngày sinh: 05-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vũ Linh
Nguyễn Thị Vũ Linh
Ngày sinh: 23-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Kim Ngân
Dương Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 25-02 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Quyên
Nguyễn Thị Kim Quyên
Ngày sinh: 20-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Văn Phú
Trần Văn Phú
Ngày sinh: 28-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Mai Xuân Thái
Mai Xuân Thái
Ngày sinh: 29-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Tâm
Lê Thành Tâm
Ngày sinh: 25-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đinh Phước Tài
Đinh Phước Tài
Ngày sinh: 21-07 (26)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Sang
Trần Thanh Sang
Ngày sinh: 27-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Toàn Thắng
Huỳnh Toàn Thắng
Ngày sinh: 06-06 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Nhật Thắng
Hoàng Nhật Thắng
Ngày sinh: 17-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 15-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Thúy Hằng
Huỳnh Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 15-12 (27)
Bến Tre
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
Ngày sinh: 02-01 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Ngày sinh: 14-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bé Thơm
Nguyễn Thị Bé Thơm
Ngày sinh: 02-01 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thụy Thiên Trúc
Trần Thụy Thiên Trúc
Ngày sinh: 30-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Xuân Trang
Trần Xuân Trang
Ngày sinh: 12-07 (26)
An Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Hồng Trang
Ngày sinh: 17-12 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Bùi Nhật Trường
Bùi Nhật Trường
Ngày sinh: 06-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thanh Xuân
Võ Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 22-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Kim Dung
Hoàng Kim Dung
Ngày sinh: 07-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Tá Công
Võ Tá Công
Ngày sinh: 18-03 (26)
Hậu Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 17-04 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Ngọc Danh
Phạm Ngọc Danh
Ngày sinh: 28-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 20-10 (26)
Gia Lai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 29-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Hoa
Phan Thị Hoa
Ngày sinh: 02-04 (26)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Đăng Khoa
Võ Đăng Khoa
Ngày sinh: 26-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Khải Đăng Kha
Trần Khải Đăng Kha
Ngày sinh: 12-12 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Ngày sinh: 27-04 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Thái Trà My
Thái Trà My
Ngày sinh: 25-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 21-11 (26)
Bình Dương
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thảo Ngọc
Đoàn Thị Thảo Ngọc
Ngày sinh: 28-10 (26)
Gia Lai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trương Kim Phụng
Nguyễn Trương Kim Phụng
Ngày sinh: 04-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Khưu Mỹ Quyên
Khưu Mỹ Quyên
Ngày sinh: 20-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Minh Tuyền
Phạm Thị Minh Tuyền
Ngày sinh: 23-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 19-04 (26)
Sông Bé
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 10-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thúy Vy
Nguyễn Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Ngày sinh: 14-12 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Vũ Thoại Trúc Ly
Vũ Thoại Trúc Ly
Ngày sinh: 29-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Minh Trung
Nguyễn Hữu Minh Trung
Ngày sinh: 22-07 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thảo Nguyên
Nguyễn Thảo Nguyên
Ngày sinh: 12-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Lượng
Võ Thị Lượng
Ngày sinh: 05-03 (27)
Bình Định
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Thân Quốc Hữu
Thân Quốc Hữu
Ngày sinh: 19-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Đỗ Mỹ Uyên
Đỗ Mỹ Uyên
Ngày sinh: 01-09 (28)
Bình Dương
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Kim Linh
Nguyễn Thị Kim Linh
Ngày sinh: 02-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07QT2C
Quản trị kinh doanh (2008)
Lâm Chí Vương
Lâm Chí Vương
Ngày sinh: 02-03 (29)
TPHCM
Lớp: 06QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Văn Tuấn Cường
Nguyễn Văn Tuấn Cường
Ngày sinh: 02-11 (29)
TPHCM
Lớp: 06QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)