Khoa Quản trị kinh doanh (Cao đẳng chính quy)
Trần Vũ Hoài Trinh
Trần Vũ Hoài Trinh
Ngày sinh: 01-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Uông Thị Bảo Trân
Uông Thị Bảo Trân
Ngày sinh: 04-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
La Bội Doanh
La Bội Doanh
Ngày sinh: 23-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Ngọc Dịu
Vũ Thị Ngọc Dịu
Ngày sinh: 20-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Giang Kim Anh
Giang Kim Anh
Ngày sinh: 17-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Xuân
Trần Thanh Xuân
Ngày sinh: 24-02 (25)
Cà Mau
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Sâm Linh
Huỳnh Sâm Linh
Ngày sinh: 18-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Bích Lộc
Lê Bích Lộc
Ngày sinh: 19-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày sinh: 21-03 (25)
Phú Yên
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Hồng Loan
Lê Hồng Loan
Ngày sinh: 17-01 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
Ngày sinh: 15-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Vân Nhu
Lê Vân Nhu
Ngày sinh: 26-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 18-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Long Trân
Hồ Long Trân
Ngày sinh: 13-03 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Ngày sinh: 30-07 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Hồng Gấm
Dương Thị Hồng Gấm
Ngày sinh: 01-12 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Chiêu Dương
Đỗ Chiêu Dương
Ngày sinh: 04-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Ngọc Yến
Ngô Ngọc Yến
Ngày sinh: 16-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 12-04 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Thu Hòa
Đinh Thị Thu Hòa
Ngày sinh: 20-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Mến
Đỗ Thị Mến
Ngày sinh: 06-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trịnh Thanh Lộc
Trịnh Thanh Lộc
Ngày sinh: 10-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Ngày sinh: 19-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thanh Uyên
Lê Thị Thanh Uyên
Ngày sinh: 10-12 (27)
Bình Thuận
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Vương Anh Sâm
Vương Anh Sâm
Ngày sinh: 18-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Duy Bảo
Nguyễn Duy Bảo
Ngày sinh: 17-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thu Hằng
Trần Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 12-01 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Dịp Châu
Ngô Dịp Châu
Ngày sinh: 24-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Khang
Trần Ngọc Khang
Ngày sinh: 18-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Ngàn
Nguyễn Hữu Ngàn
Ngày sinh: 19-09 (26)
Tây Ninh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hồng Nga
Nguyễn Hồng Nga
Ngày sinh: 06-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Lệ Huyền
Nguyễn Thị Lệ Huyền
Ngày sinh: 02-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thu Thảo
Nguyễn Trần Thu Thảo
Ngày sinh: 29-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Vĩnh Thịnh
Phạm Vĩnh Thịnh
Ngày sinh: 09-04 (26)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Ngày sinh: 30-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Quỳnh Như
Lê Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 12-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thủy Tiên
Huỳnh Thủy Tiên
Ngày sinh: 17-10 (26)
An Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Trang
Nguyễn Thị Thanh Trang
Ngày sinh: 16-04 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hải Vân
Trần Thị Hải Vân
Ngày sinh: 26-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Thị ánh Tuyết
Trương Thị ánh Tuyết
Ngày sinh: 03-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thanh Trúc
Đoàn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 10-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 19-04 (27)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Hằng Giang
Đặng Thị Hằng Giang
Ngày sinh: 19-09 (27)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trương Hoài Duyên
Trương Hoài Duyên
Ngày sinh: 24-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Hưng
Nguyễn Hữu Hưng
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Ngày sinh: 29-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Thảo Hiền
Dương Thị Thảo Hiền
Ngày sinh: 22-07 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Tăng Xuân Lan
Tăng Xuân Lan
Ngày sinh: 05-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lý Thiên Kim
Lý Thiên Kim
Ngày sinh: 24-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Nguyên Khôi
Nguyễn Nguyên Khôi
Ngày sinh: 05-10 (29)
Gia Lai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Trúc Linh
Trần Thị Trúc Linh
Ngày sinh: 05-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Liến
Lê Thị Liến
Ngày sinh: 10-03 (29)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Hoàng Lễ
Võ Hoàng Lễ
Ngày sinh: 03-06 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phan Nhựt Minh
Phan Nhựt Minh
Ngày sinh: 10-06 (28)
Trà Vinh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị ánh Nguyệt
Nguyễn Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 29-08 (27)
Gia Lai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Ngày sinh: 11-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Ngọc Kim Ngân
Phạm Ngọc Kim Ngân
Ngày sinh: 03-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Quyên
Nguyễn Thị Kim Quyên
Ngày sinh: 20-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tấn Phương
Nguyễn Tấn Phương
Ngày sinh: 30-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Mai Xuân Thái
Mai Xuân Thái
Ngày sinh: 29-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Nhật Thắng
Hoàng Nhật Thắng
Ngày sinh: 17-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Bích Thảo
Trần Bích Thảo
Ngày sinh: 09-01 (27)
Minh Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Thanh Thảo
Phạm Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 17-02 (27)
Sông Bé
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Duy Thức
Phạm Duy Thức
Ngày sinh: 18-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thụy Thiên Trúc
Trần Thụy Thiên Trúc
Ngày sinh: 30-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lâm Mạc Hoàng Trúc
Lâm Mạc Hoàng Trúc
Ngày sinh: 06-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Xuân Trang
Trần Xuân Trang
Ngày sinh: 12-07 (27)
An Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Vân
Trần Thị Phương Vân
Ngày sinh: 20-06 (27)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Sông Bé
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Tuân
Nguyễn Ngọc Tuân
Ngày sinh: 24-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thanh Xuân
Võ Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 22-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Ngày sinh: 09-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
Ngày sinh: 05-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Cẩm Hương
Lê Thị Cẩm Hương
Ngày sinh: 04-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Ngày sinh: 24-03 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Liên
Lê Thị Ngọc Liên
Ngày sinh: 16-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Thái Trà My
Thái Trà My
Ngày sinh: 25-10 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 21-11 (27)
Bình Dương
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Ngày sinh: 12-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 09-07 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Huyền Trâm
Đỗ Huyền Trâm
Ngày sinh: 02-08 (28)
Quảng Nam
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Mai Thị Thu Thảo
Mai Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 18-04 (27)
Cửu Long
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thanh
Nguyễn Minh Thanh
Ngày sinh: 24-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Mai Hữu Trường
Mai Hữu Trường
Ngày sinh: 15-09 (29)
Thuận Hải
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 10-06 (27)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 11-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thành Danh
Đỗ Thành Danh
Ngày sinh: 20-10 (27)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Ngày sinh: 14-12 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Vũ Thoại Trúc Ly
Vũ Thoại Trúc Ly
Ngày sinh: 29-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Kim Hương
Lê Thị Kim Hương
Ngày sinh: 01-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thanh Thảo
Nguyễn Trần Thanh Thảo
Ngày sinh: 25-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Xuân Quang
Nguyễn Xuân Quang
Ngày sinh: 05-01 (29)
Long An
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Lượng
Võ Thị Lượng
Ngày sinh: 05-03 (28)
Bình Định
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Ngày sinh: 18-05 (28)
Phú Yên
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Giang Lâm ánh Hồng
Giang Lâm ánh Hồng
Ngày sinh: 12-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Chu Thị Mỹ Linh
Chu Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 27-10 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Trần Hoàng Việt
Lê Trần Hoàng Việt
Ngày sinh: 25-11 (29)
TP.HCM
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Đỗ Mỹ Uyên
Đỗ Mỹ Uyên
Ngày sinh: 01-09 (29)
Bình Dương
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Võ Nguyễn Mỹ Thể
Võ Nguyễn Mỹ Thể
Ngày sinh: 27-10 (29)
TPHCM
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Ty Na
Nguyễn Thị Ty Na
Ngày sinh: 15-04 (29)
Bình Định
Lớp: 07QT2C
Quản trị kinh doanh (2008)