Khoa Quản trị kinh doanh (Cao đẳng chính quy)
Tô Trọng Quý
Tô Trọng Quý
Ngày sinh: 15-09 (25)
Bình Định
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị ánh Tuyết
Huỳnh Thị ánh Tuyết
Ngày sinh: 14-10 (24)
Long An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Uông Thị Bảo Trân
Uông Thị Bảo Trân
Ngày sinh: 04-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Thạch Thị Bé Duyên
Thạch Thị Bé Duyên
Ngày sinh: 12-09 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày sinh: 28-03 (24)
Bình Thuận
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đào Thị Hồng Đều
Đào Thị Hồng Đều
Ngày sinh: 06-01 (24)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Ngọc Mai
Đinh Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 01-07 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày sinh: 21-03 (24)
Phú Yên
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thủy Tiên
Nguyễn Thủy Tiên
Ngày sinh: 23-01 (24)
Long An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Vân Nhu
Lê Vân Nhu
Ngày sinh: 26-12 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 18-08 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Phan Văn Tân
Phan Văn Tân
Ngày sinh: 07-03 (24)
Đắk Lắk
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 27-08 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Ngọc Quyên
Lê Nguyễn Ngọc Quyên
Ngày sinh: 09-09 (24)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Ngày sinh: 05-04 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Diễm Hương
Võ Thị Diễm Hương
Ngày sinh: 02-10 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Mến
Đỗ Thị Mến
Ngày sinh: 06-07 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Thu Lên
Đỗ Thị Thu Lên
Ngày sinh: 16-09 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Thu Thủy
Bùi Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 10-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
Ngày sinh: 17-11 (25)
Thanh Hóa
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Duy Bảo
Nguyễn Duy Bảo
Ngày sinh: 17-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đinh Tuấn Vũ
Đinh Tuấn Vũ
Ngày sinh: 15-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Tô Ngọc Phương Uyên
Tô Ngọc Phương Uyên
Ngày sinh: 06-04 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Khang
Trần Ngọc Khang
Ngày sinh: 18-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 14-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Ngàn
Nguyễn Hữu Ngàn
Ngày sinh: 19-09 (25)
Tây Ninh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Trung Nhân
Phạm Trung Nhân
Ngày sinh: 03-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Thảo Nguyên
Phạm Thảo Nguyên
Ngày sinh: 22-04 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thảo Nguyên
Nguyễn Thảo Nguyên
Ngày sinh: 24-11 (25)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Vĩnh Thịnh
Phạm Vĩnh Thịnh
Ngày sinh: 09-04 (25)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Ngày sinh: 19-02 (25)
Sông Bé
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Phượng
Lê Thị Ngọc Phượng
Ngày sinh: 02-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Ngày sinh: 30-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Quỳnh Như
Lê Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 12-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Linh Trang
Nguyễn Thị Linh Trang
Ngày sinh: 20-07 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Nhật Tâm
Trần Nhật Tâm
Ngày sinh: 10-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Trang
Nguyễn Thị Thanh Trang
Ngày sinh: 16-04 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hải Vân
Trần Thị Hải Vân
Ngày sinh: 26-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Thị ánh Tuyết
Trương Thị ánh Tuyết
Ngày sinh: 03-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Nhã Trúc
Nguyễn Thị Nhã Trúc
Ngày sinh: 20-07 (25)
Gia Lai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Như Y
Nguyễn Như Y
Ngày sinh: 01-12 (25)
Cà Mau
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Hằng Giang
Đặng Thị Hằng Giang
Ngày sinh: 19-09 (26)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Mỹ Đàng
Nguyễn Thị Mỹ Đàng
Ngày sinh: 17-02 (26)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Quốc Duy
Lê Quốc Duy
Ngày sinh: 23-12 (26)
An Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thúy Hồng
Trần Thị Thúy Hồng
Ngày sinh: 09-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Tăng Xuân Lan
Tăng Xuân Lan
Ngày sinh: 05-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lý Thiên Kim
Lý Thiên Kim
Ngày sinh: 24-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Nguyên Khôi
Nguyễn Nguyên Khôi
Ngày sinh: 05-10 (28)
Gia Lai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Hưng
Nguyễn Thanh Hưng
Ngày sinh: 09-09 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Trúc Linh
Trần Thị Trúc Linh
Ngày sinh: 05-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Liến
Lê Thị Liến
Ngày sinh: 10-03 (28)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Hoàng Lễ
Võ Hoàng Lễ
Ngày sinh: 03-06 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Diễm My
Nguyễn Thị Diễm My
Ngày sinh: 16-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Diễm My
Nguyễn Diễm My
Ngày sinh: 10-10 (26)
Cà Mau
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Lộc
Nguyễn Thanh Lộc
Ngày sinh: 27-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 30-04 (26)
Long An
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 18-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Quyên
Nguyễn Thị Kim Quyên
Ngày sinh: 20-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tấn Phương
Nguyễn Tấn Phương
Ngày sinh: 30-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Nhất Phương
Nguyễn Ngọc Nhất Phương
Ngày sinh: 07-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Văn Phú
Trần Văn Phú
Ngày sinh: 28-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Tâm
Lê Thành Tâm
Ngày sinh: 25-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Mai Song
Lê Mai Song
Ngày sinh: 29-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Toàn Thắng
Huỳnh Toàn Thắng
Ngày sinh: 06-06 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 15-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Lâm Phương Thảo
Nguyễn Lâm Phương Thảo
Ngày sinh: 30-07 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Ngày sinh: 14-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thụy Thiên Trúc
Trần Thụy Thiên Trúc
Ngày sinh: 30-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Ngô Thị Tình
Ngô Thị Tình
Ngày sinh: 07-06 (26)
Ninh Bình
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Vân
Trần Thị Phương Vân
Ngày sinh: 20-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Sông Bé
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Tuân
Nguyễn Ngọc Tuân
Ngày sinh: 24-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phi Trường
Nguyễn Phi Trường
Ngày sinh: 17-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Bùi Nhật Trường
Bùi Nhật Trường
Ngày sinh: 06-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Ngọc Danh
Phạm Ngọc Danh
Ngày sinh: 28-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thanh Hằng
Lê Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 11-04 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Ngọc Diễm
Võ Ngọc Diễm
Ngày sinh: 12-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Thái Minh Sơn
Thái Minh Sơn
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bình Thuận
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 18-08 (27)
Hải Dương
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Mỹ Lệ
Hồ Thị Mỹ Lệ
Ngày sinh: 02-03 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 29-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Hoa
Phan Thị Hoa
Ngày sinh: 02-04 (26)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Đăng Khoa
Võ Đăng Khoa
Ngày sinh: 26-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Ngày sinh: 27-04 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 21-11 (26)
Bình Dương
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 09-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đức Trọng
Nguyễn Đức Trọng
Ngày sinh: 22-04 (27)
Thái Bình
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thanh
Nguyễn Minh Thanh
Ngày sinh: 24-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Bảo Yến Vân
Lê Bảo Yến Vân
Ngày sinh: 11-01 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Mai Hữu Trường
Mai Hữu Trường
Ngày sinh: 15-09 (28)
Thuận Hải
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 11-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thúy Vy
Nguyễn Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Vũ Thoại Trúc Ly
Vũ Thoại Trúc Ly
Ngày sinh: 29-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thanh Thảo
Nguyễn Trần Thanh Thảo
Ngày sinh: 25-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Ngày sinh: 18-05 (27)
Phú Yên
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hồ Anh Thi
Nguyễn Hồ Anh Thi
Ngày sinh: 20-02 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Vi Thảo
Nguyễn Thanh Vi Thảo
Ngày sinh: 30-10 (29)
Nghĩa Bình
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Trần Hoàng Việt
Lê Trần Hoàng Việt
Ngày sinh: 25-11 (28)
TP.HCM
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Ty Na
Nguyễn Thị Ty Na
Ngày sinh: 15-04 (28)
Bình Định
Lớp: 07QT2C
Quản trị kinh doanh (2008)
Phạm Thị Thùy Dương
Phạm Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 22-08 (28)
TP.HCm
Lớp: 07QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)