Khoa Quản trị kinh doanh (Cao đẳng chính quy)
Vy Đình Thảo My
Vy Đình Thảo My
Ngày sinh: 19-02 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Văn Tây
Phạm Văn Tây
Ngày sinh: 17-07 (24)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Giang Kim Anh
Giang Kim Anh
Ngày sinh: 17-10 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Xuân
Trần Thanh Xuân
Ngày sinh: 24-02 (24)
Cà Mau
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày sinh: 28-03 (24)
Bình Thuận
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Xuân Lan
Nguyễn Thị Xuân Lan
Ngày sinh: 10-02 (24)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đào Thị Hồng Đều
Đào Thị Hồng Đều
Ngày sinh: 06-01 (24)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày sinh: 21-03 (24)
Phú Yên
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Xuân Thăng
Ngô Xuân Thăng
Ngày sinh: 23-11 (24)
Thanh Hóa
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Vân Nhu
Lê Vân Nhu
Ngày sinh: 26-12 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Thơ
Phan Thị Thơ
Ngày sinh: 26-06 (24)
Nghệ An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 18-08 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Ngọc Quyên
Lê Nguyễn Ngọc Quyên
Ngày sinh: 09-09 (24)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 15-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Long Trân
Hồ Long Trân
Ngày sinh: 13-03 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Lan
Bùi Thị Ngọc Lan
Ngày sinh: 14-10 (24)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Chiêu Dương
Đỗ Chiêu Dương
Ngày sinh: 04-12 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Quang Đại
Hồ Quang Đại
Ngày sinh: 02-05 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Ngô Ngọc Yến
Ngô Ngọc Yến
Ngày sinh: 16-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bích Hường
Lê Thị Bích Hường
Ngày sinh: 22-12 (25)
Bình Định
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Diễm Hương
Võ Thị Diễm Hương
Ngày sinh: 02-10 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Thu Thủy
Bùi Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 10-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Cao Minh Thái
Cao Minh Thái
Ngày sinh: 02-10 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Vương Anh Sâm
Vương Anh Sâm
Ngày sinh: 18-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Duy Bảo
Nguyễn Duy Bảo
Ngày sinh: 17-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Y Ngân Ênuôl
Y Ngân Ênuôl
Ngày sinh: 08-08 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thu Hằng
Trần Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 12-01 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thúy Hằng
Nguyễn Thúy Hằng
Ngày sinh: 19-02 (26)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Khang
Trần Ngọc Khang
Ngày sinh: 18-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Ngàn
Nguyễn Hữu Ngàn
Ngày sinh: 19-09 (25)
Tây Ninh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Tố Linh
Đỗ Tố Linh
Ngày sinh: 03-09 (25)
Kiên Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hương
Trần Thị Hương
Ngày sinh: 18-02 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Lệ Huyền
Nguyễn Thị Lệ Huyền
Ngày sinh: 02-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Thảo Nguyên
Phạm Thảo Nguyên
Ngày sinh: 22-04 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thảo Nguyên
Nguyễn Thảo Nguyên
Ngày sinh: 24-11 (25)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Vĩnh Thịnh
Phạm Vĩnh Thịnh
Ngày sinh: 09-04 (25)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Ngày sinh: 19-02 (25)
Sông Bé
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Phượng
Lê Thị Ngọc Phượng
Ngày sinh: 02-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Ngày sinh: 30-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Quỳnh Như
Lê Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 12-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Trang
Nguyễn Thị Thanh Trang
Ngày sinh: 16-04 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Nhã Trúc
Nguyễn Thị Nhã Trúc
Ngày sinh: 20-07 (25)
Gia Lai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Hồng Trang
Trương Thị Hồng Trang
Ngày sinh: 23-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 19-04 (26)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
La Thành Đức
La Thành Đức
Ngày sinh: 07-02 (26)
Long An
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trương Hoài Duyên
Trương Hoài Duyên
Ngày sinh: 24-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Tăng Xuân Lan
Tăng Xuân Lan
Ngày sinh: 05-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lỷ Dách Khìn
Lỷ Dách Khìn
Ngày sinh: 01-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Trúc Linh
Trần Thị Trúc Linh
Ngày sinh: 05-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phan Nhựt Minh
Phan Nhựt Minh
Ngày sinh: 10-06 (27)
Trà Vinh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Lộc
Nguyễn Thanh Lộc
Ngày sinh: 27-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Chu Ngọc Như
Chu Ngọc Như
Ngày sinh: 06-06 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Ngày sinh: 11-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Thanh Phương
Võ Thanh Phương
Ngày sinh: 05-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Nhất Phương
Nguyễn Ngọc Nhất Phương
Ngày sinh: 07-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Văn Phú
Trần Văn Phú
Ngày sinh: 28-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tuấn Phong
Nguyễn Tuấn Phong
Ngày sinh: 04-03 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Thị Kim Thanh
Hoàng Thị Kim Thanh
Ngày sinh: 05-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Tâm
Lê Thành Tâm
Ngày sinh: 25-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Nhật Thắng
Hoàng Nhật Thắng
Ngày sinh: 17-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Bích Thảo
Trần Bích Thảo
Ngày sinh: 09-01 (26)
Minh Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
Ngày sinh: 02-01 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Duy Thức
Phạm Duy Thức
Ngày sinh: 18-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Ngày sinh: 14-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bé Thơm
Nguyễn Thị Bé Thơm
Ngày sinh: 02-01 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thụy Thiên Trúc
Trần Thụy Thiên Trúc
Ngày sinh: 30-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lâm Mạc Hoàng Trúc
Lâm Mạc Hoàng Trúc
Ngày sinh: 06-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Xuân Trang
Trần Xuân Trang
Ngày sinh: 12-07 (26)
An Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Sông Bé
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Tuân
Nguyễn Ngọc Tuân
Ngày sinh: 24-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Bùi Nhật Trường
Bùi Nhật Trường
Ngày sinh: 06-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 17-04 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
Ngày sinh: 05-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Minh Tâm
Đặng Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 26-09 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Huyền
Trần Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 17-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Thái Minh Sơn
Thái Minh Sơn
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bình Thuận
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 29-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Ngày sinh: 24-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Liên
Lê Thị Ngọc Liên
Ngày sinh: 16-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Thái Trà My
Thái Trà My
Ngày sinh: 25-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thảo Nguyên
Võ Thị Thảo Nguyên
Ngày sinh: 10-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Mộng
Trương Thị Mộng
Ngày sinh: 15-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 09-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thanh Quyên
Nguyễn Trần Thanh Quyên
Ngày sinh: 30-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trương Trần Thanh Thảo
Trương Trần Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Mai Thị Thu Thảo
Mai Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 18-04 (26)
Cửu Long
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thanh
Nguyễn Minh Thanh
Ngày sinh: 24-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Mai Hữu Trường
Mai Hữu Trường
Ngày sinh: 15-09 (28)
Thuận Hải
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 10-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 11-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thành Danh
Đỗ Thành Danh
Ngày sinh: 20-10 (26)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Như ý
Trần Thị Như ý
Ngày sinh: 11-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thúy Vy
Nguyễn Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 19-05 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hương Ly
Nguyễn Thị Hương Ly
Ngày sinh: 01-12 (28)
Bình Định
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Dương Quốc Cường
Dương Quốc Cường
Ngày sinh: 26-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Trần Hoàng Việt
Lê Trần Hoàng Việt
Ngày sinh: 25-11 (28)
TP.HCM
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Ty Na
Nguyễn Thị Ty Na
Ngày sinh: 15-04 (28)
Bình Định
Lớp: 07QT2C
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Kim Linh
Nguyễn Thị Kim Linh
Ngày sinh: 02-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07QT2C
Quản trị kinh doanh (2008)
Phạm Thị Thùy Dương
Phạm Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 22-08 (28)
TP.HCm
Lớp: 07QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)