Khoa Quản trị kinh doanh (Cao đẳng chính quy)
Vy Đình Thảo My
Vy Đình Thảo My
Ngày sinh: 19-02 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị ánh Tuyết
Huỳnh Thị ánh Tuyết
Ngày sinh: 14-10 (24)
Long An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bạch Trúc
Lê Thị Bạch Trúc
Ngày sinh: 24-03 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Vũ Hoài Trinh
Trần Vũ Hoài Trinh
Ngày sinh: 01-09 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Văn Tây
Phạm Văn Tây
Ngày sinh: 17-07 (24)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
La Bội Doanh
La Bội Doanh
Ngày sinh: 23-02 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Quỳnh Ân
Nguyễn Thị Quỳnh Ân
Ngày sinh: 07-07 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Bích Lộc
Lê Bích Lộc
Ngày sinh: 19-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày sinh: 21-03 (24)
Phú Yên
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thủy Tiên
Nguyễn Thủy Tiên
Ngày sinh: 23-01 (24)
Long An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Minh Nhật
Đỗ Minh Nhật
Ngày sinh: 27-11 (25)
Bình Phước
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Thơ
Phan Thị Thơ
Ngày sinh: 26-06 (24)
Nghệ An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 18-08 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 15-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Long Trân
Hồ Long Trân
Ngày sinh: 13-03 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Ngày sinh: 05-04 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thảo Vy
Nguyễn Thị Thảo Vy
Ngày sinh: 18-03 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Ngày sinh: 30-07 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Quang Đại
Hồ Quang Đại
Ngày sinh: 02-05 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Ngô Ngọc Yến
Ngô Ngọc Yến
Ngày sinh: 16-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Thu Hòa
Đinh Thị Thu Hòa
Ngày sinh: 20-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lâm Quốc Hòa
Lâm Quốc Hòa
Ngày sinh: 24-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Mến
Đỗ Thị Mến
Ngày sinh: 06-07 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Thu Thủy
Bùi Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 10-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Ngày sinh: 19-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thanh Uyên
Lê Thị Thanh Uyên
Ngày sinh: 10-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Tăng Thị Kiều Thơ
Tăng Thị Kiều Thơ
Ngày sinh: 28-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Văn Công
Lê Văn Công
Ngày sinh: 09-09 (31)
Ninh Bình
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thu Hằng
Trần Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 12-01 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hồng Nga
Nguyễn Hồng Nga
Ngày sinh: 06-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hương
Trần Thị Hương
Ngày sinh: 18-02 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Vĩnh Thịnh
Phạm Vĩnh Thịnh
Ngày sinh: 09-04 (25)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Ngày sinh: 19-02 (25)
Sông Bé
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
Ngày sinh: 07-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thủy Tiên
Huỳnh Thủy Tiên
Ngày sinh: 17-10 (25)
An Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Nhật Tâm
Trần Nhật Tâm
Ngày sinh: 10-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hải Vân
Trần Thị Hải Vân
Ngày sinh: 26-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Nhã Trúc
Nguyễn Thị Nhã Trúc
Ngày sinh: 20-07 (25)
Gia Lai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thanh Trúc
Đoàn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 10-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Liềm Xua
Nguyễn Liềm Xua
Ngày sinh: 19-10 (25)
An Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Mỹ Đàng
Nguyễn Thị Mỹ Đàng
Ngày sinh: 17-02 (26)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Hưng
Nguyễn Hữu Hưng
Ngày sinh: 01-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Ngày sinh: 29-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thúy Hồng
Trần Thị Thúy Hồng
Ngày sinh: 09-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Thảo Hiền
Dương Thị Thảo Hiền
Ngày sinh: 22-07 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lý Thiên Kim
Lý Thiên Kim
Ngày sinh: 24-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Nguyên Khôi
Nguyễn Nguyên Khôi
Ngày sinh: 05-10 (28)
Gia Lai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lỷ Dách Khìn
Lỷ Dách Khìn
Ngày sinh: 01-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vũ Linh
Nguyễn Thị Vũ Linh
Ngày sinh: 23-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Liến
Lê Thị Liến
Ngày sinh: 10-03 (28)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Hoàng Lễ
Võ Hoàng Lễ
Ngày sinh: 03-06 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Kim Ngân
Dương Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 25-02 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phan Võ Nhật Nam
Phan Võ Nhật Nam
Ngày sinh: 20-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Diễm My
Nguyễn Diễm My
Ngày sinh: 10-10 (26)
Cà Mau
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 30-04 (26)
Long An
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Quyên
Nguyễn Thị Kim Quyên
Ngày sinh: 20-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tuấn Phong
Nguyễn Tuấn Phong
Ngày sinh: 04-03 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Thị Kim Thanh
Hoàng Thị Kim Thanh
Ngày sinh: 05-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Mai Xuân Thái
Mai Xuân Thái
Ngày sinh: 29-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Tâm
Lê Thành Tâm
Ngày sinh: 25-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Nhật Thắng
Hoàng Nhật Thắng
Ngày sinh: 17-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 15-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Lâm Phương Thảo
Nguyễn Lâm Phương Thảo
Ngày sinh: 30-07 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Hà
Nguyễn Thị Bích Hà
Ngày sinh: 25-08 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
Ngày sinh: 02-01 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Thị Tình
Ngô Thị Tình
Ngày sinh: 07-06 (26)
Ninh Bình
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Tuân
Nguyễn Ngọc Tuân
Ngày sinh: 24-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Bùi Nhật Trường
Bùi Nhật Trường
Ngày sinh: 06-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Ngọc Danh
Phạm Ngọc Danh
Ngày sinh: 28-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Minh Tâm
Đặng Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 26-09 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Ngọc Diễm
Võ Ngọc Diễm
Ngày sinh: 12-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Thái Minh Sơn
Thái Minh Sơn
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bình Thuận
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 18-08 (27)
Hải Dương
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Mỹ Lệ
Hồ Thị Mỹ Lệ
Ngày sinh: 02-03 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 29-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Ngày sinh: 24-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Liên
Lê Thị Ngọc Liên
Ngày sinh: 16-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Khải Đăng Kha
Trần Khải Đăng Kha
Ngày sinh: 12-12 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Ngày sinh: 27-04 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Thái Trà My
Thái Trà My
Ngày sinh: 25-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thảo Nguyên
Võ Thị Thảo Nguyên
Ngày sinh: 10-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Mộng
Trương Thị Mộng
Ngày sinh: 15-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 09-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thanh Quyên
Nguyễn Trần Thanh Quyên
Ngày sinh: 30-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thanh
Nguyễn Minh Thanh
Ngày sinh: 24-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Minh Tuyền
Phạm Thị Minh Tuyền
Ngày sinh: 23-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Tường
Trần Ngọc Tường
Ngày sinh: 12-02 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Phượng Thái Nghi
Lê Phượng Thái Nghi
Ngày sinh: 22-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thành Danh
Đỗ Thành Danh
Ngày sinh: 20-10 (26)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Kim Hương
Lê Thị Kim Hương
Ngày sinh: 01-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 19-05 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hương Ly
Nguyễn Thị Hương Ly
Ngày sinh: 01-12 (28)
Bình Định
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Chu Thị Mỹ Linh
Chu Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 27-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Trần Hoàng Việt
Lê Trần Hoàng Việt
Ngày sinh: 25-11 (28)
TP.HCM
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Võ Nguyễn Mỹ Thể
Võ Nguyễn Mỹ Thể
Ngày sinh: 27-10 (28)
TPHCM
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Ty Na
Nguyễn Thị Ty Na
Ngày sinh: 15-04 (28)
Bình Định
Lớp: 07QT2C
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Kim Linh
Nguyễn Thị Kim Linh
Ngày sinh: 02-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07QT2C
Quản trị kinh doanh (2008)
Phạm Thị Thùy Dương
Phạm Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 22-08 (28)
TP.HCm
Lớp: 07QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)
Lâm Chí Vương
Lâm Chí Vương
Ngày sinh: 02-03 (29)
TPHCM
Lớp: 06QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)