Khoa Quản trị kinh doanh (Cao đẳng chính quy)
Tô Trọng Quý
Tô Trọng Quý
Ngày sinh: 15-09 (25)
Bình Định
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Vũ Hoài Trinh
Trần Vũ Hoài Trinh
Ngày sinh: 01-09 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Văn Tây
Phạm Văn Tây
Ngày sinh: 17-07 (24)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Mâu Mỹ Ngân
Mâu Mỹ Ngân
Ngày sinh: 14-10 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
La Bội Doanh
La Bội Doanh
Ngày sinh: 23-02 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Ngọc Dịu
Vũ Thị Ngọc Dịu
Ngày sinh: 20-03 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Sâm Linh
Huỳnh Sâm Linh
Ngày sinh: 18-04 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Thúy Hồng
Dương Thị Thúy Hồng
Ngày sinh: 13-11 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Bích Lộc
Lê Bích Lộc
Ngày sinh: 19-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày sinh: 21-03 (24)
Phú Yên
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Hồng Loan
Lê Hồng Loan
Ngày sinh: 17-01 (24)
Vĩnh Long
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
Ngày sinh: 15-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Xuân Thăng
Ngô Xuân Thăng
Ngày sinh: 23-11 (24)
Thanh Hóa
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thủy Tiên
Nguyễn Thủy Tiên
Ngày sinh: 23-01 (24)
Long An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trương Hoài Nam
Trương Hoài Nam
Ngày sinh: 01-06 (24)
Bình Dương
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Ngọc Quyên
Lê Nguyễn Ngọc Quyên
Ngày sinh: 09-09 (24)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 15-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Long Trân
Hồ Long Trân
Ngày sinh: 13-03 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Quang Đại
Hồ Quang Đại
Ngày sinh: 02-05 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 12-04 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Mến
Đỗ Thị Mến
Ngày sinh: 06-07 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trịnh Thanh Lộc
Trịnh Thanh Lộc
Ngày sinh: 10-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Ngày sinh: 19-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Lâm Mỹ Hạnh
Võ Lâm Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 12-04 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Vương Anh Sâm
Vương Anh Sâm
Ngày sinh: 18-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Y Ngân Ênuôl
Y Ngân Ênuôl
Ngày sinh: 08-08 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Dịp Châu
Ngô Dịp Châu
Ngày sinh: 24-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Khang
Trần Ngọc Khang
Ngày sinh: 18-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 14-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hương
Trần Thị Hương
Ngày sinh: 18-02 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Lệ Huyền
Nguyễn Thị Lệ Huyền
Ngày sinh: 02-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Trung Nhân
Phạm Trung Nhân
Ngày sinh: 03-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thu Thảo
Nguyễn Trần Thu Thảo
Ngày sinh: 29-02 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Ngày sinh: 19-02 (25)
Sông Bé
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Quỳnh Như
Lê Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 12-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thủy Tiên
Huỳnh Thủy Tiên
Ngày sinh: 17-10 (25)
An Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Trang
Nguyễn Thị Thanh Trang
Ngày sinh: 16-04 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hải Vân
Trần Thị Hải Vân
Ngày sinh: 26-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Nhã Trúc
Nguyễn Thị Nhã Trúc
Ngày sinh: 20-07 (25)
Gia Lai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thanh Trúc
Đoàn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 10-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Hoài Duyên
Trương Hoài Duyên
Ngày sinh: 24-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Ngày sinh: 29-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thúy Hồng
Trần Thị Thúy Hồng
Ngày sinh: 09-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lý Thiên Kim
Lý Thiên Kim
Ngày sinh: 24-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lỷ Dách Khìn
Lỷ Dách Khìn
Ngày sinh: 01-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Trúc Linh
Trần Thị Trúc Linh
Ngày sinh: 05-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vũ Linh
Nguyễn Thị Vũ Linh
Ngày sinh: 23-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Kim Ngân
Dương Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 25-02 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Diễm My
Nguyễn Diễm My
Ngày sinh: 10-10 (26)
Cà Mau
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 30-04 (26)
Long An
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Thanh Phương
Võ Thanh Phương
Ngày sinh: 05-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Văn Phú
Trần Văn Phú
Ngày sinh: 28-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tuấn Phong
Nguyễn Tuấn Phong
Ngày sinh: 04-03 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đinh Phước Tài
Đinh Phước Tài
Ngày sinh: 21-07 (26)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Toàn Thắng
Huỳnh Toàn Thắng
Ngày sinh: 06-06 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Nhật Thắng
Hoàng Nhật Thắng
Ngày sinh: 17-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Thanh Thảo
Phạm Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 17-02 (26)
Sông Bé
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Hà
Nguyễn Thị Bích Hà
Ngày sinh: 25-08 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bé Thơm
Nguyễn Thị Bé Thơm
Ngày sinh: 02-01 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Thi
Lê Thị Ngọc Thi
Ngày sinh: 09-07 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Hồng Trang
Ngày sinh: 17-12 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Vân
Trần Thị Phương Vân
Ngày sinh: 20-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Sông Bé
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phi Trường
Nguyễn Phi Trường
Ngày sinh: 17-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 17-04 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Kim Anh
Đặng Thị Kim Anh
Ngày sinh: 03-08 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 20-10 (26)
Gia Lai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Thanh
Trần Ngọc Thanh
Ngày sinh: 20-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Cẩm Hương
Lê Thị Cẩm Hương
Ngày sinh: 04-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Huyền
Trần Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 17-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 18-08 (27)
Hải Dương
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Mỹ Lệ
Hồ Thị Mỹ Lệ
Ngày sinh: 02-03 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 29-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Ngày sinh: 24-03 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Ngày sinh: 24-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Cổ Tuyết Mai
Cổ Tuyết Mai
Ngày sinh: 11-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Đăng Khoa
Võ Đăng Khoa
Ngày sinh: 26-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Khải Đăng Kha
Trần Khải Đăng Kha
Ngày sinh: 12-12 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Ngày sinh: 27-04 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Thái Trà My
Thái Trà My
Ngày sinh: 25-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thảo Nguyên
Võ Thị Thảo Nguyên
Ngày sinh: 10-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 09-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trương Trần Thanh Thảo
Trương Trần Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 19-04 (26)
Sông Bé
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Mai Hữu Trường
Mai Hữu Trường
Ngày sinh: 15-09 (28)
Thuận Hải
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 10-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Phượng Thái Nghi
Lê Phượng Thái Nghi
Ngày sinh: 22-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thành Danh
Đỗ Thành Danh
Ngày sinh: 20-10 (26)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thúy Vy
Nguyễn Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Ngày sinh: 14-12 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 19-05 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Xuân Quang
Nguyễn Xuân Quang
Ngày sinh: 05-01 (28)
Long An
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thảo Nguyên
Nguyễn Thảo Nguyên
Ngày sinh: 12-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Ngày sinh: 18-05 (27)
Phú Yên
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Giang Lâm ánh Hồng
Giang Lâm ánh Hồng
Ngày sinh: 12-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Dương Quốc Cường
Dương Quốc Cường
Ngày sinh: 26-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Chu Thị Mỹ Linh
Chu Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 27-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Trần Hoàng Việt
Lê Trần Hoàng Việt
Ngày sinh: 25-11 (28)
TP.HCM
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Kim Linh
Nguyễn Thị Kim Linh
Ngày sinh: 02-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07QT2C
Quản trị kinh doanh (2008)