Khoa Quản trị kinh doanh (Cao đẳng chính quy)
Uông Thị Bảo Trân
Uông Thị Bảo Trân
Ngày sinh: 04-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Mâu Mỹ Ngân
Mâu Mỹ Ngân
Ngày sinh: 14-10 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Thạch Thị Bé Duyên
Thạch Thị Bé Duyên
Ngày sinh: 12-09 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
La Bội Doanh
La Bội Doanh
Ngày sinh: 23-02 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Giang Kim Anh
Giang Kim Anh
Ngày sinh: 17-10 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Sâm Linh
Huỳnh Sâm Linh
Ngày sinh: 18-04 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày sinh: 28-03 (24)
Bình Thuận
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Xuân Lan
Nguyễn Thị Xuân Lan
Ngày sinh: 10-02 (24)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Ngọc Mai
Đinh Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 01-07 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Quang Lợi
Lê Quang Lợi
Ngày sinh: 16-11 (24)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Bích Lộc
Lê Bích Lộc
Ngày sinh: 19-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
Ngày sinh: 15-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thủy Tiên
Nguyễn Thủy Tiên
Ngày sinh: 23-01 (24)
Long An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Minh Nhật
Đỗ Minh Nhật
Ngày sinh: 27-11 (25)
Bình Phước
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Thơ
Phan Thị Thơ
Ngày sinh: 26-06 (24)
Nghệ An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 18-08 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Cẩm Vân
Nguyễn Cẩm Vân
Ngày sinh: 10-11 (24)
Ninh Thuận
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Long Trân
Hồ Long Trân
Ngày sinh: 13-03 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Lan
Bùi Thị Ngọc Lan
Ngày sinh: 14-10 (24)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Hồng Gấm
Dương Thị Hồng Gấm
Ngày sinh: 01-12 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Chiêu Dương
Đỗ Chiêu Dương
Ngày sinh: 04-12 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Quang Đại
Hồ Quang Đại
Ngày sinh: 02-05 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 12-04 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bích Hường
Lê Thị Bích Hường
Ngày sinh: 22-12 (25)
Bình Định
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lâm Quốc Hòa
Lâm Quốc Hòa
Ngày sinh: 24-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Tăng Thị Kiều Thơ
Tăng Thị Kiều Thơ
Ngày sinh: 28-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Cao Minh Thái
Cao Minh Thái
Ngày sinh: 02-10 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Duy Bảo
Nguyễn Duy Bảo
Ngày sinh: 17-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đinh Tuấn Vũ
Đinh Tuấn Vũ
Ngày sinh: 15-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Y Ngân Ênuôl
Y Ngân Ênuôl
Ngày sinh: 08-08 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thúy Hằng
Nguyễn Thúy Hằng
Ngày sinh: 19-02 (26)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Dịp Châu
Ngô Dịp Châu
Ngày sinh: 24-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Khang
Trần Ngọc Khang
Ngày sinh: 18-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thiện Ngân
Bùi Thiện Ngân
Ngày sinh: 19-05 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hương
Trần Thị Hương
Ngày sinh: 18-02 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Lệ Huyền
Nguyễn Thị Lệ Huyền
Ngày sinh: 02-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Thảo Nguyên
Phạm Thảo Nguyên
Ngày sinh: 22-04 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Khánh Thành
Ngô Khánh Thành
Ngày sinh: 27-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
Ngày sinh: 07-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Trang
Nguyễn Thị Thanh Trang
Ngày sinh: 16-04 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Thị ánh Tuyết
Trương Thị ánh Tuyết
Ngày sinh: 03-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thanh Trúc
Đoàn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 10-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Như Y
Nguyễn Như Y
Ngày sinh: 01-12 (25)
Cà Mau
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 19-04 (26)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
La Thành Đức
La Thành Đức
Ngày sinh: 07-02 (26)
Long An
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trương Hoài Duyên
Trương Hoài Duyên
Ngày sinh: 24-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Quốc Duy
Lê Quốc Duy
Ngày sinh: 23-12 (26)
An Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 01-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 12-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lỷ Dách Khìn
Lỷ Dách Khìn
Ngày sinh: 01-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Hưng
Nguyễn Thanh Hưng
Ngày sinh: 09-09 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thanh Loan
Nguyễn Ngọc Thanh Loan
Ngày sinh: 31-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vũ Linh
Nguyễn Thị Vũ Linh
Ngày sinh: 23-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Liến
Lê Thị Liến
Ngày sinh: 10-03 (28)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Hoàng Lễ
Võ Hoàng Lễ
Ngày sinh: 03-06 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Kim Ngân
Dương Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 25-02 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phan Võ Nhật Nam
Phan Võ Nhật Nam
Ngày sinh: 20-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Diễm My
Nguyễn Thị Diễm My
Ngày sinh: 16-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phan Nhựt Minh
Phan Nhựt Minh
Ngày sinh: 10-06 (27)
Trà Vinh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 30-04 (26)
Long An
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị ánh Nguyệt
Nguyễn Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 29-08 (26)
Gia Lai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Ngọc Kim Ngân
Phạm Ngọc Kim Ngân
Ngày sinh: 03-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Thanh Phương
Võ Thanh Phương
Ngày sinh: 05-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tuấn Phong
Nguyễn Tuấn Phong
Ngày sinh: 04-03 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Tâm
Lê Thành Tâm
Ngày sinh: 25-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Sang
Trần Thanh Sang
Ngày sinh: 27-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Bích Thảo
Trần Bích Thảo
Ngày sinh: 09-01 (26)
Minh Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Thanh Thảo
Phạm Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 17-02 (26)
Sông Bé
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 15-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Thúy Hằng
Huỳnh Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 15-12 (27)
Bến Tre
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Ngày sinh: 14-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Thi
Lê Thị Ngọc Thi
Ngày sinh: 09-07 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Mỹ Thi
Đỗ Thị Mỹ Thi
Ngày sinh: 07-10 (26)
Gia Lai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Ngô Thị Tình
Ngô Thị Tình
Ngày sinh: 07-06 (26)
Ninh Bình
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Hồng Vũ
Dương Hồng Vũ
Ngày sinh: 16-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Sông Bé
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phi Trường
Nguyễn Phi Trường
Ngày sinh: 17-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 17-04 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Kim Anh
Đặng Thị Kim Anh
Ngày sinh: 03-08 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Tú Anh
Trần Thị Tú Anh
Ngày sinh: 13-05 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Thanh
Trần Ngọc Thanh
Ngày sinh: 20-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Minh Tâm
Đặng Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 26-09 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thanh Hằng
Lê Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 11-04 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Ngọc Diễm
Võ Ngọc Diễm
Ngày sinh: 12-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Ngày sinh: 24-03 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Cổ Tuyết Mai
Cổ Tuyết Mai
Ngày sinh: 11-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Liên
Lê Thị Ngọc Liên
Ngày sinh: 16-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 21-11 (26)
Bình Dương
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Khưu Mỹ Quyên
Khưu Mỹ Quyên
Ngày sinh: 20-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trương Trần Thanh Thảo
Trương Trần Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thanh
Nguyễn Minh Thanh
Ngày sinh: 24-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Bảo Yến Vân
Lê Bảo Yến Vân
Ngày sinh: 11-01 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 10-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thúy Vy
Nguyễn Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Kim Hương
Lê Thị Kim Hương
Ngày sinh: 01-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Minh Trung
Nguyễn Hữu Minh Trung
Ngày sinh: 22-07 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Ngày sinh: 18-05 (27)
Phú Yên
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Giang Lâm ánh Hồng
Giang Lâm ánh Hồng
Ngày sinh: 12-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Dương Quốc Cường
Dương Quốc Cường
Ngày sinh: 26-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh