Khoa Quản trị kinh doanh (Cao đẳng chính quy)
Vy Đình Thảo My
Vy Đình Thảo My
Ngày sinh: 19-02 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Văn Tây
Phạm Văn Tây
Ngày sinh: 17-07 (24)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
La Bội Doanh
La Bội Doanh
Ngày sinh: 23-02 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Giang Kim Anh
Giang Kim Anh
Ngày sinh: 17-10 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Xuân
Trần Thanh Xuân
Ngày sinh: 24-02 (24)
Cà Mau
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Thúy Hồng
Dương Thị Thúy Hồng
Ngày sinh: 13-11 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Quang Lợi
Lê Quang Lợi
Ngày sinh: 16-11 (24)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày sinh: 21-03 (24)
Phú Yên
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Hồng Loan
Lê Hồng Loan
Ngày sinh: 17-01 (24)
Vĩnh Long
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
Ngày sinh: 15-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Xuân Thăng
Ngô Xuân Thăng
Ngày sinh: 23-11 (24)
Thanh Hóa
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Vân Nhu
Lê Vân Nhu
Ngày sinh: 26-12 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Long Trân
Hồ Long Trân
Ngày sinh: 13-03 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Chiêu Dương
Đỗ Chiêu Dương
Ngày sinh: 04-12 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Ngọc Yến
Ngô Ngọc Yến
Ngày sinh: 16-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Thu Hòa
Đinh Thị Thu Hòa
Ngày sinh: 20-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lâm Quốc Hòa
Lâm Quốc Hòa
Ngày sinh: 24-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Mến
Đỗ Thị Mến
Ngày sinh: 06-07 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Thu Lên
Đỗ Thị Thu Lên
Ngày sinh: 16-09 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thanh Tòng
Võ Thanh Tòng
Ngày sinh: 21-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thanh Uyên
Lê Thị Thanh Uyên
Ngày sinh: 10-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Tăng Thị Kiều Thơ
Tăng Thị Kiều Thơ
Ngày sinh: 28-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Cao Minh Thái
Cao Minh Thái
Ngày sinh: 02-10 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Hà Thị Thanh Xuân
Hà Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 02-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Tô Ngọc Phương Uyên
Tô Ngọc Phương Uyên
Ngày sinh: 06-04 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Văn Công
Lê Văn Công
Ngày sinh: 09-09 (31)
Ninh Bình
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Ngàn
Nguyễn Hữu Ngàn
Ngày sinh: 19-09 (25)
Tây Ninh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hồng Nga
Nguyễn Hồng Nga
Ngày sinh: 06-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Tố Linh
Đỗ Tố Linh
Ngày sinh: 03-09 (25)
Kiên Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Trung Nhân
Phạm Trung Nhân
Ngày sinh: 03-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thảo Nguyên
Nguyễn Thảo Nguyên
Ngày sinh: 24-11 (25)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thu Thảo
Nguyễn Trần Thu Thảo
Ngày sinh: 29-02 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Khánh Thành
Ngô Khánh Thành
Ngày sinh: 27-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Ngày sinh: 19-02 (25)
Sông Bé
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Phượng
Lê Thị Ngọc Phượng
Ngày sinh: 02-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Ngày sinh: 30-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Quỳnh Như
Lê Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 12-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Linh Trang
Nguyễn Thị Linh Trang
Ngày sinh: 20-07 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thủy Tiên
Huỳnh Thủy Tiên
Ngày sinh: 17-10 (25)
An Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Nhật Tâm
Trần Nhật Tâm
Ngày sinh: 10-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thanh Trúc
Đoàn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 10-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Hồng Trang
Trương Thị Hồng Trang
Ngày sinh: 23-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Liềm Xua
Nguyễn Liềm Xua
Ngày sinh: 19-10 (25)
An Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 19-04 (26)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Hưng
Nguyễn Hữu Hưng
Ngày sinh: 01-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Thảo Hiền
Dương Thị Thảo Hiền
Ngày sinh: 22-07 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Hưng
Nguyễn Thanh Hưng
Ngày sinh: 09-09 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phan Võ Nhật Nam
Phan Võ Nhật Nam
Ngày sinh: 20-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Diễm My
Nguyễn Diễm My
Ngày sinh: 10-10 (26)
Cà Mau
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 18-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Ngày sinh: 11-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Ngọc Kim Ngân
Phạm Ngọc Kim Ngân
Ngày sinh: 03-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Văn Phú
Trần Văn Phú
Ngày sinh: 28-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Tâm
Lê Thành Tâm
Ngày sinh: 25-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đinh Phước Tài
Đinh Phước Tài
Ngày sinh: 21-07 (26)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Sang
Trần Thanh Sang
Ngày sinh: 27-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Toàn Thắng
Huỳnh Toàn Thắng
Ngày sinh: 06-06 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Xuân Tiến
Trần Xuân Tiến
Ngày sinh: 09-04 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
Ngày sinh: 02-01 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Duy Thức
Phạm Duy Thức
Ngày sinh: 18-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Thi
Lê Thị Ngọc Thi
Ngày sinh: 09-07 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Mỹ Thi
Đỗ Thị Mỹ Thi
Ngày sinh: 07-10 (26)
Gia Lai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thụy Thiên Trúc
Trần Thụy Thiên Trúc
Ngày sinh: 30-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Hồng Trang
Ngày sinh: 17-12 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Hồng Vũ
Dương Hồng Vũ
Ngày sinh: 16-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Vân
Trần Thị Phương Vân
Ngày sinh: 20-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Tuân
Nguyễn Ngọc Tuân
Ngày sinh: 24-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phi Trường
Nguyễn Phi Trường
Ngày sinh: 17-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thanh Xuân
Võ Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 22-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Yến Vy
Trần Thị Yến Vy
Ngày sinh: 23-01 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Kim Dung
Hoàng Kim Dung
Ngày sinh: 07-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Tá Công
Võ Tá Công
Ngày sinh: 18-03 (26)
Hậu Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 17-04 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Minh Tâm
Đặng Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 26-09 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Hân
Bùi Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 20-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thanh Hằng
Lê Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 11-04 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Ngọc Diễm
Võ Ngọc Diễm
Ngày sinh: 12-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Huyền
Trần Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 17-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Ngày sinh: 24-03 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Liên
Lê Thị Ngọc Liên
Ngày sinh: 16-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Đăng Khoa
Võ Đăng Khoa
Ngày sinh: 26-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Khải Đăng Kha
Trần Khải Đăng Kha
Ngày sinh: 12-12 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Ngày sinh: 27-04 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thanh Quyên
Nguyễn Trần Thanh Quyên
Ngày sinh: 30-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Phương
Nguyễn Thị Thanh Phương
Ngày sinh: 27-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Huyền Trâm
Đỗ Huyền Trâm
Ngày sinh: 02-08 (27)
Quảng Nam
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hồng Tuấn
Nguyễn Hồng Tuấn
Ngày sinh: 06-06 (26)
Hà Bắc
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Mai Hữu Trường
Mai Hữu Trường
Ngày sinh: 15-09 (28)
Thuận Hải
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thành Danh
Đỗ Thành Danh
Ngày sinh: 20-10 (26)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Như ý
Trần Thị Như ý
Ngày sinh: 11-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thúy Vy
Nguyễn Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Vũ Thoại Trúc Ly
Vũ Thoại Trúc Ly
Ngày sinh: 29-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Kim Hương
Lê Thị Kim Hương
Ngày sinh: 01-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Thân Quốc Hữu
Thân Quốc Hữu
Ngày sinh: 19-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Giang Lâm ánh Hồng
Giang Lâm ánh Hồng
Ngày sinh: 12-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Vi Thảo
Nguyễn Thanh Vi Thảo
Ngày sinh: 30-10 (29)
Nghĩa Bình
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Trần Hoàng Việt
Lê Trần Hoàng Việt
Ngày sinh: 25-11 (28)
TP.HCM
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Phạm Thị Thùy Dương
Phạm Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 22-08 (28)
TP.HCm
Lớp: 07QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Văn Tuấn Cường
Nguyễn Văn Tuấn Cường
Ngày sinh: 02-11 (29)
TPHCM
Lớp: 06QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)