Khoa Quản trị kinh doanh (Cao đẳng chính quy)
Trần Viết Phương
Trần Viết Phương
Ngày sinh: 14-02 (25)
Bình Định
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Vy Đình Thảo My
Vy Đình Thảo My
Ngày sinh: 19-02 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị ánh Tuyết
Huỳnh Thị ánh Tuyết
Ngày sinh: 14-10 (24)
Long An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Vũ Hoài Trinh
Trần Vũ Hoài Trinh
Ngày sinh: 01-09 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Uông Thị Bảo Trân
Uông Thị Bảo Trân
Ngày sinh: 04-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Mâu Mỹ Ngân
Mâu Mỹ Ngân
Ngày sinh: 14-10 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Thạch Thị Bé Duyên
Thạch Thị Bé Duyên
Ngày sinh: 12-09 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
La Bội Doanh
La Bội Doanh
Ngày sinh: 23-02 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Giang Kim Anh
Giang Kim Anh
Ngày sinh: 17-10 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Sâm Linh
Huỳnh Sâm Linh
Ngày sinh: 18-04 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày sinh: 28-03 (24)
Bình Thuận
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Xuân Lan
Nguyễn Thị Xuân Lan
Ngày sinh: 10-02 (24)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Thúy Hồng
Dương Thị Thúy Hồng
Ngày sinh: 13-11 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đào Thị Hồng Đều
Đào Thị Hồng Đều
Ngày sinh: 06-01 (24)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Quang Lợi
Lê Quang Lợi
Ngày sinh: 16-11 (24)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Bích Lộc
Lê Bích Lộc
Ngày sinh: 19-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Hồng Loan
Lê Hồng Loan
Ngày sinh: 17-01 (24)
Vĩnh Long
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
Ngày sinh: 15-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Xuân Thăng
Ngô Xuân Thăng
Ngày sinh: 23-11 (24)
Thanh Hóa
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thủy Tiên
Nguyễn Thủy Tiên
Ngày sinh: 23-01 (24)
Long An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trương Hoài Nam
Trương Hoài Nam
Ngày sinh: 01-06 (24)
Bình Dương
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Phan Văn Tân
Phan Văn Tân
Ngày sinh: 07-03 (24)
Đắk Lắk
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 27-08 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Ngọc Quyên
Lê Nguyễn Ngọc Quyên
Ngày sinh: 09-09 (24)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Ngày sinh: 30-07 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Quang Đại
Hồ Quang Đại
Ngày sinh: 02-05 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Mến
Đỗ Thị Mến
Ngày sinh: 06-07 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thanh Tòng
Võ Thanh Tòng
Ngày sinh: 21-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Thu Thủy
Bùi Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 10-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Ngày sinh: 19-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Lâm Mỹ Hạnh
Võ Lâm Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 12-04 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Tăng Thị Kiều Thơ
Tăng Thị Kiều Thơ
Ngày sinh: 28-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
Ngày sinh: 17-11 (25)
Thanh Hóa
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Vương Anh Sâm
Vương Anh Sâm
Ngày sinh: 18-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Hà Thị Thanh Xuân
Hà Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 02-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Văn Công
Lê Văn Công
Ngày sinh: 09-09 (31)
Ninh Bình
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 14-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hồng Nga
Nguyễn Hồng Nga
Ngày sinh: 06-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Bồ Quang Minh
Bồ Quang Minh
Ngày sinh: 22-02 (25)
Bình Dương
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thiện Ngân
Bùi Thiện Ngân
Ngày sinh: 19-05 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Thảo Nguyên
Phạm Thảo Nguyên
Ngày sinh: 22-04 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thu Thảo
Nguyễn Trần Thu Thảo
Ngày sinh: 29-02 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Ngày sinh: 19-02 (25)
Sông Bé
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Ngày sinh: 30-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Linh Trang
Nguyễn Thị Linh Trang
Ngày sinh: 20-07 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Nhật Tâm
Trần Nhật Tâm
Ngày sinh: 10-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thanh Trúc
Đoàn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 10-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Hằng Giang
Đặng Thị Hằng Giang
Ngày sinh: 19-09 (26)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Ngày sinh: 29-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Thảo Hiền
Dương Thị Thảo Hiền
Ngày sinh: 22-07 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 12-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Nguyên Khôi
Nguyễn Nguyên Khôi
Ngày sinh: 05-10 (28)
Gia Lai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Mai Thanh Hương
Mai Thanh Hương
Ngày sinh: 12-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thanh Loan
Nguyễn Ngọc Thanh Loan
Ngày sinh: 31-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Liến
Lê Thị Liến
Ngày sinh: 10-03 (28)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phan Võ Nhật Nam
Phan Võ Nhật Nam
Ngày sinh: 20-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Diễm My
Nguyễn Diễm My
Ngày sinh: 10-10 (26)
Cà Mau
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phan Nhựt Minh
Phan Nhựt Minh
Ngày sinh: 10-06 (27)
Trà Vinh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 30-04 (26)
Long An
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Ngọc Kim Ngân
Phạm Ngọc Kim Ngân
Ngày sinh: 03-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Quyên
Nguyễn Thị Kim Quyên
Ngày sinh: 20-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Thanh Phương
Võ Thanh Phương
Ngày sinh: 05-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tuấn Phong
Nguyễn Tuấn Phong
Ngày sinh: 04-03 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Thị Kim Thanh
Hoàng Thị Kim Thanh
Ngày sinh: 05-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đinh Phước Tài
Đinh Phước Tài
Ngày sinh: 21-07 (26)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Mai Song
Lê Mai Song
Ngày sinh: 29-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Toàn Thắng
Huỳnh Toàn Thắng
Ngày sinh: 06-06 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Bích Thảo
Trần Bích Thảo
Ngày sinh: 09-01 (26)
Minh Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Thanh Thảo
Phạm Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 17-02 (26)
Sông Bé
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 15-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Lâm Phương Thảo
Nguyễn Lâm Phương Thảo
Ngày sinh: 30-07 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Thi
Lê Thị Ngọc Thi
Ngày sinh: 09-07 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thụy Thiên Trúc
Trần Thụy Thiên Trúc
Ngày sinh: 30-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phi Trường
Nguyễn Phi Trường
Ngày sinh: 17-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Kim Dung
Hoàng Kim Dung
Ngày sinh: 07-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Ngày sinh: 09-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Ngọc Danh
Phạm Ngọc Danh
Ngày sinh: 28-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 20-10 (26)
Gia Lai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Hân
Bùi Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 20-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 18-08 (27)
Hải Dương
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Mỹ Lệ
Hồ Thị Mỹ Lệ
Ngày sinh: 02-03 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 29-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Ngày sinh: 24-03 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Đăng Khoa
Võ Đăng Khoa
Ngày sinh: 26-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Khải Đăng Kha
Trần Khải Đăng Kha
Ngày sinh: 12-12 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Mộng
Trương Thị Mộng
Ngày sinh: 15-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trương Kim Phụng
Nguyễn Trương Kim Phụng
Ngày sinh: 04-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thanh Quyên
Nguyễn Trần Thanh Quyên
Ngày sinh: 30-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Khưu Mỹ Quyên
Khưu Mỹ Quyên
Ngày sinh: 20-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Huyền Trâm
Đỗ Huyền Trâm
Ngày sinh: 02-08 (27)
Quảng Nam
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thanh
Nguyễn Minh Thanh
Ngày sinh: 24-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Bảo Yến Vân
Lê Bảo Yến Vân
Ngày sinh: 11-01 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Phượng Thái Nghi
Lê Phượng Thái Nghi
Ngày sinh: 22-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 11-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Ngày sinh: 14-12 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Vũ Thoại Trúc Ly
Vũ Thoại Trúc Ly
Ngày sinh: 29-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Minh Trung
Nguyễn Hữu Minh Trung
Ngày sinh: 22-07 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Giang Lâm ánh Hồng
Giang Lâm ánh Hồng
Ngày sinh: 12-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Vi Thảo
Nguyễn Thanh Vi Thảo
Ngày sinh: 30-10 (29)
Nghĩa Bình
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Tuấn Cường
Nguyễn Văn Tuấn Cường
Ngày sinh: 02-11 (29)
TPHCM
Lớp: 06QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)