Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Nguyễn Thị Nguyên
Nguyễn Thị Nguyên
Ngày sinh: 14-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 09-01 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 15-04 (24)
Bình Định
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Nguyễn Nhật Vy
Nguyễn Nguyễn Nhật Vy
Ngày sinh: 17-08 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Vu
Nguyễn Thị Thùy Vu
Ngày sinh: 17-10 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thanh Thư
Nguyễn Ngọc Thanh Thư
Ngày sinh: 10-09 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Trịnh Cao Thắng
Trịnh Cao Thắng
Ngày sinh: 15-12 (24)
Bình Dương
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 13-09 (24)
Khánh Hòa
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Ka Hìn
Ka Hìn
Ngày sinh: 29-11 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Hồ Điệp
Lê Hồ Điệp
Ngày sinh: 02-02 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Kim Bình
Nguyễn Thanh Kim Bình
Ngày sinh: 10-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Ngày sinh: 29-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Lan Phương
Nguyễn Lan Phương
Ngày sinh: 13-09 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Võ Phạm Nhật Hân
Võ Phạm Nhật Hân
Ngày sinh: 30-06 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Phan Thị Mai Anh
Phan Thị Mai Anh
Ngày sinh: 13-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-11 (26)
Bình Dương
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Phi Long
Nguyễn Hoàng Phi Long
Ngày sinh: 10-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Trần Thị Mỹ Hiền
Trần Thị Mỹ Hiền
Ngày sinh: 30-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Châu Nguyễn Hoàng Ân
Châu Nguyễn Hoàng Ân
Ngày sinh: 14-07 (26)
Bình Dương
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Minh
Nguyễn Thị Như Minh
Ngày sinh: 17-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Sa Mi
Huỳnh Thị Sa Mi
Ngày sinh: 04-06 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Võ Thảo Ngân
Trần Võ Thảo Ngân
Ngày sinh: 20-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trương Thị Hoài Thu
Trương Thị Hoài Thu
Ngày sinh: 02-07 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Hồ Xuân Thảo
Hồ Xuân Thảo
Ngày sinh: 07-04 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Bích Phương
Nguyễn Thị Bích Phương
Ngày sinh: 13-01 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Hồ Thị Thiên Thư
Hồ Thị Thiên Thư
Ngày sinh: 05-05 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Vương Nguyễn Vân An
Vương Nguyễn Vân An
Ngày sinh: 08-10 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyết Thu
Trần Thị Tuyết Thu
Ngày sinh: 08-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Nguyên Thảo
Nguyễn Thị Nguyên Thảo
Ngày sinh: 20-04 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Đỗ Thị Ngọc Trâm
Đỗ Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 09-01 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Ngày sinh: 06-10 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thúy Vy
Nguyễn Ngọc Thúy Vy
Ngày sinh: 20-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Đoàn Thị Thúy Vy
Đoàn Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 12-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Dạ Thảo
Huỳnh Thị Dạ Thảo
Ngày sinh: 23-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lâm Thị Minh Tâm
Lâm Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 01-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Viết Thông
Nguyễn Viết Thông
Ngày sinh: 01-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Phan Thị Thanh Thảo
Phan Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 16-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Tạ Thanh Thảo
Tạ Thanh Thảo
Ngày sinh: 02-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Ngọc Tú Quyên
Lê Ngọc Tú Quyên
Ngày sinh: 11-07 (26)
An Giang
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trương Thị Thu Hiền
Trương Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 18-07 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Hiền
Lê Thị Thanh Hiền
Ngày sinh: 12-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Huỳnh Thanh Hiếu
Huỳnh Thanh Hiếu
Ngày sinh: 11-02 (26)
Bến Tre
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đậu Thị Đoan Trang
Đậu Thị Đoan Trang
Ngày sinh: 20-02 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lương Thị Trúc Chi
Lương Thị Trúc Chi
Ngày sinh: 17-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Trần Thiên Minh
Lê Trần Thiên Minh
Ngày sinh: 16-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị Cẩm Linh
Lê Thị Cẩm Linh
Ngày sinh: 06-10 (26)
Long An
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trương Thị Hồng Nở
Trương Thị Hồng Nở
Ngày sinh: 08-08 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hồ Thụy Tuyết Như
Hồ Thụy Tuyết Như
Ngày sinh: 10-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 01-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị ái Quyên
Lê Thị ái Quyên
Ngày sinh: 10-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hà Thị Ngọc ánh
Hà Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 06-07 (26)
Bắc Thái
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Ngày sinh: 09-10 (26)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 18-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phạm Thy Diệp
Phạm Thy Diệp
Ngày sinh: 22-08 (31)
Cửu Long
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phan Duy Bảo
Phan Duy Bảo
Ngày sinh: 09-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Dương Trần Công Nguyên
Dương Trần Công Nguyên
Ngày sinh: 31-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lại Nguyễn Xuân Họa Mi
Lại Nguyễn Xuân Họa Mi
Ngày sinh: 06-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Phương Thảo
Nguyễn Lê Phương Thảo
Ngày sinh: 12-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Diệp
Lê Thị Bích Diệp
Ngày sinh: 16-05 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Võ Thụy Thảo Nguyên
Võ Thụy Thảo Nguyên
Ngày sinh: 22-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Tăng Thị Hoa Phương
Tăng Thị Hoa Phương
Ngày sinh: 04-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Ngày sinh: 13-04 (26)
Hà Tây
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Trần Thị Nguyệt
Trần Thị Nguyệt
Ngày sinh: 26-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyết Ngân
Trần Thị Tuyết Ngân
Ngày sinh: 20-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lê Thị Kim Hà
Lê Thị Kim Hà
Ngày sinh: 25-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Đậu Thị Hồng Giang
Đậu Thị Hồng Giang
Ngày sinh: 25-08 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Diễm Thắm
Phùng Thị Diễm Thắm
Ngày sinh: 17-07 (27)
Bến Tre
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thiền Thanh Tâm
Trần Thiền Thanh Tâm
Ngày sinh: 05-10 (28)
Hậu Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lương Thị Phương Thảo
Lương Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 17-01 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Trà
Nguyễn Thị Thanh Trà
Ngày sinh: 02-08 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phạm Thị Tuyết Anh
Phạm Thị Tuyết Anh
Ngày sinh: 27-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Kim Anh
Nguyễn Hoàng Kim Anh
Ngày sinh: 16-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Tuyền
Lê Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Ngày sinh: 26-09 (26)
Bình Phước
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lưu Thị Trúc An
Lưu Thị Trúc An
Ngày sinh: 10-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Ngày sinh: 05-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hồ Py Chí
Hồ Py Chí
Ngày sinh: 18-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 24-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hạnh Mỹ
Nguyễn Thị Hạnh Mỹ
Ngày sinh: 04-04 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Đoàn Ngọc Linh
Đoàn Ngọc Linh
Ngày sinh: 19-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lưu Ngọc Hạnh
Lưu Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 10-05 (27)
Sông Bé
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Ngày sinh: 13-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Thị Kim Oanh
Phạm Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 02-08 (27)
Gia Lai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Nguyễn Cát Nhật
Phạm Nguyễn Cát Nhật
Ngày sinh: 28-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Tạ Thị Minh Nguyệt
Tạ Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 05-12 (27)
Nghệ An
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Giang Đình Bảo Ngọc
Giang Đình Bảo Ngọc
Ngày sinh: 22-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Bùi Kim Ngân
Bùi Kim Ngân
Ngày sinh: 01-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Thị Hồng Thảo
Lê Thị Hồng Thảo
Ngày sinh: 07-03 (27)
Gia Lai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thái Trân
Nguyễn Thái Trân
Ngày sinh: 05-06 (28)
Minh Hải
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Ngày sinh: 14-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Quách Kim Ngân
Quách Kim Ngân
Ngày sinh: 27-06 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 27-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phan Thị Ngọc Giàu
Phan Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh: 13-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Trương Thị Minh Hằng
Trương Thị Minh Hằng
Ngày sinh: 14-12 (27)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Quý
Nguyễn Thị Thùy Quý
Ngày sinh: 20-06 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 02-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hoàng Bích Trâm
Hoàng Bích Trâm
Ngày sinh: 16-07 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vũ Đức Tài
Vũ Đức Tài
Ngày sinh: 06-05 (27)
Sông Bé
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Sơn Tùng
Nguyễn Sơn Tùng
Ngày sinh: 28-11 (29)
Hà Nội
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Diễm Thị
Trần Diễm Thị
Ngày sinh: 01-10 (30)
Đăk Nông
Lớp: 07AV2C
Tiếng Anh (2008)