Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Trần Thị Kim Phương
Trần Thị Kim Phương
Ngày sinh: 11-09 (24)
Bình Thuận
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Lý ánh Phụng
Lý ánh Phụng
Ngày sinh: 24-06 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Trúc Quân
Nguyễn Hoàng Trúc Quân
Ngày sinh: 28-10 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày sinh: 12-09 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 09-01 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Vu
Nguyễn Thị Thùy Vu
Ngày sinh: 17-10 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thanh Thư
Nguyễn Ngọc Thanh Thư
Ngày sinh: 10-09 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Trịnh Cao Thắng
Trịnh Cao Thắng
Ngày sinh: 15-12 (24)
Bình Dương
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 13-09 (24)
Khánh Hòa
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Ka Hìn
Ka Hìn
Ngày sinh: 29-11 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Hồ Điệp
Lê Hồ Điệp
Ngày sinh: 02-02 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Kim Bình
Nguyễn Thanh Kim Bình
Ngày sinh: 10-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Đặng Kim Ngọc Hương
Đặng Kim Ngọc Hương
Ngày sinh: 19-09 (24)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Ngày sinh: 29-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Ngày sinh: 18-08 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Ngày sinh: 23-02 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Phan Thị Quỳnh Như
Phan Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 22-06 (25)
Bình Dương
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Ngày sinh: 23-02 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Phan Thị Mai Anh
Phan Thị Mai Anh
Ngày sinh: 13-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Lê Thị Mỹ ái
Lê Thị Mỹ ái
Ngày sinh: 10-01 (25)
TP. Cần Thơ
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Lý Kim Hầu
Lý Kim Hầu
Ngày sinh: 29-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Mỹ Kim Dung
Lê Mỹ Kim Dung
Ngày sinh: 01-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Châu Nguyễn Hoàng Ân
Châu Nguyễn Hoàng Ân
Ngày sinh: 14-07 (26)
Bình Dương
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Bích Phương
Nguyễn Thị Bích Phương
Ngày sinh: 13-01 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Bích Phương
Nguyễn Bích Phương
Ngày sinh: 28-12 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Hồ Thị Thiên Thư
Hồ Thị Thiên Thư
Ngày sinh: 05-05 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Mai Minh Trang
Mai Minh Trang
Ngày sinh: 17-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Thúy
Lê Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 15-05 (25)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Ngày sinh: 06-10 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mai Hân
Nguyễn Thị Mai Hân
Ngày sinh: 26-12 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thúy Vy
Nguyễn Ngọc Thúy Vy
Ngày sinh: 20-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lâm Thị Minh Tâm
Lâm Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 01-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Minh Ngọc
Lê Minh Ngọc
Ngày sinh: 04-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 02-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 14-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 08-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lã Thanh Tuyền
Lã Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Hiền
Lê Thị Thanh Hiền
Ngày sinh: 12-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trương Đình Khả
Trương Đình Khả
Ngày sinh: 10-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Tạ Thị Hằng
Tạ Thị Hằng
Ngày sinh: 19-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Biện Ngọc Phương Đài
Biện Ngọc Phương Đài
Ngày sinh: 18-08 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lương Thị Trúc Chi
Lương Thị Trúc Chi
Ngày sinh: 17-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Ngày sinh: 21-05 (26)
Cửu Long
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Trần Thiên Minh
Lê Trần Thiên Minh
Ngày sinh: 16-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Dương Thúy Khanh
Dương Thúy Khanh
Ngày sinh: 10-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Nhứt Nương
Võ Thị Nhứt Nương
Ngày sinh: 10-11 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hồ Thụy Tuyết Như
Hồ Thụy Tuyết Như
Ngày sinh: 10-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Quỳnh Nhung
Võ Thị Quỳnh Nhung
Ngày sinh: 26-12 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Đặng Lê Tuyết Nhi
Đặng Lê Tuyết Nhi
Ngày sinh: 25-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phùng Tấn Thông
Phùng Tấn Thông
Ngày sinh: 06-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Lê ánh Phượng
Trần Lê ánh Phượng
Ngày sinh: 12-09 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trịnh Kim Phụng
Trịnh Kim Phụng
Ngày sinh: 01-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hà Thị Ngọc ánh
Hà Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 06-07 (26)
Bắc Thái
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Ngày sinh: 09-10 (26)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phan Duy Bảo
Phan Duy Bảo
Ngày sinh: 09-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Dương Trần Công Nguyên
Dương Trần Công Nguyên
Ngày sinh: 31-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Diệp
Lê Thị Bích Diệp
Ngày sinh: 16-05 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Võ Thụy Thảo Nguyên
Võ Thụy Thảo Nguyên
Ngày sinh: 22-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Tăng Thị Hoa Phương
Tăng Thị Hoa Phương
Ngày sinh: 04-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyết Ngân
Trần Thị Tuyết Ngân
Ngày sinh: 20-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Ngày sinh: 08-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thế Duy
Nguyễn Thế Duy
Ngày sinh: 27-03 (26)
Long An
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Huỳnh Trần Mai Diệu
Huỳnh Trần Mai Diệu
Ngày sinh: 29-06 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Vũ Ngọc Châu
Trần Vũ Ngọc Châu
Ngày sinh: 03-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Thân Vũ Minh Nhật
Thân Vũ Minh Nhật
Ngày sinh: 26-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thiền Thanh Tâm
Trần Thiền Thanh Tâm
Ngày sinh: 05-10 (28)
Hậu Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lương Thị Phương Thảo
Lương Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 17-01 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Võ Kiều Oanh
Võ Kiều Oanh
Ngày sinh: 15-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Kim Anh
Nguyễn Hoàng Kim Anh
Ngày sinh: 16-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phan Quốc Việt
Phan Quốc Việt
Ngày sinh: 16-09 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang
Ngày sinh: 14-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Khánh Trang
Trần Thị Khánh Trang
Ngày sinh: 25-09 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Ngày sinh: 26-09 (26)
Bình Phước
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Vũ Đào Trúc Phương
Vũ Đào Trúc Phương
Ngày sinh: 10-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lưu Thị Trúc An
Lưu Thị Trúc An
Ngày sinh: 10-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phạm Gia Anh Thư
Phạm Gia Anh Thư
Ngày sinh: 09-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hồ Py Chí
Hồ Py Chí
Ngày sinh: 18-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Huệ Chi
Nguyễn Huệ Chi
Ngày sinh: 09-09 (27)
Hà Tây
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phan Nguyên Tường Vi
Phan Nguyên Tường Vi
Ngày sinh: 28-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Hữu Dư
Phạm Hữu Dư
Ngày sinh: 22-02 (27)
Sông Bé
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Ngày sinh: 13-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Nguyễn Cát Nhật
Phạm Nguyễn Cát Nhật
Ngày sinh: 28-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Bùi Kim Ngân
Bùi Kim Ngân
Ngày sinh: 01-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Mai Thị Thúy Nga
Mai Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 07-02 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hoàng Nguyễn Minh Thuận
Hoàng Nguyễn Minh Thuận
Ngày sinh: 23-08 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Trần Thị Thanh Trúc
Trần Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 13-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Ngày sinh: 14-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Cao Trí
Nguyễn Cao Trí
Ngày sinh: 13-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Vòng Tằng Kíu
Vòng Tằng Kíu
Ngày sinh: 10-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 27-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Lương Thị Thanh Hiếu
Lương Thị Thanh Hiếu
Ngày sinh: 10-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hồ Thị Tuyết Oanh
Hồ Thị Tuyết Oanh
Ngày sinh: 10-06 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trương Thị Minh Hằng
Trương Thị Minh Hằng
Ngày sinh: 14-12 (27)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 02-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyên
Trần Thị Tuyên
Ngày sinh: 14-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vũ Đức Tài
Vũ Đức Tài
Ngày sinh: 06-05 (27)
Sông Bé
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trịnh Thị Cẩm Tú
Trịnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-03 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Đoàn Xuân Triều
Nguyễn Đoàn Xuân Triều
Ngày sinh: 25-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Hoàng Trâm
Trần Thị Hoàng Trâm
Ngày sinh: 24-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Sơn Tùng
Nguyễn Sơn Tùng
Ngày sinh: 28-11 (29)
Hà Nội
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh