Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Lê Thị Thùy Vân
Lê Thị Thùy Vân
Ngày sinh: 15-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Ngày sinh: 23-08 (25)
Bình Định
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Nguyên
Nguyễn Thị Nguyên
Ngày sinh: 14-12 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Huỳnh Trúc Mi
Nguyễn Huỳnh Trúc Mi
Ngày sinh: 30-03 (25)
Bạc Liêu
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 25-04 (25)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Vũ Thị Minh Hoàng
Vũ Thị Minh Hoàng
Ngày sinh: 05-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Dương Thị Diễm
Dương Thị Diễm
Ngày sinh: 01-04 (25)
Bình Thuận
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày sinh: 12-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 15-04 (25)
Bình Định
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Phan Thị Thanh Hoài
Phan Thị Thanh Hoài
Ngày sinh: 23-06 (25)
Quảng Bình
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Kim Bình
Nguyễn Thanh Kim Bình
Ngày sinh: 10-12 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Đặng Kim Ngọc Hương
Đặng Kim Ngọc Hương
Ngày sinh: 19-09 (25)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Đoàn Nguyễn Mai Phương
Đoàn Nguyễn Mai Phương
Ngày sinh: 02-08 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Đỗ Đăng Khoa
Đỗ Đăng Khoa
Ngày sinh: 25-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Ngày sinh: 18-08 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Phan Thị Quỳnh Như
Phan Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 22-06 (26)
Bình Dương
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Võ Phạm Nhật Hân
Võ Phạm Nhật Hân
Ngày sinh: 30-06 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 17-04 (26)
Trà Vinh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Quốc Duy
Nguyễn Quốc Duy
Ngày sinh: 27-05 (26)
Trà Vinh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Lý Kim Hầu
Lý Kim Hầu
Ngày sinh: 29-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Ngày sinh: 26-09 (26)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Sa Mi
Huỳnh Thị Sa Mi
Ngày sinh: 04-06 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyết Thu
Trần Thị Tuyết Thu
Ngày sinh: 08-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Đỗ Thị Ngọc Trâm
Đỗ Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 09-01 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Ngày sinh: 06-10 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thúy Vy
Nguyễn Ngọc Thúy Vy
Ngày sinh: 20-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Thị Thúy Vy
Lê Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 13-09 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lâm Thị Minh Tâm
Lâm Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 01-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Minh Ngọc
Lê Minh Ngọc
Ngày sinh: 04-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Hoàng Thị Bình Minh
Hoàng Thị Bình Minh
Ngày sinh: 28-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 02-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Phạm Ngọc Kim Trang
Phạm Ngọc Kim Trang
Ngày sinh: 11-11 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Viết Thông
Nguyễn Viết Thông
Ngày sinh: 01-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Ngày sinh: 01-08 (28)
Long An
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thùy
Trần Thị Phương Thùy
Ngày sinh: 28-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Tạ Thanh Thảo
Tạ Thanh Thảo
Ngày sinh: 02-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Huỳnh Thanh Hiếu
Huỳnh Thanh Hiếu
Ngày sinh: 11-02 (27)
Bến Tre
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Tạ Thị Hằng
Tạ Thị Hằng
Ngày sinh: 19-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Ngày sinh: 21-05 (27)
Cửu Long
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Trần Thiên Minh
Lê Trần Thiên Minh
Ngày sinh: 16-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Lương
Nguyễn Thị Lương
Ngày sinh: 20-10 (27)
Hà Tây
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Dương Thúy Khanh
Dương Thúy Khanh
Ngày sinh: 10-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Nhứt Nương
Võ Thị Nhứt Nương
Ngày sinh: 10-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hồ Thụy Tuyết Như
Hồ Thụy Tuyết Như
Ngày sinh: 10-03 (27)
Bến Tre
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Quỳnh Nhung
Võ Thị Quỳnh Nhung
Ngày sinh: 26-12 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phùng Tấn Thông
Phùng Tấn Thông
Ngày sinh: 06-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị ái Quyên
Lê Thị ái Quyên
Ngày sinh: 10-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hà Thị Ngọc ánh
Hà Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 06-07 (27)
Bắc Thái
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Đào Thị Chinh
Đào Thị Chinh
Ngày sinh: 15-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phan Duy Bảo
Phan Duy Bảo
Ngày sinh: 09-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Nên
Nguyễn Thị Kim Nên
Ngày sinh: 07-09 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Phương Thảo
Nguyễn Lê Phương Thảo
Ngày sinh: 12-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Diệp
Lê Thị Bích Diệp
Ngày sinh: 16-05 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đỗ Thị Bích Ngọc
Đỗ Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Tăng Thị Hoa Phương
Tăng Thị Hoa Phương
Ngày sinh: 04-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Tăng Bảo Minh Phương
Tăng Bảo Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Ngày sinh: 13-04 (27)
Hà Tây
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Phạm Lê Anh Vũ
Phạm Lê Anh Vũ
Ngày sinh: 19-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyết Ngân
Trần Thị Tuyết Ngân
Ngày sinh: 20-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Diễm Thắm
Phùng Thị Diễm Thắm
Ngày sinh: 17-07 (28)
Bến Tre
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thiền Thanh Tâm
Trần Thiền Thanh Tâm
Ngày sinh: 05-10 (29)
Hậu Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Hoàng Thu Thảo
Hoàng Thu Thảo
Ngày sinh: 15-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Trà
Nguyễn Thị Thanh Trà
Ngày sinh: 02-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Tuyền
Lê Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Khánh Trang
Trần Thị Khánh Trang
Ngày sinh: 25-09 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Ngày sinh: 26-09 (27)
Bình Phước
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Yến Nhi
Trần Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 28-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Ngày sinh: 05-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hồ Py Chí
Hồ Py Chí
Ngày sinh: 18-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Huệ Chi
Nguyễn Huệ Chi
Ngày sinh: 09-09 (28)
Hà Tây
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 14-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 24-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hạnh Mỹ
Nguyễn Thị Hạnh Mỹ
Ngày sinh: 04-04 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Đoàn Ngọc Linh
Đoàn Ngọc Linh
Ngày sinh: 19-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lưu Ngọc Hạnh
Lưu Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 10-05 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Ngày sinh: 13-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Giang Đình Bảo Ngọc
Giang Đình Bảo Ngọc
Ngày sinh: 22-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Bùi Kim Ngân
Bùi Kim Ngân
Ngày sinh: 01-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Dương Thị Bích Trâm
Dương Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 07-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Thị Hồng Thảo
Lê Thị Hồng Thảo
Ngày sinh: 07-03 (28)
Gia Lai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Ngô Nam Phương
Ngô Nam Phương
Ngày sinh: 08-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Cẩm Tú
Lê Cẩm Tú
Ngày sinh: 20-09 (28)
Gia Lai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Trần Thị Thanh Trúc
Trần Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 13-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Văn Lượng
Nguyễn Văn Lượng
Ngày sinh: 20-07 (31)
Nghệ An
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Vy Thúy
Phạm Thị Vy Thúy
Ngày sinh: 23-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Lưu Thị Thanh Thuyền
Lưu Thị Thanh Thuyền
Ngày sinh: 09-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Hà Tuấn Thuận
Hà Tuấn Thuận
Ngày sinh: 31-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Đình Kim Thanh
Nguyễn Đình Kim Thanh
Ngày sinh: 20-06 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Ngày sinh: 20-03 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Phương Loan
Phạm Thị Phương Loan
Ngày sinh: 06-03 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Xuân Lâm
Nguyễn Xuân Lâm
Ngày sinh: 23-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Diễm Trang
Trần Thị Diễm Trang
Ngày sinh: 17-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyên
Trần Thị Tuyên
Ngày sinh: 14-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Trung
Nguyễn Ngọc Trung
Ngày sinh: 27-03 (30)
Bình Phước
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vũ Đức Tài
Vũ Đức Tài
Ngày sinh: 06-05 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trịnh Thị Cẩm Tú
Trịnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-03 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Phát Đạt
Trần Phát Đạt
Ngày sinh: 12-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lê Xuân Dung
Lê Xuân Dung
Ngày sinh: 26-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Ngày sinh: 17-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hồ Thị Tuyết Minh
Hồ Thị Tuyết Minh
Ngày sinh: 06-04 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07AV1C
Tiếng Anh (2008)