Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Lê Thị Thùy Vân
Lê Thị Thùy Vân
Ngày sinh: 15-01 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Lý ánh Phụng
Lý ánh Phụng
Ngày sinh: 24-06 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Ngày sinh: 23-08 (24)
Bình Định
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 25-04 (24)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Vũ Thị Minh Hoàng
Vũ Thị Minh Hoàng
Ngày sinh: 05-11 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Dương Thị Diễm
Dương Thị Diễm
Ngày sinh: 01-04 (24)
Bình Thuận
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Trúc Quân
Nguyễn Hoàng Trúc Quân
Ngày sinh: 28-10 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày sinh: 12-09 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
Ngày sinh: 19-11 (24)
Sóc Trăng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Vu
Nguyễn Thị Thùy Vu
Ngày sinh: 17-10 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Trịnh Cao Thắng
Trịnh Cao Thắng
Ngày sinh: 15-12 (24)
Bình Dương
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Trúc Hồng
Nguyễn Thị Trúc Hồng
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Trà Vinh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Phan Thị Thanh Hoài
Phan Thị Thanh Hoài
Ngày sinh: 23-06 (24)
Quảng Bình
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Hồ Điệp
Lê Hồ Điệp
Ngày sinh: 02-02 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Trương Nguyễn Phương Thảo
Trương Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 19-04 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Đặng Kim Ngọc Hương
Đặng Kim Ngọc Hương
Ngày sinh: 19-09 (24)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Ngày sinh: 29-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Đỗ Đăng Khoa
Đỗ Đăng Khoa
Ngày sinh: 25-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Ngày sinh: 18-08 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Ngày sinh: 23-02 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Phi Long
Nguyễn Hoàng Phi Long
Ngày sinh: 10-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
Ngày sinh: 01-04 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Quốc Duy
Nguyễn Quốc Duy
Ngày sinh: 27-05 (25)
Trà Vinh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Ngày sinh: 26-09 (25)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Châu Nguyễn Hoàng Ân
Châu Nguyễn Hoàng Ân
Ngày sinh: 14-07 (26)
Bình Dương
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Minh
Nguyễn Thị Như Minh
Ngày sinh: 17-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Mang Thành Lộc
Mang Thành Lộc
Ngày sinh: 26-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Võ Thảo Ngân
Trần Võ Thảo Ngân
Ngày sinh: 20-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Nhật Thanh
Nguyễn Nhật Thanh
Ngày sinh: 24-11 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Mai Minh Trang
Mai Minh Trang
Ngày sinh: 17-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Vũ Thị Tươi
Vũ Thị Tươi
Ngày sinh: 04-07 (25)
Nam Hà
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Thị Ngọc Trâm
Trần Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 18-04 (25)
Bình Dương
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Ngày sinh: 06-10 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mai Hân
Nguyễn Thị Mai Hân
Ngày sinh: 26-12 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Hồng Hảo
Lê Hồng Hảo
Ngày sinh: 18-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lâm Thị Minh Tâm
Lâm Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 01-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Minh Ngọc
Lê Minh Ngọc
Ngày sinh: 04-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Hoàng Thị Bình Minh
Hoàng Thị Bình Minh
Ngày sinh: 28-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Phạm Ngọc Kim Trang
Phạm Ngọc Kim Trang
Ngày sinh: 11-11 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Viết Thông
Nguyễn Viết Thông
Ngày sinh: 01-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 14-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Phan Thị Thanh Thảo
Phan Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 16-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Huỳnh Thanh Hiếu
Huỳnh Thanh Hiếu
Ngày sinh: 11-02 (26)
Bến Tre
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Cương
Nguyễn Thị Kim Cương
Ngày sinh: 01-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Ngày sinh: 21-05 (26)
Cửu Long
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thiên Kiều
Nguyễn Thị Thiên Kiều
Ngày sinh: 20-07 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Dương Thúy Khanh
Dương Thúy Khanh
Ngày sinh: 10-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hồ Thụy Tuyết Như
Hồ Thụy Tuyết Như
Ngày sinh: 10-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 01-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Đặng Lê Tuyết Nhi
Đặng Lê Tuyết Nhi
Ngày sinh: 25-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phùng Tấn Thông
Phùng Tấn Thông
Ngày sinh: 06-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Tạ Phương Thảo
Tạ Phương Thảo
Ngày sinh: 09-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị ái Quyên
Lê Thị ái Quyên
Ngày sinh: 10-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trịnh Kim Phụng
Trịnh Kim Phụng
Ngày sinh: 01-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 18-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phạm Thy Diệp
Phạm Thy Diệp
Ngày sinh: 22-08 (31)
Cửu Long
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phan Duy Bảo
Phan Duy Bảo
Ngày sinh: 09-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Dương Trần Công Nguyên
Dương Trần Công Nguyên
Ngày sinh: 31-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lại Nguyễn Xuân Họa Mi
Lại Nguyễn Xuân Họa Mi
Ngày sinh: 06-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Phương Thảo
Nguyễn Lê Phương Thảo
Ngày sinh: 12-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đỗ Thị Bích Ngọc
Đỗ Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 18-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Tăng Bảo Minh Phương
Tăng Bảo Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Hoàng Thị Huỳnh Trâm
Hoàng Thị Huỳnh Trâm
Ngày sinh: 25-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đậu Thị Hồng Giang
Đậu Thị Hồng Giang
Ngày sinh: 25-08 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Huỳnh Trần Mai Diệu
Huỳnh Trần Mai Diệu
Ngày sinh: 29-06 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Cao Văn Cường
Cao Văn Cường
Ngày sinh: 20-11 (27)
Minh Hải
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Vũ Ngọc Châu
Trần Vũ Ngọc Châu
Ngày sinh: 03-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lương Thị Phương Thảo
Lương Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 17-01 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Trà
Nguyễn Thị Thanh Trà
Ngày sinh: 02-08 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Yến Phượng
Trần Thị Yến Phượng
Ngày sinh: 16-06 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Võ Kiều Oanh
Võ Kiều Oanh
Ngày sinh: 15-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Kim Anh
Nguyễn Hoàng Kim Anh
Ngày sinh: 16-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phan Quốc Việt
Phan Quốc Việt
Ngày sinh: 16-09 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Tuyền
Lê Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang
Ngày sinh: 14-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Khánh Trang
Trần Thị Khánh Trang
Ngày sinh: 25-09 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Vũ Đào Trúc Phương
Vũ Đào Trúc Phương
Ngày sinh: 10-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lưu Thị Trúc An
Lưu Thị Trúc An
Ngày sinh: 10-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Ngày sinh: 05-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hồ Py Chí
Hồ Py Chí
Ngày sinh: 18-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Huệ Chi
Nguyễn Huệ Chi
Ngày sinh: 09-09 (27)
Hà Tây
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 24-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phan Nguyên Tường Vi
Phan Nguyên Tường Vi
Ngày sinh: 28-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hạnh Mỹ
Nguyễn Thị Hạnh Mỹ
Ngày sinh: 04-04 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Đoàn Ngọc Linh
Đoàn Ngọc Linh
Ngày sinh: 19-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Giang Đình Bảo Ngọc
Giang Đình Bảo Ngọc
Ngày sinh: 22-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hoàng Nguyễn Minh Thuận
Hoàng Nguyễn Minh Thuận
Ngày sinh: 23-08 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Ngô Nam Phương
Ngô Nam Phương
Ngày sinh: 08-09 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Đình Kim Thanh
Nguyễn Đình Kim Thanh
Ngày sinh: 20-06 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phan Thị Ngọc Giàu
Phan Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh: 13-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Ngày sinh: 20-03 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Phương Loan
Phạm Thị Phương Loan
Ngày sinh: 06-03 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Đinh Thị Ngọc
Đinh Thị Ngọc
Ngày sinh: 10-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 02-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyên
Trần Thị Tuyên
Ngày sinh: 14-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lê Thị Phương Thanh
Lê Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 17-04 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trịnh Thị Cẩm Tú
Trịnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-03 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Phát Đạt
Trần Phát Đạt
Ngày sinh: 12-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Ngày sinh: 17-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh