Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Trần Thị Kim Phương
Trần Thị Kim Phương
Ngày sinh: 11-09 (24)
Bình Thuận
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Lý ánh Phụng
Lý ánh Phụng
Ngày sinh: 24-06 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Ngày sinh: 23-08 (24)
Bình Định
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Nguyên
Nguyễn Thị Nguyên
Ngày sinh: 14-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
Ngày sinh: 19-11 (24)
Sóc Trăng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 09-01 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Thị ánh Linh
Lê Thị ánh Linh
Ngày sinh: 10-10 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Nguyễn Nhật Vy
Nguyễn Nguyễn Nhật Vy
Ngày sinh: 17-08 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thanh Thư
Nguyễn Ngọc Thanh Thư
Ngày sinh: 10-09 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Trịnh Cao Thắng
Trịnh Cao Thắng
Ngày sinh: 15-12 (24)
Bình Dương
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Trương Nguyễn Phương Thảo
Trương Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 19-04 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Lan Phương
Nguyễn Lan Phương
Ngày sinh: 13-09 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Bùi Trung Hiếu
Bùi Trung Hiếu
Ngày sinh: 22-03 (25)
Gia Lai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Đỗ Đăng Khoa
Đỗ Đăng Khoa
Ngày sinh: 25-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Ngày sinh: 23-02 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Đoàn Mỹ Phương Trâm
Đoàn Mỹ Phương Trâm
Ngày sinh: 02-05 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Phan Thị Quỳnh Như
Phan Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 22-06 (25)
Bình Dương
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Võ Phạm Nhật Hân
Võ Phạm Nhật Hân
Ngày sinh: 30-06 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Quốc Duy
Nguyễn Quốc Duy
Ngày sinh: 27-05 (25)
Trà Vinh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Trần Thị Mỹ Hiền
Trần Thị Mỹ Hiền
Ngày sinh: 30-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Mỹ Kim Dung
Lê Mỹ Kim Dung
Ngày sinh: 01-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Mang Thành Lộc
Mang Thành Lộc
Ngày sinh: 26-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Hồ Xuân Thảo
Hồ Xuân Thảo
Ngày sinh: 07-04 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Nhật Thanh
Nguyễn Nhật Thanh
Ngày sinh: 24-11 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Bích Phương
Nguyễn Bích Phương
Ngày sinh: 28-12 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Ngọc Phát
Trần Ngọc Phát
Ngày sinh: 17-10 (25)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Vũ Thị Tươi
Vũ Thị Tươi
Ngày sinh: 04-07 (25)
Nam Hà
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Hà Ngọc Bảo Anh
Hà Ngọc Bảo Anh
Ngày sinh: 14-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mai Hân
Nguyễn Thị Mai Hân
Ngày sinh: 26-12 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Võ Hoa Hồng
Nguyễn Minh Võ Hoa Hồng
Ngày sinh: 24-03 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Phạm Minh Đăng
Phạm Minh Đăng
Ngày sinh: 08-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thúy Vy
Nguyễn Ngọc Thúy Vy
Ngày sinh: 20-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lâm Thị Minh Tâm
Lâm Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 01-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 02-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Quang Huy
Trần Quang Huy
Ngày sinh: 28-01 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Viết Thông
Nguyễn Viết Thông
Ngày sinh: 01-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Ngày sinh: 01-08 (27)
Long An
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thùy
Trần Thị Phương Thùy
Ngày sinh: 28-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Ngọc Tú Quyên
Lê Ngọc Tú Quyên
Ngày sinh: 11-07 (26)
An Giang
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Hiền
Lê Thị Thanh Hiền
Ngày sinh: 12-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trương Đình Khả
Trương Đình Khả
Ngày sinh: 10-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Huỳnh Thanh Hiếu
Huỳnh Thanh Hiếu
Ngày sinh: 11-02 (26)
Bến Tre
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Tạ Thị Hằng
Tạ Thị Hằng
Ngày sinh: 19-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Biện Ngọc Phương Đài
Biện Ngọc Phương Đài
Ngày sinh: 18-08 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Cương
Nguyễn Thị Kim Cương
Ngày sinh: 01-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị Cẩm Linh
Lê Thị Cẩm Linh
Ngày sinh: 06-10 (26)
Long An
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thiên Kiều
Nguyễn Thị Thiên Kiều
Ngày sinh: 20-07 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trương Thị Hồng Nở
Trương Thị Hồng Nở
Ngày sinh: 08-08 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hồ Thụy Tuyết Như
Hồ Thụy Tuyết Như
Ngày sinh: 10-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Quỳnh Nhung
Võ Thị Quỳnh Nhung
Ngày sinh: 26-12 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 01-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phùng Tấn Thông
Phùng Tấn Thông
Ngày sinh: 06-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị ái Quyên
Lê Thị ái Quyên
Ngày sinh: 10-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Lê ánh Phượng
Trần Lê ánh Phượng
Ngày sinh: 12-09 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Hồng Phúc
Nguyễn Hồng Phúc
Ngày sinh: 11-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hà Thị Ngọc ánh
Hà Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 06-07 (26)
Bắc Thái
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 18-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Đào Thị Chinh
Đào Thị Chinh
Ngày sinh: 15-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phan Duy Bảo
Phan Duy Bảo
Ngày sinh: 09-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Phương Thảo
Nguyễn Lê Phương Thảo
Ngày sinh: 12-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Loan
Lê Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 08-03 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Diệp
Lê Thị Bích Diệp
Ngày sinh: 16-05 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đỗ Thị Bích Ngọc
Đỗ Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 18-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phạm Lê Anh Vũ
Phạm Lê Anh Vũ
Ngày sinh: 19-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Kim Hà
Lê Thị Kim Hà
Ngày sinh: 25-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Huỳnh Trần Mai Diệu
Huỳnh Trần Mai Diệu
Ngày sinh: 29-06 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Vũ Ngọc Châu
Trần Vũ Ngọc Châu
Ngày sinh: 03-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thiền Thanh Tâm
Trần Thiền Thanh Tâm
Ngày sinh: 05-10 (28)
Hậu Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 30-11 (26)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Hoàng Thu Thảo
Hoàng Thu Thảo
Ngày sinh: 15-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Yến Phượng
Trần Thị Yến Phượng
Ngày sinh: 16-06 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Võ Kiều Oanh
Võ Kiều Oanh
Ngày sinh: 15-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phạm Thị Tuyết Anh
Phạm Thị Tuyết Anh
Ngày sinh: 27-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phan Quốc Việt
Phan Quốc Việt
Ngày sinh: 16-09 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Vũ Đào Trúc Phương
Vũ Đào Trúc Phương
Ngày sinh: 10-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lưu Thị Trúc An
Lưu Thị Trúc An
Ngày sinh: 10-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phạm Gia Anh Thư
Phạm Gia Anh Thư
Ngày sinh: 09-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hồ Py Chí
Hồ Py Chí
Ngày sinh: 18-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
Ngày sinh: 27-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hạnh Mỹ
Nguyễn Thị Hạnh Mỹ
Ngày sinh: 04-04 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Đoàn Ngọc Linh
Đoàn Ngọc Linh
Ngày sinh: 19-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Thị Kim Oanh
Phạm Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 02-08 (27)
Gia Lai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Nguyễn Cát Nhật
Phạm Nguyễn Cát Nhật
Ngày sinh: 28-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Bùi Kim Ngân
Bùi Kim Ngân
Ngày sinh: 01-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Thị Diễm My
Phạm Thị Diễm My
Ngày sinh: 22-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Đình Kim Thanh
Nguyễn Đình Kim Thanh
Ngày sinh: 20-06 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Trúc Lâm
Nguyễn Trần Trúc Lâm
Ngày sinh: 11-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Châu Hướng Dương
Nguyễn Châu Hướng Dương
Ngày sinh: 17-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Đinh Thị Ngọc
Đinh Thị Ngọc
Ngày sinh: 10-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trương Thị Minh Hằng
Trương Thị Minh Hằng
Ngày sinh: 14-12 (27)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Quý
Nguyễn Thị Thùy Quý
Ngày sinh: 20-06 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Diễm Trang
Trần Thị Diễm Trang
Ngày sinh: 17-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Kiều Trang
Ngày sinh: 14-12 (27)
Long An
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyên
Trần Thị Tuyên
Ngày sinh: 14-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lê Thị Phương Thanh
Lê Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 17-04 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Đoàn Xuân Triều
Nguyễn Đoàn Xuân Triều
Ngày sinh: 25-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lê Xuân Dung
Lê Xuân Dung
Ngày sinh: 26-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Ngày sinh: 17-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Diễm Thị
Trần Diễm Thị
Ngày sinh: 01-10 (30)
Đăk Nông
Lớp: 07AV2C
Tiếng Anh (2008)