Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Trần Thị Kim Phương
Trần Thị Kim Phương
Ngày sinh: 11-09 (24)
Bình Thuận
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Ngày sinh: 23-08 (24)
Bình Định
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 25-04 (24)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Liễu
Lê Thị Bích Liễu
Ngày sinh: 24-04 (24)
Khánh Hòa
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
Ngày sinh: 19-11 (24)
Sóc Trăng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Thị ánh Linh
Lê Thị ánh Linh
Ngày sinh: 10-10 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Trịnh Cao Thắng
Trịnh Cao Thắng
Ngày sinh: 15-12 (24)
Bình Dương
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-04 (24)
Đồng Tháp
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Ka Hìn
Ka Hìn
Ngày sinh: 29-11 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Đỗ Thị Thu Hiền
Đỗ Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 13-10 (24)
Bến Tre
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Hồ Điệp
Lê Hồ Điệp
Ngày sinh: 02-02 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Kim Bình
Nguyễn Thanh Kim Bình
Ngày sinh: 10-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Đặng Kim Ngọc Hương
Đặng Kim Ngọc Hương
Ngày sinh: 19-09 (24)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Ngày sinh: 29-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Đoàn Nguyễn Mai Phương
Đoàn Nguyễn Mai Phương
Ngày sinh: 02-08 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Đỗ Đăng Khoa
Đỗ Đăng Khoa
Ngày sinh: 25-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Thị Thủy Tiên
Trần Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 01-01 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Phan Thị Quỳnh Như
Phan Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 22-06 (25)
Bình Dương
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Ngày sinh: 23-02 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Phan Thị Mai Anh
Phan Thị Mai Anh
Ngày sinh: 13-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Trần Thị Mỹ Hiền
Trần Thị Mỹ Hiền
Ngày sinh: 30-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lý Kim Hầu
Lý Kim Hầu
Ngày sinh: 29-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Ngô Thị Thanh Hà
Ngô Thị Thanh Hà
Ngày sinh: 20-08 (25)
Bình Phước
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Mỹ Kim Dung
Lê Mỹ Kim Dung
Ngày sinh: 01-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Sa Mi
Huỳnh Thị Sa Mi
Ngày sinh: 04-06 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trương Thị Hoài Thu
Trương Thị Hoài Thu
Ngày sinh: 02-07 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thy
Nguyễn Ngọc Thy
Ngày sinh: 15-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyết Thu
Trần Thị Tuyết Thu
Ngày sinh: 08-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Nguyên Thảo
Nguyễn Thị Nguyên Thảo
Ngày sinh: 20-04 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Đỗ Thị Ngọc Trâm
Đỗ Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 09-01 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Ngày sinh: 06-10 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Hà Ngọc Bảo Anh
Hà Ngọc Bảo Anh
Ngày sinh: 14-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Võ Hoa Hồng
Nguyễn Minh Võ Hoa Hồng
Ngày sinh: 24-03 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lâm Thị Minh Tâm
Lâm Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 01-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 02-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Quang Huy
Trần Quang Huy
Ngày sinh: 28-01 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Phan Thị Thanh Thảo
Phan Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 16-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Ngày sinh: 01-08 (27)
Long An
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 08-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thùy
Trần Thị Phương Thùy
Ngày sinh: 28-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Hiền
Lê Thị Thanh Hiền
Ngày sinh: 12-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trương Đình Khả
Trương Đình Khả
Ngày sinh: 10-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Huỳnh Thanh Hiếu
Huỳnh Thanh Hiếu
Ngày sinh: 11-02 (26)
Bến Tre
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Tạ Thị Hằng
Tạ Thị Hằng
Ngày sinh: 19-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Cương
Nguyễn Thị Kim Cương
Ngày sinh: 01-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thiên Kiều
Nguyễn Thị Thiên Kiều
Ngày sinh: 20-07 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trương Thị Hồng Nở
Trương Thị Hồng Nở
Ngày sinh: 08-08 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hồ Thụy Tuyết Như
Hồ Thụy Tuyết Như
Ngày sinh: 10-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Đặng Lê Tuyết Nhi
Đặng Lê Tuyết Nhi
Ngày sinh: 25-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phùng Tấn Thông
Phùng Tấn Thông
Ngày sinh: 06-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Hồng Phúc
Nguyễn Hồng Phúc
Ngày sinh: 11-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 18-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Nên
Nguyễn Thị Kim Nên
Ngày sinh: 07-09 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Diệp
Lê Thị Bích Diệp
Ngày sinh: 16-05 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Tăng Thị Hoa Phương
Tăng Thị Hoa Phương
Ngày sinh: 04-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Tăng Bảo Minh Phương
Tăng Bảo Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Ngày sinh: 13-04 (26)
Hà Tây
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Trần Thị Nguyệt
Trần Thị Nguyệt
Ngày sinh: 26-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Hồ Đắc Quỳnh Trâm
Hồ Đắc Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 11-04 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyết Ngân
Trần Thị Tuyết Ngân
Ngày sinh: 20-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lê Thị Kim Hà
Lê Thị Kim Hà
Ngày sinh: 25-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Đậu Thị Hồng Giang
Đậu Thị Hồng Giang
Ngày sinh: 25-08 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thế Duy
Nguyễn Thế Duy
Ngày sinh: 27-03 (26)
Long An
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Cao Văn Cường
Cao Văn Cường
Ngày sinh: 20-11 (27)
Minh Hải
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Thân Vũ Minh Nhật
Thân Vũ Minh Nhật
Ngày sinh: 26-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phạm Hồng Mỹ Linh
Phạm Hồng Mỹ Linh
Ngày sinh: 08-11 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Diễm Thắm
Phùng Thị Diễm Thắm
Ngày sinh: 17-07 (27)
Bến Tre
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Hoàng Thu Thảo
Hoàng Thu Thảo
Ngày sinh: 15-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Yến Phượng
Trần Thị Yến Phượng
Ngày sinh: 16-06 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phan Quốc Việt
Phan Quốc Việt
Ngày sinh: 16-09 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang
Ngày sinh: 14-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Khánh Trang
Trần Thị Khánh Trang
Ngày sinh: 25-09 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Ngày sinh: 26-09 (26)
Bình Phước
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lưu Thị Trúc An
Lưu Thị Trúc An
Ngày sinh: 10-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Ngày sinh: 05-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Gia Anh Thư
Phạm Gia Anh Thư
Ngày sinh: 09-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hồ Py Chí
Hồ Py Chí
Ngày sinh: 18-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
Ngày sinh: 27-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 14-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Đoàn Ngọc Linh
Đoàn Ngọc Linh
Ngày sinh: 19-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Hữu Dư
Phạm Hữu Dư
Ngày sinh: 22-02 (27)
Sông Bé
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Bùi Kim Ngân
Bùi Kim Ngân
Ngày sinh: 01-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Mai Thị Thúy Nga
Mai Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 07-02 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Dương Thị Bích Trâm
Dương Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 07-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hoàng Nguyễn Minh Thuận
Hoàng Nguyễn Minh Thuận
Ngày sinh: 23-08 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Cẩm Tú
Lê Cẩm Tú
Ngày sinh: 20-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Trần Thị Thanh Trúc
Trần Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 13-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thái Trân
Nguyễn Thái Trân
Ngày sinh: 05-06 (28)
Minh Hải
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Duy Phước
Lê Duy Phước
Ngày sinh: 07-02 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Đỗ Phúc Đào Nguyên
Đỗ Phúc Đào Nguyên
Ngày sinh: 08-08 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Ngày sinh: 14-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Diễm My
Phạm Thị Diễm My
Ngày sinh: 22-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Ngày sinh: 20-03 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Hồ Thị Tuyết Oanh
Hồ Thị Tuyết Oanh
Ngày sinh: 10-06 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Đinh Thị Ngọc
Đinh Thị Ngọc
Ngày sinh: 10-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hoàng Bích Trâm
Hoàng Bích Trâm
Ngày sinh: 16-07 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Hoàng Trâm
Trần Thị Hoàng Trâm
Ngày sinh: 24-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lê Xuân Dung
Lê Xuân Dung
Ngày sinh: 26-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Hà
Ngày sinh: 15-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hồ Thị Tuyết Minh
Hồ Thị Tuyết Minh
Ngày sinh: 06-04 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07AV1C
Tiếng Anh (2008)