Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Trần Thị Kim Phương
Trần Thị Kim Phương
Ngày sinh: 11-09 (24)
Bình Thuận
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Ngày sinh: 23-08 (24)
Bình Định
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Tô Hoàng Nguyên
Nguyễn Tô Hoàng Nguyên
Ngày sinh: 03-07 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 25-04 (24)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Vũ Thị Minh Hoàng
Vũ Thị Minh Hoàng
Ngày sinh: 05-11 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày sinh: 12-09 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 09-01 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 15-04 (24)
Bình Định
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Nguyễn Nhật Vy
Nguyễn Nguyễn Nhật Vy
Ngày sinh: 17-08 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Vu
Nguyễn Thị Thùy Vu
Ngày sinh: 17-10 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-04 (24)
Đồng Tháp
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Trúc Hồng
Nguyễn Thị Trúc Hồng
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Trà Vinh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Phan Thị Thanh Hoài
Phan Thị Thanh Hoài
Ngày sinh: 23-06 (24)
Quảng Bình
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Kim Bình
Nguyễn Thanh Kim Bình
Ngày sinh: 10-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Trương Nguyễn Phương Thảo
Trương Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 19-04 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Ngày sinh: 29-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Đỗ Đăng Khoa
Đỗ Đăng Khoa
Ngày sinh: 25-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Phan Thị Quỳnh Như
Phan Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 22-06 (25)
Bình Dương
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Ngày sinh: 23-02 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 17-04 (25)
Trà Vinh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Ngô Thị Thanh Hà
Ngô Thị Thanh Hà
Ngày sinh: 20-08 (25)
Bình Phước
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Mỹ Kim Dung
Lê Mỹ Kim Dung
Ngày sinh: 01-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Mang Thành Lộc
Mang Thành Lộc
Ngày sinh: 26-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Nhật Thanh
Nguyễn Nhật Thanh
Ngày sinh: 24-11 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Hồ Thị Thiên Thư
Hồ Thị Thiên Thư
Ngày sinh: 05-05 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Thúy
Lê Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 15-05 (25)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Vương Nguyễn Vân An
Vương Nguyễn Vân An
Ngày sinh: 08-10 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyết Thu
Trần Thị Tuyết Thu
Ngày sinh: 08-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Nguyên Thảo
Nguyễn Thị Nguyên Thảo
Ngày sinh: 20-04 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mai Hân
Nguyễn Thị Mai Hân
Ngày sinh: 26-12 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Phạm Minh Đăng
Phạm Minh Đăng
Ngày sinh: 08-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Thị Thúy Vy
Lê Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 13-09 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 02-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lã Thanh Tuyền
Lã Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thùy
Trần Thị Phương Thùy
Ngày sinh: 28-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trương Đình Khả
Trương Đình Khả
Ngày sinh: 10-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đậu Thị Đoan Trang
Đậu Thị Đoan Trang
Ngày sinh: 20-02 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Tạ Thị Hằng
Tạ Thị Hằng
Ngày sinh: 19-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Biện Ngọc Phương Đài
Biện Ngọc Phương Đài
Ngày sinh: 18-08 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lương Thị Trúc Chi
Lương Thị Trúc Chi
Ngày sinh: 17-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Ngày sinh: 21-05 (26)
Cửu Long
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Dương Thúy Khanh
Dương Thúy Khanh
Ngày sinh: 10-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Nhứt Nương
Võ Thị Nhứt Nương
Ngày sinh: 10-11 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trương Thị Hồng Nở
Trương Thị Hồng Nở
Ngày sinh: 08-08 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phùng Tấn Thông
Phùng Tấn Thông
Ngày sinh: 06-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Tạ Phương Thảo
Tạ Phương Thảo
Ngày sinh: 09-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Lê ánh Phượng
Trần Lê ánh Phượng
Ngày sinh: 12-09 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Hồng Phúc
Nguyễn Hồng Phúc
Ngày sinh: 11-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hà Thị Ngọc ánh
Hà Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 06-07 (26)
Bắc Thái
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Đào Thị Chinh
Đào Thị Chinh
Ngày sinh: 15-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Nên
Nguyễn Thị Kim Nên
Ngày sinh: 07-09 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lại Nguyễn Xuân Họa Mi
Lại Nguyễn Xuân Họa Mi
Ngày sinh: 06-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Loan
Lê Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 08-03 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Diệp
Lê Thị Bích Diệp
Ngày sinh: 16-05 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Võ Thụy Thảo Nguyên
Võ Thụy Thảo Nguyên
Ngày sinh: 22-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Tăng Bảo Minh Phương
Tăng Bảo Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Ngày sinh: 13-04 (26)
Hà Tây
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Trần Thị Nguyệt
Trần Thị Nguyệt
Ngày sinh: 26-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Hồ Đắc Quỳnh Trâm
Hồ Đắc Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 11-04 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Hoàng Thị Huỳnh Trâm
Hoàng Thị Huỳnh Trâm
Ngày sinh: 25-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Thy
Nguyễn Lê Thy
Ngày sinh: 01-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Kim Hà
Lê Thị Kim Hà
Ngày sinh: 25-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Đậu Thị Hồng Giang
Đậu Thị Hồng Giang
Ngày sinh: 25-08 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Huỳnh Trần Mai Diệu
Huỳnh Trần Mai Diệu
Ngày sinh: 29-06 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Cao Văn Cường
Cao Văn Cường
Ngày sinh: 20-11 (27)
Minh Hải
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Thân Vũ Minh Nhật
Thân Vũ Minh Nhật
Ngày sinh: 26-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Diễm Thắm
Phùng Thị Diễm Thắm
Ngày sinh: 17-07 (27)
Bến Tre
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thiền Thanh Tâm
Trần Thiền Thanh Tâm
Ngày sinh: 05-10 (28)
Hậu Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lương Thị Phương Thảo
Lương Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 17-01 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Trà
Nguyễn Thị Thanh Trà
Ngày sinh: 02-08 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Võ Kiều Oanh
Võ Kiều Oanh
Ngày sinh: 15-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phạm Thị Tuyết Anh
Phạm Thị Tuyết Anh
Ngày sinh: 27-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Khánh Trang
Trần Thị Khánh Trang
Ngày sinh: 25-09 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Ngày sinh: 26-09 (26)
Bình Phước
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
Ngày sinh: 27-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phan Nguyên Tường Vi
Phan Nguyên Tường Vi
Ngày sinh: 28-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Huỳnh Vũ Hoàng Lan
Huỳnh Vũ Hoàng Lan
Ngày sinh: 17-01 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Ngày sinh: 13-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Nguyễn Cát Nhật
Phạm Nguyễn Cát Nhật
Ngày sinh: 28-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Dương Thị Bích Trâm
Dương Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 07-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Quách Kim Ngân
Quách Kim Ngân
Ngày sinh: 27-06 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Văn Lượng
Nguyễn Văn Lượng
Ngày sinh: 20-07 (30)
Nghệ An
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Vy Thúy
Phạm Thị Vy Thúy
Ngày sinh: 23-10 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Đình Kim Thanh
Nguyễn Đình Kim Thanh
Ngày sinh: 20-06 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Trúc Lâm
Nguyễn Trần Trúc Lâm
Ngày sinh: 11-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Vòng Tằng Kíu
Vòng Tằng Kíu
Ngày sinh: 10-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Châu Hướng Dương
Nguyễn Châu Hướng Dương
Ngày sinh: 17-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Ngày sinh: 20-03 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Võ Nguyễn Nguyệt Minh
Võ Nguyễn Nguyệt Minh
Ngày sinh: 28-10 (27)
An Giang
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Diễm Trang
Trần Thị Diễm Trang
Ngày sinh: 17-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Kiều Trang
Ngày sinh: 14-12 (27)
Long An
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Hoài Thu
Trần Thị Hoài Thu
Ngày sinh: 06-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Trung
Nguyễn Ngọc Trung
Ngày sinh: 27-03 (29)
Bình Phước
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trịnh Thị Cẩm Tú
Trịnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-03 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Hoàng Trâm
Trần Thị Hoàng Trâm
Ngày sinh: 24-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Ngày sinh: 17-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vũ Thị Bích Hồng
Vũ Thị Bích Hồng
Ngày sinh: 05-11 (28)
TP.HCM
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hồ Thị Tuyết Minh
Hồ Thị Tuyết Minh
Ngày sinh: 06-04 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07AV1C
Tiếng Anh (2008)
Trần Khải Hoàn
Trần Khải Hoàn
Ngày sinh: 22-06 (33)
TPHCM
Lớp: 06AV1C
Tiếng Anh (2008)