Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Trần Thị Kim Phương
Trần Thị Kim Phương
Ngày sinh: 11-09 (25)
Bình Thuận
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Lý ánh Phụng
Lý ánh Phụng
Ngày sinh: 24-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Nguyên
Nguyễn Thị Nguyên
Ngày sinh: 14-12 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Huỳnh Trúc Mi
Nguyễn Huỳnh Trúc Mi
Ngày sinh: 30-03 (25)
Bạc Liêu
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Vũ Thị Minh Hoàng
Vũ Thị Minh Hoàng
Ngày sinh: 05-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Trúc Quân
Nguyễn Hoàng Trúc Quân
Ngày sinh: 28-10 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
Ngày sinh: 19-11 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Trúc Hồng
Nguyễn Thị Trúc Hồng
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Trà Vinh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Phan Thị Thanh Hoài
Phan Thị Thanh Hoài
Ngày sinh: 23-06 (25)
Quảng Bình
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Đỗ Thị Thu Hiền
Đỗ Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 13-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Hồ Điệp
Lê Hồ Điệp
Ngày sinh: 02-02 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Đặng Kim Ngọc Hương
Đặng Kim Ngọc Hương
Ngày sinh: 19-09 (25)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 20-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Ngày sinh: 29-12 (26)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Đoàn Nguyễn Mai Phương
Đoàn Nguyễn Mai Phương
Ngày sinh: 02-08 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Bùi Trung Hiếu
Bùi Trung Hiếu
Ngày sinh: 22-03 (26)
Gia Lai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Ngày sinh: 23-02 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Trần Thị Thủy Tiên
Trần Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 01-01 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Phan Thị Quỳnh Như
Phan Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 22-06 (26)
Bình Dương
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Lê Thị Mỹ ái
Lê Thị Mỹ ái
Ngày sinh: 10-01 (26)
TP. Cần Thơ
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-11 (27)
Bình Dương
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Ngày sinh: 26-09 (26)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Mỹ Kim Dung
Lê Mỹ Kim Dung
Ngày sinh: 01-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Mang Thành Lộc
Mang Thành Lộc
Ngày sinh: 26-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Bích Phương
Nguyễn Thị Bích Phương
Ngày sinh: 13-01 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Thúy
Lê Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 15-05 (26)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Vương Nguyễn Vân An
Vương Nguyễn Vân An
Ngày sinh: 08-10 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Nguyên Thảo
Nguyễn Thị Nguyên Thảo
Ngày sinh: 20-04 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Đỗ Thị Ngọc Trâm
Đỗ Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 09-01 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Hà Ngọc Bảo Anh
Hà Ngọc Bảo Anh
Ngày sinh: 14-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Hồng Hảo
Lê Hồng Hảo
Ngày sinh: 18-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Phạm Minh Đăng
Phạm Minh Đăng
Ngày sinh: 08-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Minh Ngọc
Lê Minh Ngọc
Ngày sinh: 04-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Hoàng Thị Bình Minh
Hoàng Thị Bình Minh
Ngày sinh: 28-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 02-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thùy
Trần Thị Phương Thùy
Ngày sinh: 28-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trương Thị Thu Hiền
Trương Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 18-07 (28)
Tây Ninh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trương Đình Khả
Trương Đình Khả
Ngày sinh: 10-02 (30)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Huỳnh Thanh Hiếu
Huỳnh Thanh Hiếu
Ngày sinh: 11-02 (27)
Bến Tre
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đậu Thị Đoan Trang
Đậu Thị Đoan Trang
Ngày sinh: 20-02 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Cương
Nguyễn Thị Kim Cương
Ngày sinh: 01-01 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lương Thị Trúc Chi
Lương Thị Trúc Chi
Ngày sinh: 17-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Lương
Nguyễn Thị Lương
Ngày sinh: 20-10 (27)
Hà Tây
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thiên Kiều
Nguyễn Thị Thiên Kiều
Ngày sinh: 20-07 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Dương Thúy Khanh
Dương Thúy Khanh
Ngày sinh: 10-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Đặng Lê Tuyết Nhi
Đặng Lê Tuyết Nhi
Ngày sinh: 25-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phùng Tấn Thông
Phùng Tấn Thông
Ngày sinh: 06-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Lê ánh Phượng
Trần Lê ánh Phượng
Ngày sinh: 12-09 (28)
Bình Thuận
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trịnh Kim Phụng
Trịnh Kim Phụng
Ngày sinh: 01-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 12-04 (28)
Bình Dương
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hà Thị Ngọc ánh
Hà Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 06-07 (27)
Bắc Thái
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Ngày sinh: 09-10 (27)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 18-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Dương Trần Công Nguyên
Dương Trần Công Nguyên
Ngày sinh: 31-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Phương Thảo
Nguyễn Lê Phương Thảo
Ngày sinh: 12-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Diệp
Lê Thị Bích Diệp
Ngày sinh: 16-05 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Trần Thị Nguyệt
Trần Thị Nguyệt
Ngày sinh: 26-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Hồ Đắc Quỳnh Trâm
Hồ Đắc Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 11-04 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Phạm Lê Anh Vũ
Phạm Lê Anh Vũ
Ngày sinh: 19-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 18-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Hoàng Thị Huỳnh Trâm
Hoàng Thị Huỳnh Trâm
Ngày sinh: 25-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Ngày sinh: 08-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đậu Thị Hồng Giang
Đậu Thị Hồng Giang
Ngày sinh: 25-08 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Huỳnh Trần Mai Diệu
Huỳnh Trần Mai Diệu
Ngày sinh: 29-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Cao Văn Cường
Cao Văn Cường
Ngày sinh: 20-11 (28)
Minh Hải
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phạm Hồng Mỹ Linh
Phạm Hồng Mỹ Linh
Ngày sinh: 08-11 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Yến Phượng
Trần Thị Yến Phượng
Ngày sinh: 16-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Tuyền
Lê Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Ngày sinh: 26-09 (27)
Bình Phước
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lưu Thị Trúc An
Lưu Thị Trúc An
Ngày sinh: 10-11 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Ngày sinh: 05-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hồ Py Chí
Hồ Py Chí
Ngày sinh: 18-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Huệ Chi
Nguyễn Huệ Chi
Ngày sinh: 09-09 (28)
Hà Tây
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 14-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 24-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Đoàn Ngọc Linh
Đoàn Ngọc Linh
Ngày sinh: 19-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Huỳnh Vũ Hoàng Lan
Huỳnh Vũ Hoàng Lan
Ngày sinh: 17-01 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Hữu Dư
Phạm Hữu Dư
Ngày sinh: 22-02 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Ngày sinh: 13-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Nguyễn Cát Nhật
Phạm Nguyễn Cát Nhật
Ngày sinh: 28-01 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Giang Đình Bảo Ngọc
Giang Đình Bảo Ngọc
Ngày sinh: 22-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Bùi Kim Ngân
Bùi Kim Ngân
Ngày sinh: 01-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Dương Thị Bích Trâm
Dương Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 07-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Ngày sinh: 14-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Trúc Lâm
Nguyễn Trần Trúc Lâm
Ngày sinh: 11-09 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 27-09 (30)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phan Thị Ngọc Giàu
Phan Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh: 13-11 (29)
Bình Định
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Lương Thị Thanh Hiếu
Lương Thị Thanh Hiếu
Ngày sinh: 10-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Xuân Lâm
Nguyễn Xuân Lâm
Ngày sinh: 23-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Đinh Thị Ngọc
Đinh Thị Ngọc
Ngày sinh: 10-07 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trương Thị Minh Hằng
Trương Thị Minh Hằng
Ngày sinh: 14-12 (28)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Quý
Nguyễn Thị Thùy Quý
Ngày sinh: 20-06 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Bùi Thị Ngoan
Bùi Thị Ngoan
Ngày sinh: 08-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hoàng Bích Trâm
Hoàng Bích Trâm
Ngày sinh: 16-07 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Hoàng Trâm
Trần Thị Hoàng Trâm
Ngày sinh: 24-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Phát Đạt
Trần Phát Đạt
Ngày sinh: 12-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vũ Thị Bích Hồng
Vũ Thị Bích Hồng
Ngày sinh: 05-11 (29)
TP.HCM
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Sơn Tùng
Nguyễn Sơn Tùng
Ngày sinh: 28-11 (30)
Hà Nội
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hồ Thị Tuyết Minh
Hồ Thị Tuyết Minh
Ngày sinh: 06-04 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07AV1C
Tiếng Anh (2008)