Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Lê Thị Thùy Vân
Lê Thị Thùy Vân
Ngày sinh: 15-01 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Trần Thị Kim Phương
Trần Thị Kim Phương
Ngày sinh: 11-09 (24)
Bình Thuận
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Lý ánh Phụng
Lý ánh Phụng
Ngày sinh: 24-06 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Tô Hoàng Nguyên
Nguyễn Tô Hoàng Nguyên
Ngày sinh: 03-07 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Huỳnh Trúc Mi
Nguyễn Huỳnh Trúc Mi
Ngày sinh: 30-03 (24)
Bạc Liêu
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày sinh: 12-09 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
Ngày sinh: 19-11 (24)
Sóc Trăng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Thị ánh Linh
Lê Thị ánh Linh
Ngày sinh: 10-10 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 13-09 (24)
Khánh Hòa
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Trúc Hồng
Nguyễn Thị Trúc Hồng
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Trà Vinh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Phan Thị Thanh Hoài
Phan Thị Thanh Hoài
Ngày sinh: 23-06 (24)
Quảng Bình
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Ka Hìn
Ka Hìn
Ngày sinh: 29-11 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Hồ Điệp
Lê Hồ Điệp
Ngày sinh: 02-02 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Kim Bình
Nguyễn Thanh Kim Bình
Ngày sinh: 10-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Trương Nguyễn Phương Thảo
Trương Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 19-04 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Đoàn Nguyễn Mai Phương
Đoàn Nguyễn Mai Phương
Ngày sinh: 02-08 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Ngày sinh: 23-02 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Đoàn Mỹ Phương Trâm
Đoàn Mỹ Phương Trâm
Ngày sinh: 02-05 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Phan Thị Quỳnh Như
Phan Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 22-06 (25)
Bình Dương
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Ngày sinh: 23-02 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 17-04 (25)
Trà Vinh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Lê Thị Mỹ ái
Lê Thị Mỹ ái
Ngày sinh: 10-01 (25)
TP. Cần Thơ
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-11 (26)
Bình Dương
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Phi Long
Nguyễn Hoàng Phi Long
Ngày sinh: 10-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Lý Kim Hầu
Lý Kim Hầu
Ngày sinh: 29-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Ngày sinh: 26-09 (25)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Mỹ Kim Dung
Lê Mỹ Kim Dung
Ngày sinh: 01-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Minh
Nguyễn Thị Như Minh
Ngày sinh: 17-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Võ Thảo Ngân
Trần Võ Thảo Ngân
Ngày sinh: 20-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Nhật Thanh
Nguyễn Nhật Thanh
Ngày sinh: 24-11 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Mai Minh Trang
Mai Minh Trang
Ngày sinh: 17-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Thúy
Lê Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 15-05 (25)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Vương Nguyễn Vân An
Vương Nguyễn Vân An
Ngày sinh: 08-10 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyết Thu
Trần Thị Tuyết Thu
Ngày sinh: 08-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Vũ Thị Tươi
Vũ Thị Tươi
Ngày sinh: 04-07 (25)
Nam Hà
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Hà Ngọc Bảo Anh
Hà Ngọc Bảo Anh
Ngày sinh: 14-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Võ Hoa Hồng
Nguyễn Minh Võ Hoa Hồng
Ngày sinh: 24-03 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Minh Ngọc
Lê Minh Ngọc
Ngày sinh: 04-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Hoàng Thị Bình Minh
Hoàng Thị Bình Minh
Ngày sinh: 28-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 02-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 14-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Phan Thị Thanh Thảo
Phan Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 16-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Ngày sinh: 01-08 (27)
Long An
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 08-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thùy
Trần Thị Phương Thùy
Ngày sinh: 28-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Tạ Thanh Thảo
Tạ Thanh Thảo
Ngày sinh: 02-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Huỳnh Thanh Hiếu
Huỳnh Thanh Hiếu
Ngày sinh: 11-02 (26)
Bến Tre
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đậu Thị Đoan Trang
Đậu Thị Đoan Trang
Ngày sinh: 20-02 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Biện Ngọc Phương Đài
Biện Ngọc Phương Đài
Ngày sinh: 18-08 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Cương
Nguyễn Thị Kim Cương
Ngày sinh: 01-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Ngày sinh: 21-05 (26)
Cửu Long
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị Cẩm Linh
Lê Thị Cẩm Linh
Ngày sinh: 06-10 (26)
Long An
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thiên Kiều
Nguyễn Thị Thiên Kiều
Ngày sinh: 20-07 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Quỳnh Nhung
Võ Thị Quỳnh Nhung
Ngày sinh: 26-12 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Tạ Phương Thảo
Tạ Phương Thảo
Ngày sinh: 09-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị ái Quyên
Lê Thị ái Quyên
Ngày sinh: 10-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Ngày sinh: 09-10 (26)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phạm Thy Diệp
Phạm Thy Diệp
Ngày sinh: 22-08 (31)
Cửu Long
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Dương Trần Công Nguyên
Dương Trần Công Nguyên
Ngày sinh: 31-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Nên
Nguyễn Thị Kim Nên
Ngày sinh: 07-09 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Diệp
Lê Thị Bích Diệp
Ngày sinh: 16-05 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Ngày sinh: 13-04 (26)
Hà Tây
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Hoàng Thị Huỳnh Trâm
Hoàng Thị Huỳnh Trâm
Ngày sinh: 25-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Kim Hà
Lê Thị Kim Hà
Ngày sinh: 25-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Thân Vũ Minh Nhật
Thân Vũ Minh Nhật
Ngày sinh: 26-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Diễm Thắm
Phùng Thị Diễm Thắm
Ngày sinh: 17-07 (27)
Bến Tre
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Trà
Nguyễn Thị Thanh Trà
Ngày sinh: 02-08 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phạm Thị Tuyết Anh
Phạm Thị Tuyết Anh
Ngày sinh: 27-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang
Ngày sinh: 14-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Ngày sinh: 26-09 (26)
Bình Phước
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Ngày sinh: 05-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Gia Anh Thư
Phạm Gia Anh Thư
Ngày sinh: 09-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hồ Py Chí
Hồ Py Chí
Ngày sinh: 18-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Huệ Chi
Nguyễn Huệ Chi
Ngày sinh: 09-09 (27)
Hà Tây
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 14-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Đoàn Ngọc Linh
Đoàn Ngọc Linh
Ngày sinh: 19-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Huỳnh Vũ Hoàng Lan
Huỳnh Vũ Hoàng Lan
Ngày sinh: 17-01 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Bùi Kim Ngân
Bùi Kim Ngân
Ngày sinh: 01-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hoàng Nguyễn Minh Thuận
Hoàng Nguyễn Minh Thuận
Ngày sinh: 23-08 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Trần Thị Thanh Trúc
Trần Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 13-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thái Trân
Nguyễn Thái Trân
Ngày sinh: 05-06 (28)
Minh Hải
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Duy Phước
Lê Duy Phước
Ngày sinh: 07-02 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Vy Thúy
Phạm Thị Vy Thúy
Ngày sinh: 23-10 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Trúc Lâm
Nguyễn Trần Trúc Lâm
Ngày sinh: 11-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 27-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phan Thị Ngọc Giàu
Phan Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh: 13-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Ngày sinh: 20-03 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Võ Nguyễn Nguyệt Minh
Võ Nguyễn Nguyệt Minh
Ngày sinh: 28-10 (27)
An Giang
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thanh Mai
Trần Thanh Mai
Ngày sinh: 29-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Đinh Thị Ngọc
Đinh Thị Ngọc
Ngày sinh: 10-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Diễm Trang
Trần Thị Diễm Trang
Ngày sinh: 17-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Hoài Thu
Trần Thị Hoài Thu
Ngày sinh: 06-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyên
Trần Thị Tuyên
Ngày sinh: 14-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Trung
Nguyễn Ngọc Trung
Ngày sinh: 27-03 (29)
Bình Phước
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vũ Đức Tài
Vũ Đức Tài
Ngày sinh: 06-05 (27)
Sông Bé
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Phát Đạt
Trần Phát Đạt
Ngày sinh: 12-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lê Xuân Dung
Lê Xuân Dung
Ngày sinh: 26-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Sơn Tùng
Nguyễn Sơn Tùng
Ngày sinh: 28-11 (29)
Hà Nội
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hồ Thị Tuyết Minh
Hồ Thị Tuyết Minh
Ngày sinh: 06-04 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07AV1C
Tiếng Anh (2008)
Trần Khải Hoàn
Trần Khải Hoàn
Ngày sinh: 22-06 (33)
TPHCM
Lớp: 06AV1C
Tiếng Anh (2008)