Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Lê Thị Thùy Vân
Lê Thị Thùy Vân
Ngày sinh: 15-01 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Ngày sinh: 23-08 (24)
Bình Định
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Tô Hoàng Nguyên
Nguyễn Tô Hoàng Nguyên
Ngày sinh: 03-07 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Nguyên
Nguyễn Thị Nguyên
Ngày sinh: 14-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Dương Thị Diễm
Dương Thị Diễm
Ngày sinh: 01-04 (24)
Bình Thuận
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 09-01 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Vu
Nguyễn Thị Thùy Vu
Ngày sinh: 17-10 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thanh Thư
Nguyễn Ngọc Thanh Thư
Ngày sinh: 10-09 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Trịnh Cao Thắng
Trịnh Cao Thắng
Ngày sinh: 15-12 (24)
Bình Dương
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-04 (24)
Đồng Tháp
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Ka Hìn
Ka Hìn
Ngày sinh: 29-11 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Đỗ Thị Thu Hiền
Đỗ Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 13-10 (24)
Bến Tre
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Kim Bình
Nguyễn Thanh Kim Bình
Ngày sinh: 10-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Lan Phương
Nguyễn Lan Phương
Ngày sinh: 13-09 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Đoàn Nguyễn Mai Phương
Đoàn Nguyễn Mai Phương
Ngày sinh: 02-08 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Ngày sinh: 18-08 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Ngày sinh: 23-02 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Đoàn Mỹ Phương Trâm
Đoàn Mỹ Phương Trâm
Ngày sinh: 02-05 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Võ Phạm Nhật Hân
Võ Phạm Nhật Hân
Ngày sinh: 30-06 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Phi Long
Nguyễn Hoàng Phi Long
Ngày sinh: 10-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Lý Kim Hầu
Lý Kim Hầu
Ngày sinh: 29-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Mỹ Kim Dung
Lê Mỹ Kim Dung
Ngày sinh: 01-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Minh
Nguyễn Thị Như Minh
Ngày sinh: 17-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trương Thị Hoài Thu
Trương Thị Hoài Thu
Ngày sinh: 02-07 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Bích Phương
Nguyễn Thị Bích Phương
Ngày sinh: 13-01 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Ngọc Phát
Trần Ngọc Phát
Ngày sinh: 17-10 (25)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Mai Minh Trang
Mai Minh Trang
Ngày sinh: 17-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Vương Nguyễn Vân An
Vương Nguyễn Vân An
Ngày sinh: 08-10 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyết Thu
Trần Thị Tuyết Thu
Ngày sinh: 08-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Nguyên Thảo
Nguyễn Thị Nguyên Thảo
Ngày sinh: 20-04 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Đỗ Thị Ngọc Trâm
Đỗ Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 09-01 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Ngày sinh: 06-10 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Hồng Hảo
Lê Hồng Hảo
Ngày sinh: 18-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Thị Thúy Vy
Lê Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 13-09 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Đoàn Thị Thúy Vy
Đoàn Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 12-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lâm Thị Minh Tâm
Lâm Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 01-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Minh Ngọc
Lê Minh Ngọc
Ngày sinh: 04-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 02-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Ngày sinh: 01-08 (27)
Long An
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thùy
Trần Thị Phương Thùy
Ngày sinh: 28-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Biện Ngọc Phương Đài
Biện Ngọc Phương Đài
Ngày sinh: 18-08 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Cương
Nguyễn Thị Kim Cương
Ngày sinh: 01-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị Cẩm Linh
Lê Thị Cẩm Linh
Ngày sinh: 06-10 (26)
Long An
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thiên Kiều
Nguyễn Thị Thiên Kiều
Ngày sinh: 20-07 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Nhứt Nương
Võ Thị Nhứt Nương
Ngày sinh: 10-11 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hồ Thụy Tuyết Như
Hồ Thụy Tuyết Như
Ngày sinh: 10-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Đặng Lê Tuyết Nhi
Đặng Lê Tuyết Nhi
Ngày sinh: 25-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phùng Tấn Thông
Phùng Tấn Thông
Ngày sinh: 06-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Tạ Phương Thảo
Tạ Phương Thảo
Ngày sinh: 09-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Lê ánh Phượng
Trần Lê ánh Phượng
Ngày sinh: 12-09 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 12-04 (27)
Bình Dương
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phạm Thy Diệp
Phạm Thy Diệp
Ngày sinh: 22-08 (31)
Cửu Long
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Dương Trần Công Nguyên
Dương Trần Công Nguyên
Ngày sinh: 31-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lại Nguyễn Xuân Họa Mi
Lại Nguyễn Xuân Họa Mi
Ngày sinh: 06-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Loan
Lê Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 08-03 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Diệp
Lê Thị Bích Diệp
Ngày sinh: 16-05 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Võ Thụy Thảo Nguyên
Võ Thụy Thảo Nguyên
Ngày sinh: 22-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Tăng Bảo Minh Phương
Tăng Bảo Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Ngày sinh: 13-04 (26)
Hà Tây
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Hồ Đắc Quỳnh Trâm
Hồ Đắc Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 11-04 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Hoàng Thị Huỳnh Trâm
Hoàng Thị Huỳnh Trâm
Ngày sinh: 25-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Thy
Nguyễn Lê Thy
Ngày sinh: 01-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyết Ngân
Trần Thị Tuyết Ngân
Ngày sinh: 20-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thế Duy
Nguyễn Thế Duy
Ngày sinh: 27-03 (26)
Long An
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Cao Văn Cường
Cao Văn Cường
Ngày sinh: 20-11 (27)
Minh Hải
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Thân Vũ Minh Nhật
Thân Vũ Minh Nhật
Ngày sinh: 26-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phạm Hồng Mỹ Linh
Phạm Hồng Mỹ Linh
Ngày sinh: 08-11 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thiền Thanh Tâm
Trần Thiền Thanh Tâm
Ngày sinh: 05-10 (28)
Hậu Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lương Thị Phương Thảo
Lương Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 17-01 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Kim Anh
Nguyễn Hoàng Kim Anh
Ngày sinh: 16-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Tuyền
Lê Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Khánh Trang
Trần Thị Khánh Trang
Ngày sinh: 25-09 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Vũ Đào Trúc Phương
Vũ Đào Trúc Phương
Ngày sinh: 10-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Ngày sinh: 05-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
Ngày sinh: 27-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 14-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 24-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hạnh Mỹ
Nguyễn Thị Hạnh Mỹ
Ngày sinh: 04-04 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Thị Kim Oanh
Phạm Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 02-08 (27)
Gia Lai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Giang Đình Bảo Ngọc
Giang Đình Bảo Ngọc
Ngày sinh: 22-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Dương Thị Bích Trâm
Dương Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 07-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Thị Hồng Thảo
Lê Thị Hồng Thảo
Ngày sinh: 07-03 (27)
Gia Lai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Trần Thị Thanh Trúc
Trần Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 13-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Ngày sinh: 14-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Quách Kim Ngân
Quách Kim Ngân
Ngày sinh: 27-06 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Vy Thúy
Phạm Thị Vy Thúy
Ngày sinh: 23-10 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Lưu Thị Thanh Thuyền
Lưu Thị Thanh Thuyền
Ngày sinh: 09-06 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Hà Tuấn Thuận
Hà Tuấn Thuận
Ngày sinh: 31-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Ngày sinh: 20-03 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Phương Loan
Phạm Thị Phương Loan
Ngày sinh: 06-03 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Võ Nguyễn Nguyệt Minh
Võ Nguyễn Nguyệt Minh
Ngày sinh: 28-10 (27)
An Giang
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vương Thị Yến Nhi
Vương Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 21-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Quý
Nguyễn Thị Thùy Quý
Ngày sinh: 20-06 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Bùi Thị Ngoan
Bùi Thị Ngoan
Ngày sinh: 08-06 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyên
Trần Thị Tuyên
Ngày sinh: 14-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trịnh Thị Cẩm Tú
Trịnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-03 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Hoàng Trâm
Trần Thị Hoàng Trâm
Ngày sinh: 24-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Phát Đạt
Trần Phát Đạt
Ngày sinh: 12-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lê Xuân Dung
Lê Xuân Dung
Ngày sinh: 26-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Khải Hoàn
Trần Khải Hoàn
Ngày sinh: 22-06 (33)
TPHCM
Lớp: 06AV1C
Tiếng Anh (2008)