Khoa Kế toán (Đại học văn bằng 2 chính qui)
Lê Văn Sơn
Lê Văn Sơn
Ngày sinh: 10-11 (36)
Quảng Nam
Lớp: 10620101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Kiều Nga
Lê Thị Kiều Nga
Ngày sinh: 02-01 (40)
Hà Tây
Lớp: 10620101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Nguyễn Thanh Uyên
Trần Nguyễn Thanh Uyên
Ngày sinh: 11-04 (47)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10620101
Kế toán - Kiểm toán
Hồ Triệu Thủy Tiên
Hồ Triệu Thủy Tiên
Ngày sinh: 12-11 (29)
An Giang
Lớp: 10620101
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Huy Thọ
Phạm Huy Thọ
Ngày sinh: 02-05 (36)
Hưng Yên
Lớp: 10620101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thịnh
Nguyễn Thị Thịnh
Ngày sinh: 10-08 (33)
Thanh Hóa
Lớp: 10620101
Kế toán - Kiểm toán
Vũ Trần Mai Phương
Vũ Trần Mai Phương
Ngày sinh: 03-09 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10620101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Thị Hường
Ngày sinh: 27-08 (32)
Nghệ An
Lớp: 10620101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Huỳnh Linh
Lê Thị Huỳnh Linh
Ngày sinh: 08-03 (32)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 10620101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Hoa
Trần Thị Hoa
Ngày sinh: 20-08 (33)
Nghệ An
Lớp: 10620101
Kế toán - Kiểm toán
Võ Thị Thanh Diễm
Võ Thị Thanh Diễm
Ngày sinh: 27-10 (36)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 10620101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Chang
Nguyễn Thị Chang
Ngày sinh: 26-06 (32)
Hải Hưng
Lớp: 10620101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 14-06 (31)
Lâm Đồng
Lớp: 10620101
Kế toán - Kiểm toán