Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy)
Châu Thị Thu Sương
Châu Thị Thu Sương
Ngày sinh: 14-11 (23)
Quảng Ngãi
Lớp: 130B0103
Tài chính - Ngân hàng
Phạm Thị Ngọc An
Phạm Thị Ngọc An
Ngày sinh: 30-07 (23)
Bến Tre
Lớp: 130B0102
Tài chính - Ngân hàng
Nguyễn Hùng Cường
Nguyễn Hùng Cường
Ngày sinh: 22-10 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 120B0101
Tài chính - Ngân hàng
Đoàn Thị Nga
Đoàn Thị Nga
Ngày sinh: 30-12 (25)
Gia Lai
Lớp: 110B0101
Tài chính - Ngân hàng
Nguyễn Thị Thanh Bình
Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày sinh: 23-08 (25)
Kon Tum
Lớp: 110B0102
Tài chính - Ngân hàng
Đỗ Trần Thị Mỹ Linh
Đỗ Trần Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 14-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 110B0109
Tài chính tín dụng
Trần Minh Trọng
Trần Minh Trọng
Ngày sinh: 14-06 (25)
Bình Định
Lớp: 110B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thị Hoa Sen
Lê Thị Hoa Sen
Ngày sinh: 12-07 (25)
Bình Định
Lớp: 110B0101
Tài chính tín dụng
Đào Thị Thùy Huyên
Đào Thị Thùy Huyên
Ngày sinh: 20-02 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 110B0101
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thị Mỹ Hiền
Huỳnh Thị Mỹ Hiền
Ngày sinh: 07-07 (26)
Tây Ninh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng
Ngày sinh: 09-06 (26)
Cà Mau
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Võ Thị Ngọc Hiền
Võ Thị Ngọc Hiền
Ngày sinh: 07-06 (26)
Bến Tre
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phan Thị Thu Ngân
Phan Thị Thu Ngân
Ngày sinh: 26-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trương Mẫn Nhi
Trương Mẫn Nhi
Ngày sinh: 23-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hoàng Nhân
Nguyễn Hoàng Nhân
Ngày sinh: 18-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Hồng Quyên
Vũ Thị Hồng Quyên
Ngày sinh: 25-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Võ Kim Phương
Lê Võ Kim Phương
Ngày sinh: 04-09 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Cẩm Nhung
Trần Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 30-04 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thanh Tâm
Huỳnh Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-05 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Công Thành
Nguyễn Công Thành
Ngày sinh: 31-05 (26)
An Giang
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Đặng Thị Thu Trang
Đặng Thị Thu Trang
Ngày sinh: 18-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thị Tú
Lê Thị Tú
Ngày sinh: 16-08 (26)
Nghệ An
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phạm Tú Trinh
Nguyễn Phạm Tú Trinh
Ngày sinh: 10-04 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Huỳnh Tấn Tùng
Huỳnh Tấn Tùng
Ngày sinh: 24-09 (26)
Bình Định
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Võ Thị Quỳnh Diễm
Võ Thị Quỳnh Diễm
Ngày sinh: 02-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Văn Cảnh
Nguyễn Văn Cảnh
Ngày sinh: 04-06 (26)
Gia Lai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trịnh Thị Hằng
Trịnh Thị Hằng
Ngày sinh: 01-11 (26)
Nam Hà
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Thanh Hằng
Trần Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 10-08 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà My
Ngày sinh: 09-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thảo My
Nguyễn Thảo My
Ngày sinh: 27-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Thị Ly Ly
Ngô Thị Ly Ly
Ngày sinh: 25-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Hoàng Thanh Phong
Hoàng Thanh Phong
Ngày sinh: 16-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Ngọc Yến Phi
Lê Ngọc Yến Phi
Ngày sinh: 13-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hồng Oanh
Nguyễn Thị Hồng Oanh
Ngày sinh: 02-09 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Ngọc Tài
Lê Thị Ngọc Tài
Ngày sinh: 01-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Duy Quang
Nguyễn Duy Quang
Ngày sinh: 01-12 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Xuân Trang
Nguyễn Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 01-03 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt
Ngày sinh: 02-03 (26)
Bình Định
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hồ Minh Trí
Nguyễn Hồ Minh Trí
Ngày sinh: 22-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Bích Trâm
Lê Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 27-03 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Bích Yến
Lê Bích Yến
Ngày sinh: 06-02 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lưu Vĩnh Phú
Lưu Vĩnh Phú
Ngày sinh: 29-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Nguyễn Yến Nhi
Trần Nguyễn Yến Nhi
Ngày sinh: 23-05 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Vũ Hà Phương Linh
Vũ Hà Phương Linh
Ngày sinh: 12-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 05-10 (27)
Nam Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Tố Uyên
Nguyễn Thị Tố Uyên
Ngày sinh: 02-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Phạm Thị út
Phạm Thị út
Ngày sinh: 19-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh: 10-08 (28)
Nghệ An
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Võ Minh Chương
Võ Minh Chương
Ngày sinh: 02-04 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Tạ Thị Thúy An
Tạ Thị Thúy An
Ngày sinh: 08-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Thái Hiền
Lê Thị Thái Hiền
Ngày sinh: 07-12 (27)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Văn Duy
Lê Văn Duy
Ngày sinh: 19-02 (27)
Nghệ An
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Lơ
Trần Thị Lơ
Ngày sinh: 20-11 (28)
Thái Bình
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Ngọc Huyền
Lê Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 02-10 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc
Ngày sinh: 06-04 (27)
Bắc Ninh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng Sea Bank.
Phạm Đình Phước
Phạm Đình Phước
Ngày sinh: 22-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thu Sương
Nguyễn Thị Thu Sương
Ngày sinh: 10-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hoàng Đình Trung
Hoàng Đình Trung
Ngày sinh: 04-02 (27)
Nghệ An
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Thanh Trúc
Trần Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 18-06 (27)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Việt Trúc
Nguyễn Thị Việt Trúc
Ngày sinh: 11-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Ngô Thiên Văn
Ngô Thiên Văn
Ngày sinh: 10-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Văn Định
Nguyễn Văn Định
Ngày sinh: 01-09 (27)
Kon Tum
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lưu Thành Công
Lưu Thành Công
Ngày sinh: 10-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Công Đức
Trần Công Đức
Ngày sinh: 11-02 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đàm Quang Huy
Đàm Quang Huy
Ngày sinh: 05-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Như Hoàn
Lê Như Hoàn
Ngày sinh: 15-09 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Thái Hiền
Phạm Thái Hiền
Ngày sinh: 23-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đỗ Thị Như Lài
Đỗ Thị Như Lài
Ngày sinh: 31-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trịnh Thị Bảo Quyên
Trịnh Thị Bảo Quyên
Ngày sinh: 07-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
Ngày sinh: 25-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Hoàng Song
Nguyễn Hoàng Song
Ngày sinh: 10-04 (27)
Cà Mau
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Bích Quyền
Nguyễn Thị Bích Quyền
Ngày sinh: 08-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đặng Thị Thái Thanh
Đặng Thị Thái Thanh
Ngày sinh: 27-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Thị Ngọc Trâm
Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 16-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Bùi Thị Tiểu ý
Bùi Thị Tiểu ý
Ngày sinh: 30-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Võ Quang Bình
Võ Quang Bình
Ngày sinh: 11-09 (27)
Long An
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Dương Thị Vân Anh
Dương Thị Vân Anh
Ngày sinh: 22-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Viết Anh
Nguyễn Viết Anh
Ngày sinh: 22-08 (28)
Minh Hải
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Chuyên viên QHKH Doanh Nghiệp: Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – CN Sở Giao Dịch 2
Thái Bình Phương Trang
Thái Bình Phương Trang
Ngày sinh: 20-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Quốc Đạt
Nguyễn Quốc Đạt
Ngày sinh: 19-02 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phương Bình
Nguyễn Phương Bình
Ngày sinh: 09-03 (28)
Phú Yên
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Võ Thị Nhung
Võ Thị Nhung
Ngày sinh: 09-10 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trương Thu Hằng
Trương Thu Hằng
Ngày sinh: 07-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nông Thị Bích Lệ
Nông Thị Bích Lệ
Ngày sinh: 30-12 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Trợ lý Giám đốc: Cty TNHH MTV TM-DV-ĐT Chuyên Gia Di Động
Đào Ngọc Thảo
Đào Ngọc Thảo
Ngày sinh: 12-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Trợ giảng.: Khoa Tài chính ngân hàng – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Bùi Thị Phương Thảo
Bùi Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Ngọc Thanh Hiền
Trần Ngọc Thanh Hiền
Ngày sinh: 22-10 (28)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Đinh Xuân Hòa
Đinh Xuân Hòa
Ngày sinh: 22-05 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Thị Vũ
Lê Thị Vũ
Ngày sinh: 18-05 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày sinh: 08-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Võ Thị Mỹ Dung
Võ Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 12-10 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Ngày sinh: 10-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Tống Thị Kiều Ngân
Tống Thị Kiều Ngân
Ngày sinh: 02-10 (29)
Minh Hải
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Ngọc Mai
Phạm Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 12-05 (28)
Thái Nguyên
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Ngày sinh: 31-07 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Cao Như Hoa Phượng
Cao Như Hoa Phượng
Ngày sinh: 10-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Dương Thị Phương Thanh
Dương Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 30-04 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Văn Thị Minh Thu
Văn Thị Minh Thu
Ngày sinh: 02-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Cao Quãng Thịnh
Cao Quãng Thịnh
Ngày sinh: 04-05 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
Ngày sinh: 20-04 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng