Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy)
Đặng Quốc Thái
Đặng Quốc Thái
Ngày sinh: 18-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 110B0109
Tài chính tín dụng
Đặng Ngọc Minh Thư
Đặng Ngọc Minh Thư
Ngày sinh: 29-03 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 110B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Xuân Bình
Phạm Thị Xuân Bình
Ngày sinh: 02-05 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 110B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Hoa Sen
Lê Thị Hoa Sen
Ngày sinh: 12-07 (24)
Bình Định
Lớp: 110B0101
Tài chính tín dụng
Hoàng Thị Hồng Duyên
Hoàng Thị Hồng Duyên
Ngày sinh: 14-01 (25)
Gia Lai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Mai Thảo Ly
Mai Thảo Ly
Ngày sinh: 06-05 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Mỹ Lượng
Phạm Thị Mỹ Lượng
Ngày sinh: 13-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trương Mẫn Nhi
Trương Mẫn Nhi
Ngày sinh: 23-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Thảo Nguyên
Phạm Thị Thảo Nguyên
Ngày sinh: 26-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Kim Ngọc
Trần Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 10-09 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc
Ngày sinh: 20-02 (25)
Gia Lai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Võ Kim Phương
Lê Võ Kim Phương
Ngày sinh: 04-09 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Hoàng Oanh
Trần Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 23-07 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Cẩm Nhung
Trần Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 30-04 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Như Quỳnh
Vũ Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 21-03 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phan Lê Thanh Thảo
Phan Lê Thanh Thảo
Ngày sinh: 26-09 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Cao Thị Xuân Trang
Cao Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 14-03 (25)
Long An
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Đinh Thị Hoài Thương
Đinh Thị Hoài Thương
Ngày sinh: 10-02 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Lệ Thu
Bùi Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 05-09 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Chí Bảo
Nguyễn Chí Bảo
Ngày sinh: 08-11 (25)
Tiền Giang
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Hoàng Anh Việt
Hoàng Anh Việt
Ngày sinh: 11-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Hoàng Tường Vi
Hoàng Tường Vi
Ngày sinh: 20-07 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lý Thanh Quang
Lý Thanh Quang
Ngày sinh: 13-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trương Hồng Diễm
Trương Hồng Diễm
Ngày sinh: 17-04 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Tâm Anh
Nguyễn Tâm Anh
Ngày sinh: 11-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Túy Quỳnh Hoa
Nguyễn Túy Quỳnh Hoa
Ngày sinh: 01-10 (25)
Bình Định
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Bá Hiệp
Nguyễn Bá Hiệp
Ngày sinh: 02-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Thanh Hằng
Trần Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 10-08 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Hường
Lê Thị Hường
Ngày sinh: 17-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thảo My
Nguyễn Thảo My
Ngày sinh: 27-11 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Hồng Minh
Nguyễn Ngọc Hồng Minh
Ngày sinh: 06-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phan Hoàng Long
Phan Hoàng Long
Ngày sinh: 10-06 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Hoàng Thanh Phong
Hoàng Thanh Phong
Ngày sinh: 16-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Ngày sinh: 05-03 (25)
Kon Tum
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Xuân Trang
Nguyễn Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 01-03 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Duy Tùng
Ngô Duy Tùng
Ngày sinh: 26-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Cao Ngọc Trâm
Cao Ngọc Trâm
Ngày sinh: 28-10 (25)
Bình Thuận
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lý Bội Hạnh
Lý Bội Hạnh
Ngày sinh: 19-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Trịnh Minh Đức
Trần Trịnh Minh Đức
Ngày sinh: 19-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Diệu My
Nguyễn Thị Diệu My
Ngày sinh: 11-01 (26)
Hà Tây
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 05-10 (26)
Nam Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Tạ Thị Thúy An
Tạ Thị Thúy An
Ngày sinh: 08-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nghiêm Lương Hiếu
Nghiêm Lương Hiếu
Ngày sinh: 15-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Ngọc Huyền
Lê Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 02-10 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Thân Thị Thúy Nga
Thân Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 15-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thúy Hồng Nhung
Nguyễn Thúy Hồng Nhung
Ngày sinh: 16-08 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Giao dịch viên.: Ngân hàng Techcombank.
Phạm Ngọc Sang
Phạm Ngọc Sang
Ngày sinh: 16-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Phương
Ngày sinh: 23-10 (26)
Hà Nam
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Đỗ Thị Xuân Thảo
Đỗ Thị Xuân Thảo
Ngày sinh: 20-11 (27)
Hậu Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thu Sương
Nguyễn Thị Thu Sương
Ngày sinh: 10-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Vũ Anh Thư
Nguyễn Vũ Anh Thư
Ngày sinh: 14-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Giao dịch viên.: Ngân hàng Southern Bank.
Nguyễn Minh Thùy
Nguyễn Minh Thùy
Ngày sinh: 26-02 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trương Thị ánh Thi
Trương Thị ánh Thi
Ngày sinh: 23-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Văn Định
Nguyễn Văn Định
Ngày sinh: 01-09 (26)
Kon Tum
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lương Hải Hà
Lương Hải Hà
Ngày sinh: 27-07 (26)
Gia Lai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đàm Quang Huy
Đàm Quang Huy
Ngày sinh: 05-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Hà Thanh Lộc
Hà Thanh Lộc
Ngày sinh: 26-08 (26)
Long An
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Hoàng Thị Lan Phương
Hoàng Thị Lan Phương
Ngày sinh: 15-01 (26)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 04-03 (26)
Bình Phước
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Thùy Như
Lê Thị Thùy Như
Ngày sinh: 16-03 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Bùi Thị Hương Thanh
Bùi Thị Hương Thanh
Ngày sinh: 11-07 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đặng Nguyễn Anh Thư
Đặng Nguyễn Anh Thư
Ngày sinh: 25-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Chí Thọ
Lê Chí Thọ
Ngày sinh: 01-05 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Thương
Trần Thị Thương
Ngày sinh: 25-08 (26)
Gia Lai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Xuân Vi
Nguyễn Thị Xuân Vi
Ngày sinh: 30-06 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Võ Quang Bình
Võ Quang Bình
Ngày sinh: 11-09 (26)
Long An
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Thái Bình Phương Trang
Thái Bình Phương Trang
Ngày sinh: 20-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Đồng Thị Thúy Ngân
Đồng Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 14-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Vũ Lê Trâm Anh
Vũ Lê Trâm Anh
Ngày sinh: 06-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Quốc Đạt
Nguyễn Quốc Đạt
Ngày sinh: 19-02 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 09-05 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
Ngày sinh: 22-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Quỳnh Mai
Phạm Thị Quỳnh Mai
Ngày sinh: 06-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Bích Loan
Nguyễn Thị Bích Loan
Ngày sinh: 12-02 (27)
Gia Lai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Trọng Hoàng
Nguyễn Trọng Hoàng
Ngày sinh: 10-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Thúy Hằng
Phạm Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 02-09 (27)
Minh Hải
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Hà Linh Khôi
Hà Linh Khôi
Ngày sinh: 21-09 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hữu Nghĩa
Nguyễn Hữu Nghĩa
Ngày sinh: 04-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Nguyên Sinh
Nguyễn Thị Nguyên Sinh
Ngày sinh: 24-12 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Việt Phúc
Nguyễn Việt Phúc
Ngày sinh: 08-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Hà Thị Thu Thảo
Hà Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-03 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Nhân viên phòng Dịch vụ Marketing: Ngân hàng Agribank Gia Lai
Bùi Thị Phương Thảo
Bùi Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Đoàn Tươi
Nguyễn Đoàn Tươi
Ngày sinh: 09-01 (27)
An Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Sơn Tùng
Nguyễn Sơn Tùng
Ngày sinh: 08-12 (27)
Hà Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Dương Thị Huỳnh Vân
Dương Thị Huỳnh Vân
Ngày sinh: 08-12 (27)
Quảng Nam
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Finance settlement assistant: Pacific Sea Com
Nguyễn Phạm Đăng Khoa
Nguyễn Phạm Đăng Khoa
Ngày sinh: 04-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lê Thành Duy Khôi
Lê Thành Duy Khôi
Ngày sinh: 27-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hữu Hân
Nguyễn Hữu Hân
Ngày sinh: 15-04 (27)
Bình Định
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Phạm Thanh Liêm
Phạm Thanh Liêm
Ngày sinh: 22-07 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Thị Nhung
Lê Thị Nhung
Ngày sinh: 04-02 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Tống Thị Kiều Ngân
Tống Thị Kiều Ngân
Ngày sinh: 02-10 (28)
Minh Hải
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Nguyên Phương
Lê Nguyên Phương
Ngày sinh: 16-04 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Vương Thi
Vũ Thị Vương Thi
Ngày sinh: 20-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Dương Thị Phương Thanh
Dương Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 30-04 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Như Quỳnh
Nguyễn Như Quỳnh
Ngày sinh: 20-07 (27)
Hà Nội
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Lam Đan Thùy
Trần Lam Đan Thùy
Ngày sinh: 24-01 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Quỳnh Trang
Nguyễn Quỳnh Trang
Ngày sinh: 18-08 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Tường Vy
Lê Tường Vy
Ngày sinh: 03-10 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Trường ái
Nguyễn Thị Trường ái
Ngày sinh: 28-07 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng