Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy)
Đặng Quốc Thái
Đặng Quốc Thái
Ngày sinh: 18-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 110B0109
Tài chính tín dụng
Trần Minh Trọng
Trần Minh Trọng
Ngày sinh: 14-06 (24)
Bình Định
Lớp: 110B0102
Tài chính tín dụng
Lâm Thúy Hiền
Lâm Thúy Hiền
Ngày sinh: 10-12 (25)
Cà Mau
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lại Thị Thu Hiền
Lại Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 23-08 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Mai Thảo Ly
Mai Thảo Ly
Ngày sinh: 06-05 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Mỹ Lượng
Phạm Thị Mỹ Lượng
Ngày sinh: 13-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Kim Ngọc
Trần Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 10-09 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thị Bích Ngọc
Lê Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 01-05 (25)
Bình Định
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Cẩm Nhung
Trần Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 30-04 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thanh Tâm
Huỳnh Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-05 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Huỳnh Ngọc Tâm
Huỳnh Ngọc Tâm
Ngày sinh: 10-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Đinh Ngọc Sơn
Đinh Ngọc Sơn
Ngày sinh: 20-08 (25)
Bình Thuận
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hữu Thái
Nguyễn Hữu Thái
Ngày sinh: 14-08 (25)
Bình Định
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phạm Tú Trinh
Nguyễn Phạm Tú Trinh
Ngày sinh: 10-04 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Chí Bảo
Nguyễn Chí Bảo
Ngày sinh: 08-11 (25)
Tiền Giang
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Hoàng Anh Việt
Hoàng Anh Việt
Ngày sinh: 11-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Phương Dung
Nguyễn Thị Phương Dung
Ngày sinh: 15-02 (25)
Phú Yên
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Việt Chương
Trần Việt Chương
Ngày sinh: 07-05 (25)
Bình Dương
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Ngọc Châu
Phạm Thị Ngọc Châu
Ngày sinh: 26-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Đông Anh
Trần Đông Anh
Ngày sinh: 12-01 (25)
Gia Lai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trịnh Thị Hằng
Trịnh Thị Hằng
Ngày sinh: 01-11 (25)
Nam Hà
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Thanh Hằng
Trần Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 10-08 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Hường
Lê Thị Hường
Ngày sinh: 17-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Ngày sinh: 22-12 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thành Hoàng
Phan Thành Hoàng
Ngày sinh: 02-10 (25)
Hà Tĩnh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thảo My
Nguyễn Thảo My
Ngày sinh: 27-11 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Thị Ly Ly
Ngô Thị Ly Ly
Ngày sinh: 25-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Duy Quang
Nguyễn Duy Quang
Ngày sinh: 01-12 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Thái Văn Thuận
Thái Văn Thuận
Ngày sinh: 11-06 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Ngọc Thái
Trần Ngọc Thái
Ngày sinh: 11-07 (25)
Bến Tre
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 14-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Hoàng Thị Thủy
Hoàng Thị Thủy
Ngày sinh: 15-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Duy Tùng
Ngô Duy Tùng
Ngày sinh: 26-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phùng Vinh Xương
Phùng Vinh Xương
Ngày sinh: 28-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Cao Diệu Hoàng
Cao Diệu Hoàng
Ngày sinh: 02-03 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Diệu My
Nguyễn Thị Diệu My
Ngày sinh: 11-01 (26)
Hà Tây
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Huỳnh Nguyễn Đoan Trinh
Huỳnh Nguyễn Đoan Trinh
Ngày sinh: 26-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Mai Hoàng Vũ
Mai Hoàng Vũ
Ngày sinh: 30-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Châm
Nguyễn Thị Châm
Ngày sinh: 03-01 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trịnh Thị Lưu Ly
Trịnh Thị Lưu Ly
Ngày sinh: 09-05 (26)
Kon Tum
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng Techcombank.
Trịnh Thị Quỳnh Như
Trịnh Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 18-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Dương Kim Quý
Dương Kim Quý
Ngày sinh: 16-09 (26)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Phạm Đình Phước
Phạm Đình Phước
Ngày sinh: 22-07 (26)
Sông Bé
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thanh Trang
Nguyễn Thị Thanh Trang
Ngày sinh: 23-07 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Minh Thùy
Nguyễn Minh Thùy
Ngày sinh: 26-02 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trương Thị ánh Thi
Trương Thị ánh Thi
Ngày sinh: 23-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hoàng Đình Trung
Hoàng Đình Trung
Ngày sinh: 04-02 (26)
Nghệ An
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Tạ Ngọc Bảo Trân
Tạ Ngọc Bảo Trân
Ngày sinh: 04-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Ngô Thiên Văn
Ngô Thiên Văn
Ngày sinh: 10-08 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Duy Anh
Ngày sinh: 12-06 (26)
Hà Nội
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Đoàn Thanh Hải
Đoàn Thanh Hải
Ngày sinh: 10-10 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lương Hải Hà
Lương Hải Hà
Ngày sinh: 27-07 (26)
Gia Lai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Mai Hoàng Giang
Mai Hoàng Giang
Ngày sinh: 26-08 (26)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Thái Hiền
Phạm Thái Hiền
Ngày sinh: 23-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đặng Thị Nhất Linh
Đặng Thị Nhất Linh
Ngày sinh: 03-10 (27)
Phú Yên
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Mỹ Kim
Lê Thị Mỹ Kim
Ngày sinh: 12-03 (26)
Phú Yên
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Thúy Kiều
Trần Thị Thúy Kiều
Ngày sinh: 25-09 (26)
Bình Định
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thanh Mai
Nguyễn Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 12-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trịnh Thị Bảo Quyên
Trịnh Thị Bảo Quyên
Ngày sinh: 07-08 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 04-03 (26)
Bình Phước
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Hoàng Thị Kim Thành
Hoàng Thị Kim Thành
Ngày sinh: 29-05 (26)
Sông Bé
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đặng Nguyễn Anh Thư
Đặng Nguyễn Anh Thư
Ngày sinh: 25-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đoàn Anh Trí
Đoàn Anh Trí
Ngày sinh: 01-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Thương
Trần Thị Thương
Ngày sinh: 25-08 (26)
Gia Lai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Võ Thị Thư
Võ Thị Thư
Ngày sinh: 19-11 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Huỳnh Thị Phương Dung
Huỳnh Thị Phương Dung
Ngày sinh: 21-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lưu Thị Thu Cúc
Lưu Thị Thu Cúc
Ngày sinh: 10-04 (26)
Bình Định
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Ngọc Lan Anh
Lê Ngọc Lan Anh
Ngày sinh: 15-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Viết Anh
Nguyễn Viết Anh
Ngày sinh: 22-08 (27)
Minh Hải
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Chuyên viên QHKH Doanh Nghiệp: Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – CN Sở Giao Dịch 2
Nguyễn Thanh Phương
Nguyễn Thanh Phương
Ngày sinh: 24-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Hiền Dung
Phạm Thị Hiền Dung
Ngày sinh: 16-02 (27)
Bình Định
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 09-05 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phú Châu
Nguyễn Phú Châu
Ngày sinh: 23-10 (27)
Minh Hải
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
Ngày sinh: 22-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Võ Thị Nhung
Võ Thị Nhung
Ngày sinh: 09-10 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Tống Phan Kiệt
Tống Phan Kiệt
Ngày sinh: 28-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Hữu Huy
Trần Hữu Huy
Ngày sinh: 23-03 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
LG Team Leader - đại diện quản lý sản phẩm IT LG miền Nam: Công ty TNHH IDC Sài Gòn - IDC Group
Ninh Hoàng Ngân
Ninh Hoàng Ngân
Ngày sinh: 07-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Người mẫu: Elite Model Management
Lương Thị Thùy Nhung
Lương Thị Thùy Nhung
Ngày sinh: 28-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trương Tinh Nhựt
Trương Tinh Nhựt
Ngày sinh: 12-05 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Đỗ Nguyện út Thanh
Đỗ Nguyện út Thanh
Ngày sinh: 29-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lý Lệ Thu
Lý Lệ Thu
Ngày sinh: 29-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Nhân viên văn phòng: Hội Lương thực Thực phẩm Tp.HCM
Nguyễn Đoàn Tươi
Nguyễn Đoàn Tươi
Ngày sinh: 09-01 (27)
An Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lâm Ngọc Thư
Lâm Ngọc Thư
Ngày sinh: 21-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Phương Uyên
Nguyễn Thị Phương Uyên
Ngày sinh: 20-01 (27)
Bến Tre
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Hồ Thị Bích Phương
Hồ Thị Bích Phương
Ngày sinh: 02-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Giảng viên: Khoa Kinh tế - Trường Trung cấp Vạn Tường.
Trần Thị Vân
Trần Thị Vân
Ngày sinh: 15-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Đinh Quang Hiệp
Đinh Quang Hiệp
Ngày sinh: 15-10 (27)
Bắc Ninh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Phong Thanh Hà
Phong Thanh Hà
Ngày sinh: 26-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 23-08 (28)
Long An
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Võ Thị ánh Hồng
Võ Thị ánh Hồng
Ngày sinh: 23-10 (28)
Gia Lai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Chu Đình Hoàn
Chu Đình Hoàn
Ngày sinh: 14-07 (27)
Hà Bắc
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
Ngày sinh: 01-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính - Tín dụng
Kế toán.: Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam.
Tống Thị Kiều Ngân
Tống Thị Kiều Ngân
Ngày sinh: 02-10 (28)
Minh Hải
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Ngày sinh: 11-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Vương Thi
Vũ Thị Vương Thi
Ngày sinh: 20-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Ngô Minh Trang
Ngô Minh Trang
Ngày sinh: 30-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Quỳnh Trang
Nguyễn Quỳnh Trang
Ngày sinh: 18-08 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Quốc Việt
Trần Quốc Việt
Ngày sinh: 11-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng