Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy)
Trang Thắng Biêu
Trang Thắng Biêu
Ngày sinh: 28-09 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 110B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thị Hoa Sen
Lê Thị Hoa Sen
Ngày sinh: 12-07 (24)
Bình Định
Lớp: 110B0101
Tài chính tín dụng
Lâm Thúy Hiền
Lâm Thúy Hiền
Ngày sinh: 10-12 (25)
Cà Mau
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Mai Thảo Ly
Mai Thảo Ly
Ngày sinh: 06-05 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Kim Ngọc
Trần Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 10-09 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc
Ngày sinh: 20-02 (25)
Gia Lai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Hồng Quyên
Vũ Thị Hồng Quyên
Ngày sinh: 25-09 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Thanh Phương
Phạm Thị Thanh Phương
Ngày sinh: 24-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Cẩm Nhung
Trần Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 30-04 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Sang
Nguyễn Thị Sang
Ngày sinh: 03-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Như Quỳnh
Vũ Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 21-03 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phan Lê Thanh Thảo
Phan Lê Thanh Thảo
Ngày sinh: 26-09 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Công Thành
Nguyễn Công Thành
Ngày sinh: 31-05 (25)
An Giang
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hữu Thái
Nguyễn Hữu Thái
Ngày sinh: 14-08 (25)
Bình Định
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Cao Thị Xuân Trang
Cao Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 14-03 (25)
Long An
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Lương Mai Thy
Nguyễn Lương Mai Thy
Ngày sinh: 29-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thư Uyển
Lê Thư Uyển
Ngày sinh: 01-01 (25)
Bình Thuận
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thị Thu Hằng
Lê Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 25-05 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Ngô Thụy Phương Tuyền
Ngô Thụy Phương Tuyền
Ngày sinh: 17-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Tạ Minh Khánh Hà
Tạ Minh Khánh Hà
Ngày sinh: 22-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Hường
Lê Thị Hường
Ngày sinh: 17-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Thu Huyền
Nguyễn Ngọc Thu Huyền
Ngày sinh: 30-12 (25)
Phú Yên
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thảo My
Nguyễn Thảo My
Ngày sinh: 27-11 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Hoàng Thanh Phong
Hoàng Thanh Phong
Ngày sinh: 16-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hồng Oanh
Nguyễn Thị Hồng Oanh
Ngày sinh: 02-09 (25)
Thanh Hóa
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Mùng Thị Quỳnh Thơ
Mùng Thị Quỳnh Thơ
Ngày sinh: 27-08 (25)
Gia Lai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Mai Trang
Bùi Thị Mai Trang
Ngày sinh: 04-05 (25)
Tây Ninh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Hoàng Thị Thủy
Hoàng Thị Thủy
Ngày sinh: 15-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Minh Xuân
Nguyễn Thị Minh Xuân
Ngày sinh: 10-06 (25)
Bình Định
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Cao Diệu Hoàng
Cao Diệu Hoàng
Ngày sinh: 02-03 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Hồng Loan
Trần Thị Hồng Loan
Ngày sinh: 10-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 10-02 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Dương Thị Như Trang
Dương Thị Như Trang
Ngày sinh: 21-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Tố Uyên
Nguyễn Thị Tố Uyên
Ngày sinh: 02-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Vũ Thị Thanh Tuyền
Vũ Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hà Cẩm Tú
Hà Cẩm Tú
Ngày sinh: 20-03 (26)
Sông Bé
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Huỳnh Nguyễn Đoan Trinh
Huỳnh Nguyễn Đoan Trinh
Ngày sinh: 26-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Mai Hoàng Vũ
Mai Hoàng Vũ
Ngày sinh: 30-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Bùi Phương Chi
Bùi Phương Chi
Ngày sinh: 23-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Thái Hiền
Lê Thị Thái Hiền
Ngày sinh: 07-12 (26)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Trúc Phương
Trần Trúc Phương
Ngày sinh: 02-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Vũ Anh Thư
Nguyễn Vũ Anh Thư
Ngày sinh: 14-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Giao dịch viên.: Ngân hàng Southern Bank.
Nguyễn Kiều Diễm Thúy
Nguyễn Kiều Diễm Thúy
Ngày sinh: 08-11 (26)
Long An
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Assistant Cinema Manager.: MegastarCineplex Parkson Paragon.
Trương Thị ánh Thi
Trương Thị ánh Thi
Ngày sinh: 23-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Phan Hồng Truyền
Phan Hồng Truyền
Ngày sinh: 08-11 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng Sea Bank.
Nguyễn Thị Việt Trúc
Nguyễn Thị Việt Trúc
Ngày sinh: 11-11 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Hoàng Đức
Lê Hoàng Đức
Ngày sinh: 20-08 (26)
Sông Bé
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Mai Hoàng Giang
Mai Hoàng Giang
Ngày sinh: 26-08 (26)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Thái Hiền
Phạm Thái Hiền
Ngày sinh: 23-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đặng Thị Nhất Linh
Đặng Thị Nhất Linh
Ngày sinh: 03-10 (27)
Phú Yên
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phùng Đức Kiên
Phùng Đức Kiên
Ngày sinh: 10-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Hà Thành Mỹ
Nguyễn Hà Thành Mỹ
Ngày sinh: 04-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 16-09 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Hoàng Thị Kim Thành
Hoàng Thị Kim Thành
Ngày sinh: 29-05 (26)
Sông Bé
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Thu Thủy
Lê Thu Thủy
Ngày sinh: 28-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đoàn Anh Trí
Đoàn Anh Trí
Ngày sinh: 01-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Bùi Thị Tiểu ý
Bùi Thị Tiểu ý
Ngày sinh: 30-08 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Huỳnh Thị Phương Dung
Huỳnh Thị Phương Dung
Ngày sinh: 21-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Võ Quang Bình
Võ Quang Bình
Ngày sinh: 11-09 (26)
Long An
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Ngọc Lan Anh
Lê Ngọc Lan Anh
Ngày sinh: 15-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Viết Anh
Nguyễn Viết Anh
Ngày sinh: 22-08 (27)
Minh Hải
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Chuyên viên QHKH Doanh Nghiệp: Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – CN Sở Giao Dịch 2
Nguyễn Trần Thục Anh
Nguyễn Trần Thục Anh
Ngày sinh: 03-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Trợ giảng.: Khoa Tài chính ngân hàng – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Thái Bình Phương Trang
Thái Bình Phương Trang
Ngày sinh: 20-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phạm Trần Uyên Thanh
Phạm Trần Uyên Thanh
Ngày sinh: 26-06 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc ánh
Nguyễn Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 09-09 (27)
Thái Bình
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phan Vân Đài
Phan Vân Đài
Ngày sinh: 20-12 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 09-05 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phương Bình
Nguyễn Phương Bình
Ngày sinh: 09-03 (27)
Phú Yên
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Đặng Quốc Việt Dũng
Đặng Quốc Việt Dũng
Ngày sinh: 17-07 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Bích Loan
Nguyễn Thị Bích Loan
Ngày sinh: 12-02 (27)
Gia Lai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Võ Thị Nhung
Võ Thị Nhung
Ngày sinh: 09-10 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mỹ Hân
Nguyễn Thị Mỹ Hân
Ngày sinh: 03-04 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Nhân viên kế toán: UBND TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận - phòng TC-KH
Trương Thu Hằng
Trương Thu Hằng
Ngày sinh: 07-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Tống Phan Kiệt
Tống Phan Kiệt
Ngày sinh: 28-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Ninh Hoàng Ngân
Ninh Hoàng Ngân
Ngày sinh: 07-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Người mẫu: Elite Model Management
Nguyễn Việt Phúc
Nguyễn Việt Phúc
Ngày sinh: 08-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thành Phát
Nguyễn Thành Phát
Ngày sinh: 07-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trương Tinh Nhựt
Trương Tinh Nhựt
Ngày sinh: 12-05 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Phương Thanh
Nguyễn Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 07-02 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 09-04 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Cán bộ quan hệ khách hàng: Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận
Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn
Ngày sinh: 21-07 (27)
Nghệ An
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Phương Uyên
Nguyễn Thị Phương Uyên
Ngày sinh: 20-01 (27)
Bến Tre
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Ngọc Thanh Hiền
Trần Ngọc Thanh Hiền
Ngày sinh: 22-10 (27)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Đinh Xuân Hòa
Đinh Xuân Hòa
Ngày sinh: 22-05 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lưu Thị Hoa
Lưu Thị Hoa
Ngày sinh: 16-10 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Thị Vân
Trần Thị Vân
Ngày sinh: 15-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Thị Ngọc Giàu
Trần Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh: 23-07 (28)
An Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Ngày sinh: 12-07 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Thành Duy Khôi
Lê Thành Duy Khôi
Ngày sinh: 27-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Linh Kha
Nguyễn Ngọc Linh Kha
Ngày sinh: 17-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trịnh Kim Huê
Trịnh Kim Huê
Ngày sinh: 11-07 (27)
Bến Tre
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Ngày sinh: 10-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Thái Nguyễn Khánh
Lê Thái Nguyễn Khánh
Ngày sinh: 18-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
Ngày sinh: 21-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lâm Thanh Nguyên
Lâm Thanh Nguyên
Ngày sinh: 07-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Thị Thanh Tuyền
Trần Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 17-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Quỳnh Trang
Nguyễn Quỳnh Trang
Ngày sinh: 18-08 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày sinh: 19-07 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Như Quỳnh Anh
Nguyễn Như Quỳnh Anh
Ngày sinh: 16-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phước Hạnh An
Nguyễn Phước Hạnh An
Ngày sinh: 07-09 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng