Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy)
Nguyễn Đặng Hoài Thương
Nguyễn Đặng Hoài Thương
Ngày sinh: 31-10 (23)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 130B0103
Tài chính - Ngân hàng
Trần Thị Xuân Yến
Trần Thị Xuân Yến
Ngày sinh: 26-02 (23)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 120B0101
Tài chính - Ngân hàng
Trịnh Thị Hồng Hạnh
Trịnh Thị Hồng Hạnh
Ngày sinh: 25-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 110B0101
Tài chính - Ngân hàng
Đặng Ngọc Minh Thư
Đặng Ngọc Minh Thư
Ngày sinh: 29-03 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 110B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thị Hoa Sen
Lê Thị Hoa Sen
Ngày sinh: 12-07 (24)
Bình Định
Lớp: 110B0101
Tài chính tín dụng
Lê Hà Thanh Hiền
Lê Hà Thanh Hiền
Ngày sinh: 09-04 (25)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thị Mỹ Hiền
Huỳnh Thị Mỹ Hiền
Ngày sinh: 07-07 (25)
Tây Ninh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Châu Thị Mỹ Hạnh
Châu Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 09-10 (26)
An Giang
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Lê Thùy Hiếu
Trần Lê Thùy Hiếu
Ngày sinh: 19-04 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Hà Thu Ngân
Lê Hà Thu Ngân
Ngày sinh: 18-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Võ Kim Phương
Lê Võ Kim Phương
Ngày sinh: 04-09 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Cẩm Nhung
Trần Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 30-04 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mai Sương
Nguyễn Thị Mai Sương
Ngày sinh: 06-10 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Đinh Ngọc Sơn
Đinh Ngọc Sơn
Ngày sinh: 20-08 (25)
Bình Thuận
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Như Quỳnh
Vũ Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 21-03 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 17-09 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Cẩm Vân
Trần Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 05-03 (25)
Tiền Giang
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Khương Như
Nguyễn Ngọc Khương Như
Ngày sinh: 25-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Minh Nguyệt
Phạm Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 01-11 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Việt Anh
Nguyễn Thị Việt Anh
Ngày sinh: 13-04 (25)
TP. Cần Thơ
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lưu Trường Giang
Lưu Trường Giang
Ngày sinh: 29-03 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Thanh Hằng
Trần Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 10-08 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Tuyết Nhung
Trần Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 28-10 (25)
Quảng Trị
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phương Nhi
Nguyễn Phương Nhi
Ngày sinh: 02-12 (25)
Gia Lai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Minh Quyền
Ngô Minh Quyền
Ngày sinh: 24-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Duy Quang
Nguyễn Duy Quang
Ngày sinh: 01-12 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Duy Tùng
Ngô Duy Tùng
Ngày sinh: 26-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phan Đông Dược
Phan Đông Dược
Ngày sinh: 01-09 (25)
Long An
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Minh Xuân
Nguyễn Thị Minh Xuân
Ngày sinh: 10-06 (25)
Bình Định
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phan Trịnh Minh Hoàng
Phan Trịnh Minh Hoàng
Ngày sinh: 08-12 (26)
Phú Yên
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trương Việt Đức
Trương Việt Đức
Ngày sinh: 02-08 (26)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Trịnh Minh Đức
Trần Trịnh Minh Đức
Ngày sinh: 19-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 05-10 (26)
Nam Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hà Cẩm Tú
Hà Cẩm Tú
Ngày sinh: 20-03 (26)
Sông Bé
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Trương Thùy Vân
Nguyễn Trương Thùy Vân
Ngày sinh: 13-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nghiêm Lương Hiếu
Nghiêm Lương Hiếu
Ngày sinh: 15-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Vũ Thị Thu Hiền
Vũ Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 21-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Ngọc Huyền
Lê Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 02-10 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Thân Thị Thúy Nga
Thân Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 15-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trịnh Thị Quỳnh Như
Trịnh Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 18-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Trúc Phương
Trần Trúc Phương
Ngày sinh: 02-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Tiêu Thị Sương
Tiêu Thị Sương
Ngày sinh: 08-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Minh Thùy
Nguyễn Minh Thùy
Ngày sinh: 26-02 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Thanh Trúc
Trần Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 18-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trương Hải Yến
Trương Hải Yến
Ngày sinh: 02-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Vũ Thanh Xuân
Vũ Thanh Xuân
Ngày sinh: 15-01 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Phạm Tuyết Vân
Nguyễn Phạm Tuyết Vân
Ngày sinh: 09-06 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Quốc Cường
Lê Quốc Cường
Ngày sinh: 16-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Duy Anh
Ngày sinh: 12-06 (26)
Hà Nội
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Mai Hoàng Giang
Mai Hoàng Giang
Ngày sinh: 26-08 (26)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thanh Duy
Nguyễn Thanh Duy
Ngày sinh: 12-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đàm Quang Huy
Đàm Quang Huy
Ngày sinh: 05-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Thái Hiền
Phạm Thái Hiền
Ngày sinh: 23-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Ngày sinh: 29-11 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Mỹ Kim
Lê Thị Mỹ Kim
Ngày sinh: 12-03 (26)
Phú Yên
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Dương Thị Kim Ngân
Dương Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 24-06 (26)
Hậu Giang
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thụy Phương Oanh
Nguyễn Thụy Phương Oanh
Ngày sinh: 12-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
Ngày sinh: 25-04 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Hoàng Song
Nguyễn Hoàng Song
Ngày sinh: 10-04 (26)
Cà Mau
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 21-05 (26)
Sông Bé
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đặng Nguyễn Anh Thư
Đặng Nguyễn Anh Thư
Ngày sinh: 25-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Thu Thủy
Lê Thu Thủy
Ngày sinh: 28-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trương Thị Bích Thảo
Trương Thị Bích Thảo
Ngày sinh: 17-09 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Thị Ngọc Trâm
Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 16-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Xuân Vi
Nguyễn Thị Xuân Vi
Ngày sinh: 30-06 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 28-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Huỳnh Thị Phương Dung
Huỳnh Thị Phương Dung
Ngày sinh: 21-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Trần Uyên Thanh
Phạm Trần Uyên Thanh
Ngày sinh: 26-06 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thanh Phương
Nguyễn Thanh Phương
Ngày sinh: 24-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Đồng Thị Thúy Ngân
Đồng Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 14-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc ánh
Nguyễn Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 09-09 (27)
Thái Bình
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phan Vân Đài
Phan Vân Đài
Ngày sinh: 20-12 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
Ngày sinh: 22-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phương Bình
Nguyễn Phương Bình
Ngày sinh: 09-03 (27)
Phú Yên
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Ngân Giang
Bùi Thị Ngân Giang
Ngày sinh: 19-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Chuyên viên hành chính nhân sự: Trường Mầm non Én Nhỏ
Phạm Xuân Hiệp
Phạm Xuân Hiệp
Ngày sinh: 03-09 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Tống Phan Kiệt
Tống Phan Kiệt
Ngày sinh: 28-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Việt Phúc
Nguyễn Việt Phúc
Ngày sinh: 08-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Võ Phương Phi
Võ Phương Phi
Ngày sinh: 03-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phạm Đức Tài
Phạm Đức Tài
Ngày sinh: 03-08 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Nhân viên dự toán: Chi nhánh Nhà máy tôn Hoa Sen - Phú Mỹ
Dương Kim Phụng
Dương Kim Phụng
Ngày sinh: 06-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Phạm Minh Tâm
Trần Phạm Minh Tâm
Ngày sinh: 29-06 (27)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lê Nguyễn Minh Trang
Lê Nguyễn Minh Trang
Ngày sinh: 20-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Thị Vân
Trần Thị Vân
Ngày sinh: 15-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phạm Đăng Khoa
Nguyễn Phạm Đăng Khoa
Ngày sinh: 04-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày sinh: 08-09 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Ngày sinh: 12-07 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Cao Thị Thiên Hương
Cao Thị Thiên Hương
Ngày sinh: 26-01 (28)
Gia Lai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 23-08 (28)
Long An
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Chu Đình Hoàn
Chu Đình Hoàn
Ngày sinh: 14-07 (27)
Hà Bắc
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Ngày sinh: 10-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Thị Nhung
Lê Thị Nhung
Ngày sinh: 04-02 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Ngọc Mai
Phạm Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 12-05 (27)
Thái Nguyên
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Vương Thi
Vũ Thị Vương Thi
Ngày sinh: 20-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Đinh Thị Kim Quyên
Đinh Thị Kim Quyên
Ngày sinh: 02-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Vũ Phạm Minh Tuấn
Vũ Phạm Minh Tuấn
Ngày sinh: 04-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Hồ Nữ Cẩm Thy
Hồ Nữ Cẩm Thy
Ngày sinh: 01-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Tường Vy
Lê Tường Vy
Ngày sinh: 03-10 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Như Quỳnh Anh
Nguyễn Như Quỳnh Anh
Ngày sinh: 16-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng