Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy)
Đỗ Trần Thị Mỹ Linh
Đỗ Trần Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 14-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 110B0109
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Xuân Bình
Phạm Thị Xuân Bình
Ngày sinh: 02-05 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 110B0101
Tài chính tín dụng
Châu Thị Mỹ Hạnh
Châu Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 09-10 (26)
An Giang
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Hoàng Thị Hồng Duyên
Hoàng Thị Hồng Duyên
Ngày sinh: 14-01 (25)
Gia Lai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thị Minh Kiều
Huỳnh Thị Minh Kiều
Ngày sinh: 10-08 (26)
Bình Định
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 22-06 (25)
Hà Tĩnh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Lê Thùy Hiếu
Trần Lê Thùy Hiếu
Ngày sinh: 19-04 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phan Thị Thu Ngân
Phan Thị Thu Ngân
Ngày sinh: 26-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Nữ Tuyết Mai
Nguyễn Nữ Tuyết Mai
Ngày sinh: 22-04 (25)
Đắk Nông
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Huỳnh Ngọc Tuyết Mai
Huỳnh Ngọc Tuyết Mai
Ngày sinh: 21-08 (25)
Cà Mau
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Thảo Nguyên
Phạm Thị Thảo Nguyên
Ngày sinh: 26-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Kim Ngọc
Trần Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 10-09 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Hoàng Oanh
Trần Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 23-07 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Huỳnh Ngọc Tâm
Huỳnh Ngọc Tâm
Ngày sinh: 10-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Như Quỳnh
Vũ Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 21-03 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Cao Thị Xuân Trang
Cao Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 14-03 (25)
Long An
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Đặng Phương Uyên
Nguyễn Đặng Phương Uyên
Ngày sinh: 14-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thị Tú
Lê Thị Tú
Ngày sinh: 16-08 (25)
Nghệ An
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Mai Thị Thanh Trúc
Mai Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 19-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Cẩm Vân
Trần Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 05-03 (25)
Tiền Giang
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Hường
Phạm Thị Hường
Ngày sinh: 27-04 (25)
Hưng Yên
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Văn Cảnh
Nguyễn Văn Cảnh
Ngày sinh: 04-06 (25)
Gia Lai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Bá Hiệp
Nguyễn Bá Hiệp
Ngày sinh: 02-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thành Hoàng
Phan Thành Hoàng
Ngày sinh: 02-10 (25)
Hà Tĩnh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Ngọc Yến Phi
Lê Ngọc Yến Phi
Ngày sinh: 13-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hồng Oanh
Nguyễn Thị Hồng Oanh
Ngày sinh: 02-09 (25)
Thanh Hóa
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Tuyết Nhung
Trần Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 28-10 (25)
Quảng Trị
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Ngày sinh: 05-03 (25)
Kon Tum
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
Ngày sinh: 08-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Ngọc Thái
Trần Ngọc Thái
Ngày sinh: 11-07 (25)
Bến Tre
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 14-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt
Ngày sinh: 02-03 (25)
Bình Định
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Duy Tùng
Ngô Duy Tùng
Ngày sinh: 26-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hồ Minh Trí
Nguyễn Hồ Minh Trí
Ngày sinh: 22-07 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Bích Yến
Lê Bích Yến
Ngày sinh: 06-02 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Cao Diệu Hoàng
Cao Diệu Hoàng
Ngày sinh: 02-03 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trương Việt Đức
Trương Việt Đức
Ngày sinh: 02-08 (26)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lưu Vĩnh Phú
Lưu Vĩnh Phú
Ngày sinh: 29-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Vũ Hà Phương Linh
Vũ Hà Phương Linh
Ngày sinh: 12-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Phạm Thị út
Phạm Thị út
Ngày sinh: 19-04 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Mai Hoàng Vũ
Mai Hoàng Vũ
Ngày sinh: 30-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Bùi Phương Chi
Bùi Phương Chi
Ngày sinh: 23-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hoàng Thị Kim ánh
Hoàng Thị Kim ánh
Ngày sinh: 27-07 (26)
Gia Lai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Thái Hiền
Lê Thị Thái Hiền
Ngày sinh: 07-12 (26)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Đặng Đăng Khánh
Nguyễn Đặng Đăng Khánh
Ngày sinh: 01-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trịnh Châu Ngân
Trịnh Châu Ngân
Ngày sinh: 22-09 (26)
Bến Tre
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nhân viên xuất nhập khẩu.: Alliance One Apparel Co.Ltd.
Lê Thị Kiều My
Lê Thị Kiều My
Ngày sinh: 07-02 (26)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Dương Thị Hồng Nhung
Dương Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 08-08 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Ngày sinh: 20-08 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hoàng Văn Thái
Hoàng Văn Thái
Ngày sinh: 20-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Hữu Sang
Trần Hữu Sang
Ngày sinh: 30-01 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Tạ Ngọc Bảo Trân
Tạ Ngọc Bảo Trân
Ngày sinh: 04-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hà Thanh Tùng
Hà Thanh Tùng
Ngày sinh: 25-05 (26)
Gia Lai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Văn Định
Nguyễn Văn Định
Ngày sinh: 01-09 (26)
Kon Tum
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lưu Thành Công
Lưu Thành Công
Ngày sinh: 10-07 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Đoàn Thanh Hải
Đoàn Thanh Hải
Ngày sinh: 10-10 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Mai Hoàng Giang
Mai Hoàng Giang
Ngày sinh: 26-08 (26)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Công Đức
Trần Công Đức
Ngày sinh: 11-02 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đặng Thị Nhất Linh
Đặng Thị Nhất Linh
Ngày sinh: 03-10 (27)
Phú Yên
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Mỹ Kim
Lê Thị Mỹ Kim
Ngày sinh: 12-03 (26)
Phú Yên
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Ngụy Thu Ngân
Ngụy Thu Ngân
Ngày sinh: 30-04 (26)
Long An
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Dương Thị Kim Ngân
Dương Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 24-06 (26)
Hậu Giang
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Ngà
Nguyễn Thị Ngà
Ngày sinh: 07-12 (26)
Gia Lai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thanh Mai
Nguyễn Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 12-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thụy Phương Oanh
Nguyễn Thụy Phương Oanh
Ngày sinh: 12-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 04-03 (26)
Bình Phước
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Triệu Thị Tố Như
Trần Triệu Thị Tố Như
Ngày sinh: 29-04 (26)
Long An
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Hoàng Song
Nguyễn Hoàng Song
Ngày sinh: 10-04 (26)
Cà Mau
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thanh Thảo
Nguyễn Thanh Thảo
Ngày sinh: 05-02 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trương Thị Bích Thảo
Trương Thị Bích Thảo
Ngày sinh: 17-09 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Thương
Trần Thị Thương
Ngày sinh: 25-08 (26)
Gia Lai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Tú Uyên
Nguyễn Thị Tú Uyên
Ngày sinh: 29-10 (27)
Kon Tum
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Ngọc Lan Anh
Lê Ngọc Lan Anh
Ngày sinh: 15-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Trần Thục Anh
Nguyễn Trần Thục Anh
Ngày sinh: 03-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Trợ giảng.: Khoa Tài chính ngân hàng – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Đồng Thị Thúy Ngân
Đồng Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 14-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
Ngày sinh: 23-12 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Kế toán.: Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam.
Vũ Lê Trâm Anh
Vũ Lê Trâm Anh
Ngày sinh: 06-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hồ Sỹ Đại
Nguyễn Hồ Sỹ Đại
Ngày sinh: 25-08 (27)
Bình Định
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Bích Loan
Nguyễn Thị Bích Loan
Ngày sinh: 12-02 (27)
Gia Lai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Đinh Sơn Ngọc
Đinh Sơn Ngọc
Ngày sinh: 30-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Chuyên viên khách hàng: Ngân hàng Sacombank – PGD Lăng Cha Cả Tp.
Bùi Thị Phương Thảo
Bùi Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Đoàn Tươi
Nguyễn Đoàn Tươi
Ngày sinh: 09-01 (27)
An Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Thị Triều Tiên
Trần Thị Triều Tiên
Ngày sinh: 10-05 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Chu Minh Tiến
Chu Minh Tiến
Ngày sinh: 28-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 09-04 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Cán bộ quan hệ khách hàng: Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận
Lưu Thị Hoa
Lưu Thị Hoa
Ngày sinh: 16-10 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Thị Vũ
Lê Thị Vũ
Ngày sinh: 18-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Ngày sinh: 12-07 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Thành Duy Khôi
Lê Thành Duy Khôi
Ngày sinh: 27-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Cao Thị Thiên Hương
Cao Thị Thiên Hương
Ngày sinh: 26-01 (28)
Gia Lai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Phạm Thanh Liêm
Phạm Thanh Liêm
Ngày sinh: 22-07 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Thị Nhung
Lê Thị Nhung
Ngày sinh: 04-02 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Tống Thị Kiều Ngân
Tống Thị Kiều Ngân
Ngày sinh: 02-10 (28)
Minh Hải
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Hồng Thiên Phước
Lê Hồng Thiên Phước
Ngày sinh: 25-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Nguyên Phương
Lê Nguyên Phương
Ngày sinh: 16-04 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Bích Thủy
Nguyễn Thị Bích Thủy
Ngày sinh: 18-04 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Cao Quãng Thịnh
Cao Quãng Thịnh
Ngày sinh: 04-05 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Vũ Phạm Minh Tuấn
Vũ Phạm Minh Tuấn
Ngày sinh: 04-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Tường Vy
Lê Tường Vy
Ngày sinh: 03-10 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Như Quỳnh Anh
Nguyễn Như Quỳnh Anh
Ngày sinh: 16-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng