Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy)
Châu Thị Thu Sương
Châu Thị Thu Sương
Ngày sinh: 14-11 (23)
Quảng Ngãi
Lớp: 130B0103
Tài chính - Ngân hàng
Hồ Ngọc Bảo Khuyên
Hồ Ngọc Bảo Khuyên
Ngày sinh: 12-07 (23)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 130B0103
Tài chính - Ngân hàng
Lê Thanh Hòa
Lê Thanh Hòa
Ngày sinh: 01-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 110B0101
Tài chính - Ngân hàng
Trần Lý Cẩm Tú
Trần Lý Cẩm Tú
Ngày sinh: 15-11 (27)
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh
Đỗ Trần Thị Mỹ Linh
Đỗ Trần Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 14-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 110B0109
Tài chính tín dụng
Trần Minh Trọng
Trần Minh Trọng
Ngày sinh: 14-06 (25)
Bình Định
Lớp: 110B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 22-06 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thị Bích Ngọc
Lê Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 01-05 (26)
Bình Định
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Huỳnh Ngọc Tâm
Huỳnh Ngọc Tâm
Ngày sinh: 10-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mai Sương
Nguyễn Thị Mai Sương
Ngày sinh: 06-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trịnh Thị Thùy Trang
Trịnh Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 24-12 (26)
Ninh Bình
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Lệ Thu
Bùi Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 05-09 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Quang Trưởng
Lê Quang Trưởng
Ngày sinh: 16-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Hoàng Anh Việt
Hoàng Anh Việt
Ngày sinh: 11-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Hoàng Tường Vi
Hoàng Tường Vi
Ngày sinh: 20-07 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thư Uyển
Lê Thư Uyển
Ngày sinh: 01-01 (26)
Bình Thuận
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Khương Như
Nguyễn Ngọc Khương Như
Ngày sinh: 25-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Ngô Thụy Phương Tuyền
Ngô Thụy Phương Tuyền
Ngày sinh: 17-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Phương Dung
Nguyễn Thị Phương Dung
Ngày sinh: 15-02 (26)
Phú Yên
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Bùi Hoàng Đức
Bùi Hoàng Đức
Ngày sinh: 11-02 (26)
Nam Định
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Bá Hiệp
Nguyễn Bá Hiệp
Ngày sinh: 02-08 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trịnh Thị Hằng
Trịnh Thị Hằng
Ngày sinh: 01-11 (26)
Nam Hà
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Xuân Lan
Nguyễn Thị Xuân Lan
Ngày sinh: 14-04 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Hường
Lê Thị Hường
Ngày sinh: 17-12 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thành Hoàng
Phan Thành Hoàng
Ngày sinh: 02-10 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Hoàng Minh Tâm
Ngô Hoàng Minh Tâm
Ngày sinh: 31-08 (26)
Kon Tum
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Ngày sinh: 05-03 (26)
Kon Tum
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Bích Trâm
Lê Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 27-03 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Cao Ngọc Trâm
Cao Ngọc Trâm
Ngày sinh: 28-10 (26)
Bình Thuận
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phan Đông Dược
Phan Đông Dược
Ngày sinh: 01-09 (26)
Long An
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Cao Diệu Hoàng
Cao Diệu Hoàng
Ngày sinh: 02-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Trịnh Minh Đức
Trần Trịnh Minh Đức
Ngày sinh: 19-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh
Lưu Vĩnh Phú
Lưu Vĩnh Phú
Ngày sinh: 29-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Diệu My
Nguyễn Thị Diệu My
Ngày sinh: 11-01 (27)
Hà Tây
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Vũ Hà Phương Linh
Vũ Hà Phương Linh
Ngày sinh: 12-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Phạm Quang Trí
Phạm Quang Trí
Ngày sinh: 02-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Min
Nguyễn Thị Tố Uyên
Nguyễn Thị Tố Uyên
Ngày sinh: 02-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Huỳnh Phạm Anh Tú
Huỳnh Phạm Anh Tú
Ngày sinh: 13-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh: 10-08 (28)
Nghệ An
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Trương Thùy Vân
Nguyễn Trương Thùy Vân
Ngày sinh: 13-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nghiêm Lương Hiếu
Nghiêm Lương Hiếu
Ngày sinh: 15-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Phan Thị Ngọc Hậu
Phan Thị Ngọc Hậu
Ngày sinh: 02-10 (27)
Bình Phước
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trịnh Thị Lưu Ly
Trịnh Thị Lưu Ly
Ngày sinh: 09-05 (27)
Kon Tum
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng Techcombank.
Trần Bảo Linh
Trần Bảo Linh
Ngày sinh: 15-10 (27)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thúy Hồng Nhung
Nguyễn Thúy Hồng Nhung
Ngày sinh: 16-08 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Giao dịch viên.: Ngân hàng Techcombank.
Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Ngày sinh: 20-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Phạm Đình Phước
Phạm Đình Phước
Ngày sinh: 22-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hoàng Đình Trung
Hoàng Đình Trung
Ngày sinh: 04-02 (27)
Nghệ An
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hà Thanh Tùng
Hà Thanh Tùng
Ngày sinh: 25-05 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Hoàng Đức
Lê Hoàng Đức
Ngày sinh: 20-08 (27)
Sông Bé
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 18-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh
Lương Hải Hà
Lương Hải Hà
Ngày sinh: 27-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Quốc Bảo Hưng
Nguyễn Quốc Bảo Hưng
Ngày sinh: 20-06 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng Nam Á
Phạm Thái Hiền
Phạm Thái Hiền
Ngày sinh: 23-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Hà Thanh Lộc
Hà Thanh Lộc
Ngày sinh: 26-08 (27)
Long An
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phùng Đức Kiên
Phùng Đức Kiên
Ngày sinh: 10-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Ngụy Thu Ngân
Ngụy Thu Ngân
Ngày sinh: 30-04 (27)
Long An
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Ngà
Nguyễn Thị Ngà
Ngày sinh: 07-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Dương Thị Khánh Ly
Dương Thị Khánh Ly
Ngày sinh: 16-06 (27)
Liên bang Nga
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Chung Thị Thanh Tâm
Chung Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 08-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Bích Quyền
Nguyễn Thị Bích Quyền
Ngày sinh: 08-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 21-05 (27)
Sông Bé
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đặng Thị Thái Thanh
Đặng Thị Thái Thanh
Ngày sinh: 27-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Thu Thủy
Lê Thu Thủy
Ngày sinh: 28-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Thương
Trần Thị Thương
Ngày sinh: 25-08 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Võ Thị Thư
Võ Thị Thư
Ngày sinh: 19-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Xuân Vi
Nguyễn Thị Xuân Vi
Ngày sinh: 30-06 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Ngọc Lan Anh
Lê Ngọc Lan Anh
Ngày sinh: 15-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Dương Thị Vân Anh
Dương Thị Vân Anh
Ngày sinh: 22-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Trần Thục Anh
Nguyễn Trần Thục Anh
Ngày sinh: 03-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Trợ giảng.: Khoa Tài chính ngân hàng – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Trường Biên
Nguyễn Trường Biên
Ngày sinh: 12-04 (29)
Ninh Bình
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phan Vân Đài
Phan Vân Đài
Ngày sinh: 20-12 (29)
Bến Tre
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 09-05 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hồ Sỹ Đại
Nguyễn Hồ Sỹ Đại
Ngày sinh: 25-08 (28)
Bình Định
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Đặng Quốc Việt Dũng
Đặng Quốc Việt Dũng
Ngày sinh: 17-07 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Quỳnh Mai
Phạm Thị Quỳnh Mai
Ngày sinh: 06-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Hữu Huy
Trần Hữu Huy
Ngày sinh: 23-03 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
LG Team Leader - đại diện quản lý sản phẩm IT LG miền Nam: Công ty TNHH IDC Sài Gòn - IDC Group
Phạm Thị Kim Ngân
Phạm Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 08-12 (28)
Long An
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Ninh Hoàng Ngân
Ninh Hoàng Ngân
Ngày sinh: 07-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Người mẫu: Elite Model Management
Nguyễn Thị Nguyên Sinh
Nguyễn Thị Nguyên Sinh
Ngày sinh: 24-12 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thành Phát
Nguyễn Thành Phát
Ngày sinh: 07-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trương Tinh Nhựt
Trương Tinh Nhựt
Ngày sinh: 12-05 (29)
Kiên Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Dương Kim Phụng
Dương Kim Phụng
Ngày sinh: 06-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Phương Thảo
Bùi Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lý Lệ Thu
Lý Lệ Thu
Ngày sinh: 29-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Nhân viên văn phòng: Hội Lương thực Thực phẩm Tp.HCM
Phan Văn Tiên
Phan Văn Tiên
Ngày sinh: 23-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Chuyên viên: Ngân hàng BIDV Quảng Ngãi
Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn
Ngày sinh: 21-07 (28)
Nghệ An
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lê Thị Vũ
Lê Thị Vũ
Ngày sinh: 18-05 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phạm Đăng Khoa
Nguyễn Phạm Đăng Khoa
Ngày sinh: 04-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Ngày sinh: 12-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Võ Thị ánh Hồng
Võ Thị ánh Hồng
Ngày sinh: 23-10 (29)
Gia Lai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Phạm Thanh Liêm
Phạm Thanh Liêm
Ngày sinh: 22-07 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 13-09 (29)
Minh Hải
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Ngọc Mai
Phạm Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 12-05 (28)
Thái Nguyên
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Dương Thị Phương Thanh
Dương Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 30-04 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Như Quỳnh
Nguyễn Như Quỳnh
Ngày sinh: 20-07 (28)
Hà Nội
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Võ Thị Hồng Thạch
Võ Thị Hồng Thạch
Ngày sinh: 03-06 (28)
Bình Định
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Hồng Uyển
Phạm Thị Hồng Uyển
Ngày sinh: 02-06 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
Ngày sinh: 20-04 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Như Quỳnh Anh
Nguyễn Như Quỳnh Anh
Ngày sinh: 16-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng