Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy)
Đặng Ngọc Minh Thư
Đặng Ngọc Minh Thư
Ngày sinh: 29-03 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 110B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Xuân Bình
Phạm Thị Xuân Bình
Ngày sinh: 02-05 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 110B0101
Tài chính tín dụng
Đào Thị Thùy Huyên
Đào Thị Thùy Huyên
Ngày sinh: 20-02 (24)
Đắk Lắk
Lớp: 110B0101
Tài chính tín dụng
Hoàng Thị Hồng Duyên
Hoàng Thị Hồng Duyên
Ngày sinh: 14-01 (25)
Gia Lai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Võ Thị Ngọc Hiền
Võ Thị Ngọc Hiền
Ngày sinh: 07-06 (25)
Bến Tre
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Hà Thu Ngân
Lê Hà Thu Ngân
Ngày sinh: 18-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Kim Ngọc
Trần Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 10-09 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc
Ngày sinh: 20-02 (25)
Gia Lai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thị Bích Ngọc
Lê Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 01-05 (25)
Bình Định
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Thanh Phương
Phạm Thị Thanh Phương
Ngày sinh: 24-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Lương Mai Thy
Nguyễn Lương Mai Thy
Ngày sinh: 29-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Đinh Thị Hoài Thương
Đinh Thị Hoài Thương
Ngày sinh: 10-02 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thị Tú
Lê Thị Tú
Ngày sinh: 16-08 (25)
Nghệ An
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Quang Trưởng
Lê Quang Trưởng
Ngày sinh: 16-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thư Uyển
Lê Thư Uyển
Ngày sinh: 01-01 (25)
Bình Thuận
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Hường
Phạm Thị Hường
Ngày sinh: 27-04 (25)
Hưng Yên
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Việt Chương
Trần Việt Chương
Ngày sinh: 07-05 (25)
Bình Dương
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trịnh Thị Hằng
Trịnh Thị Hằng
Ngày sinh: 01-11 (25)
Nam Hà
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Xuân Lan
Nguyễn Thị Xuân Lan
Ngày sinh: 14-04 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà My
Ngày sinh: 09-10 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Hồng Minh
Nguyễn Ngọc Hồng Minh
Ngày sinh: 06-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 14-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Xuân Trang
Nguyễn Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 01-03 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Đức Toàn
Nguyễn Đức Toàn
Ngày sinh: 21-03 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Bích Tuyền
Trần Thị Bích Tuyền
Ngày sinh: 04-03 (25)
Tiền Giang
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Duy Tùng
Ngô Duy Tùng
Ngày sinh: 26-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Yến Như
Nguyễn Thị Yến Như
Ngày sinh: 17-01 (25)
Bến Tre
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Phan Đông Dược
Phan Đông Dược
Ngày sinh: 01-09 (25)
Long An
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Bích Yến
Lê Bích Yến
Ngày sinh: 06-02 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lưu Vĩnh Phú
Lưu Vĩnh Phú
Ngày sinh: 29-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Diệu My
Nguyễn Thị Diệu My
Ngày sinh: 11-01 (26)
Hà Tây
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Hồng Loan
Trần Thị Hồng Loan
Ngày sinh: 10-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 10-02 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 05-10 (26)
Nam Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Trương Thanh Thảo
Nguyễn Trương Thanh Thảo
Ngày sinh: 20-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Phạm Thị út
Phạm Thị út
Ngày sinh: 19-04 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Vũ Thị Thanh Tuyền
Vũ Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Thái Hiền
Lê Thị Thái Hiền
Ngày sinh: 07-12 (26)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Văn Duy
Lê Văn Duy
Ngày sinh: 19-02 (26)
Nghệ An
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trịnh Châu Ngân
Trịnh Châu Ngân
Ngày sinh: 22-09 (26)
Bến Tre
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nhân viên xuất nhập khẩu.: Alliance One Apparel Co.Ltd.
Phạm Nguyễn Việt Nga
Phạm Nguyễn Việt Nga
Ngày sinh: 18-08 (26)
An Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trịnh Bảo Ngọc
Trịnh Bảo Ngọc
Ngày sinh: 27-11 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Phương
Ngày sinh: 23-10 (26)
Hà Nam
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Huỳnh Phạm Kim Tâm
Huỳnh Phạm Kim Tâm
Ngày sinh: 04-10 (26)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Hữu Sang
Trần Hữu Sang
Ngày sinh: 30-01 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Vũ Anh Thư
Nguyễn Vũ Anh Thư
Ngày sinh: 14-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Giao dịch viên.: Ngân hàng Southern Bank.
Trần Thị Thanh Trúc
Trần Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 18-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 18-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh
Lương Hải Hà
Lương Hải Hà
Ngày sinh: 27-07 (26)
Gia Lai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Lữ Quỳnh Giao
Nguyễn Lữ Quỳnh Giao
Ngày sinh: 13-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Giao dịch viên.: Ngân hàng Sacombank.
Mai Hoàng Giang
Mai Hoàng Giang
Ngày sinh: 26-08 (26)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Công Đức
Trần Công Đức
Ngày sinh: 11-02 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đàm Quang Huy
Đàm Quang Huy
Ngày sinh: 05-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đặng Thị Nhất Linh
Đặng Thị Nhất Linh
Ngày sinh: 03-10 (27)
Phú Yên
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Ngụy Thu Ngân
Ngụy Thu Ngân
Ngày sinh: 30-04 (26)
Long An
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Hà Thành Mỹ
Nguyễn Hà Thành Mỹ
Ngày sinh: 04-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thanh Mai
Nguyễn Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 12-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Hoàng Thị Lan Phương
Hoàng Thị Lan Phương
Ngày sinh: 15-01 (26)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
Ngày sinh: 25-04 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Bích Quyền
Nguyễn Thị Bích Quyền
Ngày sinh: 08-06 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Thị Ngọc Trâm
Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 16-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Tú Uyên
Nguyễn Thị Tú Uyên
Ngày sinh: 29-10 (27)
Kon Tum
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 28-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Huỳnh Thị Phương Dung
Huỳnh Thị Phương Dung
Ngày sinh: 21-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Viết Anh
Nguyễn Viết Anh
Ngày sinh: 22-08 (27)
Minh Hải
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Chuyên viên QHKH Doanh Nghiệp: Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – CN Sở Giao Dịch 2
Nguyễn Thanh Phương
Nguyễn Thanh Phương
Ngày sinh: 24-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
Ngày sinh: 23-12 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Kế toán.: Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam.
Phan Vân Đài
Phan Vân Đài
Ngày sinh: 20-12 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
Ngày sinh: 22-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Đặng Quốc Việt Dũng
Đặng Quốc Việt Dũng
Ngày sinh: 17-07 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Quỳnh Mai
Phạm Thị Quỳnh Mai
Ngày sinh: 06-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Võ Thị Nhung
Võ Thị Nhung
Ngày sinh: 09-10 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lê Thị Tuyết Lan
Lê Thị Tuyết Lan
Ngày sinh: 06-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Ninh Hoàng Ngân
Ninh Hoàng Ngân
Ngày sinh: 07-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Người mẫu: Elite Model Management
Nguyễn Thị Tâm
Nguyễn Thị Tâm
Ngày sinh: 01-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Đỗ Nguyện út Thanh
Đỗ Nguyện út Thanh
Ngày sinh: 29-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Hà Thị Thu Thảo
Hà Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-03 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Nhân viên phòng Dịch vụ Marketing: Ngân hàng Agribank Gia Lai
Nguyễn Đoàn Tươi
Nguyễn Đoàn Tươi
Ngày sinh: 09-01 (27)
An Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Thị Triều Tiên
Trần Thị Triều Tiên
Ngày sinh: 10-05 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Chu Minh Tiến
Chu Minh Tiến
Ngày sinh: 28-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn
Ngày sinh: 21-07 (27)
Nghệ An
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lê Nguyễn Minh Trang
Lê Nguyễn Minh Trang
Ngày sinh: 20-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Ngọc Thanh Hiền
Trần Ngọc Thanh Hiền
Ngày sinh: 22-10 (27)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lưu Thị Hoa
Lưu Thị Hoa
Ngày sinh: 16-10 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Thị Vân
Trần Thị Vân
Ngày sinh: 15-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phạm Đăng Khoa
Nguyễn Phạm Đăng Khoa
Ngày sinh: 04-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trương Thị Mỹ Dung
Trương Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 06-01 (27)
Gia Lai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Võ Thị Mỹ Dung
Võ Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 12-10 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
Nguyễn Thị Ngọc Lâm
Ngày sinh: 14-07 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Phong Thanh Hà
Phong Thanh Hà
Ngày sinh: 26-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Linh Kha
Nguyễn Ngọc Linh Kha
Ngày sinh: 17-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Cao Thị Thiên Hương
Cao Thị Thiên Hương
Ngày sinh: 26-01 (28)
Gia Lai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
Ngày sinh: 21-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lê Hồng Thiên Phước
Lê Hồng Thiên Phước
Ngày sinh: 25-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Ngô Minh Phong
Ngô Minh Phong
Ngày sinh: 06-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Dương Thị Phương Thanh
Dương Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 30-04 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Lam Đan Thùy
Trần Lam Đan Thùy
Ngày sinh: 24-01 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
Ngày sinh: 20-04 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Như Quỳnh Anh
Nguyễn Như Quỳnh Anh
Ngày sinh: 16-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng