Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Cao Thị Hoa
Cao Thị Hoa
Ngày sinh: 14-06 (28)
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh
Trưởng phòng kinh doanh: Công ty cổ phần đầu tư Hưng Hưng Thịnh
Nguyễn Hoàng Thông
Nguyễn Hoàng Thông
Ngày sinh: 08-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 13070609
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Văn Thiện
Nguyễn Văn Thiện
Ngày sinh: 08-07 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Vũ Lê Bảo Ngọc
Vũ Lê Bảo Ngọc
Ngày sinh: 13-12 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Thủy Cúc
Nguyễn Thị Thủy Cúc
Ngày sinh: 21-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Bích Châu
Huỳnh Bích Châu
Ngày sinh: 17-02 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Bùi Ngọc Hồng Đào
Bùi Ngọc Hồng Đào
Ngày sinh: 24-02 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Hiền Long
Lê Hiền Long
Ngày sinh: 03-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đoàn Thị Kiều Linh
Đoàn Thị Kiều Linh
Ngày sinh: 06-11 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đặng Thiện Toàn
Đặng Thiện Toàn
Ngày sinh: 28-03 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Phạm Kiều Loan
Nguyễn Phạm Kiều Loan
Ngày sinh: 09-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Thiên Phùng
Phan Thiên Phùng
Ngày sinh: 10-06 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Ngô Bảo Thành
Ngô Bảo Thành
Ngày sinh: 13-05 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trương Thị Phước Yến
Trương Thị Phước Yến
Ngày sinh: 30-08 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Võ Thành Trí
Võ Thành Trí
Ngày sinh: 05-05 (26)
Bình Dương
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Thị Trang
Phan Thị Trang
Ngày sinh: 26-07 (25)
Thanh Hóa
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thị Hồng Ngọc
Phạm Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 19-02 (25)
Long An
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ngày sinh: 06-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Văn Thành Tiến
Văn Thành Tiến
Ngày sinh: 02-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Anh Tuấn
Trần Anh Tuấn
Ngày sinh: 25-02 (25)
An Giang
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 23-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thị Thu Hiền
Phạm Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 21-01 (25)
Bình Định
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Quỳnh Anh
Lê Quỳnh Anh
Ngày sinh: 30-08 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Tạ Thanh Thúy
Tạ Thanh Thúy
Ngày sinh: 30-03 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Hương Giang
Trần Thị Hương Giang
Ngày sinh: 06-12 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Tô Thị Phương Kiều
Tô Thị Phương Kiều
Ngày sinh: 02-10 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Văn Minh
Phạm Văn Minh
Ngày sinh: 16-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Giang Thị Thanh Tâm
Giang Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 27-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đặng Thị Phước Thắng
Đặng Thị Phước Thắng
Ngày sinh: 09-03 (26)
Long An
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày sinh: 23-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Hữu Huy
Phạm Hữu Huy
Ngày sinh: 26-08 (26)
Hà Bắc
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 22-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lâm Thị Thư
Lâm Thị Thư
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bình Thuận
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Quản Lê Ngọc Thi
Quản Lê Ngọc Thi
Ngày sinh: 06-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Bùi Nguyễn Thùy Vân
Bùi Nguyễn Thùy Vân
Ngày sinh: 17-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Hoàng Kim Uyên
Nguyễn Hoàng Kim Uyên
Ngày sinh: 29-02 (25)
Kon Tum
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Vũ Thu Hương
Vũ Thu Hương
Ngày sinh: 01-12 (26)
Hà Tây
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Mộng Linh
Nguyễn Thị Mộng Linh
Ngày sinh: 02-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Minh Ngọc
Lê Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 01-01 (26)
Bình Định
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Yến Tuyết
Nguyễn Thị Yến Tuyết
Ngày sinh: 26-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Thủy Trúc
Lê Thủy Trúc
Ngày sinh: 04-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Manager assistance: Cty TNHH MTV Dịch vụ Thiên Quang
Bùi Viết Thịnh
Bùi Viết Thịnh
Ngày sinh: 05-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Tường Vy
Phạm Thị Tường Vy
Ngày sinh: 12-06 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Quý Vy
Phạm Thị Quý Vy
Ngày sinh: 01-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Thu Hoài
Vũ Thị Thu Hoài
Ngày sinh: 04-05 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Văn Huy
Lê Văn Huy
Ngày sinh: 10-02 (26)
Phú Yên
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Hồ Khải Hoàng
Hồ Khải Hoàng
Ngày sinh: 12-02 (26)
Cà Mau
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thúy Nga
Lê Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 15-10 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Lâm Diễm Phúc
Huỳnh Lâm Diễm Phúc
Ngày sinh: 28-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Xuân Thảo
Nguyễn Thị Xuân Thảo
Ngày sinh: 14-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 06-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 23-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 01-02 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Cao Hạnh Duyên
Nguyễn Cao Hạnh Duyên
Ngày sinh: 05-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Thới Thị Công
Thới Thị Công
Ngày sinh: 22-11 (26)
Gia Lai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng
Ngày sinh: 15-01 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Giảng viên: Khoa Quản trị kinh doanh – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Đinh Thị Tuyết Trinh
Đinh Thị Tuyết Trinh
Ngày sinh: 19-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Mai Thị Hồng Cầm
Mai Thị Hồng Cầm
Ngày sinh: 14-10 (26)
Phú Yên
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Phạm Kim Thành
Phạm Kim Thành
Ngày sinh: 30-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh
Trợ lý CTSV: Khoa Khoa học ứng dụng – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Trần Lê Thùy Khanh
Trần Lê Thùy Khanh
Ngày sinh: 08-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Trí Tín
Nguyễn Trí Tín
Ngày sinh: 11-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Hoài Thương
Nguyễn Thị Hoài Thương
Ngày sinh: 04-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bạch Từ Minh Thu
Bạch Từ Minh Thu
Ngày sinh: 24-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tiền Giang
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Nhị Oanh
Lê Nhị Oanh
Ngày sinh: 26-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bùi Huy Thắng
Bùi Huy Thắng
Ngày sinh: 14-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Minh Thạch
Lê Minh Thạch
Ngày sinh: 19-10 (29)
Bến Tre
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Lâm Trường Thịnh
Nguyễn Lâm Trường Thịnh
Ngày sinh: 18-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thế Thắng
Nguyễn Thế Thắng
Ngày sinh: 24-12 (28)
Kon Tum
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trương Tín
Trương Tín
Ngày sinh: 28-06 (28)
Phú Yên
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Minh Tuyết
Trần Minh Tuyết
Ngày sinh: 01-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Bích Phượng
Lê Thị Bích Phượng
Ngày sinh: 05-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đặng Ngọc Kim Loan
Đặng Ngọc Kim Loan
Ngày sinh: 25-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Kim Toàn
Trần Kim Toàn
Ngày sinh: 17-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 03-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đoàn Thị Hồng Khánh
Đoàn Thị Hồng Khánh
Ngày sinh: 29-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đỗ Thị Kim Ngân
Đỗ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 09-12 (27)
Sóc Trăng
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Thị Thanh Tuyền
Võ Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 05-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Lê Phan
Nguyễn Lê Phan
Ngày sinh: 21-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thái Phương
Nguyễn Thái Phương
Ngày sinh: 15-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 12-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Hồng Nhung
Võ Hồng Nhung
Ngày sinh: 13-01 (27)
Quảng Nam
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Cẩm Trinh
Nguyễn Cẩm Trinh
Ngày sinh: 08-06 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Linh Huệ
Nguyễn Thị Linh Huệ
Ngày sinh: 08-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Dương Khánh Hà
Dương Khánh Hà
Ngày sinh: 24-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hoàng Thị Mỹ Lộc
Hoàng Thị Mỹ Lộc
Ngày sinh: 15-08 (27)
Bình Dương
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hoàng Thị Mỹ Linh
Hoàng Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 05-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Bùi Thị Thanh Minh
Bùi Thị Thanh Minh
Ngày sinh: 10-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 19-08 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Khuất Bảo Thắng
Khuất Bảo Thắng
Ngày sinh: 27-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 23-09 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Đào
Nguyễn Thị Đào
Ngày sinh: 07-03 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Bích
Trần Thị Bích
Ngày sinh: 04-12 (27)
Nam Định
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Ngày sinh: 22-06 (27)
Sông Bé
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 17-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Lệ Thu
Trần Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 23-07 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Lê Thị Lệ Thu
Lê Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 06-07 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Ngày sinh: 06-11 (28)
Bình Thuận
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Lại Huy Minh
Lại Huy Minh
Ngày sinh: 10-10 (29)
Thái Bình
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Đỗ Duyên Hà
Nguyễn Đỗ Duyên Hà
Ngày sinh: 13-05 (28)
TP.HCM
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)