Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Huỳnh Công Hữu Nghĩa
Huỳnh Công Hữu Nghĩa
Ngày sinh: 30-06 (27)
Minh Hải
Lớp: 12070009
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Kim Loan
Nguyễn Kim Loan
Ngày sinh: 02-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Thị Hoàng Lan
Trần Thị Hoàng Lan
Ngày sinh: 13-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Thị Kim Bình
Lê Thị Kim Bình
Ngày sinh: 10-12 (27)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đàm Khánh Linh
Đàm Khánh Linh
Ngày sinh: 03-01 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thanh Như Huệ
Nguyễn Thanh Như Huệ
Ngày sinh: 07-03 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Thị Thư Thảo
Trần Thị Thư Thảo
Ngày sinh: 22-11 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đoàn Doãn Ngọc Trinh
Đoàn Doãn Ngọc Trinh
Ngày sinh: 01-05 (25)
Quảng Trị
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lã Phương Trang
Lã Phương Trang
Ngày sinh: 31-07 (26)
Thuận Hải
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Ngọc Tường Vy
Lê Ngọc Tường Vy
Ngày sinh: 23-02 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Kim Vân
Nguyễn Thị Kim Vân
Ngày sinh: 20-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phan Thị Trang
Phan Thị Trang
Ngày sinh: 26-07 (25)
Thanh Hóa
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thị Hồng Ngọc
Phạm Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 19-02 (25)
Long An
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Ngọc Loan
Nguyễn Thị Ngọc Loan
Ngày sinh: 21-09 (25)
Bình Định
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thị Thu Thảo
Phạm Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 12-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Phương Sang
Lê Phương Sang
Ngày sinh: 16-11 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh
Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh
Ngày sinh: 19-01 (25)
Gia Lai
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 23-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Hà Giang
Nguyễn Thị Hà Giang
Ngày sinh: 15-08 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trương Nguyễn Vân Khoa
Trương Nguyễn Vân Khoa
Ngày sinh: 01-01 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nhữ Thị Bích Hà
Nhữ Thị Bích Hà
Ngày sinh: 18-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Xuân Quốc
Lê Xuân Quốc
Ngày sinh: 25-10 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vy Lê Thiên Ngọc
Vy Lê Thiên Ngọc
Ngày sinh: 06-06 (26)
Long An
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Ngọc Thảo
Trần Thị Ngọc Thảo
Ngày sinh: 22-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Nguyễn Thanh Thảo
Lê Nguyễn Thanh Thảo
Ngày sinh: 28-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Huyền Trang
Lê Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 17-06 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Diệc Quốc Thuận
Diệc Quốc Thuận
Ngày sinh: 29-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Dương Trọng Trí
Dương Trọng Trí
Ngày sinh: 10-10 (26)
Bạc Liêu
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Tải Đặng Bảo Trân
Tải Đặng Bảo Trân
Ngày sinh: 01-08 (25)
Trà Vinh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Võ Trần Bảo Uyên
Võ Trần Bảo Uyên
Ngày sinh: 29-06 (26)
Sông Bé
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Ngày sinh: 07-01 (26)
Long An
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Đoàn Ngọc Huy
Nguyễn Đoàn Ngọc Huy
Ngày sinh: 30-09 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Võ Thị Hồng Ngọc
Võ Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 20-04 (26)
Sông Bé
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phạm Thụy Hồng Ngọc
Phạm Thụy Hồng Ngọc
Ngày sinh: 10-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Mai Thị Thắm
Mai Thị Thắm
Ngày sinh: 24-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 07-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Yến
Trần Thị Yến
Ngày sinh: 10-09 (26)
Long An
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trương Nguyễn Thị Thanh Hồng
Trương Nguyễn Thị Thanh Hồng
Ngày sinh: 13-05 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Hương Giang
Đinh Thị Hương Giang
Ngày sinh: 13-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Trương Thiệu Mai
Trương Thiệu Mai
Ngày sinh: 04-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Vũ Thùy Vy
Nguyễn Vũ Thùy Vy
Ngày sinh: 31-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Đoàn Nguyễn Nhật Hoàng
Đoàn Nguyễn Nhật Hoàng
Ngày sinh: 27-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Diệu Huyền
Trần Thị Diệu Huyền
Ngày sinh: 09-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thúy Nga
Lê Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 15-10 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Trần Quang Lâm
Trần Quang Lâm
Ngày sinh: 21-07 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Lâm Diễm Phúc
Huỳnh Lâm Diễm Phúc
Ngày sinh: 28-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 10-02 (26)
Bình Định
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày sinh: 09-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Như ý
Nguyễn Thị Như ý
Ngày sinh: 24-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Thúy Vân
Đặng Thị Thúy Vân
Ngày sinh: 02-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 09-01 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Chủ tịch Hội sinh viên trường: Trường đại học Tôn Đức Thắng
Bùi Thị Thanh Nam
Bùi Thị Thanh Nam
Ngày sinh: 14-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Đông
Bùi Thị Đông
Ngày sinh: 09-08 (26)
Nam Định
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Hoa
Đặng Thị Hoa
Ngày sinh: 07-02 (27)
Thái Bình
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thị Thanh Diệu
Phạm Thị Thanh Diệu
Ngày sinh: 20-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thị Thanh Nga
Trần Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 15-12 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thị Diễm Thúy
Trần Thị Diễm Thúy
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tiền Giang
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Đặng Thị Xuân Thảo
Đặng Thị Xuân Thảo
Ngày sinh: 01-07 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Mộc Thị Kiều Vân
Mộc Thị Kiều Vân
Ngày sinh: 20-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
Ngày sinh: 02-10 (29)
Nam Định
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Mai Thanh Huyền
Lê Mai Thanh Huyền
Ngày sinh: 24-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Quốc Khánh
Lê Quốc Khánh
Ngày sinh: 28-02 (28)
Vĩnh Phú
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Võ Thị Lanh
Võ Thị Lanh
Ngày sinh: 20-06 (27)
Bình Định
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Nhị Oanh
Lê Nhị Oanh
Ngày sinh: 26-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Tích
Nguyễn Văn Tích
Ngày sinh: 05-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bì Mai Vy
Bì Mai Vy
Ngày sinh: 03-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh
Trợ lý Chủ tịch HĐQT: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc No Va (Novaland)
Đoàn Nhã Trúc
Đoàn Nhã Trúc
Ngày sinh: 22-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Vũ Thị Hồng Khanh
Vũ Thị Hồng Khanh
Ngày sinh: 11-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Thị Thanh Loan
Lê Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 07-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Lê Phan
Nguyễn Lê Phan
Ngày sinh: 21-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đỗ Đăng Khoa
Đỗ Đăng Khoa
Ngày sinh: 23-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Đức Bảo Trinh
Nguyễn Đức Bảo Trinh
Ngày sinh: 10-11 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Cao Thanh Trà
Cao Thanh Trà
Ngày sinh: 01-05 (27)
Minh Hải
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thái Phương
Nguyễn Thái Phương
Ngày sinh: 15-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Diễm Chinh
Nguyễn Thị Diễm Chinh
Ngày sinh: 01-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thanh Diệp
Phạm Thanh Diệp
Ngày sinh: 06-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 12-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Ngày sinh: 25-08 (27)
Hà Tây
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Thị Xuân Trang
Huỳnh Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 25-05 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Hồ Thị Hoàng Anh
Hồ Thị Hoàng Anh
Ngày sinh: 28-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thùy Dung
Phạm Thùy Dung
Ngày sinh: 22-01 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Mỹ Dân
Trần Thị Mỹ Dân
Ngày sinh: 01-05 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lâm Thị Xuân Đào
Lâm Thị Xuân Đào
Ngày sinh: 26-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hà Hoàng Nam
Hà Hoàng Nam
Ngày sinh: 21-10 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thùy Lam
Nguyễn Thị Thùy Lam
Ngày sinh: 23-02 (27)
An Giang
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vũ Lễ Nhật Thiên Thanh
Vũ Lễ Nhật Thiên Thanh
Ngày sinh: 24-09 (27)
Sông Bé
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Hữu Vinh
Phạm Hữu Vinh
Ngày sinh: 24-11 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Đào
Nguyễn Thị Đào
Ngày sinh: 07-03 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Trần Uyên My
Phạm Trần Uyên My
Ngày sinh: 22-06 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vũ Tuấn Kiệt
Vũ Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 20-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đặng Quốc Toàn
Đặng Quốc Toàn
Ngày sinh: 31-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lương Kim Tuyền
Lương Kim Tuyền
Ngày sinh: 03-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Huỳnh Vũ
Huỳnh Vũ
Ngày sinh: 30-05 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Lê Thị Lệ Thu
Lê Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 06-07 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Phạm Mỹ Lan
Phạm Mỹ Lan
Ngày sinh: 07-03 (28)
TP.HCM
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Ngô Tấn Hội
Ngô Tấn Hội
Ngày sinh: 21-07 (29)
Phú Yên
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Phi Long
Nguyễn Thị Phi Long
Ngày sinh: 28-04 (29)
Phú Khánh
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Lại Huy Minh
Lại Huy Minh
Ngày sinh: 10-10 (29)
Thái Bình
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Thị Ngọc Trầm
Trần Thị Ngọc Trầm
Ngày sinh: 20-02 (30)
Bình Định
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Lê Diễm Chi
Trần Lê Diễm Chi
Ngày sinh: 03-01 (28)
TP.HCM
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)