Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Đàm Ngọc Huyền
Đàm Ngọc Huyền
Ngày sinh: 02-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Cô Nhã Bảo Kim
Cô Nhã Bảo Kim
Ngày sinh: 30-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Ngọc Bảo Trân
Lê Ngọc Bảo Trân
Ngày sinh: 25-03 (26)
An Giang
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Thị Kim Bình
Lê Thị Kim Bình
Ngày sinh: 10-12 (28)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Diệp Ngọc Yến
Nguyễn Diệp Ngọc Yến
Ngày sinh: 02-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thị Hòa
Phạm Thị Hòa
Ngày sinh: 10-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Bùi Ngọc Hồng Đào
Bùi Ngọc Hồng Đào
Ngày sinh: 24-02 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Thị Thư Thảo
Trần Thị Thư Thảo
Ngày sinh: 22-11 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 27-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Ngày sinh: 04-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Đặng Kim Anh
Nguyễn Đặng Kim Anh
Ngày sinh: 17-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Thị Vân Anh
Lê Thị Vân Anh
Ngày sinh: 24-05 (26)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đặng Thị Kim Phẩm
Đặng Thị Kim Phẩm
Ngày sinh: 19-09 (26)
Bến Tre
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đặng Thị Uyên
Đặng Thị Uyên
Ngày sinh: 11-11 (26)
Nam Hà
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Lan Hương
Lê Thị Lan Hương
Ngày sinh: 15-11 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trương Thị Phước Yến
Trương Thị Phước Yến
Ngày sinh: 30-08 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Mỹ Yến
Trần Thị Mỹ Yến
Ngày sinh: 05-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Lê Duy Anh
Nguyễn Lê Duy Anh
Ngày sinh: 22-04 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Bích Ngọc
Trần Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 22-04 (26)
Phú Yên
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Hà Khánh Ly
Nguyễn Hà Khánh Ly
Ngày sinh: 20-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Ngô Thị Thủy
Ngô Thị Thủy
Ngày sinh: 24-12 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Đan Vi
Trần Đan Vi
Ngày sinh: 24-01 (26)
Cà Mau
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
Ngày sinh: 26-02 (26)
Bến Tre
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Võ Thị Thảo Vy
Võ Thị Thảo Vy
Ngày sinh: 27-11 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 05-02 (26)
Kiên Giang
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Dương Hạ Giang
Dương Hạ Giang
Ngày sinh: 27-12 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nhữ Thị Bích Hà
Nhữ Thị Bích Hà
Ngày sinh: 18-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hạ Lục Hà
Nguyễn Hạ Lục Hà
Ngày sinh: 03-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Giang Thị Thanh Tâm
Giang Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 27-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vũ Thị Thanh Ngân
Vũ Thị Thanh Ngân
Ngày sinh: 03-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Ngọc Thảo
Trần Thị Ngọc Thảo
Ngày sinh: 22-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Kim Thanh
Nguyễn Thị Kim Thanh
Ngày sinh: 24-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trịnh Thị Kim Thoa
Trịnh Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 08-03 (27)
Quảng Nam
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đỗ Thị Kim Thoa
Đỗ Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 20-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Huỳnh Mộng Thúy
Nguyễn Huỳnh Mộng Thúy
Ngày sinh: 08-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 19-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày sinh: 23-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hạ Lan Chiêu
Nguyễn Hạ Lan Chiêu
Ngày sinh: 22-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Đoàn Ngọc Huy
Nguyễn Đoàn Ngọc Huy
Ngày sinh: 30-09 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Ngô Thị Hiền
Ngô Thị Hiền
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bắc Giang
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Trần Thị Tuyết Lê
Trần Thị Tuyết Lê
Ngày sinh: 23-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Trúc Phương
Nguyễn Thị Trúc Phương
Ngày sinh: 25-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Võ Thị Hồng Ngọc
Võ Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 20-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Mai Thị Thắm
Mai Thị Thắm
Ngày sinh: 24-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Mỹ Dân
Trần Thị Mỹ Dân
Ngày sinh: 20-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đinh Thị Hương Giang
Đinh Thị Hương Giang
Ngày sinh: 13-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Sao Mai
Nguyễn Thị Sao Mai
Ngày sinh: 16-01 (27)
Hải Phòng
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thu Hằng
Võ Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 28-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Kim Ngân
Trần Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 09-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Nga
Nguyễn Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 24-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Xuân Thảo
Nguyễn Thị Xuân Thảo
Ngày sinh: 14-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 10-02 (27)
Bình Định
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Đỗ Đức Uy
Đỗ Đức Uy
Ngày sinh: 28-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Đặng Trà Vi
Lê Đặng Trà Vi
Ngày sinh: 26-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Đào Hồng Đào
Đào Hồng Đào
Ngày sinh: 09-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Thới Thị Công
Thới Thị Công
Ngày sinh: 22-11 (27)
Gia Lai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lý Hồng Thái
Lý Hồng Thái
Ngày sinh: 12-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thủy
Trần Thị Thủy
Ngày sinh: 07-10 (27)
Hải Hưng
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Phạm Kim Thành
Phạm Kim Thành
Ngày sinh: 30-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh
Trợ lý CTSV: Khoa Khoa học ứng dụng – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Trần Thị Thanh Nga
Trần Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 15-12 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Đặng Thị Xuân Thảo
Đặng Thị Xuân Thảo
Ngày sinh: 01-07 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Hà Thị Hằng
Hà Thị Hằng
Ngày sinh: 10-07 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Ngọc Hân
Phạm Ngọc Hân
Ngày sinh: 01-02 (29)
Cà Mau
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Hữu
Lê Thị Hữu
Ngày sinh: 18-10 (28)
Phú Yên
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trương Thị Kim Hương
Trương Thị Kim Hương
Ngày sinh: 17-03 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Đoàn Nguyên
Nguyễn Đoàn Nguyên
Ngày sinh: 30-07 (28)
Quảng Trị
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bùi Huy Thắng
Bùi Huy Thắng
Ngày sinh: 14-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Quốc Thái
Ngày sinh: 19-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Thanh Tịnh
Lê Thị Thanh Tịnh
Ngày sinh: 08-06 (29)
Quảng Nam
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Trọng Chung
Lê Trọng Chung
Ngày sinh: 18-05 (29)
Quảng Nam
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bùi Quốc Tiến
Bùi Quốc Tiến
Ngày sinh: 29-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Âu Thi
Âu Thi
Ngày sinh: 18-09 (29)
Sông Bé
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đoàn Nhã Trúc
Đoàn Nhã Trúc
Ngày sinh: 22-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 03-06 (28)
Bến Tre
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Bùi Nguyễn Nguyên Trinh
Bùi Nguyễn Nguyên Trinh
Ngày sinh: 11-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh: 04-03 (28)
Nam Hà
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Thị Thu Hiền
Lê Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 12-02 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Thị Thanh Tuyền
Võ Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 05-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Hoàng Thanh Thúy
Trần Hoàng Thanh Thúy
Ngày sinh: 11-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Thùy Dương
Huỳnh Thùy Dương
Ngày sinh: 21-02 (32)
Bạc Liêu
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Thỵ Kiều
Võ Thỵ Kiều
Ngày sinh: 28-04 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Háu Nhộc Hồng
Háu Nhộc Hồng
Ngày sinh: 15-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Vũ Hoàng Thi
Vũ Hoàng Thi
Ngày sinh: 02-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh
Nhân viên: Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ hàng hải (Tra-sas)
Trần Duy Hùng
Trần Duy Hùng
Ngày sinh: 05-12 (28)
Thái Bình
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Hứa Mỹ Hồng
Hứa Mỹ Hồng
Ngày sinh: 07-08 (28)
Sóc Trăng
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Thị Mỹ Dân
Trần Thị Mỹ Dân
Ngày sinh: 01-05 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vũ Lễ Nhật Thiên Thanh
Vũ Lễ Nhật Thiên Thanh
Ngày sinh: 24-09 (28)
Sông Bé
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 11-12 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hoàng Thị Bích Ngọc
Hoàng Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 10-11 (28)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Khuất Bảo Thắng
Khuất Bảo Thắng
Ngày sinh: 27-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Đào
Nguyễn Thị Đào
Ngày sinh: 07-03 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Hồng Xuyên
Nguyễn Thị Hồng Xuyên
Ngày sinh: 28-05 (28)
Nam Định
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lương Kim Tuyền
Lương Kim Tuyền
Ngày sinh: 03-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trương Thị Kim Trà
Trương Thị Kim Trà
Ngày sinh: 01-07 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 05-08 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Vũ Thị Kim Liên
Vũ Thị Kim Liên
Ngày sinh: 08-07 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Đức Minh
Nguyễn Đức Minh
Ngày sinh: 06-11 (31)
Đồng Nai
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Lê Trần Hiền Minh
Lê Trần Hiền Minh
Ngày sinh: 31-10 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Lê Thị Phương Anh
Lê Thị Phương Anh
Ngày sinh: 26-05 (31)
TPHCM
Lớp: 06QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)