Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Cao Thị Hoa
Cao Thị Hoa
Ngày sinh: 14-06 (28)
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh
Trưởng phòng kinh doanh: Công ty cổ phần đầu tư Hưng Hưng Thịnh
Nguyễn Lưu Cát Phương
Nguyễn Lưu Cát Phương
Ngày sinh: 09-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Hoàng Thị Thu Hiền
Hoàng Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 12-11 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Thị Thùy Linh
Võ Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 03-08 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trịnh Nguyễn Mai Khanh
Trịnh Nguyễn Mai Khanh
Ngày sinh: 04-05 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Thu Ngân
Trần Thu Ngân
Ngày sinh: 01-06 (25)
Hải Phòng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Thị Bảo Ngân
Trần Thị Bảo Ngân
Ngày sinh: 19-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Châu Hồng Ngọc
Nguyễn Châu Hồng Ngọc
Ngày sinh: 20-08 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Bích Châu
Huỳnh Bích Châu
Ngày sinh: 17-02 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thanh Trường Vũ
Nguyễn Thanh Trường Vũ
Ngày sinh: 06-01 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thanh Như Huệ
Nguyễn Thanh Như Huệ
Ngày sinh: 07-03 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Ngày sinh: 25-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đinh Thị Ngọc Oanh
Đinh Thị Ngọc Oanh
Ngày sinh: 20-03 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Thảo Vy
Nguyễn Thị Thảo Vy
Ngày sinh: 22-08 (25)
Bình Dương
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Hải Yến
Huỳnh Hải Yến
Ngày sinh: 15-02 (25)
An Giang
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Đặng Kim Anh
Nguyễn Đặng Kim Anh
Ngày sinh: 17-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Thị Mỹ Nhung
Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 26-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thúy Quỳnh
Nguyễn Thúy Quỳnh
Ngày sinh: 21-08 (25)
Phú Yên
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Kim Phúc
Trần Thị Kim Phúc
Ngày sinh: 04-10 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đặng Thị Kim Phẩm
Đặng Thị Kim Phẩm
Ngày sinh: 19-09 (25)
Bến Tre
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Cẩm Tiên
Lê Cẩm Tiên
Ngày sinh: 20-07 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Ngô Bảo Thành
Ngô Bảo Thành
Ngày sinh: 13-05 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thanh Vân
Phạm Thanh Vân
Ngày sinh: 28-01 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đoàn Thị Kim Tú
Đoàn Thị Kim Tú
Ngày sinh: 27-08 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Kim Yến
Nguyễn Thị Kim Yến
Ngày sinh: 24-11 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Võ Thành Trí
Võ Thành Trí
Ngày sinh: 05-05 (26)
Bình Dương
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hoàng Thị Khánh Vân
Hoàng Thị Khánh Vân
Ngày sinh: 28-11 (25)
Hải Dương
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Hữu Trọng
Lê Hữu Trọng
Ngày sinh: 22-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Công Hiển
Lê Công Hiển
Ngày sinh: 07-01 (26)
Kiên Giang
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Đỗ Phương Hằng
Nguyễn Đỗ Phương Hằng
Ngày sinh: 17-08 (25)
TP. Cần Thơ
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Ngọc Hương Ly
Nguyễn Ngọc Hương Ly
Ngày sinh: 03-07 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Văn Thành Tiến
Văn Thành Tiến
Ngày sinh: 02-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Ngọc Thu
Nguyễn Thị Ngọc Thu
Ngày sinh: 09-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Quỳnh Anh
Lê Quỳnh Anh
Ngày sinh: 30-08 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trương Nguyễn Vân Khoa
Trương Nguyễn Vân Khoa
Ngày sinh: 01-01 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Tô Thị Phương Kiều
Tô Thị Phương Kiều
Ngày sinh: 02-10 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trịnh Phương Linh
Trịnh Phương Linh
Ngày sinh: 18-08 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hoàng Anh Thơ
Nguyễn Hoàng Anh Thơ
Ngày sinh: 14-10 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Tải Đặng Bảo Trân
Tải Đặng Bảo Trân
Ngày sinh: 01-08 (25)
Trà Vinh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hạ Lan Chiêu
Nguyễn Hạ Lan Chiêu
Ngày sinh: 22-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Bảo Trâm
Lê Thị Bảo Trâm
Ngày sinh: 14-03 (26)
Long An
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Hoàng Kim Uyên
Nguyễn Hoàng Kim Uyên
Ngày sinh: 29-02 (25)
Kon Tum
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trương Viết Tuấn
Trương Viết Tuấn
Ngày sinh: 20-12 (26)
Sông Bé
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phan Hà Cẩm Tú
Phan Hà Cẩm Tú
Ngày sinh: 07-05 (26)
Long An
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Hồ Huỳnh Anh Trúc
Hồ Huỳnh Anh Trúc
Ngày sinh: 26-06 (26)
Gia Lai
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lưu Thị Yến Tuyết
Lưu Thị Yến Tuyết
Ngày sinh: 04-01 (26)
Sông Bé
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Thủy Trúc
Lê Thủy Trúc
Ngày sinh: 04-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Manager assistance: Cty TNHH MTV Dịch vụ Thiên Quang
Phạm Thị Tường Vy
Phạm Thị Tường Vy
Ngày sinh: 12-06 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đức Cừ
Nguyễn Đức Cừ
Ngày sinh: 24-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Chí Hiếu
Nguyễn Chí Hiếu
Ngày sinh: 08-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 21-02 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Nữ Chiều Oanh
Nguyễn Nữ Chiều Oanh
Ngày sinh: 27-10 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Thảo
Nguyễn Thị Kim Thảo
Ngày sinh: 24-04 (26)
Hải Dương
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Phùng Nguyễn Ngọc Thủy
Phùng Nguyễn Ngọc Thủy
Ngày sinh: 28-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 04-11 (26)
Sông Bé
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Lạc Việt Xinh
Lạc Việt Xinh
Ngày sinh: 09-09 (26)
An Giang
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Thi
Nguyễn Thị Kim Thi
Ngày sinh: 07-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Cao Huy Dũng
Cao Huy Dũng
Ngày sinh: 19-10 (27)
Hưng Yên
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Thu Hiền
Lê Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 20-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thành Hưng
Nguyễn Thành Hưng
Ngày sinh: 01-09 (29)
Bến Tre
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tiền Giang
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thị Ngọc Mai
Phạm Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 04-05 (28)
Long An
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Nhị Oanh
Lê Nhị Oanh
Ngày sinh: 26-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Thanh Tịnh
Lê Thị Thanh Tịnh
Ngày sinh: 08-06 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Dương Quốc Anh
Dương Quốc Anh
Ngày sinh: 11-09 (28)
Hải Phòng
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 03-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Hiếu Hạnh
Nguyễn Thị Hiếu Hạnh
Ngày sinh: 16-10 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phạm Thị Gấm
Phạm Thị Gấm
Ngày sinh: 29-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đoàn Thị Hồng Khánh
Đoàn Thị Hồng Khánh
Ngày sinh: 29-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Vũ Thị Hồng Khanh
Vũ Thị Hồng Khanh
Ngày sinh: 11-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Vĩnh Khôi Nguyên
Nguyễn Vĩnh Khôi Nguyên
Ngày sinh: 31-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Ngọc Thùy Vân
Trần Ngọc Thùy Vân
Ngày sinh: 03-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Cao Thị Cẩm Tú
Cao Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 17-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh
Giảng viên: Khoa Tài chính ngân hàng – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Diễm Hiền
Nguyễn Diễm Hiền
Ngày sinh: 31-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Huỳnh Nhật Phát
Lê Huỳnh Nhật Phát
Ngày sinh: 07-09 (27)
Bình Định
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Thùy Dương
Huỳnh Thùy Dương
Ngày sinh: 21-02 (31)
Bạc Liêu
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Thanh Lê
Nguyễn Thị Thanh Lê
Ngày sinh: 29-06 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đinh Phạm Minh Tuấn
Đinh Phạm Minh Tuấn
Ngày sinh: 16-09 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Hoàng Vũ
Nguyễn Hoàng Vũ
Ngày sinh: 31-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Thị Vân Oanh
Huỳnh Thị Vân Oanh
Ngày sinh: 24-06 (27)
Bình Định
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đoàn Nguyễn Chí
Đoàn Nguyễn Chí
Ngày sinh: 10-03 (28)
Sông Bé
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Trương Minh Hảo
Nguyễn Trương Minh Hảo
Ngày sinh: 21-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 11-12 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thu Trang
Trần Thu Trang
Ngày sinh: 20-11 (27)
Nam Định
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày sinh: 25-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Tiền
Nguyễn Thị Tiền
Ngày sinh: 11-04 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Hữu Thắng
Trần Hữu Thắng
Ngày sinh: 19-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Lệ Thu
Trần Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 23-07 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Vũ Thị Kim Liên
Vũ Thị Kim Liên
Ngày sinh: 08-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Võ Thị Lương
Võ Thị Lương
Ngày sinh: 08-10 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Thị Thùy Linh
Trần Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 12-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Vũ Thị Ngọc Mai
Vũ Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 20-01 (28)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Bùi Thị Mai Ly
Bùi Thị Mai Ly
Ngày sinh: 12-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Ngô Thị Thu Hương
Ngô Thị Thu Hương
Ngày sinh: 07-04 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Đức Duy
Nguyễn Đức Duy
Ngày sinh: 25-12 (29)
TP.HCM
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Lê Diễm Chi
Trần Lê Diễm Chi
Ngày sinh: 03-01 (28)
TP.HCM
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Lưu Ly Thảo
Nguyễn Lưu Ly Thảo
Ngày sinh: 22-09 (29)
TPHCM
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Phan Minh Điển
Phan Minh Điển
Ngày sinh: 10-02 (31)
Bạc Liêu
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Phan Tú Anh
Phan Tú Anh
Ngày sinh: 19-06 (28)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Võ Thị Thùy Quyên
Võ Thị Thùy Quyên
Ngày sinh: 05-12 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 06QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)