Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Mừng
Nguyễn Thị Mừng
Ngày sinh: 15-03 (24)
Khánh Hòa
Lớp: 11070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Lưu Cát Phương
Nguyễn Lưu Cát Phương
Ngày sinh: 09-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Thu Ngân
Trần Thu Ngân
Ngày sinh: 01-06 (25)
Hải Phòng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Châu Anh Thư
Châu Anh Thư
Ngày sinh: 30-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Văn Thiện
Nguyễn Văn Thiện
Ngày sinh: 08-07 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Ngọc Bảo Trân
Lê Ngọc Bảo Trân
Ngày sinh: 25-03 (25)
An Giang
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đàm Khánh Linh
Đàm Khánh Linh
Ngày sinh: 03-01 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thị Hòa
Phạm Thị Hòa
Ngày sinh: 10-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Thị Thư Thảo
Trần Thị Thư Thảo
Ngày sinh: 22-11 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Thanh Sơn
Võ Thanh Sơn
Ngày sinh: 15-02 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Thảo Vy
Nguyễn Thị Thảo Vy
Ngày sinh: 22-08 (25)
Bình Dương
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đào Xuân Vinh
Đào Xuân Vinh
Ngày sinh: 29-10 (26)
Gia Lai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày sinh: 15-12 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Đặng Kim Anh
Nguyễn Đặng Kim Anh
Ngày sinh: 17-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đào Thị Thanh Loan
Đào Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 03-10 (25)
Ninh Bình
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Dư Nguyễn Hoài Linh
Dư Nguyễn Hoài Linh
Ngày sinh: 28-03 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Bảo Trân
Trần Bảo Trân
Ngày sinh: 29-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Xuyến
Nguyễn Thị Xuyến
Ngày sinh: 20-07 (25)
Bình Phước
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Minh Nhật Linh
Nguyễn Minh Nhật Linh
Ngày sinh: 05-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trương Thị Thu Hiền
Trương Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 07-02 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 03-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Ngọc Hương Ly
Nguyễn Ngọc Hương Ly
Ngày sinh: 03-07 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Hà Khánh Ly
Nguyễn Hà Khánh Ly
Ngày sinh: 20-07 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Anh Tuấn
Trần Anh Tuấn
Ngày sinh: 25-02 (25)
An Giang
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Linh Kha
Nguyễn Thị Linh Kha
Ngày sinh: 18-08 (25)
Hà Nội
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Ngọc Hằng
Lê Thị Ngọc Hằng
Ngày sinh: 06-07 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Chu Tuấn Anh
Chu Tuấn Anh
Ngày sinh: 18-11 (25)
Đắk Nông
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Nga
Trần Thị Nga
Ngày sinh: 03-11 (26)
Vĩnh Phúc
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Cẩm Dương
Trần Thị Cẩm Dương
Ngày sinh: 14-07 (26)
Cà Mau
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Hoàng Diệp
Nguyễn Thị Hoàng Diệp
Ngày sinh: 26-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hạ Lục Hà
Nguyễn Hạ Lục Hà
Ngày sinh: 03-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đàm Thanh Kiều
Đàm Thanh Kiều
Ngày sinh: 08-08 (26)
Cà Mau
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lưu Nguyễn Sơn Nam
Lưu Nguyễn Sơn Nam
Ngày sinh: 24-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Hạnh Long
Nguyễn Thị Hạnh Long
Ngày sinh: 20-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Trung Thiện
Phạm Trung Thiện
Ngày sinh: 11-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Huỳnh Mộng Thúy
Nguyễn Huỳnh Mộng Thúy
Ngày sinh: 08-01 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày sinh: 23-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 05-02 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lâm Thị Dung
Lâm Thị Dung
Ngày sinh: 16-09 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lâm Thị Thư
Lâm Thị Thư
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bình Thuận
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Hoàng Kim Uyên
Nguyễn Hoàng Kim Uyên
Ngày sinh: 29-02 (25)
Kon Tum
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Vũ Thu Hương
Vũ Thu Hương
Ngày sinh: 01-12 (26)
Hà Tây
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Dương Thị Thu Hương
Dương Thị Thu Hương
Ngày sinh: 12-07 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thụy Thùy Trang
Trần Thụy Thùy Trang
Ngày sinh: 01-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trương Phạm Khắc Duy
Trương Phạm Khắc Duy
Ngày sinh: 18-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Ngô Thiên Thảo
Ngô Thiên Thảo
Ngày sinh: 08-04 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Document Control Specialist: Công ty Virtium Vietnam
Nguyễn Thị Yến Tuyết
Nguyễn Thị Yến Tuyết
Ngày sinh: 26-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Xuân Trang
Trần Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 22-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thu Hằng
Võ Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 28-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Lâm Diễm Phúc
Huỳnh Lâm Diễm Phúc
Ngày sinh: 28-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Hoàng Ngọc Tường Oanh
Hoàng Ngọc Tường Oanh
Ngày sinh: 23-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 01-02 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Đặng Trà Vi
Lê Đặng Trà Vi
Ngày sinh: 26-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đình Đức
Nguyễn Đình Đức
Ngày sinh: 24-12 (26)
Hải Dương
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Đông
Bùi Thị Đông
Ngày sinh: 09-08 (26)
Nam Định
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Hoa
Đặng Thị Hoa
Ngày sinh: 07-02 (27)
Thái Bình
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bùi Ngọc Phương Dung
Bùi Ngọc Phương Dung
Ngày sinh: 05-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Ngọc Yến
Nguyễn Thị Ngọc Yến
Ngày sinh: 05-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Cao Huy Dũng
Cao Huy Dũng
Ngày sinh: 19-10 (27)
Hưng Yên
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Ty Cô
Lê Thị Ty Cô
Ngày sinh: 30-12 (27)
Long An
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Hoàng Hải
Lê Hoàng Hải
Ngày sinh: 13-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bùi Nhật Huy
Bùi Nhật Huy
Ngày sinh: 04-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thanh Hoàng
Trần Thanh Hoàng
Ngày sinh: 31-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Hồ Đăng Hân
Hồ Đăng Hân
Ngày sinh: 20-07 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Mai Xuân Hưng
Mai Xuân Hưng
Ngày sinh: 22-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Huỳnh Thụy Hồng Thủy
Huỳnh Thụy Hồng Thủy
Ngày sinh: 15-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Võ Thị Ngọc Kim
Võ Thị Ngọc Kim
Ngày sinh: 28-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Ngày sinh: 19-07 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Võ Thị Lanh
Võ Thị Lanh
Ngày sinh: 20-06 (27)
Bình Định
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Tuyết Nhung
Lê Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 15-01 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Quốc Thái
Ngày sinh: 19-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Minh Thạch
Lê Minh Thạch
Ngày sinh: 19-10 (29)
Bến Tre
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thanh Tâm
Phạm Thanh Tâm
Ngày sinh: 04-06 (27)
Long An
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Phan Anh Tuấn
Nguyễn Phan Anh Tuấn
Ngày sinh: 21-12 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Việt Hùng
Ngày sinh: 24-03 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Trung Kiên
Lê Trung Kiên
Ngày sinh: 25-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Thị Thanh Loan
Lê Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 07-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 07-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Tấn Điệp
Nguyễn Tấn Điệp
Ngày sinh: 18-06 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Ngày sinh: 25-08 (27)
Hà Tây
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
Ngày sinh: 10-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lâm Ngọc Giàu
Lâm Ngọc Giàu
Ngày sinh: 09-06 (27)
Cà Mau
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh
Consultant: Rohto Mentholatum (Vietnam) Co., Ltd.
Nguyễn Thị Linh Huệ
Nguyễn Thị Linh Huệ
Ngày sinh: 08-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Hồ Thị Hoàng Anh
Hồ Thị Hoàng Anh
Ngày sinh: 28-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Huỳnh Thị Kim Cúc
Huỳnh Thị Kim Cúc
Ngày sinh: 03-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hồ Cỏng Cú
Hồ Cỏng Cú
Ngày sinh: 08-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hoàng Thị Mỹ Lộc
Hoàng Thị Mỹ Lộc
Ngày sinh: 15-08 (27)
Bình Dương
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Băng Nga
Nguyễn Thị Băng Nga
Ngày sinh: 06-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 19-08 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Tố Hằng
Lê Thị Tố Hằng
Ngày sinh: 28-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hồ Thái Chí
Hồ Thái Chí
Ngày sinh: 04-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh
Nhân viên: Công ty TNHH MTV Nhà hàng trên sông
Lê Thị Tuyết Vân
Lê Thị Tuyết Vân
Ngày sinh: 24-07 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Văn Yến Thơ
Văn Yến Thơ
Ngày sinh: 01-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hà Thế Khoa
Hà Thế Khoa
Ngày sinh: 06-09 (28)
Ninh Bình
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Vũ Thị Kim Liên
Vũ Thị Kim Liên
Ngày sinh: 08-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thanh Hùng
Nguyễn Thanh Hùng
Ngày sinh: 08-08 (28)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Ngô Tấn Hội
Ngô Tấn Hội
Ngày sinh: 21-07 (29)
Phú Yên
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Phi Long
Nguyễn Thị Phi Long
Ngày sinh: 28-04 (29)
Phú Khánh
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Vũ Thị Ngọc Mai
Vũ Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 20-01 (28)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trương Thị Thu Hạnh
Trương Thị Thu Hạnh
Ngày sinh: 11-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)