Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Nguyễn Lưu Cát Phương
Nguyễn Lưu Cát Phương
Ngày sinh: 09-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Vũ Đức Huy
Vũ Đức Huy
Ngày sinh: 01-01 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Hoàng Thị Thu Hiền
Hoàng Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 12-11 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Hoàng Đăng
Nguyễn Hoàng Đăng
Ngày sinh: 08-12 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Bùi Thị Như Ngọc
Bùi Thị Như Ngọc
Ngày sinh: 25-03 (25)
Bến Tre
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Hoàng Anh Phương
Nguyễn Hoàng Anh Phương
Ngày sinh: 21-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Thủy Cúc
Nguyễn Thị Thủy Cúc
Ngày sinh: 21-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Bích Châu
Huỳnh Bích Châu
Ngày sinh: 17-02 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Thị Kim Bình
Lê Thị Kim Bình
Ngày sinh: 10-12 (27)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đặng Bảo Trân
Đặng Bảo Trân
Ngày sinh: 27-09 (25)
Gia Lai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đặng Thiện Toàn
Đặng Thiện Toàn
Ngày sinh: 28-03 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày sinh: 15-12 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Ngọc Xuân Khanh
Nguyễn Ngọc Xuân Khanh
Ngày sinh: 01-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Mỹ Nhung
Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 26-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh: 10-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thúy Quỳnh
Nguyễn Thúy Quỳnh
Ngày sinh: 21-08 (25)
Phú Yên
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Danh Thị Kiều Thiên Thảo
Danh Thị Kiều Thiên Thảo
Ngày sinh: 05-10 (25)
Tây Ninh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Kim Anh Tuấn
Nguyễn Kim Anh Tuấn
Ngày sinh: 08-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thị Hồng Yến
Phạm Thị Hồng Yến
Ngày sinh: 01-01 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Hữu Trọng
Lê Hữu Trọng
Ngày sinh: 22-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ngày sinh: 06-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đỗ Thị Thanh Trúc
Đỗ Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 28-07 (25)
Long An
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 03-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hà Khánh Ly
Nguyễn Hà Khánh Ly
Ngày sinh: 20-07 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thị Thu Thảo
Phạm Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 12-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh
Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh
Ngày sinh: 19-01 (25)
Gia Lai
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Đan Vi
Trần Đan Vi
Ngày sinh: 24-01 (25)
Cà Mau
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phan Như ý
Phan Như ý
Ngày sinh: 01-09 (25)
Long An
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đặng Thị Thu Nguyệt
Đặng Thị Thu Nguyệt
Ngày sinh: 26-11 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 26-03 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đặng Thị Phước Thắng
Đặng Thị Phước Thắng
Ngày sinh: 09-03 (26)
Long An
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Diệc Quốc Thuận
Diệc Quốc Thuận
Ngày sinh: 29-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Hữu Huy
Phạm Hữu Huy
Ngày sinh: 26-08 (26)
Hà Bắc
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Tuyết Lê
Trần Thị Tuyết Lê
Ngày sinh: 23-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Bùi Thanh Nhã
Bùi Thanh Nhã
Ngày sinh: 20-03 (26)
Trà Vinh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Hồ Huỳnh Anh Trúc
Hồ Huỳnh Anh Trúc
Ngày sinh: 26-06 (26)
Gia Lai
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Đỗ Thanh Phước
Nguyễn Đỗ Thanh Phước
Ngày sinh: 15-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Trọng Nghĩa
Nguyễn Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 09-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Quốc Bửu
Nguyễn Quốc Bửu
Ngày sinh: 20-04 (26)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
Ngày sinh: 19-03 (26)
Bình Định
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Tấn Khang
Nguyễn Tấn Khang
Ngày sinh: 03-04 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Giám sát phát triển khách hàng: Cty CoLGATE-PALMOLIVE VN
Lê Thủy Trúc
Lê Thủy Trúc
Ngày sinh: 04-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Manager assistance: Cty TNHH MTV Dịch vụ Thiên Quang
Võ Thị Thu Hằng
Võ Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 28-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Hồ Khải Hoàng
Hồ Khải Hoàng
Ngày sinh: 12-02 (26)
Cà Mau
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thành Tài
Nguyễn Thành Tài
Ngày sinh: 15-03 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Phương
Vũ Thị Phương
Ngày sinh: 06-08 (27)
Kon Tum
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thúy
Trần Thị Thúy
Ngày sinh: 20-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 22-06 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Lạc Việt Xinh
Lạc Việt Xinh
Ngày sinh: 09-09 (26)
An Giang
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Ngọc Dung
Dương Thị Ngọc Dung
Ngày sinh: 09-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thị Thanh Diệu
Phạm Thị Thanh Diệu
Ngày sinh: 20-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thị Thanh Nga
Trần Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 15-12 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Lê Thùy Khanh
Trần Lê Thùy Khanh
Ngày sinh: 08-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Mai Thơ
Lê Thị Mai Thơ
Ngày sinh: 15-11 (27)
Bình Định
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Ngô Hoàng Yến
Ngô Hoàng Yến
Ngày sinh: 04-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Ty Cô
Lê Thị Ty Cô
Ngày sinh: 30-12 (27)
Long An
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thanh Hoàng
Trần Thanh Hoàng
Ngày sinh: 31-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Ngọc Hân
Phạm Ngọc Hân
Ngày sinh: 01-02 (28)
Cà Mau
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Yến Linh
Nguyễn Yến Linh
Ngày sinh: 26-09 (27)
Hậu Giang
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh
Trưởng phòng thanh toán: Công ty P&R
Nguyễn Đoàn Nguyên
Nguyễn Đoàn Nguyên
Ngày sinh: 30-07 (27)
Quảng Trị
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Ngọ
Nguyễn Văn Ngọ
Ngày sinh: 31-08 (27)
Nam Định
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thị Nga
Trần Thị Nga
Ngày sinh: 05-02 (29)
Nam Định
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Huỳnh Thị Yến Nga
Huỳnh Thị Yến Nga
Ngày sinh: 19-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thanh Tâm
Phạm Thanh Tâm
Ngày sinh: 04-06 (27)
Long An
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Việt Hùng
Ngày sinh: 24-03 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Vũ Thị Hồng Khanh
Vũ Thị Hồng Khanh
Ngày sinh: 11-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đỗ Thị Luyến
Đỗ Thị Luyến
Ngày sinh: 10-01 (27)
Hưng Yên
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Cao Thị Cẩm Tú
Cao Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 17-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh
Giảng viên: Khoa Tài chính ngân hàng – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Phan Diệu Thanh
Phan Diệu Thanh
Ngày sinh: 24-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lâm Quỳnh Anh
Lâm Quỳnh Anh
Ngày sinh: 21-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Kim Yến
Trần Thị Kim Yến
Ngày sinh: 05-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Xưa
Nguyễn Thị Xưa
Ngày sinh: 27-10 (27)
Hà Bắc
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thị Quỳnh Như
Phạm Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 02-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh
Giảng viên: Khoa Quản trị kinh doanh – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Huỳnh Nguyễn Ngọc Anh Đào
Huỳnh Nguyễn Ngọc Anh Đào
Ngày sinh: 06-02 (27)
An Giang
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Hồng Tuấn Linh
Võ Hồng Tuấn Linh
Ngày sinh: 03-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Đức Bảo Trinh
Nguyễn Đức Bảo Trinh
Ngày sinh: 10-11 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 21-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Hoàng Vũ
Nguyễn Hoàng Vũ
Ngày sinh: 31-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 12-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thị Thanh Trang
Phạm Thị Thanh Trang
Ngày sinh: 19-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
Ngày sinh: 10-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lý Quốc Bảo
Lý Quốc Bảo
Ngày sinh: 04-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hoàng Thị Mỹ Linh
Hoàng Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 05-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Ngọc Phương
Trần Ngọc Phương
Ngày sinh: 23-10 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Ngô Anh Tuấn
Ngô Anh Tuấn
Ngày sinh: 23-07 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phùng Kim Yến
Phùng Kim Yến
Ngày sinh: 05-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Tường Vi
Lê Tường Vi
Ngày sinh: 28-05 (27)
Bình Phước
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Ngày sinh: 22-06 (27)
Sông Bé
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Hồng Xuyên
Nguyễn Thị Hồng Xuyên
Ngày sinh: 28-05 (27)
Nam Định
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Tuyết Vân
Lê Thị Tuyết Vân
Ngày sinh: 24-07 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Hữu Thắng
Trần Hữu Thắng
Ngày sinh: 19-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Lệ Thu
Lê Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 06-07 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Phi Long
Nguyễn Thị Phi Long
Ngày sinh: 28-04 (29)
Phú Khánh
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trương Thị Thu Hạnh
Trương Thị Thu Hạnh
Ngày sinh: 11-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Lưu Ly Thảo
Nguyễn Lưu Ly Thảo
Ngày sinh: 22-09 (29)
TPHCM
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Huỳnh Minh Phương
Huỳnh Minh Phương
Ngày sinh: 01-01 (28)
An Giang
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Đào Thị Thanh Huyền
Đào Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 15-03 (29)
TP.HCM
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Thị Thu Thanh
Trần Thị Thu Thanh
Ngày sinh: 22-07 (29)
BR-Vũng Tàu
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Huỳnh Lê Dương
Huỳnh Lê Dương
Ngày sinh: 22-10 (29)
Bình Định
Lớp: 06QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Hoàng Thị Tố Quỳnh
Hoàng Thị Tố Quỳnh
Ngày sinh: 09-03 (30)
TPHCM
Lớp: 06QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)