Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Lê Đặng ánh Dương
Lê Đặng ánh Dương
Ngày sinh: 24-03 (24)
Tiền Giang
Lớp: 11070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Tú Trân
Võ Tú Trân
Ngày sinh: 02-07 (24)
Phú Yên
Lớp: 11070301
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thùy Linh
Võ Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 03-08 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Bùi Thị Như Ngọc
Bùi Thị Như Ngọc
Ngày sinh: 25-03 (25)
Bến Tre
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 01-10 (25)
Long An
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thanh Hoàng Nam
Nguyễn Thanh Hoàng Nam
Ngày sinh: 17-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Dương Kim Mai
Dương Kim Mai
Ngày sinh: 11-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đỗ Minh Trung
Đỗ Minh Trung
Ngày sinh: 24-11 (25)
Gia Lai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thanh Trường Vũ
Nguyễn Thanh Trường Vũ
Ngày sinh: 06-01 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thị Hòa
Phạm Thị Hòa
Ngày sinh: 10-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đinh Thị Ngọc Oanh
Đinh Thị Ngọc Oanh
Ngày sinh: 20-03 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Hải Yến
Huỳnh Hải Yến
Ngày sinh: 15-02 (25)
An Giang
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đặng Thị Uyên
Đặng Thị Uyên
Ngày sinh: 11-11 (25)
Nam Hà
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vương Thị Hà Anh
Vương Thị Hà Anh
Ngày sinh: 07-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thị Hồng Yến
Phạm Thị Hồng Yến
Ngày sinh: 01-01 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thảo Vy
Nguyễn Thảo Vy
Ngày sinh: 19-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ngày sinh: 06-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 03-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đào Thanh Nguyệt Nga
Đào Thanh Nguyệt Nga
Ngày sinh: 12-02 (25)
Kiên Giang
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thị Ngọc Tuyền
Trần Thị Ngọc Tuyền
Ngày sinh: 07-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Hà Hoài Nam
Hà Hoài Nam
Ngày sinh: 10-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Linh Kha
Nguyễn Thị Linh Kha
Ngày sinh: 18-08 (25)
Hà Nội
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Đan Vi
Trần Đan Vi
Ngày sinh: 24-01 (25)
Cà Mau
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Hà Thị Nhật Diệu
Hà Thị Nhật Diệu
Ngày sinh: 16-11 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Hà Thị Kim Cúc
Hà Thị Kim Cúc
Ngày sinh: 13-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Ngô Tuấn Kiệt
Ngô Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 07-02 (26)
Cà Mau
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Vũ Nguyễn Châu Giang
Vũ Nguyễn Châu Giang
Ngày sinh: 04-01 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lưu Nguyễn Sơn Nam
Lưu Nguyễn Sơn Nam
Ngày sinh: 24-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trịnh Phương Linh
Trịnh Phương Linh
Ngày sinh: 18-08 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Nguyễn Thanh Thảo
Lê Nguyễn Thanh Thảo
Ngày sinh: 28-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 26-03 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đỗ Thị Kim Thoa
Đỗ Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 20-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Trung Thiện
Phạm Trung Thiện
Ngày sinh: 11-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Châu Vũ Anh Thư
Châu Vũ Anh Thư
Ngày sinh: 06-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 18-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Vũ Nhật Uyển
Lê Vũ Nhật Uyển
Ngày sinh: 17-10 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hạ Lan Chiêu
Nguyễn Hạ Lan Chiêu
Ngày sinh: 22-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Vinh Hạnh
Trần Thị Vinh Hạnh
Ngày sinh: 23-10 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trương Tiến Đạt
Trương Tiến Đạt
Ngày sinh: 13-03 (29)
Bình Thuận
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Thị Ly Ly
Lê Thị Ly Ly
Ngày sinh: 27-04 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Tuyết Lê
Trần Thị Tuyết Lê
Ngày sinh: 23-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Võ Thị Hồng Ngọc
Võ Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 20-04 (26)
Sông Bé
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Thị Bảo Trâm
Lê Thị Bảo Trâm
Ngày sinh: 14-03 (26)
Long An
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Mai Thị Thắm
Mai Thị Thắm
Ngày sinh: 24-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Hoàng Kim Uyên
Nguyễn Hoàng Kim Uyên
Ngày sinh: 29-02 (25)
Kon Tum
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phan Hà Cẩm Tú
Phan Hà Cẩm Tú
Ngày sinh: 07-05 (26)
Long An
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Hồ Huỳnh Anh Trúc
Hồ Huỳnh Anh Trúc
Ngày sinh: 26-06 (26)
Gia Lai
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phạm Thị Ngọc Thùy
Phạm Thị Ngọc Thùy
Ngày sinh: 17-03 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Ngọc Huy
Nguyễn Ngọc Huy
Ngày sinh: 24-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Mai Thảo
Phạm Thị Mai Thảo
Ngày sinh: 20-11 (26)
Campuchia
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Tường Vy
Phạm Thị Tường Vy
Ngày sinh: 12-06 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Bình Phương Duyên
Nguyễn Bình Phương Duyên
Ngày sinh: 11-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Hồ Khải Hoàng
Hồ Khải Hoàng
Ngày sinh: 12-02 (26)
Cà Mau
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Nữ Chiều Oanh
Nguyễn Nữ Chiều Oanh
Ngày sinh: 27-10 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thúy
Trần Thị Thúy
Ngày sinh: 20-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Đông
Bùi Thị Đông
Ngày sinh: 09-08 (26)
Nam Định
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Hồ Văn Quý
Hồ Văn Quý
Ngày sinh: 15-12 (27)
Nghệ An
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Vương Thiện
Vương Thiện
Ngày sinh: 23-09 (27)
Bình Dương
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Hoàng Thị Vân Anh
Hoàng Thị Vân Anh
Ngày sinh: 28-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Hoàng Minh Hải
Hoàng Minh Hải
Ngày sinh: 27-09 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lại Linh Giang
Lại Linh Giang
Ngày sinh: 30-03 (27)
Quảng Bình
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bùi Nhật Huy
Bùi Nhật Huy
Ngày sinh: 04-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phan Hữu Linh
Phan Hữu Linh
Ngày sinh: 08-02 (27)
Nghệ An
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Hoàng Tố Như
Lê Hoàng Tố Như
Ngày sinh: 08-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thị Phương Thảo
Phạm Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 28-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thế Thắng
Nguyễn Thế Thắng
Ngày sinh: 24-12 (28)
Kon Tum
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
Ngày sinh: 19-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Hiếu Hạnh
Nguyễn Thị Hiếu Hạnh
Ngày sinh: 16-10 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đoàn Thị Hồng Khánh
Đoàn Thị Hồng Khánh
Ngày sinh: 29-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Vũ Thị Hồng Khanh
Vũ Thị Hồng Khanh
Ngày sinh: 11-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Thị Thanh Loan
Lê Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 07-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Vĩnh Khôi Nguyên
Nguyễn Vĩnh Khôi Nguyên
Ngày sinh: 31-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Huỳnh Nhật Phát
Lê Huỳnh Nhật Phát
Ngày sinh: 07-09 (27)
Bình Định
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Phương Di
Lê Phương Di
Ngày sinh: 04-08 (27)
An Giang
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Đức Bảo Trinh
Nguyễn Đức Bảo Trinh
Ngày sinh: 10-11 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đinh Phạm Minh Tuấn
Đinh Phạm Minh Tuấn
Ngày sinh: 16-09 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Hàn Tuấn Hải
Nguyễn Hàn Tuấn Hải
Ngày sinh: 23-10 (27)
Bình Định
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Diễm Chinh
Nguyễn Thị Diễm Chinh
Ngày sinh: 01-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Tấn Điệp
Nguyễn Tấn Điệp
Ngày sinh: 18-06 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Hoàng Vũ
Nguyễn Hoàng Vũ
Ngày sinh: 31-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thanh Diệp
Phạm Thanh Diệp
Ngày sinh: 06-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Tôn Xuân Phước
Nguyễn Tôn Xuân Phước
Ngày sinh: 23-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Hồ Cỏng Cú
Hồ Cỏng Cú
Ngày sinh: 08-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Giang Châu Đại
Giang Châu Đại
Ngày sinh: 28-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh
Trưởng bộ phận phục vụ: Khu Du lịch Hồ Tràm
Đàm Thị Mỹ Hạnh
Đàm Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 17-02 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Dương Khánh Hà
Dương Khánh Hà
Ngày sinh: 24-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lâm Thị Xuân Đào
Lâm Thị Xuân Đào
Ngày sinh: 26-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hoàng Thị Mỹ Lộc
Hoàng Thị Mỹ Lộc
Ngày sinh: 15-08 (27)
Bình Dương
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Ngọc Phương
Trần Ngọc Phương
Ngày sinh: 23-10 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thu Trang
Trần Thu Trang
Ngày sinh: 20-11 (27)
Nam Định
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Cao Thị Ngọc Xuân
Cao Thị Ngọc Xuân
Ngày sinh: 11-04 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Tống Phương Yến
Tống Phương Yến
Ngày sinh: 23-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Tường Vi
Lê Tường Vi
Ngày sinh: 28-05 (27)
Bình Phước
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Tố Hằng
Lê Thị Tố Hằng
Ngày sinh: 28-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đặng Quốc Toàn
Đặng Quốc Toàn
Ngày sinh: 31-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Huỳnh Ngọc Tiên
Huỳnh Ngọc Tiên
Ngày sinh: 22-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Phi Long
Nguyễn Thị Phi Long
Ngày sinh: 28-04 (29)
Phú Khánh
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Lê Trần Hiền Minh
Lê Trần Hiền Minh
Ngày sinh: 31-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Lê Diễm Chi
Trần Lê Diễm Chi
Ngày sinh: 03-01 (28)
TP.HCM
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Lưu Ly Thảo
Nguyễn Lưu Ly Thảo
Ngày sinh: 22-09 (29)
TPHCM
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)