Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Hồng Hân
Nguyễn Thị Hồng Hân
Ngày sinh: 13-12 (24)
An Giang
Lớp: 12070601
Quản trị kinh doanh
Võ Thế Vỉ
Võ Thế Vỉ
Ngày sinh: 27-09 (24)
An Giang
Lớp: 12070501
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Bích Thảo
Phạm Thị Bích Thảo
Ngày sinh: 29-09 (25)
Tây Ninh
Lớp: 11070601
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 14-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11070501
Quản trị kinh doanh
Đỗ Hoàng Sa
Đỗ Hoàng Sa
Ngày sinh: 08-04 (30)
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh
Giám đốc: Công ty TNHH Xây dựng kiến trúc và dịch vụ bất động sản Kim Sa .
Lê Đặng ánh Dương
Lê Đặng ánh Dương
Ngày sinh: 24-03 (25)
Tiền Giang
Lớp: 11070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Thiên Kim
Huỳnh Thiên Kim
Ngày sinh: 09-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11070309
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thị Xuân Hiếu
Trần Thị Xuân Hiếu
Ngày sinh: 01-03 (26)
Bình Định
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trịnh Nguyễn Mai Khanh
Trịnh Nguyễn Mai Khanh
Ngày sinh: 04-05 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Bùi Thị Như Ngọc
Bùi Thị Như Ngọc
Ngày sinh: 25-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Hoàng Anh Phương
Nguyễn Hoàng Anh Phương
Ngày sinh: 21-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Hồng Trinh
Lê Hồng Trinh
Ngày sinh: 22-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Bích Châu
Huỳnh Bích Châu
Ngày sinh: 17-02 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thanh Trường Vũ
Nguyễn Thanh Trường Vũ
Ngày sinh: 06-01 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thị Hòa
Phạm Thị Hòa
Ngày sinh: 10-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Thị Vi Na
Trần Thị Vi Na
Ngày sinh: 18-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Ngày sinh: 25-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Hiền Long
Lê Hiền Long
Ngày sinh: 03-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đặng Thiện Toàn
Đặng Thiện Toàn
Ngày sinh: 28-03 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Thảo Vy
Nguyễn Thị Thảo Vy
Ngày sinh: 22-08 (26)
Bình Dương
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Quốc Cường
Phạm Quốc Cường
Ngày sinh: 10-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Thị Vân Anh
Lê Thị Vân Anh
Ngày sinh: 24-05 (26)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Kim Nhàn
Nguyễn Thị Kim Nhàn
Ngày sinh: 27-01 (26)
An Giang
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thúy Quỳnh
Nguyễn Thúy Quỳnh
Ngày sinh: 21-08 (26)
Phú Yên
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Vũ Lệ Phương
Nguyễn Vũ Lệ Phương
Ngày sinh: 12-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Ngô Bảo Thành
Ngô Bảo Thành
Ngày sinh: 13-05 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Hoàng Kim Tuyến
Lê Hoàng Kim Tuyến
Ngày sinh: 30-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Lan Hương
Lê Thị Lan Hương
Ngày sinh: 15-11 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Võ Thành Trí
Võ Thành Trí
Ngày sinh: 05-05 (27)
Bình Dương
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trương Thị Thu Hiền
Trương Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 07-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hồ Thanh Phương
Hồ Thanh Phương
Ngày sinh: 09-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Ngọc Loan
Nguyễn Thị Ngọc Loan
Ngày sinh: 21-09 (26)
Bình Định
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 15-08 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Văn Doanh
Trần Văn Doanh
Ngày sinh: 29-05 (27)
Hưng Yên
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bùi Khắc Hiếu
Bùi Khắc Hiếu
Ngày sinh: 13-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Chu Tuấn Anh
Chu Tuấn Anh
Ngày sinh: 18-11 (26)
Đắk Nông
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phan Như ý
Phan Như ý
Ngày sinh: 01-09 (26)
Long An
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Hương Giang
Trần Thị Hương Giang
Ngày sinh: 06-12 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nhữ Thị Bích Hà
Nhữ Thị Bích Hà
Ngày sinh: 18-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Kim Khôi
Nguyễn Kim Khôi
Ngày sinh: 13-08 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trịnh Phương Linh
Trịnh Phương Linh
Ngày sinh: 18-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Kim Thanh
Nguyễn Thị Kim Thanh
Ngày sinh: 24-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hoàng Anh Thơ
Nguyễn Hoàng Anh Thơ
Ngày sinh: 14-10 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đoàn Thị Thu Trang
Đoàn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 10-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Nguyễn Thị Thanh Thúy
Trần Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 06-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Tải Đặng Bảo Trân
Tải Đặng Bảo Trân
Ngày sinh: 01-08 (26)
Trà Vinh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vòng Nhục Sáng
Vòng Nhục Sáng
Ngày sinh: 15-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Minh Hoàng
Trần Minh Hoàng
Ngày sinh: 27-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Ngô Thị Hiền
Ngô Thị Hiền
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bắc Giang
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Trần Thị Tuyết Lê
Trần Thị Tuyết Lê
Ngày sinh: 23-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phạm Thụy Hồng Ngọc
Phạm Thụy Hồng Ngọc
Ngày sinh: 10-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phạm Thị Quỳnh
Phạm Thị Quỳnh
Ngày sinh: 25-07 (27)
Phú Yên
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trương Thiệu Mai
Trương Thiệu Mai
Ngày sinh: 04-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Mai Thảo
Phạm Thị Mai Thảo
Ngày sinh: 20-11 (27)
Campuchia
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Hồng Nhung
Huỳnh Hồng Nhung
Ngày sinh: 01-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Yến Tuyết
Nguyễn Thị Yến Tuyết
Ngày sinh: 26-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đình Khánh Vũ
Nguyễn Đình Khánh Vũ
Ngày sinh: 10-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Minh Hằng
Nguyễn Thị Minh Hằng
Ngày sinh: 10-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Dạ Lan Thanh
Lê Dạ Lan Thanh
Ngày sinh: 05-11 (27)
An Giang
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Như ý
Nguyễn Thị Như ý
Ngày sinh: 24-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 09-01 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Chủ tịch Hội sinh viên trường: Trường đại học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thành Nhân
Ngày sinh: 15-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Lạc Việt Xinh
Lạc Việt Xinh
Ngày sinh: 09-09 (27)
An Giang
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đình Đức
Nguyễn Đình Đức
Ngày sinh: 24-12 (27)
Hải Dương
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Yến Anh
Nguyễn Thị Yến Anh
Ngày sinh: 20-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Ngô Hoàng Yến
Ngô Hoàng Yến
Ngày sinh: 04-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Quốc Đạt
Nguyễn Quốc Đạt
Ngày sinh: 09-10 (28)
Gia Lai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Hoàng Thế Phiệt
Nguyễn Hoàng Thế Phiệt
Ngày sinh: 24-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bùi Huy Thắng
Bùi Huy Thắng
Ngày sinh: 14-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Minh Thạch
Lê Minh Thạch
Ngày sinh: 19-10 (30)
Bến Tre
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 15-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Việt Hùng
Ngày sinh: 24-03 (29)
Thuận Hải
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Âu Thi
Âu Thi
Ngày sinh: 18-09 (29)
Sông Bé
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đoàn Nhã Trúc
Đoàn Nhã Trúc
Ngày sinh: 22-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Ngày sinh: 10-10 (33)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Châu Anh Duyệt
Nguyễn Châu Anh Duyệt
Ngày sinh: 02-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Diệc Ngọc Quần
Diệc Ngọc Quần
Ngày sinh: 06-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phan Diệu Thanh
Phan Diệu Thanh
Ngày sinh: 24-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Diễm Hiền
Nguyễn Diễm Hiền
Ngày sinh: 31-10 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Thị Thu Hiền
Lê Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 12-02 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Xưa
Nguyễn Thị Xưa
Ngày sinh: 27-10 (28)
Hà Bắc
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Hồng Tuấn Linh
Võ Hồng Tuấn Linh
Ngày sinh: 03-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Háu Nhộc Hồng
Háu Nhộc Hồng
Ngày sinh: 15-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Như Quỳnh
Lê Như Quỳnh
Ngày sinh: 04-09 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thanh Diệp
Phạm Thanh Diệp
Ngày sinh: 06-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Hồ Thị Hoàng Anh
Hồ Thị Hoàng Anh
Ngày sinh: 28-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lâm Thị Mỹ Phụng
Lâm Thị Mỹ Phụng
Ngày sinh: 08-03 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Hồng Xuyn
Nguyễn Thị Hồng Xuyn
Ngày sinh: 01-06 (28)
Long An
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Cao Thị Ngọc Xuân
Cao Thị Ngọc Xuân
Ngày sinh: 11-04 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Mai Xuân Dũng
Mai Xuân Dũng
Ngày sinh: 18-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lương Kim Tuyền
Lương Kim Tuyền
Ngày sinh: 03-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Lệ Thu
Trần Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 23-07 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
Ngày sinh: 15-10 (29)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Ngày sinh: 06-11 (29)
Bình Thuận
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Thị ánh Nguyệt
Trần Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 09-04 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Nguyên Nhật Khánh
Trần Nguyên Nhật Khánh
Ngày sinh: 02-01 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Thị Thu Thanh
Trần Thị Thu Thanh
Ngày sinh: 22-07 (30)
BR-Vũng Tàu
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Lê Thị Phương Anh
Lê Thị Phương Anh
Ngày sinh: 26-05 (31)
TPHCM
Lớp: 06QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Võ Thị Thùy Quyên
Võ Thị Thùy Quyên
Ngày sinh: 05-12 (31)
Lâm Đồng
Lớp: 06QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Vũ Huỳnh Phượng Hải
Vũ Huỳnh Phượng Hải
Ngày sinh: 13-10 (30)
Cà Mau
Lớp: 06QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)