Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Phạm Thị Bích Thảo
Phạm Thị Bích Thảo
Ngày sinh: 29-09 (24)
Tây Ninh
Lớp: 11070601
Quản trị kinh doanh
Đỗ Hoàng Sa
Đỗ Hoàng Sa
Ngày sinh: 08-04 (29)
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh
Giám đốc: Công ty TNHH Xây dựng kiến trúc và dịch vụ bất động sản Kim Sa .
Trần Thị Bảo Ngân
Trần Thị Bảo Ngân
Ngày sinh: 19-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Dương Kim Mai
Dương Kim Mai
Ngày sinh: 11-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Hồng Trinh
Lê Hồng Trinh
Ngày sinh: 22-02 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thanh Như Huệ
Nguyễn Thanh Như Huệ
Ngày sinh: 07-03 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Bùi Ngọc Hồng Đào
Bùi Ngọc Hồng Đào
Ngày sinh: 24-02 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Ngày sinh: 25-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đặng Bảo Trân
Đặng Bảo Trân
Ngày sinh: 27-09 (25)
Gia Lai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Kim Vân
Nguyễn Thị Kim Vân
Ngày sinh: 20-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Ngọc Xuân Khanh
Nguyễn Ngọc Xuân Khanh
Ngày sinh: 01-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Mỹ Nhung
Lê Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 26-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Kim Nhàn
Nguyễn Thị Kim Nhàn
Ngày sinh: 27-01 (25)
An Giang
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh: 10-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Thiên Phùng
Phan Thiên Phùng
Ngày sinh: 10-06 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Cẩm Tiên
Lê Cẩm Tiên
Ngày sinh: 20-07 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Lan Hương
Lê Thị Lan Hương
Ngày sinh: 15-11 (25)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trương Thị Thu Hiền
Trương Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 07-02 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Bích Ngọc
Trần Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 22-04 (25)
Phú Yên
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Vũ Thị Vân
Vũ Thị Vân
Ngày sinh: 05-07 (25)
Sông Bé
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Hà Thị Kim Cúc
Hà Thị Kim Cúc
Ngày sinh: 13-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bùi Khắc Hiếu
Bùi Khắc Hiếu
Ngày sinh: 13-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 02-07 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Vũ Trung Sơn
Vũ Trung Sơn
Ngày sinh: 28-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Hương Giang
Trần Thị Hương Giang
Ngày sinh: 06-12 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Xuân Quốc
Lê Xuân Quốc
Ngày sinh: 25-10 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 26-03 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đoàn Thị Thu Trang
Đoàn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 10-12 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Trúc Chi
Nguyễn Thị Trúc Chi
Ngày sinh: 06-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Tô Thị Kiều Diễm
Tô Thị Kiều Diễm
Ngày sinh: 06-11 (26)
Bình Phước
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Diệu Anh
Phan Diệu Anh
Ngày sinh: 03-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Hữu Huy
Phạm Hữu Huy
Ngày sinh: 26-08 (26)
Hà Bắc
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Lâm Thu Hương
Nguyễn Lâm Thu Hương
Ngày sinh: 30-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 22-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Thị Bảo Trâm
Lê Thị Bảo Trâm
Ngày sinh: 14-03 (26)
Long An
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phan Hà Cẩm Tú
Phan Hà Cẩm Tú
Ngày sinh: 07-05 (26)
Long An
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Yến
Trần Thị Yến
Ngày sinh: 10-09 (26)
Long An
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Dương Thị Hải Yến
Dương Thị Hải Yến
Ngày sinh: 10-11 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phạm Thị Ngọc Thùy
Phạm Thị Ngọc Thùy
Ngày sinh: 17-03 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Thanh Luân
Lê Thanh Luân
Ngày sinh: 31-10 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Võ Ngọc Linh
Võ Ngọc Linh
Ngày sinh: 28-02 (26)
Gia Lai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 19-12 (26)
Lớp: 09070101
Phạm Thị Tường Vy
Phạm Thị Tường Vy
Ngày sinh: 12-06 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Diệu Huyền
Trần Thị Diệu Huyền
Ngày sinh: 09-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Nga
Nguyễn Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 24-11 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Trần Quang Lâm
Trần Quang Lâm
Ngày sinh: 21-07 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Nữ Chiều Oanh
Nguyễn Nữ Chiều Oanh
Ngày sinh: 27-10 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Hoàng Ngọc Tường Oanh
Hoàng Ngọc Tường Oanh
Ngày sinh: 23-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Thảo
Nguyễn Thị Kim Thảo
Ngày sinh: 24-04 (26)
Hải Dương
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Ngọc Tuyến
Lê Ngọc Tuyến
Ngày sinh: 03-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 01-02 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Trúc Ly
Nguyễn Thị Trúc Ly
Ngày sinh: 10-10 (26)
An Giang
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Thái Hữu Luyện
Thái Hữu Luyện
Ngày sinh: 28-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Rạng
Nguyễn Ngọc Rạng
Ngày sinh: 27-05 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Yến
Nguyễn Thị Ngọc Yến
Ngày sinh: 05-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Hoàng Thị Vân Anh
Hoàng Thị Vân Anh
Ngày sinh: 28-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Ngọc Hân
Phạm Ngọc Hân
Ngày sinh: 01-02 (28)
Cà Mau
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Mai Thanh Huyền
Lê Mai Thanh Huyền
Ngày sinh: 24-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thị Ngọc Mai
Phạm Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 04-05 (28)
Long An
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phan Hữu Linh
Phan Hữu Linh
Ngày sinh: 08-02 (27)
Nghệ An
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Dương Thị Nguyệt
Dương Thị Nguyệt
Ngày sinh: 21-12 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Nhị Oanh
Lê Nhị Oanh
Ngày sinh: 26-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Hoàng Tố Như
Lê Hoàng Tố Như
Ngày sinh: 08-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Tích
Nguyễn Văn Tích
Ngày sinh: 05-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Lâm Trường Thịnh
Nguyễn Lâm Trường Thịnh
Ngày sinh: 18-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Minh Tuyết
Trần Minh Tuyết
Ngày sinh: 01-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Trọng Chung
Lê Trọng Chung
Ngày sinh: 18-05 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Kim Toàn
Trần Kim Toàn
Ngày sinh: 17-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đoàn Nhã Trúc
Đoàn Nhã Trúc
Ngày sinh: 22-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đoàn Thị Hồng Khánh
Đoàn Thị Hồng Khánh
Ngày sinh: 29-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Từ Trang Inra
Từ Trang Inra
Ngày sinh: 24-12 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lại Thị Thu Hà
Lại Thị Thu Hà
Ngày sinh: 05-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Háu Nhộc Hồng
Háu Nhộc Hồng
Ngày sinh: 15-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
Ngày sinh: 08-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Nữ Cẩm Nhi
Nguyễn Nữ Cẩm Nhi
Ngày sinh: 02-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đinh Phạm Minh Tuấn
Đinh Phạm Minh Tuấn
Ngày sinh: 16-09 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Kiều Diễm
Lê Kiều Diễm
Ngày sinh: 30-11 (27)
Minh Hải
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thanh Diệp
Phạm Thanh Diệp
Ngày sinh: 06-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đỗ Thị Hằng Vi
Đỗ Thị Hằng Vi
Ngày sinh: 21-06 (28)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
Ngày sinh: 10-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Hứa Mỹ Hồng
Hứa Mỹ Hồng
Ngày sinh: 07-08 (27)
Sóc Trăng
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lý Thanh Dung
Lý Thanh Dung
Ngày sinh: 11-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hồ Cỏng Cú
Hồ Cỏng Cú
Ngày sinh: 08-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Trương Minh Hảo
Nguyễn Trương Minh Hảo
Ngày sinh: 21-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Thị Kiều
Phan Thị Kiều
Ngày sinh: 05-01 (27)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thùy Lam
Nguyễn Thị Thùy Lam
Ngày sinh: 23-02 (27)
An Giang
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vũ Thị Hồng Thảo
Vũ Thị Hồng Thảo
Ngày sinh: 22-09 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hoàng Thị Bích Ngọc
Hoàng Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 10-11 (27)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 19-08 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thị Minh Tâm
Phạm Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 25-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Hồng Xuyn
Nguyễn Thị Hồng Xuyn
Ngày sinh: 01-06 (27)
Long An
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hồ Thái Chí
Hồ Thái Chí
Ngày sinh: 04-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh
Nhân viên: Công ty TNHH MTV Nhà hàng trên sông
Trần Thị Bích
Trần Thị Bích
Ngày sinh: 04-12 (27)
Nam Định
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trịnh Nhã Vân
Trịnh Nhã Vân
Ngày sinh: 01-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đặng Quốc Toàn
Đặng Quốc Toàn
Ngày sinh: 31-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Tiền
Nguyễn Thị Tiền
Ngày sinh: 11-04 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Long Hưng
Nguyễn Long Hưng
Ngày sinh: 10-09 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Phi Long
Nguyễn Thị Phi Long
Ngày sinh: 28-04 (29)
Phú Khánh
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Thị Ngọc Trầm
Trần Thị Ngọc Trầm
Ngày sinh: 20-02 (30)
Bình Định
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Hoàng Thị Tố Quỳnh
Hoàng Thị Tố Quỳnh
Ngày sinh: 09-03 (30)
TPHCM
Lớp: 06QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)