Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Vũ Đức Huy
Vũ Đức Huy
Ngày sinh: 01-01 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Thị Hoàng Lan
Trần Thị Hoàng Lan
Ngày sinh: 13-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Bùi Thị Như Ngọc
Bùi Thị Như Ngọc
Ngày sinh: 25-03 (25)
Bến Tre
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Châu Hồng Ngọc
Nguyễn Châu Hồng Ngọc
Ngày sinh: 20-08 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đỗ Minh Trung
Đỗ Minh Trung
Ngày sinh: 24-11 (25)
Gia Lai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Ngày sinh: 25-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Quỳnh Phương
Lê Quỳnh Phương
Ngày sinh: 03-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đinh Thị Ngọc Oanh
Đinh Thị Ngọc Oanh
Ngày sinh: 20-03 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đào Xuân Vinh
Đào Xuân Vinh
Ngày sinh: 29-10 (26)
Gia Lai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đào Thị Thanh Loan
Đào Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 03-10 (25)
Ninh Bình
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Lê Hồng Ngọc
Nguyễn Lê Hồng Ngọc
Ngày sinh: 30-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh: 10-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Hồng Lý
Nguyễn Thị Hồng Lý
Ngày sinh: 12-08 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Vũ Lệ Phương
Nguyễn Vũ Lệ Phương
Ngày sinh: 12-08 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Bảo Trân
Trần Bảo Trân
Ngày sinh: 29-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Hoàng Vi
Trần Hoàng Vi
Ngày sinh: 05-05 (26)
Bình Phước
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thảo Vy
Nguyễn Thảo Vy
Ngày sinh: 19-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đào Thanh Nguyệt Nga
Đào Thanh Nguyệt Nga
Ngày sinh: 12-02 (25)
Kiên Giang
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Ngọc Loan
Nguyễn Thị Ngọc Loan
Ngày sinh: 21-09 (25)
Bình Định
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 15-08 (25)
Thanh Hóa
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lại Vân Anh
Lại Vân Anh
Ngày sinh: 21-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phan Như ý
Phan Như ý
Ngày sinh: 01-09 (25)
Long An
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Hương Giang
Trần Thị Hương Giang
Ngày sinh: 06-12 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Ngọc Mỹ Hằng
Nguyễn Ngọc Mỹ Hằng
Ngày sinh: 11-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vũ Nguyễn Châu Giang
Vũ Nguyễn Châu Giang
Ngày sinh: 04-01 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Xuân Quốc
Lê Xuân Quốc
Ngày sinh: 25-10 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trương Thị Thanh Thảo
Trương Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 01-10 (26)
Long An
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 26-03 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Nguyễn Thị Thanh Thúy
Trần Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 06-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Tải Đặng Bảo Trân
Tải Đặng Bảo Trân
Ngày sinh: 01-08 (25)
Trà Vinh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày sinh: 23-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 05-02 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Tô Thị Kiều Diễm
Tô Thị Kiều Diễm
Ngày sinh: 06-11 (26)
Bình Phước
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thanh Diễm
Lê Thanh Diễm
Ngày sinh: 08-08 (26)
Bến Tre
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hạ Lan Chiêu
Nguyễn Hạ Lan Chiêu
Ngày sinh: 22-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Ngô Thị Hiền
Ngô Thị Hiền
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bắc Giang
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Trần Thị Vinh Hạnh
Trần Thị Vinh Hạnh
Ngày sinh: 23-10 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Thị Ly Ly
Lê Thị Ly Ly
Ngày sinh: 27-04 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Thân Thiên Kim
Thân Thiên Kim
Ngày sinh: 26-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Võ Thị Hồng Ngọc
Võ Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 20-04 (26)
Sông Bé
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Hoàng Kim Uyên
Nguyễn Hoàng Kim Uyên
Ngày sinh: 29-02 (25)
Kon Tum
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà My
Ngày sinh: 05-11 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Bá Luân
Nguyễn Bá Luân
Ngày sinh: 06-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Phạm Hữu Tài
Phạm Hữu Tài
Ngày sinh: 04-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Minh Ngọc
Lê Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 01-01 (26)
Bình Định
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đình Khánh Vũ
Nguyễn Đình Khánh Vũ
Ngày sinh: 10-01 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Bùi Thùy Dương
Bùi Thùy Dương
Ngày sinh: 02-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nhân viên: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam
Phan Thị Thanh Nhàn
Phan Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 14-01 (27)
Bình Định
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Nga
Nguyễn Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 24-11 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Nữ Chiều Oanh
Nguyễn Nữ Chiều Oanh
Ngày sinh: 27-10 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Như ý
Nguyễn Thị Như ý
Ngày sinh: 24-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tá Chánh
Nguyễn Tá Chánh
Ngày sinh: 13-12 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 04-11 (26)
Sông Bé
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đình Đức
Nguyễn Đình Đức
Ngày sinh: 24-12 (26)
Hải Dương
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Mai Thị Hồng Cầm
Mai Thị Hồng Cầm
Ngày sinh: 14-10 (26)
Phú Yên
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Hồ Văn Quý
Hồ Văn Quý
Ngày sinh: 15-12 (27)
Nghệ An
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Hoài Nam
Trần Hoài Nam
Ngày sinh: 26-11 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lỗ Thị Thu
Lỗ Thị Thu
Ngày sinh: 25-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Huỳnh Nguyễn Thúy An
Huỳnh Nguyễn Thúy An
Ngày sinh: 01-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Quốc Đạt
Nguyễn Quốc Đạt
Ngày sinh: 09-10 (27)
Gia Lai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Quốc Hải
Nguyễn Quốc Hải
Ngày sinh: 24-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lại Linh Giang
Lại Linh Giang
Ngày sinh: 30-03 (27)
Quảng Bình
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Thu Hiền
Lê Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 20-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bạch Từ Minh Thu
Bạch Từ Minh Thu
Ngày sinh: 24-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Quốc Khánh
Lê Quốc Khánh
Ngày sinh: 28-02 (28)
Vĩnh Phú
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Phước Tài
Nguyễn Phước Tài
Ngày sinh: 20-12 (28)
Bình Định
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thế Thắng
Nguyễn Thế Thắng
Ngày sinh: 24-12 (28)
Kon Tum
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Thanh Tịnh
Lê Thị Thanh Tịnh
Ngày sinh: 08-06 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Phan Anh Tuấn
Nguyễn Phan Anh Tuấn
Ngày sinh: 21-12 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Chu Mạnh Cường
Chu Mạnh Cường
Ngày sinh: 26-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Âu Thi
Âu Thi
Ngày sinh: 18-09 (28)
Sông Bé
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đoàn Nhã Trúc
Đoàn Nhã Trúc
Ngày sinh: 22-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Vũ Thị Hồng Khanh
Vũ Thị Hồng Khanh
Ngày sinh: 11-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Thị Thanh Loan
Lê Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 07-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Diệc Ngọc Quần
Diệc Ngọc Quần
Ngày sinh: 06-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Ngọc Thùy Vân
Trần Ngọc Thùy Vân
Ngày sinh: 03-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Diễm Hiền
Nguyễn Diễm Hiền
Ngày sinh: 31-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Xưa
Nguyễn Thị Xưa
Ngày sinh: 27-10 (27)
Hà Bắc
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Thùy Dương
Huỳnh Thùy Dương
Ngày sinh: 21-02 (31)
Bạc Liêu
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Hồng Tuấn Linh
Võ Hồng Tuấn Linh
Ngày sinh: 03-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Háu Nhộc Hồng
Háu Nhộc Hồng
Ngày sinh: 15-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 21-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Như Quỳnh
Lê Như Quỳnh
Ngày sinh: 04-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thị Thúy Ngà
Phạm Thị Thúy Ngà
Ngày sinh: 12-03 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Khưu Bạch Thúy Trang
Khưu Bạch Thúy Trang
Ngày sinh: 25-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lương Thị Ngọc Bích
Lương Thị Ngọc Bích
Ngày sinh: 11-07 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Trần Quang Trung
Lê Trần Quang Trung
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Thị Mỹ Dân
Trần Thị Mỹ Dân
Ngày sinh: 01-05 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đàm Thị Mỹ Hạnh
Đàm Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 17-02 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Dương Khánh Hà
Dương Khánh Hà
Ngày sinh: 24-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Mai Thị Kim Hoa
Mai Thị Kim Hoa
Ngày sinh: 13-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lâm Thị Xuân Đào
Lâm Thị Xuân Đào
Ngày sinh: 26-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vũ Lễ Nhật Thiên Thanh
Vũ Lễ Nhật Thiên Thanh
Ngày sinh: 24-09 (27)
Sông Bé
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Mai Xuân Dũng
Mai Xuân Dũng
Ngày sinh: 18-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Tuyết Vân
Lê Thị Tuyết Vân
Ngày sinh: 24-07 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
Ngày sinh: 15-10 (28)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Phi Long
Nguyễn Thị Phi Long
Ngày sinh: 28-04 (29)
Phú Khánh
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Vũ Thị Ngọc Mai
Vũ Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 20-01 (28)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Dương Duy
Dương Duy
Ngày sinh: 16-04 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 06-08 (33)
Bình Phước
Lớp: 06QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)