Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Huỳnh Huệ Trinh
Huỳnh Huệ Trinh
Ngày sinh: 23-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Lê Thị Đài Trang
Lê Thị Đài Trang
Ngày sinh: 19-10 (25)
Bình Dương
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Dương Thị Kim Thoa
Dương Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 25-12 (25)
Long An
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Mằn Quay Và
Mằn Quay Và
Ngày sinh: 22-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Dương Thị Kiều Phượng
Dương Thị Kiều Phượng
Ngày sinh: 19-05 (25)
Phú Yên
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Từ Ngọc Nhi
Từ Ngọc Nhi
Ngày sinh: 14-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thị Kiều Dung
Trần Thị Kiều Dung
Ngày sinh: 30-05 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Trần Thị Bé Hiền
Trần Thị Bé Hiền
Ngày sinh: 16-06 (25)
Bến Tre
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
Ngày sinh: 11-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Khuất Thị Tú Anh
Khuất Thị Tú Anh
Ngày sinh: 08-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Trương Thảo Phương
Trương Thảo Phương
Ngày sinh: 30-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Trịnh Thị Thùy Trang
Trịnh Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 12-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 09-01 (25)
Thuận Hải
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Dương Thị Thùy Vin
Dương Thị Thùy Vin
Ngày sinh: 01-09 (25)
Phú Yên
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đào Ngọc Thanh Trang
Đào Ngọc Thanh Trang
Ngày sinh: 05-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Hoàng Lê Minh Thư
Hoàng Lê Minh Thư
Ngày sinh: 29-04 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 24-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Võ Thị Kiều Trân
Võ Thị Kiều Trân
Ngày sinh: 16-02 (25)
Đăk Lăk
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Thị Bích Trâm
Phạm Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 03-12 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đỗ Ngọc Phương Vy
Đỗ Ngọc Phương Vy
Ngày sinh: 23-05 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phan Ngọc Kim Xuân
Phan Ngọc Kim Xuân
Ngày sinh: 04-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đoàn Thị Phong
Đoàn Thị Phong
Ngày sinh: 24-04 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Đặng Như Ngọc
Đặng Như Ngọc
Ngày sinh: 15-02 (25)
Thuận Hải
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Zắn Trường Thanh
Zắn Trường Thanh
Ngày sinh: 10-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 18-03 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Mai Thế Quốc
Mai Thế Quốc
Ngày sinh: 11-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Hà Thị Hải Hà
Hà Thị Hải Hà
Ngày sinh: 21-10 (25)
Hải Phòng
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Hồng Đào
Nguyễn Hồng Đào
Ngày sinh: 19-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 19-10 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung
Ngày sinh: 01-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Lê Thiên Bảo
Lê Thiên Bảo
Ngày sinh: 20-07 (25)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Trác Hưng
Nguyễn Trác Hưng
Ngày sinh: 10-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Châu Hải
Nguyễn Châu Hải
Ngày sinh: 27-11 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 10-06 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Huỳnh Thanh Diễm
Huỳnh Thanh Diễm
Ngày sinh: 07-04 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Phạm Hoàng Kim Cương
Phạm Hoàng Kim Cương
Ngày sinh: 25-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Kim Chi
Nguyễn Lê Kim Chi
Ngày sinh: 10-01 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Phạm Thùy Giang
Phạm Thùy Giang
Ngày sinh: 01-04 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Ngọc Thiên An
Trần Ngọc Thiên An
Ngày sinh: 22-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Thái Thị Hoài
Thái Thị Hoài
Ngày sinh: 10-09 (26)
Nghệ An
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lê Thùy Linh
Lê Thùy Linh
Ngày sinh: 12-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Mỹ Hường
Huỳnh Thị Mỹ Hường
Ngày sinh: 11-11 (26)
Long An
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Ngày sinh: 14-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
La Bích Ngọc
La Bích Ngọc
Ngày sinh: 12-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Hồng Thanh
Nguyễn Trần Hồng Thanh
Ngày sinh: 17-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Ngô Thị Kim Tiên
Ngô Thị Kim Tiên
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lê Đặng Thị Kiều Tiên
Lê Đặng Thị Kiều Tiên
Ngày sinh: 30-12 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Bùi Tiểu Bình
Bùi Tiểu Bình
Ngày sinh: 04-06 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Hồ Thị Toán
Hồ Thị Toán
Ngày sinh: 20-06 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trần Thị Diễm Trang
Trần Thị Diễm Trang
Ngày sinh: 16-06 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Hồ Huỳnh Trọng
Hồ Huỳnh Trọng
Ngày sinh: 18-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Hoàng Thị Bảo Ngân
Hoàng Thị Bảo Ngân
Ngày sinh: 05-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Cáp Thị Xuân Trà
Cáp Thị Xuân Trà
Ngày sinh: 01-08 (26)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Ngô Thị Diễm My
Ngô Thị Diễm My
Ngày sinh: 16-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Quỳnh Anh
Nguyễn Phương Quỳnh Anh
Ngày sinh: 05-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc ánh Tuyền
Nguyễn Ngọc ánh Tuyền
Ngày sinh: 04-12 (26)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Đỗ Thị Thu Hằng
Đỗ Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 08-08 (26)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lương Thị Thắm
Lương Thị Thắm
Ngày sinh: 06-12 (26)
Sông Bé
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Cao Tiểu Liên
Cao Tiểu Liên
Ngày sinh: 24-05 (26)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 20-08 (27)
Thanh Hoá
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lường Nhục Din
Lường Nhục Din
Ngày sinh: 07-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Vòng Mỹ Kín
Vòng Mỹ Kín
Ngày sinh: 16-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Trần Thị Tuyết Mai
Trần Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 17-03 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Phiên dịch viên: Công ty TNHH Thương Mại Trung Hoàn.
Ngô Thị Kim Thanh
Ngô Thị Kim Thanh
Ngày sinh: 06-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thụy Thùy Ngân
Nguyễn Thụy Thùy Ngân
Ngày sinh: 22-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Nguyễn Hoài Ly Uyên
Nguyễn Hoài Ly Uyên
Ngày sinh: 17-07 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Hà Thị Bích Nhã
Hà Thị Bích Nhã
Ngày sinh: 28-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Phạm Thị Ngọc Tâm
Phạm Thị Ngọc Tâm
Ngày sinh: 19-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Nguyễn Thị Trúc Giang
Nguyễn Thị Trúc Giang
Ngày sinh: 05-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Võ Thị Mỹ Duyên
Võ Thị Mỹ Duyên
Ngày sinh: 21-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Huỳnh Thị Thu Trang
Huỳnh Thị Thu Trang
Ngày sinh: 25-02 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Trần Vũ Việt An
Trần Vũ Việt An
Ngày sinh: 19-07 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Lâm Thanh Trúc
Nguyễn Lâm Thanh Trúc
Ngày sinh: 15-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Đức Nguyên
Nguyễn Đức Nguyên
Ngày sinh: 13-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phạm Thị Hảo
Phạm Thị Hảo
Ngày sinh: 08-02 (27)
Thái Bình
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phan Thị An
Phan Thị An
Ngày sinh: 10-08 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đỗ Thị Lệ
Đỗ Thị Lệ
Ngày sinh: 24-03 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Phạm Đăng Khôi
Nguyễn Phạm Đăng Khôi
Ngày sinh: 04-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Đăng Khoa
Nguyễn Đăng Khoa
Ngày sinh: 09-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Vũ Thị Huê
Vũ Thị Huê
Ngày sinh: 04-04 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Ngày sinh: 06-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đặng Phương Thủy Ngọc
Đặng Phương Thủy Ngọc
Ngày sinh: 16-01 (27)
Nghệ An
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Lan Phương
Nguyễn Thị Lan Phương
Ngày sinh: 15-02 (27)
Quảng Bình
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Võ Thanh Thùy
Võ Thanh Thùy
Ngày sinh: 26-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đặng Thị Thùy Dương
Đặng Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 14-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Võ Ngọc Dũng
Võ Ngọc Dũng
Ngày sinh: 20-12 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trương Cẩm Tú
Trương Cẩm Tú
Ngày sinh: 23-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Trúc Đào
Nguyễn Thị Trúc Đào
Ngày sinh: 11-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Mai Thị Liễu
Mai Thị Liễu
Ngày sinh: 05-09 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Hồng Phương
Nguyễn Lê Hồng Phương
Ngày sinh: 12-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Phạm Bích Tiền
Phạm Bích Tiền
Ngày sinh: 10-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lý Thị Minh Thư
Lý Thị Minh Thư
Ngày sinh: 08-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Lê Ánh
Nguyễn Thị Lê Ánh
Ngày sinh: 09-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo Viên Anh văn: Hệ thống trường Việt - Mỹ
Lê Nguyễn Mạnh Hùng
Lê Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 05-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Minh Thi
Nguyễn Ngọc Minh Thi
Ngày sinh: 10-09 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 07TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Nguyễn Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Kiều Trang
Ngày sinh: 02-03 (28)
Vĩnh Long
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Trần Thị Thoa
Trần Thị Thoa
Ngày sinh: 31-07 (28)
Bến Tre
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Vũ Thị Thanh
Vũ Thị Thanh
Ngày sinh: 13-03 (29)
Bình Phước
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Thu Phương
Nguyễn Thu Phương
Ngày sinh: 01-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Ngô Thụy Mai Thy
Ngô Thụy Mai Thy
Ngày sinh: 23-09 (28)
TP.HCM
Lớp: 07AV2D
Tiếng Anh (2008)