Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Nguyễn Minh Thạch Thảo
Nguyễn Minh Thạch Thảo
Ngày sinh: 23-10 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12000101
Ngôn ngữ Anh
Chướng Thanh Liên
Chướng Thanh Liên
Ngày sinh: 28-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11000201
Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngụy Thanh Phương
Ngụy Thanh Phương
Ngày sinh: 03-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11000103
Ngôn ngữ Anh
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
Ngày sinh: 01-11 (28)
Lớp: 08TA1D
Tiếng Trung Quốc
Kế toán.: Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam.
Đặng Thị Cẩm Tú
Đặng Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 20-09 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 13000109
Tiếng Anh
Huỳnh Huệ Trinh
Huỳnh Huệ Trinh
Ngày sinh: 23-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Châu Vĩnh Thanh
Châu Vĩnh Thanh
Ngày sinh: 17-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Đại Qui
Trần Đại Qui
Ngày sinh: 22-12 (25)
Gia Lai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Háu Cún Mùi
Háu Cún Mùi
Ngày sinh: 02-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Lê Thị Thanh Trúc
Lê Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 18-08 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Phạm Thị Ngọc Trâm
Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 07-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Lok Wai Phụng
Lok Wai Phụng
Ngày sinh: 14-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thị Kiều Dung
Trần Thị Kiều Dung
Ngày sinh: 30-05 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Trần Thị Bé Hiền
Trần Thị Bé Hiền
Ngày sinh: 16-06 (26)
Bến Tre
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Lý Văn Đức
Lý Văn Đức
Ngày sinh: 28-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Khuất Thị Tú Anh
Khuất Thị Tú Anh
Ngày sinh: 08-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Mai Thanh Lâm
Mai Thanh Lâm
Ngày sinh: 02-12 (27)
Tiền Giang
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Dương Hồng Diệu
Dương Hồng Diệu
Ngày sinh: 05-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Phạm Thị Thư
Phạm Thị Thư
Ngày sinh: 08-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày sinh: 30-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
Ngày sinh: 29-02 (26)
Long An
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Huỳnh Kim Toàn
Huỳnh Kim Toàn
Ngày sinh: 20-06 (28)
Bình Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Lê Võ Kim Tiếng
Lê Võ Kim Tiếng
Ngày sinh: 29-06 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Bích Tuyền
Trần Bích Tuyền
Ngày sinh: 14-10 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 08-03 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Thanh
Nguyễn Phương Thanh
Ngày sinh: 02-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Nguyễn Thị Hoàng Trúc
Phạm Nguyễn Thị Hoàng Trúc
Ngày sinh: 08-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Nhật Lan Thanh
Trần Nhật Lan Thanh
Ngày sinh: 05-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Võ Thành Nhân
Võ Thành Nhân
Ngày sinh: 06-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Ngày sinh: 08-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Tú Quyên
Nguyễn Tú Quyên
Ngày sinh: 17-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Ngày sinh: 17-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Ngô Huỳnh Yến Nhi
Ngô Huỳnh Yến Nhi
Ngày sinh: 19-12 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Phạm Thị Mỹ Duyên
Phạm Thị Mỹ Duyên
Ngày sinh: 10-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung
Ngày sinh: 01-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Phạm Thanh Kim Cúc
Phạm Thanh Kim Cúc
Ngày sinh: 14-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Minh Hiếu
Nguyễn Ngọc Minh Hiếu
Ngày sinh: 25-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 04-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Ai
Nguyễn Thị Kim Ai
Ngày sinh: 16-05 (27)
An Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Linh Huệ
Nguyễn Thị Linh Huệ
Ngày sinh: 29-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phạm Kim Ngân
Phạm Kim Ngân
Ngày sinh: 24-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Lê Thị Trúc Ly
Lê Thị Trúc Ly
Ngày sinh: 25-12 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Ngày sinh: 14-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lê Thị Thu Ngọc
Lê Thị Thu Ngọc
Ngày sinh: 16-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phan Thị Hồng Nhung
Phan Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 26-11 (27)
Long An
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Khoa Thiện
Nguyễn Khoa Thiện
Ngày sinh: 14-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Bùi Tiểu Bình
Bùi Tiểu Bình
Ngày sinh: 04-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Thị Diễm Trang
Trần Thị Diễm Trang
Ngày sinh: 16-06 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Hồ Huỳnh Trọng
Hồ Huỳnh Trọng
Ngày sinh: 18-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trần Thị Hường
Trần Thị Hường
Ngày sinh: 06-08 (31)
Nam Định
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trịnh Thảo Nguyên
Trịnh Thảo Nguyên
Ngày sinh: 24-02 (27)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trương Thị Thu Hằng
Trương Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 29-01 (28)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trịnh Thị Thanh Xuân
Trịnh Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 10-05 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lương Chí Cẩm
Lương Chí Cẩm
Ngày sinh: 17-04 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lý Sĩ Châu
Lý Sĩ Châu
Ngày sinh: 10-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Tăng Thy Mẫn
Tăng Thy Mẫn
Ngày sinh: 14-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Từ ái Linh
Từ ái Linh
Ngày sinh: 18-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Tố Trâm
Nguyễn Thị Tố Trâm
Ngày sinh: 25-07 (28)
Vĩnh Long
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Kiều Thị Kim Tuyền
Kiều Thị Kim Tuyền
Ngày sinh: 10-10 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Lê Thị Bảo Ngân
Lê Thị Bảo Ngân
Ngày sinh: 09-07 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Lâm Anh Thư
Lâm Anh Thư
Ngày sinh: 18-04 (28)
Bình Định
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Hà Thị Bích Nhã
Hà Thị Bích Nhã
Ngày sinh: 28-11 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Ngày sinh: 11-03 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Thị Huyền Trâm
Nguyễn Thị Huyền Trâm
Ngày sinh: 20-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Thị Trúc Giang
Nguyễn Thị Trúc Giang
Ngày sinh: 05-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Lê Thị Ngọc Diệu
Lê Thị Ngọc Diệu
Ngày sinh: 28-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Chung Dao Hồng
Chung Dao Hồng
Ngày sinh: 14-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Đàm Thị Thu Thảo
Đàm Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 19-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Thanh
Nguyễn Thị Hà Thanh
Ngày sinh: 01-03 (29)
Bạc Liêu
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị ý Nhi
Nguyễn Thị ý Nhi
Ngày sinh: 02-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Đức Nguyên
Nguyễn Đức Nguyên
Ngày sinh: 13-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Giang Khiết Ly
Giang Khiết Ly
Ngày sinh: 04-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng
Ngày sinh: 17-11 (28)
Hà Tây
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Tú Vân
Nguyễn Thị Tú Vân
Ngày sinh: 19-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phan Nguyễn Thanh Trúc
Phan Nguyễn Thanh Trúc
Ngày sinh: 15-08 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trần Kim Hải
Trần Kim Hải
Ngày sinh: 13-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Lan Phương
Nguyễn Thị Lan Phương
Ngày sinh: 15-02 (28)
Quảng Bình
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Vũ Thị Nhung
Vũ Thị Nhung
Ngày sinh: 25-11 (28)
Hải Hưng
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 15-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Ngày sinh: 10-06 (28)
Hà Nội
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Dương Thị Hải Yến
Dương Thị Hải Yến
Ngày sinh: 06-04 (28)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thủy Trúc
Nguyễn Thủy Trúc
Ngày sinh: 15-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đinh Thị Thu Trang
Đinh Thị Thu Trang
Ngày sinh: 05-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Võ Ngọc Dũng
Võ Ngọc Dũng
Ngày sinh: 20-12 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đinh Thị Thanh Trúc
Đinh Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 03-03 (29)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Anh Thư
Nguyễn Trần Anh Thư
Ngày sinh: 09-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nhân viên: Công ty TNHH Framas Korea Vina.
Văn Thị Hằng
Văn Thị Hằng
Ngày sinh: 12-12 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đinh Vũ Phương Linh
Đinh Vũ Phương Linh
Ngày sinh: 21-04 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Mai Thị Liễu
Mai Thị Liễu
Ngày sinh: 05-09 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 04-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường THCS Chuẩn Quốc Gia Nguyễn Gia Thiều, Q11, Tp. HCM
Nguyễn Vinh Phú
Nguyễn Vinh Phú
Ngày sinh: 10-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Bùi Ngọc Anh Vũ
Bùi Ngọc Anh Vũ
Ngày sinh: 09-11 (28)
Gia Lai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đinh Hòa Thuận
Đinh Hòa Thuận
Ngày sinh: 20-01 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo Viên Anh văn: Trường Tiểu học Trần Danh Lâm
Nguyễn Ngọc Minh Thi
Nguyễn Ngọc Minh Thi
Ngày sinh: 10-09 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 07TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Đặng Trần Anh Thư
Đặng Trần Anh Thư
Ngày sinh: 06-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Kiều Trang
Ngày sinh: 02-03 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Thị Mộng Thúy
Nguyễn Thị Mộng Thúy
Ngày sinh: 10-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 14-01 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Bùi Xuân Bách
Bùi Xuân Bách
Ngày sinh: 29-10 (30)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)
Vũ Thị Kim Anh
Vũ Thị Kim Anh
Ngày sinh: 02-02 (30)
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)