Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Châu Vĩnh Thanh
Châu Vĩnh Thanh
Ngày sinh: 17-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Háu Cún Mùi
Háu Cún Mùi
Ngày sinh: 02-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Bùi Thị Duyên
Bùi Thị Duyên
Ngày sinh: 18-10 (25)
Sông Bé
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Thúy Vân
Nguyễn Thị Thúy Vân
Ngày sinh: 17-06 (25)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thanh Tuyền
Trần Thanh Tuyền
Ngày sinh: 13-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trương Thục Liên
Trương Thục Liên
Ngày sinh: 14-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Ngô Thị Ngọc Mai
Ngô Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 19-07 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
Ngày sinh: 11-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày sinh: 13-03 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Trương Ngọc Trâm
Trương Ngọc Trâm
Ngày sinh: 23-07 (25)
Cà Mau
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phún Kim Phụng
Phún Kim Phụng
Ngày sinh: 27-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày sinh: 30-05 (25)
Bến Tre
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Cao Thị Ngọc Vy
Cao Thị Ngọc Vy
Ngày sinh: 08-02 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Hoàng Lê Minh Thư
Hoàng Lê Minh Thư
Ngày sinh: 29-04 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Thị Thanh Thảo
Phạm Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 06-01 (25)
Sông Bé
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Thai
Nguyễn Thị Kim Thai
Ngày sinh: 20-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Thảo Trúc
Nguyễn Trần Thảo Trúc
Ngày sinh: 23-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 24-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Võ Thị Kiều Trân
Võ Thị Kiều Trân
Ngày sinh: 16-02 (25)
Đăk Lăk
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Thanh Vy
Trần Thanh Vy
Ngày sinh: 03-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Lê Thuận Thiên
Lê Thuận Thiên
Ngày sinh: 06-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Võ Thành Nhân
Võ Thành Nhân
Ngày sinh: 06-01 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Ngô Huỳnh Yến Nhi
Ngô Huỳnh Yến Nhi
Ngày sinh: 19-12 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thành Sang
Nguyễn Thành Sang
Ngày sinh: 17-05 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
La Huỳnh Phước
La Huỳnh Phước
Ngày sinh: 06-06 (25)
Long An
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Kim Ngân
Huỳnh Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 12-04 (25)
Long An
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Hà
Lê Thị Bích Hà
Ngày sinh: 14-11 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Trầm Tuyết Hạnh
Trầm Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 26-04 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 19-10 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Thanh Hằng
Nguyễn Thụy Thanh Hằng
Ngày sinh: 04-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Châu Hải
Nguyễn Châu Hải
Ngày sinh: 27-11 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Hoàng
Nguyễn Thanh Hoàng
Ngày sinh: 22-04 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Bùi Thị Hoài
Bùi Thị Hoài
Ngày sinh: 02-10 (25)
Thái Bình
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 10-06 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Kim Chi
Nguyễn Lê Kim Chi
Ngày sinh: 10-01 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Vy Hoài Ân
Vy Hoài Ân
Ngày sinh: 30-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Tuyết Vân
Huỳnh Thị Tuyết Vân
Ngày sinh: 14-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thành Đức
Nguyễn Thành Đức
Ngày sinh: 10-03 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Ngô Thị Phượng Hằng
Ngô Thị Phượng Hằng
Ngày sinh: 06-10 (26)
Bình Định
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lâm Tấn Lợi
Lâm Tấn Lợi
Ngày sinh: 16-04 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giáo viên Anh văn: Trung tâm Ngoại ngữ không gian
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 25-12 (26)
Hải Hưng
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Dương Hoàng Nhật
Nguyễn Dương Hoàng Nhật
Ngày sinh: 28-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Thùy Trang
Nguyễn Lê Thùy Trang
Ngày sinh: 02-01 (26)
Bến Tre
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Đặng Thị Phi Yến
Đặng Thị Phi Yến
Ngày sinh: 22-11 (26)
Bến Tre
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Hoàng Khánh Vy
Nguyễn Hoàng Khánh Vy
Ngày sinh: 21-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Hồ Thị Như Uyên
Hồ Thị Như Uyên
Ngày sinh: 05-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Ngọc Huyền Trân
Trần Ngọc Huyền Trân
Ngày sinh: 12-05 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Khoa Thiện
Nguyễn Khoa Thiện
Ngày sinh: 14-04 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
Ngày sinh: 27-10 (26)
Minh Hải
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Huỳnh Kim Huệ
Huỳnh Kim Huệ
Ngày sinh: 12-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Hoàng Thị Bảo Ngân
Hoàng Thị Bảo Ngân
Ngày sinh: 05-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Nguyệt
Nguyễn Minh Nguyệt
Ngày sinh: 18-05 (26)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 20-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Quỳnh Anh
Nguyễn Phương Quỳnh Anh
Ngày sinh: 05-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Dương Minh Tú
Dương Minh Tú
Ngày sinh: 12-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Vòng Lày Hồng
Vòng Lày Hồng
Ngày sinh: 08-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Vòng Mỹ Kín
Vòng Mỹ Kín
Ngày sinh: 16-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Lê Thanh Dũng
Lê Thanh Dũng
Ngày sinh: 05-08 (27)
Quảng Trị
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Ngô Thị Kim Thanh
Ngô Thị Kim Thanh
Ngày sinh: 06-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Phạm Lê Phương Quỳnh
Phạm Lê Phương Quỳnh
Ngày sinh: 18-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Lê Thị Bảo Ngân
Lê Thị Bảo Ngân
Ngày sinh: 09-07 (27)
Bến Tre
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Nguyễn Thúy Vy
Nguyễn Thúy Vy
Ngày sinh: 23-07 (28)
Bình Định
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Dương Thị Ngọc Yến
Dương Thị Ngọc Yến
Ngày sinh: 20-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Bùi Duy Thanh
Bùi Duy Thanh
Ngày sinh: 13-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Chung Dao Hồng
Chung Dao Hồng
Ngày sinh: 14-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Lê Việt Cường
Lê Việt Cường
Ngày sinh: 26-08 (33)
Phú Yên
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Thị Hà Thanh
Nguyễn Thị Hà Thanh
Ngày sinh: 01-03 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Đức Nguyên
Nguyễn Đức Nguyên
Ngày sinh: 13-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Tùng
Nguyễn Hoàng Tùng
Ngày sinh: 31-01 (30)
Bình Định
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 22-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trần Kim Hải
Trần Kim Hải
Ngày sinh: 13-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Lâm Thị Kiều Lang
Lâm Thị Kiều Lang
Ngày sinh: 26-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đặng Phương Thủy Ngọc
Đặng Phương Thủy Ngọc
Ngày sinh: 16-01 (27)
Nghệ An
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trương Thị Mai
Trương Thị Mai
Ngày sinh: 04-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Danh Kim Ngọc Quyền
Danh Kim Ngọc Quyền
Ngày sinh: 04-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 15-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo
Ngày sinh: 02-08 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thủy Trúc
Nguyễn Thủy Trúc
Ngày sinh: 15-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Đại Dương
Nguyễn Đại Dương
Ngày sinh: 27-03 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Anh Thư
Nguyễn Trần Anh Thư
Ngày sinh: 09-11 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nhân viên: Công ty TNHH Framas Korea Vina.
Lê Thị Lệ Nguyệt
Lê Thị Lệ Nguyệt
Ngày sinh: 24-05 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 29-11 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Bích Vân
Nguyễn Thị Bích Vân
Ngày sinh: 10-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Ân Huệ
Nguyễn Ân Huệ
Ngày sinh: 21-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trần Thị Thanh Hằng
Trần Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 29-08 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Thị Mỹ Hằng
Lê Thị Mỹ Hằng
Ngày sinh: 16-04 (27)
Long An
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Kiều Thị Cẩm Hằng
Kiều Thị Cẩm Hằng
Ngày sinh: 22-03 (28)
Long An
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Ngày sinh: 09-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trần Lê Đăng Khoa
Trần Lê Đăng Khoa
Ngày sinh: 18-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Q11. Tp. HCM
Văn Thị Hằng
Văn Thị Hằng
Ngày sinh: 12-12 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đinh Vũ Phương Linh
Đinh Vũ Phương Linh
Ngày sinh: 21-04 (27)
Hậu Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Ngô Thị Tiểu Yến
Ngô Thị Tiểu Yến
Ngày sinh: 16-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Hồng Phương
Nguyễn Lê Hồng Phương
Ngày sinh: 12-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đỗ Thiên Thanh
Đỗ Thiên Thanh
Ngày sinh: 07-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Trương Thị Thùy Trang
Nguyễn Trương Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 10-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đinh Hòa Thuận
Đinh Hòa Thuận
Ngày sinh: 20-01 (27)
Sông Bé
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo Viên Anh văn: Trường Tiểu học Trần Danh Lâm
Từ Thị Thùy Trinh
Từ Thị Thùy Trinh
Ngày sinh: 04-09 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Phan Thị Huê
Phan Thị Huê
Ngày sinh: 16-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đặng Thị Hoàng ánh
Đặng Thị Hoàng ánh
Ngày sinh: 18-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Lê Hồng Hạnh
Nguyễn Lê Hồng Hạnh
Ngày sinh: 14-02 (30)
TPHCM
Lớp: 06AV3D
Tiếng Anh (2008)