Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Nguyễn Minh Thạch Thảo
Nguyễn Minh Thạch Thảo
Ngày sinh: 23-10 (23)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12000101
Ngôn ngữ Anh
Tăng Ngô Linh Linh
Tăng Ngô Linh Linh
Ngày sinh: 12-02 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11000201
Ngôn ngữ Trung Quốc
Đặng Chắn Lìn
Đặng Chắn Lìn
Ngày sinh: 12-09 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11000201
Ngôn ngữ Trung Quốc
Lê Thị Đài Trang
Lê Thị Đài Trang
Ngày sinh: 19-10 (25)
Bình Dương
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Bùi Thị Sinh
Bùi Thị Sinh
Ngày sinh: 12-07 (25)
Hải Dương
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thị Kiều Phương
Trần Thị Kiều Phương
Ngày sinh: 08-08 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Háu Cún Mùi
Háu Cún Mùi
Ngày sinh: 02-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Lê Thị Thanh Trúc
Lê Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 18-08 (25)
Khánh Hoà
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 07-10 (25)
Bình Dương
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Phạm Thị Ngọc Trâm
Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 07-08 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Ngô Thị Ngọc Mai
Ngô Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 19-07 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Đặng Nguyễn Cẩm Giang
Đặng Nguyễn Cẩm Giang
Ngày sinh: 01-11 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày sinh: 13-03 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Khuất Thị Tú Anh
Khuất Thị Tú Anh
Ngày sinh: 08-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Trương Thảo Phương
Trương Thảo Phương
Ngày sinh: 30-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Diễm Thanh
Nguyễn Thị Diễm Thanh
Ngày sinh: 22-11 (25)
Bình Định
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Từ Bội Ngọc
Từ Bội Ngọc
Ngày sinh: 07-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Bùi Vũ Thị Lê Uyên
Bùi Vũ Thị Lê Uyên
Ngày sinh: 08-02 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 09-01 (25)
Thuận Hải
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trương Hoàng Yến
Trương Hoàng Yến
Ngày sinh: 23-01 (25)
Sông Bé
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Bích Tuyền
Trần Bích Tuyền
Ngày sinh: 14-10 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Thị Bích Trâm
Phạm Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 03-12 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Thanh Vy
Trần Thanh Vy
Ngày sinh: 03-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đoàn Thị Phong
Đoàn Thị Phong
Ngày sinh: 24-04 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 18-03 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Diệu Linh
Nguyễn Thị Diệu Linh
Ngày sinh: 20-08 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Cao Hồng Phương
Cao Hồng Phương
Ngày sinh: 02-01 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Ngô Huỳnh Yến Nhi
Ngô Huỳnh Yến Nhi
Ngày sinh: 19-12 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Hà
Lê Thị Bích Hà
Ngày sinh: 14-11 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Trầm Tuyết Hạnh
Trầm Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 26-04 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Phạm Thanh Kim Cúc
Phạm Thanh Kim Cúc
Ngày sinh: 14-10 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Huỳnh Thanh Diễm
Huỳnh Thanh Diễm
Ngày sinh: 07-04 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Ngô Ngọc Tuyền
Ngô Ngọc Tuyền
Ngày sinh: 01-06 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Chuyên viên Events: Bonbon Restaurant, Bar & Coffee
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 04-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phạm Thùy Giang
Phạm Thùy Giang
Ngày sinh: 01-04 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 27-03 (27)
Long An
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Hữu Nghị
Trần Hữu Nghị
Ngày sinh: 20-02 (26)
Minh Hải
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 21-01 (26)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Lâm Tấn Lợi
Lâm Tấn Lợi
Ngày sinh: 16-04 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giáo viên Anh văn: Trung tâm Ngoại ngữ không gian
Nguyễn Dương Hoàng Nhật
Nguyễn Dương Hoàng Nhật
Ngày sinh: 28-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lê Thị Thu Ngọc
Lê Thị Thu Ngọc
Ngày sinh: 16-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Minh
Nguyễn Lê Minh
Ngày sinh: 22-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Đặng Thị Phi Yến
Đặng Thị Phi Yến
Ngày sinh: 22-11 (26)
Bến Tre
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Hồ Thị Như Uyên
Hồ Thị Như Uyên
Ngày sinh: 05-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Ngọc Huyền Trân
Trần Ngọc Huyền Trân
Ngày sinh: 12-05 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Thị Ni Na
Trần Thị Ni Na
Ngày sinh: 15-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Nhật Duy
Nguyễn Lê Nhật Duy
Ngày sinh: 01-02 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Thị Diễm Trang
Trần Thị Diễm Trang
Ngày sinh: 16-06 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trần Thị Hường
Trần Thị Hường
Ngày sinh: 06-08 (30)
Nam Định
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Phạm Thái Bình
Phạm Thái Bình
Ngày sinh: 05-06 (26)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Trịnh Thị Thanh Xuân
Trịnh Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 10-05 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Chu Thị Huyền Trang
Chu Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 18-03 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Đỗ Thị Thu Hằng
Đỗ Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 08-08 (26)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Hồ Thị Thanh Hương
Hồ Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 24-05 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Xương Bích Ly
Xương Bích Ly
Ngày sinh: 23-05 (26)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 20-08 (27)
Thanh Hoá
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Vòng Lày Hồng
Vòng Lày Hồng
Ngày sinh: 08-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Nguyễn Phong Nhã
Nguyễn Phong Nhã
Ngày sinh: 24-05 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Lê Thanh Dũng
Lê Thanh Dũng
Ngày sinh: 05-08 (27)
Quảng Trị
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Bích Hiển
Nguyễn Thị Bích Hiển
Ngày sinh: 21-08 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Diễm Trinh
Nguyễn Thị Diễm Trinh
Ngày sinh: 23-03 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Nguyễn Hoài Ly Uyên
Nguyễn Hoài Ly Uyên
Ngày sinh: 17-07 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Đàm Thị Thu Thảo
Đàm Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 19-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị ý Nhi
Nguyễn Thị ý Nhi
Ngày sinh: 02-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng
Ngày sinh: 17-11 (27)
Hà Tây
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Khương Thị Mai Thùy
Khương Thị Mai Thùy
Ngày sinh: 14-12 (27)
Hoàng Liên Sơn
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Lý Thị Thanh Bình
Lý Thị Thanh Bình
Ngày sinh: 14-12 (27)
Minh Hải
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đỗ Thị Lệ
Đỗ Thị Lệ
Ngày sinh: 24-03 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Phạm Đăng Khôi
Nguyễn Phạm Đăng Khôi
Ngày sinh: 04-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Vũ Thị Huê
Vũ Thị Huê
Ngày sinh: 04-04 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Huỳnh Cao Lĩnh
Huỳnh Cao Lĩnh
Ngày sinh: 08-01 (27)
Long An
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trương Thị Liên
Trương Thị Liên
Ngày sinh: 05-05 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Diễm Thông
Huỳnh Thị Diễm Thông
Ngày sinh: 06-12 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thủy Trúc
Nguyễn Thủy Trúc
Ngày sinh: 15-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đinh Thị Thanh Trúc
Đinh Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 03-03 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trần Thị Mỹ Kiều
Trần Thị Mỹ Kiều
Ngày sinh: 10-02 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trương Cẩm Tú
Trương Cẩm Tú
Ngày sinh: 23-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Thị Minh Hiếu
Lê Thị Minh Hiếu
Ngày sinh: 07-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Thạch Thị Ngọc Nữ
Thạch Thị Ngọc Nữ
Ngày sinh: 09-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lưu Nguyễn Trầm Nhung
Lưu Nguyễn Trầm Nhung
Ngày sinh: 19-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Mai Thị Liễu
Mai Thị Liễu
Ngày sinh: 05-09 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 05-09 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường THCS Chuẩn Quốc Gia Nguyễn Gia Thiều, Q11, Tp. HCM
Đỗ Thiên Thanh
Đỗ Thiên Thanh
Ngày sinh: 07-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Vinh Phú
Nguyễn Vinh Phú
Ngày sinh: 10-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Bùi Ngọc Anh Vũ
Bùi Ngọc Anh Vũ
Ngày sinh: 09-11 (27)
Gia Lai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Thị Xuân Trang
Lê Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 03-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Phạm Bích Tiền
Phạm Bích Tiền
Ngày sinh: 10-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Phạm Thị Kim Dung
Phạm Thị Kim Dung
Ngày sinh: 21-11 (29)
Nam Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Lê Ánh
Nguyễn Thị Lê Ánh
Ngày sinh: 09-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo Viên Anh văn: Hệ thống trường Việt - Mỹ
Phan Thị Huê
Phan Thị Huê
Ngày sinh: 16-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Minh Thi
Nguyễn Ngọc Minh Thi
Ngày sinh: 10-09 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 07TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Trần Mộng Thúy An
Trần Mộng Thúy An
Ngày sinh: 27-03 (28)
TPHCM
Lớp: 07TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Lê Thị Tuyết Thanh
Lê Thị Tuyết Thanh
Ngày sinh: 24-09 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Thị Mộng Thúy
Nguyễn Thị Mộng Thúy
Ngày sinh: 10-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Thu Phương
Nguyễn Thu Phương
Ngày sinh: 01-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 14-01 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Ngô Thụy Mai Thy
Ngô Thụy Mai Thy
Ngày sinh: 23-09 (28)
TP.HCM
Lớp: 07AV2D
Tiếng Anh (2008)
Lê Thị Cẩm Hồng
Lê Thị Cẩm Hồng
Ngày sinh: 21-02 (29)
Bình Dương
Lớp: 06TA3D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Ngày sinh: 07-11 (31)
Long An
Lớp: 06TA3D
Trung - Anh (2008)
Đặng Thị Hoàng ánh
Đặng Thị Hoàng ánh
Ngày sinh: 18-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)