Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Ngô Huệ Bình
Ngô Huệ Bình
Ngày sinh: 21-04 (23)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12000201
Ngôn ngữ Trung Quốc
Nguyễn Minh Thạch Thảo
Nguyễn Minh Thạch Thảo
Ngày sinh: 23-10 (23)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12000101
Ngôn ngữ Anh
Chướng Thanh Liên
Chướng Thanh Liên
Ngày sinh: 28-03 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11000201
Ngôn ngữ Trung Quốc
Kiều Thị Mỹ Trưng
Kiều Thị Mỹ Trưng
Ngày sinh: 20-02 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thị Kiều Phương
Trần Thị Kiều Phương
Ngày sinh: 08-08 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Háu Cún Mùi
Háu Cún Mùi
Ngày sinh: 02-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Mằn Quay Và
Mằn Quay Và
Ngày sinh: 22-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Thúy Vân
Nguyễn Thị Thúy Vân
Ngày sinh: 17-06 (25)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thanh Tuyền
Trần Thanh Tuyền
Ngày sinh: 13-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Phạm Thị Ngọc Trâm
Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 07-08 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Vũ Thiên Vũ
Vũ Thiên Vũ
Ngày sinh: 15-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Dương Thị Kiều Phượng
Dương Thị Kiều Phượng
Ngày sinh: 19-05 (25)
Phú Yên
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Lý Sếnh Phông
Lý Sếnh Phông
Ngày sinh: 15-10 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thị Kiều Dung
Trần Thị Kiều Dung
Ngày sinh: 30-05 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Huỳnh Hoàng Ân
Huỳnh Hoàng Ân
Ngày sinh: 15-07 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Trương Thảo Phương
Trương Thảo Phương
Ngày sinh: 30-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Phún Kim Phụng
Phún Kim Phụng
Ngày sinh: 27-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Từ Bội Ngọc
Từ Bội Ngọc
Ngày sinh: 07-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Dương Hồng Diệu
Dương Hồng Diệu
Ngày sinh: 05-04 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày sinh: 30-05 (25)
Bến Tre
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Vũ Thị Thu Thủy
Vũ Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 12-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 02-02 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trương Hoàng Yến
Trương Hoàng Yến
Ngày sinh: 23-01 (25)
Sông Bé
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Bích Tuyền
Trần Bích Tuyền
Ngày sinh: 14-10 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đào Ngọc Thanh Trang
Đào Ngọc Thanh Trang
Ngày sinh: 05-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Thị Thanh Thảo
Phạm Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 06-01 (25)
Sông Bé
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Trúc
Lê Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 25-09 (25)
Bến Tre
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Vũ Thanh Trâm
Phạm Vũ Thanh Trâm
Ngày sinh: 11-06 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Thanh Vy
Trần Thanh Vy
Ngày sinh: 03-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đỗ Ngọc Phương Vy
Đỗ Ngọc Phương Vy
Ngày sinh: 23-05 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Nhật Lan Thanh
Trần Nhật Lan Thanh
Ngày sinh: 05-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Cao Hồng Phương
Cao Hồng Phương
Ngày sinh: 02-01 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kiều Loan
Nguyễn Thị Kiều Loan
Ngày sinh: 07-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thành Sang
Nguyễn Thành Sang
Ngày sinh: 17-05 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Quách Ngọc Thúy Đoan
Quách Ngọc Thúy Đoan
Ngày sinh: 07-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 19-10 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Phạm Thị Mỹ Duyên
Phạm Thị Mỹ Duyên
Ngày sinh: 10-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Dung
Trần Thị Phương Dung
Ngày sinh: 26-08 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 27-03 (25)
Nghệ An
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Bùi Thị Mỹ Hằng
Bùi Thị Mỹ Hằng
Ngày sinh: 11-02 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Lê Thiên Bảo
Lê Thiên Bảo
Ngày sinh: 20-07 (25)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Lê Vũ Đức Duy
Lê Vũ Đức Duy
Ngày sinh: 09-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Phạm Thị Bích Huyền
Phạm Thị Bích Huyền
Ngày sinh: 28-01 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 25-04 (25)
Bến Tre
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Võ Thị Kim Thủy
Võ Thị Kim Thủy
Ngày sinh: 21-06 (26)
An Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thành Đức
Nguyễn Thành Đức
Ngày sinh: 10-03 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 27-03 (27)
Long An
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lâm Tấn Lợi
Lâm Tấn Lợi
Ngày sinh: 16-04 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giáo viên Anh văn: Trung tâm Ngoại ngữ không gian
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 25-12 (26)
Hải Hưng
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Ngày sinh: 14-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Như Khánh Trang
Trần Như Khánh Trang
Ngày sinh: 20-01 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phan Thùy Trang
Phan Thùy Trang
Ngày sinh: 05-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Ngô Thị Kim Tiên
Ngô Thị Kim Tiên
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lâm Thị Huỳnh Như
Lâm Thị Huỳnh Như
Ngày sinh: 06-10 (26)
Trà Vinh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường Anh Ngữ Quốc Tế Nam Mỹ & Trường Anh Ngữ New york
Trần Thị Ni Na
Trần Thị Ni Na
Ngày sinh: 15-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trần Thị Tâm
Trần Thị Tâm
Ngày sinh: 08-03 (26)
Hà Tây
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
Ngày sinh: 27-10 (26)
Minh Hải
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 20-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Xuân Thanh Thanh
Nguyễn Xuân Thanh Thanh
Ngày sinh: 01-07 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Ngọc Diễm
Huỳnh Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 12-08 (26)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 20-08 (27)
Thanh Hoá
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lường Nhục Din
Lường Nhục Din
Ngày sinh: 07-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Chí Nhục Hoa
Chí Nhục Hoa
Ngày sinh: 07-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Võ Lê Ngân Trâm
Võ Lê Ngân Trâm
Ngày sinh: 12-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Lâm Anh Thư
Lâm Anh Thư
Ngày sinh: 18-04 (27)
Bình Định
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Nguyễn Thúy Vy
Nguyễn Thúy Vy
Ngày sinh: 23-07 (28)
Bình Định
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Phùng Thị ánh Nguyệt
Phùng Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 15-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Chung Dao Hồng
Chung Dao Hồng
Ngày sinh: 14-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Thị Tú Vân
Nguyễn Thị Tú Vân
Ngày sinh: 19-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Lâm Thị Kiều Lang
Lâm Thị Kiều Lang
Ngày sinh: 26-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Phạm Đăng Khôi
Nguyễn Phạm Đăng Khôi
Ngày sinh: 04-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thúy Nga
Nguyễn Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 22-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 15-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Lê Thùy Trang
Lê Thùy Trang
Ngày sinh: 24-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường Anh ngữ giao tiếp quốc tế Leecam
Nguyễn Thủy Trúc
Nguyễn Thủy Trúc
Ngày sinh: 15-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phùng Kim Chi
Phùng Kim Chi
Ngày sinh: 03-03 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Anh Thư
Nguyễn Trần Anh Thư
Ngày sinh: 09-11 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nhân viên: Công ty TNHH Framas Korea Vina.
Lê Thị Lệ Nguyệt
Lê Thị Lệ Nguyệt
Ngày sinh: 24-05 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trương Cẩm Tú
Trương Cẩm Tú
Ngày sinh: 23-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Ân Huệ
Nguyễn Ân Huệ
Ngày sinh: 21-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Thị Mỹ Hằng
Lê Thị Mỹ Hằng
Ngày sinh: 16-04 (27)
Long An
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Thị Minh Hiếu
Lê Thị Minh Hiếu
Ngày sinh: 07-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lưu Nguyễn Trầm Nhung
Lưu Nguyễn Trầm Nhung
Ngày sinh: 19-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Mai Thị Liễu
Mai Thị Liễu
Ngày sinh: 05-09 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Phạm Thị Tâm
Phạm Thị Tâm
Ngày sinh: 15-10 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đỗ Thiên Thanh
Đỗ Thiên Thanh
Ngày sinh: 07-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Vinh Phú
Nguyễn Vinh Phú
Ngày sinh: 10-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Bùi Ngọc Anh Vũ
Bùi Ngọc Anh Vũ
Ngày sinh: 09-11 (27)
Gia Lai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Thị Xuân Trang
Lê Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 03-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Phạm Bích Tiền
Phạm Bích Tiền
Ngày sinh: 10-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Từ Thị Thùy Trinh
Từ Thị Thùy Trinh
Ngày sinh: 04-09 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Bùi Văn Bình
Bùi Văn Bình
Ngày sinh: 01-09 (27)
Trà Vinh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đặng Trần Anh Thư
Đặng Trần Anh Thư
Ngày sinh: 06-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Lê Thị Hát
Lê Thị Hát
Ngày sinh: 21-06 (28)
Vĩnh Long
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Thị Mộng Thúy
Nguyễn Thị Mộng Thúy
Ngày sinh: 10-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Trần Thị Thoa
Trần Thị Thoa
Ngày sinh: 31-07 (28)
Bến Tre
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Thu Phương
Nguyễn Thu Phương
Ngày sinh: 01-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 14-01 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Ngô Thụy Mai Thy
Ngô Thụy Mai Thy
Ngày sinh: 23-09 (28)
TP.HCM
Lớp: 07AV2D
Tiếng Anh (2008)
Lê Thị Cẩm Hồng
Lê Thị Cẩm Hồng
Ngày sinh: 21-02 (29)
Bình Dương
Lớp: 06TA3D
Trung - Anh (2008)