Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Thúy Vân
Nguyễn Thị Thúy Vân
Ngày sinh: 17-06 (25)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Từ Ngọc Nhi
Từ Ngọc Nhi
Ngày sinh: 14-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Phan Đoàn Hồng Ngọc
Phan Đoàn Hồng Ngọc
Ngày sinh: 20-02 (25)
Bình Định
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Tống Khánh Hưng
Tống Khánh Hưng
Ngày sinh: 05-06 (25)
Tây Ninh
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Trần Thị Bé Hiền
Trần Thị Bé Hiền
Ngày sinh: 16-06 (25)
Bến Tre
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung
Ngày sinh: 07-02 (26)
Nam Định
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Vũ Thị Thu Thủy
Vũ Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 12-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 02-02 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đặng Nguyễn Phương Uyên
Đặng Nguyễn Phương Uyên
Ngày sinh: 02-07 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Bùi Vũ Thị Lê Uyên
Bùi Vũ Thị Lê Uyên
Ngày sinh: 08-02 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 09-01 (25)
Thuận Hải
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Cao Thị Ngọc Vy
Cao Thị Ngọc Vy
Ngày sinh: 08-02 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Dương Thị Thùy Vin
Dương Thị Thùy Vin
Ngày sinh: 01-09 (25)
Phú Yên
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 08-03 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Hoàng Lê Minh Thư
Hoàng Lê Minh Thư
Ngày sinh: 29-04 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Thị Thanh Thảo
Phạm Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 06-01 (25)
Sông Bé
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 24-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Thanh Vy
Trần Thanh Vy
Ngày sinh: 03-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phan Ngọc Kim Xuân
Phan Ngọc Kim Xuân
Ngày sinh: 04-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đào Thị Thanh Thật
Đào Thị Thanh Thật
Ngày sinh: 10-03 (25)
Bình Định
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Zắn Trường Thanh
Zắn Trường Thanh
Ngày sinh: 10-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Võ Thành Nhân
Võ Thành Nhân
Ngày sinh: 06-01 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 18-03 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Ngày sinh: 17-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Cao Hồng Phương
Cao Hồng Phương
Ngày sinh: 02-01 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Ngô Huỳnh Yến Nhi
Ngô Huỳnh Yến Nhi
Ngày sinh: 19-12 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh
Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh
Ngày sinh: 26-12 (25)
Long An
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Hà Thị Hải Hà
Hà Thị Hải Hà
Ngày sinh: 21-10 (25)
Hải Phòng
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Quách Ngọc Thúy Đoan
Quách Ngọc Thúy Đoan
Ngày sinh: 07-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Châu Hải
Nguyễn Châu Hải
Ngày sinh: 27-11 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Phương Hà
Nguyễn Thị Phương Hà
Ngày sinh: 25-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Lê Thị Đông Hà
Lê Thị Đông Hà
Ngày sinh: 19-02 (25)
Bình Phước
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Lê Vũ Đức Duy
Lê Vũ Đức Duy
Ngày sinh: 09-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Bảo Minh Huyền
Nguyễn Bảo Minh Huyền
Ngày sinh: 12-02 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Tuyết Vân
Huỳnh Thị Tuyết Vân
Ngày sinh: 14-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Ngô Ngọc Tuyền
Ngô Ngọc Tuyền
Ngày sinh: 01-06 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Chuyên viên Events: Bonbon Restaurant, Bar & Coffee
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 04-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Ai
Nguyễn Thị Kim Ai
Ngày sinh: 16-05 (26)
An Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Linh Huệ
Nguyễn Thị Linh Huệ
Ngày sinh: 29-07 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Thái Thị Hoài
Thái Thị Hoài
Ngày sinh: 10-09 (26)
Nghệ An
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phạm Kim Ngân
Phạm Kim Ngân
Ngày sinh: 24-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Lâm Tấn Lợi
Lâm Tấn Lợi
Ngày sinh: 16-04 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giáo viên Anh văn: Trung tâm Ngoại ngữ không gian
Lê Thùy Linh
Lê Thùy Linh
Ngày sinh: 12-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Thắm
Lê Thị Thanh Thắm
Ngày sinh: 30-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lâm Thị Huỳnh Như
Lâm Thị Huỳnh Như
Ngày sinh: 06-10 (26)
Trà Vinh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường Anh Ngữ Quốc Tế Nam Mỹ & Trường Anh Ngữ New york
Nguyễn Thị Thủy Triều
Nguyễn Thị Thủy Triều
Ngày sinh: 11-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trần Thị Hường
Trần Thị Hường
Ngày sinh: 06-08 (30)
Nam Định
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Thùy Linh
Ngày sinh: 13-01 (26)
Hòa Bình
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Ngô Thị Hiền
Ngô Thị Hiền
Ngày sinh: 18-12 (26)
Cà Mau
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Cáp Thị Xuân Trà
Cáp Thị Xuân Trà
Ngày sinh: 01-08 (26)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Quỳnh Anh
Nguyễn Phương Quỳnh Anh
Ngày sinh: 05-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trịnh Thị Thanh Xuân
Trịnh Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 10-05 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Hoàng Thị Thắm
Hoàng Thị Thắm
Ngày sinh: 25-11 (27)
Bắc Giang
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Vòng Hậu Mai
Vòng Hậu Mai
Ngày sinh: 20-11 (26)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Hồ Thị Thanh Hương
Hồ Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 24-05 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lương Chí Cẩm
Lương Chí Cẩm
Ngày sinh: 17-04 (26)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lý Cẩm Vân
Lý Cẩm Vân
Ngày sinh: 28-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Phong Nhã
Nguyễn Phong Nhã
Ngày sinh: 24-05 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Thiên Trang
Nguyễn Thị Thiên Trang
Ngày sinh: 14-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Ngô Thị Kim Thanh
Ngô Thị Kim Thanh
Ngày sinh: 06-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Kiều Thị Kim Tuyền
Kiều Thị Kim Tuyền
Ngày sinh: 10-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thụy Thùy Ngân
Nguyễn Thụy Thùy Ngân
Ngày sinh: 22-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Nguyễn Thị Diễm Trinh
Nguyễn Thị Diễm Trinh
Ngày sinh: 23-03 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Nguyễn Hoài Ly Uyên
Nguyễn Hoài Ly Uyên
Ngày sinh: 17-07 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Nguyễn Thúy Vy
Nguyễn Thúy Vy
Ngày sinh: 23-07 (28)
Bình Định
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Phạm Thị Ngọc Tâm
Phạm Thị Ngọc Tâm
Ngày sinh: 19-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Trương Mỹ Phụng
Trương Mỹ Phụng
Ngày sinh: 20-09 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Lê Việt Cường
Lê Việt Cường
Ngày sinh: 26-08 (33)
Phú Yên
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Thị Hà Thanh
Nguyễn Thị Hà Thanh
Ngày sinh: 01-03 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phạm Thị Hảo
Phạm Thị Hảo
Ngày sinh: 08-02 (27)
Thái Bình
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Ngày sinh: 06-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trương Thị Mai
Trương Thị Mai
Ngày sinh: 04-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trương Thị Liên
Trương Thị Liên
Ngày sinh: 05-05 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Danh Kim Ngọc Quyền
Danh Kim Ngọc Quyền
Ngày sinh: 04-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Lan Phương
Nguyễn Thị Lan Phương
Ngày sinh: 15-02 (27)
Quảng Bình
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 15-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo
Ngày sinh: 02-08 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Dương Thị Hải Yến
Dương Thị Hải Yến
Ngày sinh: 06-04 (27)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đinh Thị Trâm
Đinh Thị Trâm
Ngày sinh: 26-12 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đinh Thị Thu Trang
Đinh Thị Thu Trang
Ngày sinh: 05-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Võ Thị Bích Đào
Võ Thị Bích Đào
Ngày sinh: 18-04 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đặng Thị Thùy Dương
Đặng Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 14-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phùng Kim Chi
Phùng Kim Chi
Ngày sinh: 03-03 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Vũ Hoàng Minh Thy
Vũ Hoàng Minh Thy
Ngày sinh: 03-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trương Cẩm Tú
Trương Cẩm Tú
Ngày sinh: 23-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Thị Minh Hiếu
Lê Thị Minh Hiếu
Ngày sinh: 07-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đinh Vũ Phương Linh
Đinh Vũ Phương Linh
Ngày sinh: 21-04 (27)
Hậu Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Thạch Thị Ngọc Nữ
Thạch Thị Ngọc Nữ
Ngày sinh: 09-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đỗ Thiên Thanh
Đỗ Thiên Thanh
Ngày sinh: 07-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Nguyễn Mạnh Hùng
Lê Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 05-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Phan Thị Huê
Phan Thị Huê
Ngày sinh: 16-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trần Thị Hải Anh
Trần Thị Hải Anh
Ngày sinh: 01-09 (27)
Nam Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Minh Thi
Nguyễn Ngọc Minh Thi
Ngày sinh: 10-09 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 07TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Trần Thị Thoa
Trần Thị Thoa
Ngày sinh: 31-07 (28)
Bến Tre
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 14-01 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Ngô Thụy Mai Thy
Ngô Thụy Mai Thy
Ngày sinh: 23-09 (28)
TP.HCM
Lớp: 07AV2D
Tiếng Anh (2008)
Trần Thị Mỹ Phương
Trần Thị Mỹ Phương
Ngày sinh: 10-03 (29)
TPHCM
Lớp: 06TA2D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Ngọc Thùy Dung
Nguyễn Ngọc Thùy Dung
Ngày sinh: 13-12 (29)
TPHCM
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)
Bùi Xuân Bách
Bùi Xuân Bách
Ngày sinh: 29-10 (29)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)
Đặng Thị Hoàng ánh
Đặng Thị Hoàng ánh
Ngày sinh: 18-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)