Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Trần Hảo Sâm
Trần Hảo Sâm
Ngày sinh: 26-09 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12000201
Ngôn ngữ Trung Quốc
Kỳ Vinh Hiển
Kỳ Vinh Hiển
Ngày sinh: 24-09 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12000103
Ngôn ngữ Anh
Ngụy Thanh Phương
Ngụy Thanh Phương
Ngày sinh: 03-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11000103
Ngôn ngữ Anh
Kiều Thị Mỹ Trưng
Kiều Thị Mỹ Trưng
Ngày sinh: 20-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Huỳnh Huệ Trinh
Huỳnh Huệ Trinh
Ngày sinh: 23-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Phạm Thị Thu Trang
Phạm Thị Thu Trang
Ngày sinh: 23-05 (28)
TP Hải Phòng
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thị Kiều Phương
Trần Thị Kiều Phương
Ngày sinh: 08-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Nguyễn Thị Thúy Vân
Nguyễn Thị Thúy Vân
Ngày sinh: 17-06 (26)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thanh Tuyền
Trần Thanh Tuyền
Ngày sinh: 13-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Lê Thị Thanh Trúc
Lê Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 18-08 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Dương Thị Kiều Phượng
Dương Thị Kiều Phượng
Ngày sinh: 19-05 (26)
Phú Yên
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trương Thục Liên
Trương Thục Liên
Ngày sinh: 14-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Ngô Thị Ngọc Mai
Ngô Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 19-07 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Trần Thị Bé Hiền
Trần Thị Bé Hiền
Ngày sinh: 16-06 (26)
Bến Tre
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Đặng Nguyễn Cẩm Giang
Đặng Nguyễn Cẩm Giang
Ngày sinh: 01-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung
Ngày sinh: 07-02 (27)
Nam Định
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Mai Thanh Lâm
Mai Thanh Lâm
Ngày sinh: 02-12 (27)
Tiền Giang
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Diệp Nguyễn Bảo Trân
Diệp Nguyễn Bảo Trân
Ngày sinh: 18-12 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trương Ngọc Trâm
Trương Ngọc Trâm
Ngày sinh: 23-07 (26)
Cà Mau
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Vũ Thị Thu Thủy
Vũ Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 12-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Huỳnh Kim Toàn
Huỳnh Kim Toàn
Ngày sinh: 20-06 (28)
Bình Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Cao Thị Ngọc Vy
Cao Thị Ngọc Vy
Ngày sinh: 08-02 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Thảo Trúc
Nguyễn Trần Thảo Trúc
Ngày sinh: 23-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 24-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Thị Bích Trâm
Phạm Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 03-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Thanh Vy
Trần Thanh Vy
Ngày sinh: 03-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phan Ngọc Kim Xuân
Phan Ngọc Kim Xuân
Ngày sinh: 04-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Nguyễn Thị Hoàng Trúc
Phạm Nguyễn Thị Hoàng Trúc
Ngày sinh: 08-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Võ Thành Nhân
Võ Thành Nhân
Ngày sinh: 06-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 18-03 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Diệu Linh
Nguyễn Thị Diệu Linh
Ngày sinh: 20-08 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Ngày sinh: 17-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thành Sang
Nguyễn Thành Sang
Ngày sinh: 17-05 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Bùi Thị Mỹ Hằng
Bùi Thị Mỹ Hằng
Ngày sinh: 11-02 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Vũ Thị Kim Hằng
Vũ Thị Kim Hằng
Ngày sinh: 26-09 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Minh Hiếu
Nguyễn Ngọc Minh Hiếu
Ngày sinh: 25-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Kim Chi
Nguyễn Lê Kim Chi
Ngày sinh: 10-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Võ Thị Kim Thủy
Võ Thị Kim Thủy
Ngày sinh: 21-06 (27)
An Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 04-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phạm Thùy Giang
Phạm Thùy Giang
Ngày sinh: 01-04 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thành Đức
Nguyễn Thành Đức
Ngày sinh: 10-03 (28)
Tây Ninh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Ai
Nguyễn Thị Kim Ai
Ngày sinh: 16-05 (27)
An Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Đỗ Thị Ngọc Huyền
Đỗ Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 12-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Thái Thị Hoài
Thái Thị Hoài
Ngày sinh: 10-09 (27)
Nghệ An
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 21-01 (27)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Lê Thị Trúc Ly
Lê Thị Trúc Ly
Ngày sinh: 25-12 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Dương Minh Tân
Dương Minh Tân
Ngày sinh: 12-09 (27)
Sông Bé
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phan Thùy Trang
Phan Thùy Trang
Ngày sinh: 05-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Thùy Trang
Nguyễn Lê Thùy Trang
Ngày sinh: 02-01 (27)
Bến Tre
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Đặng Thị Phi Yến
Đặng Thị Phi Yến
Ngày sinh: 22-11 (27)
Bến Tre
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Trần Ngọc Huyền Trân
Trần Ngọc Huyền Trân
Ngày sinh: 12-05 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
Ngày sinh: 27-10 (27)
Minh Hải
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 20-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trương Thị Thu Hằng
Trương Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 29-01 (28)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Quỳnh Anh
Nguyễn Phương Quỳnh Anh
Ngày sinh: 05-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trịnh Thị Thanh Xuân
Trịnh Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 10-05 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Chu Thị Huyền Trang
Chu Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 18-03 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lữ Thị Hằng
Lữ Thị Hằng
Ngày sinh: 19-02 (28)
Thanh Hoá
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Đỗ Thị Thu Hằng
Đỗ Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 08-08 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Hồ Thị Thanh Hương
Hồ Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 24-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lương Chí Cẩm
Lương Chí Cẩm
Ngày sinh: 17-04 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Xương Bích Ly
Xương Bích Ly
Ngày sinh: 23-05 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Vòng Lày Hồng
Vòng Lày Hồng
Ngày sinh: 08-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lý Sĩ Châu
Lý Sĩ Châu
Ngày sinh: 10-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Tăng Thy Mẫn
Tăng Thy Mẫn
Ngày sinh: 14-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Từ ái Linh
Từ ái Linh
Ngày sinh: 18-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Ngô Thị Kim Thanh
Ngô Thị Kim Thanh
Ngày sinh: 06-06 (28)
Phú Yên
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Tố Trâm
Nguyễn Thị Tố Trâm
Ngày sinh: 25-07 (28)
Vĩnh Long
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Kiều Thị Kim Tuyền
Kiều Thị Kim Tuyền
Ngày sinh: 10-10 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Lâm Anh Thư
Lâm Anh Thư
Ngày sinh: 18-04 (28)
Bình Định
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Nguyễn Thị Huyền Trâm
Nguyễn Thị Huyền Trâm
Ngày sinh: 20-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Trần Vũ Việt An
Trần Vũ Việt An
Ngày sinh: 19-07 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Lâm Thanh Trúc
Nguyễn Lâm Thanh Trúc
Ngày sinh: 15-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Đàm Thị Thu Thảo
Đàm Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 19-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Đức Nguyên
Nguyễn Đức Nguyên
Ngày sinh: 13-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Dương Hà Vũ
Dương Hà Vũ
Ngày sinh: 13-09 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Khương Thị Mai Thùy
Khương Thị Mai Thùy
Ngày sinh: 14-12 (28)
Hoàng Liên Sơn
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Hoa
Nguyễn Thị Kim Hoa
Ngày sinh: 06-05 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 22-12 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Vũ Thị Nhung
Vũ Thị Nhung
Ngày sinh: 25-11 (28)
Hải Hưng
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Lê Thùy Trang
Lê Thùy Trang
Ngày sinh: 24-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường Anh ngữ giao tiếp quốc tế Leecam
Võ Thanh Thùy
Võ Thanh Thùy
Ngày sinh: 26-10 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Diễm Thông
Huỳnh Thị Diễm Thông
Ngày sinh: 06-12 (29)
Thuận Hải
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo
Ngày sinh: 02-08 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thủy Trúc
Nguyễn Thủy Trúc
Ngày sinh: 15-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đinh Thị Thu Trang
Đinh Thị Thu Trang
Ngày sinh: 05-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Đại Dương
Nguyễn Đại Dương
Ngày sinh: 27-03 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Long An
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đinh Thị Thanh Trúc
Đinh Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 03-03 (29)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Văn Thị Hằng
Văn Thị Hằng
Ngày sinh: 12-12 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Mai Thị Liễu
Mai Thị Liễu
Ngày sinh: 05-09 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Thị Xuân Trang
Lê Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 03-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Nguyễn Mạnh Hùng
Lê Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 05-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Phan Thị Huê
Phan Thị Huê
Ngày sinh: 16-08 (28)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trần Thị Hải Anh
Trần Thị Hải Anh
Ngày sinh: 01-09 (28)
Nam Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trần Thị Thoa
Trần Thị Thoa
Ngày sinh: 31-07 (29)
Bến Tre
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Vũ Thị Thanh
Vũ Thị Thanh
Ngày sinh: 13-03 (30)
Bình Phước
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Trần Thị Mỹ Phương
Trần Thị Mỹ Phương
Ngày sinh: 10-03 (30)
TPHCM
Lớp: 06TA2D
Trung - Anh (2008)
Vũ Thị Kim Anh
Vũ Thị Kim Anh
Ngày sinh: 02-02 (30)
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Lê Hồng Hạnh
Nguyễn Lê Hồng Hạnh
Ngày sinh: 14-02 (31)
TPHCM
Lớp: 06AV3D
Tiếng Anh (2008)