Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Đặng Thị Cẩm Tú
Đặng Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 20-09 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 13000109
Tiếng Anh
Lê Thị Đài Trang
Lê Thị Đài Trang
Ngày sinh: 19-10 (25)
Bình Dương
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Tsú Ngọc Vân
Tsú Ngọc Vân
Ngày sinh: 01-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Bùi Thị Duyên
Bùi Thị Duyên
Ngày sinh: 18-10 (25)
Sông Bé
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Trần Thị Kiều Dung
Trần Thị Kiều Dung
Ngày sinh: 30-05 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Lâm Mỹ Linh
Lâm Mỹ Linh
Ngày sinh: 09-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
Ngày sinh: 11-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Lý Văn Đức
Lý Văn Đức
Ngày sinh: 28-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày sinh: 13-03 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Khuất Thị Tú Anh
Khuất Thị Tú Anh
Ngày sinh: 08-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Trương Ngọc Trâm
Trương Ngọc Trâm
Ngày sinh: 23-07 (25)
Cà Mau
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Diễm Thanh
Nguyễn Thị Diễm Thanh
Ngày sinh: 22-11 (25)
Bình Định
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Lý Kiến Phát
Lý Kiến Phát
Ngày sinh: 30-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Từ Bội Ngọc
Từ Bội Ngọc
Ngày sinh: 07-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày sinh: 30-05 (25)
Bến Tre
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Vũ Thị Thu Thủy
Vũ Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 12-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Duy Thịnh
Trần Duy Thịnh
Ngày sinh: 18-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Lê Võ Kim Tiếng
Lê Võ Kim Tiếng
Ngày sinh: 29-06 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Vũ Thanh Trâm
Phạm Vũ Thanh Trâm
Ngày sinh: 11-06 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Thanh Vy
Trần Thanh Vy
Ngày sinh: 03-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đặng Như Ngọc
Đặng Như Ngọc
Ngày sinh: 15-02 (25)
Thuận Hải
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Phạm Nguyễn Thị Hoàng Trúc
Phạm Nguyễn Thị Hoàng Trúc
Ngày sinh: 08-12 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đặng Nguyễn Thanh Ngọc
Đặng Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày sinh: 24-09 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Lê Thị Thi
Lê Thị Thi
Ngày sinh: 07-05 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Zắn Trường Thanh
Zắn Trường Thanh
Ngày sinh: 10-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Nhật Lan Thanh
Trần Nhật Lan Thanh
Ngày sinh: 05-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Mai Phước Tài
Mai Phước Tài
Ngày sinh: 28-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Thị Ngọc Lan
Trần Thị Ngọc Lan
Ngày sinh: 14-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Tú Quyên
Nguyễn Tú Quyên
Ngày sinh: 17-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Ngày sinh: 17-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Lê Hoàng Yến Nhi
Lê Hoàng Yến Nhi
Ngày sinh: 19-03 (25)
Long An
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kiều Loan
Nguyễn Thị Kiều Loan
Ngày sinh: 07-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Triệu Hải Hà
Triệu Hải Hà
Ngày sinh: 24-10 (26)
Nam Định
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Trầm Tuyết Hạnh
Trầm Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 26-04 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Hồng Đào
Nguyễn Hồng Đào
Ngày sinh: 19-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Yến Lan
Nguyễn Hoàng Yến Lan
Ngày sinh: 22-12 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Phương Hà
Nguyễn Thị Phương Hà
Ngày sinh: 25-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Lê Vũ Đức Duy
Lê Vũ Đức Duy
Ngày sinh: 09-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Bảo Minh Huyền
Nguyễn Bảo Minh Huyền
Ngày sinh: 12-02 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Phan Thị Lan Hương
Phan Thị Lan Hương
Ngày sinh: 10-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Kim Chi
Nguyễn Lê Kim Chi
Ngày sinh: 10-01 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Ngô Ngọc Tuyền
Ngô Ngọc Tuyền
Ngày sinh: 01-06 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Chuyên viên Events: Bonbon Restaurant, Bar & Coffee
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 04-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 21-01 (26)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Lâm Tấn Lợi
Lâm Tấn Lợi
Ngày sinh: 16-04 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giáo viên Anh văn: Trung tâm Ngoại ngữ không gian
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 25-12 (26)
Hải Hưng
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Ngày sinh: 14-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
La Bích Ngọc
La Bích Ngọc
Ngày sinh: 12-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Minh
Nguyễn Lê Minh
Ngày sinh: 22-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phan Thùy Trang
Phan Thùy Trang
Ngày sinh: 05-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lê Đặng Thị Kiều Tiên
Lê Đặng Thị Kiều Tiên
Ngày sinh: 30-12 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Thị Tâm
Trần Thị Tâm
Ngày sinh: 08-03 (26)
Hà Tây
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Ngô Thị Huyền Diệu
Ngô Thị Huyền Diệu
Ngày sinh: 14-09 (26)
Minh Hải
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trần Thị Hường
Trần Thị Hường
Ngày sinh: 06-08 (30)
Nam Định
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Hoàng Thị Bảo Ngân
Hoàng Thị Bảo Ngân
Ngày sinh: 05-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Nguyệt
Nguyễn Minh Nguyệt
Ngày sinh: 18-05 (26)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 20-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trịnh Thị Thanh Xuân
Trịnh Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 10-05 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Cao Tiểu Liên
Cao Tiểu Liên
Ngày sinh: 24-05 (26)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lê Thanh Dũng
Lê Thanh Dũng
Ngày sinh: 05-08 (27)
Quảng Trị
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Thiên Trang
Nguyễn Thị Thiên Trang
Ngày sinh: 14-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Bích Hiển
Nguyễn Thị Bích Hiển
Ngày sinh: 21-08 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Tố Trâm
Nguyễn Thị Tố Trâm
Ngày sinh: 25-07 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Kiều Thị Kim Tuyền
Kiều Thị Kim Tuyền
Ngày sinh: 10-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thúy Vy
Nguyễn Thúy Vy
Ngày sinh: 23-07 (28)
Bình Định
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Hà Thị Bích Nhã
Hà Thị Bích Nhã
Ngày sinh: 28-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Ngày sinh: 11-03 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Dương Thị Ngọc Yến
Dương Thị Ngọc Yến
Ngày sinh: 20-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Mai Thị Thìn
Mai Thị Thìn
Ngày sinh: 25-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Chung Dao Hồng
Chung Dao Hồng
Ngày sinh: 14-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Đàm Thị Thu Thảo
Đàm Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 19-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hà Thanh
Nguyễn Thị Hà Thanh
Ngày sinh: 01-03 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phan Nguyễn Thanh Trúc
Phan Nguyễn Thanh Trúc
Ngày sinh: 15-08 (27)
Sông Bé
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Ngày sinh: 02-06 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phạm Thị Hảo
Phạm Thị Hảo
Ngày sinh: 08-02 (27)
Thái Bình
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đỗ Thị Lệ
Đỗ Thị Lệ
Ngày sinh: 24-03 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Ngày sinh: 06-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Huỳnh Cao Lĩnh
Huỳnh Cao Lĩnh
Ngày sinh: 08-01 (27)
Long An
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trần Hạ Quỳnh
Trần Hạ Quỳnh
Ngày sinh: 10-01 (27)
Quảng Nam
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Võ Thanh Thùy
Võ Thanh Thùy
Ngày sinh: 26-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đinh Thị Trâm
Đinh Thị Trâm
Ngày sinh: 26-12 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đinh Thị Thu Trang
Đinh Thị Thu Trang
Ngày sinh: 05-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đặng Thị Thùy Dương
Đặng Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 14-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Long An
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Anh Thư
Nguyễn Trần Anh Thư
Ngày sinh: 09-11 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nhân viên: Công ty TNHH Framas Korea Vina.
Nguyễn Phan Cẩm Uyên
Nguyễn Phan Cẩm Uyên
Ngày sinh: 06-03 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trương Cẩm Tú
Trương Cẩm Tú
Ngày sinh: 23-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Linh
Nguyễn Hoàng Linh
Ngày sinh: 22-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường THCS – THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ, Quận 5, Tp.HCM
Lưu Nguyễn Trầm Nhung
Lưu Nguyễn Trầm Nhung
Ngày sinh: 19-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Mai Thị Liễu
Mai Thị Liễu
Ngày sinh: 05-09 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Phạm Thị Tâm
Phạm Thị Tâm
Ngày sinh: 15-10 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Võ Thị Triều
Võ Thị Triều
Ngày sinh: 23-08 (27)
Quảng Nam
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Phạm Bích Tiền
Phạm Bích Tiền
Ngày sinh: 10-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đinh Hòa Thuận
Đinh Hòa Thuận
Ngày sinh: 20-01 (27)
Sông Bé
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo Viên Anh văn: Trường Tiểu học Trần Danh Lâm
Phạm Thị Kim Dung
Phạm Thị Kim Dung
Ngày sinh: 21-11 (29)
Nam Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đặng Trần Anh Thư
Đặng Trần Anh Thư
Ngày sinh: 06-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 14-01 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 08-11 (31)
Hà Nội
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Đặng Thị Hoàng ánh
Đặng Thị Hoàng ánh
Ngày sinh: 18-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)
Hồ Xuân An
Hồ Xuân An
Ngày sinh: 20-04 (29)
TPHCM
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)