Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Tăng Quảng Du
Tăng Quảng Du
Ngày sinh: 11-10 (23)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12000301
Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngụy Thanh Phương
Ngụy Thanh Phương
Ngày sinh: 03-06 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11000103
Ngôn ngữ Anh
Đặng Thị Cẩm Tú
Đặng Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 20-09 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 13000109
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Trang
Phạm Thị Thu Trang
Ngày sinh: 23-05 (27)
TP Hải Phòng
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thị Kiều Phương
Trần Thị Kiều Phương
Ngày sinh: 08-08 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 07-10 (25)
Bình Dương
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Phạm Thị Ngọc Trâm
Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 07-08 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Vũ Thiên Vũ
Vũ Thiên Vũ
Ngày sinh: 15-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Ngô Thị Mẫu Đơn
Ngô Thị Mẫu Đơn
Ngày sinh: 02-01 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Lâm Mỹ Linh
Lâm Mỹ Linh
Ngày sinh: 09-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Trương Thục Liên
Trương Thục Liên
Ngày sinh: 14-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Trương Thảo Phương
Trương Thảo Phương
Ngày sinh: 30-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Trần Quế Trâm
Trần Quế Trâm
Ngày sinh: 06-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Lý Kiến Phát
Lý Kiến Phát
Ngày sinh: 30-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Phạm Thị Hạnh Tiên
Phạm Thị Hạnh Tiên
Ngày sinh: 14-02 (25)
Gia Lai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày sinh: 30-05 (25)
Bến Tre
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Vũ Thị Thu Thủy
Vũ Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 12-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đặng Nguyễn Phương Uyên
Đặng Nguyễn Phương Uyên
Ngày sinh: 02-07 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Mạch Quốc Vinh
Mạch Quốc Vinh
Ngày sinh: 19-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 08-03 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Trúc
Lê Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 25-09 (25)
Bến Tre
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đặng Nguyễn Thanh Ngọc
Đặng Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày sinh: 24-09 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Trần Thị Ngọc Lan
Trần Thị Ngọc Lan
Ngày sinh: 14-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 17-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Diệu Linh
Nguyễn Thị Diệu Linh
Ngày sinh: 20-08 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Mai Thế Quốc
Mai Thế Quốc
Ngày sinh: 11-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Ngô Huỳnh Yến Nhi
Ngô Huỳnh Yến Nhi
Ngày sinh: 19-12 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Quách Thị Thùy Linh
Quách Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 20-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 07-01 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Trần Thị Lan
Trần Thị Lan
Ngày sinh: 12-09 (25)
Ninh Bình
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Trầm Tuyết Hạnh
Trầm Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 26-04 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Quách Ngọc Thúy Đoan
Quách Ngọc Thúy Đoan
Ngày sinh: 07-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Phạm Thị Mỹ Duyên
Phạm Thị Mỹ Duyên
Ngày sinh: 10-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Bùi Thị Mỹ Hằng
Bùi Thị Mỹ Hằng
Ngày sinh: 11-02 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Vũ Thị Kim Hằng
Vũ Thị Kim Hằng
Ngày sinh: 26-09 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thụy Thanh Hằng
Nguyễn Thụy Thanh Hằng
Ngày sinh: 04-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Vy Hoài Ân
Vy Hoài Ân
Ngày sinh: 30-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Đường Gia Trọng
Đường Gia Trọng
Ngày sinh: 04-11 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Nguyễn Võ Bảo Ngọc
Ngày sinh: 14-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Hồng Thanh
Nguyễn Trần Hồng Thanh
Ngày sinh: 17-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phan Thị Hồng Nhung
Phan Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 26-11 (26)
Long An
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Ngô Thị Kim Tiên
Ngô Thị Kim Tiên
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Bích Vy
Nguyễn Bích Vy
Ngày sinh: 14-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Ngọc Huyền Trân
Trần Ngọc Huyền Trân
Ngày sinh: 12-05 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Khoa Thiện
Nguyễn Khoa Thiện
Ngày sinh: 14-04 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Thị Ni Na
Trần Thị Ni Na
Ngày sinh: 15-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Thùy Linh
Ngày sinh: 13-01 (26)
Hòa Bình
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trịnh Thảo Nguyên
Trịnh Thảo Nguyên
Ngày sinh: 24-02 (26)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Nguyệt
Nguyễn Minh Nguyệt
Ngày sinh: 18-05 (26)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Trúc Ly
Nguyễn Thị Trúc Ly
Ngày sinh: 18-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Quỳnh Hoa
Nguyễn Trần Quỳnh Hoa
Ngày sinh: 04-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Xuân Thanh Thanh
Nguyễn Xuân Thanh Thanh
Ngày sinh: 01-07 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Ngô Thị Diễm My
Ngô Thị Diễm My
Ngày sinh: 16-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Lê Thị Kim Dung
Lê Thị Kim Dung
Ngày sinh: 01-10 (26)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Chu Thị Huyền Trang
Chu Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 18-03 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Đỗ Thị Thu Hằng
Đỗ Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 08-08 (26)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Vòng Hậu Mai
Vòng Hậu Mai
Ngày sinh: 20-11 (26)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lương Chí Cẩm
Lương Chí Cẩm
Ngày sinh: 17-04 (26)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lường Nhục Din
Lường Nhục Din
Ngày sinh: 07-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Nguyễn Phong Nhã
Nguyễn Phong Nhã
Ngày sinh: 24-05 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Chí Nhục Hoa
Chí Nhục Hoa
Ngày sinh: 07-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Bích Hiển
Nguyễn Thị Bích Hiển
Ngày sinh: 21-08 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Tố Trâm
Nguyễn Thị Tố Trâm
Ngày sinh: 25-07 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Trần Phương Thúy Oanh
Trần Phương Thúy Oanh
Ngày sinh: 03-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Nguyễn Hoài Ly Uyên
Nguyễn Hoài Ly Uyên
Ngày sinh: 17-07 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Phạm Thị Ngọc Tâm
Phạm Thị Ngọc Tâm
Ngày sinh: 19-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Trương Mỹ Phụng
Trương Mỹ Phụng
Ngày sinh: 20-09 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Quốc An
Nguyễn Quốc An
Ngày sinh: 28-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Mai Thị Thìn
Mai Thị Thìn
Ngày sinh: 25-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Lê Việt Cường
Lê Việt Cường
Ngày sinh: 26-08 (33)
Phú Yên
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Đàm Thị Thu Thảo
Đàm Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 19-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Khương Thị Mai Thùy
Khương Thị Mai Thùy
Ngày sinh: 14-12 (27)
Hoàng Liên Sơn
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phạm Thị Hảo
Phạm Thị Hảo
Ngày sinh: 08-02 (27)
Thái Bình
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trần Kim Hải
Trần Kim Hải
Ngày sinh: 13-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Vũ Thị Huê
Vũ Thị Huê
Ngày sinh: 04-04 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Ngày sinh: 06-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đặng Phương Thủy Ngọc
Đặng Phương Thủy Ngọc
Ngày sinh: 16-01 (27)
Nghệ An
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Huỳnh Cao Lĩnh
Huỳnh Cao Lĩnh
Ngày sinh: 08-01 (27)
Long An
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trần Hạ Quỳnh
Trần Hạ Quỳnh
Ngày sinh: 10-01 (27)
Quảng Nam
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Danh Kim Ngọc Quyền
Danh Kim Ngọc Quyền
Ngày sinh: 04-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Lan Phương
Nguyễn Thị Lan Phương
Ngày sinh: 15-02 (27)
Quảng Bình
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 15-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Lê Thùy Trang
Lê Thùy Trang
Ngày sinh: 24-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường Anh ngữ giao tiếp quốc tế Leecam
Dương Thị Hải Yến
Dương Thị Hải Yến
Ngày sinh: 06-04 (27)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đinh Thị Thu Trang
Đinh Thị Thu Trang
Ngày sinh: 05-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đặng Thị Thùy Dương
Đặng Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 14-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Long An
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Vũ Hoàng Minh Thy
Vũ Hoàng Minh Thy
Ngày sinh: 03-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 29-11 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Ân Huệ
Nguyễn Ân Huệ
Ngày sinh: 21-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Văn Thị Hằng
Văn Thị Hằng
Ngày sinh: 12-12 (27)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Thị Ngọc Nga
Lê Thị Ngọc Nga
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Đinh Vũ Phương Linh
Đinh Vũ Phương Linh
Ngày sinh: 21-04 (27)
Hậu Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Linh
Nguyễn Hoàng Linh
Ngày sinh: 22-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường THCS – THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ, Quận 5, Tp.HCM
Phạm Thị Tâm
Phạm Thị Tâm
Ngày sinh: 15-10 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Hồng Phương
Nguyễn Lê Hồng Phương
Ngày sinh: 12-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 05-09 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường THCS Chuẩn Quốc Gia Nguyễn Gia Thiều, Q11, Tp. HCM
Lê Thị Tuyết Thanh
Lê Thị Tuyết Thanh
Ngày sinh: 24-09 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Ngày sinh: 07-11 (31)
Long An
Lớp: 06TA3D
Trung - Anh (2008)
Hồ Xuân An
Hồ Xuân An
Ngày sinh: 20-04 (29)
TPHCM
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)