Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Trương Quang Tiến
Trương Quang Tiến
Ngày sinh: 20-10 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Ngọc Đăng Khoa
Nguyễn Ngọc Đăng Khoa
Ngày sinh: 13-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Dương Thế Khanh
Dương Thế Khanh
Ngày sinh: 20-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Minh Hương
Nguyễn Thị Minh Hương
Ngày sinh: 04-07 (25)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
Ngày sinh: 02-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Tuấn Vũ
Nguyễn Tuấn Vũ
Ngày sinh: 26-04 (25)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Đặng Quang Trung
Đặng Quang Trung
Ngày sinh: 20-12 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Đặng Phước Hợp
Đặng Phước Hợp
Ngày sinh: 16-09 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Phạm Thị Hồng Diễm
Phạm Thị Hồng Diễm
Ngày sinh: 02-02 (25)
Bình Định
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 18-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Huỳnh Thị Xuyến
Huỳnh Thị Xuyến
Ngày sinh: 16-03 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Tăng Minh Tú
Tăng Minh Tú
Ngày sinh: 30-11 (26)
Sông Bé
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Thị Sen
Trần Thị Sen
Ngày sinh: 22-11 (25)
Hải Hưng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Lê Huyền Trâm
Nguyễn Lê Huyền Trâm
Ngày sinh: 22-09 (25)
Phú Yên
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Đinh Thị Hoài Thương
Đinh Thị Hoài Thương
Ngày sinh: 20-03 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Đặng Bảo Trọng
Đặng Bảo Trọng
Ngày sinh: 07-01 (25)
Bến Tre
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Phan Thành Nhân
Trần Phan Thành Nhân
Ngày sinh: 26-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bảo Hòa
Nguyễn Bảo Hòa
Ngày sinh: 28-09 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Tuấn Vũ
Nguyễn Tuấn Vũ
Ngày sinh: 05-05 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Tấn Mỹ
Huỳnh Tấn Mỹ
Ngày sinh: 12-10 (25)
Bình Định
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Ngô Tấn Trí
Ngô Tấn Trí
Ngày sinh: 27-04 (26)
Cửu Long
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Võ Minh Thái
Võ Minh Thái
Ngày sinh: 29-04 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Huỳnh Đăng Quang
Huỳnh Đăng Quang
Ngày sinh: 01-01 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Hà Văn Hiệp
Hà Văn Hiệp
Ngày sinh: 08-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Tất Ái Cầm
Tất Ái Cầm
Ngày sinh: 27-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
OHS Jet: Công ty Xi măng Holcim
Võ Thị Như Liêm
Võ Thị Như Liêm
Ngày sinh: 01-02 (25)
Bình Định
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Iso & Training: Ông ty TNHH Việt Nam Onamba
Nguyễn Hoài Duyên
Nguyễn Hoài Duyên
Ngày sinh: 20-10 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Đào Thị Thùy Trang
Đào Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 24-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày sinh: 25-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Phan Thanh Giàu
Phan Thanh Giàu
Ngày sinh: 26-06 (26)
Long An
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Chuyên viên: Quỹ Bảo vệ Môi trường – Sở TN&MT TpHồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 11-05 (26)
Long An
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Cán bộ HSE: Công ty Giày Fuluh
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Ngày sinh: 15-09 (26)
Bến Tre
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên Phòng Dự án: Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan
Nguyễn Vương Thu Hằng
Nguyễn Vương Thu Hằng
Ngày sinh: 25-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Xuân Cường
Nguyễn Xuân Cường
Ngày sinh: 22-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Minh Phương
Nguyễn Thị Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Đình Phú
Nguyễn Đình Phú
Ngày sinh: 26-02 (26)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Hoàng Thái
Hồ Hoàng Thái
Ngày sinh: 27-03 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị ái Loan
Nguyễn Thị ái Loan
Ngày sinh: 09-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Lê Đức Thiện
Lê Đức Thiện
Ngày sinh: 01-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Hoàng Trung
Võ Hoàng Trung
Ngày sinh: 23-07 (26)
An Giang
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bích Trâm
Nguyễn Bích Trâm
Ngày sinh: 04-07 (26)
Gia Lai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Hoài Thương
Trần Hoài Thương
Ngày sinh: 16-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Tuấn Phong
Trần Tuấn Phong
Ngày sinh: 17-05 (26)
Minh Hải
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Nhật Kỷ
Hồ Nhật Kỷ
Ngày sinh: 24-10 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Huỳnh Khắc Nguyên
Huỳnh Khắc Nguyên
Ngày sinh: 20-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Chuyên viên: Phòng TN&MT huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Vũ Thị Thu Huyền
Vũ Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 22-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 12-09 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trịnh Thị Kim Tuyền
Trịnh Thị Kim Tuyền
Ngày sinh: 16-04 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
Ngày sinh: 30-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-10 (27)
Long An
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Hoàng Lâm
Nguyễn Hoàng Lâm
Ngày sinh: 12-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Xuân Huyền
Nguyễn Thị Xuân Huyền
Ngày sinh: 18-05 (27)
Hà Nam Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Võ Thành Phong
Võ Thành Phong
Ngày sinh: 10-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Quang Tuyền
Nguyễn Quang Tuyền
Ngày sinh: 20-04 (28)
Thái Bình
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Thị Mỹ Phụng
Trần Thị Mỹ Phụng
Ngày sinh: 27-02 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lương Thị Hải Hà
Lương Thị Hải Hà
Ngày sinh: 08-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Hà Thị Diễm
Hà Thị Diễm
Ngày sinh: 10-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trầm Thị Tố Cẩm
Trầm Thị Tố Cẩm
Ngày sinh: 10-10 (27)
Trà Vinh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Thị Tú Anh
Phạm Thị Tú Anh
Ngày sinh: 28-06 (27)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Thanh ý
Trần Thanh ý
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tiền Giang
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Vũ Thị Bảo Tuyền
Vũ Thị Bảo Tuyền
Ngày sinh: 18-01 (27)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
Ngày sinh: 08-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Ngày sinh: 03-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Lê Văn Tính
Lê Văn Tính
Ngày sinh: 10-10 (27)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Văn Thái Sơn
Nguyễn Văn Thái Sơn
Ngày sinh: 28-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Tường
Nguyễn Minh Tường
Ngày sinh: 28-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Hàn Dũng
Nguyễn Hàn Dũng
Ngày sinh: 12-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Lê Hoàng Bảo
Hồ Lê Hoàng Bảo
Ngày sinh: 03-03 (27)
Gia Lai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày sinh: 05-11 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Ni Na
Nguyễn Thị Ni Na
Ngày sinh: 24-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Cù Ngọc Khuyến
Cù Ngọc Khuyến
Ngày sinh: 13-03 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đặng Văn Hậu
Đặng Văn Hậu
Ngày sinh: 28-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Ngọc Tâm
Nguyễn Ngọc Tâm
Ngày sinh: 10-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đặng Công Nghị
Đặng Công Nghị
Ngày sinh: 26-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đỗ Đức Minh Thắng
Đỗ Đức Minh Thắng
Ngày sinh: 25-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nhân viên Bảo hộ lao động: Liên hiệp HTX thương mại Sài Gòn
Đoàn Thị Anh Tuyền
Đoàn Thị Anh Tuyền
Ngày sinh: 20-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Trang
Ngày sinh: 10-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Trần Bảo Toàn
Trần Bảo Toàn
Ngày sinh: 12-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Công Khoan
Nguyễn Công Khoan
Ngày sinh: 26-01 (27)
Bình Định
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Ngọc Huy
Lê Ngọc Huy
Ngày sinh: 12-03 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Đức Hòa
Lê Đức Hòa
Ngày sinh: 27-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Hoàng Thị Thúy Nga
Hoàng Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 16-05 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Minh
Nguyễn Thị Minh
Ngày sinh: 20-11 (28)
Thái Bình
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Tô Thành Khoa
Tô Thành Khoa
Ngày sinh: 10-10 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lâm Thị Thùy Dung
Lâm Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 17-09 (28)
Tây Ninh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Hinh
Nguyễn Thị Hinh
Ngày sinh: 14-01 (28)
Bình Thuận
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Ngô Toàn Trung
Ngô Toàn Trung
Ngày sinh: 16-05 (29)
Tiền Giang
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Bùi Nguyễn Trí
Bùi Nguyễn Trí
Ngày sinh: 01-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Phạm Anh Trang
Phạm Anh Trang
Ngày sinh: 29-11 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Kim Tâm
Nguyễn Thị Kim Tâm
Ngày sinh: 20-02 (28)
Bình Thuận
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Thoại Miên
Nguyễn Thị Thoại Miên
Ngày sinh: 21-01 (28)
Đà Nẵng
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Trần Thị Thanh Huyền
Trần Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 14-09 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Hồ Thị Hằng
Hồ Thị Hằng
Ngày sinh: 05-12 (28)
Quảng Nam
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Thị Diễm
Ngày sinh: 20-10 (29)
Phú Khánh
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Công Bình
Nguyễn Công Bình
Ngày sinh: 15-11 (28)
Bình Dương
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Vương Thị Hồng Phước
Vương Thị Hồng Phước
Ngày sinh: 15-11 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Trịnh Thị Hiền
Trịnh Thị Hiền
Ngày sinh: 01-12 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Ngày sinh: 15-03 (29)
TPHCM
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Phạm Thị Phương Trúc
Phạm Thị Phương Trúc
Ngày sinh: 01-05 (29)
Nha Trang
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Đinh Giang Hùng Hải
Đinh Giang Hùng Hải
Ngày sinh: 06-07 (29)
Sông Bé
Lớp: 06CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)