Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 06-11 (23)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12090201
Khoa học môi trường
Trương Quang Tiến
Trương Quang Tiến
Ngày sinh: 20-10 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Thanh Thủy
Lê Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 25-02 (25)
Quảng Bình
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Ngọc Đăng Khoa
Nguyễn Ngọc Đăng Khoa
Ngày sinh: 13-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Ngày sinh: 12-01 (26)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
Ngày sinh: 02-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-01 (26)
Bến Tre
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Đặng Quang Trung
Đặng Quang Trung
Ngày sinh: 20-12 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Phạm Thị Hồng Diễm
Phạm Thị Hồng Diễm
Ngày sinh: 02-02 (25)
Bình Định
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Khánh Như
Nguyễn Thị Khánh Như
Ngày sinh: 02-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Minh Hồng
Nguyễn Thị Minh Hồng
Ngày sinh: 05-10 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Nhật Trường
Lê Nhật Trường
Ngày sinh: 30-01 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Quang Thành
Trần Quang Thành
Ngày sinh: 12-07 (25)
TP Hà nội (Tỉnh Hà tây cũ)
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Bùi Nguyễn Minh Nguyệt
Bùi Nguyễn Minh Nguyệt
Ngày sinh: 07-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 28-08 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Vũ Minh Cường
Vũ Minh Cường
Ngày sinh: 02-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Ngày sinh: 17-12 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thúy An
Phạm Thúy An
Ngày sinh: 08-12 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Bảo Hòa
Nguyễn Bảo Hòa
Ngày sinh: 28-09 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Châu Minh Trang
Châu Minh Trang
Ngày sinh: 27-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bá Hòa
Nguyễn Bá Hòa
Ngày sinh: 02-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Lý Thị ánh Nguyệt
Lý Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 21-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Mai Nguyễn Khánh Hưng
Mai Nguyễn Khánh Hưng
Ngày sinh: 16-12 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Mai Cẩm Phúc
Mai Cẩm Phúc
Ngày sinh: 17-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai
Đặng Thị Tố Quyên
Đặng Thị Tố Quyên
Ngày sinh: 21-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Minh Thái
Võ Minh Thái
Ngày sinh: 29-04 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Huỳnh Đăng Quang
Huỳnh Đăng Quang
Ngày sinh: 01-01 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 28-02 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Lê Trọng Duy
Lê Trọng Duy
Ngày sinh: 13-02 (26)
Long An
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Hồ Thị Thúy Ngân
Hồ Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 08-12 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên tổng hợp VP Sở: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
Ngày sinh: 27-10 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Hồ Thị Thu
Hồ Thị Thu
Ngày sinh: 10-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Lê Minh Trí
Lê Minh Trí
Ngày sinh: 10-03 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Đỗ Trần Thanh
Đỗ Trần Thanh
Ngày sinh: 17-04 (29)
Phú Yên
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Kim Chung
Nguyễn Thị Kim Chung
Ngày sinh: 09-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Thư ký bộ phận bảo trì: Six Senses Ninh Van Bay
Lê Thị Ngọc Cẩm
Lê Thị Ngọc Cẩm
Ngày sinh: 30-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Ngô Đức Hoàng
Ngô Đức Hoàng
Ngày sinh: 18-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Lê Minh Dưng
Lê Minh Dưng
Ngày sinh: 01-10 (27)
Long An
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên: Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Quang Đạo
Nguyễn Đình Phú
Nguyễn Đình Phú
Ngày sinh: 26-02 (26)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nông Đức Nhân
Nông Đức Nhân
Ngày sinh: 02-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Ngày sinh: 09-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Hoài Thương
Trần Hoài Thương
Ngày sinh: 16-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Tuấn Phong
Trần Tuấn Phong
Ngày sinh: 17-05 (26)
Minh Hải
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Đại Đức
Nguyễn Đại Đức
Ngày sinh: 01-08 (26)
Gia Lai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Oanh
Nguyễn Thị Oanh
Ngày sinh: 15-10 (27)
Ninh Bình
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Ngày sinh: 08-05 (27)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Vũ Thị Thu Huyền
Vũ Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 22-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Thị Thái Hà
Phạm Thị Thái Hà
Ngày sinh: 27-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Thị Xuân
Phạm Thị Xuân
Ngày sinh: 13-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Ngày sinh: 19-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trịnh Thị Kim Tuyền
Trịnh Thị Kim Tuyền
Ngày sinh: 16-04 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Ngày sinh: 30-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-10 (27)
Long An
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Xuân Huyền
Nguyễn Thị Xuân Huyền
Ngày sinh: 18-05 (27)
Hà Nam Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Võ Thành Phong
Võ Thành Phong
Ngày sinh: 10-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Bích Liễu
Nguyễn Thị Bích Liễu
Ngày sinh: 17-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trầm Thị Tố Cẩm
Trầm Thị Tố Cẩm
Ngày sinh: 10-10 (27)
Trà Vinh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Bùi Anh Thưởng
Bùi Anh Thưởng
Ngày sinh: 04-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Phạm Chiến Thắng
Phạm Chiến Thắng
Ngày sinh: 23-05 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Huy Vinh
Võ Huy Vinh
Ngày sinh: 20-09 (27)
An Giang
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Ngô Thị Trang
Ngô Thị Trang
Ngày sinh: 18-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Xuân Đăng
Nguyễn Thị Xuân Đăng
Ngày sinh: 19-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trương Công Bản
Trương Công Bản
Ngày sinh: 04-06 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 19-09 (27)
Hà Tây
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Thị Hồng
Bùi Thị Hồng
Ngày sinh: 26-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Thị Hạnh Hiếu
Trần Thị Hạnh Hiếu
Ngày sinh: 20-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Chu Thương Tín
Chu Thương Tín
Ngày sinh: 04-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Văn Thái Sơn
Nguyễn Văn Thái Sơn
Ngày sinh: 28-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 10-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Đỗ Thị Thành
Đỗ Thị Thành
Ngày sinh: 10-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phạm Hoài Nhân
Phạm Hoài Nhân
Ngày sinh: 20-08 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Huỳnh Thị Mộng Nghi
Huỳnh Thị Mộng Nghi
Ngày sinh: 10-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Võ Hữu Lộc
Võ Hữu Lộc
Ngày sinh: 28-02 (27)
Long An
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Thị Hoàng Diễm
Lê Thị Hoàng Diễm
Ngày sinh: 27-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phan Thị Kim Cương
Phan Thị Kim Cương
Ngày sinh: 05-10 (27)
Bình Định
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Hoàng Hà Khanh
Hoàng Hà Khanh
Ngày sinh: 27-01 (26)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Hoàng Thị Mỹ Nhung
Hoàng Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 06-04 (28)
Quảng Trị
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nhân viên Bảo hộ lao động: Công ty CPCN Cao su Miền Nam
Nguyễn Xuân Tình
Nguyễn Xuân Tình
Ngày sinh: 03-11 (29)
Kiên Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đỗ Đức Minh Thắng
Đỗ Đức Minh Thắng
Ngày sinh: 25-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nhân viên Bảo hộ lao động: Liên hiệp HTX thương mại Sài Gòn
Phạm Hồng Thắng
Phạm Hồng Thắng
Ngày sinh: 09-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lương Hoàng Vinh
Lương Hoàng Vinh
Ngày sinh: 09-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Ngọc Huy
Lê Ngọc Huy
Ngày sinh: 12-03 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Thị Thúy Ngân
Lê Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 24-11 (28)
Bình Thuận
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Hoàng Thị Thúy Nga
Hoàng Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 16-05 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Đức Ngân
Nguyễn Đức Ngân
Ngày sinh: 22-06 (29)
Hậu Giang
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Bùi Thị Thu Hà
Bùi Thị Thu Hà
Ngày sinh: 28-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Cao Hoài Vịnh
Cao Hoài Vịnh
Ngày sinh: 23-07 (28)
Bến Tre
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Lê Nguyễn Quang Trọng
Lê Nguyễn Quang Trọng
Ngày sinh: 25-03 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Kim Tâm
Nguyễn Thị Kim Tâm
Ngày sinh: 20-02 (28)
Bình Thuận
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Thoại Miên
Nguyễn Thị Thoại Miên
Ngày sinh: 21-01 (28)
Đà Nẵng
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Đặng Ngọc Quốc
Đặng Ngọc Quốc
Ngày sinh: 17-08 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Trần Thị Thanh Huyền
Trần Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 14-09 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Lý Thị Thu Ba
Lý Thị Thu Ba
Ngày sinh: 17-08 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Công Bình
Nguyễn Công Bình
Ngày sinh: 15-11 (28)
Bình Dương
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Trần Lê Quốc Hưng
Trần Lê Quốc Hưng
Ngày sinh: 22-01 (31)
TP.HCM
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 25-09 (29)
Hải Dương
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Ngày sinh: 15-03 (29)
TPHCM
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Phan Trúc
Phan Trúc
Ngày sinh: 18-02 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Trần Thị Mỹ Dung
Trần Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 23-05 (30)
Nha Trang
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 10-07 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)