Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 03-09 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Dương Thế Khanh
Dương Thế Khanh
Ngày sinh: 20-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Ngày sinh: 12-01 (26)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
Ngày sinh: 02-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Tuấn Vũ
Nguyễn Tuấn Vũ
Ngày sinh: 26-04 (25)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lương Nguyễn Bảo Trân
Lương Nguyễn Bảo Trân
Ngày sinh: 18-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Tống Thị Thu Thủy
Tống Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 30-07 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-01 (26)
Bến Tre
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Âu Thị Kiều Nhiên
Âu Thị Kiều Nhiên
Ngày sinh: 11-02 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Đặng Phước Hợp
Đặng Phước Hợp
Ngày sinh: 16-09 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Phạm Thị Hồng Diễm
Phạm Thị Hồng Diễm
Ngày sinh: 02-02 (25)
Bình Định
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Khánh Như
Nguyễn Thị Khánh Như
Ngày sinh: 02-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Hồng Nhung
Lê Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 26-09 (26)
Hải Phòng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Minh Hoa
Nguyễn Thị Minh Hoa
Ngày sinh: 28-12 (25)
Bình Định
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thành Lương
Nguyễn Thị Thành Lương
Ngày sinh: 24-01 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 28-08 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Ngày sinh: 17-12 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thế Hân
Phạm Thế Hân
Ngày sinh: 19-07 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Ngọc Phương Dung
Lê Ngọc Phương Dung
Ngày sinh: 04-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Ngày sinh: 29-04 (25)
Hà Tĩnh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Thanh Minh Quân
Hồ Thanh Minh Quân
Ngày sinh: 30-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Ngày sinh: 10-02 (26)
Thái Nguyên
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Trần Anh Đức
Trần Anh Đức
Ngày sinh: 07-01 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Đặng Thị Kim Thoa
Đặng Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 26-03 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
OHS Jet: Công ty Xi măng Holcim
Huỳnh Đăng Quang
Huỳnh Đăng Quang
Ngày sinh: 01-01 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Hà Văn Hiệp
Hà Văn Hiệp
Ngày sinh: 08-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Lê Quỳnh Giao
Lê Quỳnh Giao
Ngày sinh: 04-03 (27)
Long An
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Lê Trọng Duy
Lê Trọng Duy
Ngày sinh: 13-02 (26)
Long An
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Hồ Thị Thúy Ngân
Hồ Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 08-12 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên tổng hợp VP Sở: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh Tây Ninh
Phạm Minh Tuấn
Phạm Minh Tuấn
Ngày sinh: 14-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Phan Thị Hồng Nhanh
Phan Thị Hồng Nhanh
Ngày sinh: 07-10 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 11-05 (26)
Long An
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Cán bộ HSE: Công ty Giày Fuluh
Nguyễn Hữu Trương
Nguyễn Hữu Trương
Ngày sinh: 21-12 (26)
Bình Định
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên tư vấn môi trường: Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng-CEECO
Nguyễn Thị Kim Chung
Nguyễn Thị Kim Chung
Ngày sinh: 09-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Thư ký bộ phận bảo trì: Six Senses Ninh Van Bay
Đoàn Thị Thanh Hằng
Đoàn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 27-05 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Ngô Đức Hoàng
Ngô Đức Hoàng
Ngày sinh: 18-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Xuân Cường
Nguyễn Xuân Cường
Ngày sinh: 22-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Quách Yến Vi
Quách Yến Vi
Ngày sinh: 16-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Minh Phương
Nguyễn Thị Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Đình Phú
Nguyễn Đình Phú
Ngày sinh: 26-02 (26)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Cao Cẩm Trang
Cao Cẩm Trang
Ngày sinh: 09-05 (27)
Cà Mau
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị ái Loan
Nguyễn Thị ái Loan
Ngày sinh: 09-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Hoàng Trung
Võ Hoàng Trung
Ngày sinh: 23-07 (26)
An Giang
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nông Đức Nhân
Nông Đức Nhân
Ngày sinh: 02-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Phạm Minh Trang
Phạm Minh Trang
Ngày sinh: 31-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Ngày sinh: 09-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Đình Hòa
Trần Đình Hòa
Ngày sinh: 27-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Oanh
Nguyễn Thị Oanh
Ngày sinh: 15-10 (27)
Ninh Bình
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Kim Tân
Nguyễn Kim Tân
Ngày sinh: 12-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Vũ Ngọc Quỳnh
Vũ Ngọc Quỳnh
Ngày sinh: 12-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
Ngày sinh: 30-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lê Thị Thu Thủy
Lê Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 27-12 (27)
Nam Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thùy Giang
Nguyễn Thùy Giang
Ngày sinh: 18-12 (27)
Hải Phòng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Ngày sinh: 30-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Hoàng Lâm
Nguyễn Hoàng Lâm
Ngày sinh: 12-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đặng Kim An
Đặng Kim An
Ngày sinh: 23-10 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Ngọc Loan
Nguyễn Ngọc Loan
Ngày sinh: 06-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh
Ngày sinh: 01-01 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Phan Ngọc Tú
Nguyễn Phan Ngọc Tú
Ngày sinh: 04-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Quang Tuyền
Nguyễn Quang Tuyền
Ngày sinh: 20-04 (28)
Thái Bình
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trương Thị Thùy Trang
Trương Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 04-09 (27)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nông Phú Quốc
Nông Phú Quốc
Ngày sinh: 16-04 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Thị Mỹ Phụng
Trần Thị Mỹ Phụng
Ngày sinh: 27-02 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đào Nguyễn Vũ
Đào Nguyễn Vũ
Ngày sinh: 01-01 (27)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lương Thị Hải Hà
Lương Thị Hải Hà
Ngày sinh: 08-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trầm Thị Tố Cẩm
Trầm Thị Tố Cẩm
Ngày sinh: 10-10 (27)
Trà Vinh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Tống Ngọc Mai Uyên
Tống Ngọc Mai Uyên
Ngày sinh: 06-11 (33)
Lâm Đồng
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Phạm Chiến Thắng
Phạm Chiến Thắng
Ngày sinh: 23-05 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Điện Quang Tuyên
Bùi Điện Quang Tuyên
Ngày sinh: 10-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Ngô Thị Trang
Ngô Thị Trang
Ngày sinh: 18-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
Ngày sinh: 08-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 19-09 (27)
Hà Tây
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Lê Văn Tính
Lê Văn Tính
Ngày sinh: 10-10 (27)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Tường
Nguyễn Minh Tường
Ngày sinh: 28-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Thị Cẩm Tú
Trần Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 01-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 10-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Minh Hải
Hồ Minh Hải
Ngày sinh: 24-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Thị Mộng Nghi
Huỳnh Thị Mộng Nghi
Ngày sinh: 10-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Thị Hoàng Diễm
Lê Thị Hoàng Diễm
Ngày sinh: 27-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày sinh: 05-11 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Ni Na
Nguyễn Thị Ni Na
Ngày sinh: 24-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đặng Văn Hoàn
Đặng Văn Hoàn
Ngày sinh: 23-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Trương Thị Hồng Phấn
Trương Thị Hồng Phấn
Ngày sinh: 02-08 (27)
Bình Định
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đặng Công Nghị
Đặng Công Nghị
Ngày sinh: 26-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phạm Trung Nam
Phạm Trung Nam
Ngày sinh: 16-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phan Thị Thanh Thương
Phan Thị Thanh Thương
Ngày sinh: 28-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phạm Hồng Thắng
Phạm Hồng Thắng
Ngày sinh: 09-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Vũ Linh
Nguyễn Vũ Linh
Ngày sinh: 03-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 06-04 (27)
Bình Định
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 28-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lê Hồng Phong
Lê Hồng Phong
Ngày sinh: 21-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Thái Thị Trà Giang
Thái Thị Trà Giang
Ngày sinh: 17-07 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Ngô Toàn Trung
Ngô Toàn Trung
Ngày sinh: 16-05 (29)
Tiền Giang
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Đặng Ngọc Quốc
Đặng Ngọc Quốc
Ngày sinh: 17-08 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Ngô Thị Hiệp
Ngô Thị Hiệp
Ngày sinh: 16-08 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Phương Hồng
Nguyễn Thị Phương Hồng
Ngày sinh: 23-08 (28)
Tây Ninh
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Kim Sa
Nguyễn Thị Kim Sa
Ngày sinh: 25-02 (28)
Bình Định
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 25-09 (29)
Hải Dương
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Đinh Giang Hùng Hải
Đinh Giang Hùng Hải
Ngày sinh: 06-07 (29)
Sông Bé
Lớp: 06CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Phan Trúc
Phan Trúc
Ngày sinh: 18-02 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)