Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Trương Quang Tiến
Trương Quang Tiến
Ngày sinh: 20-10 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 03-09 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Phước Thọ
Lê Phước Thọ
Ngày sinh: 05-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Huỳnh Hoài Thương
Nguyễn Huỳnh Hoài Thương
Ngày sinh: 21-06 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Âu Thị Kiều Nhiên
Âu Thị Kiều Nhiên
Ngày sinh: 11-02 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 18-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Phạm Thị Luyến
Phạm Thị Luyến
Ngày sinh: 10-03 (25)
Bình Phước
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Hiền Lê
Nguyễn Thị Hiền Lê
Ngày sinh: 02-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Minh Hồng
Nguyễn Thị Minh Hồng
Ngày sinh: 05-10 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Thị Sen
Trần Thị Sen
Ngày sinh: 22-11 (25)
Hải Hưng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thành Lương
Nguyễn Thị Thành Lương
Ngày sinh: 24-01 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thụy Vỹ Thương
Phạm Thụy Vỹ Thương
Ngày sinh: 20-02 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Ngọc Phương Dung
Lê Ngọc Phương Dung
Ngày sinh: 04-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Ngày sinh: 29-04 (25)
Hà Tĩnh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Tấn Mỹ
Huỳnh Tấn Mỹ
Ngày sinh: 12-10 (25)
Bình Định
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Ngày sinh: 10-02 (26)
Thái Nguyên
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Võ Minh Thái
Võ Minh Thái
Ngày sinh: 29-04 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Huỳnh Đăng Quang
Huỳnh Đăng Quang
Ngày sinh: 01-01 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Hà Văn Hiệp
Hà Văn Hiệp
Ngày sinh: 08-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Lê Trọng Duy
Lê Trọng Duy
Ngày sinh: 13-02 (26)
Long An
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Ngày sinh: 03-09 (26)
Gia Lai
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Tất Ái Cầm
Tất Ái Cầm
Ngày sinh: 27-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
OHS Jet: Công ty Xi măng Holcim
Huỳnh Thị Nguyệt Minh
Huỳnh Thị Nguyệt Minh
Ngày sinh: 04-01 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Vũ Thị Kim Loan
Vũ Thị Kim Loan
Ngày sinh: 26-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Thị Như Liêm
Võ Thị Như Liêm
Ngày sinh: 01-02 (25)
Bình Định
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Iso & Training: Ông ty TNHH Việt Nam Onamba
Hồ Thị Thu
Hồ Thị Thu
Ngày sinh: 10-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Phan Thanh Giàu
Phan Thanh Giàu
Ngày sinh: 26-06 (26)
Long An
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Chuyên viên: Quỹ Bảo vệ Môi trường – Sở TN&MT TpHồ Chí Minh
Lê Minh Trí
Lê Minh Trí
Ngày sinh: 10-03 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Hoàng Yến
Võ Hoàng Yến
Ngày sinh: 01-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Xuân Cường
Nguyễn Xuân Cường
Ngày sinh: 22-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Lê Thanh Phương
Lê Thanh Phương
Ngày sinh: 15-06 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bá Phước
Nguyễn Bá Phước
Ngày sinh: 20-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Đình Phú
Nguyễn Đình Phú
Ngày sinh: 26-02 (26)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Ngọc Thành
Nguyễn Ngọc Thành
Ngày sinh: 29-08 (26)
Long An
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Hoàng Thái
Hồ Hoàng Thái
Ngày sinh: 27-03 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Lê Đức Phú
Lê Đức Phú
Ngày sinh: 16-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị ái Loan
Nguyễn Thị ái Loan
Ngày sinh: 09-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Chí Thiện
Nguyễn Chí Thiện
Ngày sinh: 28-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bích Trâm
Nguyễn Bích Trâm
Ngày sinh: 04-07 (26)
Gia Lai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nông Đức Nhân
Nông Đức Nhân
Ngày sinh: 02-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Ngày sinh: 08-05 (27)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 12-09 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Tấn Huy
Phạm Tấn Huy
Ngày sinh: 25-10 (27)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Tường Vy
Nguyễn Tường Vy
Ngày sinh: 07-04 (27)
Long An
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Thanh Thu Trúc
Trần Thanh Thu Trúc
Ngày sinh: 24-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
Ngày sinh: 30-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Ngày sinh: 30-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-10 (27)
Long An
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Ngọc Loan
Nguyễn Ngọc Loan
Ngày sinh: 06-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trương Thị Thùy Trang
Trương Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 04-09 (27)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Thị Mỹ Phụng
Trần Thị Mỹ Phụng
Ngày sinh: 27-02 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lương Thị Hải Hà
Lương Thị Hải Hà
Ngày sinh: 08-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Chiến Thắng
Phạm Chiến Thắng
Ngày sinh: 23-05 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Ngô Thị Trang
Ngô Thị Trang
Ngày sinh: 18-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Hữu Đại
Nguyễn Hữu Đại
Ngày sinh: 09-10 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trương Công Bản
Trương Công Bản
Ngày sinh: 04-06 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Lương Tất Mỹ
Lương Tất Mỹ
Ngày sinh: 22-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Toàn
Nguyễn Minh Toàn
Ngày sinh: 13-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 07-07 (27)
Kon Tum
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Cao Thụy Tường Vy
Cao Thụy Tường Vy
Ngày sinh: 03-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Tường
Nguyễn Minh Tường
Ngày sinh: 28-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 10-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Lê Hoàng Bảo
Hồ Lê Hoàng Bảo
Ngày sinh: 03-03 (27)
Gia Lai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 27-06 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Đặng Hoàng Nhật
Trần Đặng Hoàng Nhật
Ngày sinh: 15-02 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Thị Mộng Nghi
Huỳnh Thị Mộng Nghi
Ngày sinh: 10-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Đỗ Ngọc Châu
Nguyễn Đỗ Ngọc Châu
Ngày sinh: 25-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Bảo Châu
Nguyễn Thị Bảo Châu
Ngày sinh: 04-01 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày sinh: 05-11 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thanh Xuân
Nguyễn Thanh Xuân
Ngày sinh: 08-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Ni Na
Nguyễn Thị Ni Na
Ngày sinh: 24-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đặng Văn Hoàn
Đặng Văn Hoàn
Ngày sinh: 23-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Huỳnh Thị Hồng Nga
Huỳnh Thị Hồng Nga
Ngày sinh: 20-08 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phan Thị Thanh Thương
Phan Thị Thanh Thương
Ngày sinh: 28-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phạm Hồng Thắng
Phạm Hồng Thắng
Ngày sinh: 09-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Vũ Thị Phương Thảo
Vũ Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 14-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Giám sát an toàn: Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Phạm Như Thiên Thanh
Phạm Như Thiên Thanh
Ngày sinh: 25-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 06-04 (27)
Bình Định
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Ngọc Huy
Lê Ngọc Huy
Ngày sinh: 12-03 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Đức Ngân
Nguyễn Đức Ngân
Ngày sinh: 22-06 (29)
Hậu Giang
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 28-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Đặng Mỹ Thanh
Đặng Mỹ Thanh
Ngày sinh: 10-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lê Hồng Phong
Lê Hồng Phong
Ngày sinh: 21-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Trần Thị Thu Nhi
Trần Thị Thu Nhi
Ngày sinh: 10-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Hinh
Nguyễn Thị Hinh
Ngày sinh: 14-01 (28)
Bình Thuận
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Thái Thị Trà Giang
Thái Thị Trà Giang
Ngày sinh: 17-07 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Bùi Nguyễn Trí
Bùi Nguyễn Trí
Ngày sinh: 01-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Phạm Anh Trang
Phạm Anh Trang
Ngày sinh: 29-11 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Đặng Ngọc Hoàng Trúc
Đặng Ngọc Hoàng Trúc
Ngày sinh: 06-02 (29)
Gia Lai-Kon Tum
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Thoại Miên
Nguyễn Thị Thoại Miên
Ngày sinh: 21-01 (28)
Đà Nẵng
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Thị Diễm
Ngày sinh: 20-10 (29)
Phú Khánh
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Phạm Xuân Tuấn
Phạm Xuân Tuấn
Ngày sinh: 20-08 (31)
Thanh Hóa
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Thị Kim Sa
Nguyễn Thị Kim Sa
Ngày sinh: 25-02 (28)
Bình Định
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Vương Thị Hồng Phước
Vương Thị Hồng Phước
Ngày sinh: 15-11 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Trần Lê Quốc Hưng
Trần Lê Quốc Hưng
Ngày sinh: 22-01 (31)
TP.HCM
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Trịnh Thị Hiền
Trịnh Thị Hiền
Ngày sinh: 01-12 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 25-09 (29)
Hải Dương
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Ngày sinh: 15-03 (29)
TPHCM
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Trần Thị Mỹ Dung
Trần Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 23-05 (30)
Nha Trang
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 10-07 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)