Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 03-09 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Phước Thọ
Lê Phước Thọ
Ngày sinh: 05-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Dương Thế Khanh
Dương Thế Khanh
Ngày sinh: 20-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Huỳnh Hoài Thương
Nguyễn Huỳnh Hoài Thương
Ngày sinh: 21-06 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Đặng Phước Hợp
Đặng Phước Hợp
Ngày sinh: 16-09 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Khánh Như
Nguyễn Thị Khánh Như
Ngày sinh: 02-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Hồng Nhung
Lê Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 26-09 (26)
Hải Phòng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thị Luyến
Phạm Thị Luyến
Ngày sinh: 10-03 (25)
Bình Phước
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Minh Hồng
Nguyễn Thị Minh Hồng
Ngày sinh: 05-10 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Minh Hoa
Nguyễn Thị Minh Hoa
Ngày sinh: 28-12 (25)
Bình Định
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Huỳnh Thị Xuyến
Huỳnh Thị Xuyến
Ngày sinh: 16-03 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Tăng Minh Tú
Tăng Minh Tú
Ngày sinh: 30-11 (26)
Sông Bé
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Nhật Trường
Lê Nhật Trường
Ngày sinh: 30-01 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lưu Ngọc Thuận
Lưu Ngọc Thuận
Ngày sinh: 20-10 (25)
Thanh Hóa
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Ngày sinh: 17-12 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Đặng Bảo Trọng
Đặng Bảo Trọng
Ngày sinh: 07-01 (25)
Bến Tre
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bảo Hòa
Nguyễn Bảo Hòa
Ngày sinh: 28-09 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Tấn Mỹ
Huỳnh Tấn Mỹ
Ngày sinh: 12-10 (25)
Bình Định
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Phạm Hoàng Ân
Phạm Hoàng Ân
Ngày sinh: 10-07 (25)
Sông Bé
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Văn Khánh
Nguyễn Văn Khánh
Ngày sinh: 27-06 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Ngày sinh: 10-02 (26)
Thái Nguyên
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Văn Thị Kim Thơ
Văn Thị Kim Thơ
Ngày sinh: 14-05 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Đặng Thị Kim Thoa
Đặng Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 26-03 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
OHS Jet: Công ty Xi măng Holcim
Trần Đình Nhật Linh
Trần Đình Nhật Linh
Ngày sinh: 09-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 28-02 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Đồng Thị Kiều Phương
Đồng Thị Kiều Phương
Ngày sinh: 20-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Hồ Thị Thúy Ngân
Hồ Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 08-12 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên tổng hợp VP Sở: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh Tây Ninh
Vũ Thị Kim Loan
Vũ Thị Kim Loan
Ngày sinh: 26-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Thị Như Liêm
Võ Thị Như Liêm
Ngày sinh: 01-02 (25)
Bình Định
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Iso & Training: Ông ty TNHH Việt Nam Onamba
Nguyễn Hoài Duyên
Nguyễn Hoài Duyên
Ngày sinh: 20-10 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Đào Thị Thùy Trang
Đào Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 24-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Phan Thị Hồng Nhanh
Phan Thị Hồng Nhanh
Ngày sinh: 07-10 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 06-12 (26)
Gia Lai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Lê Minh Dưng
Lê Minh Dưng
Ngày sinh: 01-10 (27)
Long An
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên: Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Quang Đạo
Nguyễn Xuân Cường
Nguyễn Xuân Cường
Ngày sinh: 22-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Minh Phương
Nguyễn Thị Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bá Phước
Nguyễn Bá Phước
Ngày sinh: 20-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Tạ Vũ Thục Anh
Tạ Vũ Thục Anh
Ngày sinh: 05-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị ái Loan
Nguyễn Thị ái Loan
Ngày sinh: 09-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nông Đức Nhân
Nông Đức Nhân
Ngày sinh: 02-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Phạm Minh Trang
Phạm Minh Trang
Ngày sinh: 31-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Hoài Thương
Trần Hoài Thương
Ngày sinh: 16-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Đình Hòa
Trần Đình Hòa
Ngày sinh: 27-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Thu Hà
Hồ Thu Hà
Ngày sinh: 27-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Ngày sinh: 08-05 (27)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 12-09 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trịnh Thị Kim Tuyền
Trịnh Thị Kim Tuyền
Ngày sinh: 16-04 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thùy Giang
Nguyễn Thùy Giang
Ngày sinh: 18-12 (27)
Hải Phòng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 16-07 (27)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đặng Kim An
Đặng Kim An
Ngày sinh: 23-10 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Ngọc Loan
Nguyễn Ngọc Loan
Ngày sinh: 06-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh
Ngày sinh: 01-01 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Bích Liễu
Nguyễn Thị Bích Liễu
Ngày sinh: 17-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Phan Ngọc Tú
Nguyễn Phan Ngọc Tú
Ngày sinh: 04-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Quang Tuyền
Nguyễn Quang Tuyền
Ngày sinh: 20-04 (28)
Thái Bình
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Thị Thu Trang
Trần Thị Thu Trang
Ngày sinh: 18-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đào Nguyễn Vũ
Đào Nguyễn Vũ
Ngày sinh: 01-01 (27)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Dương Thị Hoàng Diệu
Dương Thị Hoàng Diệu
Ngày sinh: 01-01 (27)
Phú Yên
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Hà Thị Diễm
Hà Thị Diễm
Ngày sinh: 10-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Huỳnh Minh Thiện
Huỳnh Minh Thiện
Ngày sinh: 10-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Điện Quang Tuyên
Bùi Điện Quang Tuyên
Ngày sinh: 10-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Ngô Thị Trang
Ngô Thị Trang
Ngày sinh: 18-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Xuân Đăng
Nguyễn Thị Xuân Đăng
Ngày sinh: 19-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
Ngày sinh: 08-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Phan Duy Khánh
Phan Duy Khánh
Ngày sinh: 01-05 (27)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Thị Hồng
Bùi Thị Hồng
Ngày sinh: 26-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Toàn
Nguyễn Minh Toàn
Ngày sinh: 13-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Văn Thái Sơn
Nguyễn Văn Thái Sơn
Ngày sinh: 28-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Tường
Nguyễn Minh Tường
Ngày sinh: 28-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 10-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Duy Hưng
Ngày sinh: 10-06 (29)
Quảng Bình
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Hàn Dũng
Nguyễn Hàn Dũng
Ngày sinh: 12-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Đặng Hoàng Nhật
Trần Đặng Hoàng Nhật
Ngày sinh: 15-02 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Minh Hải
Hồ Minh Hải
Ngày sinh: 24-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Đỗ Thị Thành
Đỗ Thị Thành
Ngày sinh: 10-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đỗ Hoàng Minh
Đỗ Hoàng Minh
Ngày sinh: 19-05 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày sinh: 05-11 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Ngọc Tâm
Nguyễn Ngọc Tâm
Ngày sinh: 10-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phan Thị Thanh Thương
Phan Thị Thanh Thương
Ngày sinh: 28-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Vũ Thị Phương Thảo
Vũ Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 14-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Giám sát an toàn: Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Lương Hoàng Vinh
Lương Hoàng Vinh
Ngày sinh: 09-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Công Khoan
Nguyễn Công Khoan
Ngày sinh: 26-01 (27)
Bình Định
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Hoàng Thị Thúy Nga
Hoàng Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 16-05 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Tô Thành Khoa
Tô Thành Khoa
Ngày sinh: 10-10 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Hoàng Quốc Việt
Hoàng Quốc Việt
Ngày sinh: 29-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Đặng Mỹ Thanh
Đặng Mỹ Thanh
Ngày sinh: 10-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lê Hồng Phong
Lê Hồng Phong
Ngày sinh: 21-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 28-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Bùi Thị Thu Hà
Bùi Thị Thu Hà
Ngày sinh: 28-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Ngô Toàn Trung
Ngô Toàn Trung
Ngày sinh: 16-05 (29)
Tiền Giang
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Bùi Nguyễn Trí
Bùi Nguyễn Trí
Ngày sinh: 01-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Lê Nguyễn Quang Trọng
Lê Nguyễn Quang Trọng
Ngày sinh: 25-03 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Đặng Ngọc Hoàng Trúc
Đặng Ngọc Hoàng Trúc
Ngày sinh: 06-02 (29)
Gia Lai-Kon Tum
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Thoại Miên
Nguyễn Thị Thoại Miên
Ngày sinh: 21-01 (28)
Đà Nẵng
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Phạm Xuân Tuấn
Phạm Xuân Tuấn
Ngày sinh: 20-08 (31)
Thanh Hóa
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Công Bình
Nguyễn Công Bình
Ngày sinh: 15-11 (28)
Bình Dương
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Đỗ Ngọc Đăng Hiếu
Đỗ Ngọc Đăng Hiếu
Ngày sinh: 04-12 (29)
TP.HCM
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Đỗ Thành Long
Đỗ Thành Long
Ngày sinh: 15-11 (29)
Hà Nội
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Huỳnh Ngọc Khoa
Huỳnh Ngọc Khoa
Ngày sinh: 24-12 (29)
Bình Thuận
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Trần Thị Mỹ Dung
Trần Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 23-05 (30)
Nha Trang
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)