Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 06-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Tấn Đức
Nguyễn Tấn Đức
Ngày sinh: 01-08 (25)
Bến Tre
Lớp: 11090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Ngày sinh: 13-03 (27)
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên Phòng Dự án: Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan
Trương Quang Tiến
Trương Quang Tiến
Ngày sinh: 20-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Đức Dũng
Nguyễn Đức Dũng
Ngày sinh: 16-06 (26)
Hà Nội
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Tống Thị Thu Thủy
Tống Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 30-07 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 18-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Hồng Nhung
Lê Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 26-09 (27)
Hải Phòng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Minh Hồng
Nguyễn Thị Minh Hồng
Ngày sinh: 05-10 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Quang Thành
Trần Quang Thành
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP Hà nội (Tỉnh Hà tây cũ)
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thế Hân
Phạm Thế Hân
Ngày sinh: 19-07 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Đào Quốc Dũng
Đào Quốc Dũng
Ngày sinh: 10-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thúy An
Phạm Thúy An
Ngày sinh: 08-12 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Phan Thành Nhân
Trần Phan Thành Nhân
Ngày sinh: 26-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Ngày sinh: 29-04 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Châu Minh Trang
Châu Minh Trang
Ngày sinh: 27-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Tiến Đức Thịnh
Nguyễn Tiến Đức Thịnh
Ngày sinh: 28-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Phạm Hoàng Ân
Phạm Hoàng Ân
Ngày sinh: 10-07 (26)
Sông Bé
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Ngô Tấn Trí
Ngô Tấn Trí
Ngày sinh: 27-04 (27)
Cửu Long
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Mai Cẩm Phúc
Mai Cẩm Phúc
Ngày sinh: 17-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai
Tất Ái Cầm
Tất Ái Cầm
Ngày sinh: 27-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
OHS Jet: Công ty Xi măng Holcim
Hồ Thị Thúy Ngân
Hồ Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 08-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên tổng hợp VP Sở: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh Tây Ninh
Võ Thị Như Liêm
Võ Thị Như Liêm
Ngày sinh: 01-02 (26)
Bình Định
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Iso & Training: Ông ty TNHH Việt Nam Onamba
Phạm Minh Tuấn
Phạm Minh Tuấn
Ngày sinh: 14-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Phan Thị Hồng Nhanh
Phan Thị Hồng Nhanh
Ngày sinh: 07-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Hoàng Yến
Võ Hoàng Yến
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Ngày sinh: 15-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên Phòng Dự án: Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan
Nguyễn Thị Kim Chung
Nguyễn Thị Kim Chung
Ngày sinh: 09-10 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Thư ký bộ phận bảo trì: Six Senses Ninh Van Bay
Nguyễn Vương Thu Hằng
Nguyễn Vương Thu Hằng
Ngày sinh: 25-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 11-01 (27)
Long An
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị ái Loan
Nguyễn Thị ái Loan
Ngày sinh: 09-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Lê Đức Thiện
Lê Đức Thiện
Ngày sinh: 01-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Hoàng Trung
Võ Hoàng Trung
Ngày sinh: 23-07 (27)
An Giang
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Đình Hòa
Trần Đình Hòa
Ngày sinh: 27-12 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Nhật Kỷ
Hồ Nhật Kỷ
Ngày sinh: 24-10 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Huỳnh Khắc Nguyên
Huỳnh Khắc Nguyên
Ngày sinh: 20-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Chuyên viên: Phòng TN&MT huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Ngày sinh: 08-05 (28)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 12-09 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Tấn Huy
Phạm Tấn Huy
Ngày sinh: 25-10 (28)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Bá Hiếu
Trần Bá Hiếu
Ngày sinh: 13-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Thị Xuân
Phạm Thị Xuân
Ngày sinh: 13-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trịnh Thị Kim Tuyền
Trịnh Thị Kim Tuyền
Ngày sinh: 16-04 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Thanh Thu Trúc
Trần Thanh Thu Trúc
Ngày sinh: 24-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đỗ Thị Mỹ Trang
Đỗ Thị Mỹ Trang
Ngày sinh: 09-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-10 (28)
Long An
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Xuân Huyền
Nguyễn Thị Xuân Huyền
Ngày sinh: 18-05 (28)
Hà Nam Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đặng Kim An
Đặng Kim An
Ngày sinh: 23-10 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Ngọc Loan
Nguyễn Ngọc Loan
Ngày sinh: 06-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh
Ngày sinh: 01-01 (29)
Quảng Nam
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Quang Tuyền
Nguyễn Quang Tuyền
Ngày sinh: 20-04 (29)
Thái Bình
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trương Thị Thùy Trang
Trương Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 04-09 (28)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đào Nguyễn Vũ
Đào Nguyễn Vũ
Ngày sinh: 01-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Thị Tú Anh
Phạm Thị Tú Anh
Ngày sinh: 28-06 (28)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lê Minh Viên
Lê Minh Viên
Ngày sinh: 02-02 (32)
Bình Định
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Tống Ngọc Mai Uyên
Tống Ngọc Mai Uyên
Ngày sinh: 06-11 (34)
Lâm Đồng
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Lý Thanh Toàn
Lý Thanh Toàn
Ngày sinh: 23-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Ngọc Tình
Võ Ngọc Tình
Ngày sinh: 20-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Đắc Lợi
Bùi Đắc Lợi
Ngày sinh: 25-09 (29)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Huy Vinh
Võ Huy Vinh
Ngày sinh: 20-09 (28)
An Giang
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Xuân Đăng
Nguyễn Thị Xuân Đăng
Ngày sinh: 19-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Li Đa
Trần Li Đa
Ngày sinh: 17-01 (28)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
Ngày sinh: 08-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Phan Duy Khánh
Phan Duy Khánh
Ngày sinh: 01-05 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Ngày sinh: 03-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Lê Văn Tính
Lê Văn Tính
Ngày sinh: 10-10 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Thị Cẩm Tú
Trần Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 01-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Đỗ Thị Thành
Đỗ Thị Thành
Ngày sinh: 10-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đỗ Hoàng Minh
Đỗ Hoàng Minh
Ngày sinh: 19-05 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Bảo Châu
Nguyễn Thị Bảo Châu
Ngày sinh: 04-01 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Xuân Tình
Nguyễn Xuân Tình
Ngày sinh: 03-11 (30)
Kiên Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phan Thị Thanh Thương
Phan Thị Thanh Thương
Ngày sinh: 28-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Vũ Thị Phương Thảo
Vũ Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 14-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Giám sát an toàn: Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Đoàn Thị Anh Tuyền
Đoàn Thị Anh Tuyền
Ngày sinh: 20-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Trang
Ngày sinh: 10-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Trần Bảo Toàn
Trần Bảo Toàn
Ngày sinh: 12-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Vũ Linh
Nguyễn Vũ Linh
Ngày sinh: 03-06 (28)
Bến Tre
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Công Khoan
Nguyễn Công Khoan
Ngày sinh: 26-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Đức Hòa
Lê Đức Hòa
Ngày sinh: 27-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Minh
Nguyễn Thị Minh
Ngày sinh: 20-11 (29)
Thái Bình
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lê Thị Bảo Hà
Lê Thị Bảo Hà
Ngày sinh: 15-07 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Bùi Thị Thu Hà
Bùi Thị Thu Hà
Ngày sinh: 28-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Thái Thị Trà Giang
Thái Thị Trà Giang
Ngày sinh: 17-07 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Cao Hoài Vịnh
Cao Hoài Vịnh
Ngày sinh: 23-07 (29)
Bến Tre
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Bùi Nguyễn Trí
Bùi Nguyễn Trí
Ngày sinh: 01-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Phạm Anh Trang
Phạm Anh Trang
Ngày sinh: 29-11 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Trường Bảo Trân
Nguyễn Trường Bảo Trân
Ngày sinh: 11-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Hồ Viết Sơn
Hồ Viết Sơn
Ngày sinh: 22-10 (31)
Quảng Nam
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 04-07 (29)
Gia Lai
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Thoại Miên
Nguyễn Thị Thoại Miên
Ngày sinh: 21-01 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Ngô Thị Hiệp
Ngô Thị Hiệp
Ngày sinh: 16-08 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Lý Thị Thu Ba
Lý Thị Thu Ba
Ngày sinh: 17-08 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Công Bình
Nguyễn Công Bình
Ngày sinh: 15-11 (29)
Bình Dương
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Phan Thị Thu Giang
Phan Thị Thu Giang
Ngày sinh: 27-03 (30)
Bình Định
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Vương Thị Hồng Phước
Vương Thị Hồng Phước
Ngày sinh: 15-11 (30)
Tây Ninh
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Trần Lê Quốc Hưng
Trần Lê Quốc Hưng
Ngày sinh: 22-01 (32)
TP.HCM
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 25-09 (30)
Hải Dương
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Ngày sinh: 15-03 (30)
TPHCM
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Phạm Thị Phương Trúc
Phạm Thị Phương Trúc
Ngày sinh: 01-05 (30)
Nha Trang
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Huỳnh Ngọc Khoa
Huỳnh Ngọc Khoa
Ngày sinh: 24-12 (30)
Bình Thuận
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Phan Trúc
Phan Trúc
Ngày sinh: 18-02 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)