Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 06-11 (23)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12090201
Khoa học môi trường
Trần Cẩm Nhung
Trần Cẩm Nhung
Ngày sinh: 03-03 (23)
Long An
Lớp: 12090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Tấn Đức
Nguyễn Tấn Đức
Ngày sinh: 01-08 (24)
Bến Tre
Lớp: 11090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Thanh Thủy
Lê Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 25-02 (25)
Quảng Bình
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Dương Thế Khanh
Dương Thế Khanh
Ngày sinh: 20-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Ngày sinh: 12-01 (26)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Đức Dũng
Nguyễn Đức Dũng
Ngày sinh: 16-06 (25)
Hà Nội
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Tống Thị Thu Thủy
Tống Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 30-07 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Kim Phượng
Lê Thị Kim Phượng
Ngày sinh: 24-06 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Bùi Thị Bích Hồng
Bùi Thị Bích Hồng
Ngày sinh: 01-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Hiền Lê
Nguyễn Thị Hiền Lê
Ngày sinh: 02-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Nhật Trường
Lê Nhật Trường
Ngày sinh: 30-01 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thành Lương
Nguyễn Thị Thành Lương
Ngày sinh: 24-01 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 28-08 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Đinh Thị Hoài Thương
Đinh Thị Hoài Thương
Ngày sinh: 20-03 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thế Hân
Phạm Thế Hân
Ngày sinh: 19-07 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Bảo Hòa
Nguyễn Bảo Hòa
Ngày sinh: 28-09 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Ngày sinh: 29-04 (25)
Hà Tĩnh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Minh Trúc
Huỳnh Minh Trúc
Ngày sinh: 14-03 (25)
Long An
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bá Hòa
Nguyễn Bá Hòa
Ngày sinh: 02-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Lý Thị ánh Nguyệt
Lý Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 21-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Ngày sinh: 10-02 (26)
Thái Nguyên
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Trần Anh Đức
Trần Anh Đức
Ngày sinh: 07-01 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Đặng Thị Tố Quyên
Đặng Thị Tố Quyên
Ngày sinh: 21-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Đặng Thị Kim Thoa
Đặng Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 26-03 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
OHS Jet: Công ty Xi măng Holcim
Huỳnh Đăng Quang
Huỳnh Đăng Quang
Ngày sinh: 01-01 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Ngày sinh: 03-09 (26)
Gia Lai
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Đồng Thị Kiều Phương
Đồng Thị Kiều Phương
Ngày sinh: 20-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Hồ Thị Thúy Ngân
Hồ Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 08-12 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên tổng hợp VP Sở: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh Tây Ninh
Phạm Minh Tuấn
Phạm Minh Tuấn
Ngày sinh: 14-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Hồ Thị Thu
Hồ Thị Thu
Ngày sinh: 10-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Hoàng Nữ Diệu Linh
Hoàng Nữ Diệu Linh
Ngày sinh: 26-09 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên: Cty TNHH Kỹ thuật Môi trường Bắc Nam
Đỗ Trần Thanh
Đỗ Trần Thanh
Ngày sinh: 17-04 (29)
Phú Yên
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Ngọc Cẩm
Lê Thị Ngọc Cẩm
Ngày sinh: 30-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Lê Minh Dưng
Lê Minh Dưng
Ngày sinh: 01-10 (27)
Long An
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên: Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Quang Đạo
Nguyễn Thị Minh Phương
Nguyễn Thị Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Ngọc Thành
Nguyễn Ngọc Thành
Ngày sinh: 29-08 (26)
Long An
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Cao Cẩm Trang
Cao Cẩm Trang
Ngày sinh: 09-05 (27)
Cà Mau
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Chí Thiện
Nguyễn Chí Thiện
Ngày sinh: 28-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Hoàng Trung
Võ Hoàng Trung
Ngày sinh: 23-07 (26)
An Giang
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bích Trâm
Nguyễn Bích Trâm
Ngày sinh: 04-07 (26)
Gia Lai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 24-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Khắc Nguyên
Huỳnh Khắc Nguyên
Ngày sinh: 20-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Chuyên viên: Phòng TN&MT huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Kim Tân
Nguyễn Kim Tân
Ngày sinh: 12-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 16-07 (27)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ
Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ
Ngày sinh: 18-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Ngày sinh: 30-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-10 (27)
Long An
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Xuân Huyền
Nguyễn Thị Xuân Huyền
Ngày sinh: 18-05 (27)
Hà Nam Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đặng Kim An
Đặng Kim An
Ngày sinh: 23-10 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Bích Liễu
Nguyễn Thị Bích Liễu
Ngày sinh: 17-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Phan Ngọc Tú
Nguyễn Phan Ngọc Tú
Ngày sinh: 04-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Quang Tuyền
Nguyễn Quang Tuyền
Ngày sinh: 20-04 (28)
Thái Bình
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trương Thị Thùy Trang
Trương Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 04-09 (27)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nông Phú Quốc
Nông Phú Quốc
Ngày sinh: 16-04 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Thị Tú Anh
Phạm Thị Tú Anh
Ngày sinh: 28-06 (27)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lý Thanh Toàn
Lý Thanh Toàn
Ngày sinh: 23-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Huy Vinh
Võ Huy Vinh
Ngày sinh: 20-09 (27)
An Giang
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hoàng Văn Triều
Hoàng Văn Triều
Ngày sinh: 10-07 (27)
Thái Bình
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Li Đa
Trần Li Đa
Ngày sinh: 17-01 (27)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
Ngày sinh: 08-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Chu Thương Tín
Chu Thương Tín
Ngày sinh: 04-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Duy Hưng
Ngày sinh: 10-06 (29)
Quảng Bình
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Đặng Hoàng Nhật
Trần Đặng Hoàng Nhật
Ngày sinh: 15-02 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Đỗ Thị Thành
Đỗ Thị Thành
Ngày sinh: 10-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Lệ Quyên
Nguyễn Thị Lệ Quyên
Ngày sinh: 03-09 (27)
Long An
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phạm Hoài Nhân
Phạm Hoài Nhân
Ngày sinh: 20-08 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Huỳnh Thị Mộng Nghi
Huỳnh Thị Mộng Nghi
Ngày sinh: 10-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày sinh: 05-11 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Ni Na
Nguyễn Thị Ni Na
Ngày sinh: 24-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đặng Văn Hoàn
Đặng Văn Hoàn
Ngày sinh: 23-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đặng Văn Hậu
Đặng Văn Hậu
Ngày sinh: 28-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Ngọc Tâm
Nguyễn Ngọc Tâm
Ngày sinh: 10-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Huỳnh Thị Hồng Nga
Huỳnh Thị Hồng Nga
Ngày sinh: 20-08 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phan Thị Thanh Thương
Phan Thị Thanh Thương
Ngày sinh: 28-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Vũ Thị Phương Thảo
Vũ Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 14-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Giám sát an toàn: Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Nguyễn Vũ Linh
Nguyễn Vũ Linh
Ngày sinh: 03-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Đức Hòa
Lê Đức Hòa
Ngày sinh: 27-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 28-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Đặng Vũ Mi Trúc
Đặng Vũ Mi Trúc
Ngày sinh: 01-04 (28)
Bình Định
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Thanh Trâm
Nguyễn Thị Thanh Trâm
Ngày sinh: 03-07 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lê Hồng Phong
Lê Hồng Phong
Ngày sinh: 21-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Hinh
Nguyễn Thị Hinh
Ngày sinh: 14-01 (28)
Bình Thuận
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lê Thị Bảo Hà
Lê Thị Bảo Hà
Ngày sinh: 15-07 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Thái Thị Trà Giang
Thái Thị Trà Giang
Ngày sinh: 17-07 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lê Nguyễn Quang Trọng
Lê Nguyễn Quang Trọng
Ngày sinh: 25-03 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Trường Bảo Trân
Nguyễn Trường Bảo Trân
Ngày sinh: 11-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Hồ Viết Sơn
Hồ Viết Sơn
Ngày sinh: 22-10 (30)
Quảng Nam
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 04-07 (28)
Gia Lai
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Trần Thị Thanh Huyền
Trần Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 14-09 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Thị Diễm
Ngày sinh: 20-10 (29)
Phú Khánh
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Công Bình
Nguyễn Công Bình
Ngày sinh: 15-11 (28)
Bình Dương
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Đỗ Ngọc Đăng Hiếu
Đỗ Ngọc Đăng Hiếu
Ngày sinh: 04-12 (29)
TP.HCM
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Vương Thị Hồng Phước
Vương Thị Hồng Phước
Ngày sinh: 15-11 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Trần Lê Quốc Hưng
Trần Lê Quốc Hưng
Ngày sinh: 22-01 (31)
TP.HCM
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Trịnh Thị Hiền
Trịnh Thị Hiền
Ngày sinh: 01-12 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 25-09 (29)
Hải Dương
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Phạm Thị Phương Trúc
Phạm Thị Phương Trúc
Ngày sinh: 01-05 (29)
Nha Trang
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Đinh Giang Hùng Hải
Đinh Giang Hùng Hải
Ngày sinh: 06-07 (29)
Sông Bé
Lớp: 06CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Phan Trúc
Phan Trúc
Ngày sinh: 18-02 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)