Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Trần Thị Phương Quỳnh
Trần Thị Phương Quỳnh
Ngày sinh: 11-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Ngọc Đăng Khoa
Nguyễn Ngọc Đăng Khoa
Ngày sinh: 13-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Đức Dũng
Nguyễn Đức Dũng
Ngày sinh: 16-06 (26)
Hà Nội
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Huỳnh Hoài Thương
Nguyễn Huỳnh Hoài Thương
Ngày sinh: 21-06 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-01 (27)
Bến Tre
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Trần Thị Bích Hoa
Trần Thị Bích Hoa
Ngày sinh: 29-04 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Đặng Phước Hợp
Đặng Phước Hợp
Ngày sinh: 16-09 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Bùi Thị Bích Hồng
Bùi Thị Bích Hồng
Ngày sinh: 01-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Phan Thị Thanh Hoa
Phan Thị Thanh Hoa
Ngày sinh: 10-11 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Khánh Như
Nguyễn Thị Khánh Như
Ngày sinh: 02-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Hồng Nhung
Lê Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 26-09 (27)
Hải Phòng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Hiền Lê
Nguyễn Thị Hiền Lê
Ngày sinh: 02-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lưu Ngọc Thuận
Lưu Ngọc Thuận
Ngày sinh: 20-10 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Quang Thành
Trần Quang Thành
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP Hà nội (Tỉnh Hà tây cũ)
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Bùi Nguyễn Minh Nguyệt
Bùi Nguyễn Minh Nguyệt
Ngày sinh: 07-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thành Lương
Nguyễn Thị Thành Lương
Ngày sinh: 24-01 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thúy An
Phạm Thúy An
Ngày sinh: 08-12 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Bá Hòa
Nguyễn Bá Hòa
Ngày sinh: 02-08 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Ngày sinh: 10-02 (27)
Thái Nguyên
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Trần Anh Đức
Trần Anh Đức
Ngày sinh: 07-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Ngô Tấn Trí
Ngô Tấn Trí
Ngày sinh: 27-04 (27)
Cửu Long
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Phương Ngân
Nguyễn Thị Phương Ngân
Ngày sinh: 12-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Võ Minh Thái
Võ Minh Thái
Ngày sinh: 29-04 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Hà Văn Hiệp
Hà Văn Hiệp
Ngày sinh: 08-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Ngày sinh: 03-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Tất Ái Cầm
Tất Ái Cầm
Ngày sinh: 27-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
OHS Jet: Công ty Xi măng Holcim
Hồ Thị Thúy Ngân
Hồ Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 08-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên tổng hợp VP Sở: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh Tây Ninh
Huỳnh Thị Nguyệt Minh
Huỳnh Thị Nguyệt Minh
Ngày sinh: 04-01 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Vũ Thị Kim Loan
Vũ Thị Kim Loan
Ngày sinh: 26-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
Ngày sinh: 27-10 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Phạm Minh Tuấn
Phạm Minh Tuấn
Ngày sinh: 14-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Hoàng Yến
Võ Hoàng Yến
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Vương Thu Hằng
Nguyễn Vương Thu Hằng
Ngày sinh: 25-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Quách Yến Vi
Quách Yến Vi
Ngày sinh: 16-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 11-01 (27)
Long An
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Ngọc Thành
Nguyễn Ngọc Thành
Ngày sinh: 29-08 (27)
Long An
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nông Đức Nhân
Nông Đức Nhân
Ngày sinh: 02-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Ngày sinh: 09-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Hoài Thương
Trần Hoài Thương
Ngày sinh: 16-12 (27)
Bến Tre
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Ngày sinh: 08-05 (28)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Vũ Thị Thu Huyền
Vũ Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 22-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đỗ Thị Mỹ Trang
Đỗ Thị Mỹ Trang
Ngày sinh: 09-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Minh Trang
Trần Minh Trang
Ngày sinh: 06-02 (28)
Hải Phòng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 16-07 (28)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-10 (28)
Long An
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Hoàng Lâm
Nguyễn Hoàng Lâm
Ngày sinh: 12-04 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Xuân Huyền
Nguyễn Thị Xuân Huyền
Ngày sinh: 18-05 (28)
Hà Nam Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Bích Liễu
Nguyễn Thị Bích Liễu
Ngày sinh: 17-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Thị Thu Trang
Trần Thị Thu Trang
Ngày sinh: 18-09 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đào Nguyễn Vũ
Đào Nguyễn Vũ
Ngày sinh: 01-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lương Thị Hải Hà
Lương Thị Hải Hà
Ngày sinh: 08-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Hà Thị Diễm
Hà Thị Diễm
Ngày sinh: 10-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trầm Thị Tố Cẩm
Trầm Thị Tố Cẩm
Ngày sinh: 10-10 (28)
Trà Vinh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Thị Tú Anh
Phạm Thị Tú Anh
Ngày sinh: 28-06 (28)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Ngày sinh: 02-08 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Tống Ngọc Mai Uyên
Tống Ngọc Mai Uyên
Ngày sinh: 06-11 (34)
Lâm Đồng
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Lý Thanh Toàn
Lý Thanh Toàn
Ngày sinh: 23-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Minh Thiện
Huỳnh Minh Thiện
Ngày sinh: 10-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Thanh ý
Trần Thanh ý
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Huy Vinh
Võ Huy Vinh
Ngày sinh: 20-09 (28)
An Giang
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hoàng Văn Triều
Hoàng Văn Triều
Ngày sinh: 10-07 (28)
Thái Bình
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Lê Văn Tính
Lê Văn Tính
Ngày sinh: 10-10 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Thọ
Nguyễn Thị Thọ
Ngày sinh: 13-09 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Văn Thái Sơn
Nguyễn Văn Thái Sơn
Ngày sinh: 28-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Cao Thụy Tường Vy
Cao Thụy Tường Vy
Ngày sinh: 03-05 (28)
Bến Tre
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Tường
Nguyễn Minh Tường
Ngày sinh: 28-01 (29)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 10-11 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Hàn Dũng
Nguyễn Hàn Dũng
Ngày sinh: 12-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Lê Hoàng Bảo
Hồ Lê Hoàng Bảo
Ngày sinh: 03-03 (28)
Gia Lai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Minh Hải
Hồ Minh Hải
Ngày sinh: 24-11 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Phạm Hoài Nhân
Phạm Hoài Nhân
Ngày sinh: 20-08 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Huỳnh Thị Mộng Nghi
Huỳnh Thị Mộng Nghi
Ngày sinh: 10-09 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đỗ Hoàng Minh
Đỗ Hoàng Minh
Ngày sinh: 19-05 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Võ Hữu Lộc
Võ Hữu Lộc
Ngày sinh: 28-02 (28)
Long An
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Đỗ Ngọc Châu
Nguyễn Đỗ Ngọc Châu
Ngày sinh: 25-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Bảo Châu
Nguyễn Thị Bảo Châu
Ngày sinh: 04-01 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Cù Ngọc Khuyến
Cù Ngọc Khuyến
Ngày sinh: 13-03 (28)
Vĩnh Long
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đỗ Đức Minh Thắng
Đỗ Đức Minh Thắng
Ngày sinh: 25-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nhân viên Bảo hộ lao động: Liên hiệp HTX thương mại Sài Gòn
Đoàn Thị Anh Tuyền
Đoàn Thị Anh Tuyền
Ngày sinh: 20-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Vũ Linh
Nguyễn Vũ Linh
Ngày sinh: 03-06 (28)
Bến Tre
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Công Khoan
Nguyễn Công Khoan
Ngày sinh: 26-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Ngọc Huy
Lê Ngọc Huy
Ngày sinh: 12-03 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Đức Hòa
Lê Đức Hòa
Ngày sinh: 27-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Hoàng Thị Thúy Nga
Hoàng Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 16-05 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Tô Thành Khoa
Tô Thành Khoa
Ngày sinh: 10-10 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Hoàng Quốc Việt
Hoàng Quốc Việt
Ngày sinh: 29-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Hinh
Nguyễn Thị Hinh
Ngày sinh: 14-01 (29)
Bình Thuận
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 28-08 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lê Thị Bảo Hà
Lê Thị Bảo Hà
Ngày sinh: 15-07 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Thái Thị Trà Giang
Thái Thị Trà Giang
Ngày sinh: 17-07 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Đặng Ngọc Hoàng Trúc
Đặng Ngọc Hoàng Trúc
Ngày sinh: 06-02 (30)
Gia Lai-Kon Tum
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Kim Tâm
Nguyễn Thị Kim Tâm
Ngày sinh: 20-02 (29)
Bình Thuận
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Ngô Thị Hiệp
Ngô Thị Hiệp
Ngày sinh: 16-08 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Hồ Thị Hằng
Hồ Thị Hằng
Ngày sinh: 05-12 (29)
Quảng Nam
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Kim Sa
Nguyễn Thị Kim Sa
Ngày sinh: 25-02 (29)
Bình Định
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Phan Thị Thu Giang
Phan Thị Thu Giang
Ngày sinh: 27-03 (30)
Bình Định
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Đỗ Thành Long
Đỗ Thành Long
Ngày sinh: 15-11 (30)
Hà Nội
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Trần Lê Quốc Hưng
Trần Lê Quốc Hưng
Ngày sinh: 22-01 (32)
TP.HCM
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 25-09 (30)
Hải Dương
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Trần Thị Mỹ Dung
Trần Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 23-05 (31)
Nha Trang
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)