Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Dương Thế Khanh
Dương Thế Khanh
Ngày sinh: 20-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
Ngày sinh: 02-04 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Tuấn Vũ
Nguyễn Tuấn Vũ
Ngày sinh: 26-04 (25)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Đặng Quang Trung
Đặng Quang Trung
Ngày sinh: 20-12 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Đặng Phước Hợp
Đặng Phước Hợp
Ngày sinh: 16-09 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Phan Thị Thanh Hoa
Phan Thị Thanh Hoa
Ngày sinh: 10-11 (25)
Hà Tĩnh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Cẩm Duyên
Nguyễn Thị Cẩm Duyên
Ngày sinh: 28-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Phạm Thị Hồng Diễm
Phạm Thị Hồng Diễm
Ngày sinh: 02-02 (25)
Bình Định
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 18-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Khánh Như
Nguyễn Thị Khánh Như
Ngày sinh: 02-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thị Luyến
Phạm Thị Luyến
Ngày sinh: 10-03 (25)
Bình Phước
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Minh Hoa
Nguyễn Thị Minh Hoa
Ngày sinh: 28-12 (25)
Bình Định
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Huỳnh Thị Xuyến
Huỳnh Thị Xuyến
Ngày sinh: 16-03 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Tăng Minh Tú
Tăng Minh Tú
Ngày sinh: 30-11 (26)
Sông Bé
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Thị Sen
Trần Thị Sen
Ngày sinh: 22-11 (25)
Hải Hưng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Mai Đức Hùng
Mai Đức Hùng
Ngày sinh: 11-12 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Vũ Minh Cường
Vũ Minh Cường
Ngày sinh: 02-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trương Thị Thùy Dương
Trương Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 06-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Ngọc Phương Dung
Lê Ngọc Phương Dung
Ngày sinh: 04-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Đặng Bảo Trọng
Đặng Bảo Trọng
Ngày sinh: 07-01 (25)
Bến Tre
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Ngày sinh: 29-04 (25)
Hà Tĩnh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Tuấn Vũ
Nguyễn Tuấn Vũ
Ngày sinh: 05-05 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Minh Trúc
Huỳnh Minh Trúc
Ngày sinh: 14-03 (25)
Long An
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Ngô Tấn Trí
Ngô Tấn Trí
Ngày sinh: 27-04 (26)
Cửu Long
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Đặng Thị Tố Quyên
Đặng Thị Tố Quyên
Ngày sinh: 21-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Trần Đình Nhật Linh
Trần Đình Nhật Linh
Ngày sinh: 09-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 28-02 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Lê Trọng Duy
Lê Trọng Duy
Ngày sinh: 13-02 (26)
Long An
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Tất Ái Cầm
Tất Ái Cầm
Ngày sinh: 27-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
OHS Jet: Công ty Xi măng Holcim
Đồng Thị Kiều Phương
Đồng Thị Kiều Phương
Ngày sinh: 20-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Hồ Thị Thúy Ngân
Hồ Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 08-12 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên tổng hợp VP Sở: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh Tây Ninh
Huỳnh Thị Nguyệt Minh
Huỳnh Thị Nguyệt Minh
Ngày sinh: 04-01 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
Ngày sinh: 27-10 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Thị Như Liêm
Võ Thị Như Liêm
Ngày sinh: 01-02 (25)
Bình Định
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Iso & Training: Ông ty TNHH Việt Nam Onamba
Phan Thanh Giàu
Phan Thanh Giàu
Ngày sinh: 26-06 (26)
Long An
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Chuyên viên: Quỹ Bảo vệ Môi trường – Sở TN&MT TpHồ Chí Minh
Lê Minh Trí
Lê Minh Trí
Ngày sinh: 10-03 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Đoàn Thị Thanh Hằng
Đoàn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 27-05 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Lương Thị Xuân Hậu
Lương Thị Xuân Hậu
Ngày sinh: 20-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Vương Thu Hằng
Nguyễn Vương Thu Hằng
Ngày sinh: 25-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 14-06 (26)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Đình Phú
Nguyễn Đình Phú
Ngày sinh: 26-02 (26)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Ngọc Thành
Nguyễn Ngọc Thành
Ngày sinh: 29-08 (26)
Long An
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Hoàng Thái
Hồ Hoàng Thái
Ngày sinh: 27-03 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị ái Loan
Nguyễn Thị ái Loan
Ngày sinh: 09-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bích Trâm
Nguyễn Bích Trâm
Ngày sinh: 04-07 (26)
Gia Lai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nông Đức Nhân
Nông Đức Nhân
Ngày sinh: 02-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Hoài Thương
Trần Hoài Thương
Ngày sinh: 16-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Tô Đình Nghĩa
Tô Đình Nghĩa
Ngày sinh: 25-12 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Thu Hà
Hồ Thu Hà
Ngày sinh: 27-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Đại Đức
Nguyễn Đại Đức
Ngày sinh: 01-08 (26)
Gia Lai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Khắc Nguyên
Huỳnh Khắc Nguyên
Ngày sinh: 20-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Chuyên viên: Phòng TN&MT huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Ngày sinh: 08-05 (27)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Thị Thái Hà
Phạm Thị Thái Hà
Ngày sinh: 27-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Vũ Ngọc Quỳnh
Vũ Ngọc Quỳnh
Ngày sinh: 12-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Thị Xuân
Phạm Thị Xuân
Ngày sinh: 13-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Ngày sinh: 19-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Thanh Thu Trúc
Trần Thanh Thu Trúc
Ngày sinh: 24-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
Ngày sinh: 30-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Minh Trang
Trần Minh Trang
Ngày sinh: 06-02 (27)
Hải Phòng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lê Thị Thu Thủy
Lê Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 27-12 (27)
Nam Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-10 (27)
Long An
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đặng Kim An
Đặng Kim An
Ngày sinh: 23-10 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Võ Thành Phong
Võ Thành Phong
Ngày sinh: 10-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh
Ngày sinh: 01-01 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Bích Liễu
Nguyễn Thị Bích Liễu
Ngày sinh: 17-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Phan Ngọc Tú
Nguyễn Phan Ngọc Tú
Ngày sinh: 04-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đào Nguyễn Vũ
Đào Nguyễn Vũ
Ngày sinh: 01-01 (27)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Chiến Thắng
Phạm Chiến Thắng
Ngày sinh: 23-05 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Điện Quang Tuyên
Bùi Điện Quang Tuyên
Ngày sinh: 10-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Ngô Thị Trang
Ngô Thị Trang
Ngày sinh: 18-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Thị Hồng
Bùi Thị Hồng
Ngày sinh: 26-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Lê Văn Tính
Lê Văn Tính
Ngày sinh: 10-10 (27)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Thọ
Nguyễn Thị Thọ
Ngày sinh: 13-09 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Tường
Nguyễn Minh Tường
Ngày sinh: 28-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Hàn Dũng
Nguyễn Hàn Dũng
Ngày sinh: 12-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 27-06 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Đỗ Ngọc Châu
Nguyễn Đỗ Ngọc Châu
Ngày sinh: 25-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thanh Xuân
Nguyễn Thanh Xuân
Ngày sinh: 08-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Cù Ngọc Khuyến
Cù Ngọc Khuyến
Ngày sinh: 13-03 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Trương Thị Hồng Phấn
Trương Thị Hồng Phấn
Ngày sinh: 02-08 (27)
Bình Định
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phan Thị Thanh Thương
Phan Thị Thanh Thương
Ngày sinh: 28-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đỗ Đức Minh Thắng
Đỗ Đức Minh Thắng
Ngày sinh: 25-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nhân viên Bảo hộ lao động: Liên hiệp HTX thương mại Sài Gòn
Lương Hoàng Vinh
Lương Hoàng Vinh
Ngày sinh: 09-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đoàn Thị Anh Tuyền
Đoàn Thị Anh Tuyền
Ngày sinh: 20-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Dương Hoàng Long
Dương Hoàng Long
Ngày sinh: 25-09 (27)
Hà Nam Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Vũ Linh
Nguyễn Vũ Linh
Ngày sinh: 03-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Đức Hòa
Lê Đức Hòa
Ngày sinh: 27-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Minh
Nguyễn Thị Minh
Ngày sinh: 20-11 (28)
Thái Bình
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Tô Thành Khoa
Tô Thành Khoa
Ngày sinh: 10-10 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Trần Thị Thu Nhi
Trần Thị Thu Nhi
Ngày sinh: 10-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Hinh
Nguyễn Thị Hinh
Ngày sinh: 14-01 (28)
Bình Thuận
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Thái Thị Trà Giang
Thái Thị Trà Giang
Ngày sinh: 17-07 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Cao Hoài Vịnh
Cao Hoài Vịnh
Ngày sinh: 23-07 (28)
Bến Tre
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Phạm Anh Trang
Phạm Anh Trang
Ngày sinh: 29-11 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Hồ Viết Sơn
Hồ Viết Sơn
Ngày sinh: 22-10 (30)
Quảng Nam
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Hồ Thị Hằng
Hồ Thị Hằng
Ngày sinh: 05-12 (28)
Quảng Nam
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Phạm Xuân Tuấn
Phạm Xuân Tuấn
Ngày sinh: 20-08 (31)
Thanh Hóa
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Thị Kim Sa
Nguyễn Thị Kim Sa
Ngày sinh: 25-02 (28)
Bình Định
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Đỗ Thành Long
Đỗ Thành Long
Ngày sinh: 15-11 (29)
Hà Nội
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Phan Trúc
Phan Trúc
Ngày sinh: 18-02 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)