Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 06-11 (23)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12090201
Khoa học môi trường
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Ngày sinh: 12-01 (26)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lương Nguyễn Bảo Trân
Lương Nguyễn Bảo Trân
Ngày sinh: 18-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-01 (26)
Bến Tre
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Âu Thị Kiều Nhiên
Âu Thị Kiều Nhiên
Ngày sinh: 11-02 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Khánh Như
Nguyễn Thị Khánh Như
Ngày sinh: 02-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Hiền Lê
Nguyễn Thị Hiền Lê
Ngày sinh: 02-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Minh Hoa
Nguyễn Thị Minh Hoa
Ngày sinh: 28-12 (25)
Bình Định
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Huỳnh Thị Xuyến
Huỳnh Thị Xuyến
Ngày sinh: 16-03 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Tăng Minh Tú
Tăng Minh Tú
Ngày sinh: 30-11 (26)
Sông Bé
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Nhật Trường
Lê Nhật Trường
Ngày sinh: 30-01 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Quang Thành
Trần Quang Thành
Ngày sinh: 12-07 (25)
TP Hà nội (Tỉnh Hà tây cũ)
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Thị Sen
Trần Thị Sen
Ngày sinh: 22-11 (25)
Hải Hưng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Thu An
Lê Thị Thu An
Ngày sinh: 14-09 (25)
Long An
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thụy Vỹ Thương
Phạm Thụy Vỹ Thương
Ngày sinh: 20-02 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thế Hân
Phạm Thế Hân
Ngày sinh: 19-07 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Đặng Bảo Trọng
Đặng Bảo Trọng
Ngày sinh: 07-01 (25)
Bến Tre
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bảo Hòa
Nguyễn Bảo Hòa
Ngày sinh: 28-09 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Châu Minh Trang
Châu Minh Trang
Ngày sinh: 27-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bá Hòa
Nguyễn Bá Hòa
Ngày sinh: 02-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Ngô Tấn Trí
Ngô Tấn Trí
Ngày sinh: 27-04 (26)
Cửu Long
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Mai Cẩm Phúc
Mai Cẩm Phúc
Ngày sinh: 17-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai
Nguyễn Thị Phương Ngân
Nguyễn Thị Phương Ngân
Ngày sinh: 12-09 (26)
Gia Lai
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Đặng Thị Kim Thoa
Đặng Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 26-03 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
OHS Jet: Công ty Xi măng Holcim
Võ Minh Thái
Võ Minh Thái
Ngày sinh: 29-04 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Trần Đình Nhật Linh
Trần Đình Nhật Linh
Ngày sinh: 09-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Lê Quỳnh Giao
Lê Quỳnh Giao
Ngày sinh: 04-03 (27)
Long An
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Lê Trọng Duy
Lê Trọng Duy
Ngày sinh: 13-02 (26)
Long An
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Đồng Thị Kiều Phương
Đồng Thị Kiều Phương
Ngày sinh: 20-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Huỳnh Thị Nguyệt Minh
Huỳnh Thị Nguyệt Minh
Ngày sinh: 04-01 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Hồ Thị Thu
Hồ Thị Thu
Ngày sinh: 10-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Phạm Thị Diệu Quyên
Phạm Thị Diệu Quyên
Ngày sinh: 11-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên: Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật TMDV Kỷ Nguyên
Phan Thanh Giàu
Phan Thanh Giàu
Ngày sinh: 26-06 (26)
Long An
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Chuyên viên: Quỹ Bảo vệ Môi trường – Sở TN&MT TpHồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 11-05 (26)
Long An
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Cán bộ HSE: Công ty Giày Fuluh
Lê Minh Trí
Lê Minh Trí
Ngày sinh: 10-03 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 06-12 (26)
Gia Lai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Xuân Cường
Nguyễn Xuân Cường
Ngày sinh: 22-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 11-01 (26)
Long An
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Minh Phương
Nguyễn Thị Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bích Trâm
Nguyễn Bích Trâm
Ngày sinh: 04-07 (26)
Gia Lai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Thu Hà
Hồ Thu Hà
Ngày sinh: 27-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Phan Nguyễn Quốc Hưng
Ngày sinh: 08-05 (27)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Vũ Thị Thu Huyền
Vũ Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 22-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 12-09 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Tấn Huy
Phạm Tấn Huy
Ngày sinh: 25-10 (27)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Kim Tân
Nguyễn Kim Tân
Ngày sinh: 12-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trịnh Thị Kim Tuyền
Trịnh Thị Kim Tuyền
Ngày sinh: 16-04 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
Ngày sinh: 30-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Minh Trang
Trần Minh Trang
Ngày sinh: 06-02 (27)
Hải Phòng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ
Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ
Ngày sinh: 18-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Ngày sinh: 30-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-10 (27)
Long An
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Hoàng Lâm
Nguyễn Hoàng Lâm
Ngày sinh: 12-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đặng Kim An
Đặng Kim An
Ngày sinh: 23-10 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh
Ngày sinh: 01-01 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Bích Liễu
Nguyễn Thị Bích Liễu
Ngày sinh: 17-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Phan Ngọc Tú
Nguyễn Phan Ngọc Tú
Ngày sinh: 04-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Thị Thu Trang
Trần Thị Thu Trang
Ngày sinh: 18-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trương Thị Thùy Trang
Trương Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 04-09 (27)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nông Phú Quốc
Nông Phú Quốc
Ngày sinh: 16-04 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lương Thị Hải Hà
Lương Thị Hải Hà
Ngày sinh: 08-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trầm Thị Tố Cẩm
Trầm Thị Tố Cẩm
Ngày sinh: 10-10 (27)
Trà Vinh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Ngày sinh: 02-08 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lê Minh Viên
Lê Minh Viên
Ngày sinh: 02-02 (31)
Bình Định
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Vũ Thị Bảo Tuyền
Vũ Thị Bảo Tuyền
Ngày sinh: 18-01 (27)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Li Đa
Trần Li Đa
Ngày sinh: 17-01 (27)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
Ngày sinh: 08-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trương Công Bản
Trương Công Bản
Ngày sinh: 04-06 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Toàn
Nguyễn Minh Toàn
Ngày sinh: 13-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Văn Thái Sơn
Nguyễn Văn Thái Sơn
Ngày sinh: 28-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Cao Thụy Tường Vy
Cao Thụy Tường Vy
Ngày sinh: 03-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Trung Tuấn
Nguyễn Trung Tuấn
Ngày sinh: 15-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 10-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Đặng Hoàng Nhật
Trần Đặng Hoàng Nhật
Ngày sinh: 15-02 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Đỗ Thị Thành
Đỗ Thị Thành
Ngày sinh: 10-05 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Huỳnh Thị Mộng Nghi
Huỳnh Thị Mộng Nghi
Ngày sinh: 10-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đỗ Hoàng Minh
Đỗ Hoàng Minh
Ngày sinh: 19-05 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đặng Văn Hậu
Đặng Văn Hậu
Ngày sinh: 28-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đặng Công Nghị
Đặng Công Nghị
Ngày sinh: 26-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phạm Trung Nam
Phạm Trung Nam
Ngày sinh: 16-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Xuân Tình
Nguyễn Xuân Tình
Ngày sinh: 03-11 (29)
Kiên Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phạm Hồng Thắng
Phạm Hồng Thắng
Ngày sinh: 09-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Vũ Linh
Nguyễn Vũ Linh
Ngày sinh: 03-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 28-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Tô Thành Khoa
Tô Thành Khoa
Ngày sinh: 10-10 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Thanh Trâm
Nguyễn Thị Thanh Trâm
Ngày sinh: 03-07 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Trần Thị Thu Nhi
Trần Thị Thu Nhi
Ngày sinh: 10-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lâm Thị Thùy Dung
Lâm Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 17-09 (28)
Tây Ninh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Hinh
Nguyễn Thị Hinh
Ngày sinh: 14-01 (28)
Bình Thuận
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 28-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Ngô Toàn Trung
Ngô Toàn Trung
Ngày sinh: 16-05 (29)
Tiền Giang
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Đặng Ngọc Quốc
Đặng Ngọc Quốc
Ngày sinh: 17-08 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Thị Diễm
Ngày sinh: 20-10 (29)
Phú Khánh
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Đinh Thanh Xuân
Đinh Thanh Xuân
Ngày sinh: 15-02 (28)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Đỗ Ngọc Đăng Hiếu
Đỗ Ngọc Đăng Hiếu
Ngày sinh: 04-12 (29)
TP.HCM
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Đỗ Thành Long
Đỗ Thành Long
Ngày sinh: 15-11 (29)
Hà Nội
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 25-09 (29)
Hải Dương
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Ngày sinh: 15-03 (29)
TPHCM
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lưu Thị Thanh Thảo
Lưu Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 12-09 (30)
Nha Trang
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Huỳnh Ngọc Khoa
Huỳnh Ngọc Khoa
Ngày sinh: 24-12 (29)
Bình Thuận
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)