Khoa Khoa học ứng dụng (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 11-01 (24)
Lớp: 11060301
Công nghệ sinh học
Chuyên viên: Kho bạc nah2 nước tỉnh bình thuận
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-10 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Triệu Yến Trinh
Triệu Yến Trinh
Ngày sinh: 07-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Ngọc Trúc Thi
Phạm Ngọc Trúc Thi
Ngày sinh: 08-07 (25)
Bình Dương
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
Ngày sinh: 04-09 (25)
Cao Bằng
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Trương Huy Chính
Trương Huy Chính
Ngày sinh: 21-07 (25)
Gia Lai
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Hoàng Lệ Yến
Hoàng Lệ Yến
Ngày sinh: 16-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Huyền Trân
Trần Thị Huyền Trân
Ngày sinh: 01-10 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Bùi Thanh Tâm
Bùi Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Lê Khanh
Trần Lê Khanh
Ngày sinh: 05-09 (25)
An Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Huỳnh Diễm Trinh
Huỳnh Diễm Trinh
Ngày sinh: 24-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Tôn Nữ Thiên Hương
Tôn Nữ Thiên Hương
Ngày sinh: 05-03 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Nguyễn Bảo Duy
Trần Nguyễn Bảo Duy
Ngày sinh: 27-10 (25)
Khánh Hoà
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Vũ Thị Tuyết Ngân
Vũ Thị Tuyết Ngân
Ngày sinh: 15-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hồng Phố
Nguyễn Thị Hồng Phố
Ngày sinh: 20-08 (25)
Gia Lai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa
Ngày sinh: 03-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hữu Phát
Nguyễn Hữu Phát
Ngày sinh: 19-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Chung Hoàng Huynh
Chung Hoàng Huynh
Ngày sinh: 30-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 09-06 (26)
Hà Tây
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Bùi Thị Thúy Hạnh
Bùi Thị Thúy Hạnh
Ngày sinh: 24-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Lâm Thanh Nhật Hà
Lâm Thanh Nhật Hà
Ngày sinh: 08-03 (26)
Cà Mau
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Lê Văn Đại
Lê Văn Đại
Ngày sinh: 08-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Phương Anh
Phạm Thị Phương Anh
Ngày sinh: 11-11 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Võ Tuyết Thanh Trúc
Võ Tuyết Thanh Trúc
Ngày sinh: 07-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bình Thuận
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Bích Nga
Trần Thị Bích Nga
Ngày sinh: 08-12 (26)
Bình Định
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Hiếu Trung
Trần Hiếu Trung
Ngày sinh: 08-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 14-07 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Thu
Nguyễn Thị Ngọc Thu
Ngày sinh: 10-01 (26)
Phú Yên
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Đình Kha
Nguyễn Đình Kha
Ngày sinh: 27-01 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Đinh Tuấn Bình
Đinh Tuấn Bình
Ngày sinh: 11-05 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 30-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Đỗ Đức Anh
Đỗ Đức Anh
Ngày sinh: 12-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Trần Minh Phúc
Trần Minh Phúc
Ngày sinh: 24-07 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Phạm Thị Điểm
Phạm Thị Điểm
Ngày sinh: 23-02 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 05-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Trần Hồng Thuận
Trần Hồng Thuận
Ngày sinh: 17-08 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Ngày sinh: 11-06 (26)
Bến Tre
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Kim Trang
Nguyễn Thị Kim Trang
Ngày sinh: 16-03 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hoàng Tuấn Phi
Hoàng Tuấn Phi
Ngày sinh: 28-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Phạm Minh Tân
Phạm Minh Tân
Ngày sinh: 19-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Đinh Tiến Vũ
Đinh Tiến Vũ
Ngày sinh: 07-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Tăng Nguyễn Trâm Anh
Tăng Nguyễn Trâm Anh
Ngày sinh: 25-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Mạc Hồng Phước
Mạc Hồng Phước
Ngày sinh: 23-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trương Thị Yến Linh
Trương Thị Yến Linh
Ngày sinh: 29-06 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Bùi Thị Ngọc Hiếu
Bùi Thị Ngọc Hiếu
Ngày sinh: 21-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Lê Minh Đương
Lê Minh Đương
Ngày sinh: 02-04 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 25-05 (28)
Minh Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Nguyễn Nhã Tiên
Lê Nguyễn Nhã Tiên
Ngày sinh: 30-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thị Thu Thảo
Lê Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-08 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thùy Phương
Lê Thùy Phương
Ngày sinh: 16-06 (27)
Quảng Nam
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trương Hương Giang
Trương Hương Giang
Ngày sinh: 21-11 (27)
Hà Nội
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trần Thị Vân Anh
Trần Thị Vân Anh
Ngày sinh: 24-10 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Đặng Thanh Khâm
Đặng Thanh Khâm
Ngày sinh: 11-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Minh Hiếu
Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 06-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thế Ân Khoa
Nguyễn Thế Ân Khoa
Ngày sinh: 05-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Đặng Ngọc Phương Thảo
Đặng Ngọc Phương Thảo
Ngày sinh: 13-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thanh Phương
Phạm Thanh Phương
Ngày sinh: 30-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Hồng Tường Vy
Hồng Tường Vy
Ngày sinh: 10-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đỗ Chí Thông
Đỗ Chí Thông
Ngày sinh: 23-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phan Thị Thúy Hằng
Phan Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 15-09 (27)
Long An
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Dương Thị Lệ Hằng
Dương Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 18-01 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Tuấn Dương
Trần Tuấn Dương
Ngày sinh: 28-10 (27)
Hải Phòng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Lê Thị Ngọc Loan
Lê Thị Ngọc Loan
Ngày sinh: 19-08 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hoài Linh
Nguyễn Hoài Linh
Ngày sinh: 25-10 (29)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Xuân Na
Nguyễn Thị Xuân Na
Ngày sinh: 16-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Dương Diệu Thúy
Dương Diệu Thúy
Ngày sinh: 14-02 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Đặng Thị Tường Vi
Đặng Thị Tường Vi
Ngày sinh: 04-12 (27)
Phú Yên
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 15-09 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Võ Thị Thu Vang
Võ Thị Thu Vang
Ngày sinh: 12-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Châu Thanh Nhân
Nguyễn Châu Thanh Nhân
Ngày sinh: 29-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Cao Thị Lê Dung
Cao Thị Lê Dung
Ngày sinh: 29-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Lê Thanh Tuấn
Lê Thanh Tuấn
Ngày sinh: 07-05 (28)
Gia Lai
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Văn Như Vinh
Lê Văn Như Vinh
Ngày sinh: 15-10 (28)
Phú Yên
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 27-07 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Vũ Đức Tâm
Vũ Đức Tâm
Ngày sinh: 10-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Văn Thị Quế Phương
Văn Thị Quế Phương
Ngày sinh: 18-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 10-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trương Thị Sáng
Trương Thị Sáng
Ngày sinh: 07-07 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Phương Loan
Lê Thị Phương Loan
Ngày sinh: 10-04 (29)
Quảng Trị
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lại Thị Thùy Dương
Lại Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 12-05 (28)
Tây Ninh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trần Thanh Trúc
Trần Thanh Trúc
Ngày sinh: 15-06 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Ngọc Hồng Trang
Nguyễn Ngọc Hồng Trang
Ngày sinh: 08-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Huỳnh Đăng Thụy
Huỳnh Đăng Thụy
Ngày sinh: 26-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Long Quốc Việt
Long Quốc Việt
Ngày sinh: 03-05 (28)
Bình Dương
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Vũ Thành Sơn
Vũ Thành Sơn
Ngày sinh: 20-07 (28)
Nam Định
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Thị Thanh Nga
Lê Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 18-08 (29)
Gia Lai
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Hoàng Trần Tuấn Anh
Hoàng Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 30-08 (29)
Sông Bé
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lương Khánh Linh
Lương Khánh Linh
Ngày sinh: 21-04 (29)
An Giang
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Võ Đặng Sơn Lâm
Võ Đặng Sơn Lâm
Ngày sinh: 01-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Bùi Huỳnh Phương Anh
Bùi Huỳnh Phương Anh
Ngày sinh: 16-12 (29)
Cà Mau
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Nguyễn Quỳnh Anh
Lê Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày sinh: 27-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Ngày sinh: 16-11 (29)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 06SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Minh Lợi
Nguyễn Minh Lợi
Ngày sinh: 02-10 (29)
TPHCM
Lớp: 06SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trần Thụy Mỹ Hòa
Trần Thụy Mỹ Hòa
Ngày sinh: 16-08 (29)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Dũng Trí
Nguyễn Dũng Trí
Ngày sinh: 07-05 (30)
Bình Thuận
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Ngọc Trí
Trần Ngọc Trí
Ngày sinh: 16-11 (29)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Đỗ Phương Hồng
Đỗ Phương Hồng
Ngày sinh: 28-07 (29)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trang Châu Anh
Trang Châu Anh
Ngày sinh: 25-01 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)