Khoa Khoa học ứng dụng (Đại học chính quy)
Trần Thúy Ái
Trần Thúy Ái
Ngày sinh: 26-08 (23)
Trà Vinh
Lớp: 12060202
Kỹ thuật hóa học
Phạm Đức Tài
Phạm Đức Tài
Ngày sinh: 07-03 (27)
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nhân viên dự toán: Chi nhánh Nhà máy tôn Hoa Sen - Phú Mỹ
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-10 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 18-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Triệu Yến Trinh
Triệu Yến Trinh
Ngày sinh: 07-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phương Khanh
Nguyễn Phương Khanh
Ngày sinh: 08-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lê Huỳnh Uyên Hương
Lê Huỳnh Uyên Hương
Ngày sinh: 07-03 (25)
Bến Tre
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lưu Hoài Trúc Giang
Lưu Hoài Trúc Giang
Ngày sinh: 02-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Trần Thị Huyền Trân
Trần Thị Huyền Trân
Ngày sinh: 01-10 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Thái Thị Thu Thắm
Thái Thị Thu Thắm
Ngày sinh: 20-10 (25)
Bình Định
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Bùi Thanh Tâm
Bùi Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Tôn Nữ Thiên Hương
Tôn Nữ Thiên Hương
Ngày sinh: 05-03 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Nguyễn Bảo Duy
Trần Nguyễn Bảo Duy
Ngày sinh: 27-10 (25)
Khánh Hoà
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 24-04 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Vân Anh
Trần Thị Vân Anh
Ngày sinh: 22-06 (25)
Cà Mau
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Cẩm Tú
Trần Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Vũ Thị Tuyết Ngân
Vũ Thị Tuyết Ngân
Ngày sinh: 15-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hồng Phố
Nguyễn Thị Hồng Phố
Ngày sinh: 20-08 (25)
Gia Lai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Bùi Hoa Kỳ
Bùi Hoa Kỳ
Ngày sinh: 26-05 (25)
Kon Tum
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Kim Đài
Phạm Thị Kim Đài
Ngày sinh: 06-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Trần Sỹ Nhất Nguyên
Trần Sỹ Nhất Nguyên
Ngày sinh: 21-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Bùi Thị Thúy Hạnh
Bùi Thị Thúy Hạnh
Ngày sinh: 24-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Phương Anh
Phạm Thị Phương Anh
Ngày sinh: 11-11 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Bích Nga
Trần Thị Bích Nga
Ngày sinh: 08-12 (26)
Bình Định
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Kim Ly
Nguyễn Thị Kim Ly
Ngày sinh: 20-02 (26)
Phú Yên
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Hiếu Trung
Trần Hiếu Trung
Ngày sinh: 08-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Đình Kha
Nguyễn Đình Kha
Ngày sinh: 27-01 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Trung Dũng
Nguyễn Trung Dũng
Ngày sinh: 25-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Hồ Công Nhất
Hồ Công Nhất
Ngày sinh: 24-02 (29)
Phú Yên
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Đỗ Đức Anh
Đỗ Đức Anh
Ngày sinh: 12-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Ngày sinh: 15-01 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Trương Mỹ Huê
Trương Mỹ Huê
Ngày sinh: 16-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Phạm Thị Điểm
Phạm Thị Điểm
Ngày sinh: 23-02 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Mai Hoàng Yến
Mai Hoàng Yến
Ngày sinh: 28-10 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 05-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Trần Thảo Nam Trân
Trần Thảo Nam Trân
Ngày sinh: 15-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hoàng Tuấn Phi
Hoàng Tuấn Phi
Ngày sinh: 28-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Ngày sinh: 20-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Trà My
Nguyễn Trà My
Ngày sinh: 07-11 (27)
Cà Mau
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trương Thị Xuân Thu
Trương Thị Xuân Thu
Ngày sinh: 03-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Phạm Minh Tân
Phạm Minh Tân
Ngày sinh: 19-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Lê Thị Khuyến
Lê Thị Khuyến
Ngày sinh: 18-11 (27)
Bến Tre
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 14-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Văn Phong
Nguyễn Văn Phong
Ngày sinh: 19-07 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 16-11 (27)
Bình Định
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Hoàng Thị Thanh Xuân
Hoàng Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 06-10 (27)
Bình Phước
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 07-08 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thị Thu Thảo
Lê Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-08 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thùy Phương
Lê Thùy Phương
Ngày sinh: 16-06 (27)
Quảng Nam
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trần Thị Diễm Châu
Trần Thị Diễm Châu
Ngày sinh: 01-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học.: Công nghệ sinh học.
Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
Ngày sinh: 07-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Đặng Thanh Khâm
Đặng Thanh Khâm
Ngày sinh: 11-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Minh Hiếu
Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 06-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Tấn Tài
Nguyễn Tấn Tài
Ngày sinh: 19-07 (27)
Cà Mau
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Trà Giang
Phạm Thị Trà Giang
Ngày sinh: 27-03 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Trịnh Huy Cường
Trịnh Huy Cường
Ngày sinh: 30-10 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đặng Ngọc Phương Thảo
Đặng Ngọc Phương Thảo
Ngày sinh: 13-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Cam Thị Mỹ Lệ
Cam Thị Mỹ Lệ
Ngày sinh: 11-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thanh Huy
Phạm Thanh Huy
Ngày sinh: 22-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Hồng Tường Vy
Hồng Tường Vy
Ngày sinh: 10-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đỗ Chí Thông
Đỗ Chí Thông
Ngày sinh: 23-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phan Thị Thúy Hằng
Phan Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 15-09 (27)
Long An
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Dương Thị Lệ Hằng
Dương Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 18-01 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Tuấn Dương
Trần Tuấn Dương
Ngày sinh: 28-10 (27)
Hải Phòng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Lê Thị Ngọc Loan
Lê Thị Ngọc Loan
Ngày sinh: 19-08 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hoài Linh
Nguyễn Hoài Linh
Ngày sinh: 25-10 (29)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hoài Sang
Nguyễn Thị Hoài Sang
Ngày sinh: 04-02 (27)
Bình Định
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Dương Diệu Thúy
Dương Diệu Thúy
Ngày sinh: 14-02 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 18-10 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Võ Thị Thu Vang
Võ Thị Thu Vang
Ngày sinh: 12-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Công Tiệp
Nguyễn Công Tiệp
Ngày sinh: 19-12 (29)
Bắc Giang
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Văn Như Vinh
Lê Văn Như Vinh
Ngày sinh: 15-10 (28)
Phú Yên
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 27-07 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Vũ Đức Tâm
Vũ Đức Tâm
Ngày sinh: 10-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Văn Phong
Lê Văn Phong
Ngày sinh: 10-06 (31)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 10-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Phan Nguyễn Minh Hiếu
Phan Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 24-07 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Âu Dương Tuyết Mai
Âu Dương Tuyết Mai
Ngày sinh: 25-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Phương Loan
Lê Thị Phương Loan
Ngày sinh: 10-04 (29)
Quảng Trị
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Ngày sinh: 03-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Hải Châu
Lê Thị Hải Châu
Ngày sinh: 03-09 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Vũ Hằng Vi
Nguyễn Vũ Hằng Vi
Ngày sinh: 01-02 (29)
Quảng Nam
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Ngọc Hồng Trang
Nguyễn Ngọc Hồng Trang
Ngày sinh: 08-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Huỳnh Đăng Thụy
Huỳnh Đăng Thụy
Ngày sinh: 26-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân
Ngày sinh: 15-01 (30)
Long An
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Kim Thương
Nguyễn Thị Kim Thương
Ngày sinh: 09-10 (28)
Long An
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Vũ Thành Sơn
Vũ Thành Sơn
Ngày sinh: 20-07 (28)
Nam Định
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Ngô Thế Minh
Ngô Thế Minh
Ngày sinh: 01-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Đức Huy
Ngày sinh: 27-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Hoàng Trần Tuấn Anh
Hoàng Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 30-08 (29)
Sông Bé
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 19-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Nhật Khoa
Nguyễn Nhật Khoa
Ngày sinh: 18-12 (28)
Tiền Giang
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Minh Lợi
Nguyễn Minh Lợi
Ngày sinh: 02-10 (29)
TPHCM
Lớp: 06SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Huỳnh Ngọc Quý
Huỳnh Ngọc Quý
Ngày sinh: 10-10 (29)
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Ngọc Trí
Trần Ngọc Trí
Ngày sinh: 16-11 (29)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Võ Xuân Sơn
Lê Võ Xuân Sơn
Ngày sinh: 20-11 (29)
Đồng Nai
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Đỗ Phương Hồng
Đỗ Phương Hồng
Ngày sinh: 28-07 (29)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Dương Thanh Hoàng
Dương Thanh Hoàng
Ngày sinh: 15-01 (29)
Thái Bình
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trang Châu Anh
Trang Châu Anh
Ngày sinh: 25-01 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)