Khoa Khoa học ứng dụng (Đại học chính quy)
Nguyễn Hoàng Lưu Phúc
Nguyễn Hoàng Lưu Phúc
Ngày sinh: 06-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 18-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Ngọc Trúc Thi
Phạm Ngọc Trúc Thi
Ngày sinh: 08-07 (26)
Bình Dương
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 08-09 (26)
An Giang
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lê Huỳnh Uyên Hương
Lê Huỳnh Uyên Hương
Ngày sinh: 07-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
Ngày sinh: 04-09 (26)
Cao Bằng
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Thái Thị Thu Thắm
Thái Thị Thu Thắm
Ngày sinh: 20-10 (26)
Bình Định
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Bùi Thanh Tâm
Bùi Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Lê Khanh
Trần Lê Khanh
Ngày sinh: 05-09 (26)
An Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Ngày sinh: 16-11 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Huỳnh Diễm Trinh
Huỳnh Diễm Trinh
Ngày sinh: 24-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Ngày sinh: 05-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Tôn Nữ Thiên Hương
Tôn Nữ Thiên Hương
Ngày sinh: 05-03 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Nguyễn Bảo Duy
Trần Nguyễn Bảo Duy
Ngày sinh: 27-10 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 24-04 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Kim Hương
Trần Thị Kim Hương
Ngày sinh: 22-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Lê Thị Hồng Diệu
Lê Thị Hồng Diệu
Ngày sinh: 23-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Vân Anh
Trần Thị Vân Anh
Ngày sinh: 22-06 (26)
Cà Mau
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Hồng Phố
Nguyễn Thị Hồng Phố
Ngày sinh: 20-08 (26)
Gia Lai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Bùi Hoa Kỳ
Bùi Hoa Kỳ
Ngày sinh: 26-05 (26)
Kon Tum
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Kim Đài
Phạm Thị Kim Đài
Ngày sinh: 06-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Đặng Quang Dũng
Đặng Quang Dũng
Ngày sinh: 07-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Trần Sỹ Nhất Nguyên
Trần Sỹ Nhất Nguyên
Ngày sinh: 21-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Chung Hoàng Huynh
Chung Hoàng Huynh
Ngày sinh: 30-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Lê Văn Đại
Lê Văn Đại
Ngày sinh: 08-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Phương Anh
Phạm Thị Phương Anh
Ngày sinh: 11-11 (28)
Kiên Giang
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Bích Nga
Trần Thị Bích Nga
Ngày sinh: 08-12 (27)
Bình Định
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Hiếu Trung
Trần Hiếu Trung
Ngày sinh: 08-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Kim Thoa
Trần Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 25-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Đình Kha
Nguyễn Đình Kha
Ngày sinh: 27-01 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Lê Phương Đảo
Lê Phương Đảo
Ngày sinh: 04-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Trung Dũng
Nguyễn Trung Dũng
Ngày sinh: 25-09 (28)
Tiền Giang
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Hồ Công Nhất
Hồ Công Nhất
Ngày sinh: 24-02 (30)
Phú Yên
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 30-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Đỗ Đức Anh
Đỗ Đức Anh
Ngày sinh: 12-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Lê Minh Thông
Nguyễn Lê Minh Thông
Ngày sinh: 11-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Ngày sinh: 15-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Đinh Thị Xuân Diệu
Đinh Thị Xuân Diệu
Ngày sinh: 11-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Phạm Thị Điểm
Phạm Thị Điểm
Ngày sinh: 23-02 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Mai Hoàng Yến
Mai Hoàng Yến
Ngày sinh: 28-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 05-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Phạm Thị Thúy Vi
Phạm Thị Thúy Vi
Ngày sinh: 20-08 (27)
Nam Định
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Ngày sinh: 11-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Vương Hân Huệ
Vương Hân Huệ
Ngày sinh: 15-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 03-04 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trần Minh Tân
Trần Minh Tân
Ngày sinh: 22-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Phạm Minh Tân
Phạm Minh Tân
Ngày sinh: 19-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 19-01 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 14-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 16-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Đinh Tiến Vũ
Đinh Tiến Vũ
Ngày sinh: 07-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Việt Dũng
Lê Việt Dũng
Ngày sinh: 05-04 (28)
Trà Vinh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Tăng Nguyễn Trâm Anh
Tăng Nguyễn Trâm Anh
Ngày sinh: 25-04 (28)
Sông Bé
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Hoàng Thị Thanh Xuân
Hoàng Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 06-10 (28)
Bình Phước
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trương Thị Yến Linh
Trương Thị Yến Linh
Ngày sinh: 29-06 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Bùi Thị Ngọc Hiếu
Bùi Thị Ngọc Hiếu
Ngày sinh: 21-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Lê Minh Đương
Lê Minh Đương
Ngày sinh: 02-04 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Nguyễn Nhã Tiên
Lê Nguyễn Nhã Tiên
Ngày sinh: 30-11 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thị Thu Thảo
Lê Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-08 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thùy Phương
Lê Thùy Phương
Ngày sinh: 16-06 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trương Hương Giang
Trương Hương Giang
Ngày sinh: 21-11 (28)
Hà Nội
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trần Thị Diễm Châu
Trần Thị Diễm Châu
Ngày sinh: 01-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học.: Công nghệ sinh học.
Trần Thị Vân Anh
Trần Thị Vân Anh
Ngày sinh: 24-10 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Minh Hiếu
Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 06-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Tấn Tài
Nguyễn Tấn Tài
Ngày sinh: 19-07 (28)
Cà Mau
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Lương Gia Lợi
Lương Gia Lợi
Ngày sinh: 22-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đỗ Chí Thông
Đỗ Chí Thông
Ngày sinh: 23-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phan Thị Thúy Hằng
Phan Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 15-09 (28)
Long An
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Lê Thị Ngọc Loan
Lê Thị Ngọc Loan
Ngày sinh: 19-08 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 04-12 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hoài Sang
Nguyễn Thị Hoài Sang
Ngày sinh: 04-02 (28)
Bình Định
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Thị Thanh Nhàn
Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 25-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 15-09 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Công Tiệp
Nguyễn Công Tiệp
Ngày sinh: 19-12 (30)
Bắc Giang
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Đức Thao Trường
Nguyễn Đức Thao Trường
Ngày sinh: 16-03 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Trần Phụng Thanh
Trần Phụng Thanh
Ngày sinh: 01-06 (29)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Văn Như Vinh
Lê Văn Như Vinh
Ngày sinh: 15-10 (29)
Phú Yên
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Vũ Đức Tâm
Vũ Đức Tâm
Ngày sinh: 10-02 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Văn Phong
Lê Văn Phong
Ngày sinh: 10-06 (32)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 10-10 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Phan Nguyễn Minh Hiếu
Phan Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 24-07 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Âu Dương Tuyết Mai
Âu Dương Tuyết Mai
Ngày sinh: 25-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Hải Châu
Lê Thị Hải Châu
Ngày sinh: 03-09 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Ngọc Hồng Trang
Nguyễn Ngọc Hồng Trang
Ngày sinh: 08-12 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Quang Hiển
Lê Quang Hiển
Ngày sinh: 25-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH3D
Công nghệ hóa học (2008)
Huỳnh Đăng Thụy
Huỳnh Đăng Thụy
Ngày sinh: 26-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân
Ngày sinh: 15-01 (31)
Long An
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Thị Thu Thúy
Lê Thị Thu Thúy
Ngày sinh: 17-01 (30)
Quảng Nam
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Thúy Nga
Nguyễn Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 21-08 (30)
Tiền Giang
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Đức Huy
Ngày sinh: 27-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Thị Ngọc ánh
Trần Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 08-11 (30)
Sông Bé
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Bùi Huỳnh Phương Anh
Bùi Huỳnh Phương Anh
Ngày sinh: 16-12 (30)
Cà Mau
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Nguyễn Quỳnh Anh
Lê Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày sinh: 27-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Ngày sinh: 16-11 (30)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 06SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Dũng Trí
Nguyễn Dũng Trí
Ngày sinh: 07-05 (31)
Bình Thuận
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Võ Xuân Sơn
Lê Võ Xuân Sơn
Ngày sinh: 20-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Đỗ Phương Hồng
Đỗ Phương Hồng
Ngày sinh: 28-07 (30)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Anh Linh
Nguyễn Anh Linh
Ngày sinh: 28-07 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Đan Thanh
Trần Đan Thanh
Ngày sinh: 19-03 (30)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trang Châu Anh
Trang Châu Anh
Ngày sinh: 25-01 (32)
Đồng Tháp
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)