Khoa Khoa học ứng dụng (Đại học chính quy)
Phạm Đức Tài
Phạm Đức Tài
Ngày sinh: 07-03 (27)
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nhân viên dự toán: Chi nhánh Nhà máy tôn Hoa Sen - Phú Mỹ
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 11-01 (24)
Lớp: 11060301
Công nghệ sinh học
Chuyên viên: Kho bạc nah2 nước tỉnh bình thuận
Nguyễn Hoàng Lưu Phúc
Nguyễn Hoàng Lưu Phúc
Ngày sinh: 06-04 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Trung Nghĩa
Phạm Trung Nghĩa
Ngày sinh: 24-11 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Ngô Thanh Dũng
Ngô Thanh Dũng
Ngày sinh: 29-11 (25)
Bình Định
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lê Thị Kim Cho
Lê Thị Kim Cho
Ngày sinh: 09-09 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 08-09 (25)
An Giang
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Hồng Thư
Phạm Hồng Thư
Ngày sinh: 18-11 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phương Khanh
Nguyễn Phương Khanh
Ngày sinh: 08-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lê Huỳnh Uyên Hương
Lê Huỳnh Uyên Hương
Ngày sinh: 07-03 (25)
Bến Tre
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Hoàng Lệ Yến
Hoàng Lệ Yến
Ngày sinh: 16-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Huyền Trân
Trần Thị Huyền Trân
Ngày sinh: 01-10 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Bùi Thanh Tâm
Bùi Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Ngày sinh: 05-12 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Tôn Nữ Thiên Hương
Tôn Nữ Thiên Hương
Ngày sinh: 05-03 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Nguyễn Bảo Duy
Trần Nguyễn Bảo Duy
Ngày sinh: 27-10 (25)
Khánh Hoà
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Vũ Thị Tuyết Ngân
Vũ Thị Tuyết Ngân
Ngày sinh: 15-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Trần Thọ Hoài Nam
Trần Thọ Hoài Nam
Ngày sinh: 25-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Kim Đài
Phạm Thị Kim Đài
Ngày sinh: 06-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hữu Phát
Nguyễn Hữu Phát
Ngày sinh: 19-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Chung Hoàng Huynh
Chung Hoàng Huynh
Ngày sinh: 30-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Lê Văn Đại
Lê Văn Đại
Ngày sinh: 08-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hải Duy
Nguyễn Hải Duy
Ngày sinh: 04-02 (26)
Cà Mau
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bình Thuận
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 11-09 (26)
Phú Yên
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Mỹ Yến
Trần Mỹ Yến
Ngày sinh: 12-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Lê Phương Đảo
Lê Phương Đảo
Ngày sinh: 04-10 (26)
Bến Tre
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Trung Dũng
Nguyễn Trung Dũng
Ngày sinh: 25-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Quốc Dũng
Nguyễn Quốc Dũng
Ngày sinh: 09-04 (26)
Nghệ An
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 30-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Đỗ Đức Anh
Đỗ Đức Anh
Ngày sinh: 12-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hồng Vĩnh Thành
Hồng Vĩnh Thành
Ngày sinh: 09-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Trần Minh Phúc
Trần Minh Phúc
Ngày sinh: 24-07 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Ngày sinh: 15-01 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Trương Mỹ Huê
Trương Mỹ Huê
Ngày sinh: 16-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Đinh Thị Xuân Diệu
Đinh Thị Xuân Diệu
Ngày sinh: 11-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Phạm Thị Điểm
Phạm Thị Điểm
Ngày sinh: 23-02 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Mai Hoàng Yến
Mai Hoàng Yến
Ngày sinh: 28-10 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 05-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Phạm Thị Thúy Vi
Phạm Thị Thúy Vi
Ngày sinh: 20-08 (26)
Nam Định
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Ngày sinh: 11-06 (26)
Bến Tre
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Ngày sinh: 22-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Võ Thị Diễm Xinh
Võ Thị Diễm Xinh
Ngày sinh: 03-10 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 03-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trần Minh Tân
Trần Minh Tân
Ngày sinh: 22-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Phạm Minh Tân
Phạm Minh Tân
Ngày sinh: 19-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 19-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Việt Dũng
Lê Việt Dũng
Ngày sinh: 05-04 (27)
Trà Vinh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trương Thị Yến Linh
Trương Thị Yến Linh
Ngày sinh: 29-06 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Nguyễn Nhã Tiên
Lê Nguyễn Nhã Tiên
Ngày sinh: 30-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trương Hương Giang
Trương Hương Giang
Ngày sinh: 21-11 (27)
Hà Nội
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Minh Hiếu
Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 06-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thế Ân Khoa
Nguyễn Thế Ân Khoa
Ngày sinh: 05-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Tấn Tài
Nguyễn Tấn Tài
Ngày sinh: 19-07 (27)
Cà Mau
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Lương Gia Lợi
Lương Gia Lợi
Ngày sinh: 22-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Trịnh Huy Cường
Trịnh Huy Cường
Ngày sinh: 30-10 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đỗ Chí Thông
Đỗ Chí Thông
Ngày sinh: 23-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phan Thị Thúy Hằng
Phan Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 15-09 (27)
Long An
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Dương Thị Lệ Hằng
Dương Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 18-01 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Quang Đức
Trần Quang Đức
Ngày sinh: 07-03 (28)
Bình Phước
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Tuấn Dương
Trần Tuấn Dương
Ngày sinh: 28-10 (27)
Hải Phòng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trương Thị Cẩm Vân
Trương Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 09-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hoài Linh
Nguyễn Hoài Linh
Ngày sinh: 25-10 (29)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hoài Sang
Nguyễn Thị Hoài Sang
Ngày sinh: 04-02 (27)
Bình Định
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Dương Diệu Thúy
Dương Diệu Thúy
Ngày sinh: 14-02 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Bùi Minh Tâm
Bùi Minh Tâm
Ngày sinh: 20-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Đặng Thị Tường Vi
Đặng Thị Tường Vi
Ngày sinh: 04-12 (27)
Phú Yên
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Đinh Thị Mỹ Huệ
Đinh Thị Mỹ Huệ
Ngày sinh: 17-02 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 18-10 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 15-09 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Võ Thị Thu Vang
Võ Thị Thu Vang
Ngày sinh: 12-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Công Tiệp
Nguyễn Công Tiệp
Ngày sinh: 19-12 (29)
Bắc Giang
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Đức Thao Trường
Nguyễn Đức Thao Trường
Ngày sinh: 16-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 10-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Âu Dương Tuyết Mai
Âu Dương Tuyết Mai
Ngày sinh: 25-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trương Thị Sáng
Trương Thị Sáng
Ngày sinh: 07-07 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Phương Loan
Lê Thị Phương Loan
Ngày sinh: 10-04 (29)
Quảng Trị
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Ngày sinh: 03-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Bích Loan
Lê Thị Bích Loan
Ngày sinh: 10-04 (29)
Phú Yên
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lại Thị Thùy Dương
Lại Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 12-05 (28)
Tây Ninh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Ngọc Hồng Trang
Nguyễn Ngọc Hồng Trang
Ngày sinh: 08-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Quang Hiển
Lê Quang Hiển
Ngày sinh: 25-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH3D
Công nghệ hóa học (2008)
Huỳnh Đăng Thụy
Huỳnh Đăng Thụy
Ngày sinh: 26-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân
Ngày sinh: 15-01 (30)
Long An
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Ngô Thế Minh
Ngô Thế Minh
Ngày sinh: 01-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Ngày sinh: 02-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Đức Huy
Ngày sinh: 27-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Võ Đặng Sơn Lâm
Võ Đặng Sơn Lâm
Ngày sinh: 01-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Nhật Khoa
Nguyễn Nhật Khoa
Ngày sinh: 18-12 (28)
Tiền Giang
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Phạm Nguyễn Thục Hòa
Phạm Nguyễn Thục Hòa
Ngày sinh: 01-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Ngô Nguyễn Phương Duy
Ngô Nguyễn Phương Duy
Ngày sinh: 04-01 (28)
Long An
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Thị Ngọc ánh
Trần Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 08-11 (29)
Sông Bé
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Bùi Huỳnh Phương Anh
Bùi Huỳnh Phương Anh
Ngày sinh: 16-12 (29)
Cà Mau
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Ngày sinh: 16-11 (29)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 06SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Minh Lợi
Nguyễn Minh Lợi
Ngày sinh: 02-10 (29)
TPHCM
Lớp: 06SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trần Ngọc Trí
Trần Ngọc Trí
Ngày sinh: 16-11 (29)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Đỗ Phương Hồng
Đỗ Phương Hồng
Ngày sinh: 28-07 (29)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Dương Thanh Hoàng
Dương Thanh Hoàng
Ngày sinh: 15-01 (29)
Thái Bình
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trang Châu Anh
Trang Châu Anh
Ngày sinh: 25-01 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)