Khoa Khoa học ứng dụng (Đại học chính quy)
Phạm Đức Tài
Phạm Đức Tài
Ngày sinh: 07-03 (27)
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nhân viên dự toán: Chi nhánh Nhà máy tôn Hoa Sen - Phú Mỹ
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 11-01 (24)
Lớp: 11060301
Công nghệ sinh học
Chuyên viên: Kho bạc nah2 nước tỉnh bình thuận
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-10 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Hoàng Lưu Phúc
Nguyễn Hoàng Lưu Phúc
Ngày sinh: 06-04 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Ngô Thanh Dũng
Ngô Thanh Dũng
Ngày sinh: 29-11 (25)
Bình Định
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lê Thị Kim Cho
Lê Thị Kim Cho
Ngày sinh: 09-09 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Ngọc Trúc Thi
Phạm Ngọc Trúc Thi
Ngày sinh: 08-07 (25)
Bình Dương
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 08-09 (25)
An Giang
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Hồng Thư
Phạm Hồng Thư
Ngày sinh: 18-11 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phương Khanh
Nguyễn Phương Khanh
Ngày sinh: 08-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lê Huỳnh Uyên Hương
Lê Huỳnh Uyên Hương
Ngày sinh: 07-03 (25)
Bến Tre
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
Ngày sinh: 04-09 (25)
Cao Bằng
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lưu Hoài Trúc Giang
Lưu Hoài Trúc Giang
Ngày sinh: 02-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Trương Huy Chính
Trương Huy Chính
Ngày sinh: 21-07 (25)
Gia Lai
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Hoàng Lệ Yến
Hoàng Lệ Yến
Ngày sinh: 16-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Lê Khanh
Trần Lê Khanh
Ngày sinh: 05-09 (25)
An Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Huỳnh Diễm Trinh
Huỳnh Diễm Trinh
Ngày sinh: 24-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Nguyễn Bảo Duy
Trần Nguyễn Bảo Duy
Ngày sinh: 27-10 (25)
Khánh Hoà
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 24-04 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thọ Hoài Nam
Trần Thọ Hoài Nam
Ngày sinh: 25-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Trần Sỹ Nhất Nguyên
Trần Sỹ Nhất Nguyên
Ngày sinh: 21-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Bùi Thị Thúy Hạnh
Bùi Thị Thúy Hạnh
Ngày sinh: 24-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Lâm Thanh Nhật Hà
Lâm Thanh Nhật Hà
Ngày sinh: 08-03 (26)
Cà Mau
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hải Duy
Nguyễn Hải Duy
Ngày sinh: 04-02 (26)
Cà Mau
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Phương Anh
Phạm Thị Phương Anh
Ngày sinh: 11-11 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Bùi Nhất Sang
Bùi Nhất Sang
Ngày sinh: 23-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 11-09 (26)
Phú Yên
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Mỹ Yến
Trần Mỹ Yến
Ngày sinh: 12-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Văn Vượng
Ngày sinh: 17-09 (26)
Hà Tây
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Hiếu Trung
Trần Hiếu Trung
Ngày sinh: 08-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 14-07 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Kim Thoa
Trần Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 25-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Trung Dũng
Nguyễn Trung Dũng
Ngày sinh: 25-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Đinh Tuấn Bình
Đinh Tuấn Bình
Ngày sinh: 11-05 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Đỗ Đức Anh
Đỗ Đức Anh
Ngày sinh: 12-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Trương Mỹ Huê
Trương Mỹ Huê
Ngày sinh: 16-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Đinh Thị Xuân Diệu
Đinh Thị Xuân Diệu
Ngày sinh: 11-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Phạm Thị Điểm
Phạm Thị Điểm
Ngày sinh: 23-02 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Mai Hoàng Yến
Mai Hoàng Yến
Ngày sinh: 28-10 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 05-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Trần Thảo Nam Trân
Trần Thảo Nam Trân
Ngày sinh: 15-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Ngày sinh: 11-06 (26)
Bến Tre
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Văn Đường Phương Trang
Văn Đường Phương Trang
Ngày sinh: 24-02 (26)
Kon Tum
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Ngày sinh: 22-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Vương Hân Huệ
Vương Hân Huệ
Ngày sinh: 15-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Ngày sinh: 20-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Trà My
Nguyễn Trà My
Ngày sinh: 07-11 (27)
Cà Mau
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trương Thị Xuân Thu
Trương Thị Xuân Thu
Ngày sinh: 03-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trần Minh Tân
Trần Minh Tân
Ngày sinh: 22-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Phạm Minh Tân
Phạm Minh Tân
Ngày sinh: 19-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Minh Trang
Nguyễn Minh Trang
Ngày sinh: 21-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 14-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Đinh Tiến Vũ
Đinh Tiến Vũ
Ngày sinh: 07-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 07-08 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trương Thị Yến Linh
Trương Thị Yến Linh
Ngày sinh: 29-06 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Bùi Thị Ngọc Hiếu
Bùi Thị Ngọc Hiếu
Ngày sinh: 21-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Thái Thị Ngọc Hiền
Thái Thị Ngọc Hiền
Ngày sinh: 29-03 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Nguyễn Nhã Tiên
Lê Nguyễn Nhã Tiên
Ngày sinh: 30-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thị Thu Thảo
Lê Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-08 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thùy Phương
Lê Thùy Phương
Ngày sinh: 16-06 (27)
Quảng Nam
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trần Thị Vân Anh
Trần Thị Vân Anh
Ngày sinh: 24-10 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Chí An
Nguyễn Chí An
Ngày sinh: 24-01 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thế Ân Khoa
Nguyễn Thế Ân Khoa
Ngày sinh: 05-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Lương Gia Lợi
Lương Gia Lợi
Ngày sinh: 22-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Trà Giang
Phạm Thị Trà Giang
Ngày sinh: 27-03 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Trịnh Huy Cường
Trịnh Huy Cường
Ngày sinh: 30-10 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đặng Ngọc Phương Thảo
Đặng Ngọc Phương Thảo
Ngày sinh: 13-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Cam Thị Mỹ Lệ
Cam Thị Mỹ Lệ
Ngày sinh: 11-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thanh Huy
Phạm Thanh Huy
Ngày sinh: 22-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đỗ Chí Thông
Đỗ Chí Thông
Ngày sinh: 23-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Trần Tuấn Dương
Trần Tuấn Dương
Ngày sinh: 28-10 (27)
Hải Phòng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trương Thị Cẩm Vân
Trương Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 09-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Lê Thị Ngọc Loan
Lê Thị Ngọc Loan
Ngày sinh: 19-08 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 04-12 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hoài Sang
Nguyễn Thị Hoài Sang
Ngày sinh: 04-02 (27)
Bình Định
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Đặng Thị Tường Vi
Đặng Thị Tường Vi
Ngày sinh: 04-12 (27)
Phú Yên
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Đinh Thị Mỹ Huệ
Đinh Thị Mỹ Huệ
Ngày sinh: 17-02 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 18-10 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Công Tiệp
Nguyễn Công Tiệp
Ngày sinh: 19-12 (29)
Bắc Giang
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Trần Phụng Thanh
Trần Phụng Thanh
Ngày sinh: 01-06 (28)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Vũ Đức Tâm
Vũ Đức Tâm
Ngày sinh: 10-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Văn Phong
Lê Văn Phong
Ngày sinh: 10-06 (31)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Văn Thị Quế Phương
Văn Thị Quế Phương
Ngày sinh: 18-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Ngày sinh: 03-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Hải Châu
Lê Thị Hải Châu
Ngày sinh: 03-09 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Huyền Minh Thuy
Nguyễn Huyền Minh Thuy
Ngày sinh: 12-01 (29)
Long An
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Huỳnh Đăng Thụy
Huỳnh Đăng Thụy
Ngày sinh: 26-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân
Ngày sinh: 15-01 (30)
Long An
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Long Quốc Việt
Long Quốc Việt
Ngày sinh: 03-05 (28)
Bình Dương
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Vũ Thành Sơn
Vũ Thành Sơn
Ngày sinh: 20-07 (28)
Nam Định
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Thị Thanh Nga
Lê Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 18-08 (29)
Gia Lai
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Ngô Thế Minh
Ngô Thế Minh
Ngày sinh: 01-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Ngày sinh: 02-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Đức Huy
Ngày sinh: 27-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Hoàng Trần Tuấn Anh
Hoàng Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 30-08 (29)
Sông Bé
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lương Khánh Linh
Lương Khánh Linh
Ngày sinh: 21-04 (29)
An Giang
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Võ Đặng Sơn Lâm
Võ Đặng Sơn Lâm
Ngày sinh: 01-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Thị Ngọc ánh
Trần Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 08-11 (29)
Sông Bé
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Huỳnh Ngọc Quý
Huỳnh Ngọc Quý
Ngày sinh: 10-10 (29)
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Đỗ Phương Hồng
Đỗ Phương Hồng
Ngày sinh: 28-07 (29)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)