Khoa Khoa học ứng dụng (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 11-01 (24)
Lớp: 11060301
Công nghệ sinh học
Chuyên viên: Kho bạc nah2 nước tỉnh bình thuận
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 18-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lê Thị Kim Cho
Lê Thị Kim Cho
Ngày sinh: 09-09 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Triệu Yến Trinh
Triệu Yến Trinh
Ngày sinh: 07-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 08-09 (25)
An Giang
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Hồng Thư
Phạm Hồng Thư
Ngày sinh: 18-11 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lê Huỳnh Uyên Hương
Lê Huỳnh Uyên Hương
Ngày sinh: 07-03 (25)
Bến Tre
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
Ngày sinh: 04-09 (25)
Cao Bằng
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lưu Hoài Trúc Giang
Lưu Hoài Trúc Giang
Ngày sinh: 02-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Trương Huy Chính
Trương Huy Chính
Ngày sinh: 21-07 (25)
Gia Lai
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Bùi Thanh Tâm
Bùi Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Huỳnh Diễm Trinh
Huỳnh Diễm Trinh
Ngày sinh: 24-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 24-04 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Vũ Thị Tuyết Ngân
Vũ Thị Tuyết Ngân
Ngày sinh: 15-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa
Ngày sinh: 03-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Kim Đài
Phạm Thị Kim Đài
Ngày sinh: 06-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Chung Hoàng Huynh
Chung Hoàng Huynh
Ngày sinh: 30-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 09-06 (26)
Hà Tây
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hải Duy
Nguyễn Hải Duy
Ngày sinh: 04-02 (26)
Cà Mau
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 11-09 (26)
Phú Yên
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Bích Nga
Trần Thị Bích Nga
Ngày sinh: 08-12 (26)
Bình Định
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Kim Ly
Nguyễn Thị Kim Ly
Ngày sinh: 20-02 (26)
Phú Yên
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Văn Vượng
Ngày sinh: 17-09 (26)
Hà Tây
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Hiếu Trung
Trần Hiếu Trung
Ngày sinh: 08-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Thu
Nguyễn Thị Ngọc Thu
Ngày sinh: 10-01 (26)
Phú Yên
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Đinh Tuấn Bình
Đinh Tuấn Bình
Ngày sinh: 11-05 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 30-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Đỗ Đức Anh
Đỗ Đức Anh
Ngày sinh: 12-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Ngày sinh: 15-01 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Trương Mỹ Huê
Trương Mỹ Huê
Ngày sinh: 16-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Đinh Thị Xuân Diệu
Đinh Thị Xuân Diệu
Ngày sinh: 11-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Phạm Thị Điểm
Phạm Thị Điểm
Ngày sinh: 23-02 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Trần Hồng Thuận
Trần Hồng Thuận
Ngày sinh: 17-08 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Ngày sinh: 11-06 (26)
Bến Tre
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Văn Đường Phương Trang
Văn Đường Phương Trang
Ngày sinh: 24-02 (26)
Kon Tum
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Võ Thị Diễm Xinh
Võ Thị Diễm Xinh
Ngày sinh: 03-10 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Ngày sinh: 20-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 03-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trương Thị Xuân Thu
Trương Thị Xuân Thu
Ngày sinh: 03-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Minh Trang
Nguyễn Minh Trang
Ngày sinh: 21-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Văn Phong
Nguyễn Văn Phong
Ngày sinh: 19-07 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Phan Thị Trang
Phan Thị Trang
Ngày sinh: 10-06 (27)
Nghệ An
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Hoàng Thị Thanh Xuân
Hoàng Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 06-10 (27)
Bình Phước
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 07-08 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Thái Thị Ngọc Hiền
Thái Thị Ngọc Hiền
Ngày sinh: 29-03 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 25-05 (28)
Minh Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thùy Phương
Lê Thùy Phương
Ngày sinh: 16-06 (27)
Quảng Nam
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Cao Thị Cẩm Hằng
Cao Thị Cẩm Hằng
Ngày sinh: 06-01 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Hoàng Chinh
Nguyễn Hoàng Chinh
Ngày sinh: 04-07 (27)
Trà Vinh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Trần Thị Diễm Châu
Trần Thị Diễm Châu
Ngày sinh: 01-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học.: Công nghệ sinh học.
Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
Ngày sinh: 07-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Chí An
Nguyễn Chí An
Ngày sinh: 24-01 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Minh Hiếu
Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 06-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trịnh Huy Cường
Trịnh Huy Cường
Ngày sinh: 30-10 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đặng Ngọc Phương Thảo
Đặng Ngọc Phương Thảo
Ngày sinh: 13-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thanh Phương
Phạm Thanh Phương
Ngày sinh: 30-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Dương
Nguyễn Thị Dương
Ngày sinh: 13-01 (27)
Bắc Ninh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Hồng Tường Vy
Hồng Tường Vy
Ngày sinh: 10-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Trần Quang Đức
Trần Quang Đức
Ngày sinh: 07-03 (28)
Bình Phước
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Tuấn Dương
Trần Tuấn Dương
Ngày sinh: 28-10 (27)
Hải Phòng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thanh Tú
Nguyễn Thanh Tú
Ngày sinh: 28-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Lê Thị Ngọc Loan
Lê Thị Ngọc Loan
Ngày sinh: 19-08 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hoài Linh
Nguyễn Hoài Linh
Ngày sinh: 25-10 (29)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 04-12 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hoài Sang
Nguyễn Thị Hoài Sang
Ngày sinh: 04-02 (27)
Bình Định
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Thị Thanh Nhàn
Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 25-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Bùi Minh Tâm
Bùi Minh Tâm
Ngày sinh: 20-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 15-09 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Võ Thị Thu Vang
Võ Thị Thu Vang
Ngày sinh: 12-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Cao Thị Lê Dung
Cao Thị Lê Dung
Ngày sinh: 29-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Lê Văn Như Vinh
Lê Văn Như Vinh
Ngày sinh: 15-10 (28)
Phú Yên
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Ngô Thị Kim Thảo
Ngô Thị Kim Thảo
Ngày sinh: 07-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 27-07 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Vũ Đức Tâm
Vũ Đức Tâm
Ngày sinh: 10-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Văn Thị Quế Phương
Văn Thị Quế Phương
Ngày sinh: 18-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Phan Nguyễn Minh Hiếu
Phan Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 24-07 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Ngày sinh: 03-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Bích Loan
Lê Thị Bích Loan
Ngày sinh: 10-04 (29)
Phú Yên
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lại Thị Thùy Dương
Lại Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 12-05 (28)
Tây Ninh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Vũ Hằng Vi
Nguyễn Vũ Hằng Vi
Ngày sinh: 01-02 (29)
Quảng Nam
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Huyền Minh Thuy
Nguyễn Huyền Minh Thuy
Ngày sinh: 12-01 (29)
Long An
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Quang Hiển
Lê Quang Hiển
Ngày sinh: 25-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH3D
Công nghệ hóa học (2008)
Huỳnh Đăng Thụy
Huỳnh Đăng Thụy
Ngày sinh: 26-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Long Quốc Việt
Long Quốc Việt
Ngày sinh: 03-05 (28)
Bình Dương
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Hoàng Sang
Nguyễn Hoàng Sang
Ngày sinh: 25-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Thị Tường Vy
Trần Thị Tường Vy
Ngày sinh: 03-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Vũ Thành Sơn
Vũ Thành Sơn
Ngày sinh: 20-07 (28)
Nam Định
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Thúy Nga
Nguyễn Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 21-08 (29)
Tiền Giang
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Ngày sinh: 02-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Võ Đặng Sơn Lâm
Võ Đặng Sơn Lâm
Ngày sinh: 01-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Nhật Khoa
Nguyễn Nhật Khoa
Ngày sinh: 18-12 (28)
Tiền Giang
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Thị Ngọc ánh
Trần Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 08-11 (29)
Sông Bé
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Nguyễn Quỳnh Anh
Lê Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày sinh: 27-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Thụy Mỹ Hòa
Trần Thụy Mỹ Hòa
Ngày sinh: 16-08 (29)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Huỳnh Ngọc Quý
Huỳnh Ngọc Quý
Ngày sinh: 10-10 (29)
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Dũng Trí
Nguyễn Dũng Trí
Ngày sinh: 07-05 (30)
Bình Thuận
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Võ Xuân Sơn
Lê Võ Xuân Sơn
Ngày sinh: 20-11 (29)
Đồng Nai
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Anh Linh
Nguyễn Anh Linh
Ngày sinh: 28-07 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Dương Thanh Hoàng
Dương Thanh Hoàng
Ngày sinh: 15-01 (29)
Thái Bình
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Đan Thanh
Trần Đan Thanh
Ngày sinh: 19-03 (29)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)