Khoa Khoa học ứng dụng (Đại học chính quy)
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-10 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 18-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Ngọc Trúc Thi
Phạm Ngọc Trúc Thi
Ngày sinh: 08-07 (25)
Bình Dương
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Hồng Thư
Phạm Hồng Thư
Ngày sinh: 18-11 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
Ngày sinh: 04-09 (25)
Cao Bằng
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lưu Hoài Trúc Giang
Lưu Hoài Trúc Giang
Ngày sinh: 02-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Trương Huy Chính
Trương Huy Chính
Ngày sinh: 21-07 (25)
Gia Lai
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Hoàng Lệ Yến
Hoàng Lệ Yến
Ngày sinh: 16-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Bùi Thanh Tâm
Bùi Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Ngày sinh: 16-11 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Huỳnh Diễm Trinh
Huỳnh Diễm Trinh
Ngày sinh: 24-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 24-04 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Kim Hương
Trần Thị Kim Hương
Ngày sinh: 22-12 (25)
Bến Tre
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Lê Thị Hồng Diệu
Lê Thị Hồng Diệu
Ngày sinh: 23-05 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Cẩm Tú
Trần Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Vũ Thị Tuyết Ngân
Vũ Thị Tuyết Ngân
Ngày sinh: 15-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Bùi Hoa Kỳ
Bùi Hoa Kỳ
Ngày sinh: 26-05 (25)
Kon Tum
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa
Ngày sinh: 03-12 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Kim Đài
Phạm Thị Kim Đài
Ngày sinh: 06-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Trần Sỹ Nhất Nguyên
Trần Sỹ Nhất Nguyên
Ngày sinh: 21-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Chung Hoàng Huynh
Chung Hoàng Huynh
Ngày sinh: 30-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Bùi Nhất Sang
Bùi Nhất Sang
Ngày sinh: 23-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bình Thuận
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Bích Nga
Trần Thị Bích Nga
Ngày sinh: 08-12 (26)
Bình Định
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 14-07 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Kim Thoa
Trần Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 25-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Trung Dũng
Nguyễn Trung Dũng
Ngày sinh: 25-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Hồ Công Nhất
Hồ Công Nhất
Ngày sinh: 24-02 (29)
Phú Yên
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Đinh Tuấn Bình
Đinh Tuấn Bình
Ngày sinh: 11-05 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Đỗ Đức Anh
Đỗ Đức Anh
Ngày sinh: 12-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Mai Hoàng Yến
Mai Hoàng Yến
Ngày sinh: 28-10 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 05-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Trần Hồng Thuận
Trần Hồng Thuận
Ngày sinh: 17-08 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phan Thị Hoàng Kim
Nguyễn Phan Thị Hoàng Kim
Ngày sinh: 06-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Vương Hân Huệ
Vương Hân Huệ
Ngày sinh: 15-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Mai Thị Phương Thảo
Mai Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-10 (26)
An Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hoàng Tuấn Phi
Hoàng Tuấn Phi
Ngày sinh: 28-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 03-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Trà My
Nguyễn Trà My
Ngày sinh: 07-11 (27)
Cà Mau
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trần Minh Tân
Trần Minh Tân
Ngày sinh: 22-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 19-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 14-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Văn Phong
Nguyễn Văn Phong
Ngày sinh: 19-07 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 16-11 (27)
Bình Định
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Phan Thị Trang
Phan Thị Trang
Ngày sinh: 10-06 (27)
Nghệ An
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Việt Dũng
Lê Việt Dũng
Ngày sinh: 05-04 (27)
Trà Vinh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Tăng Nguyễn Trâm Anh
Tăng Nguyễn Trâm Anh
Ngày sinh: 25-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Thái Thị Ngọc Hiền
Thái Thị Ngọc Hiền
Ngày sinh: 29-03 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thị Thu Thảo
Lê Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-08 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Hoàng Chinh
Nguyễn Hoàng Chinh
Ngày sinh: 04-07 (27)
Trà Vinh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Trần Thị Diễm Châu
Trần Thị Diễm Châu
Ngày sinh: 01-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học.: Công nghệ sinh học.
Trần Thị Vân Anh
Trần Thị Vân Anh
Ngày sinh: 24-10 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Chí An
Nguyễn Chí An
Ngày sinh: 24-01 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đặng Thanh Khâm
Đặng Thanh Khâm
Ngày sinh: 11-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Minh Hiếu
Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 06-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thế Ân Khoa
Nguyễn Thế Ân Khoa
Ngày sinh: 05-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Yến Hồng
Phạm Thị Yến Hồng
Ngày sinh: 29-09 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Trà Giang
Phạm Thị Trà Giang
Ngày sinh: 27-03 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Trịnh Huy Cường
Trịnh Huy Cường
Ngày sinh: 30-10 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thanh Phương
Phạm Thanh Phương
Ngày sinh: 30-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Hồng Tường Vy
Hồng Tường Vy
Ngày sinh: 10-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đỗ Chí Thông
Đỗ Chí Thông
Ngày sinh: 23-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phan Thị Thúy Hằng
Phan Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 15-09 (27)
Long An
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Dương Thị Lệ Hằng
Dương Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 18-01 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Quang Đức
Trần Quang Đức
Ngày sinh: 07-03 (28)
Bình Phước
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trương Thị Cẩm Vân
Trương Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 09-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hoài Linh
Nguyễn Hoài Linh
Ngày sinh: 25-10 (29)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 04-12 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Thị Thanh Nhàn
Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 25-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 15-09 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Châu Thanh Nhân
Nguyễn Châu Thanh Nhân
Ngày sinh: 29-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Nguyễn Duy Linh
Trần Nguyễn Duy Linh
Ngày sinh: 06-01 (30)
Hà Nội
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Cao Thị Lê Dung
Cao Thị Lê Dung
Ngày sinh: 29-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Công Tiệp
Nguyễn Công Tiệp
Ngày sinh: 19-12 (29)
Bắc Giang
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Đức Thao Trường
Nguyễn Đức Thao Trường
Ngày sinh: 16-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Trần Phụng Thanh
Trần Phụng Thanh
Ngày sinh: 01-06 (28)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Văn Phong
Lê Văn Phong
Ngày sinh: 10-06 (31)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Văn Thị Quế Phương
Văn Thị Quế Phương
Ngày sinh: 18-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 10-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Âu Dương Tuyết Mai
Âu Dương Tuyết Mai
Ngày sinh: 25-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trương Thị Sáng
Trương Thị Sáng
Ngày sinh: 07-07 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Ngày sinh: 03-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Bích Loan
Lê Thị Bích Loan
Ngày sinh: 10-04 (29)
Phú Yên
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trần Thanh Trúc
Trần Thanh Trúc
Ngày sinh: 15-06 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Long Quốc Việt
Long Quốc Việt
Ngày sinh: 03-05 (28)
Bình Dương
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Thị Thu Thúy
Lê Thị Thu Thúy
Ngày sinh: 17-01 (29)
Quảng Nam
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Kim Thương
Nguyễn Thị Kim Thương
Ngày sinh: 09-10 (28)
Long An
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Vũ Thành Sơn
Vũ Thành Sơn
Ngày sinh: 20-07 (28)
Nam Định
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Ngô Thế Minh
Ngô Thế Minh
Ngày sinh: 01-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Thúy Nga
Nguyễn Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 21-08 (29)
Tiền Giang
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lương Khánh Linh
Lương Khánh Linh
Ngày sinh: 21-04 (29)
An Giang
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 01-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Minh Lợi
Nguyễn Minh Lợi
Ngày sinh: 02-10 (29)
TPHCM
Lớp: 06SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trần Thụy Mỹ Hòa
Trần Thụy Mỹ Hòa
Ngày sinh: 16-08 (29)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Huỳnh Ngọc Quý
Huỳnh Ngọc Quý
Ngày sinh: 10-10 (29)
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Ngọc Trí
Trần Ngọc Trí
Ngày sinh: 16-11 (29)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Võ Xuân Sơn
Lê Võ Xuân Sơn
Ngày sinh: 20-11 (29)
Đồng Nai
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Đan Thanh
Trần Đan Thanh
Ngày sinh: 19-03 (29)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trang Châu Anh
Trang Châu Anh
Ngày sinh: 25-01 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)