Khoa Khoa học ứng dụng (Đại học chính quy)
Trần Thúy Ái
Trần Thúy Ái
Ngày sinh: 26-08 (24)
Trà Vinh
Lớp: 12060202
Kỹ thuật hóa học
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-10 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Trung Nghĩa
Phạm Trung Nghĩa
Ngày sinh: 24-11 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Triệu Yến Trinh
Triệu Yến Trinh
Ngày sinh: 07-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phương Khanh
Nguyễn Phương Khanh
Ngày sinh: 08-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lê Huỳnh Uyên Hương
Lê Huỳnh Uyên Hương
Ngày sinh: 07-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Hoàng Lệ Yến
Hoàng Lệ Yến
Ngày sinh: 16-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Bùi Thanh Tâm
Bùi Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Lê Khanh
Trần Lê Khanh
Ngày sinh: 05-09 (26)
An Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Ngày sinh: 16-11 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Huỳnh Diễm Trinh
Huỳnh Diễm Trinh
Ngày sinh: 24-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Ngày sinh: 05-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Nguyễn Bảo Duy
Trần Nguyễn Bảo Duy
Ngày sinh: 27-10 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 24-04 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Kim Hương
Trần Thị Kim Hương
Ngày sinh: 22-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thọ Hoài Nam
Trần Thọ Hoài Nam
Ngày sinh: 25-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hữu Phát
Nguyễn Hữu Phát
Ngày sinh: 19-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Sỹ Nhất Nguyên
Trần Sỹ Nhất Nguyên
Ngày sinh: 21-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Chung Hoàng Huynh
Chung Hoàng Huynh
Ngày sinh: 30-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 09-06 (27)
Hà Tây
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hải Duy
Nguyễn Hải Duy
Ngày sinh: 04-02 (27)
Cà Mau
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Võ Tuyết Thanh Trúc
Võ Tuyết Thanh Trúc
Ngày sinh: 07-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bình Thuận
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 11-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Mỹ Yến
Trần Mỹ Yến
Ngày sinh: 12-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Văn Vượng
Ngày sinh: 17-09 (27)
Hà Tây
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Hiếu Trung
Trần Hiếu Trung
Ngày sinh: 08-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Kim Thoa
Trần Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 25-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Đình Kha
Nguyễn Đình Kha
Ngày sinh: 27-01 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 30-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Đỗ Đức Anh
Đỗ Đức Anh
Ngày sinh: 12-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Ngày sinh: 15-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Trương Mỹ Huê
Trương Mỹ Huê
Ngày sinh: 16-10 (28)
Bến Tre
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Đinh Thị Xuân Diệu
Đinh Thị Xuân Diệu
Ngày sinh: 11-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 05-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Phạm Thị Thúy Vi
Phạm Thị Thúy Vi
Ngày sinh: 20-08 (27)
Nam Định
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Kim Trang
Nguyễn Thị Kim Trang
Ngày sinh: 16-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Ngày sinh: 22-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Vương Hân Huệ
Vương Hân Huệ
Ngày sinh: 15-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hoàng Tuấn Phi
Hoàng Tuấn Phi
Ngày sinh: 28-08 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trần Minh Tân
Trần Minh Tân
Ngày sinh: 22-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Phạm Minh Tân
Phạm Minh Tân
Ngày sinh: 19-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 14-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 16-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Mạc Hồng Phước
Mạc Hồng Phước
Ngày sinh: 23-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 07-08 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trương Thị Yến Linh
Trương Thị Yến Linh
Ngày sinh: 29-06 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 25-05 (29)
Minh Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thị Thu Thảo
Lê Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-08 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thùy Phương
Lê Thùy Phương
Ngày sinh: 16-06 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Hoàng Chinh
Nguyễn Hoàng Chinh
Ngày sinh: 04-07 (28)
Trà Vinh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Trần Thị Diễm Châu
Trần Thị Diễm Châu
Ngày sinh: 01-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học.: Công nghệ sinh học.
Trần Thị Vân Anh
Trần Thị Vân Anh
Ngày sinh: 24-10 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thế Ân Khoa
Nguyễn Thế Ân Khoa
Ngày sinh: 05-09 (28)
Bến Tre
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trịnh Huy Cường
Trịnh Huy Cường
Ngày sinh: 30-10 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đặng Ngọc Phương Thảo
Đặng Ngọc Phương Thảo
Ngày sinh: 13-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thanh Phương
Phạm Thanh Phương
Ngày sinh: 30-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Cam Thị Mỹ Lệ
Cam Thị Mỹ Lệ
Ngày sinh: 11-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Dương
Nguyễn Thị Dương
Ngày sinh: 13-01 (28)
Bắc Ninh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Hồng Tường Vy
Hồng Tường Vy
Ngày sinh: 10-08 (28)
Bến Tre
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Dương Thị Lệ Hằng
Dương Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 18-01 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Tuấn Dương
Trần Tuấn Dương
Ngày sinh: 28-10 (28)
Hải Phòng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trương Thị Cẩm Vân
Trương Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 09-12 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thanh Tú
Nguyễn Thanh Tú
Ngày sinh: 28-07 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 04-12 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Xuân Na
Nguyễn Thị Xuân Na
Ngày sinh: 16-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hoài Sang
Nguyễn Thị Hoài Sang
Ngày sinh: 04-02 (28)
Bình Định
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Dương Diệu Thúy
Dương Diệu Thúy
Ngày sinh: 14-02 (29)
Bạc Liêu
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Bùi Minh Tâm
Bùi Minh Tâm
Ngày sinh: 20-09 (28)
Bến Tre
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Đặng Thị Tường Vi
Đặng Thị Tường Vi
Ngày sinh: 04-12 (28)
Phú Yên
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 15-09 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Châu Thanh Nhân
Nguyễn Châu Thanh Nhân
Ngày sinh: 29-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Nguyễn Duy Linh
Trần Nguyễn Duy Linh
Ngày sinh: 06-01 (31)
Hà Nội
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Cao Thị Lê Dung
Cao Thị Lê Dung
Ngày sinh: 29-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Phụng Thanh
Trần Phụng Thanh
Ngày sinh: 01-06 (29)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Văn Như Vinh
Lê Văn Như Vinh
Ngày sinh: 15-10 (29)
Phú Yên
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Ngô Thị Kim Thảo
Ngô Thị Kim Thảo
Ngày sinh: 07-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 27-07 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Vũ Đức Tâm
Vũ Đức Tâm
Ngày sinh: 10-02 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Văn Phong
Lê Văn Phong
Ngày sinh: 10-06 (32)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 10-10 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Hải Châu
Lê Thị Hải Châu
Ngày sinh: 03-09 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Ngọc Hồng Trang
Nguyễn Ngọc Hồng Trang
Ngày sinh: 08-12 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân
Ngày sinh: 15-01 (31)
Long An
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Hoàng Sang
Nguyễn Hoàng Sang
Ngày sinh: 25-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Thị Thu Thúy
Lê Thị Thu Thúy
Ngày sinh: 17-01 (30)
Quảng Nam
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Thị Tường Vy
Trần Thị Tường Vy
Ngày sinh: 03-01 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Thị Thanh Nga
Lê Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 18-08 (30)
Gia Lai
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Hoàng Trần Tuấn Anh
Hoàng Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 30-08 (30)
Sông Bé
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 19-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 01-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Ngô Nguyễn Phương Duy
Ngô Nguyễn Phương Duy
Ngày sinh: 04-01 (29)
Long An
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Bùi Huỳnh Phương Anh
Bùi Huỳnh Phương Anh
Ngày sinh: 16-12 (30)
Cà Mau
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Nguyễn Quỳnh Anh
Lê Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày sinh: 27-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Ngày sinh: 16-11 (30)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 06SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Minh Lợi
Nguyễn Minh Lợi
Ngày sinh: 02-10 (30)
TPHCM
Lớp: 06SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trần Ngọc Trí
Trần Ngọc Trí
Ngày sinh: 16-11 (30)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Võ Xuân Sơn
Lê Võ Xuân Sơn
Ngày sinh: 20-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Anh Linh
Nguyễn Anh Linh
Ngày sinh: 28-07 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Dương Thanh Hoàng
Dương Thanh Hoàng
Ngày sinh: 15-01 (30)
Thái Bình
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)