Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 10-03 (25)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 11080301
Quy hoạch vùng và Đô thị
Nguyễn Thái Vin
Nguyễn Thái Vin
Ngày sinh: 26-06 (25)
Bình Định
Lớp: 11080101
Kỹ thuật công trình xây dựng
Võ Trường Thành
Võ Trường Thành
Ngày sinh: 06-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Hoàng Phú Mẫn
Hoàng Phú Mẫn
Ngày sinh: 16-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Đỗ Thị Hà Lan
Đỗ Thị Hà Lan
Ngày sinh: 10-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Hồ Tiểu Phụng
Hồ Tiểu Phụng
Ngày sinh: 15-10 (26)
Long An
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Bùi Văn Hoàng
Bùi Văn Hoàng
Ngày sinh: 14-03 (26)
Ninh Bình
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thành Nguyên
Nguyễn Thành Nguyên
Ngày sinh: 11-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Kim Ngân
Hoàng Kim Ngân
Ngày sinh: 02-11 (26)
Quảng Trị
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Liêm
Trần Thanh Liêm
Ngày sinh: 10-03 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Hoàng
Nguyễn Trần Hoàng
Ngày sinh: 09-06 (26)
Gia Lai
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Tấn Duy
Nguyễn Tấn Duy
Ngày sinh: 24-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Đình Phu
Lê Đình Phu
Ngày sinh: 28-09 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Hoàng Nhựt
Bùi Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 03-03 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hửu Duyên
Trương Hửu Duyên
Ngày sinh: 20-02 (26)
An Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phùng Quốc Việt
Phùng Quốc Việt
Ngày sinh: 11-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Quốc Thảo
Huỳnh Quốc Thảo
Ngày sinh: 08-03 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Viết Vũ
Hồ Viết Vũ
Ngày sinh: 26-09 (26)
Quảng Nam
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Nguyên Giáp
Vũ Nguyên Giáp
Ngày sinh: 04-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Hoàng Khánh
Đỗ Hoàng Khánh
Ngày sinh: 10-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Hà Thị Thương
Hà Thị Thương
Ngày sinh: 01-05 (27)
Nam Định
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Lê Thanh Sơn
Lê Thanh Sơn
Ngày sinh: 16-12 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Xuân Oanh
Nguyễn Thị Xuân Oanh
Ngày sinh: 07-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Trần Xuân Hiệp
Trần Xuân Hiệp
Ngày sinh: 23-12 (27)
Hải Hưng
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm
Ngày sinh: 31-12 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Bùi Ngọc Hải
Bùi Ngọc Hải
Ngày sinh: 01-11 (27)
Gia Lai
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Lê Thị Hoàng Cầm
Lê Thị Hoàng Cầm
Ngày sinh: 04-07 (27)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Lê Quang Vĩ
Lê Quang Vĩ
Ngày sinh: 31-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Anh Lộc
Nguyễn Anh Lộc
Ngày sinh: 03-09 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Ngày sinh: 10-08 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Anh Hào
Nguyễn Anh Hào
Ngày sinh: 24-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Chí Công
Nguyễn Chí Công
Ngày sinh: 09-06 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trịnh Thế Vương
Trịnh Thế Vương
Ngày sinh: 12-06 (27)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Võ Duy Tùng
Võ Duy Tùng
Ngày sinh: 06-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Doãn Hữu Hoàng
Doãn Hữu Hoàng
Ngày sinh: 02-02 (28)
Gia Lai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Văn Đạt
Trương Văn Đạt
Ngày sinh: 01-09 (27)
Hà Tây
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Văn Bao
Trần Văn Bao
Ngày sinh: 31-12 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Ngày sinh: 08-02 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Danh
Nguyễn Thành Danh
Ngày sinh: 01-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Vũ Kỳ
Trần Vũ Kỳ
Ngày sinh: 26-04 (28)
Quảng Bình
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Thành
Trần Minh Thành
Ngày sinh: 26-11 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Hoài Thương
Lê Hoài Thương
Ngày sinh: 24-12 (27)
Bình Định
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Ngày sinh: 05-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Anh Phương
Lê Anh Phương
Ngày sinh: 27-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Vinh
Nguyễn Văn Vinh
Ngày sinh: 25-07 (28)
Bình Thuận
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lâm Minh Trí
Lâm Minh Trí
Ngày sinh: 10-10 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hán Bảo
Trương Hán Bảo
Ngày sinh: 07-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phó phòng kinh doanh – Chi nhánh Long an: Sino-Pacific Construction Consultancy Co, Ltd
Phan Ngọc Thọ
Phan Ngọc Thọ
Ngày sinh: 11-06 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thiều Quang Hiếu
Thiều Quang Hiếu
Ngày sinh: 02-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Tú Kha
Đinh Tú Kha
Ngày sinh: 20-04 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Mạnh Huy
Phạm Mạnh Huy
Ngày sinh: 26-03 (28)
Quảng Bình
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Kim Luân
Nguyễn Kim Luân
Ngày sinh: 25-05 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Giang
Lê Văn Giang
Ngày sinh: 28-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Minh Thiện
Võ Minh Thiện
Ngày sinh: 08-10 (30)
Long An
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Minh Thắng
Phạm Minh Thắng
Ngày sinh: 05-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Tuyên
Nguyễn Xuân Tuyên
Ngày sinh: 12-06 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Vũ Tuân
Huỳnh Vũ Tuân
Ngày sinh: 21-04 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Tuấn Vương
Lê Tuấn Vương
Ngày sinh: 02-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Phú Nguyên
Lê Phú Nguyên
Ngày sinh: 03-09 (28)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Trường Chinh
Hoàng Trường Chinh
Ngày sinh: 30-07 (28)
Cà Mau
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Hồ Duy
Trịnh Hồ Duy
Ngày sinh: 31-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Dũng
Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 06-01 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Mạnh Phú Hoàng
Đỗ Mạnh Phú Hoàng
Ngày sinh: 06-07 (28)
Nam Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Thông
Trần Văn Thông
Ngày sinh: 02-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung
Ngày sinh: 01-11 (29)
Thái Bình
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Ngô Quang Viễn
Ngô Quang Viễn
Ngày sinh: 04-09 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 24-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Nhung
Ngày sinh: 02-02 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Ngô Bích Ngọc
Ngô Bích Ngọc
Ngày sinh: 23-10 (28)
Hải Phòng
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Ngọc Giang
Nguyễn Thị Ngọc Giang
Ngày sinh: 28-07 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Hồ Ngọc Trinh
Hồ Ngọc Trinh
Ngày sinh: 18-12 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Thái Duy Thế
Thái Duy Thế
Ngày sinh: 18-05 (28)
Nghệ An
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Hoàng Anh Quốc
Lê Hoàng Anh Quốc
Ngày sinh: 01-03 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Đinh Thị Lâm Nguyệt
Đinh Thị Lâm Nguyệt
Ngày sinh: 31-07 (28)
Gia Lai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Đình Chương
Lê Đình Chương
Ngày sinh: 15-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Phùng Lê Như ý
Phùng Lê Như ý
Ngày sinh: 08-06 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Mộng Kiều
Huỳnh Mộng Kiều
Ngày sinh: 19-01 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Hoàng Phương
Nguyễn Thị Hoàng Phương
Ngày sinh: 27-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Lê Thảo Tiên
Nguyễn Lê Thảo Tiên
Ngày sinh: 26-12 (28)
Sông Bé
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Anh Kiệt
Lê Anh Kiệt
Ngày sinh: 04-06 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Phạm Quốc Thiện
Phạm Quốc Thiện
Ngày sinh: 23-07 (28)
Gia Lai
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Ngô Quốc Anh
Ngô Quốc Anh
Ngày sinh: 19-03 (28)
Nghệ An
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Hồ Đắc Vương
Hồ Đắc Vương
Ngày sinh: 06-11 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Đình Duy
Nguyễn Đình Duy
Ngày sinh: 22-09 (28)
Phú Yên
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh: 02-09 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 03-11 (29)
Hải Hưng
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Thanh Nghị
Lê Thanh Nghị
Ngày sinh: 12-09 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 09-01 (29)
Bình Định
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Xuân Lam
Nguyễn Xuân Lam
Ngày sinh: 23-03 (29)
Ninh Bình
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đàm Thị Huyền Hạnh
Đàm Thị Huyền Hạnh
Ngày sinh: 17-10 (29)
Phú Yên
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Lê Minh Quân
Lê Minh Quân
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Dương Quỳnh Nhi
Dương Quỳnh Nhi
Ngày sinh: 19-08 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Nguyễn Ngọc Thuận
Nguyễn Ngọc Thuận
Ngày sinh: 24-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Đặng Anh Khoa
Đặng Anh Khoa
Ngày sinh: 08-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 20-02 (29)
Bến Tre
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Vĩnh Trường
Nguyễn Vĩnh Trường
Ngày sinh: 17-01 (30)
Quãng Nam
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Trình Nhật Mỹ
Nguyễn Trình Nhật Mỹ
Ngày sinh: 25-03 (31)
Lâm Đồng
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Quốc Xử
Trần Quốc Xử
Ngày sinh: 10-10 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Ngọc Hưng
Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày sinh: 15-04 (31)
Đăk Lăk
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Thịnh Văn Nam
Thịnh Văn Nam
Ngày sinh: 20-10 (32)
Nam Định
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)