Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Từ Quốc Mạnh
Từ Quốc Mạnh
Ngày sinh: 17-07 (25)
Bình Dương
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Ngày sinh: 20-10 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Đỗ Thị Hà Lan
Đỗ Thị Hà Lan
Ngày sinh: 10-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Huyền Diệu
Nguyễn Huyền Diệu
Ngày sinh: 19-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Trương Quyền Tông
Trương Quyền Tông
Ngày sinh: 29-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Hồng Quân
Nguyễn Hồng Quân
Ngày sinh: 31-10 (25)
Phú Yên
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Trương Công Lực
Trương Công Lực
Ngày sinh: 10-03 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Phương Linh
Huỳnh Phương Linh
Ngày sinh: 28-08 (25)
Kon Tum
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Trần Anh Việt
Trần Anh Việt
Ngày sinh: 08-04 (25)
Bình Định
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Trương Đức Toàn
Trương Đức Toàn
Ngày sinh: 29-10 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Phạm Đức Duy Anh
Phạm Đức Duy Anh
Ngày sinh: 19-04 (25)
Gia Lai
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Hoài Phương
Trần Hoài Phương
Ngày sinh: 13-03 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hửu Duyên
Trương Hửu Duyên
Ngày sinh: 20-02 (25)
An Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 10-12 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thắng Nhật Quang
Nguyễn Thắng Nhật Quang
Ngày sinh: 14-11 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Hoàng Nguyên Phát
Trần Hoàng Nguyên Phát
Ngày sinh: 15-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Thị Trà My
Đỗ Thị Trà My
Ngày sinh: 12-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Trần Ngọc Thúy Vy
Trần Ngọc Thúy Vy
Ngày sinh: 11-10 (26)
Long An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Hồ Sỹ Trịnh Toàn
Hồ Sỹ Trịnh Toàn
Ngày sinh: 08-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Ngày sinh: 19-06 (26)
Nghệ An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Tuyến
Nguyễn Thị Tuyến
Ngày sinh: 24-09 (26)
Hải Phòng
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Lê Thanh Sơn
Lê Thanh Sơn
Ngày sinh: 16-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Phan Thị Tú Oanh
Phan Thị Tú Oanh
Ngày sinh: 20-05 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Văn Đình Tài
Văn Đình Tài
Ngày sinh: 19-03 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Võ Nhật Tài
Nguyễn Võ Nhật Tài
Ngày sinh: 03-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm
Ngày sinh: 31-12 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Lê Quang Linh Kha
Lê Quang Linh Kha
Ngày sinh: 28-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Ngọc Phú
Nguyễn Ngọc Phú
Ngày sinh: 20-12 (26)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Lê Thị Hoàng Cầm
Lê Thị Hoàng Cầm
Ngày sinh: 04-07 (26)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Hữu Hậu
Nguyễn Hữu Hậu
Ngày sinh: 14-11 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Thị Thảo Nghĩa
Trần Thị Thảo Nghĩa
Ngày sinh: 20-11 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Lâm Thanh Hiền
Lâm Thanh Hiền
Ngày sinh: 13-11 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Duy Minh
Nguyễn Duy Minh
Ngày sinh: 16-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Ngày sinh: 08-02 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Tấn Đạt
Hoàng Tấn Đạt
Ngày sinh: 28-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Tấn Luật
Huỳnh Tấn Luật
Ngày sinh: 24-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Long
Nguyễn Xuân Long
Ngày sinh: 01-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Thanh Tân
Võ Thanh Tân
Ngày sinh: 02-02 (26)
Bến Tre
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Hoàn Vũ
Vũ Hoàn Vũ
Ngày sinh: 30-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Anh Phương
Lê Anh Phương
Ngày sinh: 27-01 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lý Quốc Tài
Lý Quốc Tài
Ngày sinh: 20-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lâm Minh Trí
Lâm Minh Trí
Ngày sinh: 10-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Ngọc Thắng
Lê Ngọc Thắng
Ngày sinh: 31-08 (27)
Long An
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Ngọc Thọ
Phan Ngọc Thọ
Ngày sinh: 11-06 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thiều Quang Hiếu
Thiều Quang Hiếu
Ngày sinh: 02-01 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Quang Hảo
Đinh Quang Hảo
Ngày sinh: 08-05 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Kim Đông
Hoàng Kim Đông
Ngày sinh: 15-06 (27)
Quảng Trị
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Mạnh Huy
Phạm Mạnh Huy
Ngày sinh: 26-03 (27)
Quảng Bình
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thế Ngàn
Phạm Thế Ngàn
Ngày sinh: 03-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
La Hoàng Sơn
La Hoàng Sơn
Ngày sinh: 12-01 (27)
Hậu Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Giang
Lê Văn Giang
Ngày sinh: 28-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Trần Tấn Phát
Phạm Trần Tấn Phát
Ngày sinh: 01-04 (27)
Quãng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Quốc Việt
Bùi Quốc Việt
Ngày sinh: 03-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Yên Vy
Nguyễn Yên Vy
Ngày sinh: 15-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Đức
Nguyễn Quang Đức
Ngày sinh: 22-04 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Hồ Duy
Trịnh Hồ Duy
Ngày sinh: 31-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
Ngày sinh: 02-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Huy Dự
Nguyễn Huy Dự
Ngày sinh: 10-10 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Khánh
Lê Văn Khánh
Ngày sinh: 16-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Huy
Trần Thanh Huy
Ngày sinh: 02-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
Ngày sinh: 19-03 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Danh Nhân
Lê Danh Nhân
Ngày sinh: 11-09 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Văn Thành Nguyên
Võ Văn Thành Nguyên
Ngày sinh: 06-02 (27)
Bình Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Hoài Trung Quân
Lê Hoài Trung Quân
Ngày sinh: 20-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Thông
Trần Văn Thông
Ngày sinh: 02-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thế Tài
Nguyễn Thế Tài
Ngày sinh: 17-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trọng Tiến
Nguyễn Trọng Tiến
Ngày sinh: 17-12 (28)
Phú Yên
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Luận
Nguyễn Minh Luận
Ngày sinh: 07-06 (27)
Long An
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Quang Vũ
Hoàng Quang Vũ
Ngày sinh: 18-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Hiển
Trần Quang Hiển
Ngày sinh: 12-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Vũ Hoàng Phi
Nguyễn Vũ Hoàng Phi
Ngày sinh: 30-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Huỳnh Phương Duy
Nguyễn Huỳnh Phương Duy
Ngày sinh: 29-05 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Nhung
Ngày sinh: 02-02 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Ngô Bích Ngọc
Ngô Bích Ngọc
Ngày sinh: 23-10 (27)
Hải Phòng
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Thị Mỹ Lộc
Lê Thị Mỹ Lộc
Ngày sinh: 02-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Lê Thảo Tiên
Nguyễn Lê Thảo Tiên
Ngày sinh: 26-12 (27)
Sông Bé
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Võ Hoàng Diễm
Trần Võ Hoàng Diễm
Ngày sinh: 24-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Mai Huỳnh Anh
Mai Huỳnh Anh
Ngày sinh: 09-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Phạm Quốc Thiện
Phạm Quốc Thiện
Ngày sinh: 23-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Phạm Trần Sang
Phạm Trần Sang
Ngày sinh: 13-01 (27)
Gia Lai
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Thanh Trà
Huỳnh Thanh Trà
Ngày sinh: 19-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lương Thế Đạt
Lương Thế Đạt
Ngày sinh: 01-11 (27)
Phú Yên
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh: 02-09 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Ngày sinh: 15-07 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phan Ngọc Lộc
Phan Ngọc Lộc
Ngày sinh: 06-03 (28)
Thuận Hải
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Anh Luân
Nguyễn Anh Luân
Ngày sinh: 20-02 (28)
Cà Mau
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đào Quang Nam
Đào Quang Nam
Ngày sinh: 15-08 (28)
Bình Phước
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Ngô Hoàng Thanh Long
Ngô Hoàng Thanh Long
Ngày sinh: 29-05 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Đàm Thị Huyền Hạnh
Đàm Thị Huyền Hạnh
Ngày sinh: 17-10 (28)
Phú Yên
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Lê Minh Quân
Lê Minh Quân
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Nông Thị Tuyên
Nông Thị Tuyên
Ngày sinh: 23-05 (28)
Lạng Sơn
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Đào Văn Tình
Đào Văn Tình
Ngày sinh: 01-11 (29)
Phú Khánh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Thúc Lan Phương
Nguyễn Thúc Lan Phương
Ngày sinh: 10-03 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Phạm Mạnh Hùng
Phạm Mạnh Hùng
Ngày sinh: 12-12 (29)
Kon Tum
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 20-02 (28)
Bến Tre
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Đình Đăng
Nguyễn Đình Đăng
Ngày sinh: 26-02 (29)
Bình Trị Thiên
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 29-09 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Trình Nhật Mỹ
Nguyễn Trình Nhật Mỹ
Ngày sinh: 25-03 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Dương Xuân Hoàn
Dương Xuân Hoàn
Ngày sinh: 01-05 (32)
Nam Định
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Ngọc Hưng
Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày sinh: 15-04 (30)
Đăk Lăk
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)