Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Từ Quốc Mạnh
Từ Quốc Mạnh
Ngày sinh: 17-07 (25)
Bình Dương
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Hoàng Phú Mẫn
Hoàng Phú Mẫn
Ngày sinh: 16-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Đỗ Thị Hà Lan
Đỗ Thị Hà Lan
Ngày sinh: 10-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Huyền Diệu
Nguyễn Huyền Diệu
Ngày sinh: 19-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Tấn Chí
Nguyễn Tấn Chí
Ngày sinh: 08-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Ngọc ánh
Huỳnh Ngọc ánh
Ngày sinh: 10-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Phương Linh
Huỳnh Phương Linh
Ngày sinh: 28-08 (25)
Kon Tum
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Văn Có
Nguyễn Văn Có
Ngày sinh: 17-06 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thành Nguyên
Nguyễn Thành Nguyên
Ngày sinh: 11-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Tấn Duy
Nguyễn Tấn Duy
Ngày sinh: 24-12 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Võ Hoài Phương
Đinh Võ Hoài Phương
Ngày sinh: 23-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Thắng
Nguyễn Quang Thắng
Ngày sinh: 20-02 (25)
Bình Định
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Viết Vũ
Hồ Viết Vũ
Ngày sinh: 26-09 (25)
Quảng Nam
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 10-12 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đào Mai Thảo
Đào Mai Thảo
Ngày sinh: 04-08 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Trần Ngọc Thúy Vy
Trần Ngọc Thúy Vy
Ngày sinh: 11-10 (26)
Long An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Hà Thị Thương
Hà Thị Thương
Ngày sinh: 01-05 (26)
Nam Định
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ngày sinh: 03-02 (26)
Bắc Giang
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Đình Anh Thư
Nguyễn Đình Anh Thư
Ngày sinh: 20-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 16-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Hữu Hậu
Nguyễn Hữu Hậu
Ngày sinh: 14-11 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Võ Duy Tùng
Võ Duy Tùng
Ngày sinh: 06-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Duy Minh
Nguyễn Duy Minh
Ngày sinh: 16-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Văn Bao
Trần Văn Bao
Ngày sinh: 31-12 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Giang
Nguyễn Đức Giang
Ngày sinh: 16-05 (26)
Bình Định
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Tấn Đạt
Hoàng Tấn Đạt
Ngày sinh: 28-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Danh
Nguyễn Thành Danh
Ngày sinh: 01-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Huỳnh
Lê Văn Huỳnh
Ngày sinh: 07-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thi
Trần Thi
Ngày sinh: 22-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Trọng Thắng
Bùi Trọng Thắng
Ngày sinh: 23-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Anh Đức
Phan Anh Đức
Ngày sinh: 05-09 (26)
Nam Hà
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Chánh Bảo Quý
Nguyễn Chánh Bảo Quý
Ngày sinh: 09-09 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Hữu Minh Nhật
Lê Hữu Minh Nhật
Ngày sinh: 24-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Bảo Tồn
Lương Bảo Tồn
Ngày sinh: 20-03 (26)
Phú Yên
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Hoàn Vũ
Vũ Hoàn Vũ
Ngày sinh: 30-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Diệc Thúy Vân
Diệc Thúy Vân
Ngày sinh: 23-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Ngày sinh: 05-01 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lâm Minh Trí
Lâm Minh Trí
Ngày sinh: 10-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Tân Quang
Lương Tân Quang
Ngày sinh: 01-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Ngọc Thắng
Lê Ngọc Thắng
Ngày sinh: 31-08 (27)
Long An
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Ngọc Thọ
Phan Ngọc Thọ
Ngày sinh: 11-06 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thiều Quang Hiếu
Thiều Quang Hiếu
Ngày sinh: 02-01 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Trung Duy
Nguyễn Thành Trung Duy
Ngày sinh: 19-07 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Xuân Hưng
Trịnh Xuân Hưng
Ngày sinh: 11-09 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thế Ngàn
Phạm Thế Ngàn
Ngày sinh: 03-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Kim Luân
Nguyễn Kim Luân
Ngày sinh: 25-05 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 20-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thái Tông Khánh
Thái Tông Khánh
Ngày sinh: 08-07 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Vũ Tuân
Huỳnh Vũ Tuân
Ngày sinh: 21-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Yên Vy
Nguyễn Yên Vy
Ngày sinh: 15-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Phú Nguyên
Lê Phú Nguyên
Ngày sinh: 03-09 (27)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Quang Minh
Đinh Quang Minh
Ngày sinh: 01-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Đức
Nguyễn Quang Đức
Ngày sinh: 22-04 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Hồ Duy
Trịnh Hồ Duy
Ngày sinh: 31-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hồng Phong
Nguyễn Hồng Phong
Ngày sinh: 28-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Hiếu Liêm
Huỳnh Hiếu Liêm
Ngày sinh: 08-03 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 02-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Hùng
Nguyễn Hữu Hùng
Ngày sinh: 05-07 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Văn Huy
Phạm Văn Huy
Ngày sinh: 14-11 (27)
Nam Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Văn Thành Nguyên
Võ Văn Thành Nguyên
Ngày sinh: 06-02 (27)
Bình Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Thông
Trần Văn Thông
Ngày sinh: 02-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Ngày sinh: 01-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Quang Vũ
Hoàng Quang Vũ
Ngày sinh: 18-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Viết Văn
Bùi Viết Văn
Ngày sinh: 30-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Tuấn
Nguyễn Thành Tuấn
Ngày sinh: 08-08 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Vũ Hoàng Phi
Nguyễn Vũ Hoàng Phi
Ngày sinh: 30-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thị Mỹ Lộc
Lê Thị Mỹ Lộc
Ngày sinh: 02-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Thị Mỹ Linh
Trần Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 12-08 (27)
Long An
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Hoàng Anh Quốc
Lê Hoàng Anh Quốc
Ngày sinh: 01-03 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Hà Ngọc Hồng Hảo
Hà Ngọc Hồng Hảo
Ngày sinh: 01-01 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Phùng Lê Như ý
Phùng Lê Như ý
Ngày sinh: 08-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 19-08 (27)
Phú Yên
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Thị Hồng Nhung
Trần Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 25-02 (27)
Bắc Giang
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày sinh: 29-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Mai Huỳnh Anh
Mai Huỳnh Anh
Ngày sinh: 09-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Phạm Trần Sang
Phạm Trần Sang
Ngày sinh: 13-01 (27)
Gia Lai
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Kiều Văn Hoàng
Kiều Văn Hoàng
Ngày sinh: 18-03 (29)
Bình Định
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Công Đức
Nguyễn Công Đức
Ngày sinh: 14-03 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lương Thế Đạt
Lương Thế Đạt
Ngày sinh: 01-11 (27)
Phú Yên
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Mai Tuấn Anh
Mai Tuấn Anh
Ngày sinh: 14-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Đặng Thành Trường
Đặng Thành Trường
Ngày sinh: 05-01 (28)
Bình Định
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Hữu Thành
Trần Hữu Thành
Ngày sinh: 21-10 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Đình Tùng
Trần Đình Tùng
Ngày sinh: 06-09 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Ngày sinh: 15-07 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Thanh Nghị
Lê Thanh Nghị
Ngày sinh: 12-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Xuân Lam
Nguyễn Xuân Lam
Ngày sinh: 23-03 (28)
Ninh Bình
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Anh Luân
Nguyễn Anh Luân
Ngày sinh: 20-02 (28)
Cà Mau
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Võ Mạnh Hùng
Võ Mạnh Hùng
Ngày sinh: 03-10 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đào Quang Nam
Đào Quang Nam
Ngày sinh: 15-08 (28)
Bình Phước
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà
Ngày sinh: 20-09 (29)
Vĩnh Phúc
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Lê Quốc Duy
Trần Lê Quốc Duy
Ngày sinh: 15-03 (28)
Bến Tre
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Thúc Lan Phương
Nguyễn Thúc Lan Phương
Ngày sinh: 10-03 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Tôn Luận
Nguyễn Tôn Luận
Ngày sinh: 28-02 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Bùi Thanh Dân
Bùi Thanh Dân
Ngày sinh: 03-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Hoàng Anh Vỹ
Hoàng Anh Vỹ
Ngày sinh: 20-02 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Đình Đăng
Nguyễn Đình Đăng
Ngày sinh: 26-02 (29)
Bình Trị Thiên
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Phan Trọng Nghĩa
Phan Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 12-04 (30)
Gia Lai
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Trình Nhật Mỹ
Nguyễn Trình Nhật Mỹ
Ngày sinh: 25-03 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đường Thanh Đạt
Đường Thanh Đạt
Ngày sinh: 20-09 (30)
TPHCM
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Anh Tân
Nguyễn Anh Tân
Ngày sinh: 14-04 (29)
NULL
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)