Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Nguyễn Huỳnh Như
Nguyễn Huỳnh Như
Ngày sinh: 25-08 (25)
Long An
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Từ Quốc Mạnh
Từ Quốc Mạnh
Ngày sinh: 17-07 (25)
Bình Dương
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Trương Quyền Tông
Trương Quyền Tông
Ngày sinh: 29-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Hồ Tiểu Phụng
Hồ Tiểu Phụng
Ngày sinh: 15-10 (25)
Long An
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Uyển Châu
Huỳnh Uyển Châu
Ngày sinh: 10-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Đức Ân
Nguyễn Đức Ân
Ngày sinh: 05-01 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Trần Duy Khoa
Trần Duy Khoa
Ngày sinh: 26-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Hoàng Thế Nhật
Hoàng Thế Nhật
Ngày sinh: 24-10 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Phạm Đình Bảo
Phạm Đình Bảo
Ngày sinh: 28-01 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Nguyên
Nguyễn Thành Nguyên
Ngày sinh: 11-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Liêm
Trần Thanh Liêm
Ngày sinh: 10-03 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hửu Duyên
Trương Hửu Duyên
Ngày sinh: 20-02 (25)
An Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 24-09 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 10-12 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Hoàng Nguyên Phát
Trần Hoàng Nguyên Phát
Ngày sinh: 15-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Nguyên Giáp
Vũ Nguyên Giáp
Ngày sinh: 04-12 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Ngọc Thúy Vy
Trần Ngọc Thúy Vy
Ngày sinh: 11-10 (26)
Long An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Võ Thị Thùy Thanh
Võ Thị Thùy Thanh
Ngày sinh: 22-01 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Lê Thanh Sơn
Lê Thanh Sơn
Ngày sinh: 16-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Xuân Oanh
Nguyễn Thị Xuân Oanh
Ngày sinh: 07-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Trần Bội Niệm
Trần Bội Niệm
Ngày sinh: 08-08 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm
Ngày sinh: 31-12 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Bùi Ngọc Hải
Bùi Ngọc Hải
Ngày sinh: 01-11 (26)
Gia Lai
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Chí Công
Nguyễn Chí Công
Ngày sinh: 09-06 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trịnh Thế Vương
Trịnh Thế Vương
Ngày sinh: 12-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Lâm Thanh Hiền
Lâm Thanh Hiền
Ngày sinh: 13-11 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Hải Đăng
Phan Hải Đăng
Ngày sinh: 18-09 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Hoàng Tấn Đạt
Hoàng Tấn Đạt
Ngày sinh: 28-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Ngọc Khải
Trương Ngọc Khải
Ngày sinh: 03-12 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Trọng Thắng
Bùi Trọng Thắng
Ngày sinh: 23-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Nguyên Nhạc
Trần Nguyên Nhạc
Ngày sinh: 08-07 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Hoài Thương
Lê Hoài Thương
Ngày sinh: 24-12 (26)
Bình Định
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lê Vũ
Nguyễn Lê Vũ
Ngày sinh: 27-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Văn Vinh
Đỗ Văn Vinh
Ngày sinh: 10-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Diệc Thúy Vân
Diệc Thúy Vân
Ngày sinh: 23-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lý Quốc Tài
Lý Quốc Tài
Ngày sinh: 20-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lâm Minh Trí
Lâm Minh Trí
Ngày sinh: 10-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Ngọc Thắng
Lê Ngọc Thắng
Ngày sinh: 31-08 (27)
Long An
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Thành Phúc
Trương Thành Phúc
Ngày sinh: 03-11 (27)
Bình Định
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Xuân Hưng
Trịnh Xuân Hưng
Ngày sinh: 11-09 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
Ngày sinh: 30-01 (27)
Long An
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
La Hoàng Sơn
La Hoàng Sơn
Ngày sinh: 12-01 (27)
Hậu Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Hữu Quang
Phạm Hữu Quang
Ngày sinh: 30-07 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Phú
Nguyễn Anh Phú
Ngày sinh: 27-03 (27)
Hưng Yên
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Minh Thiện
Võ Minh Thiện
Ngày sinh: 08-10 (29)
Long An
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Minh Thắng
Phạm Minh Thắng
Ngày sinh: 05-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Chí Thành
Lê Chí Thành
Ngày sinh: 15-02 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Vũ Tuân
Huỳnh Vũ Tuân
Ngày sinh: 21-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Yên Vy
Nguyễn Yên Vy
Ngày sinh: 15-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Phú Nguyên
Lê Phú Nguyên
Ngày sinh: 03-09 (27)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Quang Minh
Đinh Quang Minh
Ngày sinh: 01-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Hồ Duy
Trịnh Hồ Duy
Ngày sinh: 31-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cái Thị Quỳnh Anh
Cái Thị Quỳnh Anh
Ngày sinh: 04-10 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trầm Trung Tín
Trầm Trung Tín
Ngày sinh: 07-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Dũng
Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 06-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kiều Quang Dũng
Kiều Quang Dũng
Ngày sinh: 04-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 02-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Ngọc Khánh
Phan Ngọc Khánh
Ngày sinh: 15-07 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
Ngày sinh: 19-03 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Ngày sinh: 01-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung
Ngày sinh: 01-11 (28)
Thái Bình
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Viết Văn
Bùi Viết Văn
Ngày sinh: 30-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Hiển
Trần Quang Hiển
Ngày sinh: 12-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Trần Đan Hy
Huỳnh Trần Đan Hy
Ngày sinh: 25-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt
Ngày sinh: 20-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Tạ Trung Luân
Tạ Trung Luân
Ngày sinh: 05-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Thị Mỹ Linh
Trần Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 12-08 (27)
Long An
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Thị Diễm Quỳnh
Trần Thị Diễm Quỳnh
Ngày sinh: 05-08 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Thị Bích Ngọc
Lê Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 01-10 (28)
Nam Hà
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Lê Thảo Tiên
Nguyễn Lê Thảo Tiên
Ngày sinh: 26-12 (27)
Sông Bé
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Thị Hồng Nhung
Trần Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 25-02 (27)
Bắc Giang
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Hà Duy
Nguyễn Hà Duy
Ngày sinh: 09-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trịnh Quang Tuấn
Trịnh Quang Tuấn
Ngày sinh: 12-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Thanh Trà
Huỳnh Thanh Trà
Ngày sinh: 19-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Kiều Văn Hoàng
Kiều Văn Hoàng
Ngày sinh: 18-03 (29)
Bình Định
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh: 02-09 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lê Phước Thọ
Lê Phước Thọ
Ngày sinh: 22-04 (28)
Tiền Giang
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Đình Tùng
Trần Đình Tùng
Ngày sinh: 06-09 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 09-01 (28)
Bình Định
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 25-11 (30)
Thanh Hóa
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Vĩ Lê
Lê Vĩ Lê
Ngày sinh: 15-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Vũ Bá Hoàng
Vũ Bá Hoàng
Ngày sinh: 17-08 (33)
Đắk Lắk
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Mai Tiến Hải
Mai Tiến Hải
Ngày sinh: 18-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà
Ngày sinh: 20-09 (29)
Vĩnh Phúc
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Lê Quốc Duy
Trần Lê Quốc Duy
Ngày sinh: 15-03 (28)
Bến Tre
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Võ Trường Giang
Võ Trường Giang
Ngày sinh: 20-04 (29)
Quảng Bình
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Ngô Hoàng Thanh Long
Ngô Hoàng Thanh Long
Ngày sinh: 29-05 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Thái Kim Hằng
Thái Kim Hằng
Ngày sinh: 14-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Phạm Minh Sáng
Phạm Minh Sáng
Ngày sinh: 03-10 (28)
Bình Thuận
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Quãng Thị Kim Oanh
Quãng Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 18-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Nguyễn Tôn Luận
Nguyễn Tôn Luận
Ngày sinh: 28-02 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Đặng Anh Khoa
Đặng Anh Khoa
Ngày sinh: 08-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Phạm Mạnh Hùng
Phạm Mạnh Hùng
Ngày sinh: 12-12 (29)
Kon Tum
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Hoàng Anh Vỹ
Hoàng Anh Vỹ
Ngày sinh: 20-02 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 20-02 (28)
Bến Tre
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Vĩnh Trường
Nguyễn Vĩnh Trường
Ngày sinh: 17-01 (29)
Quãng Nam
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đường Thanh Đạt
Đường Thanh Đạt
Ngày sinh: 20-09 (30)
TPHCM
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Thị Thu Ngọc
Trần Thị Thu Ngọc
Ngày sinh: 04-05 (29)
TPHCM
Lớp: 06QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Nguyễn Anh Tân
Nguyễn Anh Tân
Ngày sinh: 14-04 (29)
NULL
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Ngọc Hưng
Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày sinh: 15-04 (30)
Đăk Lăk
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)