Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Từ Quốc Mạnh
Từ Quốc Mạnh
Ngày sinh: 17-07 (25)
Bình Dương
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Phạm Nguyễn Ngọc P Trinh
Phạm Nguyễn Ngọc P Trinh
Ngày sinh: 27-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Trương Quyền Tông
Trương Quyền Tông
Ngày sinh: 29-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Phạm Thị Thủy Tiên
Phạm Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 24-12 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Minh Phụng
Nguyễn Minh Phụng
Ngày sinh: 05-04 (25)
Bình Định
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Lê Thị Phóng Vân
Lê Thị Phóng Vân
Ngày sinh: 25-10 (25)
Quảng Nam
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Quốc Bảo
Nguyễn Quốc Bảo
Ngày sinh: 18-08 (25)
Bình Định
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Phương Anh
Ngày sinh: 31-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Liêm
Trần Thanh Liêm
Ngày sinh: 10-03 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hửu Duyên
Trương Hửu Duyên
Ngày sinh: 20-02 (25)
An Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Viết Vũ
Hồ Viết Vũ
Ngày sinh: 26-09 (25)
Quảng Nam
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 10-12 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Lâm Quốc Cường
Võ Lâm Quốc Cường
Ngày sinh: 15-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Đào Mai Thảo
Đào Mai Thảo
Ngày sinh: 04-08 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Đỗ Thị Trà My
Đỗ Thị Trà My
Ngày sinh: 12-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Lê Thị Châu Khanh
Lê Thị Châu Khanh
Ngày sinh: 20-07 (26)
Long An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Võ Thị Thùy Thanh
Võ Thị Thùy Thanh
Ngày sinh: 22-01 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Tuyến
Nguyễn Thị Tuyến
Ngày sinh: 24-09 (26)
Hải Phòng
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Lê Thanh Sơn
Lê Thanh Sơn
Ngày sinh: 16-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Văn Đình Tài
Văn Đình Tài
Ngày sinh: 19-03 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Võ Nhật Tài
Nguyễn Võ Nhật Tài
Ngày sinh: 03-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm
Ngày sinh: 31-12 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 16-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Phan Văn Tâm
Phan Văn Tâm
Ngày sinh: 04-07 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Anh Hào
Nguyễn Anh Hào
Ngày sinh: 24-12 (26)
Gia Lai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Thế Vương
Trịnh Thế Vương
Ngày sinh: 12-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Hoàng Tấn Đạt
Hoàng Tấn Đạt
Ngày sinh: 28-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Bảo Tồn
Lương Bảo Tồn
Ngày sinh: 20-03 (26)
Phú Yên
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Thịnh
Nguyễn Trần Thịnh
Ngày sinh: 11-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lê Vũ
Nguyễn Lê Vũ
Ngày sinh: 27-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Văn Vinh
Đỗ Văn Vinh
Ngày sinh: 10-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Học
Trần Quang Học
Ngày sinh: 19-08 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Vinh
Nguyễn Văn Vinh
Ngày sinh: 25-07 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lâm Minh Trí
Lâm Minh Trí
Ngày sinh: 10-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Minh Đa
Bùi Minh Đa
Ngày sinh: 17-10 (29)
Trà Vinh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Lý Giao Chi
Đặng Lý Giao Chi
Ngày sinh: 02-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Kim Đông
Hoàng Kim Đông
Ngày sinh: 15-06 (27)
Quảng Trị
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Trung Duy
Nguyễn Thành Trung Duy
Ngày sinh: 19-07 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thế Ngàn
Phạm Thế Ngàn
Ngày sinh: 03-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Kim Luân
Nguyễn Kim Luân
Ngày sinh: 25-05 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
Ngày sinh: 30-01 (27)
Long An
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
La Hoàng Sơn
La Hoàng Sơn
Ngày sinh: 12-01 (27)
Hậu Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Trần Tấn Phát
Phạm Trần Tấn Phát
Ngày sinh: 01-04 (27)
Quãng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Ng~ Trường Thiên Tân
Ng~ Trường Thiên Tân
Ngày sinh: 26-08 (27)
An Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Quốc Việt
Bùi Quốc Việt
Ngày sinh: 03-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Tuyên
Nguyễn Xuân Tuyên
Ngày sinh: 12-06 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Thành Trung
Võ Thành Trung
Ngày sinh: 16-03 (27)
Kon Tum
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Yên Vy
Nguyễn Yên Vy
Ngày sinh: 15-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phước Lộc
Nguyễn Phước Lộc
Ngày sinh: 15-07 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Trường Chinh
Hoàng Trường Chinh
Ngày sinh: 30-07 (27)
Cà Mau
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
Ngày sinh: 02-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Huy Dự
Nguyễn Huy Dự
Ngày sinh: 10-10 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Hùng
Nguyễn Hữu Hùng
Ngày sinh: 05-07 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Huy
Trần Thanh Huy
Ngày sinh: 02-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Văn Huy
Phạm Văn Huy
Ngày sinh: 14-11 (27)
Nam Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Danh Nhân
Lê Danh Nhân
Ngày sinh: 11-09 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 15-02 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Duy Toàn
Nguyễn Duy Toàn
Ngày sinh: 28-06 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Quang Vũ
Hoàng Quang Vũ
Ngày sinh: 18-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Viết Văn
Bùi Viết Văn
Ngày sinh: 30-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Tuấn
Nguyễn Thành Tuấn
Ngày sinh: 08-08 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Hiển
Trần Quang Hiển
Ngày sinh: 12-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Nguyễn Anh Minh
Đỗ Nguyễn Anh Minh
Ngày sinh: 25-12 (27)
Sông Bé
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Huỳnh Phương Duy
Nguyễn Huỳnh Phương Duy
Ngày sinh: 29-05 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hoàn Mỹ
Nguyễn Hoàn Mỹ
Ngày sinh: 31-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Ngọc Giang
Nguyễn Thị Ngọc Giang
Ngày sinh: 28-07 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Đinh Thị Lâm Nguyệt
Đinh Thị Lâm Nguyệt
Ngày sinh: 31-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Đình Chương
Lê Đình Chương
Ngày sinh: 15-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Phùng Lê Như ý
Phùng Lê Như ý
Ngày sinh: 08-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trương Cộng Hòa
Trương Cộng Hòa
Ngày sinh: 09-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Hữu Song Tùng
Trần Hữu Song Tùng
Ngày sinh: 22-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Võ Hoàng Diễm
Trần Võ Hoàng Diễm
Ngày sinh: 24-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Nguyễn Hoàng Việt
Huỳnh Nguyễn Hoàng Việt
Ngày sinh: 23-03 (27)
Long An
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Văn Đông
Lê Văn Đông
Ngày sinh: 07-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Khánh Ngọc
Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày sinh: 30-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Trần Thanh Liêm
Trần Thanh Liêm
Ngày sinh: 09-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lê Anh Kiệt
Lê Anh Kiệt
Ngày sinh: 04-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Phạm Quốc Thiện
Phạm Quốc Thiện
Ngày sinh: 23-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Phạm Trần Sang
Phạm Trần Sang
Ngày sinh: 13-01 (27)
Gia Lai
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Đình Duy
Nguyễn Đình Duy
Ngày sinh: 22-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Mai Tuấn Anh
Mai Tuấn Anh
Ngày sinh: 14-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Đặng Thành Trường
Đặng Thành Trường
Ngày sinh: 05-01 (28)
Bình Định
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Mạnh Khang
Nguyễn Mạnh Khang
Ngày sinh: 27-08 (30)
Hưng Yên
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Thanh Nghị
Lê Thanh Nghị
Ngày sinh: 12-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Minh Tân
Lê Minh Tân
Ngày sinh: 05-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Vĩ Lê
Lê Vĩ Lê
Ngày sinh: 15-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đào Quang Nam
Đào Quang Nam
Ngày sinh: 15-08 (28)
Bình Phước
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Vũ Bá Hoàng
Vũ Bá Hoàng
Ngày sinh: 17-08 (33)
Đắk Lắk
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Mai Tiến Hải
Mai Tiến Hải
Ngày sinh: 18-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Ngô Hoàng Thanh Long
Ngô Hoàng Thanh Long
Ngày sinh: 29-05 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Trần Thị Hoài Thương
Trần Thị Hoài Thương
Ngày sinh: 31-08 (28)
Sông Bé
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Tô Đức Minh Trí
Tô Đức Minh Trí
Ngày sinh: 28-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Quãng Thị Kim Oanh
Quãng Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 18-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Nguyễn Ngọc Thuận
Nguyễn Ngọc Thuận
Ngày sinh: 24-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Đặng Anh Khoa
Đặng Anh Khoa
Ngày sinh: 08-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Bùi Thanh Dân
Bùi Thanh Dân
Ngày sinh: 03-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 29-09 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Dương Thị Hương Ly
Dương Thị Hương Ly
Ngày sinh: 20-05 (29)
Đaklak
Lớp: 06QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Trần Huy Khả
Trần Huy Khả
Ngày sinh: 13-05 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Thịnh Văn Nam
Thịnh Văn Nam
Ngày sinh: 20-10 (31)
Nam Định
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)