Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Võ Trường Thành
Võ Trường Thành
Ngày sinh: 06-01 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Biện Thu Sương
Biện Thu Sương
Ngày sinh: 02-03 (25)
Long An
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Lê Thị Thanh Nhàn
Lê Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 29-10 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Đỗ Thị Hà Lan
Đỗ Thị Hà Lan
Ngày sinh: 10-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Tấn Chí
Nguyễn Tấn Chí
Ngày sinh: 08-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Đức Ân
Nguyễn Đức Ân
Ngày sinh: 05-01 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Hồng Quân
Nguyễn Hồng Quân
Ngày sinh: 31-10 (25)
Phú Yên
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Minh Phụng
Nguyễn Minh Phụng
Ngày sinh: 05-04 (25)
Bình Định
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Trương Công Lực
Trương Công Lực
Ngày sinh: 10-03 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Trương Đức Toàn
Trương Đức Toàn
Ngày sinh: 29-10 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Bùi Văn Hoàng
Bùi Văn Hoàng
Ngày sinh: 14-03 (25)
Ninh Bình
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Võ Đức Đại
Võ Đức Đại
Ngày sinh: 18-01 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Quang Tài
Nguyễn Quang Tài
Ngày sinh: 04-02 (25)
Hà Tĩnh
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Trần Đức Nhã
Trần Đức Nhã
Ngày sinh: 21-12 (25)
Bình Định
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hửu Duyên
Trương Hửu Duyên
Ngày sinh: 20-02 (25)
An Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trọng Thoại
Nguyễn Trọng Thoại
Ngày sinh: 20-10 (26)
Kiên Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 10-12 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Lâm Quốc Cường
Võ Lâm Quốc Cường
Ngày sinh: 15-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Trần Ngọc Thúy Vy
Trần Ngọc Thúy Vy
Ngày sinh: 11-10 (26)
Long An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Hồ Sỹ Trịnh Toàn
Hồ Sỹ Trịnh Toàn
Ngày sinh: 08-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Võ Thị Thùy Thanh
Võ Thị Thùy Thanh
Ngày sinh: 22-01 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Ngày sinh: 19-06 (26)
Nghệ An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ngày sinh: 03-02 (26)
Bắc Giang
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Đình Anh Thư
Nguyễn Đình Anh Thư
Ngày sinh: 20-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Ngày sinh: 10-08 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Võ Duy Tùng
Võ Duy Tùng
Ngày sinh: 06-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Hồng Sơn
Huỳnh Hồng Sơn
Ngày sinh: 11-05 (26)
Long An
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Phan Hải Đăng
Phan Hải Đăng
Ngày sinh: 18-09 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Văn Bao
Trần Văn Bao
Ngày sinh: 31-12 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Ngày sinh: 08-02 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Danh
Nguyễn Thành Danh
Ngày sinh: 01-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lâm Danh
Nguyễn Lâm Danh
Ngày sinh: 16-10 (26)
Kiên Giang
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Văn Cường
Đinh Văn Cường
Ngày sinh: 06-09 (30)
An Giang
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Tấn Luật
Huỳnh Tấn Luật
Ngày sinh: 24-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Long
Nguyễn Xuân Long
Ngày sinh: 01-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Thành
Trần Minh Thành
Ngày sinh: 26-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Anh Đức
Phan Anh Đức
Ngày sinh: 05-09 (26)
Nam Hà
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Diệc Thúy Vân
Diệc Thúy Vân
Ngày sinh: 23-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Tân Quang
Lương Tân Quang
Ngày sinh: 01-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Xuân Hưng
Trịnh Xuân Hưng
Ngày sinh: 11-09 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Anh Huy
Võ Anh Huy
Ngày sinh: 03-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Quang Minh
Hồ Quang Minh
Ngày sinh: 27-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát thi công: The 7 Studio
Thái Tông Khánh
Thái Tông Khánh
Ngày sinh: 08-07 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Hữu Quang
Phạm Hữu Quang
Ngày sinh: 30-07 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Giang
Lê Văn Giang
Ngày sinh: 28-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Quốc Việt
Bùi Quốc Việt
Ngày sinh: 03-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Thành Trung
Võ Thành Trung
Ngày sinh: 16-03 (27)
Kon Tum
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Yên Vy
Nguyễn Yên Vy
Ngày sinh: 15-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Tuấn Vương
Lê Tuấn Vương
Ngày sinh: 02-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Đức
Nguyễn Quang Đức
Ngày sinh: 22-04 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
Ngày sinh: 02-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kiều Quang Dũng
Kiều Quang Dũng
Ngày sinh: 04-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Thông
Trần Văn Thông
Ngày sinh: 02-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thế Tài
Nguyễn Thế Tài
Ngày sinh: 17-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung
Ngày sinh: 01-11 (28)
Thái Bình
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Phước Tiến
Huỳnh Phước Tiến
Ngày sinh: 10-03 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Quang Vũ
Hoàng Quang Vũ
Ngày sinh: 18-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Viết Văn
Bùi Viết Văn
Ngày sinh: 30-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Hiển
Trần Quang Hiển
Ngày sinh: 12-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thị Mỹ Lộc
Lê Thị Mỹ Lộc
Ngày sinh: 02-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Ngọc Giang
Nguyễn Thị Ngọc Giang
Ngày sinh: 28-07 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Hồ Ngọc Trinh
Hồ Ngọc Trinh
Ngày sinh: 18-12 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Thị Diễm Quỳnh
Trần Thị Diễm Quỳnh
Ngày sinh: 05-08 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Hoàng Anh Quốc
Lê Hoàng Anh Quốc
Ngày sinh: 01-03 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
Ngày sinh: 14-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Đinh Thị Lâm Nguyệt
Đinh Thị Lâm Nguyệt
Ngày sinh: 31-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Đình Chương
Lê Đình Chương
Ngày sinh: 15-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày sinh: 29-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Hữu Song Tùng
Trần Hữu Song Tùng
Ngày sinh: 22-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Đàm Ngọc Thanh
Đàm Ngọc Thanh
Ngày sinh: 04-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Nguyễn Hoàng Việt
Huỳnh Nguyễn Hoàng Việt
Ngày sinh: 23-03 (27)
Long An
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Anh Pha
Lê Anh Pha
Ngày sinh: 15-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Đinh Tiến Trung Văn
Đinh Tiến Trung Văn
Ngày sinh: 08-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Thanh Trà
Huỳnh Thanh Trà
Ngày sinh: 19-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Hồ Đắc Vương
Hồ Đắc Vương
Ngày sinh: 06-11 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lương Thế Đạt
Lương Thế Đạt
Ngày sinh: 01-11 (27)
Phú Yên
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh: 02-09 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 03-11 (28)
Hải Hưng
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Đình Tân
Trần Đình Tân
Ngày sinh: 20-08 (28)
Sông Bé
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Minh Tân
Lê Minh Tân
Ngày sinh: 05-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phan Ngọc Lộc
Phan Ngọc Lộc
Ngày sinh: 06-03 (28)
Thuận Hải
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Xuân Lam
Nguyễn Xuân Lam
Ngày sinh: 23-03 (28)
Ninh Bình
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phạm Trí Quang
Phạm Trí Quang
Ngày sinh: 29-10 (28)
Phú Yên
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Dương Trọng Nghĩa
Dương Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 23-01 (28)
Long An
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Lê Quốc Duy
Trần Lê Quốc Duy
Ngày sinh: 15-03 (28)
Bến Tre
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Thái Kim Hằng
Thái Kim Hằng
Ngày sinh: 14-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Phạm Minh Sáng
Phạm Minh Sáng
Ngày sinh: 03-10 (28)
Bình Thuận
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Quãng Thị Kim Oanh
Quãng Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 18-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Đào Thị Xinh
Đào Thị Xinh
Ngày sinh: 10-10 (29)
Bình Định
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Nguyễn Tôn Luận
Nguyễn Tôn Luận
Ngày sinh: 28-02 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Bùi Thanh Dân
Bùi Thanh Dân
Ngày sinh: 03-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Đình Đăng
Nguyễn Đình Đăng
Ngày sinh: 26-02 (29)
Bình Trị Thiên
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Phan Trọng Nghĩa
Phan Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 12-04 (30)
Gia Lai
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 29-09 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Đăng Thương
Nguyễn Đăng Thương
Ngày sinh: 28-02 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Dương Xuân Hoàn
Dương Xuân Hoàn
Ngày sinh: 01-05 (32)
Nam Định
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Phan Hữu Vũ
Phan Hữu Vũ
Ngày sinh: 15-01 (34)
Sóc Trăng
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Đăng Duy
Trần Đăng Duy
Ngày sinh: 12-12 (30)
Quãng ngãi
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Anh Tân
Nguyễn Anh Tân
Ngày sinh: 14-04 (29)
NULL
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Huy Khả
Trần Huy Khả
Ngày sinh: 13-05 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)