Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Lê Thị Thanh Nhàn
Lê Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 29-10 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Từ Quốc Mạnh
Từ Quốc Mạnh
Ngày sinh: 17-07 (25)
Bình Dương
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Hoàng Phú Mẫn
Hoàng Phú Mẫn
Ngày sinh: 16-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Tiến Cung
Nguyễn Tiến Cung
Ngày sinh: 10-02 (25)
Phú Yên
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Ngọc ánh
Huỳnh Ngọc ánh
Ngày sinh: 10-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Trần Duy Khoa
Trần Duy Khoa
Ngày sinh: 26-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Hoàng Thế Nhật
Hoàng Thế Nhật
Ngày sinh: 24-10 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thành Nguyên
Nguyễn Thành Nguyên
Ngày sinh: 11-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Kim Ngân
Hoàng Kim Ngân
Ngày sinh: 02-11 (25)
Quảng Trị
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Hoàng
Nguyễn Trần Hoàng
Ngày sinh: 09-06 (25)
Gia Lai
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Đình Phu
Lê Đình Phu
Ngày sinh: 28-09 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Nhã
Trần Đức Nhã
Ngày sinh: 21-12 (25)
Bình Định
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hửu Duyên
Trương Hửu Duyên
Ngày sinh: 20-02 (25)
An Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trọng Thoại
Nguyễn Trọng Thoại
Ngày sinh: 20-10 (26)
Kiên Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Thắng
Nguyễn Quang Thắng
Ngày sinh: 20-02 (25)
Bình Định
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thắng Nhật Quang
Nguyễn Thắng Nhật Quang
Ngày sinh: 14-11 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đào Mai Thảo
Đào Mai Thảo
Ngày sinh: 04-08 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Đỗ Thị Trà My
Đỗ Thị Trà My
Ngày sinh: 12-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Võ Thị Thùy Thanh
Võ Thị Thùy Thanh
Ngày sinh: 22-01 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Ngày sinh: 19-06 (26)
Nghệ An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Đỗ Hoàng Khánh
Đỗ Hoàng Khánh
Ngày sinh: 10-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Trần Bội Niệm
Trần Bội Niệm
Ngày sinh: 08-08 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Bùi Ngọc Hải
Bùi Ngọc Hải
Ngày sinh: 01-11 (26)
Gia Lai
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Phan Văn Tâm
Phan Văn Tâm
Ngày sinh: 04-07 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Hồng Sơn
Huỳnh Hồng Sơn
Ngày sinh: 11-05 (26)
Long An
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trương Văn Đạt
Trương Văn Đạt
Ngày sinh: 01-09 (26)
Hà Tây
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Đặng Ngọc ánh
Đặng Ngọc ánh
Ngày sinh: 29-09 (26)
Nghệ An
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Đinh Văn Cường
Đinh Văn Cường
Ngày sinh: 06-09 (30)
An Giang
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Hưng
Nguyễn Thành Hưng
Ngày sinh: 05-04 (26)
Long An
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Phúc Nguyên
Trần Phúc Nguyên
Ngày sinh: 29-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Nghĩa
Trần Đức Nghĩa
Ngày sinh: 04-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Thanh Tân
Võ Thanh Tân
Ngày sinh: 02-02 (26)
Bến Tre
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Xuân Thắng
Trần Xuân Thắng
Ngày sinh: 27-09 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Chánh Bảo Quý
Nguyễn Chánh Bảo Quý
Ngày sinh: 09-09 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 31-12 (26)
Bình Định
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lâm Minh Trí
Lâm Minh Trí
Ngày sinh: 10-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Tân Quang
Lương Tân Quang
Ngày sinh: 01-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Ngọc Thắng
Lê Ngọc Thắng
Ngày sinh: 31-08 (27)
Long An
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thiều Quang Hiếu
Thiều Quang Hiếu
Ngày sinh: 02-01 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Kim Đông
Hoàng Kim Đông
Ngày sinh: 15-06 (27)
Quảng Trị
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Từ Phi Hùng
Từ Phi Hùng
Ngày sinh: 10-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Mạnh Huy
Phạm Mạnh Huy
Ngày sinh: 26-03 (27)
Quảng Bình
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 20-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
Ngày sinh: 30-01 (27)
Long An
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Trần Tấn Phát
Phạm Trần Tấn Phát
Ngày sinh: 01-04 (27)
Quãng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Đồng Thuận
Lê Đồng Thuận
Ngày sinh: 21-02 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Tuấn Vương
Lê Tuấn Vương
Ngày sinh: 02-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Quang Minh
Đinh Quang Minh
Ngày sinh: 01-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phước Lộc
Nguyễn Phước Lộc
Ngày sinh: 15-07 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Đức
Nguyễn Quang Đức
Ngày sinh: 22-04 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Hồ Duy
Trịnh Hồ Duy
Ngày sinh: 31-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nhan Thế Duẩn
Nhan Thế Duẩn
Ngày sinh: 08-08 (27)
Trà Vinh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trầm Trung Tín
Trầm Trung Tín
Ngày sinh: 07-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kiều Quang Dũng
Kiều Quang Dũng
Ngày sinh: 04-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Mạnh Phú Hoàng
Đỗ Mạnh Phú Hoàng
Ngày sinh: 06-07 (27)
Nam Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Hoài Trung Quân
Lê Hoài Trung Quân
Ngày sinh: 20-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thế Tài
Nguyễn Thế Tài
Ngày sinh: 17-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Duy Toàn
Nguyễn Duy Toàn
Ngày sinh: 28-06 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Ngày sinh: 01-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung
Ngày sinh: 01-11 (28)
Thái Bình
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Như Trung
Trương Như Trung
Ngày sinh: 20-11 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Luận
Nguyễn Minh Luận
Ngày sinh: 07-06 (27)
Long An
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Tuấn
Nguyễn Thành Tuấn
Ngày sinh: 08-08 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Hiển
Trần Quang Hiển
Ngày sinh: 12-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Vũ Hoàng Phi
Nguyễn Vũ Hoàng Phi
Ngày sinh: 30-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 24-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Hoàn Mỹ
Nguyễn Hoàn Mỹ
Ngày sinh: 31-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Thị Mỹ Linh
Trần Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 12-08 (27)
Long An
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
Ngày sinh: 14-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 17-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày sinh: 29-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Văn Đông
Lê Văn Đông
Ngày sinh: 07-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Anh Pha
Lê Anh Pha
Ngày sinh: 15-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lê Anh Kiệt
Lê Anh Kiệt
Ngày sinh: 04-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Trịnh Quang Tuấn
Trịnh Quang Tuấn
Ngày sinh: 12-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Phạm Quốc Thiện
Phạm Quốc Thiện
Ngày sinh: 23-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Phạm Trần Sang
Phạm Trần Sang
Ngày sinh: 13-01 (27)
Gia Lai
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Thanh Trà
Huỳnh Thanh Trà
Ngày sinh: 19-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Ngô Quốc Anh
Ngô Quốc Anh
Ngày sinh: 19-03 (27)
Nghệ An
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lê Phước Thọ
Lê Phước Thọ
Ngày sinh: 22-04 (28)
Tiền Giang
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Mạnh Khang
Nguyễn Mạnh Khang
Ngày sinh: 27-08 (30)
Hưng Yên
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Đình Tân
Trần Đình Tân
Ngày sinh: 20-08 (28)
Sông Bé
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 09-01 (28)
Bình Định
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phan Ngọc Hoàng Việt
Phan Ngọc Hoàng Việt
Ngày sinh: 29-01 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Vĩ Lê
Lê Vĩ Lê
Ngày sinh: 15-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Dương Trọng Nghĩa
Dương Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 23-01 (28)
Long An
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Mai Tiến Hải
Mai Tiến Hải
Ngày sinh: 18-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phạm Nguyễn Trương Dương
Phạm Nguyễn Trương Dương
Ngày sinh: 14-12 (28)
Phú Yên
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Quãng Thị Kim Oanh
Quãng Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 18-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Dương Quỳnh Nhi
Dương Quỳnh Nhi
Ngày sinh: 19-08 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Nguyễn Ngọc Thuận
Nguyễn Ngọc Thuận
Ngày sinh: 24-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Đình Ngũ Long
Trần Đình Ngũ Long
Ngày sinh: 29-03 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Phạm Mạnh Hùng
Phạm Mạnh Hùng
Ngày sinh: 12-12 (29)
Kon Tum
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Đình Đăng
Nguyễn Đình Đăng
Ngày sinh: 26-02 (29)
Bình Trị Thiên
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Võ Tuyên
Võ Tuyên
Ngày sinh: 30-08 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đường Thanh Đạt
Đường Thanh Đạt
Ngày sinh: 20-09 (30)
TPHCM
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Thị Thu Ngọc
Trần Thị Thu Ngọc
Ngày sinh: 04-05 (29)
TPHCM
Lớp: 06QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Lê Văn Tài
Lê Văn Tài
Ngày sinh: 10-10 (33)
Đà Nẵng
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Đăng Duy
Trần Đăng Duy
Ngày sinh: 12-12 (30)
Quãng ngãi
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Huy Khả
Trần Huy Khả
Ngày sinh: 13-05 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)