Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Võ Trường Thành
Võ Trường Thành
Ngày sinh: 06-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Lê Thị Thanh Nhàn
Lê Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 29-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Từ Quốc Mạnh
Từ Quốc Mạnh
Ngày sinh: 17-07 (26)
Bình Dương
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Trần Quang Luyện
Trần Quang Luyện
Ngày sinh: 25-11 (26)
Vĩnh Phú
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Uyển Châu
Huỳnh Uyển Châu
Ngày sinh: 10-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Đức Ân
Nguyễn Đức Ân
Ngày sinh: 05-01 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Phạm Nguyễn Tuấn Anh
Phạm Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 06-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Minh Phụng
Nguyễn Minh Phụng
Ngày sinh: 05-04 (26)
Bình Định
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Trần Anh Việt
Trần Anh Việt
Ngày sinh: 08-04 (26)
Bình Định
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Quốc Bảo
Nguyễn Quốc Bảo
Ngày sinh: 18-08 (26)
Bình Định
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Quốc Anh
Trịnh Quốc Anh
Ngày sinh: 07-07 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Kim Ngân
Hoàng Kim Ngân
Ngày sinh: 02-11 (26)
Quảng Trị
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Đình Phu
Lê Đình Phu
Ngày sinh: 28-09 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Nhã
Trần Đức Nhã
Ngày sinh: 21-12 (26)
Bình Định
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hửu Duyên
Trương Hửu Duyên
Ngày sinh: 20-02 (26)
An Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 24-09 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Viết Vũ
Hồ Viết Vũ
Ngày sinh: 26-09 (26)
Quảng Nam
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 10-12 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Lâm Quốc Cường
Võ Lâm Quốc Cường
Ngày sinh: 15-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Phan Thị Tú Oanh
Phan Thị Tú Oanh
Ngày sinh: 20-05 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Trần Bội Niệm
Trần Bội Niệm
Ngày sinh: 08-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Lê Hoàng Thụy Vi
Lê Hoàng Thụy Vi
Ngày sinh: 11-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Văn Đình Tài
Văn Đình Tài
Ngày sinh: 19-03 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Lê Gia
Huỳnh Lê Gia
Ngày sinh: 06-03 (27)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Ngọc Phú
Nguyễn Ngọc Phú
Ngày sinh: 20-12 (27)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ngày sinh: 03-02 (27)
Bắc Giang
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Hữu Hậu
Nguyễn Hữu Hậu
Ngày sinh: 14-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Chí Công
Nguyễn Chí Công
Ngày sinh: 09-06 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Doãn Hữu Hoàng
Doãn Hữu Hoàng
Ngày sinh: 02-02 (28)
Gia Lai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Ngày sinh: 08-02 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Tấn Luật
Huỳnh Tấn Luật
Ngày sinh: 24-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Vũ Kỳ
Trần Vũ Kỳ
Ngày sinh: 26-04 (28)
Quảng Bình
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Trọng Thắng
Bùi Trọng Thắng
Ngày sinh: 23-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Anh Đức
Phan Anh Đức
Ngày sinh: 05-09 (27)
Nam Hà
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Chánh Bảo Quý
Nguyễn Chánh Bảo Quý
Ngày sinh: 09-09 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Diệc Thúy Vân
Diệc Thúy Vân
Ngày sinh: 23-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Chí Trung
Nguyễn Chí Trung
Ngày sinh: 24-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Anh Phương
Lê Anh Phương
Ngày sinh: 27-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Minh Thắng
Huỳnh Minh Thắng
Ngày sinh: 05-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Tân Quang
Lương Tân Quang
Ngày sinh: 01-07 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Thành Chung
Ngày sinh: 24-10 (28)
Hà Nam
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Lý Giao Chi
Đặng Lý Giao Chi
Ngày sinh: 02-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Ngọc Thọ
Phan Ngọc Thọ
Ngày sinh: 11-06 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hà Duy Quang
Hà Duy Quang
Ngày sinh: 12-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thiều Quang Hiếu
Thiều Quang Hiếu
Ngày sinh: 02-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Ngày sinh: 20-04 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Trung Duy
Nguyễn Thành Trung Duy
Ngày sinh: 19-07 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Khải
Võ Duy Khải
Ngày sinh: 29-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Xuân Hưng
Trịnh Xuân Hưng
Ngày sinh: 11-09 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
La Hoàng Sơn
La Hoàng Sơn
Ngày sinh: 12-01 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Giang
Lê Văn Giang
Ngày sinh: 28-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Phú
Nguyễn Anh Phú
Ngày sinh: 27-03 (28)
Hưng Yên
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Minh Thắng
Phạm Minh Thắng
Ngày sinh: 05-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Quốc Việt
Bùi Quốc Việt
Ngày sinh: 03-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Thành Trung
Võ Thành Trung
Ngày sinh: 16-03 (28)
Kon Tum
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kiều Quang Dũng
Kiều Quang Dũng
Ngày sinh: 04-01 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 02-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Hùng
Nguyễn Hữu Hùng
Ngày sinh: 05-07 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Danh Nhân
Lê Danh Nhân
Ngày sinh: 11-09 (29)
Tây Ninh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thế Tài
Nguyễn Thế Tài
Ngày sinh: 17-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Ngọc Phú
Đặng Ngọc Phú
Ngày sinh: 10-06 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Phước Tiến
Huỳnh Phước Tiến
Ngày sinh: 10-03 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Quang Vũ
Hoàng Quang Vũ
Ngày sinh: 18-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Viết Văn
Bùi Viết Văn
Ngày sinh: 30-01 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Hiển
Trần Quang Hiển
Ngày sinh: 12-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thị Mỹ Linh
Trần Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 12-08 (28)
Long An
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Hoàng Anh Quốc
Lê Hoàng Anh Quốc
Ngày sinh: 01-03 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
Ngày sinh: 14-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Hồng Điệp
Nguyễn Thị Hồng Điệp
Ngày sinh: 07-11 (28)
Lào Cai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Mộng Kiều
Huỳnh Mộng Kiều
Ngày sinh: 19-01 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Hữu Song Tùng
Trần Hữu Song Tùng
Ngày sinh: 22-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Bùi Trương Kim Anh
Bùi Trương Kim Anh
Ngày sinh: 18-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Minh Phụng
Trần Minh Phụng
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Phạm Quốc Thiện
Phạm Quốc Thiện
Ngày sinh: 23-07 (28)
Gia Lai
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Thanh Trà
Huỳnh Thanh Trà
Ngày sinh: 19-06 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Hồ Đắc Vương
Hồ Đắc Vương
Ngày sinh: 06-11 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Kiều Văn Hoàng
Kiều Văn Hoàng
Ngày sinh: 18-03 (30)
Bình Định
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lương Thế Đạt
Lương Thế Đạt
Ngày sinh: 01-11 (28)
Phú Yên
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh: 02-09 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Mai Tuấn Anh
Mai Tuấn Anh
Ngày sinh: 14-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Đặng Thành Trường
Đặng Thành Trường
Ngày sinh: 05-01 (29)
Bình Định
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Hữu Thành
Trần Hữu Thành
Ngày sinh: 21-10 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Đình Tùng
Trần Đình Tùng
Ngày sinh: 06-09 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Minh Tân
Lê Minh Tân
Ngày sinh: 05-11 (29)
Tiền Giang
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đinh Thị Phượng
Đinh Thị Phượng
Ngày sinh: 06-04 (30)
Tiền Giang
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phạm Trí Quang
Phạm Trí Quang
Ngày sinh: 29-10 (29)
Phú Yên
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Vũ Bá Hoàng
Vũ Bá Hoàng
Ngày sinh: 17-08 (34)
Đắk Lắk
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Mai Tiến Hải
Mai Tiến Hải
Ngày sinh: 18-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà
Ngày sinh: 20-09 (30)
Vĩnh Phúc
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phạm Minh Sáng
Phạm Minh Sáng
Ngày sinh: 03-10 (29)
Bình Thuận
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Đào Văn Tình
Đào Văn Tình
Ngày sinh: 01-11 (30)
Phú Khánh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Thúc Lan Phương
Nguyễn Thúc Lan Phương
Ngày sinh: 10-03 (34)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Đình Ngũ Long
Trần Đình Ngũ Long
Ngày sinh: 29-03 (30)
Đồng Tháp
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Phan Trọng Nghĩa
Phan Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 12-04 (31)
Gia Lai
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Phạm Quang Tùng
Phạm Quang Tùng
Ngày sinh: 26-02 (31)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Trình Nhật Mỹ
Nguyễn Trình Nhật Mỹ
Ngày sinh: 25-03 (31)
Lâm Đồng
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Thị Thu Ngọc
Trần Thị Thu Ngọc
Ngày sinh: 04-05 (30)
TPHCM
Lớp: 06QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Dương Xuân Hoàn
Dương Xuân Hoàn
Ngày sinh: 01-05 (33)
Nam Định
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Phan Hữu Vũ
Phan Hữu Vũ
Ngày sinh: 15-01 (35)
Sóc Trăng
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Ngọc Hưng
Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày sinh: 15-04 (31)
Đăk Lăk
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)