Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Võ Trường Thành
Võ Trường Thành
Ngày sinh: 06-01 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Hoàng Phú Mẫn
Hoàng Phú Mẫn
Ngày sinh: 16-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Phạm Nguyễn Ngọc P Trinh
Phạm Nguyễn Ngọc P Trinh
Ngày sinh: 27-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Phạm Thị Thủy Tiên
Phạm Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 24-12 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Tiến Cung
Nguyễn Tiến Cung
Ngày sinh: 10-02 (25)
Phú Yên
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Trần Duy Khoa
Trần Duy Khoa
Ngày sinh: 26-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Bùi Văn Hoàng
Bùi Văn Hoàng
Ngày sinh: 14-03 (25)
Ninh Bình
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thành Nguyên
Nguyễn Thành Nguyên
Ngày sinh: 11-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Liêm
Trần Thanh Liêm
Ngày sinh: 10-03 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Đình Hiếu
Hoàng Đình Hiếu
Ngày sinh: 21-06 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Võ Hoài Phương
Đinh Võ Hoài Phương
Ngày sinh: 23-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Tấn Phát
Lê Tấn Phát
Ngày sinh: 12-11 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hửu Duyên
Trương Hửu Duyên
Ngày sinh: 20-02 (25)
An Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phùng Quốc Việt
Phùng Quốc Việt
Ngày sinh: 11-03 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thắng Nhật Quang
Nguyễn Thắng Nhật Quang
Ngày sinh: 14-11 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đào Mai Thảo
Đào Mai Thảo
Ngày sinh: 04-08 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Đỗ Thị Trà My
Đỗ Thị Trà My
Ngày sinh: 12-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Lê Thị Châu Khanh
Lê Thị Châu Khanh
Ngày sinh: 20-07 (26)
Long An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Hồ Sỹ Trịnh Toàn
Hồ Sỹ Trịnh Toàn
Ngày sinh: 08-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Võ Thị Thùy Thanh
Võ Thị Thùy Thanh
Ngày sinh: 22-01 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Hà Thị Thương
Hà Thị Thương
Ngày sinh: 01-05 (26)
Nam Định
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Võ Nhật Tài
Nguyễn Võ Nhật Tài
Ngày sinh: 03-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Lê Gia
Huỳnh Lê Gia
Ngày sinh: 06-03 (26)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Lê Thị Hoàng Cầm
Lê Thị Hoàng Cầm
Ngày sinh: 04-07 (26)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Phan Văn Tâm
Phan Văn Tâm
Ngày sinh: 04-07 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Anh Lộc
Nguyễn Anh Lộc
Ngày sinh: 03-09 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Thị Thảo Nghĩa
Trần Thị Thảo Nghĩa
Ngày sinh: 20-11 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Anh Hào
Nguyễn Anh Hào
Ngày sinh: 24-12 (26)
Gia Lai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Chí Công
Nguyễn Chí Công
Ngày sinh: 09-06 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trịnh Thế Vương
Trịnh Thế Vương
Ngày sinh: 12-06 (26)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Hồng Sơn
Huỳnh Hồng Sơn
Ngày sinh: 11-05 (26)
Long An
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Trung Quốc
Huỳnh Trung Quốc
Ngày sinh: 03-08 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Duy Minh
Nguyễn Duy Minh
Ngày sinh: 16-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trương Văn Đạt
Trương Văn Đạt
Ngày sinh: 01-09 (26)
Hà Tây
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Văn Bao
Trần Văn Bao
Ngày sinh: 31-12 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Anh Hào
Trần Anh Hào
Ngày sinh: 08-02 (26)
Thuận Hải
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Tấn Luật
Huỳnh Tấn Luật
Ngày sinh: 24-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Nghĩa
Trần Đức Nghĩa
Ngày sinh: 04-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Vũ Kỳ
Trần Vũ Kỳ
Ngày sinh: 26-04 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Thành
Trần Minh Thành
Ngày sinh: 26-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Chánh Bảo Quý
Nguyễn Chánh Bảo Quý
Ngày sinh: 09-09 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Hoài Thương
Lê Hoài Thương
Ngày sinh: 24-12 (26)
Bình Định
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Thịnh
Nguyễn Trần Thịnh
Ngày sinh: 11-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Hoàn Vũ
Vũ Hoàn Vũ
Ngày sinh: 30-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Diệc Thúy Vân
Diệc Thúy Vân
Ngày sinh: 23-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Ngày sinh: 05-01 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trọng Trí
Nguyễn Trọng Trí
Ngày sinh: 12-05 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Như Phương
Lê Như Phương
Ngày sinh: 20-02 (26)
Phú Yên
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Tân Quang
Lương Tân Quang
Ngày sinh: 01-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hán Bảo
Trương Hán Bảo
Ngày sinh: 07-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phó phòng kinh doanh – Chi nhánh Long an: Sino-Pacific Construction Consultancy Co, Ltd
Phan Ngọc Thọ
Phan Ngọc Thọ
Ngày sinh: 11-06 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thiều Quang Hiếu
Thiều Quang Hiếu
Ngày sinh: 02-01 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Ngày sinh: 20-04 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Anh Huy
Võ Anh Huy
Ngày sinh: 03-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Quang Minh
Hồ Quang Minh
Ngày sinh: 27-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát thi công: The 7 Studio
Lê Trần Văn Mẫn
Lê Trần Văn Mẫn
Ngày sinh: 25-09 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
La Hoàng Sơn
La Hoàng Sơn
Ngày sinh: 12-01 (27)
Hậu Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Giang
Lê Văn Giang
Ngày sinh: 28-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Trần Tấn Phát
Phạm Trần Tấn Phát
Ngày sinh: 01-04 (27)
Quãng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Minh Thắng
Phạm Minh Thắng
Ngày sinh: 05-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Quốc Việt
Bùi Quốc Việt
Ngày sinh: 03-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Vũ Tuân
Huỳnh Vũ Tuân
Ngày sinh: 21-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Thành Trung
Võ Thành Trung
Ngày sinh: 16-03 (27)
Kon Tum
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Yên Vy
Nguyễn Yên Vy
Ngày sinh: 15-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Đức
Nguyễn Quang Đức
Ngày sinh: 22-04 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kiều Quang Dũng
Kiều Quang Dũng
Ngày sinh: 04-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Văn Huy
Phạm Văn Huy
Ngày sinh: 14-11 (27)
Nam Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Hoài Trung Quân
Lê Hoài Trung Quân
Ngày sinh: 20-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Duy Toàn
Nguyễn Duy Toàn
Ngày sinh: 28-06 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Ngọc Phú
Đặng Ngọc Phú
Ngày sinh: 10-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Luận
Nguyễn Minh Luận
Ngày sinh: 07-06 (27)
Long An
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Ngô Quang Viễn
Ngô Quang Viễn
Ngày sinh: 04-09 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Hiển
Trần Quang Hiển
Ngày sinh: 12-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thị Mỹ Lộc
Lê Thị Mỹ Lộc
Ngày sinh: 02-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Ngọc Giang
Nguyễn Thị Ngọc Giang
Ngày sinh: 28-07 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
Ngày sinh: 14-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Đình Chương
Lê Đình Chương
Ngày sinh: 15-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trương Cộng Hòa
Trương Cộng Hòa
Ngày sinh: 09-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 19-08 (27)
Phú Yên
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Anh Kiệt
Lê Anh Kiệt
Ngày sinh: 04-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Đinh Tiến Trung Văn
Đinh Tiến Trung Văn
Ngày sinh: 08-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lê Văn Sĩ
Lê Văn Sĩ
Ngày sinh: 05-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Mai Tuấn Anh
Mai Tuấn Anh
Ngày sinh: 14-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Thị Việt Hải
Nguyễn Thị Việt Hải
Ngày sinh: 08-08 (28)
Bình Định
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Thanh Nghị
Lê Thanh Nghị
Ngày sinh: 12-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Minh Tân
Lê Minh Tân
Ngày sinh: 05-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Vĩ Lê
Lê Vĩ Lê
Ngày sinh: 15-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Dương Trọng Nghĩa
Dương Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 23-01 (28)
Long An
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà
Ngày sinh: 20-09 (29)
Vĩnh Phúc
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 16-07 (28)
Sông Bé
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Thái Kim Hằng
Thái Kim Hằng
Ngày sinh: 14-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Tô Đức Minh Trí
Tô Đức Minh Trí
Ngày sinh: 28-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Đào Thị Xinh
Đào Thị Xinh
Ngày sinh: 10-10 (29)
Bình Định
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Nguyễn Ngọc Thuận
Nguyễn Ngọc Thuận
Ngày sinh: 24-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Thúc Lan Phương
Nguyễn Thúc Lan Phương
Ngày sinh: 10-03 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Võ Tuyên
Võ Tuyên
Ngày sinh: 30-08 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Trình Nhật Mỹ
Nguyễn Trình Nhật Mỹ
Ngày sinh: 25-03 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Đăng Thương
Nguyễn Đăng Thương
Ngày sinh: 28-02 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Dương Thị Hương Ly
Dương Thị Hương Ly
Ngày sinh: 20-05 (29)
Đaklak
Lớp: 06QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Lê Văn Tài
Lê Văn Tài
Ngày sinh: 10-10 (33)
Đà Nẵng
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)