Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 10-03 (24)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 11080301
Quy hoạch vùng và Đô thị
Từ Quốc Mạnh
Từ Quốc Mạnh
Ngày sinh: 17-07 (25)
Bình Dương
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Trần Quang Luyện
Trần Quang Luyện
Ngày sinh: 25-11 (25)
Vĩnh Phú
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Phan Thị Kiến Hòa
Phan Thị Kiến Hòa
Ngày sinh: 21-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Hồ Tiểu Phụng
Hồ Tiểu Phụng
Ngày sinh: 15-10 (25)
Long An
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Uyển Châu
Huỳnh Uyển Châu
Ngày sinh: 10-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Phạm Nguyễn Tuấn Anh
Phạm Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 06-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Phương Linh
Huỳnh Phương Linh
Ngày sinh: 28-08 (25)
Kon Tum
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Bùi Văn Hoàng
Bùi Văn Hoàng
Ngày sinh: 14-03 (25)
Ninh Bình
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Võ Đức Đại
Võ Đức Đại
Ngày sinh: 18-01 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Văn Có
Nguyễn Văn Có
Ngày sinh: 17-06 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Quốc Bảo
Nguyễn Quốc Bảo
Ngày sinh: 18-08 (25)
Bình Định
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Kim Ngân
Hoàng Kim Ngân
Ngày sinh: 02-11 (25)
Quảng Trị
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hửu Duyên
Trương Hửu Duyên
Ngày sinh: 20-02 (25)
An Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Thắng
Nguyễn Quang Thắng
Ngày sinh: 20-02 (25)
Bình Định
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Hoàng Nguyên Phát
Trần Hoàng Nguyên Phát
Ngày sinh: 15-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Nguyên Giáp
Vũ Nguyên Giáp
Ngày sinh: 04-12 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đào Mai Thảo
Đào Mai Thảo
Ngày sinh: 04-08 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Bùi Ngọc Hải
Bùi Ngọc Hải
Ngày sinh: 01-11 (26)
Gia Lai
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Phan Văn Tâm
Phan Văn Tâm
Ngày sinh: 04-07 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Anh Hào
Nguyễn Anh Hào
Ngày sinh: 24-12 (26)
Gia Lai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Hồng Sơn
Huỳnh Hồng Sơn
Ngày sinh: 11-05 (26)
Long An
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Duy Minh
Nguyễn Duy Minh
Ngày sinh: 16-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Phan Hải Đăng
Phan Hải Đăng
Ngày sinh: 18-09 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Văn Bao
Trần Văn Bao
Ngày sinh: 31-12 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Hưng
Nguyễn Thành Hưng
Ngày sinh: 05-04 (26)
Long An
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Tấn Luật
Huỳnh Tấn Luật
Ngày sinh: 24-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Nghĩa
Trần Đức Nghĩa
Ngày sinh: 04-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Thành
Trần Minh Thành
Ngày sinh: 26-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Xuân Thắng
Trần Xuân Thắng
Ngày sinh: 27-09 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Nguyên Nhạc
Trần Nguyên Nhạc
Ngày sinh: 08-07 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Diệc Thúy Vân
Diệc Thúy Vân
Ngày sinh: 23-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Anh Phương
Lê Anh Phương
Ngày sinh: 27-01 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lý Quốc Tài
Lý Quốc Tài
Ngày sinh: 20-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Tân Quang
Lương Tân Quang
Ngày sinh: 01-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Thành Chung
Ngày sinh: 24-10 (27)
Hà Nam
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hán Bảo
Trương Hán Bảo
Ngày sinh: 07-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phó phòng kinh doanh – Chi nhánh Long an: Sino-Pacific Construction Consultancy Co, Ltd
Hà Duy Quang
Hà Duy Quang
Ngày sinh: 12-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Văn Duẩn
Huỳnh Văn Duẩn
Ngày sinh: 01-10 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Khải
Võ Duy Khải
Ngày sinh: 29-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Anh Huy
Võ Anh Huy
Ngày sinh: 03-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Mạnh Huy
Phạm Mạnh Huy
Ngày sinh: 26-03 (27)
Quảng Bình
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Quang Minh
Hồ Quang Minh
Ngày sinh: 27-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát thi công: The 7 Studio
La Hoàng Sơn
La Hoàng Sơn
Ngày sinh: 12-01 (27)
Hậu Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Trần Tấn Phát
Phạm Trần Tấn Phát
Ngày sinh: 01-04 (27)
Quãng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Chí Thành
Lê Chí Thành
Ngày sinh: 15-02 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Ng~ Trường Thiên Tân
Ng~ Trường Thiên Tân
Ngày sinh: 26-08 (27)
An Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hoàng Khánh Vân
Nguyễn Hoàng Khánh Vân
Ngày sinh: 30-08 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Vũ Tuân
Huỳnh Vũ Tuân
Ngày sinh: 21-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Hồ Duy
Trịnh Hồ Duy
Ngày sinh: 31-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nhan Thế Duẩn
Nhan Thế Duẩn
Ngày sinh: 08-08 (27)
Trà Vinh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trầm Trung Tín
Trầm Trung Tín
Ngày sinh: 07-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hồng Phong
Nguyễn Hồng Phong
Ngày sinh: 28-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 02-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Ngọc Khánh
Phan Ngọc Khánh
Ngày sinh: 15-07 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Văn Huy
Phạm Văn Huy
Ngày sinh: 14-11 (27)
Nam Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Trung Minh
Trương Trung Minh
Ngày sinh: 26-06 (27)
Bình Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Thành
Lê Quang Thành
Ngày sinh: 10-08 (27)
Kon Tum
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Ngô Quang Viễn
Ngô Quang Viễn
Ngày sinh: 04-09 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Tuấn
Nguyễn Thành Tuấn
Ngày sinh: 08-08 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Nguyễn Anh Minh
Đỗ Nguyễn Anh Minh
Ngày sinh: 25-12 (27)
Sông Bé
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Vũ Hoàng Phi
Nguyễn Vũ Hoàng Phi
Ngày sinh: 30-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 24-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Hoàn Mỹ
Nguyễn Hoàn Mỹ
Ngày sinh: 31-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Thị Diễm Quỳnh
Trần Thị Diễm Quỳnh
Ngày sinh: 05-08 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Đinh Thị Lâm Nguyệt
Đinh Thị Lâm Nguyệt
Ngày sinh: 31-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Đình Chương
Lê Đình Chương
Ngày sinh: 15-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Hoàng Phương
Nguyễn Thị Hoàng Phương
Ngày sinh: 27-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trương Cộng Hòa
Trương Cộng Hòa
Ngày sinh: 09-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 17-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 19-08 (27)
Phú Yên
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Hữu Song Tùng
Trần Hữu Song Tùng
Ngày sinh: 22-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Võ Hoàng Diễm
Trần Võ Hoàng Diễm
Ngày sinh: 24-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Văn Đông
Lê Văn Đông
Ngày sinh: 07-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Anh Pha
Lê Anh Pha
Ngày sinh: 15-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Trần Thanh Liêm
Trần Thanh Liêm
Ngày sinh: 09-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lê Anh Kiệt
Lê Anh Kiệt
Ngày sinh: 04-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Đinh Tiến Trung Văn
Đinh Tiến Trung Văn
Ngày sinh: 08-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Trịnh Quang Tuấn
Trịnh Quang Tuấn
Ngày sinh: 12-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Kiều Văn Hoàng
Kiều Văn Hoàng
Ngày sinh: 18-03 (29)
Bình Định
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Công Đức
Nguyễn Công Đức
Ngày sinh: 14-03 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Mai Tuấn Anh
Mai Tuấn Anh
Ngày sinh: 14-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lê Phước Thọ
Lê Phước Thọ
Ngày sinh: 22-04 (28)
Tiền Giang
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Thị Việt Hải
Nguyễn Thị Việt Hải
Ngày sinh: 08-08 (28)
Bình Định
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Ngày sinh: 15-07 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Minh Tân
Lê Minh Tân
Ngày sinh: 05-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Anh Luân
Nguyễn Anh Luân
Ngày sinh: 20-02 (28)
Cà Mau
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đinh Thị Phượng
Đinh Thị Phượng
Ngày sinh: 06-04 (29)
Tiền Giang
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đào Quang Nam
Đào Quang Nam
Ngày sinh: 15-08 (28)
Bình Phước
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Trần Lê Quốc Duy
Trần Lê Quốc Duy
Ngày sinh: 15-03 (28)
Bến Tre
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Ngô Hoàng Thanh Long
Ngô Hoàng Thanh Long
Ngày sinh: 29-05 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Đàm Thị Huyền Hạnh
Đàm Thị Huyền Hạnh
Ngày sinh: 17-10 (28)
Phú Yên
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Phạm Nguyễn Trương Dương
Phạm Nguyễn Trương Dương
Ngày sinh: 14-12 (28)
Phú Yên
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Nguyễn Đình Đăng
Nguyễn Đình Đăng
Ngày sinh: 26-02 (29)
Bình Trị Thiên
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Võ Tuyên
Võ Tuyên
Ngày sinh: 30-08 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Dương Thị Hương Ly
Dương Thị Hương Ly
Ngày sinh: 20-05 (29)
Đaklak
Lớp: 06QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Lê Văn Tài
Lê Văn Tài
Ngày sinh: 10-10 (33)
Đà Nẵng
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Anh Tân
Nguyễn Anh Tân
Ngày sinh: 14-04 (29)
NULL
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Huy Khả
Trần Huy Khả
Ngày sinh: 13-05 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Ngọc Hưng
Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày sinh: 15-04 (30)
Đăk Lăk
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)