Khoa Kế toán (Đại học chính quy)
Trần Thị Bích Hoa
Trần Thị Bích Hoa
Ngày sinh: 25-10 (23)
Quảng Ngãi
Lớp: 12020102
Kế toán
Nguyễn Thảo Uyên
Nguyễn Thảo Uyên
Ngày sinh: 16-06 (24)
Bình Thuận
Lớp: 11020101
Kế toán
Nguyễn Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 21-06 (24)
Bình Định
Lớp: 11020101
Kế toán
Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Thị Hường
Ngày sinh: 04-11 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 11020102
Kế toán
Nguyễn Ngọc Liên
Nguyễn Ngọc Liên
Ngày sinh: 26-06 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Tuyết Trinh
Phạm Thị Tuyết Trinh
Ngày sinh: 01-01 (24)
Đắk Lắk
Lớp: 11020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Xuân Mai
Trần Xuân Mai
Ngày sinh: 24-04 (24)
Đồng Nai
Lớp: 11020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Xuân Đăng
Nguyễn Xuân Đăng
Ngày sinh: 20-10 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Vũ Thị Quỳnh Hoa
Vũ Thị Quỳnh Hoa
Ngày sinh: 14-03 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Lan
Nguyễn Ngọc Lan
Ngày sinh: 29-02 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Ni Na
Nguyễn Thị Ni Na
Ngày sinh: 27-02 (25)
Quảng Nam
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thúy Minh
Nguyễn Thị Thúy Minh
Ngày sinh: 20-01 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 20-04 (25)
An Giang
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Trung
Nguyễn Thị Kim Trung
Ngày sinh: 26-08 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thu Thảo
Phạm Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 17-03 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Văn Quyền
Nguyễn Văn Quyền
Ngày sinh: 25-09 (25)
Nam Định
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Đỗ Hương Giang
Đỗ Hương Giang
Ngày sinh: 19-06 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
Ngày sinh: 28-05 (25)
Thái Bình
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Vũ Thị Liễu
Vũ Thị Liễu
Ngày sinh: 10-06 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Mai Phạm Viết Thùy
Mai Phạm Viết Thùy
Ngày sinh: 04-05 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Ngày sinh: 06-08 (25)
Bến Tre
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Ngọc Châu
Lê Thị Ngọc Châu
Ngày sinh: 13-01 (25)
Tây Ninh
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Thu Hằng
Lê Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 28-02 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Bảo Khánh
Nguyễn Thị Bảo Khánh
Ngày sinh: 15-09 (26)
Bình Định
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Quách Thị Thùy Trang
Quách Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 15-03 (26)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Tuấn Đại
Nguyễn Tuấn Đại
Ngày sinh: 10-08 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Đặng Thanh Bình
Trần Đặng Thanh Bình
Ngày sinh: 13-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Hải Hà
Trần Thị Hải Hà
Ngày sinh: 06-06 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Hiếu
Phạm Thị Hiếu
Ngày sinh: 05-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Mỹ Hương
Nguyễn Thị Mỹ Hương
Ngày sinh: 05-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trịnh Phước Lợi
Trịnh Phước Lợi
Ngày sinh: 26-09 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Lệ
Nguyễn Thị Hồng Lệ
Ngày sinh: 15-04 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Vũ Thanh Ngân
Lê Vũ Thanh Ngân
Ngày sinh: 06-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đào Thị Bảo Ngọc
Đào Thị Bảo Ngọc
Ngày sinh: 03-12 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Mai Thị Bích Nhật
Mai Thị Bích Nhật
Ngày sinh: 04-09 (26)
Phú Yên
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Văn Thị Cẩm Nhung
Văn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 06-06 (26)
Quảng Trị
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy
Nguyễn Thị Thùy
Ngày sinh: 23-11 (26)
Bình Phước
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thủy
Phạm Thị Thủy
Ngày sinh: 01-12 (27)
Hải Dương
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trịnh Thị Trang
Trịnh Thị Trang
Ngày sinh: 24-06 (26)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Bội Dinh
Huỳnh Bội Dinh
Ngày sinh: 29-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Thu Đăng
Nguyễn Hoàng Thu Đăng
Ngày sinh: 07-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Đặng Thị Hoa
Đặng Thị Hoa
Ngày sinh: 11-11 (26)
Thái Bình
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Trọng Tài
Nguyễn Trọng Tài
Ngày sinh: 02-09 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm
Ngày sinh: 21-04 (26)
Sông Bé
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Đặng Phương Thảo
Trần Đặng Phương Thảo
Ngày sinh: 04-06 (26)
An Giang
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Phùng Thị Thủy Tiên
Phùng Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 01-05 (26)
Minh Hải
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thị Thu Vân
Phan Thị Thu Vân
Ngày sinh: 18-08 (26)
Quảng Trị
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày sinh: 08-12 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Phạm Kim Bình
Huỳnh Phạm Kim Bình
Ngày sinh: 03-09 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Mỹ Anh
Trần Thị Mỹ Anh
Ngày sinh: 01-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Hoàng Gia
Bùi Hoàng Gia
Ngày sinh: 08-12 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lương Huy Hưng
Lương Huy Hưng
Ngày sinh: 24-10 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Tạ Ngọc Hồi
Tạ Ngọc Hồi
Ngày sinh: 19-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Ngọc Hoa
Trần Thị Ngọc Hoa
Ngày sinh: 26-07 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 14-02 (27)
Gia Lai
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 08-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Hà Thị Thu Thiểng
Hà Thị Thu Thiểng
Ngày sinh: 25-05 (27)
Phú Yên
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Ngọc Thu Thảo
Phạm Ngọc Thu Thảo
Ngày sinh: 19-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Hoàng Thị Kim Anh
Hoàng Thị Kim Anh
Ngày sinh: 16-04 (27)
Nghệ An
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Minh Dũng
Trần Minh Dũng
Ngày sinh: 02-06 (27)
Vĩnh Phú
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Ngọc Diệu
Phạm Thị Ngọc Diệu
Ngày sinh: 20-08 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Ngọc Châu
Trần Thị Ngọc Châu
Ngày sinh: 13-03 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Thị Lệ Hằng
Huỳnh Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 02-12 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Kim Anh
Ngày sinh: 20-07 (27)
Nghệ An
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Đạo
Nguyễn Thị Đạo
Ngày sinh: 28-03 (27)
Hà Bắc
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thùy Dương
Phạm Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 06-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Kim Liên
Lê Thị Kim Liên
Ngày sinh: 09-08 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Ngọc Diệu Hương
Huỳnh Ngọc Diệu Hương
Ngày sinh: 30-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thúc Linh
Nguyễn Thị Thúc Linh
Ngày sinh: 05-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Ngày sinh: 16-03 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Mộng Tuyền
Lê Thị Mộng Tuyền
Ngày sinh: 25-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Nam Trung
Lê Nam Trung
Ngày sinh: 28-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Hoài
Nguyễn Thị Thanh Hoài
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thúc Định
Phan Thúc Định
Ngày sinh: 26-10 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Anh Minh Khoa
Nguyễn Anh Minh Khoa
Ngày sinh: 23-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 12-09 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Thị ánh Duyên
Bùi Thị ánh Duyên
Ngày sinh: 29-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Ngọc Xuân Mai
Phạm Ngọc Xuân Mai
Ngày sinh: 11-02 (27)
Long An
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Thùy Trang
Lê Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 13-10 (27)
Bình Dương
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Châm
Nguyễn Thị Châm
Ngày sinh: 12-07 (28)
Hà Bắc
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Ngọc Bích
Trần Thị Ngọc Bích
Ngày sinh: 05-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 11-07 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Kim Hồng
Trần Thị Kim Hồng
Ngày sinh: 08-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phùng Thị Mỹ Linh
Phùng Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 25-10 (27)
Gia Lai
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Hán Thị Thùy Trinh
Hán Thị Thùy Trinh
Ngày sinh: 13-06 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Đặng Thị Diệu Uyên
Đặng Thị Diệu Uyên
Ngày sinh: 27-02 (27)
Gia Lai
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Cẩm Tú
Nguyễn Cẩm Tú
Ngày sinh: 08-03 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phan Võ Thanh Tùng
Phan Võ Thanh Tùng
Ngày sinh: 18-04 (29)
Gia Lai
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Phạm Văn Quân
Phạm Văn Quân
Ngày sinh: 22-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thế Ly
Nguyễn Thế Ly
Ngày sinh: 24-05 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thị Lý
Ngày sinh: 27-11 (28)
Quảng Nam
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Cao Thị Bích Phượng
Cao Thị Bích Phượng
Ngày sinh: 09-07 (28)
Bình Phước
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Mai Huỳnh Phương Thảo
Mai Huỳnh Phương Thảo
Ngày sinh: 22-02 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07KK3D
Kế toán kiểm toán (2008)
Từ Thanh Tình
Từ Thanh Tình
Ngày sinh: 26-04 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Đông Phương
Nguyễn Đông Phương
Ngày sinh: 28-06 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Hà Thị Uyên Phương
Hà Thị Uyên Phương
Ngày sinh: 10-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Vy Thảo
Nguyễn Vy Thảo
Ngày sinh: 06-07 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Trần Thị Nhung
Trần Thị Nhung
Ngày sinh: 02-02 (29)
Ninh Bình
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Huỳnh Phương Hải
Huỳnh Phương Hải
Ngày sinh: 26-10 (29)
TPHCM
Lớp: 06KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)