Khoa Kế toán (Đại học chính quy)
Bùi Thị Thùy
Bùi Thị Thùy
Ngày sinh: 25-06 (24)
Nghệ An
Lớp: 11020101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Thảo
Lê Thị Thảo
Ngày sinh: 01-01 (24)
Thanh Hóa
Lớp: 11020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Xuân Đăng
Nguyễn Xuân Đăng
Ngày sinh: 20-10 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Văn Thị Ngọc Diệp
Văn Thị Ngọc Diệp
Ngày sinh: 24-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Vũ Thị Quỳnh Hoa
Vũ Thị Quỳnh Hoa
Ngày sinh: 14-03 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải
Ngày sinh: 03-09 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Thanh Loan
Lê Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 04-10 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Chu Thị Kim Ngân
Chu Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 14-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 21-10 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Ngọc Lý
Trần Ngọc Lý
Ngày sinh: 22-11 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 08-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Việt Phương
Nguyễn Việt Phương
Ngày sinh: 13-06 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Đỗ Đan Thụy
Phạm Đỗ Đan Thụy
Ngày sinh: 08-09 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Hoàng Thị Thu Thảo
Hoàng Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 16-10 (25)
Yên Bái
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 02-08 (25)
Tây Ninh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Đặng Thị Xuân Mai
Đặng Thị Xuân Mai
Ngày sinh: 16-02 (25)
Gia Lai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Thị Linh Chi
Huỳnh Thị Linh Chi
Ngày sinh: 05-03 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Diệp Tuấn Anh
Diệp Tuấn Anh
Ngày sinh: 19-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Triệu Phi Hùng
Triệu Phi Hùng
Ngày sinh: 20-10 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Ngày sinh: 06-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Ngân
Nguyễn Thị Thu Ngân
Ngày sinh: 02-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thanh Trúc
Trần Thanh Trúc
Ngày sinh: 22-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Kiều Oanh
Nguyễn Kiều Oanh
Ngày sinh: 22-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Trí Tín
Nguyễn Trí Tín
Ngày sinh: 08-10 (25)
Bình Định
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Giang Nguyễn Lan Vy
Giang Nguyễn Lan Vy
Ngày sinh: 01-07 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Vương Hoàng Đăng
Nguyễn Vương Hoàng Đăng
Ngày sinh: 22-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Thùy Hương
Trần Thị Thùy Hương
Ngày sinh: 16-09 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Cao Thị Thư Nhàn
Cao Thị Thư Nhàn
Ngày sinh: 17-08 (25)
Gia Lai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Hà Thị Thu Thảo
Hà Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 21-02 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Hồng Dừa
Phạm Thị Hồng Dừa
Ngày sinh: 06-09 (25)
Kon Tum
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Thu Hằng
Lê Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 28-02 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Phương Đan
Trần Thị Phương Đan
Ngày sinh: 17-12 (26)
Kon Tum
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Duy Tân
Nguyễn Ngọc Duy Tân
Ngày sinh: 28-04 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trình Thị Lệ Hằng
Trình Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 29-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Châu Ngọc Thúy Viên
Châu Ngọc Thúy Viên
Ngày sinh: 25-04 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đinh Thị Ngọc Anh
Đinh Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 28-05 (26)
Gia Lai
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Diễm
Lê Thị Diễm
Ngày sinh: 10-04 (27)
Hải Phòng
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
Ngày sinh: 06-08 (26)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thanh Huyền
Trần Thanh Huyền
Ngày sinh: 30-05 (26)
Vĩnh Phú
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Thùy Linh
Trần Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 20-12 (26)
Bình Định
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Ô Thị Thu Nga
Ô Thị Thu Nga
Ngày sinh: 31-08 (26)
Minh Hải
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đặng Thị Kim Ngọc
Đặng Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tây Ninh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đào Thị Bảo Ngọc
Đào Thị Bảo Ngọc
Ngày sinh: 03-12 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thảo Nguyên
Phạm Thảo Nguyên
Ngày sinh: 19-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Văn Thị Cẩm Nhung
Văn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 06-06 (26)
Quảng Trị
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Võ Lê Huỳnh Nhi
Võ Lê Huỳnh Nhi
Ngày sinh: 15-07 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Đức Thọ
Bùi Đức Thọ
Ngày sinh: 29-03 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy
Nguyễn Thị Thùy
Ngày sinh: 23-11 (26)
Bình Phước
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 10-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đặng Thị Thanh Trúc
Đặng Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 21-10 (26)
Long An
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Dương Thị Hải
Dương Thị Hải
Ngày sinh: 19-05 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Thị Hường
Bùi Thị Hường
Ngày sinh: 12-12 (27)
Hòa Bình
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Mỹ Kiêm
Trần Thị Mỹ Kiêm
Ngày sinh: 27-09 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Hải Linh
Nguyễn Thị Hải Linh
Ngày sinh: 07-06 (26)
Long An
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Hà Thanh Nam
Hà Thanh Nam
Ngày sinh: 03-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 11-01 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Hoàng Song Uyên Thy
Hoàng Song Uyên Thy
Ngày sinh: 21-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Quỳnh Trang
Trần Thị Quỳnh Trang
Ngày sinh: 24-11 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thị Thu Vân
Phan Thị Thu Vân
Ngày sinh: 18-08 (26)
Quảng Trị
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Ngô Tuấn Anh
Ngô Tuấn Anh
Ngày sinh: 22-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Chương
Nguyễn Hoàng Chương
Ngày sinh: 19-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lương Huy Hưng
Lương Huy Hưng
Ngày sinh: 24-10 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Nga
Lê Thị Nga
Ngày sinh: 10-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 08-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Lan
Nguyễn Thị Thu Lan
Ngày sinh: 13-08 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Hà Thị Thu Thiểng
Hà Thị Thu Thiểng
Ngày sinh: 25-05 (27)
Phú Yên
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Ngọc Thu Thảo
Phạm Ngọc Thu Thảo
Ngày sinh: 19-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Hồ Thị Thanh Vân
Hồ Thị Thanh Vân
Ngày sinh: 14-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Hiền
Trần Thị Hiền
Ngày sinh: 15-06 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Ngọc Bích Khuyên
Bùi Ngọc Bích Khuyên
Ngày sinh: 07-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 30-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Minh Nguyệt
Trần Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 07-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thị Ngọc Thoa
Phan Thị Ngọc Thoa
Ngày sinh: 06-07 (27)
Bình Định
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Mai Thị Bảo Uyên
Mai Thị Bảo Uyên
Ngày sinh: 07-02 (27)
Phú Yên
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Nam Trung
Lê Nam Trung
Ngày sinh: 28-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Hoài
Nguyễn Thị Thanh Hoài
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Anh Minh Khoa
Nguyễn Anh Minh Khoa
Ngày sinh: 23-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Thị ánh Duyên
Bùi Thị ánh Duyên
Ngày sinh: 29-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Đỗ Thị Như Hoàng
Đỗ Thị Như Hoàng
Ngày sinh: 16-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 18-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Võ Trần Anh Trang
Võ Trần Anh Trang
Ngày sinh: 21-10 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Hạ Thương
Nguyễn Thị Hạ Thương
Ngày sinh: 15-05 (27)
Bình Định
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Lương Trọng Vinh
Lương Trọng Vinh
Ngày sinh: 01-07 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Như Vân
Nguyễn Thị Như Vân
Ngày sinh: 03-05 (27)
Quảng Trị
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Đinh Văn Vang
Đinh Văn Vang
Ngày sinh: 25-01 (28)
Ninh Bình
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Hồ Hoàng Sơn
Hồ Hoàng Sơn
Ngày sinh: 28-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Hồ Thị Thùy Trâm
Hồ Thị Thùy Trâm
Ngày sinh: 15-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Lý Đức Trí
Lý Đức Trí
Ngày sinh: 23-09 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Lê Hồng Phong
Lê Hồng Phong
Ngày sinh: 22-10 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Hồ Sông Hồng
Hồ Sông Hồng
Ngày sinh: 01-01 (29)
Trà Vinh
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 12-06 (29)
Quảng Bình
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Trần Mi Fa
Trần Mi Fa
Ngày sinh: 15-04 (28)
Vũng Tàu
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thế Ly
Nguyễn Thế Ly
Ngày sinh: 24-05 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Cao Nguyễn Ngọc Yến
Cao Nguyễn Ngọc Yến
Ngày sinh: 23-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Bùi Thị Cẩm Thủy
Bùi Thị Cẩm Thủy
Ngày sinh: 18-11 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Sỹ Thọ
Nguyễn Sỹ Thọ
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Nghệ An
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Trần Thị Nhung
Trần Thị Nhung
Ngày sinh: 28-12 (29)
Bắc Giang
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Hồ Thị Nguyệt
Hồ Thị Nguyệt
Ngày sinh: 18-02 (28)
Nghệ An
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Trà Thị Thanh Ngọc
Trà Thị Thanh Ngọc
Ngày sinh: 14-09 (29)
Quảng Nam
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Tiến Dưỡng
Nguyễn Tiến Dưỡng
Ngày sinh: 12-05 (31)
TP.HCM
Lớp: 06TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)