Khoa Kế toán (Đại học chính quy)
Nguyễn Hữu Hưng
Nguyễn Hữu Hưng
Ngày sinh: 01-04 (23)
Gia Lai
Lớp: 12020102
Kế toán
Lê Võ Song Toàn
Lê Võ Song Toàn
Ngày sinh: 19-06 (24)
Hồ Chí Minh
Lớp: 11020102
Kế toán
Nguyễn Ngọc Thúy
Nguyễn Ngọc Thúy
Ngày sinh: 08-02 (24)
Gia Lai
Lớp: 11020102
Kế toán
Đinh Nhật Tân
Đinh Nhật Tân
Ngày sinh: 06-06 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 11020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thu Hiền
Phạm Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 06-09 (24)
Đắk Lắk
Lớp: 11020102
Kế toán - Kiểm toán
Cao Thị Thúy
Cao Thị Thúy
Ngày sinh: 16-04 (26)
Hưng Yên
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Ngọc Thuận
Trần Ngọc Thuận
Ngày sinh: 12-09 (25)
Long An
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Ngô Thị Thúy Hoài
Ngô Thị Thúy Hoài
Ngày sinh: 16-01 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thu Hằng
Phạm Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 15-09 (25)
Kon Tum
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thị ái Nhi
Phan Thị ái Nhi
Ngày sinh: 25-01 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Ngày sinh: 03-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Võ Thị Thanh Thúy
Võ Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 20-01 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Loan
Lê Thị Loan
Ngày sinh: 10-07 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Bích Trân
Trần Thị Bích Trân
Ngày sinh: 19-03 (26)
Trà Vinh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Trương Chí Cường
Trương Chí Cường
Ngày sinh: 20-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Giang Lệ Bình
Giang Lệ Bình
Ngày sinh: 21-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Phương
Trần Thị Phương
Ngày sinh: 05-12 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Nương
Nguyễn Thị Nương
Ngày sinh: 20-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Lương Thị Thanh Tâm
Lương Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 26-02 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Hải
Nguyễn Hoàng Hải
Ngày sinh: 20-03 (25)
Phú Yên
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Hồ Thị Thanh Dung
Hồ Thị Thanh Dung
Ngày sinh: 09-08 (25)
Bình Định
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
Ngày sinh: 28-05 (25)
Thái Bình
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Vũ Thị Liễu
Vũ Thị Liễu
Ngày sinh: 10-06 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Thùy Hương
Trần Thị Thùy Hương
Ngày sinh: 16-09 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Hoàng Thị Huyền Thương
Hoàng Thị Huyền Thương
Ngày sinh: 29-12 (26)
Nghệ An
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Hà Thị Thu Thảo
Hà Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 21-02 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Trọng Dũng
Nguyễn Trọng Dũng
Ngày sinh: 23-01 (25)
Gia Lai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Thu Hằng
Lê Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 28-02 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Phương Đan
Trần Thị Phương Đan
Ngày sinh: 17-12 (26)
Kon Tum
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trình Thị Lệ Hằng
Trình Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 29-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Châu Ngọc Thúy Viên
Châu Ngọc Thúy Viên
Ngày sinh: 25-04 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Ngọc Hồng Hạnh
Phạm Ngọc Hồng Hạnh
Ngày sinh: 02-07 (26)
Gia Lai
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Tuyết ánh
Nguyễn Tuyết ánh
Ngày sinh: 12-04 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Tâm Đức
Nguyễn Tâm Đức
Ngày sinh: 08-08 (26)
Sông Bé
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Hoan
Trần Thị Hoan
Ngày sinh: 12-11 (26)
Hưng Yên
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Quốc Hiếu
Lê Quốc Hiếu
Ngày sinh: 03-08 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phan Việt Hùng
Phan Việt Hùng
Ngày sinh: 14-09 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Phạm Kiều Nga
Nguyễn Phạm Kiều Nga
Ngày sinh: 09-08 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Võ Thị Luận
Võ Thị Luận
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đào Thị Bảo Ngọc
Đào Thị Bảo Ngọc
Ngày sinh: 03-12 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Mai Thị Bích Nhật
Mai Thị Bích Nhật
Ngày sinh: 04-09 (26)
Phú Yên
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Văn Thị Cẩm Nhung
Văn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 06-06 (26)
Quảng Trị
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Võ Lê Huỳnh Nhi
Võ Lê Huỳnh Nhi
Ngày sinh: 15-07 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Thủy
Nguyễn Thị Hồng Thủy
Ngày sinh: 12-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thị Diệu Thuyên
Phan Thị Diệu Thuyên
Ngày sinh: 01-02 (26)
Nam Hà
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Nhật Tuấn
Phạm Nhật Tuấn
Ngày sinh: 18-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Dương Thị Hải
Dương Thị Hải
Ngày sinh: 19-05 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Ngày sinh: 01-06 (26)
Gia Lai
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Hải Linh
Nguyễn Thị Hải Linh
Ngày sinh: 07-06 (26)
Long An
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 11-01 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm
Ngày sinh: 21-04 (26)
Sông Bé
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Bảo Thy
Nguyễn Thị Bảo Thy
Ngày sinh: 13-06 (26)
Gia Lai
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Hoàng Song Uyên Thy
Hoàng Song Uyên Thy
Ngày sinh: 21-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Thương
Nguyễn Thị Minh Thương
Ngày sinh: 28-07 (26)
Bình Định
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Quỳnh Trang
Trần Thị Quỳnh Trang
Ngày sinh: 24-11 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Ngô Tuấn Anh
Ngô Tuấn Anh
Ngày sinh: 22-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Kim Ngân Hà
Nguyễn Kim Ngân Hà
Ngày sinh: 13-10 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lương Huy Hưng
Lương Huy Hưng
Ngày sinh: 24-10 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 08-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Ngọc Diệu
Phạm Thị Ngọc Diệu
Ngày sinh: 20-08 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Thị Lệ Hằng
Huỳnh Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 02-12 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Đặng Nguyễn Thùy An
Đặng Nguyễn Thùy An
Ngày sinh: 21-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thùy Dương
Phạm Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 06-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Ngọc Bích Khuyên
Bùi Ngọc Bích Khuyên
Ngày sinh: 07-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Khánh Hồng
Nguyễn Thị Khánh Hồng
Ngày sinh: 18-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị ái Ly
Nguyễn Thị ái Ly
Ngày sinh: 01-02 (27)
Bình Định
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Như Quỳnh
Trần Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 25-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Minh Nguyệt
Trần Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 07-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lâm Thị Quỳnh Trang
Lâm Thị Quỳnh Trang
Ngày sinh: 16-11 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Ngày sinh: 16-03 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Ngô Ngọc Lâm
Ngô Ngọc Lâm
Ngày sinh: 19-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thị Anh Thư
Phan Thị Anh Thư
Ngày sinh: 03-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Đình Giả Thảo
Nguyễn Đình Giả Thảo
Ngày sinh: 29-11 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thị Lý
Ngày sinh: 23-04 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phùng Thị Mỹ Linh
Phùng Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Thái Thị Lin Na
Thái Thị Lin Na
Ngày sinh: 12-10 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Đặng Thanh Phương
Huỳnh Đặng Thanh Phương
Ngày sinh: 19-12 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Kim Ngọc
Trần Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 13-04 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Ngọc Lan Thanh
Lê Ngọc Lan Thanh
Ngày sinh: 30-06 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thơ
Nguyễn Thị Thơ
Ngày sinh: 08-09 (27)
Nghệ An
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Như Vân
Nguyễn Thị Như Vân
Ngày sinh: 03-05 (27)
Quảng Trị
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Võ Thị Tố Uyên
Võ Thị Tố Uyên
Ngày sinh: 18-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thiên Quân
Phạm Thiên Quân
Ngày sinh: 16-11 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thị Hoa Trâm
Nguyễn Thị Hoa Trâm
Ngày sinh: 18-09 (29)
Bến Tre
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Đặng Thị Thuận
Đặng Thị Thuận
Ngày sinh: 01-02 (28)
Nghệ An
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Lý Đức Trí
Lý Đức Trí
Ngày sinh: 23-09 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Lê Văn Đệ
Lê Văn Đệ
Ngày sinh: 01-01 (30)
Trà Vinh
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Hồ Nghĩa Hoàng
Hồ Nghĩa Hoàng
Ngày sinh: 16-06 (29)
Nghệ An
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 12-06 (29)
Quảng Bình
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Phạm Ngọc Vương Gia
Phạm Ngọc Vương Gia
Ngày sinh: 27-09 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thế Ly
Nguyễn Thế Ly
Ngày sinh: 24-05 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thị Lý
Ngày sinh: 27-11 (28)
Quảng Nam
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Từ Thanh Tình
Từ Thanh Tình
Ngày sinh: 26-04 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Đông Phương
Nguyễn Đông Phương
Ngày sinh: 28-06 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Sỹ Thọ
Nguyễn Sỹ Thọ
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Nghệ An
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 19-08 (28)
Phú Yên
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Vy Thảo
Nguyễn Vy Thảo
Ngày sinh: 06-07 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Huỳnh Thị Kiều Vân
Huỳnh Thị Kiều Vân
Ngày sinh: 02-07 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Trà Thị Thanh Ngọc
Trà Thị Thanh Ngọc
Ngày sinh: 14-09 (29)
Quảng Nam
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Trịnh Minh Tuấn
Trịnh Minh Tuấn
Ngày sinh: 21-02 (30)
TPHCM
Lớp: 06KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)