Khoa Kế toán (Đại học chính quy)
Nguyễn Văn Phú
Nguyễn Văn Phú
Ngày sinh: 26-06 (24)
Long An
Lớp: 12020101
Kế toán
Nguyễn Tuyết Nhung
Nguyễn Tuyết Nhung
Ngày sinh: 08-11 (25)
Long An
Lớp: 11020101
Kế toán
Lê Võ Song Toàn
Lê Võ Song Toàn
Ngày sinh: 19-06 (25)
Hồ Chí Minh
Lớp: 11020102
Kế toán
Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Bảo Ngọc
Ngày sinh: 09-05 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Thu Hà
Trần Thị Thu Hà
Ngày sinh: 01-05 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 17-03 (26)
TP Hà nội (Tỉnh Hà tây cũ)
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Hồ Thị Hoàng Hà
Hồ Thị Hoàng Hà
Ngày sinh: 24-08 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Cao Thị Thúy
Cao Thị Thúy
Ngày sinh: 16-04 (27)
Hưng Yên
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Chu Thị Kim Ngân
Chu Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 14-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Ni Na
Nguyễn Thị Ni Na
Ngày sinh: 27-02 (26)
Quảng Nam
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Hồ Thị Thanh Nhung
Hồ Thị Thanh Nhung
Ngày sinh: 21-02 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Ngày sinh: 03-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Trương Thị Yến Ngọc
Trương Thị Yến Ngọc
Ngày sinh: 15-12 (26)
An Giang
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Hoàng Thị Thu Thảo
Hoàng Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 16-10 (26)
Yên Bái
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Vũ Thị Trang
Vũ Thị Trang
Ngày sinh: 03-09 (26)
Gia Lai
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 02-08 (26)
Tây Ninh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 20-04 (26)
An Giang
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Loan
Lê Thị Loan
Ngày sinh: 10-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Nữ Vương
Nguyễn Hoàng Nữ Vương
Ngày sinh: 23-05 (26)
Bình Định
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Kiều Oanh
Nguyễn Kiều Oanh
Ngày sinh: 22-12 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thủy Anh
Trần Thủy Anh
Ngày sinh: 10-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
Ngày sinh: 28-05 (26)
Thái Bình
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày sinh: 14-06 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Ngọc Nhi
Trần Ngọc Nhi
Ngày sinh: 30-01 (26)
Gia Lai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Mai Phạm Viết Thùy
Mai Phạm Viết Thùy
Ngày sinh: 04-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Võ Minh Hằng
Võ Minh Hằng
Ngày sinh: 16-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Kim Hoa
Lê Thị Kim Hoa
Ngày sinh: 20-08 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Hồng Dừa
Phạm Thị Hồng Dừa
Ngày sinh: 06-09 (26)
Kon Tum
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Trọng Dũng
Nguyễn Trọng Dũng
Ngày sinh: 23-01 (26)
Gia Lai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Thoa
Trần Thị Thoa
Ngày sinh: 30-09 (28)
Bắc Ninh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Tuyền
Nguyễn Thị Minh Tuyền
Ngày sinh: 09-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Quách Thị Thùy Trang
Quách Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 15-03 (27)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Kim Xuân
Trần Thị Kim Xuân
Ngày sinh: 09-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Minh Vương
Phạm Minh Vương
Ngày sinh: 13-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày sinh: 19-04 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thanh Huyền
Trần Thanh Huyền
Ngày sinh: 30-05 (27)
Vĩnh Phú
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Phạm Kiều Nga
Nguyễn Phạm Kiều Nga
Ngày sinh: 09-08 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Võ Thị Luận
Võ Thị Luận
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Mai Thị Bích Nhật
Mai Thị Bích Nhật
Ngày sinh: 04-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Phấn
Trần Thị Phấn
Ngày sinh: 15-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Văn Thị Cẩm Nhung
Văn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 06-06 (27)
Quảng Trị
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Võ Lê Huỳnh Nhi
Võ Lê Huỳnh Nhi
Ngày sinh: 15-07 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đoàn Thị Hồng Thanh
Đoàn Thị Hồng Thanh
Ngày sinh: 13-10 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 10-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đỗ Thị Trúc
Đỗ Thị Trúc
Ngày sinh: 02-07 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đào Thụy Mỹ Duyên
Đào Thụy Mỹ Duyên
Ngày sinh: 14-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Thị Hường
Bùi Thị Hường
Ngày sinh: 12-12 (28)
Hòa Bình
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Tô Gia Hòa
Tô Gia Hòa
Ngày sinh: 05-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thị Tuyết Lan
Phan Thị Tuyết Lan
Ngày sinh: 02-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Lương Ngọc Ly
Lương Ngọc Ly
Ngày sinh: 30-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Ngà
Nguyễn Thị Ngọc Ngà
Ngày sinh: 05-08 (27)
Quảng Trị
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Tuyết Nhung
Trần Tuyết Nhung
Ngày sinh: 26-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thanh Thúy
Phạm Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 15-06 (27)
Long An
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Thi
Nguyễn Thị Kim Thi
Ngày sinh: 08-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Võ Ngọc Thu Thảo
Võ Ngọc Thu Thảo
Ngày sinh: 01-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Đặng Phương Thảo
Trần Đặng Phương Thảo
Ngày sinh: 04-06 (27)
An Giang
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Quách Tú Trân
Quách Tú Trân
Ngày sinh: 01-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Tạ Ngọc Hồi
Tạ Ngọc Hồi
Ngày sinh: 19-05 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Ngọc Duyên
Trần Thị Ngọc Duyên
Ngày sinh: 28-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Hoàng Thị Kim Anh
Hoàng Thị Kim Anh
Ngày sinh: 16-04 (28)
Nghệ An
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Châu Thùy Trang
Phạm Châu Thùy Trang
Ngày sinh: 08-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Ngọc Bích Khuyên
Bùi Ngọc Bích Khuyên
Ngày sinh: 07-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 16-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Hồ Lê ánh Minh
Hồ Lê ánh Minh
Ngày sinh: 23-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Nguyễn Hoàng Linh
Lê Nguyễn Hoàng Linh
Ngày sinh: 05-04 (28)
Bình Định
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 30-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Minh Nguyệt
Trần Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 07-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Đỗ Thị Hồng Vân
Đỗ Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 18-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Ngày sinh: 16-03 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Hoài
Nguyễn Thị Thanh Hoài
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thúc Định
Phan Thúc Định
Ngày sinh: 26-10 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Anh Minh Khoa
Nguyễn Anh Minh Khoa
Ngày sinh: 23-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Ngọc Xuân Mai
Phạm Ngọc Xuân Mai
Ngày sinh: 11-02 (28)
Long An
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Hà Thị Quỳnh
Hà Thị Quỳnh
Ngày sinh: 05-11 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thị Anh Thư
Phan Thị Anh Thư
Ngày sinh: 03-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Thùy Trang
Lê Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 13-10 (28)
Bình Dương
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Đình Giả Thảo
Nguyễn Đình Giả Thảo
Ngày sinh: 29-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Thanh Hóa
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Đinh Thị Thu An
Đinh Thị Thu An
Ngày sinh: 20-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Thị Thùy Duy
Bùi Thị Thùy Duy
Ngày sinh: 13-10 (28)
Bến Tre
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Đinh Tiến Đạt
Đinh Tiến Đạt
Ngày sinh: 17-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Kim Hồng
Trần Thị Kim Hồng
Ngày sinh: 08-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Đỗ Thị Hằng
Đỗ Thị Hằng
Ngày sinh: 28-11 (28)
Hà Bắc
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Bế Thị Kim Ngân
Bế Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 22-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thơ
Nguyễn Thị Thơ
Ngày sinh: 08-09 (28)
Nghệ An
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thanh Thúy
Phạm Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 12-01 (28)
Long An
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Võ Thị Tố Uyên
Võ Thị Tố Uyên
Ngày sinh: 18-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Hữu Thịnh
Trần Hữu Thịnh
Ngày sinh: 26-01 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Hồ Sông Hồng
Hồ Sông Hồng
Ngày sinh: 01-01 (30)
Trà Vinh
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 12-06 (30)
Quảng Bình
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Trần Mi Fa
Trần Mi Fa
Ngày sinh: 15-04 (29)
Vũng Tàu
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Hoàng Thị Lan
Hoàng Thị Lan
Ngày sinh: 20-10 (30)
Bình Trị Thiên
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Trương Thanh Lâm
Trương Thanh Lâm
Ngày sinh: 15-02 (31)
Tây Ninh
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 17-05 (29)
BR-VT
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Huỳnh Ngọc Tuyết Hoa
Huỳnh Ngọc Tuyết Hoa
Ngày sinh: 04-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07KK3D
Kế toán kiểm toán (2008)
Trần Lê Phương Thùy
Trần Lê Phương Thùy
Ngày sinh: 06-03 (30)
Cà Mau
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Huỳnh Thị Kiều Vân
Huỳnh Thị Kiều Vân
Ngày sinh: 02-07 (32)
Đắk Lắk
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Đinh Thị Tuyết Nhung
Đinh Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 09-07 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Đường Phi Hùng
Đường Phi Hùng
Ngày sinh: 22-07 (29)
Bình Phước
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Đặng Thái Hoàng
Đặng Thái Hoàng
Ngày sinh: 12-11 (36)
Tây Ninh
Lớp: 06TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)