Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Nguyễn Bình Phương Lâm
Nguyễn Bình Phương Lâm
Ngày sinh: 07-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11050301
Tin học
Nguyễn Tân Kim
Nguyễn Tân Kim
Ngày sinh: 23-06 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11050301
Tin học
Cao Minh Tân
Cao Minh Tân
Ngày sinh: 05-05 (25)
Long An
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn ái Nhân
Nguyễn ái Nhân
Ngày sinh: 15-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100503LR
Tin học
Lê Trung Thiên Trinh
Lê Trung Thiên Trinh
Ngày sinh: 04-10 (25)
Trà Vinh
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Hoa Nam
Nguyễn Hoa Nam
Ngày sinh: 10-11 (25)
Cà Mau
Lớp: 100503LR
Tin học
Lê Tiến Đạt
Lê Tiến Đạt
Ngày sinh: 29-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100503LR
Tin học
Tạ Hữu Bang
Tạ Hữu Bang
Ngày sinh: 09-11 (25)
Thái Bình
Lớp: 10050302
Tin học
Trương Nguyễn Hoàng Anh
Trương Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 25-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Cao Thị Lan
Cao Thị Lan
Ngày sinh: 19-11 (25)
Bình Định
Lớp: 10050302
Tin học
Trần Văn Sinh
Trần Văn Sinh
Ngày sinh: 14-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Phạm Hoàng Phúc
Nguyễn Phạm Hoàng Phúc
Ngày sinh: 25-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Lê Trọng Nghĩa
Lê Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 19-02 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Duy Thiện
Nguyễn Duy Thiện
Ngày sinh: 23-04 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10050302
Tin học
Trần Minh Tân
Trần Minh Tân
Ngày sinh: 24-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 10050302
Tin học
Bùi Thanh Xuân
Bùi Thanh Xuân
Ngày sinh: 16-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Đặng Vũ Tùng
Đặng Vũ Tùng
Ngày sinh: 23-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 26-08 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Gia Tuấn
Nguyễn Gia Tuấn
Ngày sinh: 20-07 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Trung Nhân
Ngày sinh: 09-02 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10050301
Tin học
Mai Văn Mạnh
Mai Văn Mạnh
Ngày sinh: 10-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Vương Quốc Vũ
Vương Quốc Vũ
Ngày sinh: 26-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
Ngày sinh: 16-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Âu Mậu Dương
Âu Mậu Dương
Ngày sinh: 01-05 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thị Ngọc Châu
Nguyễn Thị Ngọc Châu
Ngày sinh: 18-04 (25)
Long An
Lớp: 10050301
Tin học
Phạm Thị Thu Trang
Phạm Thị Thu Trang
Ngày sinh: 16-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Công Thành
Lê Công Thành
Ngày sinh: 20-05 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Nguyễn Hoàng Phú
Trần Nguyễn Hoàng Phú
Ngày sinh: 09-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Yến Oanh
Lê Yến Oanh
Ngày sinh: 27-10 (26)
Bến Tre
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Đình Tuấn
Nguyễn Đình Tuấn
Ngày sinh: 31-03 (26)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Viết Trung
Nguyễn Viết Trung
Ngày sinh: 13-11 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09050302
Tin học
Đặng Tuấn Anh Khoa
Đặng Tuấn Anh Khoa
Ngày sinh: 28-05 (26)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Trịnh Thị Mỹ Hồng
Trịnh Thị Mỹ Hồng
Ngày sinh: 12-03 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Trung Hiến
Trần Trung Hiến
Ngày sinh: 03-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Hoàng Dũng
Nguyễn Hoàng Dũng
Ngày sinh: 14-08 (26)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Ngô Văn Nguyên
Ngô Văn Nguyên
Ngày sinh: 08-02 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 09050302
Tin học
Hồ Sỉ Nguyên
Hồ Sỉ Nguyên
Ngày sinh: 21-07 (26)
Long An
Lớp: 09050302
Tin học
Cao Thị Thanh Mai
Cao Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 08-11 (26)
Hải Hưng
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Minh Khoa
Lê Minh Khoa
Ngày sinh: 11-01 (26)
Bình Định
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Quan Tùng
Trần Quan Tùng
Ngày sinh: 12-11 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Phạm Ngọc Tân
Phạm Ngọc Tân
Ngày sinh: 20-09 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09050302
Tin học
Đỗ Vinh Phúc
Đỗ Vinh Phúc
Ngày sinh: 26-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Cao Phi Phụng
Cao Phi Phụng
Ngày sinh: 19-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Lưu Duy Hải
Lưu Duy Hải
Ngày sinh: 13-11 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Phạm Minh Hoàng
Phạm Minh Hoàng
Ngày sinh: 16-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Phạm Thế Hiển
Phạm Thế Hiển
Ngày sinh: 02-09 (26)
Sông Bé
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 24-05 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Thị Ngọc Thảo
Trần Thị Ngọc Thảo
Ngày sinh: 30-06 (26)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Thị Phương Thy
Nguyễn Thị Phương Thy
Ngày sinh: 24-12 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Ngô Quang Đạo
Ngô Quang Đạo
Ngày sinh: 18-03 (26)
Nam Định
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Hoàng Duy ánh
Nguyễn Hoàng Duy ánh
Ngày sinh: 13-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Hữu Bình
Nguyễn Hữu Bình
Ngày sinh: 04-06 (27)
Lớp: 08TH2D
Trần Văn Thảo
Trần Văn Thảo
Ngày sinh: 03-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 15-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Đức Thiện
Nguyễn Đức Thiện
Ngày sinh: 14-09 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08THLR
Tin học
Hà Quốc Dũng
Hà Quốc Dũng
Ngày sinh: 07-05 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08TH2D
Tin học
Thái Mạnh Huy
Thái Mạnh Huy
Ngày sinh: 19-04 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Trung Nghĩa
Nguyễn Trung Nghĩa
Ngày sinh: 02-02 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Anh Lộc
Nguyễn Anh Lộc
Ngày sinh: 28-10 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Ngày sinh: 12-09 (27)
Lớp: 08TH2D
Phan Chí Thuận
Phan Chí Thuận
Ngày sinh: 07-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Lương Xuân Trung
Lương Xuân Trung
Ngày sinh: 22-02 (27)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phạm Hoàng Minh Tông
Phạm Hoàng Minh Tông
Ngày sinh: 20-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Thị Phi Yến
Trần Thị Phi Yến
Ngày sinh: 20-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Hà Minh Nhật
Hà Minh Nhật
Ngày sinh: 02-12 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TH1D
Tin học
Đặng Duy Hải
Đặng Duy Hải
Ngày sinh: 20-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Anh Dũng
Trần Anh Dũng
Ngày sinh: 08-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Khánh Trung
Trần Khánh Trung
Ngày sinh: 13-07 (27)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Hồ Phước Thành
Nguyễn Hồ Phước Thành
Ngày sinh: 17-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Quang Tùng
Nguyễn Quang Tùng
Ngày sinh: 22-01 (27)
Hải Phòng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Cao Minh Tiến
Cao Minh Tiến
Ngày sinh: 03-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Ngô Thị Thanh Thủy
Ngô Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 05-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hồ Minh Đức
Hồ Minh Đức
Ngày sinh: 08-11 (29)
Bình Thuận
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thị Thảo Linh
Nguyễn Thị Thảo Linh
Ngày sinh: 16-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Phạm Thanh Thủy
Phạm Thanh Thủy
Ngày sinh: 28-09 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Phan Diễm Xuân
Phan Diễm Xuân
Ngày sinh: 03-02 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Phạm Ngọc Tước
Phạm Ngọc Tước
Ngày sinh: 22-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Ngày sinh: 03-02 (28)
Bình Dương
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Hồ Ngọc Thạch
Hồ Ngọc Thạch
Ngày sinh: 21-04 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phạm Quang Vũ
Phạm Quang Vũ
Ngày sinh: 19-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Đinh Nhật Trung
Đinh Nhật Trung
Ngày sinh: 24-05 (28)
Thanh Hoá
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Huỳnh Thị Phương Trâm
Huỳnh Thị Phương Trâm
Ngày sinh: 23-02 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Thị Hiếu Thảo
Lê Thị Hiếu Thảo
Ngày sinh: 06-01 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Cao Minh Tân
Cao Minh Tân
Ngày sinh: 02-11 (29)
Cà Mau
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trần Quang Nguyện
Trần Quang Nguyện
Ngày sinh: 14-10 (30)
Thái Bình
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Thành Danh
Nguyễn Thành Danh
Ngày sinh: 24-12 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Lê Minh Quỳnh
Lê Minh Quỳnh
Ngày sinh: 22-04 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Mai Văn Phúc
Mai Văn Phúc
Ngày sinh: 30-12 (29)
Bình Định
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Hoàng Xuân Thái
Nguyễn Hoàng Xuân Thái
Ngày sinh: 03-01 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Đặng Huy Dũng
Đặng Huy Dũng
Ngày sinh: 10-01 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 07TH1D
Tin học
Dư Thanh Danh
Dư Thanh Danh
Ngày sinh: 25-02 (28)
Cửu Long
Lớp: 07TH1D
Tin học
Dương Kiếm Anh
Dương Kiếm Anh
Ngày sinh: 19-02 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Lê Văn Minh
Lê Văn Minh
Ngày sinh: 21-01 (29)
Thừa Thiên-Huế
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trịnh Thị Minh Thư
Trịnh Thị Minh Thư
Ngày sinh: 01-03 (29)
Hà Nam
Lớp: 06TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Chu Thế Lợi
Chu Thế Lợi
Ngày sinh: 01-09 (30)
Thanh Hoá
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
Ngày sinh: 25-04 (30)
BR-Vũng Tàu
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Trần Anh Quân
Trần Anh Quân
Ngày sinh: 16-08 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thị Bảo Quỳnh
Nguyễn Thị Bảo Quỳnh
Ngày sinh: 20-10 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Tạ Mai Nhật Quang
Tạ Mai Nhật Quang
Ngày sinh: 22-10 (30)
TPHCM
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Long Phi
Lê Long Phi
Ngày sinh: 21-03 (29)
TPHCM
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)