Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Nguyễn Bình Phương Lâm
Nguyễn Bình Phương Lâm
Ngày sinh: 07-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11050301
Tin học
Nguyễn Tân Kim
Nguyễn Tân Kim
Ngày sinh: 23-06 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11050301
Tin học
Cao Minh Tân
Cao Minh Tân
Ngày sinh: 05-05 (25)
Long An
Lớp: 100503LR
Tin học
Lê Trung Thiên Trinh
Lê Trung Thiên Trinh
Ngày sinh: 04-10 (25)
Trà Vinh
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Hoa Nam
Nguyễn Hoa Nam
Ngày sinh: 10-11 (25)
Cà Mau
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Hòa An
Nguyễn Hòa An
Ngày sinh: 05-03 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 100503LR
Tin học
Phạm Thanh Bình
Phạm Thanh Bình
Ngày sinh: 05-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Tạ Hữu Bang
Tạ Hữu Bang
Ngày sinh: 09-11 (25)
Thái Bình
Lớp: 10050302
Tin học
Trương Nguyễn Hoàng Anh
Trương Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 25-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Vũ Hải Giang
Vũ Hải Giang
Ngày sinh: 09-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Phạm Hoàng Phúc
Nguyễn Phạm Hoàng Phúc
Ngày sinh: 25-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Lê Trọng Nghĩa
Lê Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 19-02 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Thị úc My
Nguyễn Thị úc My
Ngày sinh: 16-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Đinh Ngọc Trầm
Đinh Ngọc Trầm
Ngày sinh: 22-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Duy Thiện
Nguyễn Duy Thiện
Ngày sinh: 23-04 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Phước Tân
Nguyễn Phước Tân
Ngày sinh: 21-09 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10050302
Tin học
Trần Lê Anh Huy
Trần Lê Anh Huy
Ngày sinh: 18-09 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Ngọc Trúc Giang
Nguyễn Ngọc Trúc Giang
Ngày sinh: 10-01 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10050302
Tin học
Đoàn Thị Diên
Đoàn Thị Diên
Ngày sinh: 12-03 (25)
Nam Định
Lớp: 10050302
Tin học
Bùi Thanh Xuân
Bùi Thanh Xuân
Ngày sinh: 16-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Đặng Vũ Tùng
Đặng Vũ Tùng
Ngày sinh: 23-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Hữu Luân
Nguyễn Hữu Luân
Ngày sinh: 10-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Võ Thành Long
Võ Thành Long
Ngày sinh: 22-02 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Mai Văn Mạnh
Mai Văn Mạnh
Ngày sinh: 10-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thị Bích Vân
Nguyễn Thị Bích Vân
Ngày sinh: 01-07 (25)
Long An
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 04-07 (25)
Thái Bình
Lớp: 10050301
Tin học
Âu Mậu Dương
Âu Mậu Dương
Ngày sinh: 01-05 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10050301
Tin học
Tống Hải Duy
Tống Hải Duy
Ngày sinh: 16-12 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thị Ngọc Châu
Nguyễn Thị Ngọc Châu
Ngày sinh: 18-04 (25)
Long An
Lớp: 10050301
Tin học
Võ Minh Thy
Võ Minh Thy
Ngày sinh: 11-12 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Công Thành
Lê Công Thành
Ngày sinh: 20-05 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Văn Trai
Nguyễn Văn Trai
Ngày sinh: 20-11 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Trịnh Thị Mỹ Hồng
Trịnh Thị Mỹ Hồng
Ngày sinh: 12-03 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Trung Hiến
Trần Trung Hiến
Ngày sinh: 03-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Duy Cảnh
Trần Duy Cảnh
Ngày sinh: 06-11 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Khưu Kim Ngọc
Nguyễn Khưu Kim Ngọc
Ngày sinh: 24-12 (26)
Cửu Long
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Minh Khoa
Lê Minh Khoa
Ngày sinh: 11-01 (26)
Bình Định
Lớp: 09050302
Tin học
Huỳnh Thị Cẩm Vâng
Huỳnh Thị Cẩm Vâng
Ngày sinh: 20-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Quan Tùng
Trần Quan Tùng
Ngày sinh: 12-11 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Phạm Ngọc Tân
Phạm Ngọc Tân
Ngày sinh: 20-09 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Thanh Phương
Nguyễn Thanh Phương
Ngày sinh: 10-10 (26)
Minh Hải
Lớp: 09050302
Tin học
Cao Phi Phụng
Cao Phi Phụng
Ngày sinh: 19-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Thái Thị Kim Cúc
Thái Thị Kim Cúc
Ngày sinh: 24-12 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Ngày sinh: 16-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 24-05 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Lâm Bá Thuận
Lâm Bá Thuận
Ngày sinh: 07-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Mông Văn Thành
Mông Văn Thành
Ngày sinh: 25-10 (26)
Cao Bằng
Lớp: 09050301
Tin học
Tăng Quốc Văn
Tăng Quốc Văn
Ngày sinh: 13-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Tấn Triển
Nguyễn Tấn Triển
Ngày sinh: 08-10 (26)
Phú Yên
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Hữu Bình
Nguyễn Hữu Bình
Ngày sinh: 04-06 (27)
Lớp: 08TH2D
Lê Văn Tình
Lê Văn Tình
Ngày sinh: 06-05 (28)
Nam Định
Lớp: 08THLR
Tin học
Trần Văn Thảo
Trần Văn Thảo
Ngày sinh: 03-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Ngày sinh: 17-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Đặng Hồng Phúc
Nguyễn Đặng Hồng Phúc
Ngày sinh: 16-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Huy Cường
Nguyễn Huy Cường
Ngày sinh: 29-01 (27)
Bến Tre
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Phạm Quang Thịnh
Trần Phạm Quang Thịnh
Ngày sinh: 11-01 (27)
Long An
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Trọng Thế
Phan Trọng Thế
Ngày sinh: 05-10 (27)
Nghệ An
Lớp: 08TH2D
Tin học
La Hồng Phát
La Hồng Phát
Ngày sinh: 06-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phùng Quốc Triệu Triệu
Phùng Quốc Triệu Triệu
Ngày sinh: 07-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Hồ Phan Nhân Trí
Hồ Phan Nhân Trí
Ngày sinh: 22-03 (27)
Bình Định
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Thị Phi Yến
Trần Thị Phi Yến
Ngày sinh: 20-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Ngô Hoàng Trúc
Ngô Hoàng Trúc
Ngày sinh: 26-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 08TH2D
Tin học
Hà Minh Nhật
Hà Minh Nhật
Ngày sinh: 02-12 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TH1D
Tin học
Đặng Duy Hải
Đặng Duy Hải
Ngày sinh: 20-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Quang Cảnh
Nguyễn Quang Cảnh
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Bùi Trung Dũng
Bùi Trung Dũng
Ngày sinh: 08-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Minh Duy
Nguyễn Minh Duy
Ngày sinh: 18-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 11-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Huỳnh Thanh Phong
Huỳnh Thanh Phong
Ngày sinh: 03-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Ngày sinh: 22-05 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thiên Thanh Phúc
Nguyễn Thiên Thanh Phúc
Ngày sinh: 26-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Văn Cảnh
Nguyễn Văn Cảnh
Ngày sinh: 27-01 (27)
Hà Nam
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Tự Hiền
Trần Tự Hiền
Ngày sinh: 12-07 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Thị Thảo Linh
Nguyễn Thị Thảo Linh
Ngày sinh: 16-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Quang Duy
Nguyễn Quang Duy
Ngày sinh: 09-09 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Hoàng Thịnh
Nguyễn Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 21-10 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phạm Ngọc Tước
Phạm Ngọc Tước
Ngày sinh: 22-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Việt Thắng
Nguyễn Việt Thắng
Ngày sinh: 30-09 (30)
Hà Nội
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Huỳnh Thị Phương Trâm
Huỳnh Thị Phương Trâm
Ngày sinh: 23-02 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trần Quốc Toản
Trần Quốc Toản
Ngày sinh: 09-01 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trương Thị Cẩm Tú
Trương Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 01-01 (2016)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phạm Ngọc Thái
Phạm Ngọc Thái
Ngày sinh: 25-07 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phan Thị Anh Thư
Phan Thị Anh Thư
Ngày sinh: 20-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Đặng Cao Nguyên
Đặng Cao Nguyên
Ngày sinh: 26-11 (28)
Đà Nẵng
Lớp: 07TH2D
Tin học
Hà Chí Tài
Hà Chí Tài
Ngày sinh: 08-10 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 28-04 (28)
Vĩnh Long
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trần Quang Nguyện
Trần Quang Nguyện
Ngày sinh: 14-10 (30)
Thái Bình
Lớp: 07TH2D
Tin học
Lê Minh Quỳnh
Lê Minh Quỳnh
Ngày sinh: 22-04 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Ngày sinh: 29-07 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Trần Minh Tùng
Trần Minh Tùng
Ngày sinh: 11-10 (28)
TP.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Nguyễn Phạm Quang Việt
Nguyễn Phạm Quang Việt
Ngày sinh: 26-05 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH1D
Tin học
Đặng Huy Dũng
Đặng Huy Dũng
Ngày sinh: 10-01 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 07TH1D
Tin học
Dương Kiếm Anh
Dương Kiếm Anh
Ngày sinh: 19-02 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Nguyễn Việt Quân
Nguyễn Việt Quân
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Trà Vinh
Lớp: 07TH1D
Tin học
Trần Phan Quốc Nhất
Trần Phan Quốc Nhất
Ngày sinh: 06-02 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Chu Thế Lợi
Chu Thế Lợi
Ngày sinh: 01-09 (30)
Thanh Hoá
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Tạ Mai Nhật Quang
Tạ Mai Nhật Quang
Ngày sinh: 22-10 (30)
TPHCM
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Võ Thành Trí
Võ Thành Trí
Ngày sinh: 29-02 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Cao Việt Dũng
Cao Việt Dũng
Ngày sinh: 29-04 (32)
Phú Yên
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Long Phi
Lê Long Phi
Ngày sinh: 21-03 (29)
TPHCM
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)