Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Nguyễn Bình Phương Lâm
Nguyễn Bình Phương Lâm
Ngày sinh: 07-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11050301
Tin học
Nguyễn Tân Kim
Nguyễn Tân Kim
Ngày sinh: 23-06 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11050301
Tin học
Nguyễn ái Nhân
Nguyễn ái Nhân
Ngày sinh: 15-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100503LR
Tin học
Lê Trung Thiên Trinh
Lê Trung Thiên Trinh
Ngày sinh: 04-10 (25)
Trà Vinh
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Công Hiếu Đức
Nguyễn Công Hiếu Đức
Ngày sinh: 27-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Huỳnh Quốc Bảo
Huỳnh Quốc Bảo
Ngày sinh: 05-09 (25)
Bình Định
Lớp: 10050302
Tin học
Trương Nguyễn Hoàng Anh
Trương Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 25-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Cao Thị Lan
Cao Thị Lan
Ngày sinh: 19-11 (25)
Bình Định
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang
Ngày sinh: 06-07 (25)
Trà Vinh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Thị úc My
Nguyễn Thị úc My
Ngày sinh: 16-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Phước Tân
Nguyễn Phước Tân
Ngày sinh: 21-09 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10050302
Tin học
Trần Lê Anh Huy
Trần Lê Anh Huy
Ngày sinh: 18-09 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10050302
Tin học
Đặng Vũ Tùng
Đặng Vũ Tùng
Ngày sinh: 23-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 26-08 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10050302
Tin học
Lê Nguyễn Hoàn Vũ
Lê Nguyễn Hoàn Vũ
Ngày sinh: 20-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Hữu Luân
Nguyễn Hữu Luân
Ngày sinh: 10-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Lê Hoàng Minh Tâm
Lê Hoàng Minh Tâm
Ngày sinh: 24-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thiên Phúc
Nguyễn Thiên Phúc
Ngày sinh: 20-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Trung Nhân
Ngày sinh: 09-02 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thị Bích Vân
Nguyễn Thị Bích Vân
Ngày sinh: 01-07 (25)
Long An
Lớp: 10050301
Tin học
Trần Châu Công Thịnh
Trần Châu Công Thịnh
Ngày sinh: 07-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Phù Gia Thành
Phù Gia Thành
Ngày sinh: 18-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Võ Minh Hậu
Võ Minh Hậu
Ngày sinh: 05-04 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 04-07 (25)
Thái Bình
Lớp: 10050301
Tin học
Trần Trung An
Trần Trung An
Ngày sinh: 18-09 (25)
Bình Phước
Lớp: 10050301
Tin học
Võ Minh Thy
Võ Minh Thy
Ngày sinh: 11-12 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Yến Oanh
Lê Yến Oanh
Ngày sinh: 27-10 (26)
Bến Tre
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Đình Tuấn
Nguyễn Đình Tuấn
Ngày sinh: 31-03 (26)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Huy Trọng
Nguyễn Huy Trọng
Ngày sinh: 06-04 (26)
Hà Tây
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Cao Trí
Lê Cao Trí
Ngày sinh: 02-10 (26)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09050302
Tin học
Đặng Tuấn Anh Khoa
Đặng Tuấn Anh Khoa
Ngày sinh: 28-05 (26)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Trung Hiến
Trần Trung Hiến
Ngày sinh: 03-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Duy Cảnh
Trần Duy Cảnh
Ngày sinh: 06-11 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050302
Tin học
Ngô Văn Nguyên
Ngô Văn Nguyên
Ngày sinh: 08-02 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Thanh Phương
Nguyễn Thanh Phương
Ngày sinh: 10-10 (26)
Minh Hải
Lớp: 09050302
Tin học
Mai Thái Quốc
Mai Thái Quốc
Ngày sinh: 15-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Cao Phi Phụng
Cao Phi Phụng
Ngày sinh: 19-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Lưu Duy Hải
Lưu Duy Hải
Ngày sinh: 13-11 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Nhựt Chánh Đức
Nguyễn Nhựt Chánh Đức
Ngày sinh: 26-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Ngày sinh: 16-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Phạm Thế Hiển
Phạm Thế Hiển
Ngày sinh: 02-09 (26)
Sông Bé
Lớp: 09050301
Tin học
Lưu Hiền Hàng
Lưu Hiền Hàng
Ngày sinh: 25-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Phạm Đình Thắng
Phạm Đình Thắng
Ngày sinh: 12-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Thị Ngọc Thảo
Trần Thị Ngọc Thảo
Ngày sinh: 30-06 (26)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Thị Trúc Linh
Nguyễn Thị Trúc Linh
Ngày sinh: 04-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Hữu Thứ
Nguyễn Hữu Thứ
Ngày sinh: 02-06 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09050301
Tin học
Mông Văn Thành
Mông Văn Thành
Ngày sinh: 25-10 (26)
Cao Bằng
Lớp: 09050301
Tin học
Đặng Quang Vinh
Đặng Quang Vinh
Ngày sinh: 15-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Tăng Quốc Văn
Tăng Quốc Văn
Ngày sinh: 13-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Quốc Tuân
Trần Quốc Tuân
Ngày sinh: 19-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Văn Thảo
Trần Văn Thảo
Ngày sinh: 03-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Lâm Quốc Thuận An
Lâm Quốc Thuận An
Ngày sinh: 06-11 (28)
Trà Vinh
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Trần Khắc Thương
Nguyễn Trần Khắc Thương
Ngày sinh: 11-05 (27)
Long An
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Đức Thiện
Nguyễn Đức Thiện
Ngày sinh: 14-09 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Quỳnh Như
Nguyễn Quỳnh Như
Ngày sinh: 02-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Trịnh Quốc Cường
Trịnh Quốc Cường
Ngày sinh: 19-04 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Huy Cường
Nguyễn Huy Cường
Ngày sinh: 29-01 (27)
Bến Tre
Lớp: 08TH2D
Tin học
Vũ Thanh Lai
Vũ Thanh Lai
Ngày sinh: 29-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Thái Mạnh Huy
Thái Mạnh Huy
Ngày sinh: 19-04 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Anh Lộc
Nguyễn Anh Lộc
Ngày sinh: 28-10 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Ngày sinh: 12-09 (27)
Lớp: 08TH2D
Trần Phạm Quang Thịnh
Trần Phạm Quang Thịnh
Ngày sinh: 11-01 (27)
Long An
Lớp: 08TH2D
Tin học
La Hồng Phát
La Hồng Phát
Ngày sinh: 06-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Thiện Thuật
Nguyễn Thiện Thuật
Ngày sinh: 10-09 (27)
Cửu Long
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phùng Thị Mỹ Viên
Phùng Thị Mỹ Viên
Ngày sinh: 02-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Văn Việt
Nguyễn Văn Việt
Ngày sinh: 10-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Hà Minh Nhật
Hà Minh Nhật
Ngày sinh: 02-12 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Hữu Nhân
Nguyễn Hữu Nhân
Ngày sinh: 29-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Bùi Trung Dũng
Bùi Trung Dũng
Ngày sinh: 08-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Thị Diễm
Trần Thị Diễm
Ngày sinh: 20-11 (27)
Bến Tre
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 11-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Khánh Trung
Trần Khánh Trung
Ngày sinh: 13-07 (27)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Ngày sinh: 22-05 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thị Kim Sa
Nguyễn Thị Kim Sa
Ngày sinh: 29-01 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lâm Minh Khánh Hùng
Lâm Minh Khánh Hùng
Ngày sinh: 01-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Nhật Thuần
Nguyễn Nhật Thuần
Ngày sinh: 22-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phạm Vũ Tuấn
Phạm Vũ Tuấn
Ngày sinh: 12-04 (27)
Hải Dương
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Anh Vũ
Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 20-12 (27)
Bình Định
Lớp: 08TH1D
Tin học
Võ Chí Công
Võ Chí Công
Ngày sinh: 21-02 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hà Kim Châu
Hà Kim Châu
Ngày sinh: 07-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trương Công Tú
Trương Công Tú
Ngày sinh: 17-10 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Hoàng Thịnh
Nguyễn Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 21-10 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Việt Thắng
Nguyễn Việt Thắng
Ngày sinh: 30-09 (30)
Hà Nội
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phạm Quang Vũ
Phạm Quang Vũ
Ngày sinh: 19-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trần Quốc Toản
Trần Quốc Toản
Ngày sinh: 09-01 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phạm Ngọc Thái
Phạm Ngọc Thái
Ngày sinh: 25-07 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phan Thị Anh Thư
Phan Thị Anh Thư
Ngày sinh: 20-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 28-04 (28)
Vĩnh Long
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Vũ Lê Thúy Oanh
Vũ Lê Thúy Oanh
Ngày sinh: 24-10 (29)
TP.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Trần Quang Nguyện
Trần Quang Nguyện
Ngày sinh: 14-10 (30)
Thái Bình
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Thành Danh
Nguyễn Thành Danh
Ngày sinh: 24-12 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Ninh Thanh Minh
Ninh Thanh Minh
Ngày sinh: 10-02 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07TH2D
Tin học
Trần Minh Tùng
Trần Minh Tùng
Ngày sinh: 11-10 (28)
TP.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Phạm Đăng Hưng
Phạm Đăng Hưng
Ngày sinh: 04-07 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Nguyễn Phạm Quang Việt
Nguyễn Phạm Quang Việt
Ngày sinh: 26-05 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH1D
Tin học
Nhan Nguyễn Quốc Bảo
Nhan Nguyễn Quốc Bảo
Ngày sinh: 23-12 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 07TH1D
Tin học
Dương Kiếm Anh
Dương Kiếm Anh
Ngày sinh: 19-02 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Chu Thế Lợi
Chu Thế Lợi
Ngày sinh: 01-09 (30)
Thanh Hoá
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thị Bảo Quỳnh
Nguyễn Thị Bảo Quỳnh
Ngày sinh: 20-10 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Võ Thành Trí
Võ Thành Trí
Ngày sinh: 29-02 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)