Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Đào Thị Hồng Duyên
Đào Thị Hồng Duyên
Ngày sinh: 09-08 (22)
Thái Bình
Lớp: 13050301
Khoa học máy tính
Trần Anh Tấn
Trần Anh Tấn
Ngày sinh: 14-12 (23)
Tiền Giang
Lớp: 12050301
Khoa học máy tính
Nguyễn Huỳnh Gia Đại
Nguyễn Huỳnh Gia Đại
Ngày sinh: 08-08 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11050301
Khoa học máy tính
Nguyễn Tô Hoàn Phúc
Nguyễn Tô Hoàn Phúc
Ngày sinh: 21-05 (28)
Lớp: 07TH2D
NULL
Quản Lý Dự Án (project Manager): Công ty TNHH CSCOM
Nguyễn Bình Phương Lâm
Nguyễn Bình Phương Lâm
Ngày sinh: 07-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11050301
Tin học
Cao Minh Tân
Cao Minh Tân
Ngày sinh: 05-05 (25)
Long An
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Hòa An
Nguyễn Hòa An
Ngày sinh: 05-03 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 100503LR
Tin học
Tạ Hữu Bang
Tạ Hữu Bang
Ngày sinh: 09-11 (25)
Thái Bình
Lớp: 10050302
Tin học
Trần Văn Sinh
Trần Văn Sinh
Ngày sinh: 14-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang
Ngày sinh: 06-07 (25)
Trà Vinh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Hữu Thoại
Nguyễn Hữu Thoại
Ngày sinh: 08-04 (25)
Bạc Liêu
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Phước Tân
Nguyễn Phước Tân
Ngày sinh: 21-09 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10050302
Tin học
Đoàn Thị Diên
Đoàn Thị Diên
Ngày sinh: 12-03 (25)
Nam Định
Lớp: 10050302
Tin học
Bùi Thanh Xuân
Bùi Thanh Xuân
Ngày sinh: 16-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Quảng Trí Trung
Quảng Trí Trung
Ngày sinh: 04-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Thái Hoàng Anh
Nguyễn Thái Hoàng Anh
Ngày sinh: 26-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Hữu Luân
Nguyễn Hữu Luân
Ngày sinh: 10-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Vũ Văn Hiền
Vũ Văn Hiền
Ngày sinh: 19-12 (25)
Tây Ninh
Lớp: 10050301
Tin học
Cao Vinh Quang
Cao Vinh Quang
Ngày sinh: 03-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thiên Phúc
Nguyễn Thiên Phúc
Ngày sinh: 20-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
Ngày sinh: 16-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Trần Châu Công Thịnh
Trần Châu Công Thịnh
Ngày sinh: 07-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Phù Gia Thành
Phù Gia Thành
Ngày sinh: 18-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Võ Minh Hậu
Võ Minh Hậu
Ngày sinh: 05-04 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 04-07 (25)
Thái Bình
Lớp: 10050301
Tin học
Tống Hải Duy
Tống Hải Duy
Ngày sinh: 16-12 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 10050301
Tin học
Tống Thị Thanh Trúc
Tống Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 08-08 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Công Thành
Lê Công Thành
Ngày sinh: 20-05 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Mai Vũ Tuyên
Mai Vũ Tuyên
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Cao Trí
Lê Cao Trí
Ngày sinh: 02-10 (26)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09050302
Tin học
Đinh Anh Khoa
Đinh Anh Khoa
Ngày sinh: 13-02 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Trịnh Thị Mỹ Hồng
Trịnh Thị Mỹ Hồng
Ngày sinh: 12-03 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09050302
Tin học
Hồ Sỉ Nguyên
Hồ Sỉ Nguyên
Ngày sinh: 21-07 (26)
Long An
Lớp: 09050302
Tin học
Cao Thị Thanh Mai
Cao Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 08-11 (26)
Hải Hưng
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Quan Tùng
Trần Quan Tùng
Ngày sinh: 12-11 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Đỗ Vinh Phúc
Đỗ Vinh Phúc
Ngày sinh: 26-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Cao Phi Phụng
Cao Phi Phụng
Ngày sinh: 19-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Nhựt Chánh Đức
Nguyễn Nhựt Chánh Đức
Ngày sinh: 26-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Ngày sinh: 16-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Thị Ngọc Hương
Trần Thị Ngọc Hương
Ngày sinh: 23-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Lưu Hiền Hàng
Lưu Hiền Hàng
Ngày sinh: 25-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Quách Chấn Phong
Quách Chấn Phong
Ngày sinh: 28-10 (26)
Bạc Liêu
Lớp: 09050301
Tin học
Phạm Đình Thắng
Phạm Đình Thắng
Ngày sinh: 12-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Thị Trúc Linh
Nguyễn Thị Trúc Linh
Ngày sinh: 04-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Hữu Thứ
Nguyễn Hữu Thứ
Ngày sinh: 02-06 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09050301
Tin học
Đặng Quang Vinh
Đặng Quang Vinh
Ngày sinh: 15-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Thị Phương Thy
Nguyễn Thị Phương Thy
Ngày sinh: 24-12 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Võ Thị Anh Đào
Võ Thị Anh Đào
Ngày sinh: 27-08 (26)
Long An
Lớp: 09050301
Tin học
Đặng Huỳnh Chí Dụng
Đặng Huỳnh Chí Dụng
Ngày sinh: 05-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Trương Phan Tấn Hiển
Trương Phan Tấn Hiển
Ngày sinh: 30-11 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08TH2D
Tin học
Dương Công Đức
Dương Công Đức
Ngày sinh: 23-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Vũ Duy Khánh
Vũ Duy Khánh
Ngày sinh: 25-10 (27)
Hà Nội
Lớp: 08TH2D
Tin học
Thái Mạnh Huy
Thái Mạnh Huy
Ngày sinh: 19-04 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Anh Lộc
Nguyễn Anh Lộc
Ngày sinh: 28-10 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Phạm Quang Thịnh
Trần Phạm Quang Thịnh
Ngày sinh: 11-01 (27)
Long An
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Trọng Thế
Phan Trọng Thế
Ngày sinh: 05-10 (27)
Nghệ An
Lớp: 08TH2D
Tin học
La Hồng Phát
La Hồng Phát
Ngày sinh: 06-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phạm Hoàng Minh Tông
Phạm Hoàng Minh Tông
Ngày sinh: 20-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Thị Phi Yến
Trần Thị Phi Yến
Ngày sinh: 20-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Văn Việt
Nguyễn Văn Việt
Ngày sinh: 10-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Hà Minh Nhật
Hà Minh Nhật
Ngày sinh: 02-12 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nình Văn Long
Nình Văn Long
Ngày sinh: 05-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hồ Thị Cẩm Loan
Hồ Thị Cẩm Loan
Ngày sinh: 15-05 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lý Minh Hùng
Lý Minh Hùng
Ngày sinh: 21-05 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 08TH2D
Tin học
Đặng Duy Hải
Đặng Duy Hải
Ngày sinh: 20-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Quang Đức
Nguyễn Quang Đức
Ngày sinh: 13-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Minh Duy
Nguyễn Minh Duy
Ngày sinh: 18-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Thị Diễm
Trần Thị Diễm
Ngày sinh: 20-11 (27)
Bến Tre
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lê Bảo Triết
Lê Bảo Triết
Ngày sinh: 24-01 (29)
Bến Tre
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phan Văn Thắng
Phan Văn Thắng
Ngày sinh: 20-02 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thị Kim Sa
Nguyễn Thị Kim Sa
Ngày sinh: 29-01 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thiên Thanh Phúc
Nguyễn Thiên Thanh Phúc
Ngày sinh: 26-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Quang Tùng
Nguyễn Quang Tùng
Ngày sinh: 22-01 (27)
Hải Phòng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Nhật Thuần
Nguyễn Nhật Thuần
Ngày sinh: 22-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lê Khương Duy
Lê Khương Duy
Ngày sinh: 18-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hồ Minh Đức
Hồ Minh Đức
Ngày sinh: 08-11 (29)
Bình Thuận
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trương Công Tú
Trương Công Tú
Ngày sinh: 17-10 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Tự Hiền
Trần Tự Hiền
Ngày sinh: 12-07 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Thị Thảo Linh
Nguyễn Thị Thảo Linh
Ngày sinh: 16-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Phạm Thanh Thủy
Phạm Thanh Thủy
Ngày sinh: 28-09 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Quang Duy
Nguyễn Quang Duy
Ngày sinh: 09-09 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Thanh Cường
Nguyễn Thanh Cường
Ngày sinh: 06-10 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Hoàng Thịnh
Nguyễn Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 21-10 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Hoàng Thiện
Nguyễn Hoàng Thiện
Ngày sinh: 07-05 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phạm Ngọc Tước
Phạm Ngọc Tước
Ngày sinh: 22-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Thị Hiếu Thảo
Lê Thị Hiếu Thảo
Ngày sinh: 06-01 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phan Thị Anh Thư
Phan Thị Anh Thư
Ngày sinh: 20-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trương Văn Nam
Trương Văn Nam
Ngày sinh: 14-05 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 01-01 (28)
An Giang
Lớp: 07TH2D
Tin học
Phạm Đăng Hưng
Phạm Đăng Hưng
Ngày sinh: 04-07 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Nguyễn Phạm Quang Việt
Nguyễn Phạm Quang Việt
Ngày sinh: 26-05 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH1D
Tin học
Lê Thị Kim Tha
Lê Thị Kim Tha
Ngày sinh: 06-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 06TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Lê Văn Minh
Lê Văn Minh
Ngày sinh: 21-01 (29)
Thừa Thiên-Huế
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trịnh Thị Minh Thư
Trịnh Thị Minh Thư
Ngày sinh: 01-03 (29)
Hà Nam
Lớp: 06TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Chu Thế Lợi
Chu Thế Lợi
Ngày sinh: 01-09 (30)
Thanh Hoá
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thị Bảo Quỳnh
Nguyễn Thị Bảo Quỳnh
Ngày sinh: 20-10 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Kiến Tường
Lê Kiến Tường
Ngày sinh: 30-07 (29)
TPHCM
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Văn Long
Nguyễn Văn Long
Ngày sinh: 27-08 (29)
Bình Phước
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Cao Việt Dũng
Cao Việt Dũng
Ngày sinh: 29-04 (32)
Phú Yên
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thành Phương
Nguyễn Thành Phương
Ngày sinh: 04-03 (29)
Tiền Giang
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)