Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Nguyễn ái Nhân
Nguyễn ái Nhân
Ngày sinh: 15-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100503LR
Tin học
Phạm Thành Luân
Phạm Thành Luân
Ngày sinh: 17-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Hòa An
Nguyễn Hòa An
Ngày sinh: 05-03 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Công Hiếu Đức
Nguyễn Công Hiếu Đức
Ngày sinh: 27-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Phạm Thanh Bình
Phạm Thanh Bình
Ngày sinh: 05-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Trương Nguyễn Hoàng Anh
Trương Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 25-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Cao Thị Lan
Cao Thị Lan
Ngày sinh: 19-11 (26)
Bình Định
Lớp: 10050302
Tin học
Trần Văn Sinh
Trần Văn Sinh
Ngày sinh: 14-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Lê Trọng Nghĩa
Lê Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 19-02 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Thị úc My
Nguyễn Thị úc My
Ngày sinh: 16-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Tống Thương Thủy
Tống Thương Thủy
Ngày sinh: 21-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Hữu Thoại
Nguyễn Hữu Thoại
Ngày sinh: 08-04 (26)
Bạc Liêu
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Phước Tân
Nguyễn Phước Tân
Ngày sinh: 21-09 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10050302
Tin học
Trần Lê Anh Huy
Trần Lê Anh Huy
Ngày sinh: 18-09 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Ngọc Trúc Giang
Nguyễn Ngọc Trúc Giang
Ngày sinh: 10-01 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10050302
Tin học
Đoàn Thị Diên
Đoàn Thị Diên
Ngày sinh: 12-03 (26)
Nam Định
Lớp: 10050302
Tin học
Bùi Thanh Xuân
Bùi Thanh Xuân
Ngày sinh: 16-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 26-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10050302
Tin học
Quảng Trí Trung
Quảng Trí Trung
Ngày sinh: 04-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Đỗ Ngọc Anh Huy
Đỗ Ngọc Anh Huy
Ngày sinh: 19-03 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10050301
Tin học
Lương Ngọc Hòa
Lương Ngọc Hòa
Ngày sinh: 24-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Vũ Văn Hiền
Vũ Văn Hiền
Ngày sinh: 19-12 (26)
Tây Ninh
Lớp: 10050301
Tin học
Lê Hoàng Minh Tâm
Lê Hoàng Minh Tâm
Ngày sinh: 24-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Cao Vinh Quang
Cao Vinh Quang
Ngày sinh: 03-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Lê Đình Minh Khôi
Lê Đình Minh Khôi
Ngày sinh: 09-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
Ngày sinh: 16-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Phù Gia Thành
Phù Gia Thành
Ngày sinh: 18-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Võ Minh Hậu
Võ Minh Hậu
Ngày sinh: 05-04 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10050301
Tin học
Âu Mậu Dương
Âu Mậu Dương
Ngày sinh: 01-05 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10050301
Tin học
Trần Trung An
Trần Trung An
Ngày sinh: 18-09 (26)
Bình Phước
Lớp: 10050301
Tin học
Trần Nguyễn Hoàng Phú
Trần Nguyễn Hoàng Phú
Ngày sinh: 09-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Yến Oanh
Lê Yến Oanh
Ngày sinh: 27-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 09050302
Tin học
Đào Trọng Nghĩa
Đào Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 16-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Châu Huỳnh Ngân
Châu Huỳnh Ngân
Ngày sinh: 26-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09050302
Tin học
Mai Vũ Tuyên
Mai Vũ Tuyên
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Huy Trọng
Nguyễn Huy Trọng
Ngày sinh: 06-04 (27)
Hà Tây
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Văn Trai
Nguyễn Văn Trai
Ngày sinh: 20-11 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Hoàng Dũng
Nguyễn Hoàng Dũng
Ngày sinh: 14-08 (27)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Duy Cảnh
Trần Duy Cảnh
Ngày sinh: 06-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Khưu Kim Ngọc
Nguyễn Khưu Kim Ngọc
Ngày sinh: 24-12 (27)
Cửu Long
Lớp: 09050302
Tin học
Cao Thị Thanh Mai
Cao Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 08-11 (27)
Hải Hưng
Lớp: 09050302
Tin học
Phạm Ngọc Tân
Phạm Ngọc Tân
Ngày sinh: 20-09 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Ngọc Tuyết Hạnh
Trần Ngọc Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 23-02 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Đình Đức
Nguyễn Đình Đức
Ngày sinh: 15-10 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 09050302
Tin học
Châu Huy An
Châu Huy An
Ngày sinh: 07-11 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Ngày sinh: 16-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Thị Ngọc Hương
Trần Thị Ngọc Hương
Ngày sinh: 23-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Phạm Minh Hoàng
Phạm Minh Hoàng
Ngày sinh: 16-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Thái Thị Hiệp
Thái Thị Hiệp
Ngày sinh: 09-04 (28)
Bình Định
Lớp: 09050301
Tin học
Phạm Đình Thắng
Phạm Đình Thắng
Ngày sinh: 12-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Trần Thuyết
Nguyễn Trần Thuyết
Ngày sinh: 04-03 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09050301
Tin học
Đặng Quang Vinh
Đặng Quang Vinh
Ngày sinh: 15-03 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Tăng Quốc Văn
Tăng Quốc Văn
Ngày sinh: 13-11 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Tấn Triển
Nguyễn Tấn Triển
Ngày sinh: 08-10 (27)
Phú Yên
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Ngày sinh: 17-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Đặng Hồng Phúc
Nguyễn Đặng Hồng Phúc
Ngày sinh: 16-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 15-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08THLR
Tin học
Lâm Quốc Thuận An
Lâm Quốc Thuận An
Ngày sinh: 06-11 (29)
Trà Vinh
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Đức Thiện
Nguyễn Đức Thiện
Ngày sinh: 14-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Trung Nghĩa
Nguyễn Trung Nghĩa
Ngày sinh: 02-02 (28)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Đăng Huy
Phan Đăng Huy
Ngày sinh: 29-08 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phùng Quốc Triệu Triệu
Phùng Quốc Triệu Triệu
Ngày sinh: 07-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Lương Xuân Trung
Lương Xuân Trung
Ngày sinh: 22-02 (28)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08TH2D
Tin học
Hồ Phan Nhân Trí
Hồ Phan Nhân Trí
Ngày sinh: 22-03 (28)
Bình Định
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Thị Phi Yến
Trần Thị Phi Yến
Ngày sinh: 20-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Thị Thúy Vy
Nguyễn Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 07-03 (29)
Lớp: 08TH2D
Phùng Thị Mỹ Viên
Phùng Thị Mỹ Viên
Ngày sinh: 02-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nình Văn Long
Nình Văn Long
Ngày sinh: 05-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hồ Thị Cẩm Loan
Hồ Thị Cẩm Loan
Ngày sinh: 15-05 (29)
Bến Tre
Lớp: 08TH1D
Tin học
Đặng Duy Hải
Đặng Duy Hải
Ngày sinh: 20-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Quang Cảnh
Nguyễn Quang Cảnh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Anh Dũng
Trần Anh Dũng
Ngày sinh: 08-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Bùi Trung Dũng
Bùi Trung Dũng
Ngày sinh: 08-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Minh Duy
Nguyễn Minh Duy
Ngày sinh: 18-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Thị Diễm
Trần Thị Diễm
Ngày sinh: 20-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lê Văn Hoàng
Lê Văn Hoàng
Ngày sinh: 05-06 (28)
Nam Định
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phan Văn Thắng
Phan Văn Thắng
Ngày sinh: 20-02 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Nhật Thuần
Nguyễn Nhật Thuần
Ngày sinh: 22-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Ngô Anh Tú
Ngô Anh Tú
Ngày sinh: 08-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phạm Vũ Tuấn
Phạm Vũ Tuấn
Ngày sinh: 12-04 (28)
Hải Dương
Lớp: 08TH1D
Tin học
Võ Chí Công
Võ Chí Công
Ngày sinh: 21-02 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thanh Cường
Nguyễn Thanh Cường
Ngày sinh: 06-10 (29)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Phạm Ngọc Tước
Phạm Ngọc Tước
Ngày sinh: 22-12 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Đinh Nhật Trung
Đinh Nhật Trung
Ngày sinh: 24-05 (29)
Thanh Hoá
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phan Thị Anh Thư
Phan Thị Anh Thư
Ngày sinh: 20-04 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Đặng Cao Nguyên
Đặng Cao Nguyên
Ngày sinh: 26-11 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 07TH2D
Tin học
Cao Minh Tân
Cao Minh Tân
Ngày sinh: 02-11 (30)
Cà Mau
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Vũ Lê Thúy Oanh
Vũ Lê Thúy Oanh
Ngày sinh: 24-10 (30)
TP.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Huỳnh Chí Nhân
Huỳnh Chí Nhân
Ngày sinh: 21-08 (30)
Trà Vinh
Lớp: 07TH2D
Tin học
Trương Văn Nam
Trương Văn Nam
Ngày sinh: 14-05 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 07TH2D
Tin học
Ninh Thanh Minh
Ninh Thanh Minh
Ngày sinh: 10-02 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 07TH2D
Tin học
Phạm Gia Luật
Phạm Gia Luật
Ngày sinh: 01-04 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07TH2D
Tin học
Dư Thanh Danh
Dư Thanh Danh
Ngày sinh: 25-02 (29)
Cửu Long
Lớp: 07TH1D
Tin học
Dương Kiếm Anh
Dương Kiếm Anh
Ngày sinh: 19-02 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Nguyễn Việt Quân
Nguyễn Việt Quân
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Trà Vinh
Lớp: 07TH1D
Tin học
Tạ Mai Nhật Quang
Tạ Mai Nhật Quang
Ngày sinh: 22-10 (31)
TPHCM
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Kiến Tường
Lê Kiến Tường
Ngày sinh: 30-07 (30)
TPHCM
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Võ Thành Trí
Võ Thành Trí
Ngày sinh: 29-02 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thành Phương
Nguyễn Thành Phương
Ngày sinh: 04-03 (30)
Tiền Giang
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Long Phi
Lê Long Phi
Ngày sinh: 21-03 (30)
TPHCM
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)