Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Nguyễn Bình Phương Lâm
Nguyễn Bình Phương Lâm
Ngày sinh: 07-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11050301
Tin học
Nguyễn Tân Kim
Nguyễn Tân Kim
Ngày sinh: 23-06 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11050301
Tin học
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 03-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100503LR
Tin học
Lê Tiến Đạt
Lê Tiến Đạt
Ngày sinh: 29-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Công Hiếu Đức
Nguyễn Công Hiếu Đức
Ngày sinh: 27-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt
Ngày sinh: 15-04 (25)
Long An
Lớp: 10050302
Tin học
Phạm Thanh Bình
Phạm Thanh Bình
Ngày sinh: 05-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Phạm Hoàng Minh
Phạm Hoàng Minh
Ngày sinh: 03-10 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10050302
Tin học
Cao Thị Lan
Cao Thị Lan
Ngày sinh: 19-11 (25)
Bình Định
Lớp: 10050302
Tin học
Vũ Hải Giang
Vũ Hải Giang
Ngày sinh: 09-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Trần Văn Sinh
Trần Văn Sinh
Ngày sinh: 14-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Phạm Hoàng Phúc
Nguyễn Phạm Hoàng Phúc
Ngày sinh: 25-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Thị úc My
Nguyễn Thị úc My
Ngày sinh: 16-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Tống Thương Thủy
Tống Thương Thủy
Ngày sinh: 21-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Trần Minh Tân
Trần Minh Tân
Ngày sinh: 24-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 10050302
Tin học
Đoàn Thị Diên
Đoàn Thị Diên
Ngày sinh: 12-03 (25)
Nam Định
Lớp: 10050302
Tin học
Lê Nguyễn Hoàn Vũ
Lê Nguyễn Hoàn Vũ
Ngày sinh: 20-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Gia Tuấn
Nguyễn Gia Tuấn
Ngày sinh: 20-07 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Ngày sinh: 15-06 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10050301
Tin học
Lương Ngọc Hòa
Lương Ngọc Hòa
Ngày sinh: 24-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Trung Nhân
Ngày sinh: 09-02 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10050301
Tin học
Ngô Chí Vinh
Ngô Chí Vinh
Ngày sinh: 11-09 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10050301
Tin học
Võ Minh Hậu
Võ Minh Hậu
Ngày sinh: 05-04 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10050301
Tin học
Tống Hải Duy
Tống Hải Duy
Ngày sinh: 16-12 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 10050301
Tin học
Trần Trung An
Trần Trung An
Ngày sinh: 18-09 (25)
Bình Phước
Lớp: 10050301
Tin học
Mai Vũ Tuyên
Mai Vũ Tuyên
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Viết Trung
Nguyễn Viết Trung
Ngày sinh: 13-11 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Hoàng Dũng
Nguyễn Hoàng Dũng
Ngày sinh: 14-08 (26)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Duy Cảnh
Trần Duy Cảnh
Ngày sinh: 06-11 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050302
Tin học
Huỳnh Thị Cẩm Vâng
Huỳnh Thị Cẩm Vâng
Ngày sinh: 20-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Phạm Ngọc Tân
Phạm Ngọc Tân
Ngày sinh: 20-09 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09050302
Tin học
Đỗ Vinh Phúc
Đỗ Vinh Phúc
Ngày sinh: 26-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Cao Phi Phụng
Cao Phi Phụng
Ngày sinh: 19-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Châu Huy An
Châu Huy An
Ngày sinh: 07-11 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Ngày sinh: 16-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Thị Ngọc Hương
Trần Thị Ngọc Hương
Ngày sinh: 23-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Phạm Minh Hoàng
Phạm Minh Hoàng
Ngày sinh: 16-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Thái Thị Hiệp
Thái Thị Hiệp
Ngày sinh: 09-04 (27)
Bình Định
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 24-05 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Thị Ngọc Thảo
Trần Thị Ngọc Thảo
Ngày sinh: 30-06 (26)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Tấn Triển
Nguyễn Tấn Triển
Ngày sinh: 08-10 (26)
Phú Yên
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Ngọc Quốc Dũng
Nguyễn Ngọc Quốc Dũng
Ngày sinh: 17-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Hữu Bình
Nguyễn Hữu Bình
Ngày sinh: 04-06 (27)
Lớp: 08TH2D
Lê Thị Bé
Lê Thị Bé
Ngày sinh: 25-05 (27)
Bình Định
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Văn Thảo
Trần Văn Thảo
Ngày sinh: 03-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Đức Thiện
Nguyễn Đức Thiện
Ngày sinh: 14-09 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08THLR
Tin học
Phạm Văn Đức
Phạm Văn Đức
Ngày sinh: 17-07 (27)
Hà Nội
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Văn Đức
Phan Văn Đức
Ngày sinh: 17-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trương Tấn Hoàng
Trương Tấn Hoàng
Ngày sinh: 26-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trương Phan Tấn Hiển
Trương Phan Tấn Hiển
Ngày sinh: 30-11 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08TH2D
Tin học
Dương Công Đức
Dương Công Đức
Ngày sinh: 23-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Vũ Thanh Lai
Vũ Thanh Lai
Ngày sinh: 29-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Vũ Duy Khánh
Vũ Duy Khánh
Ngày sinh: 25-10 (27)
Hà Nội
Lớp: 08TH2D
Tin học
Thái Mạnh Huy
Thái Mạnh Huy
Ngày sinh: 19-04 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Trung Nghĩa
Nguyễn Trung Nghĩa
Ngày sinh: 02-02 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Anh Lộc
Nguyễn Anh Lộc
Ngày sinh: 28-10 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Thiện Thuật
Nguyễn Thiện Thuật
Ngày sinh: 10-09 (27)
Cửu Long
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phùng Quốc Triệu Triệu
Phùng Quốc Triệu Triệu
Ngày sinh: 07-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phạm Hoàng Minh Tông
Phạm Hoàng Minh Tông
Ngày sinh: 20-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08TH2D
Tin học
Đinh Văn Tuấn
Đinh Văn Tuấn
Ngày sinh: 11-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nình Văn Long
Nình Văn Long
Ngày sinh: 05-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hồ Thị Cẩm Loan
Hồ Thị Cẩm Loan
Ngày sinh: 15-05 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phạm Phú Cảnh
Phạm Phú Cảnh
Ngày sinh: 22-06 (27)
Quảng Nam
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Quang Cảnh
Nguyễn Quang Cảnh
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Anh Dũng
Trần Anh Dũng
Ngày sinh: 08-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lê Văn Hoàng
Lê Văn Hoàng
Ngày sinh: 05-06 (27)
Nam Định
Lớp: 08TH1D
Tin học
Huỳnh Thanh Phong
Huỳnh Thanh Phong
Ngày sinh: 03-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Ngày sinh: 22-05 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phạm Tuấn Vinh
Phạm Tuấn Vinh
Ngày sinh: 13-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Ngô Anh Tú
Ngô Anh Tú
Ngày sinh: 08-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Anh Vũ
Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 20-12 (27)
Bình Định
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Văn Cảnh
Nguyễn Văn Cảnh
Ngày sinh: 27-01 (27)
Hà Nam
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lê Khương Duy
Lê Khương Duy
Ngày sinh: 18-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trương Công Tú
Trương Công Tú
Ngày sinh: 17-10 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Tự Hiền
Trần Tự Hiền
Ngày sinh: 12-07 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Phạm Thanh Thủy
Phạm Thanh Thủy
Ngày sinh: 28-09 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Quang Duy
Nguyễn Quang Duy
Ngày sinh: 09-09 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Phạm Ngọc Tước
Phạm Ngọc Tước
Ngày sinh: 22-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Hồ Ngọc Thạch
Hồ Ngọc Thạch
Ngày sinh: 21-04 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Võ Thiện Trí
Võ Thiện Trí
Ngày sinh: 24-06 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trương Thị Cẩm Tú
Trương Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 01-01 (2016)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phạm Ngọc Thái
Phạm Ngọc Thái
Ngày sinh: 25-07 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Hoàng Nghĩa
Lê Hoàng Nghĩa
Ngày sinh: 10-01 (28)
TP.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Hà Chí Tài
Hà Chí Tài
Ngày sinh: 08-10 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Cao Minh Tân
Cao Minh Tân
Ngày sinh: 02-11 (29)
Cà Mau
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Vũ Lê Thúy Oanh
Vũ Lê Thúy Oanh
Ngày sinh: 24-10 (29)
TP.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Huỳnh Chí Nhân
Huỳnh Chí Nhân
Ngày sinh: 21-08 (29)
Trà Vinh
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 01-01 (28)
An Giang
Lớp: 07TH2D
Tin học
Phạm Gia Luật
Phạm Gia Luật
Ngày sinh: 01-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Ngày sinh: 29-07 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Dư Thanh Danh
Dư Thanh Danh
Ngày sinh: 25-02 (28)
Cửu Long
Lớp: 07TH1D
Tin học
Lê Thị Kim Tha
Lê Thị Kim Tha
Ngày sinh: 06-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 06TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Lê Văn Minh
Lê Văn Minh
Ngày sinh: 21-01 (29)
Thừa Thiên-Huế
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thị Bảo Quỳnh
Nguyễn Thị Bảo Quỳnh
Ngày sinh: 20-10 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Trần Đức Vỹ
Trần Đức Vỹ
Ngày sinh: 14-04 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Văn Long
Nguyễn Văn Long
Ngày sinh: 27-08 (29)
Bình Phước
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Cao Việt Dũng
Cao Việt Dũng
Ngày sinh: 29-04 (32)
Phú Yên
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thành Phương
Nguyễn Thành Phương
Ngày sinh: 04-03 (29)
Tiền Giang
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Long Phi
Lê Long Phi
Ngày sinh: 21-03 (29)
TPHCM
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Phương Duyn
Nguyễn Phương Duyn
Ngày sinh: 30-03 (29)
Phú Yên
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)