Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Nguyễn Bình Phương Lâm
Nguyễn Bình Phương Lâm
Ngày sinh: 07-12 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 11050301
Tin học
Nguyễn Hoa Nam
Nguyễn Hoa Nam
Ngày sinh: 10-11 (25)
Cà Mau
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 03-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100503LR
Tin học
Lê Tiến Đạt
Lê Tiến Đạt
Ngày sinh: 29-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100503LR
Tin học
Huỳnh Quốc Bảo
Huỳnh Quốc Bảo
Ngày sinh: 05-09 (25)
Bình Định
Lớp: 10050302
Tin học
Trương Nguyễn Hoàng Anh
Trương Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 25-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Trần Hoàng Hưng
Nguyễn Trần Hoàng Hưng
Ngày sinh: 27-09 (25)
Bình Định
Lớp: 10050302
Tin học
Phan Thị Thúy Hoa
Phan Thị Thúy Hoa
Ngày sinh: 28-07 (25)
Long An
Lớp: 10050302
Tin học
Vũ Hải Giang
Vũ Hải Giang
Ngày sinh: 09-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang
Ngày sinh: 06-07 (25)
Trà Vinh
Lớp: 10050302
Tin học
Phan Anh Nhân
Phan Anh Nhân
Ngày sinh: 05-08 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Thị úc My
Nguyễn Thị úc My
Ngày sinh: 16-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Duy Thiện
Nguyễn Duy Thiện
Ngày sinh: 23-04 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10050302
Tin học
Đoàn Thị Diên
Đoàn Thị Diên
Ngày sinh: 12-03 (25)
Nam Định
Lớp: 10050302
Tin học
Đặng Vũ Tùng
Đặng Vũ Tùng
Ngày sinh: 23-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Lê Nguyễn Hoàn Vũ
Lê Nguyễn Hoàn Vũ
Ngày sinh: 20-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Thái Hoàng Anh
Nguyễn Thái Hoàng Anh
Ngày sinh: 26-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Ngày sinh: 15-06 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10050301
Tin học
Đỗ Ngọc Anh Huy
Đỗ Ngọc Anh Huy
Ngày sinh: 19-03 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10050301
Tin học
Lương Ngọc Hòa
Lương Ngọc Hòa
Ngày sinh: 24-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Lê Hoàng Minh Tâm
Lê Hoàng Minh Tâm
Ngày sinh: 24-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thiên Phúc
Nguyễn Thiên Phúc
Ngày sinh: 20-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Trung Nhân
Ngày sinh: 09-02 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10050301
Tin học
Mai Văn Mạnh
Mai Văn Mạnh
Ngày sinh: 10-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Ngô Chí Vinh
Ngô Chí Vinh
Ngày sinh: 11-09 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10050301
Tin học
Tống Hải Duy
Tống Hải Duy
Ngày sinh: 16-12 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 10050301
Tin học
Tống Thị Thanh Trúc
Tống Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 08-08 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Công Thành
Lê Công Thành
Ngày sinh: 20-05 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Nguyễn Hoàng Phú
Trần Nguyễn Hoàng Phú
Ngày sinh: 09-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Yến Oanh
Lê Yến Oanh
Ngày sinh: 27-10 (26)
Bến Tre
Lớp: 09050302
Tin học
Châu Huỳnh Ngân
Châu Huỳnh Ngân
Ngày sinh: 26-09 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Đình Tuấn
Nguyễn Đình Tuấn
Ngày sinh: 31-03 (26)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Trung Hiến
Trần Trung Hiến
Ngày sinh: 03-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Hoàng Dũng
Nguyễn Hoàng Dũng
Ngày sinh: 14-08 (26)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Khưu Kim Ngọc
Nguyễn Khưu Kim Ngọc
Ngày sinh: 24-12 (26)
Cửu Long
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Phương Kiều
Nguyễn Phương Kiều
Ngày sinh: 07-02 (26)
Bình Định
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Minh Khoa
Lê Minh Khoa
Ngày sinh: 11-01 (26)
Bình Định
Lớp: 09050302
Tin học
Huỳnh Thị Cẩm Vâng
Huỳnh Thị Cẩm Vâng
Ngày sinh: 20-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Phạm Ngọc Tân
Phạm Ngọc Tân
Ngày sinh: 20-09 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09050302
Tin học
Đỗ Vinh Phúc
Đỗ Vinh Phúc
Ngày sinh: 26-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Mai Thái Quốc
Mai Thái Quốc
Ngày sinh: 15-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Ngọc Tuyết Hạnh
Trần Ngọc Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 23-02 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Đình Đức
Nguyễn Đình Đức
Ngày sinh: 15-10 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Thị Ngọc Hương
Trần Thị Ngọc Hương
Ngày sinh: 23-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Phạm Minh Hoàng
Phạm Minh Hoàng
Ngày sinh: 16-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Phạm Thế Hiển
Phạm Thế Hiển
Ngày sinh: 02-09 (26)
Sông Bé
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 24-05 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Thị Ngọc Thảo
Trần Thị Ngọc Thảo
Ngày sinh: 30-06 (26)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Trần Thuyết
Nguyễn Trần Thuyết
Ngày sinh: 04-03 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Quốc Tuân
Trần Quốc Tuân
Ngày sinh: 19-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Võ Thị Anh Đào
Võ Thị Anh Đào
Ngày sinh: 27-08 (26)
Long An
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Ngọc Quốc Dũng
Nguyễn Ngọc Quốc Dũng
Ngày sinh: 17-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Lê Văn Tình
Lê Văn Tình
Ngày sinh: 06-05 (28)
Nam Định
Lớp: 08THLR
Tin học
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Ngày sinh: 17-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 15-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08THLR
Tin học
Lâm Quốc Thuận An
Lâm Quốc Thuận An
Ngày sinh: 06-11 (28)
Trà Vinh
Lớp: 08THLR
Tin học
Trịnh Quốc Cường
Trịnh Quốc Cường
Ngày sinh: 19-04 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH2D
Tin học
Dương Công Đức
Dương Công Đức
Ngày sinh: 23-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Vũ Thanh Lai
Vũ Thanh Lai
Ngày sinh: 29-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Vũ Duy Khánh
Vũ Duy Khánh
Ngày sinh: 25-10 (27)
Hà Nội
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Anh Lộc
Nguyễn Anh Lộc
Ngày sinh: 28-10 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Thanh Sơn
Trần Thanh Sơn
Ngày sinh: 13-09 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Ngày sinh: 12-09 (27)
Lớp: 08TH2D
asddassddas
La Hồng Phát
La Hồng Phát
Ngày sinh: 06-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Chí Thuận
Phan Chí Thuận
Ngày sinh: 07-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Thị Phi Yến
Trần Thị Phi Yến
Ngày sinh: 20-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Thị Thúy Vy
Nguyễn Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 07-03 (28)
Lớp: 08TH2D
Ngô Hoàng Trúc
Ngô Hoàng Trúc
Ngày sinh: 26-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nình Văn Long
Nình Văn Long
Ngày sinh: 05-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Đỗ Lộc
Trần Đỗ Lộc
Ngày sinh: 28-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH1D
Tin học
Huỳnh Thanh Phong
Huỳnh Thanh Phong
Ngày sinh: 03-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Khánh Trung
Trần Khánh Trung
Ngày sinh: 13-07 (27)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Ngày sinh: 22-05 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thị Kim Sa
Nguyễn Thị Kim Sa
Ngày sinh: 29-01 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Quang Tùng
Nguyễn Quang Tùng
Ngày sinh: 22-01 (27)
Hải Phòng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hứa Vinh Thức
Hứa Vinh Thức
Ngày sinh: 15-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Nhật Thuần
Nguyễn Nhật Thuần
Ngày sinh: 22-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phạm Vũ Tuấn
Phạm Vũ Tuấn
Ngày sinh: 12-04 (27)
Hải Dương
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Văn Cảnh
Nguyễn Văn Cảnh
Ngày sinh: 27-01 (27)
Hà Nam
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hồ Minh Đức
Hồ Minh Đức
Ngày sinh: 08-11 (29)
Bình Thuận
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Tự Hiền
Trần Tự Hiền
Ngày sinh: 12-07 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Phan Diễm Xuân
Phan Diễm Xuân
Ngày sinh: 03-02 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Thanh Cường
Nguyễn Thanh Cường
Ngày sinh: 06-10 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Ngày sinh: 03-02 (28)
Bình Dương
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Việt Thắng
Nguyễn Việt Thắng
Ngày sinh: 30-09 (30)
Hà Nội
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phan Thị Anh Thư
Phan Thị Anh Thư
Ngày sinh: 20-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Minh Quỳnh
Lê Minh Quỳnh
Ngày sinh: 22-04 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Ninh Thanh Minh
Ninh Thanh Minh
Ngày sinh: 10-02 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07TH2D
Tin học
Phạm Đăng Hưng
Phạm Đăng Hưng
Ngày sinh: 04-07 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Dư Thanh Danh
Dư Thanh Danh
Ngày sinh: 25-02 (28)
Cửu Long
Lớp: 07TH1D
Tin học
Dương Kiếm Anh
Dương Kiếm Anh
Ngày sinh: 19-02 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Lê Thị Kim Tha
Lê Thị Kim Tha
Ngày sinh: 06-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 06TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Hoàng Thế Vinh
Nguyễn Hoàng Thế Vinh
Ngày sinh: 18-11 (29)
TPHCM
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trần Phan Quốc Nhất
Trần Phan Quốc Nhất
Ngày sinh: 06-02 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Chu Thế Lợi
Chu Thế Lợi
Ngày sinh: 01-09 (30)
Thanh Hoá
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
Ngày sinh: 25-04 (30)
BR-Vũng Tàu
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Tạ Mai Nhật Quang
Tạ Mai Nhật Quang
Ngày sinh: 22-10 (30)
TPHCM
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Trần Đức Vỹ
Trần Đức Vỹ
Ngày sinh: 14-04 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thành Phương
Nguyễn Thành Phương
Ngày sinh: 04-03 (29)
Tiền Giang
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Ngày sinh: 12-09 (27)
Lớp: 08TH2D
áldkjá dạld ál;dạ dlkạ dl;ákjd l;ákjd á;ldjká ;dlkjá; dlạk d;laksj dl;ákjd al;sjkd á;lkdj a;lsdkj ál;kjd ;ưljkda ;lcjzio xcj;akjdf; ălkcj ál;kjc a;slkcj ă;lcj al;scjk ăl;cj ăl;jkc al;kjs ;clkja ư;lcjka;l skcj; alsk jc