Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Thiều Nguyên Hưng
Thiều Nguyên Hưng
Ngày sinh: 18-10 (22)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 13050301
Khoa học máy tính
Nguyễn Phúc Châu
Nguyễn Phúc Châu
Ngày sinh: 06-10 (22)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 13050303
Khoa học máy tính
Nguyễn Huỳnh Gia Đại
Nguyễn Huỳnh Gia Đại
Ngày sinh: 08-08 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11050301
Khoa học máy tính
Lư Tú Châu
Lư Tú Châu
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tp.HCM
Lớp: 07TH1D
Nguyễn Tô Hoàn Phúc
Nguyễn Tô Hoàn Phúc
Ngày sinh: 21-05 (28)
Lớp: 07TH2D
NULL
Quản Lý Dự Án (project Manager): Công ty TNHH CSCOM
Nguyễn ái Nhân
Nguyễn ái Nhân
Ngày sinh: 15-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100503LR
Tin học
Lê Trung Thiên Trinh
Lê Trung Thiên Trinh
Ngày sinh: 04-10 (25)
Trà Vinh
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 03-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100503LR
Tin học
Lê Tiến Đạt
Lê Tiến Đạt
Ngày sinh: 29-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Hòa An
Nguyễn Hòa An
Ngày sinh: 05-03 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 100503LR
Tin học
Cao Thị Lan
Cao Thị Lan
Ngày sinh: 19-11 (25)
Bình Định
Lớp: 10050302
Tin học
Vũ Hải Giang
Vũ Hải Giang
Ngày sinh: 09-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Phan Anh Nhân
Phan Anh Nhân
Ngày sinh: 05-08 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10050302
Tin học
Trần Lê Anh Huy
Trần Lê Anh Huy
Ngày sinh: 18-09 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10050302
Tin học
Bùi Thanh Xuân
Bùi Thanh Xuân
Ngày sinh: 16-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Đặng Vũ Tùng
Đặng Vũ Tùng
Ngày sinh: 23-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Lê Nguyễn Hoàn Vũ
Lê Nguyễn Hoàn Vũ
Ngày sinh: 20-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10050302
Tin học
Quảng Trí Trung
Quảng Trí Trung
Ngày sinh: 04-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Hữu Luân
Nguyễn Hữu Luân
Ngày sinh: 10-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Ngày sinh: 15-06 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10050301
Tin học
Đỗ Ngọc Anh Huy
Đỗ Ngọc Anh Huy
Ngày sinh: 19-03 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10050301
Tin học
Lương Ngọc Hòa
Lương Ngọc Hòa
Ngày sinh: 24-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Vũ Văn Hiền
Vũ Văn Hiền
Ngày sinh: 19-12 (25)
Tây Ninh
Lớp: 10050301
Tin học
Lê Hoàng Minh Tâm
Lê Hoàng Minh Tâm
Ngày sinh: 24-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thiên Phúc
Nguyễn Thiên Phúc
Ngày sinh: 20-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Mai Văn Mạnh
Mai Văn Mạnh
Ngày sinh: 10-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
Ngày sinh: 16-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 04-07 (25)
Thái Bình
Lớp: 10050301
Tin học
Trần Trung An
Trần Trung An
Ngày sinh: 18-09 (25)
Bình Phước
Lớp: 10050301
Tin học
Võ Minh Thy
Võ Minh Thy
Ngày sinh: 11-12 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Công Thành
Lê Công Thành
Ngày sinh: 20-05 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Hồ Sỉ Nguyên
Hồ Sỉ Nguyên
Ngày sinh: 21-07 (26)
Long An
Lớp: 09050302
Tin học
Huỳnh Thị Cẩm Vâng
Huỳnh Thị Cẩm Vâng
Ngày sinh: 20-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Mai Thái Quốc
Mai Thái Quốc
Ngày sinh: 15-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Nhựt Chánh Đức
Nguyễn Nhựt Chánh Đức
Ngày sinh: 26-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050302
Tin học
Châu Huy An
Châu Huy An
Ngày sinh: 07-11 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Nguyễn Ngọc Kim Liên
Ngày sinh: 16-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Phạm Minh Hoàng
Phạm Minh Hoàng
Ngày sinh: 16-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Lưu Hiền Hàng
Lưu Hiền Hàng
Ngày sinh: 25-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Trần Thuyết
Nguyễn Trần Thuyết
Ngày sinh: 04-03 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 09050301
Tin học
Mông Văn Thành
Mông Văn Thành
Ngày sinh: 25-10 (26)
Cao Bằng
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 22-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Đặng Quang Vinh
Đặng Quang Vinh
Ngày sinh: 15-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Tăng Quốc Văn
Tăng Quốc Văn
Ngày sinh: 13-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Quốc Tuân
Trần Quốc Tuân
Ngày sinh: 19-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Tấn Triển
Nguyễn Tấn Triển
Ngày sinh: 08-10 (26)
Phú Yên
Lớp: 09050301
Tin học
Ngô Quang Đạo
Ngô Quang Đạo
Ngày sinh: 18-03 (26)
Nam Định
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Hữu Cẩn
Nguyễn Hữu Cẩn
Ngày sinh: 01-03 (26)
Long An
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Hữu Bình
Nguyễn Hữu Bình
Ngày sinh: 04-06 (27)
Lớp: 08TH2D
Lê Thị Bé
Lê Thị Bé
Ngày sinh: 25-05 (27)
Bình Định
Lớp: 08TH2D
Tin học
Lâm Quốc Thuận An
Lâm Quốc Thuận An
Ngày sinh: 06-11 (28)
Trà Vinh
Lớp: 08THLR
Tin học
Phạm Văn Đức
Phạm Văn Đức
Ngày sinh: 17-07 (27)
Hà Nội
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Văn Đức
Phan Văn Đức
Ngày sinh: 17-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trương Phan Tấn Hiển
Trương Phan Tấn Hiển
Ngày sinh: 30-11 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08TH2D
Tin học
Vũ Thanh Lai
Vũ Thanh Lai
Ngày sinh: 29-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Vũ Duy Khánh
Vũ Duy Khánh
Ngày sinh: 25-10 (27)
Hà Nội
Lớp: 08TH2D
Tin học
Thái Mạnh Huy
Thái Mạnh Huy
Ngày sinh: 19-04 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH2D
Tin học
Lưu Nguyễn Hoàng Quân
Lưu Nguyễn Hoàng Quân
Ngày sinh: 06-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Trọng Thế
Phan Trọng Thế
Ngày sinh: 05-10 (27)
Nghệ An
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Chí Thuận
Phan Chí Thuận
Ngày sinh: 07-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Hồ Phan Nhân Trí
Hồ Phan Nhân Trí
Ngày sinh: 22-03 (27)
Bình Định
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Thị Phi Yến
Trần Thị Phi Yến
Ngày sinh: 20-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH2D
Tin học
Đinh Văn Tuấn
Đinh Văn Tuấn
Ngày sinh: 11-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nình Văn Long
Nình Văn Long
Ngày sinh: 05-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Quang Cảnh
Nguyễn Quang Cảnh
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trương Quốc Cường
Trương Quốc Cường
Ngày sinh: 10-09 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Đỗ Lộc
Trần Đỗ Lộc
Ngày sinh: 28-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lê Bảo Triết
Lê Bảo Triết
Ngày sinh: 24-01 (29)
Bến Tre
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phan Văn Thắng
Phan Văn Thắng
Ngày sinh: 20-02 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Ngày sinh: 22-05 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Hồ Phước Thành
Nguyễn Hồ Phước Thành
Ngày sinh: 17-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lâm Minh Khánh Hùng
Lâm Minh Khánh Hùng
Ngày sinh: 01-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Ngô Anh Tú
Ngô Anh Tú
Ngày sinh: 08-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phạm Vũ Tuấn
Phạm Vũ Tuấn
Ngày sinh: 12-04 (27)
Hải Dương
Lớp: 08TH1D
Tin học
Võ Chí Công
Võ Chí Công
Ngày sinh: 21-02 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hà Kim Châu
Hà Kim Châu
Ngày sinh: 07-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thanh Cường
Nguyễn Thanh Cường
Ngày sinh: 06-10 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Hoàng Thịnh
Nguyễn Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 21-10 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phạm Ngọc Tước
Phạm Ngọc Tước
Ngày sinh: 22-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Ngày sinh: 03-02 (28)
Bình Dương
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Hồ Ngọc Thạch
Hồ Ngọc Thạch
Ngày sinh: 21-04 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Việt Thắng
Nguyễn Việt Thắng
Ngày sinh: 30-09 (30)
Hà Nội
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Huỳnh Thị Phương Trâm
Huỳnh Thị Phương Trâm
Ngày sinh: 23-02 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phạm Ngọc Thái
Phạm Ngọc Thái
Ngày sinh: 25-07 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Hoàng Nghĩa
Lê Hoàng Nghĩa
Ngày sinh: 10-01 (28)
TP.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Cao Minh Tân
Cao Minh Tân
Ngày sinh: 02-11 (29)
Cà Mau
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Chiêu Minh Tâm
Chiêu Minh Tâm
Ngày sinh: 10-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Thành Danh
Nguyễn Thành Danh
Ngày sinh: 24-12 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Ngày sinh: 18-05 (28)
TP.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Ngày sinh: 29-07 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Trần Minh Tùng
Trần Minh Tùng
Ngày sinh: 11-10 (28)
TP.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Nguyễn Phạm Quang Việt
Nguyễn Phạm Quang Việt
Ngày sinh: 26-05 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH1D
Tin học
Dư Thanh Danh
Dư Thanh Danh
Ngày sinh: 25-02 (28)
Cửu Long
Lớp: 07TH1D
Tin học
Dương Kiếm Anh
Dương Kiếm Anh
Ngày sinh: 19-02 (28)
Tp.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Lê Văn Minh
Lê Văn Minh
Ngày sinh: 21-01 (29)
Thừa Thiên-Huế
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Chu Thế Lợi
Chu Thế Lợi
Ngày sinh: 01-09 (30)
Thanh Hoá
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trần Đức Vỹ
Trần Đức Vỹ
Ngày sinh: 14-04 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Võ Thành Trí
Võ Thành Trí
Ngày sinh: 29-02 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Long Phi
Lê Long Phi
Ngày sinh: 21-03 (29)
TPHCM
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Phương Duyn
Nguyễn Phương Duyn
Ngày sinh: 30-03 (29)
Phú Yên
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)