Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Đào Thị Hồng Duyên
Đào Thị Hồng Duyên
Ngày sinh: 09-08 (23)
Thái Bình
Lớp: 13050301
Khoa học máy tính
Nguyễn Phúc Châu
Nguyễn Phúc Châu
Ngày sinh: 06-10 (23)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 13050303
Khoa học máy tính
Nguyễn Hà Tân
Nguyễn Hà Tân
Ngày sinh: 24-08 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12050302
Khoa học máy tính
Nguyễn Huỳnh Gia Đại
Nguyễn Huỳnh Gia Đại
Ngày sinh: 08-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11050301
Khoa học máy tính
Cao Minh Tân
Cao Minh Tân
Ngày sinh: 05-05 (26)
Long An
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Hòa An
Nguyễn Hòa An
Ngày sinh: 05-03 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt
Ngày sinh: 15-04 (26)
Long An
Lớp: 10050302
Tin học
Tạ Hữu Bang
Tạ Hữu Bang
Ngày sinh: 09-11 (26)
Thái Bình
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang
Ngày sinh: 06-07 (26)
Trà Vinh
Lớp: 10050302
Tin học
Lê Trọng Nghĩa
Lê Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 19-02 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Thị úc My
Nguyễn Thị úc My
Ngày sinh: 16-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Phước Tân
Nguyễn Phước Tân
Ngày sinh: 21-09 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10050302
Tin học
Đặng Vũ Tùng
Đặng Vũ Tùng
Ngày sinh: 23-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 26-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10050302
Tin học
Vũ Văn Hiền
Vũ Văn Hiền
Ngày sinh: 19-12 (26)
Tây Ninh
Lớp: 10050301
Tin học
Lê Hoàng Minh Tâm
Lê Hoàng Minh Tâm
Ngày sinh: 24-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Mai Văn Mạnh
Mai Văn Mạnh
Ngày sinh: 10-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Lê Đình Minh Khôi
Lê Đình Minh Khôi
Ngày sinh: 09-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Vương Quốc Vũ
Vương Quốc Vũ
Ngày sinh: 26-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thị Bích Vân
Nguyễn Thị Bích Vân
Ngày sinh: 01-07 (26)
Long An
Lớp: 10050301
Tin học
Phù Gia Thành
Phù Gia Thành
Ngày sinh: 18-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Võ Minh Hậu
Võ Minh Hậu
Ngày sinh: 05-04 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10050301
Tin học
Lê Công Thành
Lê Công Thành
Ngày sinh: 20-05 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Duy Thanh
Nguyễn Duy Thanh
Ngày sinh: 17-12 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Đào Trọng Nghĩa
Đào Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 16-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Châu Huỳnh Ngân
Châu Huỳnh Ngân
Ngày sinh: 26-09 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Đình Tuấn
Nguyễn Đình Tuấn
Ngày sinh: 31-03 (27)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Huy Trọng
Nguyễn Huy Trọng
Ngày sinh: 06-04 (27)
Hà Tây
Lớp: 09050302
Tin học
Đặng Tuấn Anh Khoa
Đặng Tuấn Anh Khoa
Ngày sinh: 28-05 (27)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Hoàng Dũng
Nguyễn Hoàng Dũng
Ngày sinh: 14-08 (27)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Quan Tùng
Trần Quan Tùng
Ngày sinh: 12-11 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Chung Tuấn Thanh
Chung Tuấn Thanh
Ngày sinh: 03-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Ngọc Tuyết Hạnh
Trần Ngọc Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 23-02 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Đình Đức
Nguyễn Đình Đức
Ngày sinh: 15-10 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Thị Ngọc Hương
Trần Thị Ngọc Hương
Ngày sinh: 23-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Thái Thị Hiệp
Thái Thị Hiệp
Ngày sinh: 09-04 (28)
Bình Định
Lớp: 09050301
Tin học
Lưu Hiền Hàng
Lưu Hiền Hàng
Ngày sinh: 25-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Quách Chấn Phong
Quách Chấn Phong
Ngày sinh: 28-10 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 24-05 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Lâm Bá Thuận
Lâm Bá Thuận
Ngày sinh: 07-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Hữu Thứ
Nguyễn Hữu Thứ
Ngày sinh: 02-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09050301
Tin học
Mông Văn Thành
Mông Văn Thành
Ngày sinh: 25-10 (27)
Cao Bằng
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Quốc Tuân
Trần Quốc Tuân
Ngày sinh: 19-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Lê Thị Bé
Lê Thị Bé
Ngày sinh: 25-05 (28)
Bình Định
Lớp: 08TH2D
Tin học
Bùi Nhân Hậu
Bùi Nhân Hậu
Ngày sinh: 04-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Văn Thảo
Trần Văn Thảo
Ngày sinh: 03-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Ngày sinh: 17-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Đức Thiện
Nguyễn Đức Thiện
Ngày sinh: 14-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08THLR
Tin học
Trịnh Quốc Cường
Trịnh Quốc Cường
Ngày sinh: 19-04 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trương Tấn Hoàng
Trương Tấn Hoàng
Ngày sinh: 26-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Vũ Duy Khánh
Vũ Duy Khánh
Ngày sinh: 25-10 (28)
Hà Nội
Lớp: 08TH2D
Tin học
Thái Mạnh Huy
Thái Mạnh Huy
Ngày sinh: 19-04 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Anh Lộc
Nguyễn Anh Lộc
Ngày sinh: 28-10 (28)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Thanh Sơn
Trần Thanh Sơn
Ngày sinh: 13-09 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Phạm Quang Thịnh
Trần Phạm Quang Thịnh
Ngày sinh: 11-01 (28)
Long An
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phan Trọng Thế
Phan Trọng Thế
Ngày sinh: 05-10 (28)
Nghệ An
Lớp: 08TH2D
Tin học
La Hồng Phát
La Hồng Phát
Ngày sinh: 06-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phùng Quốc Triệu Triệu
Phùng Quốc Triệu Triệu
Ngày sinh: 07-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Hồ Phan Nhân Trí
Hồ Phan Nhân Trí
Ngày sinh: 22-03 (28)
Bình Định
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Văn Việt
Nguyễn Văn Việt
Ngày sinh: 10-12 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08TH2D
Tin học
Hồ Thị Cẩm Loan
Hồ Thị Cẩm Loan
Ngày sinh: 15-05 (29)
Bến Tre
Lớp: 08TH1D
Tin học
Đặng Duy Hải
Đặng Duy Hải
Ngày sinh: 20-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Phạm Phú Cảnh
Phạm Phú Cảnh
Ngày sinh: 22-06 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Quang Đức
Nguyễn Quang Đức
Ngày sinh: 13-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trương Quốc Cường
Trương Quốc Cường
Ngày sinh: 10-09 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 11-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Đỗ Lộc
Trần Đỗ Lộc
Ngày sinh: 28-11 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lê Văn Hoàng
Lê Văn Hoàng
Ngày sinh: 05-06 (28)
Nam Định
Lớp: 08TH1D
Tin học
Huỳnh Thanh Phong
Huỳnh Thanh Phong
Ngày sinh: 03-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Ngày sinh: 22-05 (28)
Vĩnh Long
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thiên Thanh Phúc
Nguyễn Thiên Thanh Phúc
Ngày sinh: 26-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lâm Minh Khánh Hùng
Lâm Minh Khánh Hùng
Ngày sinh: 01-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phạm Tuấn Vinh
Phạm Tuấn Vinh
Ngày sinh: 13-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Quang Tùng
Nguyễn Quang Tùng
Ngày sinh: 22-01 (28)
Hải Phòng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Nhật Thuần
Nguyễn Nhật Thuần
Ngày sinh: 22-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hà Kim Châu
Hà Kim Châu
Ngày sinh: 07-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Văn Cảnh
Nguyễn Văn Cảnh
Ngày sinh: 27-01 (28)
Hà Nam
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lê Khương Duy
Lê Khương Duy
Ngày sinh: 18-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trương Công Tú
Trương Công Tú
Ngày sinh: 17-10 (30)
Đà Nẵng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Thị Thảo Linh
Nguyễn Thị Thảo Linh
Ngày sinh: 16-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Phan Diễm Xuân
Phan Diễm Xuân
Ngày sinh: 03-02 (29)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Hoàng Thịnh
Nguyễn Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 21-10 (29)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Hoàng Thiện
Nguyễn Hoàng Thiện
Ngày sinh: 07-05 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Ngày sinh: 03-02 (29)
Bình Dương
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Việt Thắng
Nguyễn Việt Thắng
Ngày sinh: 30-09 (31)
Hà Nội
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Phạm Quang Vũ
Phạm Quang Vũ
Ngày sinh: 19-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Võ Thiện Trí
Võ Thiện Trí
Ngày sinh: 24-06 (30)
Tp.HCM
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Huỳnh Thị Phương Trâm
Huỳnh Thị Phương Trâm
Ngày sinh: 23-02 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Thị Hiếu Thảo
Lê Thị Hiếu Thảo
Ngày sinh: 06-01 (29)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Đặng Cao Nguyên
Đặng Cao Nguyên
Ngày sinh: 26-11 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 07TH2D
Tin học
Võ Thanh Phong
Võ Thanh Phong
Ngày sinh: 22-04 (29)
TP.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Hoàng Xuân Thái
Nguyễn Hoàng Xuân Thái
Ngày sinh: 03-01 (30)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Trần Minh Tùng
Trần Minh Tùng
Ngày sinh: 11-10 (29)
TP.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Phạm Đăng Hưng
Phạm Đăng Hưng
Ngày sinh: 04-07 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07TH1D
Tin học
Nguyễn Phạm Quang Việt
Nguyễn Phạm Quang Việt
Ngày sinh: 26-05 (29)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH1D
Tin học
Trần Anh Quân
Trần Anh Quân
Ngày sinh: 16-08 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Võ Thành Trí
Võ Thành Trí
Ngày sinh: 29-02 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Văn Long
Nguyễn Văn Long
Ngày sinh: 27-08 (30)
Bình Phước
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Phương Duyn
Nguyễn Phương Duyn
Ngày sinh: 30-03 (30)
Phú Yên
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Ngày sinh: 12-09 (28)
Lớp: 08TH2D