Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy)
Nguyễn Hoa Nam
Nguyễn Hoa Nam
Ngày sinh: 10-11 (25)
Cà Mau
Lớp: 100503LR
Tin học
Phạm Thành Luân
Phạm Thành Luân
Ngày sinh: 17-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100503LR
Tin học
Lê Tiến Đạt
Lê Tiến Đạt
Ngày sinh: 29-02 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 100503LR
Tin học
Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt
Ngày sinh: 15-04 (25)
Long An
Lớp: 10050302
Tin học
Trương Nguyễn Hoàng Anh
Trương Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 25-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050302
Tin học
Phạm Hoàng Minh
Phạm Hoàng Minh
Ngày sinh: 03-10 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10050302
Tin học
Cao Thị Lan
Cao Thị Lan
Ngày sinh: 19-11 (25)
Bình Định
Lớp: 10050302
Tin học
Phan Thị Thúy Hoa
Phan Thị Thúy Hoa
Ngày sinh: 28-07 (25)
Long An
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Phước Tân
Nguyễn Phước Tân
Ngày sinh: 21-09 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10050302
Tin học
Trần Lê Anh Huy
Trần Lê Anh Huy
Ngày sinh: 18-09 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10050302
Tin học
Đoàn Thị Diên
Đoàn Thị Diên
Ngày sinh: 12-03 (25)
Nam Định
Lớp: 10050302
Tin học
Lê Nguyễn Hoàn Vũ
Lê Nguyễn Hoàn Vũ
Ngày sinh: 20-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10050302
Tin học
Nguyễn Hữu Luân
Nguyễn Hữu Luân
Ngày sinh: 10-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Võ Thành Long
Võ Thành Long
Ngày sinh: 22-02 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Lương Ngọc Hòa
Lương Ngọc Hòa
Ngày sinh: 24-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Vũ Văn Hiền
Vũ Văn Hiền
Ngày sinh: 19-12 (25)
Tây Ninh
Lớp: 10050301
Tin học
Lê Hoàng Minh Tâm
Lê Hoàng Minh Tâm
Ngày sinh: 24-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Cao Vinh Quang
Cao Vinh Quang
Ngày sinh: 03-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thiên Phúc
Nguyễn Thiên Phúc
Ngày sinh: 20-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Trung Nhân
Ngày sinh: 09-02 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 10050301
Tin học
Mai Văn Mạnh
Mai Văn Mạnh
Ngày sinh: 10-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10050301
Tin học
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
Ngày sinh: 16-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10050301
Tin học
Âu Mậu Dương
Âu Mậu Dương
Ngày sinh: 01-05 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 10050301
Tin học
Tống Hải Duy
Tống Hải Duy
Ngày sinh: 16-12 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 10050301
Tin học
Phạm Thị Thu Trang
Phạm Thị Thu Trang
Ngày sinh: 16-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Lê Công Thành
Lê Công Thành
Ngày sinh: 20-05 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Duy Thanh
Nguyễn Duy Thanh
Ngày sinh: 17-12 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Mai Vũ Tuyên
Mai Vũ Tuyên
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 09050302
Tin học
Đặng Tuấn Anh Khoa
Đặng Tuấn Anh Khoa
Ngày sinh: 28-05 (26)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Trịnh Thị Mỹ Hồng
Trịnh Thị Mỹ Hồng
Ngày sinh: 12-03 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 09050302
Tin học
Trần Trung Hiến
Trần Trung Hiến
Ngày sinh: 03-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Hoàng Dũng
Nguyễn Hoàng Dũng
Ngày sinh: 14-08 (26)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Ngô Văn Nguyên
Ngô Văn Nguyên
Ngày sinh: 08-02 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 09050302
Tin học
Hồ Sỉ Nguyên
Hồ Sỉ Nguyên
Ngày sinh: 21-07 (26)
Long An
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Khưu Kim Ngọc
Nguyễn Khưu Kim Ngọc
Ngày sinh: 24-12 (26)
Cửu Long
Lớp: 09050302
Tin học
Cao Thị Thanh Mai
Cao Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 08-11 (26)
Hải Hưng
Lớp: 09050302
Tin học
Nguyễn Phương Kiều
Nguyễn Phương Kiều
Ngày sinh: 07-02 (26)
Bình Định
Lớp: 09050302
Tin học
Phạm Ngọc Tân
Phạm Ngọc Tân
Ngày sinh: 20-09 (26)
Quảng Bình
Lớp: 09050302
Tin học
Lưu Duy Hải
Lưu Duy Hải
Ngày sinh: 13-11 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Thái Thị Kim Cúc
Thái Thị Kim Cúc
Ngày sinh: 24-12 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Châu Huy An
Châu Huy An
Ngày sinh: 07-11 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09050302
Tin học
Phạm Thế Hiển
Phạm Thế Hiển
Ngày sinh: 02-09 (26)
Sông Bé
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 24-05 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09050301
Tin học
Trần Thị Ngọc Thảo
Trần Thị Ngọc Thảo
Ngày sinh: 30-06 (26)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Thị Trúc Linh
Nguyễn Thị Trúc Linh
Ngày sinh: 04-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Hữu Thứ
Nguyễn Hữu Thứ
Ngày sinh: 02-06 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Ngọc Quốc Dũng
Nguyễn Ngọc Quốc Dũng
Ngày sinh: 17-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09050301
Tin học
Nguyễn Định Hoàng Vũ
Nguyễn Định Hoàng Vũ
Ngày sinh: 29-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Lê Văn Tình
Lê Văn Tình
Ngày sinh: 06-05 (28)
Nam Định
Lớp: 08THLR
Tin học
Trần Văn Thảo
Trần Văn Thảo
Ngày sinh: 03-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
Ngày sinh: 17-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Lâm Quốc Thuận An
Lâm Quốc Thuận An
Ngày sinh: 06-11 (28)
Trà Vinh
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Trần Khắc Thương
Nguyễn Trần Khắc Thương
Ngày sinh: 11-05 (27)
Long An
Lớp: 08THLR
Tin học
Nguyễn Quỳnh Như
Nguyễn Quỳnh Như
Ngày sinh: 02-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08THLR
Tin học
Trịnh Quốc Cường
Trịnh Quốc Cường
Ngày sinh: 19-04 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trương Phan Tấn Hiển
Trương Phan Tấn Hiển
Ngày sinh: 30-11 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Trung Nghĩa
Nguyễn Trung Nghĩa
Ngày sinh: 02-02 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Anh Lộc
Nguyễn Anh Lộc
Ngày sinh: 28-10 (27)
Sông Bé
Lớp: 08TH2D
Tin học
Trần Thanh Sơn
Trần Thanh Sơn
Ngày sinh: 13-09 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08TH2D
Tin học
La Hồng Phát
La Hồng Phát
Ngày sinh: 06-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Hồ Phan Nhân Trí
Hồ Phan Nhân Trí
Ngày sinh: 22-03 (27)
Bình Định
Lớp: 08TH2D
Tin học
Đinh Văn Tuấn
Đinh Văn Tuấn
Ngày sinh: 11-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TH2D
Tin học
Ngô Hoàng Trúc
Ngô Hoàng Trúc
Ngày sinh: 26-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 08TH2D
Tin học
Lý Minh Hùng
Lý Minh Hùng
Ngày sinh: 21-05 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 08TH2D
Tin học
Đặng Duy Hải
Đặng Duy Hải
Ngày sinh: 20-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Nguyễn Hữu Nhân
Nguyễn Hữu Nhân
Ngày sinh: 29-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH2D
Tin học
Bùi Trung Dũng
Bùi Trung Dũng
Ngày sinh: 08-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Minh Duy
Nguyễn Minh Duy
Ngày sinh: 18-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phan Văn Thắng
Phan Văn Thắng
Ngày sinh: 20-02 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Nguyễn Kim Hồng Thắm
Ngày sinh: 22-05 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 08TH1D
Tin học
Phạm Tuấn Vinh
Phạm Tuấn Vinh
Ngày sinh: 13-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Ngô Thị Thanh Thủy
Ngô Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 05-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Nguyễn Nhật Thuần
Nguyễn Nhật Thuần
Ngày sinh: 22-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Lê Khương Duy
Lê Khương Duy
Ngày sinh: 18-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1D
Tin học
Hồ Minh Đức
Hồ Minh Đức
Ngày sinh: 08-11 (29)
Bình Thuận
Lớp: 08TH1D
Tin học
Trần Tự Hiền
Trần Tự Hiền
Ngày sinh: 12-07 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Phạm Thanh Thủy
Phạm Thanh Thủy
Ngày sinh: 28-09 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Nguyễn Thanh Cường
Nguyễn Thanh Cường
Ngày sinh: 06-10 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TN1D
Toán tin ứng dụng (2008)
Phạm Ngọc Tước
Phạm Ngọc Tước
Ngày sinh: 22-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Hồ Ngọc Thạch
Hồ Ngọc Thạch
Ngày sinh: 21-04 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trần Quốc Toản
Trần Quốc Toản
Ngày sinh: 09-01 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Hà Chí Tài
Hà Chí Tài
Ngày sinh: 08-10 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Cao Minh Tân
Cao Minh Tân
Ngày sinh: 02-11 (29)
Cà Mau
Lớp: 07TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Trần Quang Nguyện
Trần Quang Nguyện
Ngày sinh: 14-10 (30)
Thái Bình
Lớp: 07TH2D
Tin học
Chiêu Minh Tâm
Chiêu Minh Tâm
Ngày sinh: 10-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Thành Danh
Nguyễn Thành Danh
Ngày sinh: 24-12 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Trương Văn Nam
Trương Văn Nam
Ngày sinh: 14-05 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 07TH2D
Tin học
Võ Thanh Phong
Võ Thanh Phong
Ngày sinh: 22-04 (28)
TP.HCM
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 01-01 (28)
An Giang
Lớp: 07TH2D
Tin học
Ninh Thanh Minh
Ninh Thanh Minh
Ngày sinh: 10-02 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07TH2D
Tin học
Nguyễn Phạm Quang Việt
Nguyễn Phạm Quang Việt
Ngày sinh: 26-05 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TH1D
Tin học
Đặng Huy Dũng
Đặng Huy Dũng
Ngày sinh: 10-01 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 07TH1D
Tin học
Lê Văn Minh
Lê Văn Minh
Ngày sinh: 21-01 (29)
Thừa Thiên-Huế
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Chu Thế Lợi
Chu Thế Lợi
Ngày sinh: 01-09 (30)
Thanh Hoá
Lớp: 06TH3D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thị Bảo Quỳnh
Nguyễn Thị Bảo Quỳnh
Ngày sinh: 20-10 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Tạ Mai Nhật Quang
Tạ Mai Nhật Quang
Ngày sinh: 22-10 (30)
TPHCM
Lớp: 06TH2D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thanh Nam
Nguyễn Thanh Nam
Ngày sinh: 29-08 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Cao Việt Dũng
Cao Việt Dũng
Ngày sinh: 29-04 (32)
Phú Yên
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Thành Phương
Nguyễn Thành Phương
Ngày sinh: 04-03 (29)
Tiền Giang
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Phương Duyn
Nguyễn Phương Duyn
Ngày sinh: 30-03 (29)
Phú Yên
Lớp: 06TH1D
Công nghệ thông tin (2008)