Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 17-10 (26)
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long
Thân Đại Phát
Thân Đại Phát
Ngày sinh: 06-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12040309
Điều khiển tự động
Võ Trọng Nghĩa
Võ Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 03-12 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Lê Đức Minh
Lê Đức Minh
Ngày sinh: 23-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Huỳnh Minh Khang
Huỳnh Minh Khang
Ngày sinh: 02-06 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thanh Tráng
Nguyễn Thanh Tráng
Ngày sinh: 11-08 (26)
Phú Yên
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Đặng Việt Anh
Đặng Việt Anh
Ngày sinh: 03-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phạm Minh Thiện
Phạm Minh Thiện
Ngày sinh: 26-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Huỳnh Hữu Lợi
Huỳnh Hữu Lợi
Ngày sinh: 03-05 (25)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang
Ngày sinh: 24-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 25-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 07-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thịnh Phước
Nguyễn Thịnh Phước
Ngày sinh: 07-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Nguyễn Anh Khanh
Phan Nguyễn Anh Khanh
Ngày sinh: 03-12 (25)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trịnh Văn Trung
Trịnh Văn Trung
Ngày sinh: 20-12 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trương Văn Thân
Trương Văn Thân
Ngày sinh: 25-06 (25)
Bình Định
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Khứu Thị Lệ Hằng
Khứu Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 16-04 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Diệp Duy Tùng
Diệp Duy Tùng
Ngày sinh: 06-03 (25)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Anh Tuấn
Huỳnh Anh Tuấn
Ngày sinh: 19-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Trương Anh Tài
Trương Anh Tài
Ngày sinh: 25-10 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Lê Tấn Phong
Lê Tấn Phong
Ngày sinh: 20-09 (25)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Bùi Thanh Duy
Bùi Thanh Duy
Ngày sinh: 02-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Kiều Ngọc Thắng
Nguyễn Kiều Ngọc Thắng
Ngày sinh: 03-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Phan Thái Hòa
Phan Thái Hòa
Ngày sinh: 01-10 (26)
Bình Định
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Phùng Hữu Thắng
Phùng Hữu Thắng
Ngày sinh: 23-09 (26)
Ninh Bình
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Bạch Thanh Trường
Bạch Thanh Trường
Ngày sinh: 03-09 (26)
Bình Định
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Trương Trần Thúy Nga
Trương Trần Thúy Nga
Ngày sinh: 29-03 (26)
Bình Định
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Vũ Văn Đức
Vũ Văn Đức
Ngày sinh: 18-12 (27)
Nam Hà
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Khoa Ngọc Bảo
Nguyễn Khoa Ngọc Bảo
Ngày sinh: 10-06 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Đình Văn
Lê Đình Văn
Ngày sinh: 06-04 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Khắc Điệp
Nguyễn Khắc Điệp
Ngày sinh: 06-12 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Phạm Vũ Duy Tùng
Phạm Vũ Duy Tùng
Ngày sinh: 02-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Anh Tú
Lê Anh Tú
Ngày sinh: 22-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Hạnh Tú
Nguyễn Hạnh Tú
Ngày sinh: 06-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Văn Vinh
Đinh Văn Vinh
Ngày sinh: 21-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 18-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phạm Văn Hòa
Phạm Văn Hòa
Ngày sinh: 06-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trương Thái Di
Trương Thái Di
Ngày sinh: 21-01 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Thế Đức Anh
Nguyễn Thế Đức Anh
Ngày sinh: 07-04 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Lê Minh Lợi
Lê Minh Lợi
Ngày sinh: 05-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Hưởng
Nguyễn Văn Hưởng
Ngày sinh: 05-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Thị Mỹ Anh
Trần Thị Mỹ Anh
Ngày sinh: 25-10 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Dương Minh Quân
Dương Minh Quân
Ngày sinh: 15-11 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Hải Đăng
Phạm Hải Đăng
Ngày sinh: 16-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hồ Văn Tín
Hồ Văn Tín
Ngày sinh: 15-10 (32)
Bến Tre
Lớp: 08DD2N
Điện - Điện Tử (2008)
Hoàng Cao Phi
Hoàng Cao Phi
Ngày sinh: 06-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Viết Dũng
Phạm Viết Dũng
Ngày sinh: 25-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Kiều Anh Dũng
Kiều Anh Dũng
Ngày sinh: 07-07 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Thanh Duy
Lê Thanh Duy
Ngày sinh: 22-08 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Chiến
Nguyễn Hữu Chiến
Ngày sinh: 05-10 (27)
Hưng Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 31-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Hải
Nguyễn Thị Hải
Ngày sinh: 18-01 (27)
Hà Nội
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Huy Lực
Nguyễn Huy Lực
Ngày sinh: 16-05 (27)
Nghệ An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Minh Hùng
Nguyễn Minh Hùng
Ngày sinh: 12-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoài Thanh
Lê Hoài Thanh
Ngày sinh: 21-04 (27)
Bình Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phan Vĩnh Phúc
Phan Vĩnh Phúc
Ngày sinh: 03-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Trọng
Nguyễn Văn Trọng
Ngày sinh: 24-07 (27)
Thái Bình
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Võ Công Toàn
Võ Công Toàn
Ngày sinh: 23-12 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày sinh: 17-12 (27)
Bắc Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Đoàn Ngọc Tuấn
Đoàn Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 12-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Tuấn
Lê Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 02-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tiến
Nguyễn Trọng Tiến
Ngày sinh: 16-12 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Bùi Phú Tân
Bùi Phú Tân
Ngày sinh: 28-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Minh Thư
Lương Minh Thư
Ngày sinh: 25-03 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Nam Mỹ
Hoàng Nam Mỹ
Ngày sinh: 18-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 21-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hữu Quốc Hưng
Lê Hữu Quốc Hưng
Ngày sinh: 15-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Võ Nhị Anh
Võ Nhị Anh
Ngày sinh: 12-11 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn An
Nguyễn Văn An
Ngày sinh: 21-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Quý
Nguyễn Đình Quý
Ngày sinh: 18-03 (27)
Nghệ Tĩnh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Hồng Minh
Ngày sinh: 09-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Trung Toàn
Ngày sinh: 12-02 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lê Trung Tín
Lê Trung Tín
Ngày sinh: 20-02 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Văn Thương
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Dương Minh Vũ
Dương Minh Vũ
Ngày sinh: 02-01 (28)
Phú Yên
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đoàn Tấn Quang
Đoàn Tấn Quang
Ngày sinh: 02-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Phú
Nguyễn Thanh Phú
Ngày sinh: 02-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đỗ Mạnh Huy
Đỗ Mạnh Huy
Ngày sinh: 02-12 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lưu Thanh Đạt
Lưu Thanh Đạt
Ngày sinh: 29-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đỗ Văn Đại
Đỗ Văn Đại
Ngày sinh: 10-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 18-11 (29)
Ninh Bình
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Công Nguyên
Nguyễn Công Nguyên
Ngày sinh: 02-03 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Thanh Thế
Nguyễn Thanh Thế
Ngày sinh: 22-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Chí Thạch
Phan Chí Thạch
Ngày sinh: 26-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Vũ Trần Công Thành
Vũ Trần Công Thành
Ngày sinh: 18-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hồ Trọng Tưởng
Hồ Trọng Tưởng
Ngày sinh: 30-03 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Đỗ Thái Sơn
Đỗ Thái Sơn
Ngày sinh: 02-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 06-04 (30)
Phú Yên
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Tấn Phát
Phan Tấn Phát
Ngày sinh: 23-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Minh Danh
Trần Minh Danh
Ngày sinh: 01-11 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hoàng Hiệp
Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày sinh: 04-04 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Phước Nhân
Trần Phước Nhân
Ngày sinh: 30-12 (29)
Trà Vinh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đình Bảo
Nguyễn Đình Bảo
Ngày sinh: 30-07 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Mai Liêu Chấn Bảo
Mai Liêu Chấn Bảo
Ngày sinh: 04-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Anh
Trần Quang Anh
Ngày sinh: 10-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Ngày sinh: 21-09 (29)
Bình Thuận
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trương Văn Tiến
Trương Văn Tiến
Ngày sinh: 01-10 (30)
Quảng Nam
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Ng Thành Nam Thanh Phụng
Ng Thành Nam Thanh Phụng
Ngày sinh: 28-10 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Duy Khang
Võ Duy Khang
Ngày sinh: 06-06 (29)
Bình Định
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Hữu Hải
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)