Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Nguyễn Ngọc Huân
Nguyễn Ngọc Huân
Ngày sinh: 12-11 (25)
Hòa Bình
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thanh Tráng
Nguyễn Thanh Tráng
Ngày sinh: 11-08 (26)
Phú Yên
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Anh Nhân
Nguyễn Anh Nhân
Ngày sinh: 04-08 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Phạm Minh Thiện
Phạm Minh Thiện
Ngày sinh: 26-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thiên Nhân
Nguyễn Thiên Nhân
Ngày sinh: 03-03 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Huỳnh Hữu Lợi
Huỳnh Hữu Lợi
Ngày sinh: 03-05 (25)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang
Ngày sinh: 24-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Danh Huy
Nguyễn Danh Huy
Ngày sinh: 03-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 25-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Huỳnh Hải Duy
Trần Huỳnh Hải Duy
Ngày sinh: 15-08 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 07-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-02 (26)
Gia Lai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thịnh Phước
Nguyễn Thịnh Phước
Ngày sinh: 07-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Nhựt
Nguyễn Minh Nhựt
Ngày sinh: 29-05 (25)
Sông Bé
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Hương Nhài
Nguyễn Thị Hương Nhài
Ngày sinh: 21-09 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trịnh Văn Trung
Trịnh Văn Trung
Ngày sinh: 20-12 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trương Văn Thân
Trương Văn Thân
Ngày sinh: 25-06 (25)
Bình Định
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Khứu Thị Lệ Hằng
Khứu Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 16-04 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Hà Giang
Nguyễn Thị Hà Giang
Ngày sinh: 25-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Diệp Duy Tùng
Diệp Duy Tùng
Ngày sinh: 06-03 (25)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Trần Văn Thành
Trần Văn Thành
Ngày sinh: 14-07 (25)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Phạm Thái Dương
Phạm Thái Dương
Ngày sinh: 27-01 (25)
Phú Yên
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Anh Tuấn
Huỳnh Anh Tuấn
Ngày sinh: 19-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Trương Anh Tài
Trương Anh Tài
Ngày sinh: 25-10 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Lê Tấn Phong
Lê Tấn Phong
Ngày sinh: 20-09 (25)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Thế Quang
Nguyễn Thế Quang
Ngày sinh: 10-07 (26)
Sông Bé
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Bùi Thanh Duy
Bùi Thanh Duy
Ngày sinh: 02-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Đức Vinh
Nguyễn Đức Vinh
Ngày sinh: 13-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 09-10 (26)
An Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Vũ Văn Đức
Vũ Văn Đức
Ngày sinh: 18-12 (27)
Nam Hà
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Khắc Điệp
Nguyễn Khắc Điệp
Ngày sinh: 06-12 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 23-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Phó Giám Đốc: Công ty Cổ Phần TV XD TM Nam Trung
Nguyễn Thái Thanh Lộc
Nguyễn Thái Thanh Lộc
Ngày sinh: 21-10 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Liêu Ngọc Hải
Liêu Ngọc Hải
Ngày sinh: 31-12 (26)
Sông Bé
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Đinh Hoàng Anh
Đinh Hoàng Anh
Ngày sinh: 05-12 (26)
Gia Lai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phạm Đình Đức
Phạm Đình Đức
Ngày sinh: 14-03 (26)
Bình Định
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phạm Văn Hòa
Phạm Văn Hòa
Ngày sinh: 06-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Huỳnh Tấn Hạnh
Huỳnh Tấn Hạnh
Ngày sinh: 11-10 (27)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phan Phước Lộc
Phan Phước Lộc
Ngày sinh: 17-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Hưởng
Nguyễn Văn Hưởng
Ngày sinh: 05-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Võ Thiện Hoàng Tuấn
Võ Thiện Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 05-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Hoàng Nhựt
Đỗ Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 01-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Chí Toại
Nguyễn Chí Toại
Ngày sinh: 30-09 (27)
Bình Định
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hồ Viển Lồng
Hồ Viển Lồng
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Hải Đăng
Phạm Hải Đăng
Ngày sinh: 16-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Viết Dũng
Phạm Viết Dũng
Ngày sinh: 25-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Kiều Anh Dũng
Kiều Anh Dũng
Ngày sinh: 07-07 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Bá Duy
Phạm Bá Duy
Ngày sinh: 06-04 (27)
Cửu Long
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Thanh Duy
Lê Thanh Duy
Ngày sinh: 22-08 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 31-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Hải
Nguyễn Thị Hải
Ngày sinh: 18-01 (27)
Hà Nội
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 26-01 (27)
Long An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Nguyên
Lê Hoàng Nguyên
Ngày sinh: 25-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Huỳnh Việt Khải
Huỳnh Việt Khải
Ngày sinh: 15-04 (27)
Cà Mau
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Nha Trang
Trần Thị Nha Trang
Ngày sinh: 16-04 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Duy Thanh
Phạm Duy Thanh
Ngày sinh: 06-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Đoàn Ngọc Tuấn
Đoàn Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 12-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Tạ Thị Toan
Tạ Thị Toan
Ngày sinh: 13-09 (28)
Hà Bắc
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tiến
Nguyễn Trọng Tiến
Ngày sinh: 16-12 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Minh Thư
Lương Minh Thư
Ngày sinh: 25-03 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Bổng
Nguyễn Văn Bổng
Ngày sinh: 06-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thái Hoàng Anh
Thái Hoàng Anh
Ngày sinh: 11-06 (27)
Hà Nội
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoành Vũ
Nguyễn Hoành Vũ
Ngày sinh: 18-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê An Khang
Lê An Khang
Ngày sinh: 09-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hữu Quốc Hưng
Lê Hữu Quốc Hưng
Ngày sinh: 15-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trường Công
Nguyễn Trường Công
Ngày sinh: 25-10 (29)
Gia Lai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Khiết
Nguyễn Văn Khiết
Ngày sinh: 15-12 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Hồ Thành Tuấn
Hồ Thành Tuấn
Ngày sinh: 03-03 (27)
Minh Hải
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lê Trung Tín
Lê Trung Tín
Ngày sinh: 20-02 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Văn Thương
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Dương Minh Vũ
Dương Minh Vũ
Ngày sinh: 02-01 (28)
Phú Yên
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đoàn Tấn Quang
Đoàn Tấn Quang
Ngày sinh: 02-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lưu Thanh Đạt
Lưu Thanh Đạt
Ngày sinh: 29-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đỗ Văn Đại
Đỗ Văn Đại
Ngày sinh: 10-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Thế
Nguyễn Thanh Thế
Ngày sinh: 22-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Tấn Thuận
Huỳnh Tấn Thuận
Ngày sinh: 23-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Vũ Trần Công Thành
Vũ Trần Công Thành
Ngày sinh: 18-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Thái Văn
Nguyễn Thái Văn
Ngày sinh: 10-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ngày sinh: 26-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Toàn
Nguyễn Xuân Toàn
Ngày sinh: 16-10 (28)
Thái Bình
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Văn Quí
Lê Văn Quí
Ngày sinh: 20-02 (28)
Phú Yên
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Lê Vinh Quang
Trần Lê Vinh Quang
Ngày sinh: 03-02 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hoàng Hiệp
Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày sinh: 04-04 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Phước Nhân
Trần Phước Nhân
Ngày sinh: 30-12 (29)
Trà Vinh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Mai Liêu Chấn Bảo
Mai Liêu Chấn Bảo
Ngày sinh: 04-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Anh
Trần Quang Anh
Ngày sinh: 10-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Bùi Ngọc Chiếu
Bùi Ngọc Chiếu
Ngày sinh: 10-10 (28)
Long An
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Kiều Minh Tú Anh
Kiều Minh Tú Anh
Ngày sinh: 14-06 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ngày sinh: 19-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Ngày sinh: 21-09 (29)
Bình Thuận
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trương Văn Tiến
Trương Văn Tiến
Ngày sinh: 01-10 (30)
Quảng Nam
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đăng Tiến
Nguyễn Đăng Tiến
Ngày sinh: 23-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Ng Thành Nam Thanh Phụng
Ng Thành Nam Thanh Phụng
Ngày sinh: 28-10 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Duy Khang
Võ Duy Khang
Ngày sinh: 06-06 (29)
Bình Định
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Tấn Huy
Phan Tấn Huy
Ngày sinh: 27-09 (29)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Dương Chí Công
Dương Chí Công
Ngày sinh: 22-01 (29)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Hữu Hải
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Kim Cương
Nguyễn Xuân Kim Cương
Ngày sinh: 28-06 (29)
TPHCM
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ngày sinh: 17-09 (29)
Bình Phước
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Ngọc Đức
Huỳnh Ngọc Đức
Ngày sinh: 02-01 (29)
Long An
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)