Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Lê Đức Minh
Lê Đức Minh
Ngày sinh: 23-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Huỳnh Minh Khang
Huỳnh Minh Khang
Ngày sinh: 02-06 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 03-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thanh Tráng
Nguyễn Thanh Tráng
Ngày sinh: 11-08 (26)
Phú Yên
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trương Thiên Phương
Trương Thiên Phương
Ngày sinh: 01-08 (25)
An Giang
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Biện Hữu Nhân
Biện Hữu Nhân
Ngày sinh: 18-10 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Huỳnh Minh Mẫn
Huỳnh Minh Mẫn
Ngày sinh: 26-04 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Huỳnh Hữu Lợi
Huỳnh Hữu Lợi
Ngày sinh: 03-05 (25)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 07-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-02 (26)
Gia Lai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Nhựt
Nguyễn Minh Nhựt
Ngày sinh: 29-05 (25)
Sông Bé
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Hương Nhài
Nguyễn Thị Hương Nhài
Ngày sinh: 21-09 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Nguyễn Anh Khanh
Phan Nguyễn Anh Khanh
Ngày sinh: 03-12 (25)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ngày sinh: 17-04 (25)
Đăk Nông
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 09-08 (25)
Tây Ninh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Khắc Đạm
Phan Khắc Đạm
Ngày sinh: 10-12 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Diệp Duy Tùng
Diệp Duy Tùng
Ngày sinh: 06-03 (25)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Anh Tuấn
Huỳnh Anh Tuấn
Ngày sinh: 19-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm
Ngày sinh: 17-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Lê Tấn Phong
Lê Tấn Phong
Ngày sinh: 20-09 (25)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Thế Quang
Nguyễn Thế Quang
Ngày sinh: 10-07 (26)
Sông Bé
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Bùi Thanh Duy
Bùi Thanh Duy
Ngày sinh: 02-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Vũ Đức Cảnh
Vũ Đức Cảnh
Ngày sinh: 10-07 (26)
Hải Phòng
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Kiều Ngọc Thắng
Nguyễn Kiều Ngọc Thắng
Ngày sinh: 03-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Phan Bá Nhựt
Phan Bá Nhựt
Ngày sinh: 14-12 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Đức Vinh
Nguyễn Đức Vinh
Ngày sinh: 13-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phùng Hữu Thắng
Phùng Hữu Thắng
Ngày sinh: 23-09 (26)
Ninh Bình
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Nga
Nguyễn Minh Nga
Ngày sinh: 02-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Khoa Ngọc Bảo
Nguyễn Khoa Ngọc Bảo
Ngày sinh: 10-06 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Đình Văn
Lê Đình Văn
Ngày sinh: 06-04 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 23-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Phó Giám Đốc: Công ty Cổ Phần TV XD TM Nam Trung
Liêu Ngọc Hải
Liêu Ngọc Hải
Ngày sinh: 31-12 (26)
Sông Bé
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Đinh Văn Vinh
Đinh Văn Vinh
Ngày sinh: 21-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lưu Nguyễn Hà Nam
Lưu Nguyễn Hà Nam
Ngày sinh: 19-03 (26)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 18-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Ngọc Hoàng
Huỳnh Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 29-04 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Duy Bình
Đỗ Duy Bình
Ngày sinh: 25-11 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Lê Minh Lợi
Lê Minh Lợi
Ngày sinh: 05-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Văn Lập
Trần Văn Lập
Ngày sinh: 21-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Hưởng
Nguyễn Văn Hưởng
Ngày sinh: 05-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Hoàng Nhựt
Đỗ Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 01-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trịnh Đăng Nam
Trịnh Đăng Nam
Ngày sinh: 05-11 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Thị Mỹ Anh
Trần Thị Mỹ Anh
Ngày sinh: 25-10 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đặng Bá Tùng
Đặng Bá Tùng
Ngày sinh: 15-08 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nông Văn Tuyền
Nông Văn Tuyền
Ngày sinh: 20-11 (28)
Lạng Sơn
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Hải Đăng
Phạm Hải Đăng
Ngày sinh: 16-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hồ Văn Tín
Hồ Văn Tín
Ngày sinh: 15-10 (32)
Bến Tre
Lớp: 08DD2N
Điện - Điện Tử (2008)
Hoàng Cao Phi
Hoàng Cao Phi
Ngày sinh: 06-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Vương Lan Như
Vương Lan Như
Ngày sinh: 18-04 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Chiến
Nguyễn Hữu Chiến
Ngày sinh: 05-10 (27)
Hưng Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Thị Hương Giang
Hoàng Thị Hương Giang
Ngày sinh: 26-12 (27)
Nam Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lưu Bình Đông
Lưu Bình Đông
Ngày sinh: 01-01 (27)
Long An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Nguyễn Văn Đoài
Trần Nguyễn Văn Đoài
Ngày sinh: 24-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoài Thanh
Lê Hoài Thanh
Ngày sinh: 21-04 (27)
Bình Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phan Vĩnh Phúc
Phan Vĩnh Phúc
Ngày sinh: 03-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Bảo Duyên
Trần Thị Bảo Duyên
Ngày sinh: 22-06 (27)
Kon Tum
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 18-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Duy Thanh
Phạm Duy Thanh
Ngày sinh: 06-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày sinh: 17-12 (27)
Bắc Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Đoàn Ngọc Tuấn
Đoàn Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 12-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Bảo Vinh
Lương Bảo Vinh
Ngày sinh: 08-10 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Ngày sinh: 27-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Tạ Thị Toan
Tạ Thị Toan
Ngày sinh: 13-09 (28)
Hà Bắc
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tiến
Nguyễn Trọng Tiến
Ngày sinh: 16-12 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Minh Thư
Lương Minh Thư
Ngày sinh: 25-03 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê An Khang
Lê An Khang
Ngày sinh: 09-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Trần Đại Đường
Lê Trần Đại Đường
Ngày sinh: 30-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hữu Quốc Hưng
Lê Hữu Quốc Hưng
Ngày sinh: 15-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn An
Nguyễn Văn An
Ngày sinh: 21-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Văn Thương
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Ngày sinh: 04-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Dương Minh Vũ
Dương Minh Vũ
Ngày sinh: 02-01 (28)
Phú Yên
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đoàn Tấn Quang
Đoàn Tấn Quang
Ngày sinh: 02-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Phú
Nguyễn Thanh Phú
Ngày sinh: 02-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Thế
Nguyễn Thanh Thế
Ngày sinh: 22-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hoàng Anh Vũ
Hoàng Anh Vũ
Ngày sinh: 08-08 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Tấn Thuận
Huỳnh Tấn Thuận
Ngày sinh: 23-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hồ Minh Tâm
Hồ Minh Tâm
Ngày sinh: 01-01 (28)
Trà Vinh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Chí Thạch
Phan Chí Thạch
Ngày sinh: 26-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Vũ Trần Công Thành
Vũ Trần Công Thành
Ngày sinh: 18-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hồ Trọng Tưởng
Hồ Trọng Tưởng
Ngày sinh: 30-03 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ngày sinh: 26-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Đỗ Thái Sơn
Đỗ Thái Sơn
Ngày sinh: 02-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lại Minh Phụng
Lại Minh Phụng
Ngày sinh: 01-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 06-04 (30)
Phú Yên
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Tấn Phát
Phan Tấn Phát
Ngày sinh: 23-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Văn Quí
Lê Văn Quí
Ngày sinh: 20-02 (28)
Phú Yên
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Lê Vinh Quang
Trần Lê Vinh Quang
Ngày sinh: 03-02 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Dương Văn Long
Dương Văn Long
Ngày sinh: 18-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Phước Nhân
Trần Phước Nhân
Ngày sinh: 30-12 (29)
Trà Vinh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đình Bảo
Nguyễn Đình Bảo
Ngày sinh: 30-07 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Bùi Ngọc Chiếu
Bùi Ngọc Chiếu
Ngày sinh: 10-10 (28)
Long An
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ngày sinh: 19-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Tấn Huy
Phan Tấn Huy
Ngày sinh: 27-09 (29)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đức Chánh
Nguyễn Đức Chánh
Ngày sinh: 11-03 (29)
Quãng Trị
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Hữu Hải
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Kim Cương
Nguyễn Xuân Kim Cương
Ngày sinh: 28-06 (29)
TPHCM
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ngày sinh: 17-09 (29)
Bình Phước
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Trí Dũng
Võ Trí Dũng
Ngày sinh: 14-11 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Ngọc Đức
Huỳnh Ngọc Đức
Ngày sinh: 02-01 (29)
Long An
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)