Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 17-10 (27)
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long
Thân Đại Phát
Thân Đại Phát
Ngày sinh: 06-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12040309
Điều khiển tự động
Võ Trọng Nghĩa
Võ Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 03-12 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Lê Đức Minh
Lê Đức Minh
Ngày sinh: 23-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trần Ngọc Duy Khang
Trần Ngọc Duy Khang
Ngày sinh: 08-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Huỳnh Minh Khang
Huỳnh Minh Khang
Ngày sinh: 02-06 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thanh Tráng
Nguyễn Thanh Tráng
Ngày sinh: 11-08 (27)
Phú Yên
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Huỳnh Minh Mẫn
Huỳnh Minh Mẫn
Ngày sinh: 26-04 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 25-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Huỳnh Hải Duy
Trần Huỳnh Hải Duy
Ngày sinh: 15-08 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Hương Nhài
Nguyễn Thị Hương Nhài
Ngày sinh: 21-09 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Nguyễn Anh Khanh
Phan Nguyễn Anh Khanh
Ngày sinh: 03-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Quí Đạo
Trần Quí Đạo
Ngày sinh: 25-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Khắc Đạm
Phan Khắc Đạm
Ngày sinh: 10-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Văn Thành
Trần Văn Thành
Ngày sinh: 14-07 (26)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Anh Tuấn
Huỳnh Anh Tuấn
Ngày sinh: 19-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Lê Minh Toàn
Lê Minh Toàn
Ngày sinh: 19-01 (26)
An Giang
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Vũ Quốc Thịnh
Vũ Quốc Thịnh
Ngày sinh: 24-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Trương Anh Tài
Trương Anh Tài
Ngày sinh: 25-10 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Phạm Thanh Lịch
Phạm Thanh Lịch
Ngày sinh: 10-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh: 07-01 (28)
Bắc Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thế Quang
Nguyễn Thế Quang
Ngày sinh: 10-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Vũ Đức Cảnh
Vũ Đức Cảnh
Ngày sinh: 10-07 (27)
Hải Phòng
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Quang
Nguyễn Thành Quang
Ngày sinh: 13-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Lê Minh Khôi
Lê Minh Khôi
Ngày sinh: 05-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Hoàng Ngọc Đức
Hoàng Ngọc Đức
Ngày sinh: 10-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Lê Duy Khang
Lê Duy Khang
Ngày sinh: 07-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Vũ Văn Đức
Vũ Văn Đức
Ngày sinh: 18-12 (28)
Nam Hà
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Khắc Điệp
Nguyễn Khắc Điệp
Ngày sinh: 06-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 23-02 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Phó Giám Đốc: Công ty Cổ Phần TV XD TM Nam Trung
Lê Anh Tú
Lê Anh Tú
Ngày sinh: 22-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thái Thanh Lộc
Nguyễn Thái Thanh Lộc
Ngày sinh: 21-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Hạnh Tú
Nguyễn Hạnh Tú
Ngày sinh: 06-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Minh Quyết
Lê Minh Quyết
Ngày sinh: 28-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Văn Vinh
Đinh Văn Vinh
Ngày sinh: 21-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Ngày sinh: 07-10 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Võ Sỹ Bắc
Võ Sỹ Bắc
Ngày sinh: 29-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Ngọc Hoàng
Huỳnh Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 29-04 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Lê Minh Lợi
Lê Minh Lợi
Ngày sinh: 05-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 14-01 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Hưởng
Nguyễn Văn Hưởng
Ngày sinh: 05-03 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Quang Huy
Phạm Quang Huy
Ngày sinh: 05-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Hồ Xuân Thịnh
Nguyễn Hồ Xuân Thịnh
Ngày sinh: 04-10 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Ngọc Phong
Nguyễn Ngọc Phong
Ngày sinh: 13-04 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Trung Tính
Nguyễn Trung Tính
Ngày sinh: 16-11 (29)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Thị Mỹ Anh
Trần Thị Mỹ Anh
Ngày sinh: 25-10 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Tài
Trần Đức Tài
Ngày sinh: 06-11 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hồ Văn Tín
Hồ Văn Tín
Ngày sinh: 15-10 (33)
Bến Tre
Lớp: 08DD2N
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hữu Chiến
Nguyễn Hữu Chiến
Ngày sinh: 05-10 (28)
Hưng Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 31-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Hải
Nguyễn Thị Hải
Ngày sinh: 18-01 (28)
Hà Nội
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lưu Bình Đông
Lưu Bình Đông
Ngày sinh: 01-01 (28)
Long An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Nguyễn Văn Đoài
Trần Nguyễn Văn Đoài
Ngày sinh: 24-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Minh Hùng
Nguyễn Minh Hùng
Ngày sinh: 12-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Bảo Duyên
Trần Thị Bảo Duyên
Ngày sinh: 22-06 (28)
Kon Tum
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Trọng
Nguyễn Văn Trọng
Ngày sinh: 24-07 (28)
Thái Bình
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thái Dương Trà
Thái Dương Trà
Ngày sinh: 08-09 (28)
Quảng Trị
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Võ Công Toàn
Võ Công Toàn
Ngày sinh: 23-12 (29)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Duy Thanh
Phạm Duy Thanh
Ngày sinh: 06-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Tuấn
Lê Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 02-08 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Bảo Vinh
Lương Bảo Vinh
Ngày sinh: 08-10 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Ngày sinh: 27-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Tạ Thị Toan
Tạ Thị Toan
Ngày sinh: 13-09 (29)
Hà Bắc
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Minh Thư
Lương Minh Thư
Ngày sinh: 25-03 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoành Vũ
Nguyễn Hoành Vũ
Ngày sinh: 18-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê An Khang
Lê An Khang
Ngày sinh: 09-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Trần Đại Đường
Lê Trần Đại Đường
Ngày sinh: 30-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hữu Quốc Hưng
Lê Hữu Quốc Hưng
Ngày sinh: 15-07 (28)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Hoàng Quốc Hùng
Hoàng Quốc Hùng
Ngày sinh: 08-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Ngô Công Tuấn
Trần Ngô Công Tuấn
Ngày sinh: 11-11 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Hồng Minh
Ngày sinh: 09-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Văn Lộc
Trần Văn Lộc
Ngày sinh: 16-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Khiết
Nguyễn Văn Khiết
Ngày sinh: 15-12 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Cao Văn Trường
Cao Văn Trường
Ngày sinh: 10-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Trung Toàn
Ngày sinh: 12-02 (29)
Thuận Hải
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lê Trung Tín
Lê Trung Tín
Ngày sinh: 20-02 (29)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 19-03 (29)
Hải Hưng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Ngày sinh: 04-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Dương Minh Vũ
Dương Minh Vũ
Ngày sinh: 02-01 (29)
Phú Yên
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Hoàng Anh Vũ
Hoàng Anh Vũ
Ngày sinh: 08-08 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Tấn Thuận
Huỳnh Tấn Thuận
Ngày sinh: 23-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hồ Trọng Tưởng
Hồ Trọng Tưởng
Ngày sinh: 30-03 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Thái Văn
Nguyễn Thái Văn
Ngày sinh: 10-08 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Toàn
Nguyễn Xuân Toàn
Ngày sinh: 16-10 (29)
Thái Bình
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Đỗ Thái Sơn
Đỗ Thái Sơn
Ngày sinh: 02-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lại Minh Phụng
Lại Minh Phụng
Ngày sinh: 01-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Văn Quí
Lê Văn Quí
Ngày sinh: 20-02 (29)
Phú Yên
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Lê Vinh Quang
Trần Lê Vinh Quang
Ngày sinh: 03-02 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Minh Danh
Trần Minh Danh
Ngày sinh: 01-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Phước Nhân
Trần Phước Nhân
Ngày sinh: 30-12 (30)
Trà Vinh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Kiều Minh Tú Anh
Kiều Minh Tú Anh
Ngày sinh: 14-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ngày sinh: 19-09 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Nam Dương
Nguyễn Nam Dương
Ngày sinh: 24-11 (38)
Mộ Đức-Quảng Ngãi
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Ngày sinh: 21-09 (30)
Bình Thuận
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trương Văn Tiến
Trương Văn Tiến
Ngày sinh: 01-10 (31)
Quảng Nam
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đăng Tiến
Nguyễn Đăng Tiến
Ngày sinh: 23-10 (31)
Đồng Nai
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Tấn Huy
Phan Tấn Huy
Ngày sinh: 27-09 (30)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đức Chánh
Nguyễn Đức Chánh
Ngày sinh: 11-03 (30)
Quãng Trị
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ngày sinh: 17-09 (30)
Bình Phước
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Ngọc Đức
Huỳnh Ngọc Đức
Ngày sinh: 02-01 (30)
Long An
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)