Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Lê Đức Minh
Lê Đức Minh
Ngày sinh: 23-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Huỳnh Minh Khang
Huỳnh Minh Khang
Ngày sinh: 02-06 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Anh Nhân
Nguyễn Anh Nhân
Ngày sinh: 04-08 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Phạm Minh Thiện
Phạm Minh Thiện
Ngày sinh: 26-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Võ Thanh Lam
Võ Thanh Lam
Ngày sinh: 16-01 (25)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang
Ngày sinh: 24-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 25-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Hương Nhài
Nguyễn Thị Hương Nhài
Ngày sinh: 21-09 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Võ Anh Kiệt
Võ Anh Kiệt
Ngày sinh: 07-09 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trịnh Văn Trung
Trịnh Văn Trung
Ngày sinh: 20-12 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trương Văn Thân
Trương Văn Thân
Ngày sinh: 25-06 (25)
Bình Định
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Khứu Thị Lệ Hằng
Khứu Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 16-04 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Hà Giang
Nguyễn Thị Hà Giang
Ngày sinh: 25-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Khắc Đạm
Phan Khắc Đạm
Ngày sinh: 10-12 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Lê Minh Toàn
Lê Minh Toàn
Ngày sinh: 19-01 (25)
An Giang
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Lê Tấn Phong
Lê Tấn Phong
Ngày sinh: 20-09 (25)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Phạm Thanh Lịch
Phạm Thanh Lịch
Ngày sinh: 10-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Kiều Ngọc Thắng
Nguyễn Kiều Ngọc Thắng
Ngày sinh: 03-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Quang
Nguyễn Thành Quang
Ngày sinh: 13-05 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Lê Minh Khôi
Lê Minh Khôi
Ngày sinh: 05-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Dương Phước Hùng
Dương Phước Hùng
Ngày sinh: 15-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 09-10 (26)
An Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Bạch Thanh Trường
Bạch Thanh Trường
Ngày sinh: 03-09 (26)
Bình Định
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Khắc Điệp
Nguyễn Khắc Điệp
Ngày sinh: 06-12 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Phạm Vũ Duy Tùng
Phạm Vũ Duy Tùng
Ngày sinh: 02-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thái Thanh Lộc
Nguyễn Thái Thanh Lộc
Ngày sinh: 21-10 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Minh Quyết
Lê Minh Quyết
Ngày sinh: 28-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Văn Vinh
Đinh Văn Vinh
Ngày sinh: 21-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Ngày sinh: 07-10 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 18-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Ngọc Hoàng
Huỳnh Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 29-04 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Duy Bình
Đỗ Duy Bình
Ngày sinh: 25-11 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Thế Đức Anh
Nguyễn Thế Đức Anh
Ngày sinh: 07-04 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Lê Minh Lợi
Lê Minh Lợi
Ngày sinh: 05-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Văn Lập
Trần Văn Lập
Ngày sinh: 21-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Hồ Xuân Thịnh
Nguyễn Hồ Xuân Thịnh
Ngày sinh: 04-10 (27)
Bình Định
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Hoàng Nhựt
Đỗ Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 01-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trịnh Đăng Nam
Trịnh Đăng Nam
Ngày sinh: 05-11 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Trung Tính
Nguyễn Trung Tính
Ngày sinh: 16-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đặng Bá Tùng
Đặng Bá Tùng
Ngày sinh: 15-08 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nông Văn Tuyền
Nông Văn Tuyền
Ngày sinh: 20-11 (28)
Lạng Sơn
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Tài
Trần Đức Tài
Ngày sinh: 06-11 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Dương Minh Quân
Dương Minh Quân
Ngày sinh: 15-11 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Võ Thành Nhiên
Võ Thành Nhiên
Ngày sinh: 25-09 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hồ Viển Lồng
Hồ Viển Lồng
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hồ Văn Tín
Hồ Văn Tín
Ngày sinh: 15-10 (32)
Bến Tre
Lớp: 08DD2N
Điện - Điện Tử (2008)
Phạm Viết Dũng
Phạm Viết Dũng
Ngày sinh: 25-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Kiều Anh Dũng
Kiều Anh Dũng
Ngày sinh: 07-07 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Thanh Duy
Lê Thanh Duy
Ngày sinh: 22-08 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Lê Minh Châu
Phạm Lê Minh Châu
Ngày sinh: 05-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lưu Bình Đông
Lưu Bình Đông
Ngày sinh: 01-01 (27)
Long An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Nguyễn Văn Đoài
Trần Nguyễn Văn Đoài
Ngày sinh: 24-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm
Ngày sinh: 13-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Bảo Duyên
Trần Thị Bảo Duyên
Ngày sinh: 22-06 (27)
Kon Tum
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 18-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Duy Thanh
Phạm Duy Thanh
Ngày sinh: 06-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Võ Văn Khiêm
Võ Văn Khiêm
Ngày sinh: 15-05 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Tuấn
Lê Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 02-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Nam Mỹ
Hoàng Nam Mỹ
Ngày sinh: 18-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thiều Quang Vinh
Thiều Quang Vinh
Ngày sinh: 03-09 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Bổng
Nguyễn Văn Bổng
Ngày sinh: 06-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê An Khang
Lê An Khang
Ngày sinh: 09-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 21-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hữu Quốc Hưng
Lê Hữu Quốc Hưng
Ngày sinh: 15-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Hoàng Quốc Hùng
Hoàng Quốc Hùng
Ngày sinh: 08-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trường Công
Nguyễn Trường Công
Ngày sinh: 25-10 (29)
Gia Lai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn An
Nguyễn Văn An
Ngày sinh: 21-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Phước Quang
Trần Phước Quang
Ngày sinh: 20-11 (27)
Phú Yên
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Hồng Minh
Ngày sinh: 09-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Văn Lộc
Trần Văn Lộc
Ngày sinh: 16-03 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Khiết
Nguyễn Văn Khiết
Ngày sinh: 15-12 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Hồ Thành Tuấn
Hồ Thành Tuấn
Ngày sinh: 03-03 (27)
Minh Hải
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Cao Văn Trường
Cao Văn Trường
Ngày sinh: 10-06 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Trung Toàn
Ngày sinh: 12-02 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Văn Thương
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Dương Minh Vũ
Dương Minh Vũ
Ngày sinh: 02-01 (28)
Phú Yên
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Phú
Nguyễn Thanh Phú
Ngày sinh: 02-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đỗ Mạnh Huy
Đỗ Mạnh Huy
Ngày sinh: 02-12 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lưu Thanh Đạt
Lưu Thanh Đạt
Ngày sinh: 29-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Công Nguyên
Nguyễn Công Nguyên
Ngày sinh: 02-03 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Thanh Thế
Nguyễn Thanh Thế
Ngày sinh: 22-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hồ Minh Tâm
Hồ Minh Tâm
Ngày sinh: 01-01 (28)
Trà Vinh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Vũ Trần Công Thành
Vũ Trần Công Thành
Ngày sinh: 18-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Thái Văn
Nguyễn Thái Văn
Ngày sinh: 10-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Đỗ Thái Sơn
Đỗ Thái Sơn
Ngày sinh: 02-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 06-04 (30)
Phú Yên
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Lê Vinh Quang
Trần Lê Vinh Quang
Ngày sinh: 03-02 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Tạ Hữu Hùng
Tạ Hữu Hùng
Ngày sinh: 21-11 (28)
Hải Hưng
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Minh Danh
Trần Minh Danh
Ngày sinh: 01-11 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Mai Liêu Chấn Bảo
Mai Liêu Chấn Bảo
Ngày sinh: 04-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Anh
Trần Quang Anh
Ngày sinh: 10-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ngày sinh: 19-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Văn Trung
Phan Văn Trung
Ngày sinh: 17-09 (31)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Ngày sinh: 21-09 (29)
Bình Thuận
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trương Văn Tiến
Trương Văn Tiến
Ngày sinh: 01-10 (30)
Quảng Nam
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Tấn Huy
Phan Tấn Huy
Ngày sinh: 27-09 (29)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Hữu Hải
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ngày sinh: 17-09 (29)
Bình Phước
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Trí Dũng
Võ Trí Dũng
Ngày sinh: 14-11 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Ngọc Đức
Huỳnh Ngọc Đức
Ngày sinh: 02-01 (29)
Long An
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)