Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Võ Thành Ân
Võ Thành Ân
Ngày sinh: 25-06 (25)
Long An
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Ngọc Huân
Nguyễn Ngọc Huân
Ngày sinh: 12-11 (25)
Hòa Bình
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trần Tấn Phúc
Trần Tấn Phúc
Ngày sinh: 07-09 (25)
Long An
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Biện Hữu Nhân
Biện Hữu Nhân
Ngày sinh: 18-10 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Huỳnh Minh Mẫn
Huỳnh Minh Mẫn
Ngày sinh: 26-04 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Huỳnh Hữu Lợi
Huỳnh Hữu Lợi
Ngày sinh: 03-05 (25)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Võ Thanh Lam
Võ Thanh Lam
Ngày sinh: 16-01 (25)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang
Ngày sinh: 24-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Hữu Cần
Nguyễn Hữu Cần
Ngày sinh: 07-10 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thịnh Phước
Nguyễn Thịnh Phước
Ngày sinh: 07-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Nhựt
Nguyễn Minh Nhựt
Ngày sinh: 29-05 (25)
Sông Bé
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Nguyễn Anh Khanh
Phan Nguyễn Anh Khanh
Ngày sinh: 03-12 (25)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Khứu Thị Lệ Hằng
Khứu Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 16-04 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Diệp Duy Tùng
Diệp Duy Tùng
Ngày sinh: 06-03 (25)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Phạm Thái Dương
Phạm Thái Dương
Ngày sinh: 27-01 (25)
Phú Yên
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Lê Minh Toàn
Lê Minh Toàn
Ngày sinh: 19-01 (25)
An Giang
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Vũ Quốc Thịnh
Vũ Quốc Thịnh
Ngày sinh: 24-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Lê Tấn Phong
Lê Tấn Phong
Ngày sinh: 20-09 (25)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Phạm Thanh Lịch
Phạm Thanh Lịch
Ngày sinh: 10-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh: 07-01 (27)
Bắc Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Quang
Nguyễn Thành Quang
Ngày sinh: 13-05 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Dương Phước Hùng
Dương Phước Hùng
Ngày sinh: 15-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Hoàng Ngọc Đức
Hoàng Ngọc Đức
Ngày sinh: 10-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Lê Duy Khang
Lê Duy Khang
Ngày sinh: 07-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Phan Thái Hòa
Phan Thái Hòa
Ngày sinh: 01-10 (26)
Bình Định
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 09-10 (26)
An Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Bạch Thanh Trường
Bạch Thanh Trường
Ngày sinh: 03-09 (26)
Bình Định
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Nga
Nguyễn Minh Nga
Ngày sinh: 02-01 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Vũ Văn Đức
Vũ Văn Đức
Ngày sinh: 18-12 (27)
Nam Hà
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Hạnh Tú
Nguyễn Hạnh Tú
Ngày sinh: 06-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Minh Quyết
Lê Minh Quyết
Ngày sinh: 28-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Hoàng Anh
Đinh Hoàng Anh
Ngày sinh: 05-12 (26)
Gia Lai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Văn Vinh
Đinh Văn Vinh
Ngày sinh: 21-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 18-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Võ Sỹ Bắc
Võ Sỹ Bắc
Ngày sinh: 29-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Tấn Hạnh
Huỳnh Tấn Hạnh
Ngày sinh: 11-10 (27)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phan Phước Lộc
Phan Phước Lộc
Ngày sinh: 17-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Văn Lập
Trần Văn Lập
Ngày sinh: 21-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 14-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Quang Huy
Phạm Quang Huy
Ngày sinh: 05-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Võ Thiện Hoàng Tuấn
Võ Thiện Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 05-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Hoàng Nhựt
Đỗ Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 01-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trịnh Đăng Nam
Trịnh Đăng Nam
Ngày sinh: 05-11 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Thị Mỹ Anh
Trần Thị Mỹ Anh
Ngày sinh: 25-10 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nông Văn Tuyền
Nông Văn Tuyền
Ngày sinh: 20-11 (28)
Lạng Sơn
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Tài
Trần Đức Tài
Ngày sinh: 06-11 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Võ Thành Nhiên
Võ Thành Nhiên
Ngày sinh: 25-09 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hồ Viển Lồng
Hồ Viển Lồng
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hoàng Cao Phi
Hoàng Cao Phi
Ngày sinh: 06-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Vương Lan Như
Vương Lan Như
Ngày sinh: 18-04 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Viết Dũng
Phạm Viết Dũng
Ngày sinh: 25-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Bá Duy
Phạm Bá Duy
Ngày sinh: 06-04 (27)
Cửu Long
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Thanh Duy
Lê Thanh Duy
Ngày sinh: 22-08 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Lê Minh Châu
Phạm Lê Minh Châu
Ngày sinh: 05-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 31-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Huy Lực
Nguyễn Huy Lực
Ngày sinh: 16-05 (27)
Nghệ An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm
Ngày sinh: 13-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Huỳnh Việt Khải
Huỳnh Việt Khải
Ngày sinh: 15-04 (27)
Cà Mau
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Nha Trang
Trần Thị Nha Trang
Ngày sinh: 16-04 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 18-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Võ Văn Khiêm
Võ Văn Khiêm
Ngày sinh: 15-05 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Ngọc Anh Vũ
Nguyễn Ngọc Anh Vũ
Ngày sinh: 10-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Đoàn Ngọc Tuấn
Đoàn Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 12-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Bảo Vinh
Lương Bảo Vinh
Ngày sinh: 08-10 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Tạ Thị Toan
Tạ Thị Toan
Ngày sinh: 13-09 (28)
Hà Bắc
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Minh Thư
Lương Minh Thư
Ngày sinh: 25-03 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Nam Mỹ
Hoàng Nam Mỹ
Ngày sinh: 18-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Bổng
Nguyễn Văn Bổng
Ngày sinh: 06-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hữu Quốc Hưng
Lê Hữu Quốc Hưng
Ngày sinh: 15-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Hoàng Quốc Hùng
Hoàng Quốc Hùng
Ngày sinh: 08-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trường Công
Nguyễn Trường Công
Ngày sinh: 25-10 (29)
Gia Lai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn An
Nguyễn Văn An
Ngày sinh: 21-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Ngô Công Tuấn
Trần Ngô Công Tuấn
Ngày sinh: 11-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Hồng Minh
Ngày sinh: 09-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Hồ Thành Tuấn
Hồ Thành Tuấn
Ngày sinh: 03-03 (27)
Minh Hải
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Cao Văn Trường
Cao Văn Trường
Ngày sinh: 10-06 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Ngày sinh: 04-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Phú
Nguyễn Thanh Phú
Ngày sinh: 02-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đỗ Mạnh Huy
Đỗ Mạnh Huy
Ngày sinh: 02-12 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Công Nguyên
Nguyễn Công Nguyên
Ngày sinh: 02-03 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Thanh Thế
Nguyễn Thanh Thế
Ngày sinh: 22-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hoàng Anh Vũ
Hoàng Anh Vũ
Ngày sinh: 08-08 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Vũ Trần Công Thành
Vũ Trần Công Thành
Ngày sinh: 18-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Thái Văn
Nguyễn Thái Văn
Ngày sinh: 10-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Đỗ Thái Sơn
Đỗ Thái Sơn
Ngày sinh: 02-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 06-04 (30)
Phú Yên
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Tấn Phát
Phan Tấn Phát
Ngày sinh: 23-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Văn Quí
Lê Văn Quí
Ngày sinh: 20-02 (28)
Phú Yên
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hoàng Hiệp
Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày sinh: 04-04 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Mai Liêu Chấn Bảo
Mai Liêu Chấn Bảo
Ngày sinh: 04-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Anh
Trần Quang Anh
Ngày sinh: 10-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ngày sinh: 19-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Văn Trung
Phan Văn Trung
Ngày sinh: 17-09 (31)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Trương Văn Tiến
Trương Văn Tiến
Ngày sinh: 01-10 (30)
Quảng Nam
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đăng Tiến
Nguyễn Đăng Tiến
Ngày sinh: 23-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Ng Thành Nam Thanh Phụng
Ng Thành Nam Thanh Phụng
Ngày sinh: 28-10 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Hữu Hải
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Kim Cương
Nguyễn Xuân Kim Cương
Ngày sinh: 28-06 (29)
TPHCM
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ngày sinh: 17-09 (29)
Bình Phước
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Trí Dũng
Võ Trí Dũng
Ngày sinh: 14-11 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)