Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Võ Trọng Nghĩa
Võ Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 03-12 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Lê Đức Minh
Lê Đức Minh
Ngày sinh: 23-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 03-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trương Thiên Phương
Trương Thiên Phương
Ngày sinh: 01-08 (25)
An Giang
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trần Tấn Phúc
Trần Tấn Phúc
Ngày sinh: 07-09 (25)
Long An
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Anh Nhân
Nguyễn Anh Nhân
Ngày sinh: 04-08 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Đặng Việt Anh
Đặng Việt Anh
Ngày sinh: 03-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thiên Nhân
Nguyễn Thiên Nhân
Ngày sinh: 03-03 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Huỳnh Minh Mẫn
Huỳnh Minh Mẫn
Ngày sinh: 26-04 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Danh Huy
Nguyễn Danh Huy
Ngày sinh: 03-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 25-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Huỳnh Hải Duy
Trần Huỳnh Hải Duy
Ngày sinh: 15-08 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 07-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thịnh Phước
Nguyễn Thịnh Phước
Ngày sinh: 07-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Khứu Thị Lệ Hằng
Khứu Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 16-04 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Hà Giang
Nguyễn Thị Hà Giang
Ngày sinh: 25-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Khắc Đạm
Phan Khắc Đạm
Ngày sinh: 10-12 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phạm Thái Dương
Phạm Thái Dương
Ngày sinh: 27-01 (25)
Phú Yên
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Anh Tuấn
Huỳnh Anh Tuấn
Ngày sinh: 19-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm
Ngày sinh: 17-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh: 07-01 (27)
Bắc Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Bùi Thanh Duy
Bùi Thanh Duy
Ngày sinh: 02-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Kiều Ngọc Thắng
Nguyễn Kiều Ngọc Thắng
Ngày sinh: 03-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Quang
Nguyễn Thành Quang
Ngày sinh: 13-05 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Phan Bá Nhựt
Phan Bá Nhựt
Ngày sinh: 14-12 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Lê Minh Khôi
Lê Minh Khôi
Ngày sinh: 05-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Dương Phước Hùng
Dương Phước Hùng
Ngày sinh: 15-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Hoàng Ngọc Đức
Hoàng Ngọc Đức
Ngày sinh: 10-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Lê Duy Khang
Lê Duy Khang
Ngày sinh: 07-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Phùng Hữu Thắng
Phùng Hữu Thắng
Ngày sinh: 23-09 (26)
Ninh Bình
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Bạch Thanh Trường
Bạch Thanh Trường
Ngày sinh: 03-09 (26)
Bình Định
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Vũ Văn Đức
Vũ Văn Đức
Ngày sinh: 18-12 (27)
Nam Hà
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Khắc Điệp
Nguyễn Khắc Điệp
Ngày sinh: 06-12 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Liêu Ngọc Hải
Liêu Ngọc Hải
Ngày sinh: 31-12 (26)
Sông Bé
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Minh Quyết
Lê Minh Quyết
Ngày sinh: 28-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Hoàng Anh
Đinh Hoàng Anh
Ngày sinh: 05-12 (26)
Gia Lai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Ngày sinh: 07-10 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Võ Sỹ Bắc
Võ Sỹ Bắc
Ngày sinh: 29-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phạm Văn Hòa
Phạm Văn Hòa
Ngày sinh: 06-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Duy Bình
Đỗ Duy Bình
Ngày sinh: 25-11 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Văn Lập
Trần Văn Lập
Ngày sinh: 21-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Quang Huy
Phạm Quang Huy
Ngày sinh: 05-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nông Văn Tuyền
Nông Văn Tuyền
Ngày sinh: 20-11 (28)
Lạng Sơn
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Chí Toại
Nguyễn Chí Toại
Ngày sinh: 30-09 (27)
Bình Định
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Tài
Trần Đức Tài
Ngày sinh: 06-11 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hồ Viển Lồng
Hồ Viển Lồng
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hoàng Cao Phi
Hoàng Cao Phi
Ngày sinh: 06-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Vương Lan Như
Vương Lan Như
Ngày sinh: 18-04 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Viết Dũng
Phạm Viết Dũng
Ngày sinh: 25-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Thanh Duy
Lê Thanh Duy
Ngày sinh: 22-08 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Chiến
Nguyễn Hữu Chiến
Ngày sinh: 05-10 (27)
Hưng Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Lê Minh Châu
Phạm Lê Minh Châu
Ngày sinh: 05-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 31-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lưu Bình Đông
Lưu Bình Đông
Ngày sinh: 01-01 (27)
Long An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 26-01 (27)
Long An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Huy Lực
Nguyễn Huy Lực
Ngày sinh: 16-05 (27)
Nghệ An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm
Ngày sinh: 13-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Huỳnh Việt Khải
Huỳnh Việt Khải
Ngày sinh: 15-04 (27)
Cà Mau
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Trúc Nhi
Nguyễn Thị Trúc Nhi
Ngày sinh: 13-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thái Dương Trà
Thái Dương Trà
Ngày sinh: 08-09 (27)
Quảng Trị
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Nha Trang
Trần Thị Nha Trang
Ngày sinh: 16-04 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 18-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Duy Thanh
Phạm Duy Thanh
Ngày sinh: 06-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày sinh: 17-12 (27)
Bắc Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Ngọc Anh Vũ
Nguyễn Ngọc Anh Vũ
Ngày sinh: 10-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Tuấn
Lê Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 02-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Tạ Thị Toan
Tạ Thị Toan
Ngày sinh: 13-09 (28)
Hà Bắc
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tiến
Nguyễn Trọng Tiến
Ngày sinh: 16-12 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Bùi Phú Tân
Bùi Phú Tân
Ngày sinh: 28-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 21-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Võ Nhị Anh
Võ Nhị Anh
Ngày sinh: 12-11 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn An
Nguyễn Văn An
Ngày sinh: 21-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Hồng Minh
Ngày sinh: 09-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Văn Lộc
Trần Văn Lộc
Ngày sinh: 16-03 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Anh Kiệt
Nguyễn Anh Kiệt
Ngày sinh: 30-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Hồ Thành Tuấn
Hồ Thành Tuấn
Ngày sinh: 03-03 (27)
Minh Hải
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Văn Thương
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Thế
Nguyễn Thanh Thế
Ngày sinh: 22-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Tấn Thuận
Huỳnh Tấn Thuận
Ngày sinh: 23-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hồ Minh Tâm
Hồ Minh Tâm
Ngày sinh: 01-01 (28)
Trà Vinh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Thái Văn
Nguyễn Thái Văn
Ngày sinh: 10-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ngày sinh: 26-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Toàn
Nguyễn Xuân Toàn
Ngày sinh: 16-10 (28)
Thái Bình
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lại Minh Phụng
Lại Minh Phụng
Ngày sinh: 01-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Văn Quí
Lê Văn Quí
Ngày sinh: 20-02 (28)
Phú Yên
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Dương Văn Long
Dương Văn Long
Ngày sinh: 18-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Tạ Hữu Hùng
Tạ Hữu Hùng
Ngày sinh: 21-11 (28)
Hải Hưng
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Minh Danh
Trần Minh Danh
Ngày sinh: 01-11 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Mai Liêu Chấn Bảo
Mai Liêu Chấn Bảo
Ngày sinh: 04-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Văn Trung
Phan Văn Trung
Ngày sinh: 17-09 (31)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Nam Dương
Nguyễn Nam Dương
Ngày sinh: 24-11 (37)
Mộ Đức-Quảng Ngãi
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Ngày sinh: 21-09 (29)
Bình Thuận
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Hoàng Tuấn
Trần Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 10-12 (29)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Trương Văn Tiến
Trương Văn Tiến
Ngày sinh: 01-10 (30)
Quảng Nam
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đăng Tiến
Nguyễn Đăng Tiến
Ngày sinh: 23-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Ng Thành Nam Thanh Phụng
Ng Thành Nam Thanh Phụng
Ngày sinh: 28-10 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Duy Khang
Võ Duy Khang
Ngày sinh: 06-06 (29)
Bình Định
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Hữu Hải
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Kim Cương
Nguyễn Xuân Kim Cương
Ngày sinh: 28-06 (29)
TPHCM
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Ngọc Đức
Huỳnh Ngọc Đức
Ngày sinh: 02-01 (29)
Long An
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)