Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Thân Đại Phát
Thân Đại Phát
Ngày sinh: 06-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12040309
Điều khiển tự động
Trần Ngọc Duy Khang
Trần Ngọc Duy Khang
Ngày sinh: 08-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Huỳnh Minh Khang
Huỳnh Minh Khang
Ngày sinh: 02-06 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Ngọc Huân
Nguyễn Ngọc Huân
Ngày sinh: 12-11 (25)
Hòa Bình
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 03-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thanh Tráng
Nguyễn Thanh Tráng
Ngày sinh: 11-08 (26)
Phú Yên
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Anh Nhân
Nguyễn Anh Nhân
Ngày sinh: 04-08 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Biện Hữu Nhân
Biện Hữu Nhân
Ngày sinh: 18-10 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thiên Nhân
Nguyễn Thiên Nhân
Ngày sinh: 03-03 (25)
Tiền Giang
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Huỳnh Hữu Lợi
Huỳnh Hữu Lợi
Ngày sinh: 03-05 (25)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang
Ngày sinh: 24-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Hữu Cần
Nguyễn Hữu Cần
Ngày sinh: 07-10 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-02 (26)
Gia Lai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thịnh Phước
Nguyễn Thịnh Phước
Ngày sinh: 07-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trịnh Văn Trung
Trịnh Văn Trung
Ngày sinh: 20-12 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ngày sinh: 17-04 (25)
Đăk Nông
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 09-08 (25)
Tây Ninh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Diệp Duy Tùng
Diệp Duy Tùng
Ngày sinh: 06-03 (25)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Anh Tuấn
Huỳnh Anh Tuấn
Ngày sinh: 19-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Vũ Quốc Thịnh
Vũ Quốc Thịnh
Ngày sinh: 24-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Trương Anh Tài
Trương Anh Tài
Ngày sinh: 25-10 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh: 07-01 (27)
Bắc Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Quang
Nguyễn Thành Quang
Ngày sinh: 13-05 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Phan Bá Nhựt
Phan Bá Nhựt
Ngày sinh: 14-12 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Dương Phước Hùng
Dương Phước Hùng
Ngày sinh: 15-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Hoàng Ngọc Đức
Hoàng Ngọc Đức
Ngày sinh: 10-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 09-10 (26)
An Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Khoa Ngọc Bảo
Nguyễn Khoa Ngọc Bảo
Ngày sinh: 10-06 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 23-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Phó Giám Đốc: Công ty Cổ Phần TV XD TM Nam Trung
Lê Anh Tú
Lê Anh Tú
Ngày sinh: 22-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thái Thanh Lộc
Nguyễn Thái Thanh Lộc
Ngày sinh: 21-10 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Đinh Hoàng Anh
Đinh Hoàng Anh
Ngày sinh: 05-12 (26)
Gia Lai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Văn Vinh
Đinh Văn Vinh
Ngày sinh: 21-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Ngày sinh: 07-10 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lưu Nguyễn Hà Nam
Lưu Nguyễn Hà Nam
Ngày sinh: 19-03 (26)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Tấn Hạnh
Huỳnh Tấn Hạnh
Ngày sinh: 11-10 (27)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Duy Bình
Đỗ Duy Bình
Ngày sinh: 25-11 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phan Phước Lộc
Phan Phước Lộc
Ngày sinh: 17-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Văn Lập
Trần Văn Lập
Ngày sinh: 21-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Võ Thiện Hoàng Tuấn
Võ Thiện Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 05-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trịnh Văn Sáng
Trịnh Văn Sáng
Ngày sinh: 02-07 (27)
Hoà Bình
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Hoàng Nhựt
Đỗ Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 01-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trịnh Đăng Nam
Trịnh Đăng Nam
Ngày sinh: 05-11 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Trung Tính
Nguyễn Trung Tính
Ngày sinh: 16-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Thị Mỹ Anh
Trần Thị Mỹ Anh
Ngày sinh: 25-10 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Văn Vinh
Phạm Văn Vinh
Ngày sinh: 01-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đặng Bá Tùng
Đặng Bá Tùng
Ngày sinh: 15-08 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Tài
Trần Đức Tài
Ngày sinh: 06-11 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Dương Minh Quân
Dương Minh Quân
Ngày sinh: 15-11 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hồ Viển Lồng
Hồ Viển Lồng
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Hải Đăng
Phạm Hải Đăng
Ngày sinh: 16-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Vương Lan Như
Vương Lan Như
Ngày sinh: 18-04 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Bá Duy
Phạm Bá Duy
Ngày sinh: 06-04 (27)
Cửu Long
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Chiến
Nguyễn Hữu Chiến
Ngày sinh: 05-10 (27)
Hưng Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Thị Hương Giang
Hoàng Thị Hương Giang
Ngày sinh: 26-12 (27)
Nam Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Nguyễn Văn Đoài
Trần Nguyễn Văn Đoài
Ngày sinh: 24-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoài Thanh
Lê Hoài Thanh
Ngày sinh: 21-04 (27)
Bình Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phan Vĩnh Phúc
Phan Vĩnh Phúc
Ngày sinh: 03-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Bảo Duyên
Trần Thị Bảo Duyên
Ngày sinh: 22-06 (27)
Kon Tum
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Võ Văn Khiêm
Võ Văn Khiêm
Ngày sinh: 15-05 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Đặng Minh Vương
Đặng Minh Vương
Ngày sinh: 25-11 (27)
Bình Thuận
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Tạ Thị Toan
Tạ Thị Toan
Ngày sinh: 13-09 (28)
Hà Bắc
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tiến
Nguyễn Trọng Tiến
Ngày sinh: 16-12 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thiều Quang Vinh
Thiều Quang Vinh
Ngày sinh: 03-09 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Bổng
Nguyễn Văn Bổng
Ngày sinh: 06-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 21-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Quốc Hùng
Hoàng Quốc Hùng
Ngày sinh: 08-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trường Công
Nguyễn Trường Công
Ngày sinh: 25-10 (29)
Gia Lai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn An
Nguyễn Văn An
Ngày sinh: 21-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Ngô Công Tuấn
Trần Ngô Công Tuấn
Ngày sinh: 11-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Quý
Nguyễn Đình Quý
Ngày sinh: 18-03 (27)
Nghệ Tĩnh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Hồng Minh
Ngày sinh: 09-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Khiết
Nguyễn Văn Khiết
Ngày sinh: 15-12 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Hồ Thành Tuấn
Hồ Thành Tuấn
Ngày sinh: 03-03 (27)
Minh Hải
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Văn Thương
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đoàn Tấn Quang
Đoàn Tấn Quang
Ngày sinh: 02-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Phú
Nguyễn Thanh Phú
Ngày sinh: 02-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đỗ Văn Đại
Đỗ Văn Đại
Ngày sinh: 10-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 18-11 (29)
Ninh Bình
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Thế
Nguyễn Thanh Thế
Ngày sinh: 22-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hoàng Anh Vũ
Hoàng Anh Vũ
Ngày sinh: 08-08 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Tấn Thuận
Huỳnh Tấn Thuận
Ngày sinh: 23-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Vũ Trần Công Thành
Vũ Trần Công Thành
Ngày sinh: 18-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ngày sinh: 26-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Toàn
Nguyễn Xuân Toàn
Ngày sinh: 16-10 (28)
Thái Bình
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Đỗ Thái Sơn
Đỗ Thái Sơn
Ngày sinh: 02-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lại Minh Phụng
Lại Minh Phụng
Ngày sinh: 01-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Tấn Phát
Phan Tấn Phát
Ngày sinh: 23-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Tạ Hữu Hùng
Tạ Hữu Hùng
Ngày sinh: 21-11 (28)
Hải Hưng
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Mai Liêu Chấn Bảo
Mai Liêu Chấn Bảo
Ngày sinh: 04-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Kiều Minh Tú Anh
Kiều Minh Tú Anh
Ngày sinh: 14-06 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Văn Trung
Phan Văn Trung
Ngày sinh: 17-09 (31)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Hoàng Tuấn
Trần Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 10-12 (29)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Trương Văn Tiến
Trương Văn Tiến
Ngày sinh: 01-10 (30)
Quảng Nam
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đăng Tiến
Nguyễn Đăng Tiến
Ngày sinh: 23-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Ng Thành Nam Thanh Phụng
Ng Thành Nam Thanh Phụng
Ngày sinh: 28-10 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đức Chánh
Nguyễn Đức Chánh
Ngày sinh: 11-03 (29)
Quãng Trị
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Hữu Hải
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Kim Cương
Nguyễn Xuân Kim Cương
Ngày sinh: 28-06 (29)
TPHCM
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ngày sinh: 17-09 (29)
Bình Phước
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)