Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Thân Đại Phát
Thân Đại Phát
Ngày sinh: 06-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12040309
Điều khiển tự động
Võ Trọng Nghĩa
Võ Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 03-12 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trần Ngọc Duy Khang
Trần Ngọc Duy Khang
Ngày sinh: 08-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 03-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trần Tấn Phúc
Trần Tấn Phúc
Ngày sinh: 07-09 (25)
Long An
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Anh Nhân
Nguyễn Anh Nhân
Ngày sinh: 04-08 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Biện Hữu Nhân
Biện Hữu Nhân
Ngày sinh: 18-10 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Đặng Việt Anh
Đặng Việt Anh
Ngày sinh: 03-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phạm Minh Thiện
Phạm Minh Thiện
Ngày sinh: 26-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Huỳnh Minh Mẫn
Huỳnh Minh Mẫn
Ngày sinh: 26-04 (25)
Bình Thuận
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Huỳnh Hữu Lợi
Huỳnh Hữu Lợi
Ngày sinh: 03-05 (25)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang
Ngày sinh: 24-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 25-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Huỳnh Hải Duy
Trần Huỳnh Hải Duy
Ngày sinh: 15-08 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 07-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Hữu Cần
Nguyễn Hữu Cần
Ngày sinh: 07-10 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Nhựt
Nguyễn Minh Nhựt
Ngày sinh: 29-05 (25)
Sông Bé
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Hương Nhài
Nguyễn Thị Hương Nhài
Ngày sinh: 21-09 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Võ Anh Kiệt
Võ Anh Kiệt
Ngày sinh: 07-09 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Nguyễn Anh Khanh
Phan Nguyễn Anh Khanh
Ngày sinh: 03-12 (25)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Diệp Duy Tùng
Diệp Duy Tùng
Ngày sinh: 06-03 (25)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Trần Văn Thành
Trần Văn Thành
Ngày sinh: 14-07 (25)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Phạm Thái Dương
Phạm Thái Dương
Ngày sinh: 27-01 (25)
Phú Yên
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Vũ Quốc Thịnh
Vũ Quốc Thịnh
Ngày sinh: 24-06 (25)
Đồng Nai
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm
Ngày sinh: 17-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh: 07-01 (27)
Bắc Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thế Quang
Nguyễn Thế Quang
Ngày sinh: 10-07 (26)
Sông Bé
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Vũ Đức Cảnh
Vũ Đức Cảnh
Ngày sinh: 10-07 (26)
Hải Phòng
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Quang
Nguyễn Thành Quang
Ngày sinh: 13-05 (26)
Tây Ninh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Lê Minh Khôi
Lê Minh Khôi
Ngày sinh: 05-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Phùng Hữu Thắng
Phùng Hữu Thắng
Ngày sinh: 23-09 (26)
Ninh Bình
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Bạch Thanh Trường
Bạch Thanh Trường
Ngày sinh: 03-09 (26)
Bình Định
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Khoa Ngọc Bảo
Nguyễn Khoa Ngọc Bảo
Ngày sinh: 10-06 (26)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 23-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Phó Giám Đốc: Công ty Cổ Phần TV XD TM Nam Trung
Nguyễn Thái Thanh Lộc
Nguyễn Thái Thanh Lộc
Ngày sinh: 21-10 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Liêu Ngọc Hải
Liêu Ngọc Hải
Ngày sinh: 31-12 (26)
Sông Bé
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Đinh Văn Vinh
Đinh Văn Vinh
Ngày sinh: 21-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Ngày sinh: 07-10 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Võ Sỹ Bắc
Võ Sỹ Bắc
Ngày sinh: 29-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đỗ Duy Bình
Đỗ Duy Bình
Ngày sinh: 25-11 (27)
Thuận Hải
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 14-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Quang Huy
Phạm Quang Huy
Ngày sinh: 05-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Võ Thiện Hoàng Tuấn
Võ Thiện Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 05-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trịnh Văn Sáng
Trịnh Văn Sáng
Ngày sinh: 02-07 (27)
Hoà Bình
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Hoàng Nhựt
Đỗ Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 01-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Trung Tính
Nguyễn Trung Tính
Ngày sinh: 16-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Thị Mỹ Anh
Trần Thị Mỹ Anh
Ngày sinh: 25-10 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đặng Bá Tùng
Đặng Bá Tùng
Ngày sinh: 15-08 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Tài
Trần Đức Tài
Ngày sinh: 06-11 (27)
Kiên Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Võ Thành Nhiên
Võ Thành Nhiên
Ngày sinh: 25-09 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Phú
Trần Đức Phú
Ngày sinh: 15-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Cao Phi
Hoàng Cao Phi
Ngày sinh: 06-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Kiều Anh Dũng
Kiều Anh Dũng
Ngày sinh: 07-07 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Bá Duy
Phạm Bá Duy
Ngày sinh: 06-04 (27)
Cửu Long
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Thanh Duy
Lê Thanh Duy
Ngày sinh: 22-08 (27)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Chiến
Nguyễn Hữu Chiến
Ngày sinh: 05-10 (27)
Hưng Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Lê Minh Châu
Phạm Lê Minh Châu
Ngày sinh: 05-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Hải
Nguyễn Thị Hải
Ngày sinh: 18-01 (27)
Hà Nội
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Thị Hương Giang
Hoàng Thị Hương Giang
Ngày sinh: 26-12 (27)
Nam Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Nguyễn Văn Đoài
Trần Nguyễn Văn Đoài
Ngày sinh: 24-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Nguyên
Lê Hoàng Nguyên
Ngày sinh: 25-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Huỳnh Việt Khải
Huỳnh Việt Khải
Ngày sinh: 15-04 (27)
Cà Mau
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Minh Hùng
Nguyễn Minh Hùng
Ngày sinh: 12-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoài Thanh
Lê Hoài Thanh
Ngày sinh: 21-04 (27)
Bình Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phan Vĩnh Phúc
Phan Vĩnh Phúc
Ngày sinh: 03-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Trọng
Nguyễn Văn Trọng
Ngày sinh: 24-07 (27)
Thái Bình
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 18-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Duy Thanh
Phạm Duy Thanh
Ngày sinh: 06-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Võ Văn Khiêm
Võ Văn Khiêm
Ngày sinh: 15-05 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Ngày sinh: 27-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Minh Thư
Lương Minh Thư
Ngày sinh: 25-03 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thiều Quang Vinh
Thiều Quang Vinh
Ngày sinh: 03-09 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Bổng
Nguyễn Văn Bổng
Ngày sinh: 06-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoành Vũ
Nguyễn Hoành Vũ
Ngày sinh: 18-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Hồng Minh
Ngày sinh: 09-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Văn Lộc
Trần Văn Lộc
Ngày sinh: 16-03 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Anh Kiệt
Nguyễn Anh Kiệt
Ngày sinh: 30-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Khiết
Nguyễn Văn Khiết
Ngày sinh: 15-12 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Hồ Thành Tuấn
Hồ Thành Tuấn
Ngày sinh: 03-03 (27)
Minh Hải
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lê Trung Tín
Lê Trung Tín
Ngày sinh: 20-02 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 19-03 (28)
Hải Hưng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Ngày sinh: 04-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Dương Minh Vũ
Dương Minh Vũ
Ngày sinh: 02-01 (28)
Phú Yên
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đỗ Mạnh Huy
Đỗ Mạnh Huy
Ngày sinh: 02-12 (28)
Hậu Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lưu Thanh Đạt
Lưu Thanh Đạt
Ngày sinh: 29-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đỗ Văn Đại
Đỗ Văn Đại
Ngày sinh: 10-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 18-11 (29)
Ninh Bình
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Công Nguyên
Nguyễn Công Nguyên
Ngày sinh: 02-03 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Tấn Thuận
Huỳnh Tấn Thuận
Ngày sinh: 23-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Toàn
Nguyễn Xuân Toàn
Ngày sinh: 16-10 (28)
Thái Bình
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Đỗ Thái Sơn
Đỗ Thái Sơn
Ngày sinh: 02-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lại Minh Phụng
Lại Minh Phụng
Ngày sinh: 01-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 06-04 (30)
Phú Yên
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Tấn Phát
Phan Tấn Phát
Ngày sinh: 23-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Tạ Hữu Hùng
Tạ Hữu Hùng
Ngày sinh: 21-11 (28)
Hải Hưng
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Anh
Trần Quang Anh
Ngày sinh: 10-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Nam Dương
Nguyễn Nam Dương
Ngày sinh: 24-11 (37)
Mộ Đức-Quảng Ngãi
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đăng Tiến
Nguyễn Đăng Tiến
Ngày sinh: 23-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Dương Chí Công
Dương Chí Công
Ngày sinh: 22-01 (29)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Trí Dũng
Võ Trí Dũng
Ngày sinh: 14-11 (29)
Quãng Ngãi
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)