Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Lê Đức Minh
Lê Đức Minh
Ngày sinh: 23-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trần Ngọc Duy Khang
Trần Ngọc Duy Khang
Ngày sinh: 08-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trần Tấn Phúc
Trần Tấn Phúc
Ngày sinh: 07-09 (26)
Long An
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Biện Hữu Nhân
Biện Hữu Nhân
Ngày sinh: 18-10 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Đặng Việt Anh
Đặng Việt Anh
Ngày sinh: 03-04 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Huỳnh Hữu Lợi
Huỳnh Hữu Lợi
Ngày sinh: 03-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Huỳnh Hải Duy
Trần Huỳnh Hải Duy
Ngày sinh: 15-08 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-02 (27)
Gia Lai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Nhựt
Nguyễn Minh Nhựt
Ngày sinh: 29-05 (26)
Sông Bé
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Hương Nhài
Nguyễn Thị Hương Nhài
Ngày sinh: 21-09 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Võ Anh Kiệt
Võ Anh Kiệt
Ngày sinh: 07-09 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trịnh Văn Trung
Trịnh Văn Trung
Ngày sinh: 20-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Quí Đạo
Trần Quí Đạo
Ngày sinh: 25-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Khắc Đạm
Phan Khắc Đạm
Ngày sinh: 10-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Diệp Duy Tùng
Diệp Duy Tùng
Ngày sinh: 06-03 (26)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Trần Văn Thành
Trần Văn Thành
Ngày sinh: 14-07 (26)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Phạm Thái Dương
Phạm Thái Dương
Ngày sinh: 27-01 (26)
Phú Yên
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Anh Tuấn
Huỳnh Anh Tuấn
Ngày sinh: 19-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Vũ Quốc Thịnh
Vũ Quốc Thịnh
Ngày sinh: 24-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Trương Anh Tài
Trương Anh Tài
Ngày sinh: 25-10 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Lê Tấn Phong
Lê Tấn Phong
Ngày sinh: 20-09 (26)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Vũ Đức Cảnh
Vũ Đức Cảnh
Ngày sinh: 10-07 (27)
Hải Phòng
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Kiều Ngọc Thắng
Nguyễn Kiều Ngọc Thắng
Ngày sinh: 03-07 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Quang
Nguyễn Thành Quang
Ngày sinh: 13-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Dương Phước Hùng
Dương Phước Hùng
Ngày sinh: 15-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Lê Duy Khang
Lê Duy Khang
Ngày sinh: 07-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 09-10 (27)
An Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Đình Văn
Lê Đình Văn
Ngày sinh: 06-04 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phạm Vũ Duy Tùng
Phạm Vũ Duy Tùng
Ngày sinh: 02-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 23-02 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Phó Giám Đốc: Công ty Cổ Phần TV XD TM Nam Trung
Lê Anh Tú
Lê Anh Tú
Ngày sinh: 22-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lưu Nguyễn Hà Nam
Lưu Nguyễn Hà Nam
Ngày sinh: 19-03 (27)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Võ Sỹ Bắc
Võ Sỹ Bắc
Ngày sinh: 29-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phạm Văn Hòa
Phạm Văn Hòa
Ngày sinh: 06-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Huỳnh Ngọc Hoàng
Huỳnh Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 29-04 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Huỳnh Tấn Hạnh
Huỳnh Tấn Hạnh
Ngày sinh: 11-10 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trương Thái Di
Trương Thái Di
Ngày sinh: 21-01 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phan Phước Lộc
Phan Phước Lộc
Ngày sinh: 17-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 14-01 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Hưởng
Nguyễn Văn Hưởng
Ngày sinh: 05-03 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Quang Huy
Phạm Quang Huy
Ngày sinh: 05-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trịnh Văn Sáng
Trịnh Văn Sáng
Ngày sinh: 02-07 (28)
Hoà Bình
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Trung Tính
Nguyễn Trung Tính
Ngày sinh: 16-11 (29)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đặng Bá Tùng
Đặng Bá Tùng
Ngày sinh: 15-08 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Phú
Trần Đức Phú
Ngày sinh: 15-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Kiều Anh Dũng
Kiều Anh Dũng
Ngày sinh: 07-07 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Thanh Duy
Lê Thanh Duy
Ngày sinh: 22-08 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Chiến
Nguyễn Hữu Chiến
Ngày sinh: 05-10 (28)
Hưng Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Thị Hương Giang
Hoàng Thị Hương Giang
Ngày sinh: 26-12 (28)
Nam Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lưu Bình Đông
Lưu Bình Đông
Ngày sinh: 01-01 (28)
Long An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Nguyễn Văn Đoài
Trần Nguyễn Văn Đoài
Ngày sinh: 24-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Huy Lực
Nguyễn Huy Lực
Ngày sinh: 16-05 (28)
Nghệ An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Bảo Duyên
Trần Thị Bảo Duyên
Ngày sinh: 22-06 (28)
Kon Tum
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thái Dương Trà
Thái Dương Trà
Ngày sinh: 08-09 (28)
Quảng Trị
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Nha Trang
Trần Thị Nha Trang
Ngày sinh: 16-04 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Võ Công Toàn
Võ Công Toàn
Ngày sinh: 23-12 (29)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 18-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Duy Thanh
Phạm Duy Thanh
Ngày sinh: 06-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Đặng Minh Vương
Đặng Minh Vương
Ngày sinh: 25-11 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Ngọc Anh Vũ
Nguyễn Ngọc Anh Vũ
Ngày sinh: 10-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Ngày sinh: 27-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Tạ Thị Toan
Tạ Thị Toan
Ngày sinh: 13-09 (29)
Hà Bắc
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tiến
Nguyễn Trọng Tiến
Ngày sinh: 16-12 (29)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Nam Mỹ
Hoàng Nam Mỹ
Ngày sinh: 18-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Bổng
Nguyễn Văn Bổng
Ngày sinh: 06-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoành Vũ
Nguyễn Hoành Vũ
Ngày sinh: 18-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Trần Đại Đường
Lê Trần Đại Đường
Ngày sinh: 30-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Võ Nhị Anh
Võ Nhị Anh
Ngày sinh: 12-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Hồng Minh
Ngày sinh: 09-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Anh Kiệt
Nguyễn Anh Kiệt
Ngày sinh: 30-01 (29)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Từ Thanh Tuấn
Từ Thanh Tuấn
Ngày sinh: 24-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Văn Thương
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 19-03 (29)
Hải Hưng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Ngày sinh: 04-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Dương Minh Vũ
Dương Minh Vũ
Ngày sinh: 02-01 (29)
Phú Yên
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đoàn Tấn Quang
Đoàn Tấn Quang
Ngày sinh: 02-04 (28)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Phú
Nguyễn Thanh Phú
Ngày sinh: 02-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lưu Thanh Đạt
Lưu Thanh Đạt
Ngày sinh: 29-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 18-11 (30)
Ninh Bình
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Thế
Nguyễn Thanh Thế
Ngày sinh: 22-08 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hoàng Anh Vũ
Hoàng Anh Vũ
Ngày sinh: 08-08 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Tấn Thuận
Huỳnh Tấn Thuận
Ngày sinh: 23-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Vũ Trần Công Thành
Vũ Trần Công Thành
Ngày sinh: 18-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Đỗ Thái Sơn
Đỗ Thái Sơn
Ngày sinh: 02-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lại Minh Phụng
Lại Minh Phụng
Ngày sinh: 01-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Tấn Phát
Phan Tấn Phát
Ngày sinh: 23-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Lê Vinh Quang
Trần Lê Vinh Quang
Ngày sinh: 03-02 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Minh Danh
Trần Minh Danh
Ngày sinh: 01-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hoàng Hiệp
Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày sinh: 04-04 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đình Bảo
Nguyễn Đình Bảo
Ngày sinh: 30-07 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Kiều Minh Tú Anh
Kiều Minh Tú Anh
Ngày sinh: 14-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Văn Trung
Phan Văn Trung
Ngày sinh: 17-09 (32)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Nam Dương
Nguyễn Nam Dương
Ngày sinh: 24-11 (38)
Mộ Đức-Quảng Ngãi
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Hoàng Tuấn
Trần Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 10-12 (30)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đăng Tiến
Nguyễn Đăng Tiến
Ngày sinh: 23-10 (31)
Đồng Nai
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Duy Khang
Võ Duy Khang
Ngày sinh: 06-06 (30)
Bình Định
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Hữu Hải
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Nai
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Kim Cương
Nguyễn Xuân Kim Cương
Ngày sinh: 28-06 (30)
TPHCM
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Ngày sinh: 17-09 (30)
Bình Phước
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Trí Dũng
Võ Trí Dũng
Ngày sinh: 14-11 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)