Khoa Kế toán (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Thái Thị Cẩm Hường
Thái Thị Cẩm Hường
Ngày sinh: 10-11 (33)
Cà Mau
Lớp: 11220271
Kiểm toán
Phạm Hoàng Lữ
Phạm Hoàng Lữ
Ngày sinh: 04-02 (40)
Cà Mau
Lớp: 11220271
Kiểm toán
Lương Thúy Quyền
Lương Thúy Quyền
Ngày sinh: 10-04 (28)
Cà Mau
Lớp: 11220271
Kiểm toán
Đặng Thị Thùy Dương
Đặng Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 25-05 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 11220261
Kiểm toán
Lê Thị Lan Hương
Lê Thị Lan Hương
Ngày sinh: 29-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11220203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 02-03 (30)
Bình Phước
Lớp: 11220203
Kiểm toán
Nguyễn Kim Phượng
Nguyễn Kim Phượng
Ngày sinh: 16-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11220202
Kiểm toán
Trần Nguyễn Thu Vy
Trần Nguyễn Thu Vy
Ngày sinh: 12-11 (34)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11220201
Kiểm toán
Bùi Kim Oanh
Bùi Kim Oanh
Ngày sinh: 04-07 (30)
Bạc Liêu
Lớp: 10220171
Kiểm toán
Lê Công Nguyễn
Lê Công Nguyễn
Ngày sinh: 28-01 (32)
Cà Mau
Lớp: 10220171
Kiểm toán
Lê Thị Cẩm Tú
Lê Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Cà Mau
Lớp: 10220171
Kiểm toán
Phan Thị Thu Hiền
Phan Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 18-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hải Hiền
Nguyễn Thị Hải Hiền
Ngày sinh: 28-01 (27)
Nha Trang
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Trần Thị Lam
Trần Thị Lam
Ngày sinh: 13-04 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Lan Phương
Nguyễn Hoàng Lan Phương
Ngày sinh: 04-04 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-07 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Nguyễn Đức Tâm
Nguyễn Đức Tâm
Ngày sinh: 15-03 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Nguyễn Thị Duyên
Nguyễn Thị Duyên
Ngày sinh: 30-04 (31)
Nam Hà
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Hoàng Thị Lan Phương
Hoàng Thị Lan Phương
Ngày sinh: 26-05 (31)
Bình Phước
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 05-03 (30)
Sông Bé
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Lương Thị Hồng Diễm
Lương Thị Hồng Diễm
Ngày sinh: 02-08 (30)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Mai Trần Thị Thùy Dương
Mai Trần Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 16-11 (28)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Huỳnh Thị Thu Hương
Huỳnh Thị Thu Hương
Ngày sinh: 20-10 (32)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Thị Bích Như
Nguyễn Thị Bích Như
Ngày sinh: 20-11 (31)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Thi
Nguyễn Thị Kim Thi
Ngày sinh: 29-07 (33)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Trinh
Nguyễn Ngọc Trinh
Ngày sinh: 08-03 (32)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Phạm Thị Trung
Phạm Thị Trung
Ngày sinh: 23-06 (38)
Hà Nam Ninh
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Thị Anh Vũ
Nguyễn Thị Anh Vũ
Ngày sinh: 28-09 (31)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Phạm Trung Hiếu
Phạm Trung Hiếu
Ngày sinh: 19-07 (37)
Thuận Hải
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Lê Thị Thu Hiền
Lê Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 13-04 (31)
Thuận Hải
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Lương Thị Mỹ Liên
Lương Thị Mỹ Liên
Ngày sinh: 02-09 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Lê Thị Mỹ Hằng
Lê Thị Mỹ Hằng
Ngày sinh: 29-11 (34)
Bình Thuận
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Ngô Thị Phương Bích
Ngô Thị Phương Bích
Ngày sinh: 05-10 (33)
Bình Thuận
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Mai Lê Dung
Mai Lê Dung
Ngày sinh: 24-11 (30)
Thuận Hải
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Phạm Thị Thu Huyền
Phạm Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 20-10 (29)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10220112
Kiểm toán
Nguyễn T.Khánh Linh
Nguyễn T.Khánh Linh
Ngày sinh: 20-09 (27)
Thái Bình
Lớp: 10220112
Kiểm toán
Cao Thị Thanh Mai
Cao Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 12-05 (28)
Nghệ An
Lớp: 10220112
Kiểm toán
Võ Thị Hương Giang
Võ Thị Hương Giang
Ngày sinh: 05-10 (35)
Quảng Bình
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 27-01 (33)
Hưng Yên
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Đinh Thị Thu Thảo
Đinh Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 10-11 (33)
Đông Nai
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Phạm Hoàng Anh Chiêu
Phạm Hoàng Anh Chiêu
Ngày sinh: 26-11 (31)
Ninh Thuận
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Bích Hương
Nguyễn Thị Bích Hương
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Quảng Ngãi
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Lê Thị Thúy Trang
Lê Thị Thúy Trang
Ngày sinh: 11-01 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày sinh: 30-06 (27)
An Giang
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Lê Văn Tồn
Lê Văn Tồn
Ngày sinh: 12-06 (27)
An Giang
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Đoàn Thị Hoài Trâm
Đoàn Thị Hoài Trâm
Ngày sinh: 16-08 (33)
Đồng Nai
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Trân
Nguyễn Thị Ngọc Trân
Ngày sinh: 04-11 (32)
Vĩnh Long
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Đỗ Thị Hoàng Anh
Đỗ Thị Hoàng Anh
Ngày sinh: 10-09 (29)
Bình Thuận
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Tuyết
Nguyễn Thị Tuyết
Ngày sinh: 30-09 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Phạm Thị Hoa
Phạm Thị Hoa
Ngày sinh: 15-06 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 15-08 (32)
Đồng Nai
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Nguyễn Thị ánh Hồng
Nguyễn Thị ánh Hồng
Ngày sinh: 20-10 (29)
Long An
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Hồ Thị Ngân
Hồ Thị Ngân
Ngày sinh: 20-03 (27)
Đắk Nông
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh: 22-11 (27)
Nghệ An
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Hoàng Thị Hoài Nhung
Hoàng Thị Hoài Nhung
Ngày sinh: 29-10 (33)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Hồ Hồng Nhựt
Hồ Hồng Nhựt
Ngày sinh: 01-12 (29)
An Giang
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Trần Thị Ngọc Phương
Trần Thị Ngọc Phương
Ngày sinh: 01-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Vũ Ngọc Phương
Vũ Ngọc Phương
Ngày sinh: 31-08 (35)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Mai Thị Thủy
Mai Thị Thủy
Ngày sinh: 13-01 (35)
Quảng Bình
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Trần Thị Đăng Vị
Trần Thị Đăng Vị
Ngày sinh: 05-09 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Nguyễn Thế Yên
Nguyễn Thế Yên
Ngày sinh: 13-10 (30)
Hậu Giang
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Ngày sinh: 29-11 (32)
Bến Tre
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Nguyễn Hải Sơn
Nguyễn Hải Sơn
Ngày sinh: 17-12 (33)
Khánh Hoà
Lớp: 09220261
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thảo Hà
Nguyễn Thị Thảo Hà
Ngày sinh: 02-06 (38)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Phan Quốc Huy
Phan Quốc Huy
Ngày sinh: 21-05 (31)
Sông Bé
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Nguyễn Thị Huệ
Nguyễn Thị Huệ
Ngày sinh: 12-02 (33)
Thanh Hóa
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Trương Ngọc Mai
Trương Ngọc Mai
Ngày sinh: 30-03 (33)
Long An
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Lương Ngọc Oanh
Lương Ngọc Oanh
Ngày sinh: 10-10 (37)
Thái Bình
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Vũ Thị Phương Toàn
Vũ Thị Phương Toàn
Ngày sinh: 22-04 (31)
Bình Phước
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Phan Linh Cường
Phan Linh Cường
Ngày sinh: 07-07 (30)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Lê Thị Kim Dung
Lê Thị Kim Dung
Ngày sinh: 12-09 (32)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Kim Hồng
Ngày sinh: 19-05 (33)
Tiền Giang
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Phạm Thị Ngọc Hương
Phạm Thị Ngọc Hương
Ngày sinh: 23-06 (30)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Nguyễn ỷ Lan
Nguyễn ỷ Lan
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Đặng Thị Kim Nguyệt
Đặng Thị Kim Nguyệt
Ngày sinh: 01-12 (30)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Phương
Nguyễn Thị Hồng Phương
Ngày sinh: 26-07 (32)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Nguyễn Thị Nguyệt Thu
Nguyễn Thị Nguyệt Thu
Ngày sinh: 17-09 (30)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Lê Thị Thúy An
Lê Thị Thúy An
Ngày sinh: 15-04 (31)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Lê Thị Như Đoan
Lê Thị Như Đoan
Ngày sinh: 11-11 (33)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Lê Thị Hồng
Lê Thị Hồng
Ngày sinh: 12-07 (34)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Thị Như Thanh
Nguyễn Thị Như Thanh
Ngày sinh: 20-06 (35)
Quảng Nam
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hoài Trang
Nguyễn Thị Hoài Trang
Ngày sinh: 27-10 (30)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Bá Tòng
Nguyễn Bá Tòng
Ngày sinh: 26-09 (29)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Quách Phương Trân
Quách Phương Trân
Ngày sinh: 08-09 (29)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Mai Thị Vân Anh
Mai Thị Vân Anh
Ngày sinh: 16-01 (35)
Nam Định
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Thị Xuân Huệ
Nguyễn Thị Xuân Huệ
Ngày sinh: 06-10 (35)
Vĩnh Phú
Lớp: 09220211
Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 10-05 (32)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 09220211
Kiểm toán
Hoàng Thế Nguyện
Hoàng Thế Nguyện
Ngày sinh: 31-03 (34)
Hà Nam
Lớp: 09220211
Kiểm toán
Từ Hữu Kim
Từ Hữu Kim
Ngày sinh: 28-08 (31)
Sông Bé
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Trần Phúc Lợi
Trần Phúc Lợi
Ngày sinh: 27-04 (30)
Bến Tre
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Lữ Thị Phương Trang
Lữ Thị Phương Trang
Ngày sinh: 08-10 (32)
Cà Mau
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Đinh Thị Lệ Sương
Đinh Thị Lệ Sương
Ngày sinh: 02-10 (34)
Nghĩa Bình
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Võ Thị Kim Thảo
Võ Thị Kim Thảo
Ngày sinh: 20-07 (31)
Bình Phước
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Nguyễn Văn Thanh Tuấn
Nguyễn Văn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 08-02 (32)
Bạc Liêu
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Trà Bôn
Nguyễn Thị Trà Bôn
Ngày sinh: 20-02 (32)
Phú Yên
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Lâm Thị Phương Anh
Lâm Thị Phương Anh
Ngày sinh: 02-11 (29)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Nhị
Nguyễn Thị Nhị
Ngày sinh: 30-04 (34)
Quảng Ngãi
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Bùi Thị Bích Thủy
Bùi Thị Bích Thủy
Ngày sinh: 19-03 (33)
Lâm Đồng
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Nghiêm Thị Thư
Nghiêm Thị Thư
Ngày sinh: 08-04 (32)
Hà Nam
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kiều Linh
Nguyễn Thị Kiều Linh
Ngày sinh: 12-04 (30)
Bạc Liêu
Lớp: 06KK1D
Kế toán kiểm toán (2008)