Khoa Kế toán (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Thái Thị Cẩm Hường
Thái Thị Cẩm Hường
Ngày sinh: 10-11 (34)
Cà Mau
Lớp: 11220271
Kiểm toán
Nguyễn Như Ngọc
Nguyễn Như Ngọc
Ngày sinh: 16-03 (30)
Cà Mau
Lớp: 11220271
Kiểm toán
Lương Thúy Quyền
Lương Thúy Quyền
Ngày sinh: 10-04 (29)
Cà Mau
Lớp: 11220271
Kiểm toán
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Cà Mau
Lớp: 11220271
Kiểm toán
Phùng Thị Kim Hoa
Phùng Thị Kim Hoa
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 11220203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 12-11 (28)
Nghệ An
Lớp: 11220202
Kế toán
Chuyên viên: Kho bạc nah2 nước tỉnh bình thuận
Nguyễn Thị Thơ
Nguyễn Thị Thơ
Ngày sinh: 20-08 (30)
Bến Tre
Lớp: 11220202
Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Phương Bình
Nguyễn Ngọc Phương Bình
Ngày sinh: 30-11 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 11220202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kiều Duyên
Nguyễn Thị Kiều Duyên
Ngày sinh: 01-10 (30)
Vĩnh Long
Lớp: 11220201
Kiểm toán
Trương Thị Mỹ Hiền
Trương Thị Mỹ Hiền
Ngày sinh: 22-02 (29)
Trà Vinh
Lớp: 11220201
Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Bảo Trung
Nguyễn Ngọc Bảo Trung
Ngày sinh: 19-08 (30)
Kon Tum
Lớp: 11220201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Quang Vi
Nguyễn Thị Quang Vi
Ngày sinh: 16-03 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 11220201
Kiểm toán
Trần Hồng Diễm
Trần Hồng Diễm
Ngày sinh: 16-01 (30)
Bạc Liêu
Lớp: 11220201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hải Hiền
Nguyễn Thị Hải Hiền
Ngày sinh: 28-01 (28)
Nha Trang
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Đỗ Thị Ngọc Hân
Đỗ Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 01-08 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Trần Đức Hoàng
Trần Đức Hoàng
Ngày sinh: 06-08 (29)
Bình Định
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Trương Quỳnh Lê
Trương Quỳnh Lê
Ngày sinh: 05-12 (37)
Khánh Hòa
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Nguyễn Phạm ái Nhơn
Nguyễn Phạm ái Nhơn
Ngày sinh: 11-08 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Võ Thị Kim Tâm
Võ Thị Kim Tâm
Ngày sinh: 08-08 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Lê Thị Hồng Thủy
Lê Thị Hồng Thủy
Ngày sinh: 16-01 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Nguyễn Hữu Lâm
Nguyễn Hữu Lâm
Ngày sinh: 10-01 (33)
Bắc Giang
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Hoàng Thị Lan Phương
Hoàng Thị Lan Phương
Ngày sinh: 26-05 (32)
Bình Phước
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 05-03 (31)
Sông Bé
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Hồ Trình
Hồ Trình
Ngày sinh: 14-06 (53)
Huế
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Vũ Thị Doan
Vũ Thị Doan
Ngày sinh: 24-08 (28)
Thái Bình
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Trần Thị Thu Gấm
Trần Thị Thu Gấm
Ngày sinh: 20-12 (29)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Lữ Thị Lệ Hồng
Lữ Thị Lệ Hồng
Ngày sinh: 08-03 (35)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Khưu Thị Bích Thủy
Khưu Thị Bích Thủy
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Bùi Thị Hữu Thuy
Bùi Thị Hữu Thuy
Ngày sinh: 17-12 (34)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 01-10 (33)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày sinh: 19-12 (28)
Bình Thuận
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Lê Thanh Phụng
Lê Thanh Phụng
Ngày sinh: 11-10 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Trinh
Nguyễn Thị Kim Trinh
Ngày sinh: 11-06 (32)
Bình Thuận
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Lê Thị Trinh
Lê Thị Trinh
Ngày sinh: 03-08 (34)
Thuận Hải
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 22-10 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Trần Thị Phượng Uyên
Trần Thị Phượng Uyên
Ngày sinh: 26-05 (34)
Thuận Hải
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Nguyễn Ngô Quế Ny
Nguyễn Ngô Quế Ny
Ngày sinh: 24-09 (32)
Bình Thuận
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Mai Hữu Thắng
Mai Hữu Thắng
Ngày sinh: 12-03 (32)
Bình Thuận
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Phạm Thị Anh Tin
Phạm Thị Anh Tin
Ngày sinh: 08-08 (33)
Bình Thuận
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Trần Hùng Vĩ
Trần Hùng Vĩ
Ngày sinh: 25-12 (33)
Bình Thuận
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Vương
Nguyễn Thị Ngọc Vương
Ngày sinh: 20-11 (32)
Bình Thuận
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Đào Thị Bích Hương
Đào Thị Bích Hương
Ngày sinh: 21-01 (29)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10220112
Kiểm toán
Chu Thị Bích Liên
Chu Thị Bích Liên
Ngày sinh: 15-07 (31)
Lai Châu
Lớp: 10220112
Kiểm toán
Trần Thanh Mai
Trần Thanh Mai
Ngày sinh: 27-02 (34)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10220112
Kiểm toán
Trần Thị Hà
Trần Thị Hà
Ngày sinh: 22-11 (38)
Hà Nam
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Trần Bảo Châu
Trần Bảo Châu
Ngày sinh: 06-10 (30)
Hồ Chí Minh
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Trần Thị Kim Anh
Trần Thị Kim Anh
Ngày sinh: 05-06 (37)
Sông Bé
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Đỗ Thị Hằng
Đỗ Thị Hằng
Ngày sinh: 24-07 (30)
Long An
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 26-10 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thái Minh
Nguyễn Thị Thái Minh
Ngày sinh: 20-10 (33)
Ninh Thuận
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Đỗ Thị Thanh Thảo
Đỗ Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 14-07 (31)
Kiên Giang
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Thi
Nguyễn Hoàng Thi
Ngày sinh: 26-10 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Đỗ Thị Kim Yến
Đỗ Thị Kim Yến
Ngày sinh: 21-12 (28)
Long An
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Văn Trung
Ngày sinh: 09-01 (30)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Đào Thị Thúy Nga
Đào Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 27-11 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09220261
Kiểm toán
Trần Thị Lan Phương
Trần Thị Lan Phương
Ngày sinh: 30-10 (35)
Hà Tĩnh
Lớp: 09220261
Kiểm toán
Nguyễn Hải Sơn
Nguyễn Hải Sơn
Ngày sinh: 17-12 (34)
Khánh Hoà
Lớp: 09220261
Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Bảo Trân
Nguyễn Hoàng Bảo Trân
Ngày sinh: 01-09 (39)
Phú Khánh
Lớp: 09220261
Kiểm toán
Huỳnh Thị Mỹ Lệ
Huỳnh Thị Mỹ Lệ
Ngày sinh: 03-08 (37)
Khánh Hòa
Lớp: 09220261
Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Ngày sinh: 05-05 (31)
Sông Bé
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Lê Thị Hồng
Lê Thị Hồng
Ngày sinh: 31-10 (30)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Nguyễn Thị Lê
Nguyễn Thị Lê
Ngày sinh: 20-03 (32)
Hà Nam
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Dương Thị Hiền Phương
Dương Thị Hiền Phương
Ngày sinh: 12-10 (31)
Hà Tây
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Trần Hoàng Yến
Trần Hoàng Yến
Ngày sinh: 30-08 (39)
Hà Tây
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 12-12 (32)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Huỳnh Thị Nhàn
Huỳnh Thị Nhàn
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Phan Thị Ngọc Nguyên
Phan Thị Ngọc Nguyên
Ngày sinh: 21-11 (34)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Nguyễn Hồng Nhiên
Nguyễn Hồng Nhiên
Ngày sinh: 16-02 (31)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Lê Thị Minh Thư
Lê Thị Minh Thư
Ngày sinh: 01-06 (33)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Nguyễn Thanh Xuân
Nguyễn Thanh Xuân
Ngày sinh: 19-09 (35)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Cao Thị Xa Dây
Cao Thị Xa Dây
Ngày sinh: 25-02 (31)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Phạm Thị Mỹ Hạnh
Phạm Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 26-07 (32)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 13-06 (35)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Thị Bích Liên
Nguyễn Thị Bích Liên
Ngày sinh: 29-05 (31)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Huỳnh Thị Thanh Kiều
Huỳnh Thị Thanh Kiều
Ngày sinh: 07-11 (32)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Thị Tuyết Linh
Nguyễn Thị Tuyết Linh
Ngày sinh: 10-06 (34)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Trương Thị Kim Liên
Trương Thị Kim Liên
Ngày sinh: 20-03 (33)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Trần Thị Mi Ni
Trần Thị Mi Ni
Ngày sinh: 12-08 (30)
Phú Yên
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thạch Thảo
Nguyễn Thị Thạch Thảo
Ngày sinh: 20-04 (35)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Dương Thị Thanh Thúy
Dương Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 08-06 (32)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 05-07 (31)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Lê Thị Bích Phương
Lê Thị Bích Phương
Ngày sinh: 09-08 (34)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Trần Thị ánh Hồng
Trần Thị ánh Hồng
Ngày sinh: 01-09 (31)
Bình Định
Lớp: 09220211
Kiểm toán
Nghiêm Minh Tuân
Nghiêm Minh Tuân
Ngày sinh: 06-09 (40)
Hưng Yên
Lớp: 09220211
Kiểm toán
Phạm Thanh Bình
Phạm Thanh Bình
Ngày sinh: 01-06 (35)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 09220211
Kiểm toán
Trương Thị Tuyết Dung
Trương Thị Tuyết Dung
Ngày sinh: 25-03 (35)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Mai Ngọc Lý
Mai Ngọc Lý
Ngày sinh: 20-07 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Nguyễn Công Phương
Nguyễn Công Phương
Ngày sinh: 04-06 (35)
Bình Định
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Đinh Thị Lệ Sương
Đinh Thị Lệ Sương
Ngày sinh: 02-10 (35)
Nghĩa Bình
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Trang
Ngày sinh: 01-09 (31)
Thanh Hóa
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Trần Thị Nguyệt ánh
Trần Thị Nguyệt ánh
Ngày sinh: 28-11 (33)
Tây Ninh
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Bích Nhơn
Nguyễn Thị Bích Nhơn
Ngày sinh: 25-09 (38)
Đồng Tháp
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 23-06 (39)
Nghệ An
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Kha Tơ Ni
Kha Tơ Ni
Ngày sinh: 03-11 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Lê Văn Quốc
Lê Văn Quốc
Ngày sinh: 07-04 (34)
Tiền Giang
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Lệ Thu
Nguyễn Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 15-08 (31)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Đào Thị Minh Xuân
Đào Thị Minh Xuân
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Tháp
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Đông
Nguyễn Thị Thu Đông
Ngày sinh: 25-09 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Trần Thị Ngọc Điệp
Trần Thị Ngọc Điệp
Ngày sinh: 11-02 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Phạm Thị Châm
Phạm Thị Châm
Ngày sinh: 20-04 (30)
Hòa Bình
Lớp: 06KK1D
Kế toán kiểm toán (2008)