Khoa Kế toán (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Trần Kiều Lanh
Trần Kiều Lanh
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bạc Liêu
Lớp: 11220271
Kiểm toán
Trần Thảo Ngọc
Trần Thảo Ngọc
Ngày sinh: 19-09 (30)
Cần Thơ
Lớp: 11220271
Kiểm toán
Kiều Thị Dung
Kiều Thị Dung
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Cà Mau
Lớp: 11220271
Kiểm toán
Đinh Thị Hằng
Đinh Thị Hằng
Ngày sinh: 13-05 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 11220203
Kiểm toán
Nguyễn Thu Hường
Nguyễn Thu Hường
Ngày sinh: 22-07 (28)
Hà Nội
Lớp: 11220203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kiều Nga
Nguyễn Thị Kiều Nga
Ngày sinh: 17-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 11220203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Nguyên
Nguyễn Thị Hồng Nguyên
Ngày sinh: 29-10 (42)
Thanh Hóa
Lớp: 11220202
Kiểm toán
Đoàn Thị Kim Ngân
Đoàn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 21-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11220202
Kiểm toán
Nguyễn Kim Thảo
Nguyễn Kim Thảo
Ngày sinh: 07-08 (30)
Tiền Giang
Lớp: 11220202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kiều Duyên
Nguyễn Thị Kiều Duyên
Ngày sinh: 01-10 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 11220201
Kiểm toán
Phạm Thúy Hằng
Phạm Thúy Hằng
Ngày sinh: 19-12 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11220201
Kiểm toán
Nguyễn Thái Hằng
Nguyễn Thái Hằng
Ngày sinh: 10-06 (29)
Bình Định
Lớp: 11220201
Kiểm toán
Lê Thị Thu Hằng
Lê Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 16-04 (32)
Bình Định
Lớp: 11220201
Kiểm toán
Châu Anh Ngọc
Châu Anh Ngọc
Ngày sinh: 25-04 (33)
Minh Hải
Lớp: 10220171
Kiểm toán
Huỳnh Thị Phương Trúc
Huỳnh Thị Phương Trúc
Ngày sinh: 29-09 (37)
Cà Mau
Lớp: 10220171
Kiểm toán
Nguyễn Mỹ A
Nguyễn Mỹ A
Ngày sinh: 11-10 (27)
Minh Hải
Lớp: 10220171
Kiểm toán
Trần Thanh Hậu
Trần Thanh Hậu
Ngày sinh: 15-10 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ngày sinh: 22-10 (27)
Phú Yên
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 07-10 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 10220161
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 10-02 (32)
Quảng Nam
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Nhâm Thị Mến
Nhâm Thị Mến
Ngày sinh: 20-10 (29)
Thái Bình
Lớp: 10220141
Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 01-07 (34)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Cù Thị Diệu Hà
Cù Thị Diệu Hà
Ngày sinh: 01-06 (41)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Minh Tuấn Khanh
Nguyễn Minh Tuấn Khanh
Ngày sinh: 11-07 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Thị Bích Lan
Nguyễn Thị Bích Lan
Ngày sinh: 10-07 (30)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Huỳnh Thị Thanh Nga
Huỳnh Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 31-08 (34)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Trần Hoàng Yến Nhi
Trần Hoàng Yến Nhi
Ngày sinh: 03-09 (29)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Thi
Nguyễn Thị Kim Thi
Ngày sinh: 29-07 (33)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Trương Thành Thương
Trương Thành Thương
Ngày sinh: 26-05 (29)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Nguyễn Hồng Phúc
Nguyễn Hồng Phúc
Ngày sinh: 19-08 (31)
Long An
Lớp: 10220131
Kiểm toán
Phùng Thị Lan Phương
Phùng Thị Lan Phương
Ngày sinh: 18-12 (28)
Thuận Hải
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Diệp Thị Tiến Tươi
Diệp Thị Tiến Tươi
Ngày sinh: 26-10 (28)
Thuận Hải
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Lê Thị Hoài Vân
Lê Thị Hoài Vân
Ngày sinh: 12-07 (29)
Thuận Hải
Lớp: 10220122
Kiểm toán
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 20-08 (29)
Bình Thuận
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Hồ Lê Mỹ
Hồ Lê Mỹ
Ngày sinh: 14-05 (29)
Bình Thuận
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Phạm Thị Ngọc Thu
Phạm Thị Ngọc Thu
Ngày sinh: 14-09 (33)
Bình Thuận
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thơ
Nguyễn Thị Thơ
Ngày sinh: 24-11 (28)
Bình Thuận
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Vương
Nguyễn Thị Ngọc Vương
Ngày sinh: 20-11 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10220121
Kiểm toán
Lại Thị Hương
Lại Thị Hương
Ngày sinh: 25-02 (32)
Nghệ An
Lớp: 10220112
Kiểm toán
Vũ Phương Hiền
Vũ Phương Hiền
Ngày sinh: 23-12 (31)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Lê Thị Ngọc Duyên
Lê Thị Ngọc Duyên
Ngày sinh: 10-02 (29)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Hà Trà Giang
Hà Trà Giang
Ngày sinh: 19-05 (34)
Nghệ An
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Trần Thị Quy
Trần Thị Quy
Ngày sinh: 22-10 (30)
Nghệ An
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Quy
Nguyễn Thị Quy
Ngày sinh: 11-06 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Phạm Thị Ngọc Anh
Phạm Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 28-05 (29)
Hà Nam Ninh
Lớp: 10220111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hà Chi
Nguyễn Thị Hà Chi
Ngày sinh: 26-09 (27)
Hải Phòng
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Phạm Thị Kim Cúc
Phạm Thị Kim Cúc
Ngày sinh: 16-12 (27)
Quảng Bình
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 05-01 (32)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Đặng Huỳnh Trọng Khải
Đặng Huỳnh Trọng Khải
Ngày sinh: 01-01 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Đoàn Thị Mai Hương
Đoàn Thị Mai Hương
Ngày sinh: 20-03 (27)
Quảng Bình
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Đặng Mỹ Lan
Đặng Mỹ Lan
Ngày sinh: 21-03 (48)
Đồng Nai
Lớp: 10220102
Kế toán
Phụ trách kế toán: Công ty TNHH MTV TM QSR VN
Nguyễn Thị Thanh Lam
Nguyễn Thị Thanh Lam
Ngày sinh: 10-09 (28)
Trà Vinh
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Đỗ Thị Lan
Đỗ Thị Lan
Ngày sinh: 28-02 (28)
Bắc Giang
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Đặng Võ Hoàng Uyên
Đặng Võ Hoàng Uyên
Ngày sinh: 05-01 (30)
Cửu Long
Lớp: 10220102
Kiểm toán
Hồ Thị Mỹ Hạnh
Hồ Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 05-03 (31)
Đồng Nai
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Lê Minh Phụng
Lê Minh Phụng
Ngày sinh: 20-10 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Lê Thị Tố Quyên
Lê Thị Tố Quyên
Ngày sinh: 25-08 (29)
Long An
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Thi
Nguyễn Hoàng Thi
Ngày sinh: 26-10 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Ngày sinh: 29-11 (32)
Bến Tre
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Bùi Lê Phương Dung
Bùi Lê Phương Dung
Ngày sinh: 10-04 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10220101
Kiểm toán
Cai Thị Huyền Thu
Cai Thị Huyền Thu
Ngày sinh: 06-06 (34)
Phú Yên
Lớp: 09220261
Kiểm toán
Nguyễn Thị Diệu
Nguyễn Thị Diệu
Ngày sinh: 20-01 (30)
Bình Phước
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Hoàng Thị Bích Liên
Hoàng Thị Bích Liên
Ngày sinh: 28-09 (30)
Sông Bé
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Nguyễn Thị Lê
Nguyễn Thị Lê
Ngày sinh: 20-03 (31)
Hà Nam
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 20-10 (34)
Tây Ninh
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Trần Thị Lời
Trần Thị Lời
Ngày sinh: 10-10 (33)
Quảng Nam
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Minh
Nguyễn Thị Ngọc Minh
Ngày sinh: 24-05 (33)
Nghệ An
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Đồng Văn Trinh
Đồng Văn Trinh
Ngày sinh: 08-05 (31)
Nghĩa Bình
Lớp: 09220241
Kiểm toán
Trần Thị Minh Hiếu
Trần Thị Minh Hiếu
Ngày sinh: 19-10 (31)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Lý
Nguyễn Thị Thanh Lý
Ngày sinh: 07-08 (32)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Nguyễn Thị Song Ngọc
Nguyễn Thị Song Ngọc
Ngày sinh: 18-09 (33)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Nguyễn Huỳnh Ngọc
Nguyễn Huỳnh Ngọc
Ngày sinh: 05-03 (29)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Trương Kim Nghĩa
Trương Kim Nghĩa
Ngày sinh: 19-03 (29)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Lê Thị Nhàn
Lê Thị Nhàn
Ngày sinh: 06-10 (34)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 08-10 (34)
Tiền Giang
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Lê Thị Thúy An
Lê Thị Thúy An
Ngày sinh: 15-04 (31)
Long An
Lớp: 09220231
Kiểm toán
Lê Thị Thanh Diệu
Lê Thị Thanh Diệu
Ngày sinh: 10-02 (30)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Thị Bích Liên
Nguyễn Thị Bích Liên
Ngày sinh: 29-05 (30)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Trần Thị Minh Nguyệt
Trần Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 14-05 (36)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Pha
Nguyễn Thị Thu Pha
Ngày sinh: 01-01 (31)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Trần Thị Bích Thoa
Trần Thị Bích Thoa
Ngày sinh: 06-05 (31)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Thư
Nguyễn Thị Minh Thư
Ngày sinh: 27-03 (33)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Võ Thị Kim Yến
Võ Thị Kim Yến
Ngày sinh: 07-03 (30)
Bình Thuận
Lớp: 09220221
Kiểm toán
Nguyễn Thị Cúc
Nguyễn Thị Cúc
Ngày sinh: 05-08 (30)
Hải Hưng
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Dương Thị Huỳnh Trang
Dương Thị Huỳnh Trang
Ngày sinh: 03-12 (30)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 09220211
Kiểm toán
Linh Thị Trang
Linh Thị Trang
Ngày sinh: 06-10 (33)
Nam Định
Lớp: 09220211
Kiểm toán
Ngô Văn Chua
Ngô Văn Chua
Ngày sinh: 24-05 (29)
Bạc Liêu
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Văn Thị Bích Liễu
Văn Thị Bích Liễu
Ngày sinh: 14-02 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Mai Ngọc Lý
Mai Ngọc Lý
Ngày sinh: 20-07 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Xầu Thục Mai
Xầu Thục Mai
Ngày sinh: 24-01 (30)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Huỳnh Thị Tú Trinh
Huỳnh Thị Tú Trinh
Ngày sinh: 15-05 (36)
Quảng Nam
Lớp: 09220202
Kiểm toán
Trương Thị Thu Hương
Trương Thị Thu Hương
Ngày sinh: 05-06 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
Ngày sinh: 16-11 (32)
Nghệ An
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Lành
Nguyễn Thị Lành
Ngày sinh: 07-09 (30)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Trần Thị Loan
Trần Thị Loan
Ngày sinh: 15-07 (31)
Nghệ An
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Phạm Thị Ngọc Oanh
Phạm Thị Ngọc Oanh
Ngày sinh: 13-01 (32)
Bình Định
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Lương Thị Thu Thảo
Lương Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 25-05 (33)
Bến Tre
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Võ Thị Cẩm Thơ
Võ Thị Cẩm Thơ
Ngày sinh: 07-05 (34)
Nghệ An
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Lê Thị Hồng Điệp
Lê Thị Hồng Điệp
Ngày sinh: 20-07 (32)
Vĩnh Phú
Lớp: 09220201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kiều Linh
Nguyễn Thị Kiều Linh
Ngày sinh: 12-04 (30)
Bạc Liêu
Lớp: 06KK1D
Kế toán kiểm toán (2008)