Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Nguyễn Tấn Thanh
Nguyễn Tấn Thanh
Ngày sinh: 26-04 (35)
Lớp: 08DI2L
Hệ thống điện (2008)
Trần Quốc Sinh
Trần Quốc Sinh
Ngày sinh: 15-04 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 11240161
Kỹ thuật điện
Hồ Thanh Phong
Hồ Thanh Phong
Ngày sinh: 06-06 (38)
Khánh Hòa
Lớp: 11240161
Kỹ thuật điện
Mai Hữu Thiện
Mai Hữu Thiện
Ngày sinh: 07-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 11240101
Kỹ thuật điện
Phạm Bá Thắng
Phạm Bá Thắng
Ngày sinh: 19-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11240101
Kỹ thuật điện
Kiều Quốc Minh
Kiều Quốc Minh
Ngày sinh: 22-07 (34)
Hà Nam
Lớp: 11240101
Kỹ thuật điện
Thái Văn Hùng
Thái Văn Hùng
Ngày sinh: 20-02 (29)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Dương Quốc Hùng
Dương Quốc Hùng
Ngày sinh: 07-06 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Lưu Thanh Giang
Lưu Thanh Giang
Ngày sinh: 03-03 (34)
Long An
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Đinh Minh Cần
Đinh Minh Cần
Ngày sinh: 17-10 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Trần Văn Giàu
Trần Văn Giàu
Ngày sinh: 15-10 (31)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Giang
Huỳnh Văn Giang
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Dương Chí Cường
Dương Chí Cường
Ngày sinh: 29-12 (39)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Dương Công Cuộc
Dương Công Cuộc
Ngày sinh: 24-03 (41)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trịnh Minh Luân
Trịnh Minh Luân
Ngày sinh: 06-03 (38)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Long
Phạm Văn Long
Ngày sinh: 13-09 (37)
Ninh Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Châu Hòa Hân
Châu Hòa Hân
Ngày sinh: 28-03 (38)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trần Thanh Hải
Trần Thanh Hải
Ngày sinh: 10-10 (37)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Lê Giang Hà
Lê Giang Hà
Ngày sinh: 18-03 (35)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Huy Thắng
Nguyễn Hữu Huy Thắng
Ngày sinh: 01-01 (36)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Châu Hoài Thanh
Châu Hoài Thanh
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bạc Liêu
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Lâm Văn Tâm
Lâm Văn Tâm
Ngày sinh: 22-02 (37)
NULL
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trương Thành Vẹn
Trương Thành Vẹn
Ngày sinh: 02-10 (36)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Tú
Nguyễn Văn Tú
Ngày sinh: 25-08 (32)
Ninh Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Ngô Thanh Tú
Ngô Thanh Tú
Ngày sinh: 24-10 (33)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Huỳnh Minh Triết
Huỳnh Minh Triết
Ngày sinh: 21-06 (31)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Quách Nguyên Chấn
Quách Nguyên Chấn
Ngày sinh: 25-11 (35)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hải Âu
Nguyễn Hải Âu
Ngày sinh: 12-01 (33)
Kiên Giang
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn ái
Nguyễn Văn ái
Ngày sinh: 10-07 (33)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phạm Duy Khôi
Phạm Duy Khôi
Ngày sinh: 12-03 (37)
Lớp: 08DI1L
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Nhân Đức
Nguyễn Văn Nhân Đức
Ngày sinh: 10-12 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Mai Thế Đạt
Mai Thế Đạt
Ngày sinh: 02-09 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Đoàn Minh Sang
Đoàn Minh Sang
Ngày sinh: 20-06 (31)
Thuận Hải
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hoàn Quí
Nguyễn Hoàn Quí
Ngày sinh: 25-04 (35)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Cao Lập
Nguyễn Cao Lập
Ngày sinh: 19-10 (34)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Trần Quốc Hữu
Trần Quốc Hữu
Ngày sinh: 14-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Trầm Xuân Hữu
Trầm Xuân Hữu
Ngày sinh: 30-11 (30)
Phú Yên
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lê Văn Thạnh
Lê Văn Thạnh
Ngày sinh: 29-03 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Cao Văn Sơn
Cao Văn Sơn
Ngày sinh: 01-01 (31)
Ninh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Phan Ngọc Nam
Phan Ngọc Nam
Ngày sinh: 30-05 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Minh
Huỳnh Văn Minh
Ngày sinh: 26-09 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lê Thị Thu
Lê Thị Thu
Ngày sinh: 28-11 (35)
Thái Bình
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Trần Kiến Hưng
Trần Kiến Hưng
Ngày sinh: 30-09 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 24-11 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lê Xuân Dũng
Lê Xuân Dũng
Ngày sinh: 20-08 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Trần Trọng Khang
Trần Trọng Khang
Ngày sinh: 12-10 (29)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Đàng Quang Khải
Đàng Quang Khải
Ngày sinh: 07-11 (36)
Ninh Thuận
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Vũ Kha
Nguyễn Hữu Vũ Kha
Ngày sinh: 12-01 (33)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thành Nhân
Ngày sinh: 10-02 (30)
Bến Tre
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Kim Lân
Nguyễn Kim Lân
Ngày sinh: 20-02 (32)
Bình Định
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Võ Xuân Lâm
Võ Xuân Lâm
Ngày sinh: 12-10 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Phạm Tam Lang
Huỳnh Phạm Tam Lang
Ngày sinh: 26-05 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Phát
Nguyễn Văn Phát
Ngày sinh: 18-07 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Quốc Trung
Ngày sinh: 17-12 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Phạm Đức Thiện
Phạm Đức Thiện
Ngày sinh: 14-12 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
Ngày sinh: 22-11 (32)
Bình Định
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Hồng Thái
Huỳnh Hồng Thái
Ngày sinh: 08-04 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 20-12 (37)
TP Hà Nội
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Ngày sinh: 19-06 (47)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Trịnh Thanh Bình
Trịnh Thanh Bình
Ngày sinh: 17-07 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Trần Thị Hoàng Thủy
Trần Thị Hoàng Thủy
Ngày sinh: 22-05 (33)
Ninh Thuận
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Đặng Hải Kình
Đặng Hải Kình
Ngày sinh: 20-02 (36)
Thái Bình
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Võ Thị Sa Ram
Võ Thị Sa Ram
Ngày sinh: 27-01 (31)
Bến Tre
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Võ Văn Ngân
Võ Văn Ngân
Ngày sinh: 29-07 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Châu Nguyễn Kim Dung
Châu Nguyễn Kim Dung
Ngày sinh: 23-02 (32)
Trà Vinh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Việt Lam
Huỳnh Việt Lam
Ngày sinh: 30-05 (30)
Trà Vinh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thành Đăng Khoa
Nguyễn Thành Đăng Khoa
Ngày sinh: 09-01 (31)
Tiền Giang
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Võ Minh Khánh
Võ Minh Khánh
Ngày sinh: 28-02 (33)
Bến Tre
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Trần Như Ngân
Trần Như Ngân
Ngày sinh: 01-06 (34)
Thuận Hải
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Quốc Huy
Trần Quốc Huy
Ngày sinh: 07-09 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Võ Văn Duy
Võ Văn Duy
Ngày sinh: 22-04 (30)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Phan Thế Truyền
Phan Thế Truyền
Ngày sinh: 11-11 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Huỳnh Hữu Toàn
Huỳnh Hữu Toàn
Ngày sinh: 10-03 (40)
Ninh Thuận
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Lê Văn Luận
Lê Văn Luận
Ngày sinh: 31-03 (36)
Quảng Nam
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Quang Vũ
Trần Quang Vũ
Ngày sinh: 19-05 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Đoàn Thanh Việt
Đoàn Thanh Việt
Ngày sinh: 01-06 (34)
Đồng Tháp
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Đỗ Thanh Hòa
Đỗ Thanh Hòa
Ngày sinh: 03-03 (40)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phan Long Cửu Long Giang
Phan Long Cửu Long Giang
Ngày sinh: 28-07 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Tăng Văn Lộc
Tăng Văn Lộc
Ngày sinh: 01-01 (32)
Đắk Lắk
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Đặng Quang Linh
Đặng Quang Linh
Ngày sinh: 20-10 (30)
Phú Khánh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Quang Hữu
Lê Quang Hữu
Ngày sinh: 23-09 (36)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Cao Thái Nhật
Cao Thái Nhật
Ngày sinh: 24-07 (32)
Trà Vinh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Nhã
Nguyễn Thanh Nhã
Ngày sinh: 22-03 (32)
An Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Khả Nam
Phạm Khả Nam
Ngày sinh: 03-11 (36)
Hải Dương
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Thành Luân
Lê Thành Luân
Ngày sinh: 10-08 (30)
Đồng Tháp
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trường Sơn
Nguyễn Trường Sơn
Ngày sinh: 17-01 (35)
Lâm Đồng
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Phú Sĩ
Nguyễn Phú Sĩ
Ngày sinh: 21-08 (35)
Bình Thuận
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Tuấn Quảng
Nguyễn Tuấn Quảng
Ngày sinh: 14-07 (35)
Nghệ An
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Đức Thuận
Ngày sinh: 22-05 (42)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Trần Xuân Thân
Trần Xuân Thân
Ngày sinh: 20-06 (32)
Bình Định
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Thanh Thảo
Phạm Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-05 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Ngô Công Trầm
Ngô Công Trầm
Ngày sinh: 24-04 (34)
Bình Định
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Ngọc Tới
Nguyễn Ngọc Tới
Ngày sinh: 07-11 (31)
Tiền Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Xuân Tùng
Hoàng Xuân Tùng
Ngày sinh: 05-03 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Minh Tuấn
Lê Minh Tuấn
Ngày sinh: 16-01 (31)
Bình Phước
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Bùi Xuân Trưởng
Bùi Xuân Trưởng
Ngày sinh: 26-04 (38)
Bắc Ninh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Quốc Toản
Nguyễn Quốc Toản
Ngày sinh: 22-06 (37)
Thái Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Uông Thế Duy
Uông Thế Duy
Ngày sinh: 04-10 (32)
Tiền Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Diễn
Nguyễn Văn Diễn
Ngày sinh: 28-04 (38)
Hải Dương
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn An
Phạm Văn An
Ngày sinh: 01-12 (34)
Bến Tre
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện