Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Nguyễn Tấn Thanh
Nguyễn Tấn Thanh
Ngày sinh: 26-04 (36)
Lớp: 08DI2L
Hệ thống điện (2008)
Bùi Văn Tiến
Bùi Văn Tiến
Ngày sinh: 20-11 (36)
Ninh Bình
Lớp: 11240161
Kỹ thuật điện
Bùi Anh Tài
Bùi Anh Tài
Ngày sinh: 14-04 (35)
Đắk Lắk
Lớp: 11240161
Kỹ thuật điện
Hồ Thanh Phong
Hồ Thanh Phong
Ngày sinh: 06-06 (39)
Khánh Hòa
Lớp: 11240161
Kỹ thuật điện
Huỳnh Công Thức
Huỳnh Công Thức
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Cà Mau
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Nhật Khánh
Nguyễn Nhật Khánh
Ngày sinh: 06-11 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Thái Văn Hùng
Thái Văn Hùng
Ngày sinh: 20-02 (30)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Trần Trường Giang
Trần Trường Giang
Ngày sinh: 26-11 (45)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Giang
Huỳnh Văn Giang
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Đắng
Nguyễn Văn Đắng
Ngày sinh: 04-10 (32)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trịnh Minh Luân
Trịnh Minh Luân
Ngày sinh: 06-03 (39)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Long
Phạm Văn Long
Ngày sinh: 13-09 (38)
Ninh Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Châu Hòa Hân
Châu Hòa Hân
Ngày sinh: 28-03 (39)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Lê Giang Hà
Lê Giang Hà
Ngày sinh: 18-03 (36)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Giang Thanh Phương
Giang Thanh Phương
Ngày sinh: 13-04 (40)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Lê Chí Nguyện
Lê Chí Nguyện
Ngày sinh: 15-01 (32)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Lưu
Nguyễn Văn Lưu
Ngày sinh: 07-03 (39)
Bình Định
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thị ánh Thủy
Nguyễn Thị ánh Thủy
Ngày sinh: 25-01 (41)
Hà Sơn Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Mã Việt Tân
Mã Việt Tân
Ngày sinh: 12-01 (38)
Hậu Giang
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Ngô Thái Sơn
Ngô Thái Sơn
Ngày sinh: 27-04 (43)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trương Thành Vẹn
Trương Thành Vẹn
Ngày sinh: 02-10 (37)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Tú
Nguyễn Văn Tú
Ngày sinh: 25-08 (33)
Ninh Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Dương Trung Trực
Dương Trung Trực
Ngày sinh: 20-12 (43)
Bạc Liêu
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Quách Nguyên Chấn
Quách Nguyên Chấn
Ngày sinh: 25-11 (36)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hải Âu
Nguyễn Hải Âu
Ngày sinh: 12-01 (34)
Kiên Giang
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trịnh Chí Anh
Trịnh Chí Anh
Ngày sinh: 02-05 (33)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Nhân Đức
Nguyễn Văn Nhân Đức
Ngày sinh: 10-12 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Bùi Văn Định
Bùi Văn Định
Ngày sinh: 02-02 (34)
Thanh Hóa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Mai Thế Đạt
Mai Thế Đạt
Ngày sinh: 02-09 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Đoàn Minh Sang
Đoàn Minh Sang
Ngày sinh: 20-06 (32)
Thuận Hải
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Châu Thanh Sang
Châu Thanh Sang
Ngày sinh: 20-06 (31)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hoàn Quí
Nguyễn Hoàn Quí
Ngày sinh: 25-04 (36)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lê Quang Lương
Lê Quang Lương
Ngày sinh: 09-05 (31)
Nghệ An
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Cao Văn Sơn
Cao Văn Sơn
Ngày sinh: 01-01 (32)
Ninh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Minh
Huỳnh Văn Minh
Ngày sinh: 26-09 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lê Thị Thu
Lê Thị Thu
Ngày sinh: 28-11 (36)
Thái Bình
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Trần Kiến Hưng
Trần Kiến Hưng
Ngày sinh: 30-09 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lưu Minh Đức
Lưu Minh Đức
Ngày sinh: 15-07 (32)
Hà Tĩnh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 24-11 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trần Hoàng Dũng
Nguyễn Trần Hoàng Dũng
Ngày sinh: 01-01 (36)
Bình Thuận
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lê Xuân Dũng
Lê Xuân Dũng
Ngày sinh: 20-08 (30)
Thanh Hóa
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lư Gia Kỳ
Lư Gia Kỳ
Ngày sinh: 10-08 (36)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Vũ Kha
Nguyễn Hữu Vũ Kha
Ngày sinh: 12-01 (34)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thành Nhân
Ngày sinh: 10-02 (31)
Bến Tre
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Kim Lân
Nguyễn Kim Lân
Ngày sinh: 20-02 (33)
Bình Định
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Võ Xuân Lâm
Võ Xuân Lâm
Ngày sinh: 12-10 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Đào Minh Triết
Đào Minh Triết
Ngày sinh: 13-09 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Phạm Đức Thiện
Phạm Đức Thiện
Ngày sinh: 14-12 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Đoàn Văn Minh Tâm
Đoàn Văn Minh Tâm
Ngày sinh: 13-06 (31)
Bến Tre
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 20-12 (38)
TP Hà Nội
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 20-03 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Xuân Trường
Nguyễn Xuân Trường
Ngày sinh: 30-10 (41)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Phan Duy Cường
Phan Duy Cường
Ngày sinh: 15-10 (35)
Ninh Thuận
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Cao Cường
Nguyễn Cao Cường
Ngày sinh: 28-04 (32)
Hà Tĩnh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Ngày sinh: 19-06 (48)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Trần Thị Hoàng Thủy
Trần Thị Hoàng Thủy
Ngày sinh: 22-05 (34)
Ninh Thuận
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Bùi Trung Tín
Bùi Trung Tín
Ngày sinh: 01-01 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Võ Thị Sa Ram
Võ Thị Sa Ram
Ngày sinh: 27-01 (32)
Bến Tre
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Trần Quế
Trần Quế
Ngày sinh: 06-09 (35)
Phú Yên
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Ngày sinh: 28-12 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Võ Văn Ngân
Võ Văn Ngân
Ngày sinh: 29-07 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Nguyễn Anh Tú
Huỳnh Nguyễn Anh Tú
Ngày sinh: 23-03 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Châu Nguyễn Kim Dung
Châu Nguyễn Kim Dung
Ngày sinh: 23-02 (33)
Trà Vinh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thành Đăng Khoa
Nguyễn Thành Đăng Khoa
Ngày sinh: 09-01 (32)
Tiền Giang
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Võ Minh Khánh
Võ Minh Khánh
Ngày sinh: 28-02 (34)
Bến Tre
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Trần Như Ngân
Trần Như Ngân
Ngày sinh: 01-06 (35)
Thuận Hải
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành Hưng
Nguyễn Thành Hưng
Ngày sinh: 04-12 (34)
Bình Định
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
Ngày sinh: 12-08 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Quốc Huy
Trần Quốc Huy
Ngày sinh: 07-09 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Nhật Hiếu
Trần Nhật Hiếu
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Khánh Hòa
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Võ Văn Duy
Võ Văn Duy
Ngày sinh: 22-04 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Thiên
Nguyễn Hồng Thiên
Ngày sinh: 01-02 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Xuân Quyền
Nguyễn Xuân Quyền
Ngày sinh: 06-09 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Lê Văn Luận
Lê Văn Luận
Ngày sinh: 31-03 (37)
Quảng Nam
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Phạm Hùng
Phạm Hùng
Ngày sinh: 15-05 (32)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Đỗ Thanh Hòa
Đỗ Thanh Hòa
Ngày sinh: 03-03 (41)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lâm Duy Hải
Lâm Duy Hải
Ngày sinh: 12-11 (35)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 22-09 (34)
Đồng Nai
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Châu Long
Phạm Châu Long
Ngày sinh: 22-03 (34)
Ninh Thuận
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Đặng Quang Linh
Đặng Quang Linh
Ngày sinh: 20-10 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Quang Hữu
Lê Quang Hữu
Ngày sinh: 23-09 (37)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phùng Gia Phúc
Phùng Gia Phúc
Ngày sinh: 12-03 (39)
Thanh Hóa
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Cao Thái Nhật
Cao Thái Nhật
Ngày sinh: 24-07 (33)
Trà Vinh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Nhã
Nguyễn Thanh Nhã
Ngày sinh: 22-03 (33)
An Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Thành Luân
Lê Thành Luân
Ngày sinh: 10-08 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Kim Sĩ
Nguyễn Kim Sĩ
Ngày sinh: 05-06 (36)
Nghĩa Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Tuấn Quảng
Nguyễn Tuấn Quảng
Ngày sinh: 14-07 (36)
Nghệ An
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Đức Thuận
Ngày sinh: 22-05 (43)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Tài
Nguyễn Hữu Tài
Ngày sinh: 01-09 (37)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Vĩnh Trường
Nguyễn Vĩnh Trường
Ngày sinh: 13-10 (34)
Thái Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Văn Trung
Ngày sinh: 26-11 (36)
Đồng Nai
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Huỳnh Tráng
Nguyễn Huỳnh Tráng
Ngày sinh: 13-03 (42)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Hồ Viết Viên
Hồ Viết Viên
Ngày sinh: 10-07 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phan Thị Hồng Vân
Phan Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 04-08 (35)
Bến Tre
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Minh Tuấn
Lê Minh Tuấn
Ngày sinh: 16-01 (32)
Bình Phước
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Quốc Toản
Nguyễn Quốc Toản
Ngày sinh: 22-06 (38)
Thái Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Dương Hồ Vũ
Dương Hồ Vũ
Ngày sinh: 25-04 (35)
Long An
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Diễn
Nguyễn Văn Diễn
Ngày sinh: 28-04 (39)
Hải Dương
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Vương Cường
Phạm Vương Cường
Ngày sinh: 18-01 (37)
Kiên Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn An
Phạm Văn An
Ngày sinh: 01-12 (35)
Bến Tre
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện