Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Nguyễn Tấn Thanh
Nguyễn Tấn Thanh
Ngày sinh: 26-04 (35)
Lớp: 08DI2L
Hệ thống điện (2008)
Bùi Văn Tiến
Bùi Văn Tiến
Ngày sinh: 20-11 (35)
Ninh Bình
Lớp: 11240161
Kỹ thuật điện
Trần Minh Tuấn
Trần Minh Tuấn
Ngày sinh: 06-10 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11240101
Kỹ thuật điện
Mai Hữu Thiện
Mai Hữu Thiện
Ngày sinh: 07-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 11240101
Kỹ thuật điện
Kiều Quốc Minh
Kiều Quốc Minh
Ngày sinh: 22-07 (34)
Hà Nam
Lớp: 11240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Minh Thành
Nguyễn Minh Thành
Ngày sinh: 15-02 (34)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 22-12 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Nhật Khánh
Nguyễn Nhật Khánh
Ngày sinh: 06-11 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Dương Quốc Hùng
Dương Quốc Hùng
Ngày sinh: 07-06 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Lưu Thanh Giang
Lưu Thanh Giang
Ngày sinh: 03-03 (34)
Long An
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Trần Trường Giang
Trần Trường Giang
Ngày sinh: 26-11 (44)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Giang
Huỳnh Văn Giang
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Đắng
Nguyễn Văn Đắng
Ngày sinh: 04-10 (31)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Dương Chí Cường
Dương Chí Cường
Ngày sinh: 29-12 (39)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trịnh Minh Luân
Trịnh Minh Luân
Ngày sinh: 06-03 (38)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Long
Phạm Văn Long
Ngày sinh: 13-09 (37)
Ninh Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Châu Hòa Hân
Châu Hòa Hân
Ngày sinh: 28-03 (38)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Lê Giang Hà
Lê Giang Hà
Ngày sinh: 18-03 (35)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phạm Hoàng Phương
Phạm Hoàng Phương
Ngày sinh: 28-06 (42)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Lưu
Nguyễn Văn Lưu
Ngày sinh: 07-03 (38)
Bình Định
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Huy Thắng
Nguyễn Hữu Huy Thắng
Ngày sinh: 01-01 (36)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Châu Hoài Thanh
Châu Hoài Thanh
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bạc Liêu
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Mã Việt Tân
Mã Việt Tân
Ngày sinh: 12-01 (37)
Hậu Giang
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Lâm Văn Tâm
Lâm Văn Tâm
Ngày sinh: 22-02 (37)
NULL
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Ngô Thái Sơn
Ngô Thái Sơn
Ngày sinh: 27-04 (42)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phan Thế Vinh
Phan Thế Vinh
Ngày sinh: 17-12 (33)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trương Thành Vẹn
Trương Thành Vẹn
Ngày sinh: 02-10 (36)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Dương Trung Trực
Dương Trung Trực
Ngày sinh: 20-12 (42)
Bạc Liêu
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Huỳnh Minh Triết
Huỳnh Minh Triết
Ngày sinh: 21-06 (31)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Quách Nguyên Chấn
Quách Nguyên Chấn
Ngày sinh: 25-11 (35)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hải Âu
Nguyễn Hải Âu
Ngày sinh: 12-01 (33)
Kiên Giang
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn ái
Nguyễn Văn ái
Ngày sinh: 10-07 (33)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phạm Duy Khôi
Phạm Duy Khôi
Ngày sinh: 12-03 (37)
Lớp: 08DI1L
Kỹ thuật điện
Đoàn Minh Sang
Đoàn Minh Sang
Ngày sinh: 20-06 (31)
Thuận Hải
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Châu Thanh Sang
Châu Thanh Sang
Ngày sinh: 20-06 (30)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Cao Lập
Nguyễn Cao Lập
Ngày sinh: 19-10 (34)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Trầm Xuân Hữu
Trầm Xuân Hữu
Ngày sinh: 30-11 (30)
Phú Yên
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lê Hải
Lê Hải
Ngày sinh: 26-10 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Cao Văn Sơn
Cao Văn Sơn
Ngày sinh: 01-01 (31)
Ninh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Trần Đức Nghĩa
Trần Đức Nghĩa
Ngày sinh: 10-10 (34)
Bình Định
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Phan Ngọc Nam
Phan Ngọc Nam
Ngày sinh: 30-05 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Minh
Huỳnh Văn Minh
Ngày sinh: 26-09 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Đặng Minh Hiếu
Đặng Minh Hiếu
Ngày sinh: 20-06 (28)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lưu Minh Đức
Lưu Minh Đức
Ngày sinh: 15-07 (31)
Hà Tĩnh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 24-11 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Trần Trọng Khang
Trần Trọng Khang
Ngày sinh: 12-10 (29)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Khả
Huỳnh Văn Khả
Ngày sinh: 20-12 (31)
Quảng Nam
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Vũ Kha
Nguyễn Hữu Vũ Kha
Ngày sinh: 12-01 (33)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Hồ Hải Nguyên
Hồ Hải Nguyên
Ngày sinh: 25-01 (28)
Bình Thuận
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Kim Lân
Nguyễn Kim Lân
Ngày sinh: 20-02 (32)
Bình Định
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Võ Xuân Lâm
Võ Xuân Lâm
Ngày sinh: 12-10 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Tám
Huỳnh Văn Tám
Ngày sinh: 10-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Phát
Nguyễn Văn Phát
Ngày sinh: 18-07 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Phạm Đức Thiện
Phạm Đức Thiện
Ngày sinh: 14-12 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 20-12 (37)
TP Hà Nội
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Res Muhamath Amine
Res Muhamath Amine
Ngày sinh: 22-03 (41)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Đặng Hải Kình
Đặng Hải Kình
Ngày sinh: 20-02 (36)
Thái Bình
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Dương Thị Cẩm Thuyền
Dương Thị Cẩm Thuyền
Ngày sinh: 03-03 (29)
Tiền Giang
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Bùi Trung Tín
Bùi Trung Tín
Ngày sinh: 01-01 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Nguyễn Anh Tú
Huỳnh Nguyễn Anh Tú
Ngày sinh: 23-03 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Việt Lam
Huỳnh Việt Lam
Ngày sinh: 30-05 (30)
Trà Vinh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thành Đăng Khoa
Nguyễn Thành Đăng Khoa
Ngày sinh: 09-01 (31)
Tiền Giang
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Trần Khắc Huy
Trần Khắc Huy
Ngày sinh: 02-12 (34)
Tây Ninh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Lê Thành Công
Lê Thành Công
Ngày sinh: 03-09 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Như Ngân
Trần Như Ngân
Ngày sinh: 01-06 (34)
Thuận Hải
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành Hưng
Nguyễn Thành Hưng
Ngày sinh: 04-12 (33)
Bình Định
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
Ngày sinh: 12-08 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Quốc Huy
Trần Quốc Huy
Ngày sinh: 07-09 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Phan Thế Truyền
Phan Thế Truyền
Ngày sinh: 11-11 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Xuân Quyền
Nguyễn Xuân Quyền
Ngày sinh: 06-09 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Xuân Việt
Nguyễn Xuân Việt
Ngày sinh: 14-02 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Phạm Hùng
Phạm Hùng
Ngày sinh: 15-05 (31)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Đỗ Thanh Hòa
Đỗ Thanh Hòa
Ngày sinh: 03-03 (40)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 22-09 (33)
Đồng Nai
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phan Long Cửu Long Giang
Phan Long Cửu Long Giang
Ngày sinh: 28-07 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Đức Đạt
Hoàng Đức Đạt
Ngày sinh: 28-01 (31)
Hải Phòng
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Lĩnh
Nguyễn Văn Lĩnh
Ngày sinh: 02-06 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Quang Hữu
Lê Quang Hữu
Ngày sinh: 23-09 (36)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phùng Gia Phúc
Phùng Gia Phúc
Ngày sinh: 12-03 (38)
Thanh Hóa
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Tấn Phát
Nguyễn Tấn Phát
Ngày sinh: 16-09 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Nhã
Nguyễn Thanh Nhã
Ngày sinh: 22-03 (32)
An Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Khả Nam
Phạm Khả Nam
Ngày sinh: 03-11 (36)
Hải Dương
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Thành Luân
Lê Thành Luân
Ngày sinh: 10-08 (30)
Đồng Tháp
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trường Sơn
Nguyễn Trường Sơn
Ngày sinh: 17-01 (35)
Lâm Đồng
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Kim Sĩ
Nguyễn Kim Sĩ
Ngày sinh: 05-06 (35)
Nghĩa Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Quỳnh
Nguyễn Đình Quỳnh
Ngày sinh: 25-11 (32)
Hưng Yên
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Tuấn Quảng
Nguyễn Tuấn Quảng
Ngày sinh: 14-07 (35)
Nghệ An
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Đức Thuận
Ngày sinh: 22-05 (42)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Trần Hoàng Thông
Trần Hoàng Thông
Ngày sinh: 20-04 (32)
Long An
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Trần Xuân Thân
Trần Xuân Thân
Ngày sinh: 20-06 (32)
Bình Định
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Thanh Thảo
Phạm Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-05 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Trần Minh Thạnh
Trần Minh Thạnh
Ngày sinh: 11-07 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Vĩnh Trường
Nguyễn Vĩnh Trường
Ngày sinh: 13-10 (33)
Thái Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Văn Việt
Lê Văn Việt
Ngày sinh: 30-04 (39)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Bùi Quốc Việt
Bùi Quốc Việt
Ngày sinh: 10-09 (31)
Sông Bé
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Hồ Viết Viên
Hồ Viết Viên
Ngày sinh: 10-07 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Quốc Toản
Nguyễn Quốc Toản
Ngày sinh: 22-06 (37)
Thái Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Dương Hồ Vũ
Dương Hồ Vũ
Ngày sinh: 25-04 (34)
Long An
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Diễn
Nguyễn Văn Diễn
Ngày sinh: 28-04 (38)
Hải Dương
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Ngọc Anh
Lê Ngọc Anh
Ngày sinh: 05-04 (38)
Phú Khánh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện