Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Nguyễn Tấn Thanh
Nguyễn Tấn Thanh
Ngày sinh: 26-04 (35)
Lớp: 08DI2L
Hệ thống điện (2008)
Trần Quốc Sinh
Trần Quốc Sinh
Ngày sinh: 15-04 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 11240161
Kỹ thuật điện
Mai Hữu Thiện
Mai Hữu Thiện
Ngày sinh: 07-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 11240101
Kỹ thuật điện
Phạm Bá Thắng
Phạm Bá Thắng
Ngày sinh: 19-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11240101
Kỹ thuật điện
Kiều Quốc Minh
Kiều Quốc Minh
Ngày sinh: 22-07 (34)
Hà Nam
Lớp: 11240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Công Thức
Huỳnh Công Thức
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Cà Mau
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Thi
Nguyễn Hữu Thi
Ngày sinh: 25-10 (28)
Tiền Giang
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Ngô Đỗ Ngọc Thanh
Ngô Đỗ Ngọc Thanh
Ngày sinh: 30-06 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Thái Văn Hùng
Thái Văn Hùng
Ngày sinh: 20-02 (29)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Dương Quốc Hùng
Dương Quốc Hùng
Ngày sinh: 07-06 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Đinh Minh Cần
Đinh Minh Cần
Ngày sinh: 17-10 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Văn Giang
Huỳnh Văn Giang
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Dương Chí Cường
Dương Chí Cường
Ngày sinh: 29-12 (39)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Dương Công Cuộc
Dương Công Cuộc
Ngày sinh: 24-03 (41)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trịnh Minh Luân
Trịnh Minh Luân
Ngày sinh: 06-03 (38)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Châu Hòa Hân
Châu Hòa Hân
Ngày sinh: 28-03 (38)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trần Thanh Hải
Trần Thanh Hải
Ngày sinh: 10-10 (37)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Lê Giang Hà
Lê Giang Hà
Ngày sinh: 18-03 (35)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phạm Hoàng Phương
Phạm Hoàng Phương
Ngày sinh: 28-06 (42)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Lưu
Nguyễn Văn Lưu
Ngày sinh: 07-03 (38)
Bình Định
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thị ánh Thủy
Nguyễn Thị ánh Thủy
Ngày sinh: 25-01 (40)
Hà Sơn Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Huy Thắng
Nguyễn Hữu Huy Thắng
Ngày sinh: 01-01 (36)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Châu Hoài Thanh
Châu Hoài Thanh
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Bạc Liêu
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phan Thế Vinh
Phan Thế Vinh
Ngày sinh: 17-12 (33)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Tú
Nguyễn Văn Tú
Ngày sinh: 25-08 (32)
Ninh Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Ngô Thanh Tú
Ngô Thanh Tú
Ngày sinh: 24-10 (33)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Quách Nguyên Chấn
Quách Nguyên Chấn
Ngày sinh: 25-11 (35)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Đinh Vũ Bằng
Đinh Vũ Bằng
Ngày sinh: 03-10 (35)
NULL
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Đào Thanh Bảo
Đào Thanh Bảo
Ngày sinh: 17-01 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Mai Thế Đạt
Mai Thế Đạt
Ngày sinh: 02-09 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Đoàn Minh Sang
Đoàn Minh Sang
Ngày sinh: 20-06 (31)
Thuận Hải
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Châu Thanh Sang
Châu Thanh Sang
Ngày sinh: 20-06 (30)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Trần Quốc Hữu
Trần Quốc Hữu
Ngày sinh: 14-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Trầm Xuân Hữu
Trầm Xuân Hữu
Ngày sinh: 30-11 (30)
Phú Yên
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lê Hải
Lê Hải
Ngày sinh: 26-10 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Cao Văn Sơn
Cao Văn Sơn
Ngày sinh: 01-01 (31)
Ninh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Phan Ngọc Nam
Phan Ngọc Nam
Ngày sinh: 30-05 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Huỳnh Quang Nam
Huỳnh Quang Nam
Ngày sinh: 07-05 (37)
Ninh Thuận
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Minh
Huỳnh Văn Minh
Ngày sinh: 26-09 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lê Thị Thu
Lê Thị Thu
Ngày sinh: 28-11 (35)
Thái Bình
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Trần Kiến Hưng
Trần Kiến Hưng
Ngày sinh: 30-09 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Đặng Minh Hiếu
Đặng Minh Hiếu
Ngày sinh: 20-06 (28)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trần Hoàng Dũng
Nguyễn Trần Hoàng Dũng
Ngày sinh: 01-01 (35)
Bình Thuận
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Trần Trọng Khang
Trần Trọng Khang
Ngày sinh: 12-10 (29)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Kim Lân
Nguyễn Kim Lân
Ngày sinh: 20-02 (32)
Bình Định
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Phạm Tam Lang
Huỳnh Phạm Tam Lang
Ngày sinh: 26-05 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Quang
Phạm Văn Quang
Ngày sinh: 09-09 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Phát
Nguyễn Văn Phát
Ngày sinh: 18-07 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Đào Minh Triết
Đào Minh Triết
Ngày sinh: 13-09 (28)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Đoàn Văn Minh Tâm
Đoàn Văn Minh Tâm
Ngày sinh: 13-06 (30)
Bến Tre
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Chín
Phạm Văn Chín
Ngày sinh: 22-12 (30)
Cà Mau
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Xuân Trường
Nguyễn Xuân Trường
Ngày sinh: 30-10 (40)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Ngày sinh: 19-06 (47)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Trịnh Thanh Bình
Trịnh Thanh Bình
Ngày sinh: 17-07 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Dương Thị Cẩm Thuyền
Dương Thị Cẩm Thuyền
Ngày sinh: 03-03 (29)
Tiền Giang
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Võ Thị Sa Ram
Võ Thị Sa Ram
Ngày sinh: 27-01 (31)
Bến Tre
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Trần Quế
Trần Quế
Ngày sinh: 06-09 (34)
Phú Yên
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Ngày sinh: 28-12 (30)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Võ Văn Ngân
Võ Văn Ngân
Ngày sinh: 29-07 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Nguyễn Anh Tú
Huỳnh Nguyễn Anh Tú
Ngày sinh: 23-03 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thành Đăng Khoa
Nguyễn Thành Đăng Khoa
Ngày sinh: 09-01 (31)
Tiền Giang
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Võ Minh Khánh
Võ Minh Khánh
Ngày sinh: 28-02 (33)
Bến Tre
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Trần Khắc Huy
Trần Khắc Huy
Ngày sinh: 02-12 (34)
Tây Ninh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Đào Duy Chương
Đào Duy Chương
Ngày sinh: 20-02 (37)
Phú Yên
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Như Ngân
Trần Như Ngân
Ngày sinh: 01-06 (34)
Thuận Hải
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành Hưng
Nguyễn Thành Hưng
Ngày sinh: 04-12 (33)
Bình Định
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
Ngày sinh: 12-08 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Quốc Huy
Trần Quốc Huy
Ngày sinh: 07-09 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trương Văn Đồng
Trương Văn Đồng
Ngày sinh: 25-10 (33)
Thanh Hóa
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Võ Văn Duy
Võ Văn Duy
Ngày sinh: 22-04 (30)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Xuân Quyền
Nguyễn Xuân Quyền
Ngày sinh: 06-09 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Đoàn Thanh Việt
Đoàn Thanh Việt
Ngày sinh: 01-06 (34)
Đồng Tháp
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Phạm Hùng
Phạm Hùng
Ngày sinh: 15-05 (31)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Đỗ Thanh Hòa
Đỗ Thanh Hòa
Ngày sinh: 03-03 (40)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Đức Đạt
Hoàng Đức Đạt
Ngày sinh: 28-01 (31)
Hải Phòng
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Tăng Văn Lộc
Tăng Văn Lộc
Ngày sinh: 01-01 (32)
Đắk Lắk
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Châu Long
Phạm Châu Long
Ngày sinh: 22-03 (33)
Ninh Thuận
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Quang Hữu
Lê Quang Hữu
Ngày sinh: 23-09 (36)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Tấn Phát
Nguyễn Tấn Phát
Ngày sinh: 16-09 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Cao Thái Nhật
Cao Thái Nhật
Ngày sinh: 24-07 (32)
Trà Vinh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Thành Luân
Lê Thành Luân
Ngày sinh: 10-08 (30)
Đồng Tháp
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Phú Sĩ
Nguyễn Phú Sĩ
Ngày sinh: 21-08 (35)
Bình Thuận
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Quỳnh
Nguyễn Đình Quỳnh
Ngày sinh: 25-11 (32)
Hưng Yên
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Trần Hoàng Quân
Trần Hoàng Quân
Ngày sinh: 21-01 (32)
Bình Phước
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Tuấn Quảng
Nguyễn Tuấn Quảng
Ngày sinh: 14-07 (35)
Nghệ An
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Đức Thuận
Ngày sinh: 22-05 (42)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Trần Hoàng Thông
Trần Hoàng Thông
Ngày sinh: 20-04 (32)
Long An
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Trần Xuân Thân
Trần Xuân Thân
Ngày sinh: 20-06 (32)
Bình Định
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Trần Minh Thạnh
Trần Minh Thạnh
Ngày sinh: 11-07 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Vĩnh Trường
Nguyễn Vĩnh Trường
Ngày sinh: 13-10 (33)
Thái Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Huỳnh Tráng
Nguyễn Huỳnh Tráng
Ngày sinh: 13-03 (41)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Hồ Viết Viên
Hồ Viết Viên
Ngày sinh: 10-07 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phan Thị Hồng Vân
Phan Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 04-08 (34)
Bến Tre
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Minh Tuấn
Lê Minh Tuấn
Ngày sinh: 16-01 (31)
Bình Phước
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Bùi Xuân Trưởng
Bùi Xuân Trưởng
Ngày sinh: 26-04 (38)
Bắc Ninh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Quốc Toản
Nguyễn Quốc Toản
Ngày sinh: 22-06 (37)
Thái Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Uông Thế Duy
Uông Thế Duy
Ngày sinh: 04-10 (32)
Tiền Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Văn Cảnh
Hoàng Văn Cảnh
Ngày sinh: 13-08 (38)
Hải Dương
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Ngọc Anh
Lê Ngọc Anh
Ngày sinh: 05-04 (38)
Phú Khánh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn An
Phạm Văn An
Ngày sinh: 01-12 (34)
Bến Tre
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện