Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ trung cấp)
Nguyễn Tấn Thanh
Nguyễn Tấn Thanh
Ngày sinh: 26-04 (36)
Lớp: 08DI2L
Hệ thống điện (2008)
Bùi Văn Tiến
Bùi Văn Tiến
Ngày sinh: 20-11 (36)
Ninh Bình
Lớp: 11240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Thi
Nguyễn Hữu Thi
Ngày sinh: 25-10 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 22-12 (32)
Tiền Giang
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Thái Văn Hùng
Thái Văn Hùng
Ngày sinh: 20-02 (30)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Dương Quốc Hùng
Dương Quốc Hùng
Ngày sinh: 07-06 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Lưu Thanh Giang
Lưu Thanh Giang
Ngày sinh: 03-03 (35)
Long An
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Đinh Minh Cần
Đinh Minh Cần
Ngày sinh: 17-10 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240201
Điện tử viễn thông
Trần Văn Giàu
Trần Văn Giàu
Ngày sinh: 15-10 (32)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trần Trường Giang
Trần Trường Giang
Ngày sinh: 26-11 (45)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Giang
Huỳnh Văn Giang
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Dương Công Cuộc
Dương Công Cuộc
Ngày sinh: 24-03 (42)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Long
Phạm Văn Long
Ngày sinh: 13-09 (38)
Ninh Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Mã Văn Ken
Mã Văn Ken
Ngày sinh: 08-06 (37)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Châu Hòa Hân
Châu Hòa Hân
Ngày sinh: 28-03 (39)
Minh Hải
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
Ngày sinh: 01-02 (46)
Sóc Trăng
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Lê Chí Nguyện
Lê Chí Nguyện
Ngày sinh: 15-01 (32)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Đỗ Cao Nguyên
Đỗ Cao Nguyên
Ngày sinh: 05-09 (40)
Sơn La
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Lưu
Nguyễn Văn Lưu
Ngày sinh: 07-03 (39)
Bình Định
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thị ánh Thủy
Nguyễn Thị ánh Thủy
Ngày sinh: 25-01 (41)
Hà Sơn Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Châu Hoài Thanh
Châu Hoài Thanh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bạc Liêu
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phan Thế Vinh
Phan Thế Vinh
Ngày sinh: 17-12 (34)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Tú
Nguyễn Văn Tú
Ngày sinh: 25-08 (33)
Ninh Bình
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Ngô Thanh Tú
Ngô Thanh Tú
Ngày sinh: 24-10 (34)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Dương Trung Trực
Dương Trung Trực
Ngày sinh: 20-12 (43)
Bạc Liêu
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Huỳnh Minh Triết
Huỳnh Minh Triết
Ngày sinh: 21-06 (32)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Quách Nguyên Chấn
Quách Nguyên Chấn
Ngày sinh: 25-11 (36)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Trịnh Chí Anh
Trịnh Chí Anh
Ngày sinh: 02-05 (33)
Cà Mau
Lớp: 10240171
Kỹ thuật điện
Phạm Duy Khôi
Phạm Duy Khôi
Ngày sinh: 12-03 (38)
Lớp: 08DI1L
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Nhân Đức
Nguyễn Văn Nhân Đức
Ngày sinh: 10-12 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Mai Thế Đạt
Mai Thế Đạt
Ngày sinh: 02-09 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Đoàn Minh Sang
Đoàn Minh Sang
Ngày sinh: 20-06 (32)
Thuận Hải
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hoàn Quí
Nguyễn Hoàn Quí
Ngày sinh: 25-04 (36)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Phan Văn Lợi
Phan Văn Lợi
Ngày sinh: 16-11 (36)
Tân Yên - Hà Bắc
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Trầm Xuân Hữu
Trầm Xuân Hữu
Ngày sinh: 30-11 (31)
Phú Yên
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lê Hải
Lê Hải
Ngày sinh: 26-10 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lê Văn Thạnh
Lê Văn Thạnh
Ngày sinh: 29-03 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Cao Văn Sơn
Cao Văn Sơn
Ngày sinh: 01-01 (32)
Ninh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Trần Đức Nghĩa
Trần Đức Nghĩa
Ngày sinh: 10-10 (35)
Bình Định
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Phan Ngọc Nam
Phan Ngọc Nam
Ngày sinh: 30-05 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 10240161
Kỹ thuật điện
Lưu Minh Đức
Lưu Minh Đức
Ngày sinh: 15-07 (32)
Hà Tĩnh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 24-11 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trần Hoàng Dũng
Nguyễn Trần Hoàng Dũng
Ngày sinh: 01-01 (36)
Bình Thuận
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lư Gia Kỳ
Lư Gia Kỳ
Ngày sinh: 10-08 (36)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Đàng Quang Khải
Đàng Quang Khải
Ngày sinh: 07-11 (37)
Ninh Thuận
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Khả
Huỳnh Văn Khả
Ngày sinh: 20-12 (32)
Quảng Nam
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Vũ Kha
Nguyễn Hữu Vũ Kha
Ngày sinh: 12-01 (34)
Long An
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Hồ Hải Nguyên
Hồ Hải Nguyên
Ngày sinh: 25-01 (29)
Bình Thuận
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Võ Xuân Lâm
Võ Xuân Lâm
Ngày sinh: 12-10 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Kiêm Nhật Lâm
Kiêm Nhật Lâm
Ngày sinh: 30-08 (29)
Sóc Trăng
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Phạm Tam Lang
Huỳnh Phạm Tam Lang
Ngày sinh: 26-05 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Văn Tám
Huỳnh Văn Tám
Ngày sinh: 10-10 (31)
Bình Định
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Quang
Phạm Văn Quang
Ngày sinh: 09-09 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Phát
Nguyễn Văn Phát
Ngày sinh: 18-07 (32)
Tiền Giang
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
Ngày sinh: 22-11 (33)
Bình Định
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Đoàn Văn Minh Tâm
Đoàn Văn Minh Tâm
Ngày sinh: 13-06 (31)
Bến Tre
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lê Thành Xuân
Lê Thành Xuân
Ngày sinh: 17-04 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 20-12 (38)
TP Hà Nội
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 20-03 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Xuân Trường
Nguyễn Xuân Trường
Ngày sinh: 30-10 (41)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Cao Cường
Nguyễn Cao Cường
Ngày sinh: 28-04 (32)
Hà Tĩnh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Lý Hữu Cường
Lý Hữu Cường
Ngày sinh: 07-05 (35)
Lâm Đồng
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Ngày sinh: 19-06 (48)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Trịnh Thanh Bình
Trịnh Thanh Bình
Ngày sinh: 17-07 (30)
Thanh Hóa
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Res Muhamath Amine
Res Muhamath Amine
Ngày sinh: 22-03 (42)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10240101
Kỹ thuật điện
Bùi Trung Tín
Bùi Trung Tín
Ngày sinh: 01-01 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Nguyễn Anh Tú
Huỳnh Nguyễn Anh Tú
Ngày sinh: 23-03 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Châu Nguyễn Kim Dung
Châu Nguyễn Kim Dung
Ngày sinh: 23-02 (33)
Trà Vinh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Đỗ Đình Long
Đỗ Đình Long
Ngày sinh: 24-12 (35)
Đà Nẵng
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Việt Lam
Huỳnh Việt Lam
Ngày sinh: 30-05 (31)
Trà Vinh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Thanh Hải
Huỳnh Thanh Hải
Ngày sinh: 20-02 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09240201
Điện tử viễn thông
Lê Danh
Lê Danh
Ngày sinh: 05-08 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Quốc Huy
Trần Quốc Huy
Ngày sinh: 07-09 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trương Văn Đồng
Trương Văn Đồng
Ngày sinh: 25-10 (34)
Thanh Hóa
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Lê Văn Luận
Lê Văn Luận
Ngày sinh: 31-03 (37)
Quảng Nam
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Ngọc Long
Nguyễn Thanh Ngọc Long
Ngày sinh: 14-04 (32)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Trần Quang Vũ
Trần Quang Vũ
Ngày sinh: 19-05 (34)
Quảng Ngãi
Lớp: 09240161
Kỹ thuật điện
Phạm Hùng
Phạm Hùng
Ngày sinh: 15-05 (32)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lâm Duy Hải
Lâm Duy Hải
Ngày sinh: 12-11 (35)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 22-09 (34)
Đồng Nai
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Lĩnh
Nguyễn Văn Lĩnh
Ngày sinh: 02-06 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phùng Gia Phúc
Phùng Gia Phúc
Ngày sinh: 12-03 (39)
Thanh Hóa
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Tấn Phát
Nguyễn Tấn Phát
Ngày sinh: 16-09 (35)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Nhã
Nguyễn Thanh Nhã
Ngày sinh: 22-03 (33)
An Giang
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Thành Luân
Lê Thành Luân
Ngày sinh: 10-08 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Phú Sĩ
Nguyễn Phú Sĩ
Ngày sinh: 21-08 (36)
Bình Thuận
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Kim Sĩ
Nguyễn Kim Sĩ
Ngày sinh: 05-06 (36)
Nghĩa Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Đức Thuận
Ngày sinh: 22-05 (43)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Trần Xuân Thân
Trần Xuân Thân
Ngày sinh: 20-06 (33)
Bình Định
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Thanh Thảo
Phạm Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-05 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Vĩnh Trường
Nguyễn Vĩnh Trường
Ngày sinh: 13-10 (34)
Thái Bình
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Quốc Trường
Nguyễn Quốc Trường
Ngày sinh: 03-09 (32)
Đồng Nai
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Ngô Công Trầm
Ngô Công Trầm
Ngày sinh: 24-04 (35)
Bình Định
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Văn Việt
Lê Văn Việt
Ngày sinh: 30-04 (40)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Hồ Viết Viên
Hồ Viết Viên
Ngày sinh: 10-07 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phan Thị Hồng Vân
Phan Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 04-08 (35)
Bến Tre
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Bùi Xuân Trưởng
Bùi Xuân Trưởng
Ngày sinh: 26-04 (39)
Bắc Ninh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Diễn
Nguyễn Văn Diễn
Ngày sinh: 28-04 (39)
Hải Dương
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Lê Ngọc Anh
Lê Ngọc Anh
Ngày sinh: 05-04 (39)
Phú Khánh
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn An
Phạm Văn An
Ngày sinh: 01-12 (35)
Bến Tre
Lớp: 09240101
Kỹ thuật điện