Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Phạm Thị Mai Bình
Phạm Thị Mai Bình
Ngày sinh: 06-11 (26)
Gia Lai
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thúy An
Lê Thúy An
Ngày sinh: 06-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Dương Tấn Duy
Dương Tấn Duy
Ngày sinh: 24-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Mỹ Dung
Trần Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 23-12 (26)
Kiên Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Phương Chi
Trần Thị Phương Chi
Ngày sinh: 02-03 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thị Hậu
Phan Thị Hậu
Ngày sinh: 27-10 (26)
Gia Lai
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thị Ngọc Hằng
Phan Thị Ngọc Hằng
Ngày sinh: 12-04 (26)
Phú Yên
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Ngày sinh: 05-07 (26)
Bình Định
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Ngọc Hà
Phạm Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 10-06 (26)
Sông Bé
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 03-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lường Minh Huân
Lường Minh Huân
Ngày sinh: 15-08 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trương Thanh Hoài
Trương Thanh Hoài
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Long An
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thanh Hưng
Huỳnh Thanh Hưng
Ngày sinh: 03-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Nguyễn Ngọc Huyền
Trần Nguyễn Ngọc Huyền
Ngày sinh: 30-08 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Đinh Thị Ngọc Huyền
Đinh Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 06-11 (26)
Kiên Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Bích Huyền
Bùi Thị Bích Huyền
Ngày sinh: 18-08 (26)
Thái Nguyên
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hoàng Phương Loan
Nguyễn Hoàng Phương Loan
Ngày sinh: 07-01 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Nguyễn Hoàng Thái
Trần Nguyễn Hoàng Thái
Ngày sinh: 02-12 (27)
Bến Tre
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Thùy Linh
Ngày sinh: 24-10 (26)
Hà Tỉnh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thị Ngọc Lệ
Huỳnh Thị Ngọc Lệ
Ngày sinh: 18-05 (26)
Long An
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Tuyết Mai
Bùi Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 13-01 (28)
Hà Tỉnh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Lý
Phạm Thị Lý
Ngày sinh: 16-10 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thị Lý
Ngày sinh: 15-02 (26)
Đaklak
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Trúc Ly
Nguyễn Thị Trúc Ly
Ngày sinh: 01-07 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Mỵ
Lê Thị Mỵ
Ngày sinh: 03-01 (26)
Bến Tre
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Ngọc Mai
Phạm Ngọc Mai
Ngày sinh: 01-07 (26)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Lê Thanh Nhàn
Nguyễn Lê Thanh Nhàn
Ngày sinh: 21-03 (28)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Mỹ Lệ Hương Ngọc
Phạm Thị Mỹ Lệ Hương Ngọc
Ngày sinh: 09-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Bích Ngọc
Phạm Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 02-04 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Kim Ngân
Ngô Kim Ngân
Ngày sinh: 16-12 (26)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phùng Thị Yến Nhi
Phùng Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 04-10 (27)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 01-04 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Hoàng Nhân
Bùi Hoàng Nhân
Ngày sinh: 28-02 (29)
Bến Tre
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Đinh Ngọc Quỳnh
Đinh Ngọc Quỳnh
Ngày sinh: 31-07 (26)
Long An
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Phương
Nguyễn Ngọc Phương
Ngày sinh: 29-04 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Thúy Phương
Bùi Thị Thúy Phương
Ngày sinh: 08-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Thái Thanh
Vũ Thị Thái Thanh
Ngày sinh: 29-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Phước Thọ
Trần Phước Thọ
Ngày sinh: 01-02 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Tấn Thịnh
Nguyễn Tấn Thịnh
Ngày sinh: 20-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Cẩm Tiên
Nguyễn Cẩm Tiên
Ngày sinh: 01-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thảo Trinh
Nguyễn Thị Thảo Trinh
Ngày sinh: 20-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Diễm Trinh
Nguyễn Thị Diễm Trinh
Ngày sinh: 14-05 (26)
An Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Thùy Trang
Phạm Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 28-05 (27)
Tiền Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Nữ Hoài Trang
Lê Nữ Hoài Trang
Ngày sinh: 30-10 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Văn Tùng
Phạm Văn Tùng
Ngày sinh: 20-11 (26)
Hà Tây
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Tuấn Tú
Nguyễn Tuấn Tú
Ngày sinh: 06-02 (28)
Bến Tre
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Bảo Trung
Nguyễn Bảo Trung
Ngày sinh: 06-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Võ Thị Trúc Xuân
Võ Thị Trúc Xuân
Ngày sinh: 28-12 (26)
Long An
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Huỳnh Mai Xuân
Huỳnh Mai Xuân
Ngày sinh: 08-04 (26)
Long An
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Tấn Vũ
Nguyễn Tấn Vũ
Ngày sinh: 21-04 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thị Thu Vân
Phan Thị Thu Vân
Ngày sinh: 25-11 (28)
Phú Yên
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Mai Thị Tuyết
Mai Thị Tuyết
Ngày sinh: 02-09 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Võ Thanh Tùng
Võ Thanh Tùng
Ngày sinh: 12-10 (26)
Bình Định
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Hoàng Yến
Phạm Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 27-09 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thị Minh Hiếu
Huỳnh Thị Minh Hiếu
Ngày sinh: 05-03 (27)
Tiền Giang
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Ngọc Hân
Trần Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 30-07 (28)
Bình Định
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Thảo Hạnh
Lê Thị Thảo Hạnh
Ngày sinh: 03-11 (27)
Sóc Trăng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Hà Nhật Trường Hải
Hà Nhật Trường Hải
Ngày sinh: 01-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trần Lê Vi Giang
Trần Lê Vi Giang
Ngày sinh: 13-01 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nông Thị Thu Hương
Nông Thị Thu Hương
Ngày sinh: 24-10 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Diệu Huyền
Nguyễn Ngọc Diệu Huyền
Ngày sinh: 16-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thanh Hùng
Lê Thanh Hùng
Ngày sinh: 29-07 (28)
Cần Thơ
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Văn Hội
Nguyễn Văn Hội
Ngày sinh: 23-07 (27)
Thái Bình
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Hòa
Trần Thị Hòa
Ngày sinh: 22-08 (31)
Thanh Hóa
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 08-07 (28)
Bến Tre
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Minh Thảo Linh
Nguyễn Minh Thảo Linh
Ngày sinh: 18-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày sinh: 05-05 (27)
Hà Nội
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Đoàn Thanh Liên
Đoàn Thanh Liên
Ngày sinh: 22-04 (27)
Hải Phòng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phan Trung Lập
Phan Trung Lập
Ngày sinh: 10-01 (27)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Dương Hoàng Nguyên Khánh
Dương Hoàng Nguyên Khánh
Ngày sinh: 01-11 (27)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phan Quỳnh Nga
Nguyễn Phan Quỳnh Nga
Ngày sinh: 23-01 (27)
Thuận Hải
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
Ngày sinh: 09-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Hoàng Ngọc Mai
Hoàng Ngọc Mai
Ngày sinh: 07-08 (27)
Bình Dương
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Khánh Ly
Lê Thị Khánh Ly
Ngày sinh: 11-08 (27)
Bình Dương
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Tùng Linh
Nguyễn Tùng Linh
Ngày sinh: 30-11 (27)
Hải Phòng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Võ Thanh Quang
Võ Thanh Quang
Ngày sinh: 24-04 (27)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thị ái Ny
Huỳnh Thị ái Ny
Ngày sinh: 07-09 (27)
Bình Thuận
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thứ Như
Trần Thứ Như
Ngày sinh: 08-06 (27)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trương Thị Mỹ Nhung
Trương Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 01-05 (27)
Hậu Giang
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trương Thị Thanh Thảo
Trương Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-12 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 02-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Đỗ Thảo
Nguyễn Đỗ Thảo
Ngày sinh: 16-12 (28)
Hải Dương
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Đỗ Thị Thanh Thảo
Đỗ Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 20-03 (29)
An Giang
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Tấn Thành
Nguyễn Tấn Thành
Ngày sinh: 05-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Nhật Thanh
Nguyễn Nhật Thanh
Ngày sinh: 16-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Hồ Thị Phương Thùy
Hồ Thị Phương Thùy
Ngày sinh: 16-01 (27)
Tây Ninh
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thị Thanh Thu
Phan Thị Thanh Thu
Ngày sinh: 10-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 26-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phùng Thị Diệu Thoa
Phùng Thị Diệu Thoa
Ngày sinh: 18-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trương Văn Thịnh
Trương Văn Thịnh
Ngày sinh: 20-04 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Minh Thế
Phạm Minh Thế
Ngày sinh: 05-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 26-10 (27)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Hứa Tuấn Tú
Hứa Tuấn Tú
Ngày sinh: 10-04 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Đỗ Ngọc Lệ Trang
Đỗ Ngọc Lệ Trang
Ngày sinh: 15-05 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Lê Minh Tới
Lê Minh Tới
Ngày sinh: 02-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Liêu Thị Thu Xuân
Liêu Thị Thu Xuân
Ngày sinh: 14-01 (27)
Sóc Trăng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Hồ Thị Hồng Xuân
Hồ Thị Hồng Xuân
Ngày sinh: 19-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Đỗ Thanh Xuân
Đỗ Thanh Xuân
Ngày sinh: 19-01 (27)
Thái Bình
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thị Ngọc Vi
Phan Thị Ngọc Vi
Ngày sinh: 28-02 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Lê Hoàng Dũng
Lê Hoàng Dũng
Ngày sinh: 05-02 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng