Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Phạm Thị Mai Bình
Phạm Thị Mai Bình
Ngày sinh: 06-11 (26)
Gia Lai
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thúy An
Lê Thúy An
Ngày sinh: 06-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Dương Tấn Duy
Dương Tấn Duy
Ngày sinh: 24-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Mỹ Dung
Trần Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 23-12 (26)
Kiên Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thị Hậu
Phan Thị Hậu
Ngày sinh: 27-10 (26)
Gia Lai
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Đặng Tuyết Hạnh
Đặng Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 26-07 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Ngọc Hà
Phạm Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 10-06 (26)
Sông Bé
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 03-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Võ Thị Phước Hồng
Võ Thị Phước Hồng
Ngày sinh: 18-04 (26)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trương Thanh Hoài
Trương Thanh Hoài
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Long An
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Tú Hiền
Trần Tú Hiền
Ngày sinh: 15-06 (26)
Kiên Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Lê Khang
Bùi Lê Khang
Ngày sinh: 19-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 13-05 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Bích Huyền
Bùi Thị Bích Huyền
Ngày sinh: 18-08 (26)
Thái Nguyên
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hoàng Phương Loan
Nguyễn Hoàng Phương Loan
Ngày sinh: 07-01 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Hồ Thị Ngọc Sương
Hồ Thị Ngọc Sương
Ngày sinh: 04-11 (29)
Tây Ninh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lý Nghĩa Thanh Tâm
Lý Nghĩa Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Nguyễn Hoàng Thái
Trần Nguyễn Hoàng Thái
Ngày sinh: 02-12 (27)
Bến Tre
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thị Ngọc Lệ
Huỳnh Thị Ngọc Lệ
Ngày sinh: 18-05 (26)
Long An
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Tuyết Mai
Bùi Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 13-01 (28)
Hà Tỉnh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thị Lý
Ngày sinh: 15-02 (26)
Đaklak
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Võ Thành Luân
Võ Thành Luân
Ngày sinh: 10-10 (27)
Đà Nẵng
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Cao Thị Trường Ngân
Cao Thị Trường Ngân
Ngày sinh: 07-11 (26)
Bến Tre
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Mỵ
Lê Thị Mỵ
Ngày sinh: 03-01 (26)
Bến Tre
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Ngọc Mai
Phạm Ngọc Mai
Ngày sinh: 01-07 (26)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 25-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Lê Thanh Nhàn
Nguyễn Lê Thanh Nhàn
Ngày sinh: 21-03 (28)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thanh Nguyên
Nguyễn Thị Thanh Nguyên
Ngày sinh: 16-01 (27)
Long An
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Bích Ngọc
Phạm Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 02-04 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Kim Ngân
Ngô Kim Ngân
Ngày sinh: 16-12 (26)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê ý Như
Lê ý Như
Ngày sinh: 09-10 (26)
Cà Mau
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê ánh Như
Lê ánh Như
Ngày sinh: 08-08 (26)
Kiên Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phùng Thị Yến Nhi
Phùng Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 04-10 (27)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 01-04 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Pha Ri
Phạm Thị Pha Ri
Ngày sinh: 05-10 (27)
Kampot
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Phương
Nguyễn Ngọc Phương
Ngày sinh: 29-04 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Thúy Phương
Bùi Thị Thúy Phương
Ngày sinh: 08-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Duy Dũng Phúc
Nguyễn Duy Dũng Phúc
Ngày sinh: 06-03 (26)
TP Đà Nẵng
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Anh Phúc
Nguyễn Anh Phúc
Ngày sinh: 28-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thụy Thanh Thảo
Lê Thụy Thanh Thảo
Ngày sinh: 13-01 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Văn Thảnh
Nguyễn Văn Thảnh
Ngày sinh: 02-02 (29)
Bắc Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Phước Thọ
Trần Phước Thọ
Ngày sinh: 01-02 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Tho
Nguyễn Thị Tho
Ngày sinh: 02-08 (27)
An Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Tấn Thịnh
Nguyễn Tấn Thịnh
Ngày sinh: 20-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 13-04 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 21-07 (27)
Bến Tre
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Lê Minh Thư
Nguyễn Lê Minh Thư
Ngày sinh: 06-11 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thảo Trinh
Nguyễn Thị Thảo Trinh
Ngày sinh: 20-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Diễm Trinh
Nguyễn Thị Diễm Trinh
Ngày sinh: 14-05 (26)
An Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Thùy Trang
Phạm Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 28-05 (27)
Tiền Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Nữ Hoài Trang
Lê Nữ Hoài Trang
Ngày sinh: 30-10 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Hữu Song Toàn
Trần Hữu Song Toàn
Ngày sinh: 22-08 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Văn Tùng
Phạm Văn Tùng
Ngày sinh: 20-11 (26)
Hà Tây
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Bảo Trung
Nguyễn Bảo Trung
Ngày sinh: 06-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lưu Thanh Trúc
Lưu Thanh Trúc
Ngày sinh: 22-07 (27)
Hậu Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thị Thu Vân
Phan Thị Thu Vân
Ngày sinh: 25-11 (28)
Phú Yên
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Mai Thị Tuyết
Mai Thị Tuyết
Ngày sinh: 02-09 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Hoàng Yến
Phạm Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 27-09 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Ngọc Hân
Trần Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 30-07 (28)
Bình Định
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Thảo Hạnh
Lê Thị Thảo Hạnh
Ngày sinh: 03-11 (27)
Sóc Trăng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Thu Hà
Vũ Thị Thu Hà
Ngày sinh: 10-08 (27)
Cà Mau
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nông Thị Thu Hương
Nông Thị Thu Hương
Ngày sinh: 24-10 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Diệu Huyền
Nguyễn Ngọc Diệu Huyền
Ngày sinh: 16-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Văn Hội
Nguyễn Văn Hội
Ngày sinh: 23-07 (27)
Thái Bình
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Ngày sinh: 29-11 (28)
Gia Lai
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Minh Thảo Linh
Nguyễn Minh Thảo Linh
Ngày sinh: 18-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày sinh: 05-05 (27)
Hà Nội
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Đoàn Thanh Liên
Đoàn Thanh Liên
Ngày sinh: 22-04 (27)
Hải Phòng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phan Trung Lập
Phan Trung Lập
Ngày sinh: 10-01 (27)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Dương Hoàng Nguyên Khánh
Dương Hoàng Nguyên Khánh
Ngày sinh: 01-11 (27)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phan Quỳnh Nga
Nguyễn Phan Quỳnh Nga
Ngày sinh: 23-01 (27)
Thuận Hải
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
Ngày sinh: 09-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Võ Thị Lý
Võ Thị Lý
Ngày sinh: 02-06 (27)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Khánh Ly
Lê Thị Khánh Ly
Ngày sinh: 11-08 (27)
Bình Dương
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Tùng Linh
Nguyễn Tùng Linh
Ngày sinh: 30-11 (27)
Hải Phòng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Võ Thanh Quang
Võ Thanh Quang
Ngày sinh: 24-04 (27)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thị ái Ny
Huỳnh Thị ái Ny
Ngày sinh: 07-09 (27)
Bình Thuận
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thứ Như
Trần Thứ Như
Ngày sinh: 08-06 (27)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trương Thị Mỹ Nhung
Trương Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 01-05 (27)
Hậu Giang
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trương Thị Thanh Thảo
Trương Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-12 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 02-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Nhật Thanh
Nguyễn Nhật Thanh
Ngày sinh: 16-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Hồ Thị Phương Thùy
Hồ Thị Phương Thùy
Ngày sinh: 16-01 (27)
Tây Ninh
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thị Thanh Thu
Phan Thị Thanh Thu
Ngày sinh: 10-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 26-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phùng Thị Diệu Thoa
Phùng Thị Diệu Thoa
Ngày sinh: 18-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trương Văn Thịnh
Trương Văn Thịnh
Ngày sinh: 20-04 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 26-10 (27)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Hứa Tuấn Tú
Hứa Tuấn Tú
Ngày sinh: 10-04 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Nhựt Trường
Nguyễn Nhựt Trường
Ngày sinh: 05-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Đỗ Ngọc Lệ Trang
Đỗ Ngọc Lệ Trang
Ngày sinh: 15-05 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Lê Minh Tới
Lê Minh Tới
Ngày sinh: 02-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Liêu Thị Thu Xuân
Liêu Thị Thu Xuân
Ngày sinh: 14-01 (27)
Sóc Trăng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Hồ Thị Hồng Xuân
Hồ Thị Hồng Xuân
Ngày sinh: 19-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Đỗ Thanh Xuân
Đỗ Thanh Xuân
Ngày sinh: 19-01 (27)
Thái Bình
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Lê Trung Vĩ
Lê Trung Vĩ
Ngày sinh: 14-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thanh Giang
Nguyễn Thanh Giang
Ngày sinh: 02-06 (30)
Tiền Giang
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Ngọc Đến
Phạm Ngọc Đến
Ngày sinh: 25-01 (27)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Lê Hoàng Dũng
Lê Hoàng Dũng
Ngày sinh: 05-02 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung
Ngày sinh: 17-07 (27)
Nghệ An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng