Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Võ Trương Hoài Băng
Võ Trương Hoài Băng
Ngày sinh: 27-02 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thúy An
Lê Thúy An
Ngày sinh: 06-08 (28)
Tiền Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 12-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Dương Tấn Duy
Dương Tấn Duy
Ngày sinh: 24-04 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Mỹ Dung
Trần Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 23-12 (27)
Kiên Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung
Ngày sinh: 28-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Phương Chi
Trần Thị Phương Chi
Ngày sinh: 02-03 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 17-10 (27)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Ngày sinh: 05-07 (27)
Bình Định
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Đặng Tuyết Hạnh
Đặng Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 26-07 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Ngọc Hà
Phạm Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 10-06 (27)
Sông Bé
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lường Minh Huân
Lường Minh Huân
Ngày sinh: 15-08 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trương Thanh Hoài
Trương Thanh Hoài
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Long An
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Lê Khang
Bùi Lê Khang
Ngày sinh: 19-10 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Nguyễn Ngọc Huyền
Trần Nguyễn Ngọc Huyền
Ngày sinh: 30-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 13-05 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Đinh Thị Ngọc Huyền
Đinh Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 06-11 (27)
Kiên Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Bích Huyền
Bùi Thị Bích Huyền
Ngày sinh: 18-08 (27)
Thái Nguyên
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hoàng Phương Loan
Nguyễn Hoàng Phương Loan
Ngày sinh: 07-01 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Hồ Thị Ngọc Sương
Hồ Thị Ngọc Sương
Ngày sinh: 04-11 (30)
Tây Ninh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lý Nghĩa Thanh Tâm
Lý Nghĩa Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-04 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Trần Nguyễn Hoàng Thái
Trần Nguyễn Hoàng Thái
Ngày sinh: 02-12 (28)
Bến Tre
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 01-02 (27)
Long An
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Tuyết Mai
Bùi Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 13-01 (29)
Hà Tỉnh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Trúc Ly
Nguyễn Thị Trúc Ly
Ngày sinh: 01-07 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Sẹt Lô
Lê Sẹt Lô
Ngày sinh: 25-08 (28)
Long An
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Đoàn Ni Na
Lê Đoàn Ni Na
Ngày sinh: 20-04 (28)
Bình Định
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Mỵ
Lê Thị Mỵ
Ngày sinh: 03-01 (27)
Bến Tre
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Ngọc Mai
Phạm Ngọc Mai
Ngày sinh: 01-07 (27)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Lê Thanh Nhàn
Nguyễn Lê Thanh Nhàn
Ngày sinh: 21-03 (29)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Mỹ Lệ Hương Ngọc
Phạm Thị Mỹ Lệ Hương Ngọc
Ngày sinh: 09-01 (29)
Tiền Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Bích Ngọc
Phạm Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 02-04 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Thúy Ngân
Vũ Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 13-01 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Kim Ngân
Ngô Kim Ngân
Ngày sinh: 16-12 (27)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Đỗ Nguyễn Nhật Phi
Đỗ Nguyễn Nhật Phi
Ngày sinh: 07-05 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê ý Như
Lê ý Như
Ngày sinh: 09-10 (27)
Cà Mau
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê ánh Như
Lê ánh Như
Ngày sinh: 08-08 (27)
Kiên Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phùng Thị Yến Nhi
Phùng Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 04-10 (28)
Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 01-04 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Hoàng Nhân
Bùi Hoàng Nhân
Ngày sinh: 28-02 (30)
Bến Tre
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Pha Ri
Phạm Thị Pha Ri
Ngày sinh: 05-10 (28)
Kampot
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Đinh Ngọc Quỳnh
Đinh Ngọc Quỳnh
Ngày sinh: 31-07 (27)
Long An
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Phương
Nguyễn Ngọc Phương
Ngày sinh: 29-04 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Thúy Phương
Bùi Thị Thúy Phương
Ngày sinh: 08-09 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Duy Dũng Phúc
Nguyễn Duy Dũng Phúc
Ngày sinh: 06-03 (27)
TP Đà Nẵng
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Anh Phúc
Nguyễn Anh Phúc
Ngày sinh: 28-10 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thụy Thanh Thảo
Lê Thụy Thanh Thảo
Ngày sinh: 13-01 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Văn Thảnh
Nguyễn Văn Thảnh
Ngày sinh: 02-02 (30)
Bắc Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Võ Thị Thu Thúy
Võ Thị Thu Thúy
Ngày sinh: 26-10 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Ngọc Thu
Phạm Thị Ngọc Thu
Ngày sinh: 29-07 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Tho
Nguyễn Thị Tho
Ngày sinh: 02-08 (28)
An Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 13-04 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Cẩm Tiên
Nguyễn Cẩm Tiên
Ngày sinh: 01-12 (27)
Bến Tre
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Chiêu Nhã Thy
Chiêu Nhã Thy
Ngày sinh: 27-07 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Đào Nguyễn Quỳnh Thư
Đào Nguyễn Quỳnh Thư
Ngày sinh: 01-10 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Thùy Trang
Phạm Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 28-05 (28)
Tiền Giang
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Văn Tùng
Phạm Văn Tùng
Ngày sinh: 20-11 (27)
Hà Tây
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Bảo Trung
Nguyễn Bảo Trung
Ngày sinh: 06-04 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Cao Thị Thanh Trúc
Cao Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 21-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Huỳnh Mai Xuân
Huỳnh Mai Xuân
Ngày sinh: 08-04 (27)
Long An
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Tấn Vũ
Nguyễn Tấn Vũ
Ngày sinh: 21-04 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thị Thu Vân
Phan Thị Thu Vân
Ngày sinh: 25-11 (29)
Phú Yên
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Mai Thị Tuyết
Mai Thị Tuyết
Ngày sinh: 02-09 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Hoàng Yến
Phạm Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 27-09 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 121B0101
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thị Minh Hiếu
Huỳnh Thị Minh Hiếu
Ngày sinh: 05-03 (28)
Tiền Giang
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Ngọc Hân
Trần Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 30-07 (29)
Bình Định
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Thảo Hạnh
Lê Thị Thảo Hạnh
Ngày sinh: 03-11 (28)
Sóc Trăng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nông Thị Thu Hương
Nông Thị Thu Hương
Ngày sinh: 24-10 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Văn Hội
Nguyễn Văn Hội
Ngày sinh: 23-07 (28)
Thái Bình
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Hòa
Trần Thị Hòa
Ngày sinh: 22-08 (32)
Thanh Hóa
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Ngày sinh: 29-11 (29)
Gia Lai
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 08-07 (29)
Bến Tre
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Minh Thảo Linh
Nguyễn Minh Thảo Linh
Ngày sinh: 18-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày sinh: 05-05 (28)
Hà Nội
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phan Trung Lập
Phan Trung Lập
Ngày sinh: 10-01 (28)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Dương Hoàng Nguyên Khánh
Dương Hoàng Nguyên Khánh
Ngày sinh: 01-11 (28)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phan Quỳnh Nga
Nguyễn Phan Quỳnh Nga
Ngày sinh: 23-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Hoàng Ngọc Mai
Hoàng Ngọc Mai
Ngày sinh: 07-08 (28)
Bình Dương
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Võ Thị Lý
Võ Thị Lý
Ngày sinh: 02-06 (28)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Khánh Ly
Lê Thị Khánh Ly
Ngày sinh: 11-08 (28)
Bình Dương
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Võ Thanh Quang
Võ Thanh Quang
Ngày sinh: 24-04 (28)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Biện Thị Như Phương
Biện Thị Như Phương
Ngày sinh: 15-09 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thứ Như
Trần Thứ Như
Ngày sinh: 08-06 (28)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Đỗ Thảo
Nguyễn Đỗ Thảo
Ngày sinh: 16-12 (29)
Hải Dương
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Đỗ Thị Thanh Thảo
Đỗ Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 20-03 (30)
An Giang
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Tấn Thành
Nguyễn Tấn Thành
Ngày sinh: 05-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Nhật Thanh
Nguyễn Nhật Thanh
Ngày sinh: 16-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thị Thanh Thu
Phan Thị Thanh Thu
Ngày sinh: 10-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 26-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phùng Thị Diệu Thoa
Phùng Thị Diệu Thoa
Ngày sinh: 18-08 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phạm Minh Thế
Phạm Minh Thế
Ngày sinh: 05-08 (28)
Tiền Giang
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 26-10 (28)
Long An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Đỗ Ngọc Lệ Trang
Đỗ Ngọc Lệ Trang
Ngày sinh: 15-05 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Liêu Thị Thu Xuân
Liêu Thị Thu Xuân
Ngày sinh: 14-01 (28)
Sóc Trăng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Đỗ Thanh Xuân
Đỗ Thanh Xuân
Ngày sinh: 19-01 (28)
Thái Bình
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Lê Trung Vĩ
Lê Trung Vĩ
Ngày sinh: 14-01 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Phan Thị Ngọc Vi
Phan Thị Ngọc Vi
Ngày sinh: 28-02 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thanh Giang
Nguyễn Thanh Giang
Ngày sinh: 02-06 (31)
Tiền Giang
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung
Ngày sinh: 17-07 (28)
Nghệ An
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng
Liêu Thị Cẩm Anh
Liêu Thị Cẩm Anh
Ngày sinh: 13-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 111B0101
Tài chính tín dụng