Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Đỗ Võ Ngọc Hiền
Đỗ Võ Ngọc Hiền
Ngày sinh: 06-05 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Tấn Nhựt
Lê Tấn Nhựt
Ngày sinh: 22-04 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Trúc Anh
Lê Thị Trúc Anh
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tây Ninh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Ngày sinh: 09-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thế Bảo
Trần Thế Bảo
Ngày sinh: 05-04 (27)
Đăk Lăk
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Tú Anh
Trần Thị Tú Anh
Ngày sinh: 13-05 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Kim Anh
Ngày sinh: 29-07 (26)
Bình Định
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Cương
Nguyễn Ngọc Cương
Ngày sinh: 08-08 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 19-09 (30)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Ngô Thị Dung
Ngô Thị Dung
Ngày sinh: 12-04 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Hoàng Kim Dung
Hoàng Kim Dung
Ngày sinh: 07-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Phan Thúy Diễm
Phan Thúy Diễm
Ngày sinh: 22-10 (29)
Bến Tre
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Ngọc Phương Đài
Lê Ngọc Phương Đài
Ngày sinh: 28-08 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Sĩ Dương
Nguyễn Sĩ Dương
Ngày sinh: 02-05 (26)
Băc Ninh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 31-12 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày sinh: 22-06 (29)
Bến Tre
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Thái Trà My
Thái Trà My
Ngày sinh: 25-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Diễm My
Nguyễn Thị Diễm My
Ngày sinh: 16-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Hứa Văn Ngọc
Hứa Văn Ngọc
Ngày sinh: 24-05 (27)
Trà Vinh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thảo Ngọc
Đoàn Thị Thảo Ngọc
Ngày sinh: 28-10 (26)
Gia Lai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Mỹ Ngọc
Bùi Thị Mỹ Ngọc
Ngày sinh: 27-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 11-11 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Phương Nhung
Nguyễn Thị Phương Nhung
Ngày sinh: 05-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 30-04 (26)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Quân
Lê Thành Quân
Ngày sinh: 20-04 (35)
Tiền Giang
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Hà Trí Trung
Hà Trí Trung
Ngày sinh: 25-10 (26)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Sương
Nguyễn Thị Thu Sương
Ngày sinh: 16-08 (26)
Bình Định01
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thúy Quỳnh
Lê Thúy Quỳnh
Ngày sinh: 02-11 (26)
Hà Bắc
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bích Quyền
Lê Thị Bích Quyền
Ngày sinh: 20-09 (26)
Bình Thuận
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Vân
Nguyễn Thị Thùy Vân
Ngày sinh: 29-01 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Phạm Thoại Hân
Phạm Thoại Hân
Ngày sinh: 25-02 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Hân
Bùi Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 20-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thanh Huyền
Nguyễn Ngọc Thanh Huyền
Ngày sinh: 21-05 (26)
TP. Phan Thiết
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 01-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Tâm
Trương Thị Tâm
Ngày sinh: 16-04 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Lành
Đặng Thị Lành
Ngày sinh: 27-04 (27)
Quảng Nam
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Xuân Khánh
Lê Xuân Khánh
Ngày sinh: 27-02 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Thanh
Trần Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 09-10 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Ngô Hoàng Thái
Ngô Hoàng Thái
Ngày sinh: 04-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Trường Thạch
Đặng Trường Thạch
Ngày sinh: 11-08 (26)
Bình Dương
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phú Thịnh
Nguyễn Phú Thịnh
Ngày sinh: 06-01 (27)
Quảng Bình
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Thu Thủy
Hồ Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 26-03 (26)
Quảng Bình
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trịnh Xuân Tình
Trịnh Xuân Tình
Ngày sinh: 11-07 (30)
Sông Bé
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Võ Minh Thư
Lê Võ Minh Thư
Ngày sinh: 09-01 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 30-06 (29)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 04-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Hồng Vân
Phạm Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 10-02 (26)
Thái Bình
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trương Mộng Tuyền
Trương Mộng Tuyền
Ngày sinh: 24-05 (26)
xã Định An
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 30-12 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Ngày sinh: 04-05 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đoàn Kim Yến
Đoàn Kim Yến
Ngày sinh: 27-07 (26)
Long An
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thúy Vy
Lê Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 14-09 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 19-04 (26)
Phú Yên
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Võ Duy Đức
Võ Duy Đức
Ngày sinh: 20-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: 10-05 (28)
Quảng Bình
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Nữ Hoàng
Nguyễn Thị Nữ Hoàng
Ngày sinh: 14-03 (29)
Long An
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Dương
Lê Nguyễn Dương
Ngày sinh: 02-03 (27)
Bạc Liêu
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Ngọc Diễm
Võ Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 07-05 (29)
Bến Tre
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Văn Hùng
Đặng Văn Hùng
Ngày sinh: 29-04 (27)
Hà Tây
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thu Hà
Trần Thị Thu Hà
Ngày sinh: 10-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Thái Ngọc Linh
Thái Ngọc Linh
Ngày sinh: 14-05 (27)
Tiền Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Mai Tuấn Lợi
Mai Tuấn Lợi
Ngày sinh: 24-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Đại Dương Nhựt
Lê Đại Dương Nhựt
Ngày sinh: 22-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Sự
Nguyễn Văn Sự
Ngày sinh: 31-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Tuyền
Phan Thị Tuyền
Ngày sinh: 02-04 (29)
Quảng Nam
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Châu Thanh Tú
Phạm Châu Thanh Tú
Ngày sinh: 25-12 (29)
Ninh Thuân
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Liêu Thiệu Vệ
Liêu Thiệu Vệ
Ngày sinh: 05-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Thúy An
Cao Thị Thúy An
Ngày sinh: 18-07 (29)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Quyên Chi
Võ Thị Quyên Chi
Ngày sinh: 10-02 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Huỳnh Châu
Võ Thị Huỳnh Châu
Ngày sinh: 16-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Ngọc Duyên
Phạm Thị Ngọc Duyên
Ngày sinh: 06-04 (29)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lý Quỳnh Giao
Lý Quỳnh Giao
Ngày sinh: 17-03 (29)
Minh Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Kim Hằng
Trương Thị Kim Hằng
Ngày sinh: 24-12 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Ngày sinh: 23-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thanh Huyền
Đoàn Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 01-05 (28)
Thuận Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng
Ngày sinh: 20-09 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Vũ Mạnh Hùng
Phạm Vũ Mạnh Hùng
Ngày sinh: 24-03 (28)
Sông Bé
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Quách Thị Linh Huệ
Quách Thị Linh Huệ
Ngày sinh: 10-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Nguyễn Thị Thanh Hằng
Võ Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 04-09 (29)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Ngô Thị Lễ
Ngô Thị Lễ
Ngày sinh: 08-02 (29)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Châu Ngọc Nhẫn
Châu Ngọc Nhẫn
Ngày sinh: 08-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Khánh Ngọc
Trần Khánh Ngọc
Ngày sinh: 09-04 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị ánh Ngọc
Nguyễn Thị ánh Ngọc
Ngày sinh: 09-08 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Mã Tố Nguyên
Mã Tố Nguyên
Ngày sinh: 25-08 (28)
hậu Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Nữ
Nguyễn Thị Bích Nữ
Ngày sinh: 09-09 (28)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Ông Kim Oanh
Ông Kim Oanh
Ngày sinh: 12-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Quanh
Lê Thị Quanh
Ngày sinh: 04-07 (29)
Phú Yên
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Đào Quốc Phương
Đào Quốc Phương
Ngày sinh: 02-07 (29)
Phú Thọ
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bích Phụng
Lê Thị Bích Phụng
Ngày sinh: 29-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thúy Quỳnh
Trần Thị Thúy Quỳnh
Ngày sinh: 09-02 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Đỗ Quế
Trần Thị Đỗ Quế
Ngày sinh: 07-04 (28)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Hồng Thắm
Phạm Thị Hồng Thắm
Ngày sinh: 11-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Phương Thảo
Phan Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 06-05 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 03-03 (28)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Ngọc Trang
Phạm Thị Ngọc Trang
Ngày sinh: 05-07 (28)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Khuất Nguyễn Kiều Mộng Tiên
Khuất Nguyễn Kiều Mộng Tiên
Ngày sinh: 20-09 (28)
Cần Thơ
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 15-09 (32)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Bích Trâm
Trần Bích Trâm
Ngày sinh: 01-01 (28)
Minh Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thanh Vân
Võ Thanh Vân
Ngày sinh: 15-12 (28)
Sóc Trăng
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lâm Tú Uyên
Lâm Tú Uyên
Ngày sinh: 21-12 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh