Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Phan Thị Huyền
Phan Thị Huyền
Ngày sinh: 19-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đỗ Võ Ngọc Hiền
Đỗ Võ Ngọc Hiền
Ngày sinh: 06-05 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Anh Thư
Trần Thị Anh Thư
Ngày sinh: 19-10 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Tấn Nhựt
Lê Tấn Nhựt
Ngày sinh: 22-04 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Trúc Anh
Lê Thị Trúc Anh
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tây Ninh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thế Bảo
Trần Thế Bảo
Ngày sinh: 05-04 (27)
Đăk Lăk
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Kim Anh
Ngày sinh: 29-07 (26)
Bình Định
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Bích Dân
Huỳnh Thị Bích Dân
Ngày sinh: 18-03 (26)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Cương
Nguyễn Thị Kim Cương
Ngày sinh: 31-10 (26)
Tiền Giang
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Cương
Nguyễn Ngọc Cương
Ngày sinh: 08-08 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trang Sĩ Chiến
Trang Sĩ Chiến
Ngày sinh: 09-12 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Hoàng Kim Dung
Hoàng Kim Dung
Ngày sinh: 07-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Diễm
Lê Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 15-01 (26)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Ngọc Phương Đài
Lê Ngọc Phương Đài
Ngày sinh: 28-08 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trúc Lệ
Nguyễn Trúc Lệ
Ngày sinh: 20-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trương Hữu Minh Đăng
Trương Hữu Minh Đăng
Ngày sinh: 17-01 (30)
Vĩnh Long
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đức Long
Nguyễn Đức Long
Ngày sinh: 02-10 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày sinh: 22-06 (29)
Bến Tre
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Minh
Trần Thanh Minh
Ngày sinh: 10-03 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lương Văn Lộc
Lương Văn Lộc
Ngày sinh: 15-01 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Hứa Văn Ngọc
Hứa Văn Ngọc
Ngày sinh: 24-05 (27)
Trà Vinh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Ngói
Lê Ngói
Ngày sinh: 05-10 (28)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Mỹ Ngọc
Trần Thị Mỹ Ngọc
Ngày sinh: 02-11 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Chu Ngọc Như
Chu Ngọc Như
Ngày sinh: 06-06 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Quân
Lê Thành Quân
Ngày sinh: 20-04 (35)
Tiền Giang
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Phương
Nguyễn Thị Thanh Phương
Ngày sinh: 27-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thúy Quỳnh
Lê Thúy Quỳnh
Ngày sinh: 02-11 (26)
Hà Bắc
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bích Quyền
Lê Thị Bích Quyền
Ngày sinh: 20-09 (26)
Bình Thuận
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Vân
Trần Thị Phương Vân
Ngày sinh: 20-06 (26)
Bình Định
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Vân
Nguyễn Thị Thùy Vân
Ngày sinh: 29-01 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Hân
Bùi Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 20-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Cổ Thị Thu Hằng
Cổ Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 29-04 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Mai Lệ Huyền
Phan Thị Mai Lệ Huyền
Ngày sinh: 03-11 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thanh Huyền
Nguyễn Ngọc Thanh Huyền
Ngày sinh: 21-05 (26)
TP. Phan Thiết
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Tâm
Trương Thị Tâm
Ngày sinh: 16-04 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Lành
Đặng Thị Lành
Ngày sinh: 27-04 (27)
Quảng Nam
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Thanh Thảo
Bùi Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 24-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Thanh
Trần Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 09-10 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Giang Thanh Thanh
Giang Thanh Thanh
Ngày sinh: 07-07 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 20-06 (26)
Bình Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phú Thịnh
Nguyễn Phú Thịnh
Ngày sinh: 06-01 (27)
Quảng Bình
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Hoàng Thiện
Lê Hoàng Thiện
Ngày sinh: 02-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 15-12 (26)
Bình Phước
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trịnh Xuân Tình
Trịnh Xuân Tình
Ngày sinh: 11-07 (30)
Sông Bé
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Tiến
Nguyễn Ngọc Tiến
Ngày sinh: 12-12 (26)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Bá Tiền
Trần Bá Tiền
Ngày sinh: 07-11 (27)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Thùy Trang
Trần Ngọc Thùy Trang
Ngày sinh: 19-08 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 30-06 (29)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phan Ngọc Tuấn
Phan Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 27-04 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Hà Văn Tuấn
Hà Văn Tuấn
Ngày sinh: 19-10 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 04-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Hồng Vân
Phạm Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 10-02 (26)
Thái Bình
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Tuyến
Nguyễn Minh Tuyến
Ngày sinh: 02-02 (27)
Long An
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Ngày sinh: 04-05 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Ngọc Hà
Trần Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 20-08 (26)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Ngày sinh: 01-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Trường Giang
Đặng Trường Giang
Ngày sinh: 22-04 (28)
Kon Tum
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 12-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Vũ Nguyễn Như Khanh
Vũ Nguyễn Như Khanh
Ngày sinh: 11-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Thu Nga
Huỳnh Thị Thu Nga
Ngày sinh: 09-08 (29)
Thuận Hải
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Đại Dương Nhựt
Lê Đại Dương Nhựt
Ngày sinh: 22-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Sang
Nguyễn Thanh Sang
Ngày sinh: 10-03 (29)
Long An
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đỗ Hoàng Phương
Đỗ Hoàng Phương
Ngày sinh: 01-04 (35)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Tăng Nguyên Thắng
Tăng Nguyên Thắng
Ngày sinh: 10-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Thanh Thảo
Trương Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 27-05 (28)
Nam Định
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Tô Anh Tuân
Tô Anh Tuân
Ngày sinh: 25-10 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Ngày sinh: 11-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Cường
Nguyễn Văn Cường
Ngày sinh: 29-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Kim Anh
Phạm Thị Kim Anh
Ngày sinh: 21-11 (28)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Quyên Chi
Võ Thị Quyên Chi
Ngày sinh: 10-02 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Huỳnh Châu
Võ Thị Huỳnh Châu
Ngày sinh: 16-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Ta Chi
Lê Ta Chi
Ngày sinh: 29-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Hoàng Thị Thanh Hà
Hoàng Thị Thanh Hà
Ngày sinh: 12-11 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Kim Đính
Huỳnh Thị Kim Đính
Ngày sinh: 04-05 (28)
Sóc Trăng
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Thanh Hằng
Hồ Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 02-09 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 18-11 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Kim Hằng
Trương Thị Kim Hằng
Ngày sinh: 24-12 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Ngày sinh: 23-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thanh Huyền
Đoàn Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 01-05 (28)
Thuận Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Nguyễn Thị Thanh Hằng
Võ Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 04-09 (29)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Mạch Khải Minh
Mạch Khải Minh
Ngày sinh: 15-07 (30)
An Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Loan
Trần Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 16-08 (28)
Thuận Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Loan
Nguyễn Thị Cẩm Loan
Ngày sinh: 22-05 (29)
Bến Tre
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phùng Gia Nghi
Phùng Gia Nghi
Ngày sinh: 25-02 (28)
tp.HCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Tống Dương Bảo Nguyên
Tống Dương Bảo Nguyên
Ngày sinh: 01-11 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Tăng Mai Quế
Tăng Mai Quế
Ngày sinh: 25-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Quanh
Lê Thị Quanh
Ngày sinh: 04-07 (29)
Phú Yên
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Đỗ Quế
Trần Thị Đỗ Quế
Ngày sinh: 07-04 (28)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Hồng Thắm
Phạm Thị Hồng Thắm
Ngày sinh: 11-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Sương
Nguyễn Thị Kim Sương
Ngày sinh: 14-06 (30)
Thuận Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thùy Trang
Lê Thùy Trang
Ngày sinh: 10-03 (30)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Mai Thị Thiên Thy
Mai Thị Thiên Thy
Ngày sinh: 12-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Phương Thi
Nguyễn Thị Phương Thi
Ngày sinh: 30-08 (29)
Bến Tre
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Ngọc Trang
Phạm Thị Ngọc Trang
Ngày sinh: 05-07 (28)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Triệu Minh Trung
Triệu Minh Trung
Ngày sinh: 20-09 (30)
Tây Ninh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Bích Trâm
Trần Bích Trâm
Ngày sinh: 01-01 (28)
Minh Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Kiều Mộng Tuyền
Lê Kiều Mộng Tuyền
Ngày sinh: 23-01 (28)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Văn Chí Tuấn
Văn Chí Tuấn
Ngày sinh: 01-02 (28)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lâm Tú Uyên
Lâm Tú Uyên
Ngày sinh: 21-12 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Mai Thị Bích Tường
Mai Thị Bích Tường
Ngày sinh: 29-04 (29)
lLâm Đồng
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh