Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Phan Thị Hòa Bình
Phan Thị Hòa Bình
Ngày sinh: 24-03 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Ngày sinh: 09-11 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Tú Anh
Trần Thị Tú Anh
Ngày sinh: 13-05 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Cương
Nguyễn Thị Kim Cương
Ngày sinh: 31-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Ngô Thị Dung
Ngô Thị Dung
Ngày sinh: 12-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Phan Thúy Diễm
Phan Thúy Diễm
Ngày sinh: 22-10 (30)
Bến Tre
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Tạ Quốc Đại
Tạ Quốc Đại
Ngày sinh: 24-08 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Ngọc Phương Đài
Lê Ngọc Phương Đài
Ngày sinh: 28-08 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thanh Liêm
Huỳnh Thanh Liêm
Ngày sinh: 14-06 (28)
TpHCM
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trúc Lệ
Nguyễn Trúc Lệ
Ngày sinh: 20-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trịnh Thanh Định
Trịnh Thanh Định
Ngày sinh: 02-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 31-12 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày sinh: 22-06 (30)
Bến Tre
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Liến
Lê Thị Liến
Ngày sinh: 10-03 (29)
Phú Yên
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lương Văn Lộc
Lương Văn Lộc
Ngày sinh: 15-01 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 11-11 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Ngói
Lê Ngói
Ngày sinh: 05-10 (29)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Mỹ Ngọc
Trần Thị Mỹ Ngọc
Ngày sinh: 02-11 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Chu Ngọc Như
Chu Ngọc Như
Ngày sinh: 06-06 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 03-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Quân
Lê Thành Quân
Ngày sinh: 20-04 (36)
Tiền Giang
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Nhất Phương
Nguyễn Ngọc Nhất Phương
Ngày sinh: 07-07 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bích Quyền
Lê Thị Bích Quyền
Ngày sinh: 20-09 (27)
Bình Thuận
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Vân
Nguyễn Thị Thùy Vân
Ngày sinh: 29-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 10-05 (29)
Bình Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Mỹ Hạnh
Trần Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 07-10 (28)
Trà Vinh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thanh Huyền
Nguyễn Ngọc Thanh Huyền
Ngày sinh: 21-05 (27)
TP. Phan Thiết
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Võ Huỳnh Huân
Võ Huỳnh Huân
Ngày sinh: 12-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 01-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Như Nguyện
Lê Như Nguyện
Ngày sinh: 17-04 (27)
Tây Ninh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Bích Thảo
Đặng Thị Bích Thảo
Ngày sinh: 01-01 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Giang Thanh Thanh
Giang Thanh Thanh
Ngày sinh: 07-07 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Ngô Hoàng Thái
Ngô Hoàng Thái
Ngày sinh: 04-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Toàn Thắng
Huỳnh Toàn Thắng
Ngày sinh: 06-06 (27)
Kiên Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phương Thị Thắm
Phương Thị Thắm
Ngày sinh: 29-09 (27)
Lạng Sơn
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Minh Thi
Nguyễn Thị Minh Thi
Ngày sinh: 09-08 (27)
Long An
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 15-12 (27)
Bình Phước
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Thanh Thủy
Nguyễn Hoàng Thanh Thủy
Ngày sinh: 23-01 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Tiến
Nguyễn Ngọc Tiến
Ngày sinh: 12-12 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Võ Minh Thư
Lê Võ Minh Thư
Ngày sinh: 09-01 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Thư
Bùi Thị Ngọc Thư
Ngày sinh: 26-02 (31)
Gia Lai
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Nguyễn Thùy Trang
Phạm Nguyễn Thùy Trang
Ngày sinh: 06-10 (29)
Đồng Nai
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Hà Văn Tuấn
Hà Văn Tuấn
Ngày sinh: 19-10 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Hồng Vân
Phạm Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 10-02 (27)
Thái Bình
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đoàn Kim Yến
Đoàn Kim Yến
Ngày sinh: 27-07 (27)
Long An
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thảo Vy
Huỳnh Thảo Vy
Ngày sinh: 04-12 (27)
Bình Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Ngày sinh: 14-12 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Hằng Giang
Đặng Thị Hằng Giang
Ngày sinh: 19-09 (27)
Bình Định
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: 10-05 (29)
Quảng Bình
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Ngày sinh: 01-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Thương Huyền
Đặng Thị Thương Huyền
Ngày sinh: 27-04 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Huy
Nguyễn Hoàng Huy
Ngày sinh: 27-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thúy Nga
Nguyễn Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 10-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Cẩm Nhung
Phạm Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 29-03 (28)
Hậu Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phùng Thị Hồng Ngọc
Phùng Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 19-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Đại Dương Nhựt
Lê Đại Dương Nhựt
Ngày sinh: 22-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Thái Thị Thu Sương
Thái Thị Thu Sương
Ngày sinh: 26-02 (28)
Ninh Thuân
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Sang
Nguyễn Thanh Sang
Ngày sinh: 10-03 (30)
Long An
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Mai Quỳnh Phương
Lê Mai Quỳnh Phương
Ngày sinh: 22-11 (28)
Ninh Thuân
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thanh Thảo
Lê Thanh Thảo
Ngày sinh: 18-08 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-04 (29)
Quảng Ninh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Châu Thanh Tú
Phạm Châu Thanh Tú
Ngày sinh: 25-12 (30)
Ninh Thuân
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Kim Thủy
Huỳnh Thị Kim Thủy
Ngày sinh: 05-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hải Yến
Trần Thị Hải Yến
Ngày sinh: 29-10 (29)
Vĩnh Phúc
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Ngày sinh: 11-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Liêu Thiệu Vệ
Liêu Thiệu Vệ
Ngày sinh: 05-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Quốc Cường
Lê Quốc Cường
Ngày sinh: 14-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Ngọc Bích
Trần Thị Ngọc Bích
Ngày sinh: 24-10 (29)
Long An
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Dương Quốc Anh
Dương Quốc Anh
Ngày sinh: 12-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Phương Anh
Trần Phương Anh
Ngày sinh: 11-10 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Ta Chi
Lê Ta Chi
Ngày sinh: 29-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Hoàng Thị Thanh Hà
Hoàng Thị Thanh Hà
Ngày sinh: 12-11 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Chấn Dũng
Nguyễn Chấn Dũng
Ngày sinh: 31-08 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thanh Huyền
Đoàn Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 01-05 (29)
Thuận Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Minh Hòa
Võ Thị Minh Hòa
Ngày sinh: 01-05 (29)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thành Luân
Võ Thành Luân
Ngày sinh: 13-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Loan
Trần Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 16-08 (29)
Thuận Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Loan
Nguyễn Thị Cẩm Loan
Ngày sinh: 22-05 (30)
Bến Tre
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Thu Nga
Trương Thị Thu Nga
Ngày sinh: 08-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Lộc
Nguyễn Thị Thanh Lộc
Ngày sinh: 17-09 (29)
Vũng Tàu
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phùng Gia Nghi
Phùng Gia Nghi
Ngày sinh: 25-02 (29)
tp.HCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị ánh Ngọc
Nguyễn Thị ánh Ngọc
Ngày sinh: 09-08 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Nữ
Trần Ngọc Nữ
Ngày sinh: 07-11 (29)
Bạc Liêu
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Hồng Nhịn
Võ Thị Hồng Nhịn
Ngày sinh: 26-01 (33)
Bến Tre
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Ông Kim Oanh
Ông Kim Oanh
Ngày sinh: 12-03 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Quanh
Lê Thị Quanh
Ngày sinh: 04-07 (30)
Phú Yên
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hồng Kim Phượng
Nguyễn Hồng Kim Phượng
Ngày sinh: 11-09 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Sương
Nguyễn Thị Kim Sương
Ngày sinh: 14-06 (31)
Thuận Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Ngô Phước Tiến
Ngô Phước Tiến
Ngày sinh: 01-05 (30)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thanh Thủy
Trương Thanh Thủy
Ngày sinh: 05-11 (30)
Hà Nam
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Phương Thi
Nguyễn Thị Phương Thi
Ngày sinh: 30-08 (30)
Bến Tre
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 16-12 (29)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 15-09 (33)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Triệu Minh Trung
Triệu Minh Trung
Ngày sinh: 20-09 (31)
Tây Ninh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Kiều Mộng Tuyền
Lê Kiều Mộng Tuyền
Ngày sinh: 23-01 (29)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Văn Chí Tuấn
Văn Chí Tuấn
Ngày sinh: 01-02 (29)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Lê Vinh
Nguyễn Lê Vinh
Ngày sinh: 10-11 (29)
Hậu Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thanh Vân
Võ Thanh Vân
Ngày sinh: 15-12 (29)
Sóc Trăng
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Mai Thị Bích Tường
Mai Thị Bích Tường
Ngày sinh: 29-04 (30)
lLâm Đồng
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh