Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Trần Thị Thúy Loan
Trần Thị Thúy Loan
Ngày sinh: 01-01 (27)
Quảng Nam
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thị Thanh Bích
Phạm Thị Thanh Bích
Ngày sinh: 16-02 (27)
Phú Yên
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Kim Anh
Ngày sinh: 29-07 (27)
Bình Định
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Bích Dân
Huỳnh Thị Bích Dân
Ngày sinh: 18-03 (27)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trang Sĩ Chiến
Trang Sĩ Chiến
Ngày sinh: 09-12 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Ngô Thị Dung
Ngô Thị Dung
Ngày sinh: 12-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Hoàng Kim Dung
Hoàng Kim Dung
Ngày sinh: 07-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Diễm
Lê Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 15-01 (27)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Ngọc Phương Đài
Lê Ngọc Phương Đài
Ngày sinh: 28-08 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trúc Lệ
Nguyễn Trúc Lệ
Ngày sinh: 20-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Ngọc Lâm
Huỳnh Ngọc Lâm
Ngày sinh: 03-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trịnh Thanh Định
Trịnh Thanh Định
Ngày sinh: 02-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trương Hữu Minh Đăng
Trương Hữu Minh Đăng
Ngày sinh: 17-01 (31)
Vĩnh Long
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vũ Linh
Nguyễn Thị Vũ Linh
Ngày sinh: 23-10 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Quách Thị Hồng Ngọc
Quách Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 12-12 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thảo Ngọc
Đoàn Thị Thảo Ngọc
Ngày sinh: 28-10 (27)
Gia Lai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Mỹ Ngọc
Bùi Thị Mỹ Ngọc
Ngày sinh: 27-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Tuyết Nhi
Lê Tuyết Nhi
Ngày sinh: 29-09 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Ngói
Lê Ngói
Ngày sinh: 05-10 (29)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Minh Ngọc
Vũ Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 12-08 (28)
Nam Hà
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Mỹ Ngọc
Trần Thị Mỹ Ngọc
Ngày sinh: 02-11 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Phan Kim Nhung
Phan Kim Nhung
Ngày sinh: 07-04 (28)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Phương Nhung
Nguyễn Thị Phương Nhung
Ngày sinh: 05-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 30-04 (27)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Quân
Lê Thành Quân
Ngày sinh: 20-04 (36)
Tiền Giang
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Phương
Nguyễn Thị Thanh Phương
Ngày sinh: 27-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Hà Trí Trung
Hà Trí Trung
Ngày sinh: 25-10 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Sang
Võ Thị Sang
Ngày sinh: 22-04 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Vân
Trần Thị Phương Vân
Ngày sinh: 20-06 (27)
Bình Định
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
H Nguă Hđơk
H Nguă Hđơk
Ngày sinh: 11-04 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 10-05 (29)
Bình Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thanh Huyền
Nguyễn Ngọc Thanh Huyền
Ngày sinh: 21-05 (27)
TP. Phan Thiết
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 01-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Ngô Hoàng Thái
Ngô Hoàng Thái
Ngày sinh: 04-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thi
Nguyễn Minh Thi
Ngày sinh: 29-09 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Toàn Thắng
Huỳnh Toàn Thắng
Ngày sinh: 06-06 (27)
Kiên Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Hoàng Nhật Thắng
Hoàng Nhật Thắng
Ngày sinh: 17-11 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phương Thị Thắm
Phương Thị Thắm
Ngày sinh: 29-09 (27)
Lạng Sơn
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 22-02 (28)
Long An
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Thanh Thủy
Nguyễn Hoàng Thanh Thủy
Ngày sinh: 23-01 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Thu Thủy
Hồ Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 26-03 (27)
Quảng Bình
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Thùy
Nguyễn Thị Bích Thùy
Ngày sinh: 10-11 (29)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Thư
Bùi Thị Ngọc Thư
Ngày sinh: 26-02 (31)
Gia Lai
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đinh Văn Trương
Đinh Văn Trương
Ngày sinh: 19-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Quốc Trạng
Phạm Quốc Trạng
Ngày sinh: 24-08 (27)
Bình Định
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Thùy Trang
Trần Ngọc Thùy Trang
Ngày sinh: 19-08 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Đức Thanh Tùng
Lê Đức Thanh Tùng
Ngày sinh: 26-08 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Hà Văn Tuấn
Hà Văn Tuấn
Ngày sinh: 19-10 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Tuyến
Nguyễn Minh Tuyến
Ngày sinh: 02-02 (28)
Long An
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 30-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Ngày sinh: 04-05 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thúy Vi
Trương Thúy Vi
Ngày sinh: 01-12 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Ngọc Hà
Trần Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 20-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Châu Thị Ngọc Giàu
Châu Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh: 08-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Nữ Hoàng
Nguyễn Thị Nữ Hoàng
Ngày sinh: 14-03 (30)
Long An
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Trường Giang
Đặng Trường Giang
Ngày sinh: 22-04 (29)
Kon Tum
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Bùi Quốc Điền
Bùi Quốc Điền
Ngày sinh: 08-10 (28)
Trà Vinh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Huy Hoàng
Trần Huy Hoàng
Ngày sinh: 04-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thu Hà
Trần Thị Thu Hà
Ngày sinh: 10-11 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Thương Huyền
Đặng Thị Thương Huyền
Ngày sinh: 27-04 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Thái Ngọc Linh
Thái Ngọc Linh
Ngày sinh: 14-05 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Huy
Nguyễn Hoàng Huy
Ngày sinh: 27-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đồng Thị Thúy Nga
Đồng Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 09-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Cẩm Nhung
Phạm Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 29-03 (28)
Hậu Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đồng Thị út Thu
Đồng Thị út Thu
Ngày sinh: 15-07 (29)
Đồng Nai
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Thái Thị Thu Sương
Thái Thị Thu Sương
Ngày sinh: 26-02 (28)
Ninh Thuân
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Sự
Nguyễn Văn Sự
Ngày sinh: 31-10 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thái
Nguyễn Ngọc Thái
Ngày sinh: 16-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Thanh Thảo
Trương Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 27-05 (29)
Nam Định
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Tuấn Tài
Trần Thị Tuấn Tài
Ngày sinh: 14-12 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Châu Thanh Tú
Phạm Châu Thanh Tú
Ngày sinh: 25-12 (30)
Ninh Thuân
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lâm Thị Thanh Trúc
Lâm Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 10-01 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Cường
Nguyễn Văn Cường
Ngày sinh: 29-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Quyên Chi
Võ Thị Quyên Chi
Ngày sinh: 10-02 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Viết ánh
Nguyễn Viết ánh
Ngày sinh: 02-01 (30)
Hà Tĩnh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Ta Chi
Lê Ta Chi
Ngày sinh: 29-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Ngọc Duyên
Phạm Thị Ngọc Duyên
Ngày sinh: 06-04 (30)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Thanh Hằng
Hồ Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 02-09 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Chu Thị Thanh Huyền
Chu Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 08-12 (30)
Hà Bắc
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thành Luân
Võ Thành Luân
Ngày sinh: 13-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Loan
Trần Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 16-08 (29)
Thuận Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Loan
Lê Thị Ngọc Loan
Ngày sinh: 24-04 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Cao Nguyễn Thảo Linh
Cao Nguyễn Thảo Linh
Ngày sinh: 02-04 (29)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thu Liễu
Nguyễn Thu Liễu
Ngày sinh: 26-06 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Trúc Ngân
Nguyễn Thị Trúc Ngân
Ngày sinh: 06-11 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Châu Ngọc Nhẫn
Châu Ngọc Nhẫn
Ngày sinh: 08-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Tống Dương Bảo Nguyên
Tống Dương Bảo Nguyên
Ngày sinh: 01-11 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Phụng
Nguyễn Ngọc Phụng
Ngày sinh: 09-08 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Đình Phiên
Trần Đình Phiên
Ngày sinh: 10-01 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thúy Quỳnh
Trần Thị Thúy Quỳnh
Ngày sinh: 09-02 (31)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Mai Quyên
Huỳnh Mai Quyên
Ngày sinh: 09-06 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Đoàn Lê Thành
Đoàn Lê Thành
Ngày sinh: 08-09 (29)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thùy Trang
Lê Thùy Trang
Ngày sinh: 10-03 (31)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Ngô Phước Tiến
Ngô Phước Tiến
Ngày sinh: 01-05 (30)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Ngọc Trang
Phạm Thị Ngọc Trang
Ngày sinh: 05-07 (29)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 15-09 (33)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Triệu Minh Trung
Triệu Minh Trung
Ngày sinh: 20-09 (31)
Tây Ninh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lâm Tú Uyên
Lâm Tú Uyên
Ngày sinh: 21-12 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Mai Thị Bích Tường
Mai Thị Bích Tường
Ngày sinh: 29-04 (30)
lLâm Đồng
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh