Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Phan Thị Huyền
Phan Thị Huyền
Ngày sinh: 19-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Anh Thư
Trần Thị Anh Thư
Ngày sinh: 19-10 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Trúc Anh
Lê Thị Trúc Anh
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tây Ninh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Tú Anh
Trần Thị Tú Anh
Ngày sinh: 13-05 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Cương
Nguyễn Thị Kim Cương
Ngày sinh: 31-10 (26)
Tiền Giang
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Phan Thúy Diễm
Phan Thúy Diễm
Ngày sinh: 22-10 (29)
Bến Tre
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Phạm Hồng Đào
Lê Phạm Hồng Đào
Ngày sinh: 26-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Tạ Quốc Đại
Tạ Quốc Đại
Ngày sinh: 24-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Ngọc Phương Đài
Lê Ngọc Phương Đài
Ngày sinh: 28-08 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Danh Thị Ngọc Duyên
Danh Thị Ngọc Duyên
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Trà Vinh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Trung Dũng
Trần Trung Dũng
Ngày sinh: 30-04 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thanh Liêm
Huỳnh Thanh Liêm
Ngày sinh: 14-06 (27)
TpHCM
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trúc Lệ
Nguyễn Trúc Lệ
Ngày sinh: 20-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Ngọc Lâm
Huỳnh Ngọc Lâm
Ngày sinh: 03-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 31-12 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Liến
Lê Thị Liến
Ngày sinh: 10-03 (28)
Phú Yên
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Thái Trà My
Thái Trà My
Ngày sinh: 25-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Lộc
Nguyễn Thanh Lộc
Ngày sinh: 27-02 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Mỹ Ngọc
Bùi Thị Mỹ Ngọc
Ngày sinh: 27-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Huỳnh ái Nhân
Nguyễn Huỳnh ái Nhân
Ngày sinh: 11-11 (26)
Bến Tre
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Ngói
Lê Ngói
Ngày sinh: 05-10 (28)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Minh Ngọc
Vũ Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 12-08 (27)
Nam Hà
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 24-01 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Hằng Ni
Hồ Thị Hằng Ni
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Cà Mau
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Phương Nhung
Nguyễn Thị Phương Nhung
Ngày sinh: 05-09 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Hà ái Quy
Lê Hà ái Quy
Ngày sinh: 10-12 (26)
Bình Định
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Quân
Lê Thành Quân
Ngày sinh: 20-04 (35)
Tiền Giang
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Phượng
Ngày sinh: 05-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Hà Trí Trung
Hà Trí Trung
Ngày sinh: 25-10 (26)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thúy Quỳnh
Lê Thúy Quỳnh
Ngày sinh: 02-11 (26)
Hà Bắc
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Vân
Trần Thị Phương Vân
Ngày sinh: 20-06 (26)
Bình Định
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Phạm Thoại Hân
Phạm Thoại Hân
Ngày sinh: 25-02 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Hân
Bùi Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 20-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Cổ Thị Thu Hằng
Cổ Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 29-04 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Võ Huỳnh Huân
Võ Huỳnh Huân
Ngày sinh: 12-08 (26)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 01-01 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Như Nguyện
Lê Như Nguyện
Ngày sinh: 17-04 (26)
Tây Ninh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Lành
Đặng Thị Lành
Ngày sinh: 27-04 (27)
Quảng Nam
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Xuân Khánh
Lê Xuân Khánh
Ngày sinh: 27-02 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Bích Thảo
Đặng Thị Bích Thảo
Ngày sinh: 01-01 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Ngô Hoàng Thái
Ngô Hoàng Thái
Ngày sinh: 04-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Trường Thạch
Đặng Trường Thạch
Ngày sinh: 11-08 (26)
Bình Dương
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Toàn Thắng
Huỳnh Toàn Thắng
Ngày sinh: 06-06 (26)
Kiên Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Hoàng Thiện
Lê Hoàng Thiện
Ngày sinh: 02-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Minh Thi
Nguyễn Thị Minh Thi
Ngày sinh: 09-08 (26)
Long An
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 15-12 (26)
Bình Phước
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Thùy
Nguyễn Thị Bích Thùy
Ngày sinh: 10-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Thùy Trang
Trần Ngọc Thùy Trang
Ngày sinh: 19-08 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Phương Trang
Nguyễn Thị Phương Trang
Ngày sinh: 14-08 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 30-06 (29)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 04-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Yến
Nguyễn Thị Kim Yến
Ngày sinh: 17-08 (26)
Bình Định
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thảo Vy
Huỳnh Thảo Vy
Ngày sinh: 04-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 19-04 (26)
Phú Yên
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: 10-05 (28)
Quảng Bình
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Nữ Hoàng
Nguyễn Thị Nữ Hoàng
Ngày sinh: 14-03 (29)
Long An
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 12-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Văn Dũ
Lê Văn Dũ
Ngày sinh: 11-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thu Hà
Trần Thị Thu Hà
Ngày sinh: 10-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Văn Bội Khanh
Văn Bội Khanh
Ngày sinh: 23-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Thái Ngọc Linh
Thái Ngọc Linh
Ngày sinh: 14-05 (27)
Tiền Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Công Mẫn
Nguyễn Công Mẫn
Ngày sinh: 26-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 06-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc
Ngày sinh: 26-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Sự
Nguyễn Văn Sự
Ngày sinh: 31-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đỗ Hoàng Phương
Đỗ Hoàng Phương
Ngày sinh: 01-04 (35)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thái
Nguyễn Ngọc Thái
Ngày sinh: 16-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Tăng Nguyên Thắng
Tăng Nguyên Thắng
Ngày sinh: 10-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Châu Thanh Tú
Phạm Châu Thanh Tú
Ngày sinh: 25-12 (29)
Ninh Thuân
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lâm Thị Thanh Trúc
Lâm Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 10-01 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Quốc Cường
Lê Quốc Cường
Ngày sinh: 14-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Phương Anh
Trần Phương Anh
Ngày sinh: 11-10 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Thúy An
Cao Thị Thúy An
Ngày sinh: 18-07 (29)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Viết ánh
Nguyễn Viết ánh
Ngày sinh: 02-01 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Hoàng Thị Thanh Hà
Hoàng Thị Thanh Hà
Ngày sinh: 12-11 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Cường
Nguyễn Hữu Cường
Ngày sinh: 09-10 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lý Quỳnh Giao
Lý Quỳnh Giao
Ngày sinh: 17-03 (29)
Minh Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 18-11 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Vũ Mạnh Hùng
Phạm Vũ Mạnh Hùng
Ngày sinh: 24-03 (28)
Sông Bé
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Quách Thị Linh Huệ
Quách Thị Linh Huệ
Ngày sinh: 10-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Diệp Kiều
Võ Thị Diệp Kiều
Ngày sinh: 28-09 (28)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Cao Nguyễn Thảo Linh
Cao Nguyễn Thảo Linh
Ngày sinh: 02-04 (28)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thu Liễu
Nguyễn Thu Liễu
Ngày sinh: 26-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Lộc
Nguyễn Thị Thanh Lộc
Ngày sinh: 17-09 (28)
Vũng Tàu
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phùng Gia Nghi
Phùng Gia Nghi
Ngày sinh: 25-02 (28)
tp.HCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Trung Nghĩa
Phạm Trung Nghĩa
Ngày sinh: 21-01 (29)
tp.HCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Nữ
Nguyễn Thị Bích Nữ
Ngày sinh: 09-09 (28)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Hồng Nhịn
Võ Thị Hồng Nhịn
Ngày sinh: 26-01 (32)
Bến Tre
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Phụng
Nguyễn Ngọc Phụng
Ngày sinh: 09-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bích Phụng
Lê Thị Bích Phụng
Ngày sinh: 29-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Cổ Nguyễn Trường Phi
Cổ Nguyễn Trường Phi
Ngày sinh: 22-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Phương Thảo
Phan Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 06-05 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Sương
Nguyễn Thị Kim Sương
Ngày sinh: 14-06 (30)
Thuận Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thanh Thủy
Trương Thanh Thủy
Ngày sinh: 05-11 (29)
Hà Nam
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Phương Thi
Nguyễn Thị Phương Thi
Ngày sinh: 30-08 (29)
Bến Tre
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Kiều Mộng Tuyền
Lê Kiều Mộng Tuyền
Ngày sinh: 23-01 (28)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Văn Chí Tuấn
Văn Chí Tuấn
Ngày sinh: 01-02 (28)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lâm Tú Uyên
Lâm Tú Uyên
Ngày sinh: 21-12 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Mỹ Xuân
Trần Mỹ Xuân
Ngày sinh: 12-02 (29)
Minh Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh