Khoa Ngoại ngữ (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 30-11 (26)
Hà Nam Ninh
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày sinh: 11-10 (27)
Thái Bình
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
Ngày sinh: 16-02 (27)
Kiên Giang
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Trần Thị Mỹ Dung
Trần Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 21-10 (27)
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Huỳnh Trần Mai Diệu
Huỳnh Trần Mai Diệu
Ngày sinh: 29-06 (26)
Bình Thuận
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Lê Thị Cẩm Linh
Lê Thị Cẩm Linh
Ngày sinh: 06-10 (26)
Long An
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Dương Thúy Khanh
Dương Thúy Khanh
Ngày sinh: 10-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Lê Thị Như Huỳnh
Lê Thị Như Huỳnh
Ngày sinh: 30-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Hà Thanh Huy
Hà Thanh Huy
Ngày sinh: 15-01 (26)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Huệ
Nguyễn Thị Kim Huệ
Ngày sinh: 03-08 (26)
Bình Dương
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-12 (26)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 01-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Nhàng
Nguyễn Thị Nhàng
Ngày sinh: 17-01 (28)
Bình Định
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 28-06 (26)
Long An
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Trần Thị Uyên
Trần Thị Uyên
Ngày sinh: 27-01 (26)
Đăk Lăk
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Phan Thị Thanh Trúc
Phan Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 26-08 (28)
Long An
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thúy Trinh
Nguyễn Thị Thúy Trinh
Ngày sinh: 24-10 (27)
Phú Yên
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Hồ Đắc Quỳnh Trâm
Hồ Đắc Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 11-04 (26)
Huế
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Phan Thị Lệ Thu
Phan Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 01-03 (35)
Quảng Ngãi
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Dạ Thảo
Huỳnh Thị Dạ Thảo
Ngày sinh: 23-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Đoàn Thị Thúy Vy
Đoàn Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 12-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Vi
Nguyễn Thị Ngọc Vi
Ngày sinh: 10-10 (26)
Phú Yên
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Võ Thị Kiều Diễm
Võ Thị Kiều Diễm
Ngày sinh: 06-11 (26)
Tây Ninh
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Bùi Thị Chung
Bùi Thị Chung
Ngày sinh: 02-04 (26)
Phú Yên
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Đào Thị Chinh
Đào Thị Chinh
Ngày sinh: 15-04 (26)
Đồng Nai
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Trần Thị Chăm
Trần Thị Chăm
Ngày sinh: 16-02 (27)
Nam Định
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Nguyễn Nhật Hiền Anh
Nguyễn Nhật Hiền Anh
Ngày sinh: 01-01 (30)
Đà Nẵng
Lớp: 12100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Lê
Nguyễn Thị Lê
Ngày sinh: 06-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Mỹ Lam
Nguyễn Hoàng Mỹ Lam
Ngày sinh: 06-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Hà Ngọc Hân
Hà Ngọc Hân
Ngày sinh: 25-03 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Hàng Tiểu Hà
Hàng Tiểu Hà
Ngày sinh: 24-11 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Đỗ Thị Thu Hà
Đỗ Thị Thu Hà
Ngày sinh: 12-01 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Lục Tuyết Giao
Lục Tuyết Giao
Ngày sinh: 15-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Đỗ Thị Ngọc Loan
Đỗ Thị Ngọc Loan
Ngày sinh: 28-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Võ Thị Minh Hiền
Võ Thị Minh Hiền
Ngày sinh: 23-11 (27)
Phú Yên
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Yến Phi
Huỳnh Thị Yến Phi
Ngày sinh: 12-10 (27)
Trà Vinh
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Võ Thị Tú Quyên
Võ Thị Tú Quyên
Ngày sinh: 26-11 (30)
Sóc Trăng
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Y Sa
Y Sa
Ngày sinh: 03-01 (28)
An Giang
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Phạm Thị Hồng Nhung
Phạm Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 25-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Nhung
Nguyễn Thanh Nhung
Ngày sinh: 08-07 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Vũ Thị Thanh Nhàn
Vũ Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 28-03 (31)
Nam Định
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Lê Trần Mỹ Thanh Nguyên
Lê Trần Mỹ Thanh Nguyên
Ngày sinh: 26-02 (27)
Tiền Giang
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Đỗ Thị Bích Ngọc
Đỗ Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 06-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Ngà
Nguyễn Thị Ngọc Ngà
Ngày sinh: 27-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 31-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Trương Ngọc Thái
Trương Ngọc Thái
Ngày sinh: 07-02 (28)
Sông Bé
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Trần Thị Tâm
Trần Thị Tâm
Ngày sinh: 10-11 (30)
Hà Nam
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Cấn Đặng Lãm Thúy
Cấn Đặng Lãm Thúy
Ngày sinh: 23-06 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Bùi Thị Thanh Thúy
Bùi Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 14-06 (29)
Long An
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Đỗ Thị Bích Thuận
Đỗ Thị Bích Thuận
Ngày sinh: 09-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Trần Thị Thu Thêm
Trần Thị Thu Thêm
Ngày sinh: 16-07 (27)
Bình Định
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thanh Trân
Nguyễn Ngọc Thanh Trân
Ngày sinh: 27-05 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Trầm
Nguyễn Thị Ngọc Trầm
Ngày sinh: 31-08 (29)
Tiền Giang
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Võ Thị Minh Thư
Võ Thị Minh Thư
Ngày sinh: 05-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Phạm Thị Anh Thư
Phạm Thị Anh Thư
Ngày sinh: 17-04 (29)
Bạc Liêu
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Nguyễn Lục Minh Vũ
Nguyễn Lục Minh Vũ
Ngày sinh: 29-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Nguyễn Trí Tuệ
Nguyễn Trí Tuệ
Ngày sinh: 01-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Huỳnh Minh Tuấn
Huỳnh Minh Tuấn
Ngày sinh: 28-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Mai Quốc Truyền
Mai Quốc Truyền
Ngày sinh: 09-04 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Lý Mỹ Trung
Lý Mỹ Trung
Ngày sinh: 03-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Lê Thị Ngọc Triết
Lê Thị Ngọc Triết
Ngày sinh: 17-03 (29)
Bình Thuận
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Hồ Thị Phương Lan
Hồ Thị Phương Lan
Ngày sinh: 31-03 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Yến
Nguyễn Thị Ngọc Yến
Ngày sinh: 24-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Bảo Vy
Nguyễn Thị Bảo Vy
Ngày sinh: 19-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Ting Phụng Tuấn Vũ
Ting Phụng Tuấn Vũ
Ngày sinh: 20-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Võ Trường Giang
Võ Trường Giang
Ngày sinh: 12-08 (29)
Bạc Liêu
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Trương Thị Minh Chi
Trương Thị Minh Chi
Ngày sinh: 09-11 (34)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Đỗ Thị ánh
Đỗ Thị ánh
Ngày sinh: 14-04 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Trần Thị Ngọc Anh
Trần Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 09-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11100101
Tiếng Anh
Thái Gia Minh
Thái Gia Minh
Ngày sinh: 30-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Long
Nguyễn Thị Kim Long
Ngày sinh: 09-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Hoàng Thị Lệ
Hoàng Thị Lệ
Ngày sinh: 09-11 (29)
Quảng Bình
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Trần Thị Hoa
Trần Thị Hoa
Ngày sinh: 17-06 (30)
Quảng Nam
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Công Hoa
Nguyễn Thị Công Hoa
Ngày sinh: 10-01 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Nguyễn Yến Nhi
Nguyễn Yến Nhi
Ngày sinh: 24-07 (28)
Long An
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Diệu Nguyên
Nguyễn Thị Diệu Nguyên
Ngày sinh: 18-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Huỳnh Kim Ngân
Huỳnh Kim Ngân
Ngày sinh: 17-05 (28)
Sóc Trăng
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Vũ Thị Phương Minh
Vũ Thị Phương Minh
Ngày sinh: 21-02 (37)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Hồ Thị Diễm Thảo
Hồ Thị Diễm Thảo
Ngày sinh: 27-02 (28)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Nguyễn Công Thành
Nguyễn Công Thành
Ngày sinh: 26-08 (28)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Ngô Ngọc Xuân Thanh
Ngô Ngọc Xuân Thanh
Ngày sinh: 28-08 (28)
An Giang
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Phương Quỳnh
Nguyễn Thị Phương Quỳnh
Ngày sinh: 08-12 (29)
Quảng Nam
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Phan Kim Phụng
Phan Kim Phụng
Ngày sinh: 15-08 (28)
Long An
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Minh Thư
Nguyễn Thị Minh Thư
Ngày sinh: 04-10 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Phạm Lê Thu
Phạm Lê Thu
Ngày sinh: 01-02 (28)
Bến Tre
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Thơ
Nguyễn Thị Mỹ Thơ
Ngày sinh: 19-05 (29)
Nghĩa Bình
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Kim Sơn Huých Thi
Kim Sơn Huých Thi
Ngày sinh: 10-04 (31)
Trà Vinh
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Lê Trần Thu Thảo
Lê Trần Thu Thảo
Ngày sinh: 31-05 (34)
Sông Bé
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Trần Mỹ Vương
Trần Mỹ Vương
Ngày sinh: 06-10 (28)
Phú Yên
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Hồ Thị Thanh Tuyền
Hồ Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 04-06 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 04-03 (28)
Sóc Trăng
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Vũ Thị Hoài Trang
Vũ Thị Hoài Trang
Ngày sinh: 01-12 (28)
Quảng Nam
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Kiều Trang
Ngày sinh: 10-11 (34)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Dương Thị Huyền Trang
Dương Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Sóc Trăng
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
Ngày sinh: 11-11 (29)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Nguyễn Hiền Hạnh
Nguyễn Hiền Hạnh
Ngày sinh: 13-03 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Nguyễn ánh Dương
Nguyễn ánh Dương
Ngày sinh: 01-10 (28)
Bà Rịa Vũng Tàu
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Lê Thị Duyên
Lê Thị Duyên
Ngày sinh: 20-08 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Phan Thị Ngọc ánh
Phan Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 14-04 (28)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10100101
Tiếng Anh
Bùi Ngọc Khánh An
Bùi Ngọc Khánh An
Ngày sinh: 16-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10100101
Tiếng Anh