Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Huỳnh Trần Duy
Huỳnh Trần Duy
Ngày sinh: 20-02 (26)
Bình Định
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Phát Tài
Trần Phát Tài
Ngày sinh: 11-02 (28)
Cà Mau
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Văn Nhân
Lương Văn Nhân
Ngày sinh: 26-03 (27)
Bến Tre
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Bá Lộc
Phạm Bá Lộc
Ngày sinh: 20-07 (28)
Bắc Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quốc Thịnh
Trần Quốc Thịnh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Hậu Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh
Ngày sinh: 06-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Minh Thanh
Hoàng Minh Thanh
Ngày sinh: 05-10 (28)
Bình Định
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Ngọc Sơn
Hồ Ngọc Sơn
Ngày sinh: 02-12 (39)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Ngày sinh: 28-08 (28)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Phú Thọ
Lê Phú Thọ
Ngày sinh: 04-08 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trung Thân
Nguyễn Trung Thân
Ngày sinh: 09-07 (28)
NULL
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Thái
Nguyễn Văn Thái
Ngày sinh: 24-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Vũ
Võ Duy Vũ
Ngày sinh: 16-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Quốc Hùng
Phan Quốc Hùng
Ngày sinh: 29-12 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khắc Huân
Nguyễn Khắc Huân
Ngày sinh: 27-02 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 16-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Định
Trần Văn Định
Ngày sinh: 30-03 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Văn Thi
Văn Thi
Ngày sinh: 17-06 (31)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Phú
Lê Văn Phú
Ngày sinh: 20-02 (31)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thế Nhân
Trần Thế Nhân
Ngày sinh: 27-03 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Thành Trung
Phan Thành Trung
Ngày sinh: 11-09 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Hưng
Nguyễn Xuân Hưng
Ngày sinh: 21-10 (37)
Hà Nam Ninh
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thị Xuân Hiền
Trần Thị Xuân Hiền
Ngày sinh: 02-09 (30)
Phú Yên
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đình Bảo
Nguyễn Đình Bảo
Ngày sinh: 30-12 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 17-10 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Bảo Anh
Hoàng Bảo Anh
Ngày sinh: 11-12 (34)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Thanh Hiền
Trương Thanh Hiền
Ngày sinh: 09-10 (29)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Anh Duy
Bùi Anh Duy
Ngày sinh: 18-02 (30)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Anh Khoa
Phạm Anh Khoa
Ngày sinh: 27-09 (28)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Thanh Khải
Huỳnh Thanh Khải
Ngày sinh: 09-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Hỷ
Lê Quang Hỷ
Ngày sinh: 10-07 (31)
Ninh Thuân
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 22-05 (29)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Nhi
Trần Quang Nhi
Ngày sinh: 29-11 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Nam
Nguyễn Hữu Nam
Ngày sinh: 29-11 (34)
Đắk Lắk
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Quang Minh
Trịnh Quang Minh
Ngày sinh: 18-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Đức Thọ
Huỳnh Đức Thọ
Ngày sinh: 04-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Thiên
Lê Văn Thiên
Ngày sinh: 12-05 (29)
Bình Thuận
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Nhựt Trường Thanh
Nguyễn Nhựt Trường Thanh
Ngày sinh: 15-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phú Quí
Nguyễn Phú Quí
Ngày sinh: 30-05 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thùy Vân
Phạm Thùy Vân
Ngày sinh: 11-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trọng Tư
Nguyễn Trọng Tư
Ngày sinh: 07-02 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Bảo Tín
Nguyễn Bảo Tín
Ngày sinh: 23-01 (35)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Thỏa
Lê Quang Thỏa
Ngày sinh: 12-07 (29)
Bình Thuận
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Văn Hùng
Trương Văn Hùng
Ngày sinh: 10-11 (31)
Quảng Nam
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Thanh Hải
Võ Thanh Hải
Ngày sinh: 23-03 (32)
Phú Khánh
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh An
Nguyễn Minh An
Ngày sinh: 25-07 (32)
Nha Trang
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Nam
Lê Văn Nam
Ngày sinh: 10-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Luôn
Nguyễn Thành Luôn
Ngày sinh: 19-05 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Luận
Nguyễn Văn Luận
Ngày sinh: 17-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Đình Khôi
Lê Đình Khôi
Ngày sinh: 25-03 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hồ Ngọc Tiến
Nguyễn Hồ Ngọc Tiến
Ngày sinh: 15-09 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Ngọc Thương
Bùi Ngọc Thương
Ngày sinh: 26-01 (34)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 26-05 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thế Trường
Nguyễn Thế Trường
Ngày sinh: 30-08 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thanh Tôn
Lê Thanh Tôn
Ngày sinh: 01-01 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Ngô Bá Toàn
Nguyễn Ngô Bá Toàn
Ngày sinh: 02-12 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Vinh
Nguyễn Hữu Vinh
Ngày sinh: 01-03 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nhân viên kỹ thuật: Công ty TNHH XD Minh Hòa
Trần Tường Khang
Trần Tường Khang
Ngày sinh: 09-11 (31)
An Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Dũng
Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 06-06 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khánh Lộc
Nguyễn Khánh Lộc
Ngày sinh: 09-11 (31)
Quảng Trị
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Long
Nguyễn Xuân Long
Ngày sinh: 22-02 (34)
Nghệ An
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Âu Tường Lãm
Bùi Âu Tường Lãm
Ngày sinh: 25-05 (36)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Hoàng Thành
Trần Hoàng Thành
Ngày sinh: 04-03 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Kim Phúc
Nguyễn Thị Kim Phúc
Ngày sinh: 11-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Nhớ
Nguyễn Văn Nhớ
Ngày sinh: 12-02 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thừa Thanh
Nguyễn Thừa Thanh
Ngày sinh: 20-12 (31)
Hà Tĩnh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Quốc Thái
Ngày sinh: 22-09 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Thật
Nguyễn Thành Thật
Ngày sinh: 10-11 (30)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát: Công ty Đông Dương
Trần Quyết Thắng
Trần Quyết Thắng
Ngày sinh: 26-06 (31)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Thái
Lê Quang Thái
Ngày sinh: 28-03 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thái Hữu Trang
Thái Hữu Trang
Ngày sinh: 20-12 (30)
Thuận Hải
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Vĩnh Trung
Lê Vĩnh Trung
Ngày sinh: 07-08 (35)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Thanh Tứ
Cao Thanh Tứ
Ngày sinh: 11-01 (31)
Quảng Nam
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Triều
Lê Văn Triều
Ngày sinh: 09-04 (34)
Bình Trị Thiên
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Hoàng Vương
Lê Hoàng Vương
Ngày sinh: 19-08 (32)
Thuận Hải
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lương Vũ
Nguyễn Lương Vũ
Ngày sinh: 18-02 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Cần
Nguyễn Văn Cần
Ngày sinh: 25-05 (29)
Nam Định
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Hải Bằng
Phạm Hải Bằng
Ngày sinh: 11-12 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Chinh
Nguyễn Trần Chinh
Ngày sinh: 25-05 (29)
Long An
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Huỳnh Phong
Lê Huỳnh Phong
Ngày sinh: 22-06 (32)
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Phước Nguyên
Nguyễn Thị Phước Nguyên
Ngày sinh: 15-07 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thanh Tịnh
Lê Thanh Tịnh
Ngày sinh: 09-05 (33)
Đắk Lắc
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Chí Hiếu
Phạm Chí Hiếu
Ngày sinh: 22-12 (32)
Tiền Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Công Hoàng
Phan Công Hoàng
Ngày sinh: 10-10 (31)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Hữu Hóa
Cao Hữu Hóa
Ngày sinh: 21-08 (41)
Quảng Trị
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Quốc Bảo
Bùi Quốc Bảo
Ngày sinh: 27-04 (37)
Phú yên
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 10-09 (33)
Long An
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ HSE: Công ty Giày Fuluh
Nguyễn Quỳnh Chi
Nguyễn Quỳnh Chi
Ngày sinh: 27-11 (31)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Thị Mỹ Hạnh
Dương Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 03-12 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hạ Thế Giang
Hạ Thế Giang
Ngày sinh: 17-01 (33)
Hà Bắc
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
Ngày sinh: 30-01 (34)
Hà Bắc
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Đình Long
Dương Đình Long
Ngày sinh: 06-12 (32)
Bình Định
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Ngọc My
Nguyễn Thị Ngọc My
Ngày sinh: 24-07 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 18-03 (34)
Hà Nội
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long
Trương Minh Phước
Trương Minh Phước
Ngày sinh: 20-11 (30)
Gia Lai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Phong
Trần Đức Phong
Ngày sinh: 27-09 (30)
Tiền Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Tấn Nhật
Huỳnh Tấn Nhật
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Nai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Nghiêu Trọng
Trần Nghiêu Trọng
Ngày sinh: 12-04 (40)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Quốc Vĩnh
Đặng Quốc Vĩnh
Ngày sinh: 07-05 (32)
Đồng Nai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 26-09 (31)
Kiên Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp