Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Hồ Trọng Hiếu
Hồ Trọng Hiếu
Ngày sinh: 28-01 (26)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Hiền
Trần Quang Hiền
Ngày sinh: 10-12 (32)
Bình Phước
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Phát Tài
Trần Phát Tài
Ngày sinh: 11-02 (27)
Cà Mau
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Văn Quỳnh
Cao Văn Quỳnh
Ngày sinh: 07-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phước Toàn Thông
Nguyễn Phước Toàn Thông
Ngày sinh: 20-11 (26)
Tiền Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh
Ngày sinh: 06-01 (27)
Thuận Hải
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Ngày sinh: 28-08 (27)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Ngày sinh: 10-04 (27)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thái Luận
Nguyễn Thái Luận
Ngày sinh: 11-07 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Trọng
Trần Đức Trọng
Ngày sinh: 18-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thị Lệ Thu
Lê Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 20-11 (27)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Phú Thọ
Lê Phú Thọ
Ngày sinh: 04-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Thái
Nguyễn Văn Thái
Ngày sinh: 24-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khắc Huân
Nguyễn Khắc Huân
Ngày sinh: 27-02 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Văn Hiến
Đặng Văn Hiến
Ngày sinh: 02-09 (27)
Bình Định
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 16-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đào Xuân Đạt
Đào Xuân Đạt
Ngày sinh: 21-01 (28)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Văn Xuân Thanh
Văn Xuân Thanh
Ngày sinh: 20-12 (28)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Phú
Lê Văn Phú
Ngày sinh: 20-02 (30)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thế Nhân
Trần Thế Nhân
Ngày sinh: 27-03 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quí Thiện
Lê Quí Thiện
Ngày sinh: 23-07 (30)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Hưng
Nguyễn Xuân Hưng
Ngày sinh: 21-10 (36)
Hà Nam Ninh
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Minh Hoàng
Trương Minh Hoàng
Ngày sinh: 16-10 (27)
Phú Yên
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thị Xuân Hiền
Trần Thị Xuân Hiền
Ngày sinh: 02-09 (29)
Phú Yên
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Bảo Duy
Nguyễn Minh Bảo Duy
Ngày sinh: 18-07 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đình Bảo
Nguyễn Đình Bảo
Ngày sinh: 30-12 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Bảo Anh
Hoàng Bảo Anh
Ngày sinh: 11-12 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Thanh Hiền
Trương Thanh Hiền
Ngày sinh: 09-10 (28)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Sông Bé
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Anh Duy
Bùi Anh Duy
Ngày sinh: 18-02 (29)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Đại Lộc
Huỳnh Đại Lộc
Ngày sinh: 10-09 (27)
Quảng Nam
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Hỷ
Lê Quang Hỷ
Ngày sinh: 10-07 (30)
Ninh Thuân
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 22-05 (28)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Nhi
Trần Quang Nhi
Ngày sinh: 29-11 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Duy Nam
Trần Duy Nam
Ngày sinh: 03-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Nam
Nguyễn Hữu Nam
Ngày sinh: 29-11 (33)
Đắk Lắk
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Quang Minh
Trịnh Quang Minh
Ngày sinh: 18-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Thiên
Lê Văn Thiên
Ngày sinh: 12-05 (28)
Bình Thuận
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Thắm
Nguyễn Đức Thắm
Ngày sinh: 02-12 (28)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Nhựt Trường Thanh
Nguyễn Nhựt Trường Thanh
Ngày sinh: 15-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thùy Vân
Phạm Thùy Vân
Ngày sinh: 11-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Thỏa
Lê Quang Thỏa
Ngày sinh: 12-07 (28)
Bình Thuận
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Vương
Trần Văn Vương
Ngày sinh: 24-12 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Văn Hùng
Trương Văn Hùng
Ngày sinh: 10-11 (30)
Quảng Nam
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Văn Hợi
Huỳnh Văn Hợi
Ngày sinh: 10-10 (32)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Công Hải
Lê Công Hải
Ngày sinh: 19-03 (38)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Việt Hải
Nguyễn Việt Hải
Ngày sinh: 23-06 (33)
Quảng Trị
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Phú Dự
Lê Phú Dự
Ngày sinh: 29-01 (32)
Hà Nội
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Trọng Cường
Huỳnh Trọng Cường
Ngày sinh: 10-10 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 16-10 (29)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Nam
Lê Văn Nam
Ngày sinh: 10-10 (29)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Luận
Nguyễn Văn Luận
Ngày sinh: 17-10 (29)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Thông
Trần Minh Thông
Ngày sinh: 20-09 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thoại
Phạm Thoại
Ngày sinh: 11-09 (29)
Phú Khánh
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Lục Thái
Dương Lục Thái
Ngày sinh: 25-05 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyên Xuân Tuyến
Nguyên Xuân Tuyến
Ngày sinh: 04-12 (30)
Nghĩa Bình
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 26-05 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thế Trường
Nguyễn Thế Trường
Ngày sinh: 30-08 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Khắc Vũ
Võ Khắc Vũ
Ngày sinh: 20-03 (30)
Quảng Nam Đà Nẵng
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Ngọc Vũ
Phạm Ngọc Vũ
Ngày sinh: 08-04 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 01-01 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Trọng Khanh
Đỗ Trọng Khanh
Ngày sinh: 16-06 (32)
Đồng Nai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khánh Lộc
Nguyễn Khánh Lộc
Ngày sinh: 09-11 (30)
Quảng Trị
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Trọng Liêm
Huỳnh Trọng Liêm
Ngày sinh: 26-06 (30)
Phú Yên
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thiên Thạch
Nguyễn Thiên Thạch
Ngày sinh: 09-08 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Kim Phúc
Nguyễn Thị Kim Phúc
Ngày sinh: 11-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thừa Thanh
Nguyễn Thừa Thanh
Ngày sinh: 20-12 (30)
Hà Tĩnh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Quốc Thái
Ngày sinh: 22-09 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Thật
Nguyễn Thành Thật
Ngày sinh: 10-11 (29)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát: Công ty Đông Dương
Trần Quyết Thắng
Trần Quyết Thắng
Ngày sinh: 26-06 (30)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Vĩnh Trung
Lê Vĩnh Trung
Ngày sinh: 07-08 (34)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Công Ty
Dương Công Ty
Ngày sinh: 20-01 (30)
Gia Lai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Hoàng Vương
Lê Hoàng Vương
Ngày sinh: 19-08 (31)
Thuận Hải
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Hải Bằng
Phạm Hải Bằng
Ngày sinh: 11-12 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Văn Cường
Đỗ Văn Cường
Ngày sinh: 26-03 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Chinh
Nguyễn Trần Chinh
Ngày sinh: 25-05 (28)
Long An
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hoàng An
Nguyễn Hoàng An
Ngày sinh: 03-03 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thái Tin
Phạm Thái Tin
Ngày sinh: 17-11 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Ngọc Tiến
Lương Ngọc Tiến
Ngày sinh: 10-10 (33)
Khánh Hóa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Thị Thiết
Trịnh Thị Thiết
Ngày sinh: 29-10 (30)
Thanh Hóa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đoàn Minh Sử
Đoàn Minh Sử
Ngày sinh: 10-06 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Bích Nga
Nguyễn Thị Bích Nga
Ngày sinh: 15-02 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Công Thị Thùy Trang
Huỳnh Công Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 02-03 (34)
Nghĩa Bình
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Chí Hiếu
Phạm Chí Hiếu
Ngày sinh: 22-12 (31)
Tiền Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Công Hoàng
Phan Công Hoàng
Ngày sinh: 10-10 (30)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Ngọc Minh Tuấn
Phạm Ngọc Minh Tuấn
Ngày sinh: 02-01 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 17-05 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Văn Hoan
Hoàng Văn Hoan
Ngày sinh: 15-03 (33)
Đắk Lắk
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Quang Đông
Võ Quang Đông
Ngày sinh: 26-11 (29)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Từ Dũng
Nguyễn Từ Dũng
Ngày sinh: 28-01 (36)
Bình Định
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quỳnh Chi
Nguyễn Quỳnh Chi
Ngày sinh: 27-11 (30)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Thanh Hiển
Hoàng Thanh Hiển
Ngày sinh: 20-12 (33)
Quảng Bình
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Nho Đức
Đinh Nho Đức
Ngày sinh: 07-04 (32)
Hà Tĩnh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Lan
Nguyễn Đức Lan
Ngày sinh: 10-10 (32)
Hà Tĩnh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phi Tiển
Nguyễn Phi Tiển
Ngày sinh: 15-02 (30)
Phú Khánh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Thiên
Nguyễn Thanh Thiên
Ngày sinh: 07-11 (34)
Bình Định
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Minh Phước
Trương Minh Phước
Ngày sinh: 20-11 (29)
Gia Lai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Tấn Nhật
Huỳnh Tấn Nhật
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Nghiêu Trọng
Trần Nghiêu Trọng
Ngày sinh: 12-04 (39)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Đình Vỹ
Trương Đình Vỹ
Ngày sinh: 23-01 (31)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp