Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Trần Quang Hiền
Trần Quang Hiền
Ngày sinh: 10-12 (32)
Bình Phước
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đậu Minh Nhật
Đậu Minh Nhật
Ngày sinh: 02-11 (27)
Đăk Lăk
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lại Thị Như Trâm
Lại Thị Như Trâm
Ngày sinh: 14-07 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phước Toàn Thông
Nguyễn Phước Toàn Thông
Ngày sinh: 20-11 (26)
Tiền Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh
Ngày sinh: 06-01 (27)
Thuận Hải
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tạ Thưởng Thêm
Tạ Thưởng Thêm
Ngày sinh: 09-07 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Minh Thanh
Hoàng Minh Thanh
Ngày sinh: 05-10 (27)
Bình Định
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 25-02 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Ngọc Sơn
Hồ Ngọc Sơn
Ngày sinh: 02-12 (38)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Ngày sinh: 28-08 (27)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Ngày sinh: 10-04 (27)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thái Luận
Nguyễn Thái Luận
Ngày sinh: 11-07 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Trọng
Trần Đức Trọng
Ngày sinh: 18-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thị Lệ Thu
Lê Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 20-11 (27)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Phú Thọ
Lê Phú Thọ
Ngày sinh: 04-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trung Thân
Nguyễn Trung Thân
Ngày sinh: 09-07 (27)
NULL
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Vũ
Võ Duy Vũ
Ngày sinh: 16-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Quốc Hùng
Phan Quốc Hùng
Ngày sinh: 29-12 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khắc Huân
Nguyễn Khắc Huân
Ngày sinh: 27-02 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Văn Hiến
Đặng Văn Hiến
Ngày sinh: 02-09 (27)
Bình Định
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Khánh Duy
Lê Khánh Duy
Ngày sinh: 12-10 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đào Xuân Đạt
Đào Xuân Đạt
Ngày sinh: 21-01 (28)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Kim Thạnh
Võ Kim Thạnh
Ngày sinh: 27-02 (31)
Phú Khánh
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quí Thiện
Lê Quí Thiện
Ngày sinh: 23-07 (30)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Minh Hoàng
Trương Minh Hoàng
Ngày sinh: 16-10 (27)
Phú Yên
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thị Xuân Hiền
Trần Thị Xuân Hiền
Ngày sinh: 02-09 (29)
Phú Yên
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Anh Duy
Bùi Anh Duy
Ngày sinh: 18-02 (29)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Đại Lộc
Huỳnh Đại Lộc
Ngày sinh: 10-09 (27)
Quảng Nam
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Thanh Khải
Huỳnh Thanh Khải
Ngày sinh: 09-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Hiệp
Trần Văn Hiệp
Ngày sinh: 03-02 (27)
Nam Hà
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 22-05 (28)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Nhi
Trần Quang Nhi
Ngày sinh: 29-11 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Duy Nam
Trần Duy Nam
Ngày sinh: 03-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Lợi
Nguyễn Văn Lợi
Ngày sinh: 22-05 (28)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Đức Thọ
Huỳnh Đức Thọ
Ngày sinh: 04-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Thắm
Nguyễn Đức Thắm
Ngày sinh: 02-12 (28)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Thanh
Võ Duy Thanh
Ngày sinh: 13-07 (27)
Tiền Giang
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Vương
Trần Văn Vương
Ngày sinh: 24-12 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Công Hải
Lê Công Hải
Ngày sinh: 19-03 (38)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Thanh Hải
Võ Thanh Hải
Ngày sinh: 23-03 (31)
Phú Khánh
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Phú Dự
Lê Phú Dự
Ngày sinh: 29-01 (32)
Hà Nội
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 16-10 (29)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Luận
Nguyễn Văn Luận
Ngày sinh: 17-10 (29)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Đình Khôi
Lê Đình Khôi
Ngày sinh: 25-03 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hồ Ngọc Tiến
Nguyễn Hồ Ngọc Tiến
Ngày sinh: 15-09 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Ngọc Thương
Bùi Ngọc Thương
Ngày sinh: 26-01 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Thông
Trần Minh Thông
Ngày sinh: 20-09 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 26-05 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Tiến
Nguyễn Hữu Tiến
Ngày sinh: 15-06 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Trần Hoàng Vũ
Võ Trần Hoàng Vũ
Ngày sinh: 12-10 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Vinh
Nguyễn Hữu Vinh
Ngày sinh: 01-03 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nhân viên kỹ thuật: Công ty TNHH XD Minh Hòa
Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 01-01 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Tường Khang
Trần Tường Khang
Ngày sinh: 09-11 (30)
An Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Dũng
Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 06-06 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khánh Lộc
Nguyễn Khánh Lộc
Ngày sinh: 09-11 (30)
Quảng Trị
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Âu Tường Lãm
Bùi Âu Tường Lãm
Ngày sinh: 25-05 (35)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hà Văn Mạnh
Hà Văn Mạnh
Ngày sinh: 15-12 (30)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Hoàng Thành
Trần Hoàng Thành
Ngày sinh: 04-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Kim Phúc
Nguyễn Thị Kim Phúc
Ngày sinh: 11-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Nhớ
Nguyễn Văn Nhớ
Ngày sinh: 12-02 (28)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Viễn Nam
Nguyễn Viễn Nam
Ngày sinh: 19-09 (32)
Thuận Hải
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Quốc Thái
Ngày sinh: 22-09 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Thật
Nguyễn Thành Thật
Ngày sinh: 10-11 (29)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát: Công ty Đông Dương
Trần Quyết Thắng
Trần Quyết Thắng
Ngày sinh: 26-06 (30)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Thái
Lê Quang Thái
Ngày sinh: 28-03 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Khắc Triệp
Huỳnh Khắc Triệp
Ngày sinh: 06-09 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Công Ty
Dương Công Ty
Ngày sinh: 20-01 (30)
Gia Lai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Hoàng Vương
Lê Hoàng Vương
Ngày sinh: 19-08 (31)
Thuận Hải
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lương Vũ
Nguyễn Lương Vũ
Ngày sinh: 18-02 (29)
Bình Thuận
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Hải Bằng
Phạm Hải Bằng
Ngày sinh: 11-12 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Liên Bang
Nguyễn Liên Bang
Ngày sinh: 24-08 (35)
Đồng Nai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Văn Cường
Đỗ Văn Cường
Ngày sinh: 26-03 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Chinh
Nguyễn Trần Chinh
Ngày sinh: 25-05 (28)
Long An
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hoàng An
Nguyễn Hoàng An
Ngày sinh: 03-03 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thái Tin
Phạm Thái Tin
Ngày sinh: 17-11 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Ngọc Tiến
Lương Ngọc Tiến
Ngày sinh: 10-10 (33)
Khánh Hóa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đoàn Minh Sử
Đoàn Minh Sử
Ngày sinh: 10-06 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Huỳnh Phong
Lê Huỳnh Phong
Ngày sinh: 22-06 (31)
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Phước Nguyên
Nguyễn Thị Phước Nguyên
Ngày sinh: 15-07 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Bích Nga
Nguyễn Thị Bích Nga
Ngày sinh: 15-02 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thanh Tịnh
Lê Thanh Tịnh
Ngày sinh: 09-05 (32)
Đắk Lắc
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Minh Thắng
Hoàng Minh Thắng
Ngày sinh: 11-11 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Công Hoàng
Phan Công Hoàng
Ngày sinh: 10-10 (30)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trường Vịnh
Nguyễn Trường Vịnh
Ngày sinh: 11-06 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 17-05 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đình Luân
Trần Đình Luân
Ngày sinh: 23-06 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Văn Hoan
Hoàng Văn Hoan
Ngày sinh: 15-03 (33)
Đắk Lắk
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Hữu Hóa
Cao Hữu Hóa
Ngày sinh: 21-08 (40)
Quảng Trị
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thái Định
Nguyễn Thái Định
Ngày sinh: 20-12 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Quang Đông
Võ Quang Đông
Ngày sinh: 26-11 (29)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 10-09 (32)
Long An
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ HSE: Công ty Giày Fuluh
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Ngày sinh: 23-12 (30)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
Ngày sinh: 30-01 (33)
Hà Bắc
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Nho Đức
Đinh Nho Đức
Ngày sinh: 07-04 (32)
Hà Tĩnh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Mạnh
Nguyễn Đức Mạnh
Ngày sinh: 01-01 (31)
Hải Dương
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Lan
Nguyễn Đức Lan
Ngày sinh: 10-10 (32)
Hà Tĩnh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Quang Thắng
Trương Quang Thắng
Ngày sinh: 14-01 (33)
Quảng Trị
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Tấn Nhật
Huỳnh Tấn Nhật
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Nghiêu Trọng
Trần Nghiêu Trọng
Ngày sinh: 12-04 (39)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 26-09 (30)
Kiên Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp