Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Hồ Trọng Hiếu
Hồ Trọng Hiếu
Ngày sinh: 28-01 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Hiền
Trần Quang Hiền
Ngày sinh: 10-12 (33)
Bình Phước
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đậu Minh Nhật
Đậu Minh Nhật
Ngày sinh: 02-11 (28)
Đăk Lăk
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lại Thị Như Trâm
Lại Thị Như Trâm
Ngày sinh: 14-07 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh
Ngày sinh: 06-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tạ Thưởng Thêm
Tạ Thưởng Thêm
Ngày sinh: 09-07 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Quân
Nguyễn Văn Quân
Ngày sinh: 10-10 (35)
Phú Khánh
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thị Lệ Thu
Lê Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 20-11 (28)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Vũ
Võ Duy Vũ
Ngày sinh: 16-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Nguyễn Hồng Linh
Lê Nguyễn Hồng Linh
Ngày sinh: 12-12 (27)
Nha Trang
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Hiệp
Trần Hiệp
Ngày sinh: 10-12 (30)
Phú Khánh
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Định
Trần Văn Định
Ngày sinh: 30-03 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đào Xuân Đạt
Đào Xuân Đạt
Ngày sinh: 21-01 (29)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Văn Thi
Văn Thi
Ngày sinh: 17-06 (31)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Kim Thạnh
Võ Kim Thạnh
Ngày sinh: 27-02 (32)
Phú Khánh
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Phú
Lê Văn Phú
Ngày sinh: 20-02 (31)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thế Nhân
Trần Thế Nhân
Ngày sinh: 27-03 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Thành Trung
Phan Thành Trung
Ngày sinh: 11-09 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Minh Hoàng
Trương Minh Hoàng
Ngày sinh: 16-10 (28)
Phú Yên
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Bảo Duy
Nguyễn Minh Bảo Duy
Ngày sinh: 18-07 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Tấn Dũng
Lê Tấn Dũng
Ngày sinh: 01-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đình Bảo
Nguyễn Đình Bảo
Ngày sinh: 30-12 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lữ Hồng Chí
Lữ Hồng Chí
Ngày sinh: 28-06 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Phú Châu
Võ Phú Châu
Ngày sinh: 05-02 (28)
Long An
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Đạo
Trần Văn Đạo
Ngày sinh: 08-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Anh Duy
Bùi Anh Duy
Ngày sinh: 18-02 (30)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Anh Khoa
Phạm Anh Khoa
Ngày sinh: 27-09 (28)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Thanh Khải
Huỳnh Thanh Khải
Ngày sinh: 09-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Hỷ
Lê Quang Hỷ
Ngày sinh: 10-07 (31)
Ninh Thuân
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Hiệp
Trần Văn Hiệp
Ngày sinh: 03-02 (28)
Nam Hà
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Nhi
Trần Quang Nhi
Ngày sinh: 29-11 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Thiên
Lê Văn Thiên
Ngày sinh: 12-05 (29)
Bình Thuận
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Thanh
Võ Duy Thanh
Ngày sinh: 13-07 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trọng Tư
Nguyễn Trọng Tư
Ngày sinh: 07-02 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Tiến
Nguyễn Đức Tiến
Ngày sinh: 20-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Văn Hùng
Trương Văn Hùng
Ngày sinh: 10-11 (31)
Quảng Nam
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Văn Hợi
Huỳnh Văn Hợi
Ngày sinh: 10-10 (33)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Thanh Hải
Võ Thanh Hải
Ngày sinh: 23-03 (32)
Phú Khánh
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Việt Hải
Nguyễn Việt Hải
Ngày sinh: 23-06 (34)
Quảng Trị
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Phú Dự
Lê Phú Dự
Ngày sinh: 29-01 (33)
Hà Nội
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh An
Nguyễn Minh An
Ngày sinh: 25-07 (32)
Nha Trang
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Nam
Lê Văn Nam
Ngày sinh: 10-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Luôn
Nguyễn Thành Luôn
Ngày sinh: 19-05 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Luận
Nguyễn Văn Luận
Ngày sinh: 17-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Đình Khôi
Lê Đình Khôi
Ngày sinh: 25-03 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hồ Ngọc Tiến
Nguyễn Hồ Ngọc Tiến
Ngày sinh: 15-09 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Thông
Trần Minh Thông
Ngày sinh: 20-09 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyên Xuân Tuyến
Nguyên Xuân Tuyến
Ngày sinh: 04-12 (31)
Nghĩa Bình
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thanh Tôn
Lê Thanh Tôn
Ngày sinh: 01-01 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Tiến
Nguyễn Hữu Tiến
Ngày sinh: 15-06 (34)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Trần Hoàng Vũ
Võ Trần Hoàng Vũ
Ngày sinh: 12-10 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Trọng Khanh
Đỗ Trọng Khanh
Ngày sinh: 16-06 (33)
Đồng Nai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Dũng
Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 06-06 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khánh Lộc
Nguyễn Khánh Lộc
Ngày sinh: 09-11 (31)
Quảng Trị
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Long
Nguyễn Xuân Long
Ngày sinh: 22-02 (34)
Nghệ An
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Trọng Liêm
Huỳnh Trọng Liêm
Ngày sinh: 26-06 (31)
Phú Yên
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Kim Phúc
Nguyễn Thị Kim Phúc
Ngày sinh: 11-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Nhớ
Nguyễn Văn Nhớ
Ngày sinh: 12-02 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Viễn Nam
Nguyễn Viễn Nam
Ngày sinh: 19-09 (33)
Thuận Hải
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Quốc Thái
Ngày sinh: 22-09 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Thật
Nguyễn Thành Thật
Ngày sinh: 10-11 (30)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát: Công ty Đông Dương
Trần Quyết Thắng
Trần Quyết Thắng
Ngày sinh: 26-06 (31)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Thái
Lê Quang Thái
Ngày sinh: 28-03 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Khắc Triệp
Huỳnh Khắc Triệp
Ngày sinh: 06-09 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Vĩnh Trung
Lê Vĩnh Trung
Ngày sinh: 07-08 (35)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Công Ty
Dương Công Ty
Ngày sinh: 20-01 (31)
Gia Lai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lương Vũ
Nguyễn Lương Vũ
Ngày sinh: 18-02 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Cần
Nguyễn Văn Cần
Ngày sinh: 25-05 (29)
Nam Định
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Văn Cường
Đỗ Văn Cường
Ngày sinh: 26-03 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Chinh
Nguyễn Trần Chinh
Ngày sinh: 25-05 (29)
Long An
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hoàng An
Nguyễn Hoàng An
Ngày sinh: 03-03 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Tân
Nguyễn Thành Tân
Ngày sinh: 25-05 (34)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đoàn Minh Sử
Đoàn Minh Sử
Ngày sinh: 10-06 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Tấn Phát
Nguyễn Tấn Phát
Ngày sinh: 10-01 (34)
Nghĩa Bình
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Bích Nga
Nguyễn Thị Bích Nga
Ngày sinh: 15-02 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Chí Hiếu
Phạm Chí Hiếu
Ngày sinh: 22-12 (32)
Tiền Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Trung Hòa
Hồ Trung Hòa
Ngày sinh: 20-06 (32)
Quảng Nam
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trường Vịnh
Nguyễn Trường Vịnh
Ngày sinh: 11-06 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Ngọc Minh Tuấn
Phạm Ngọc Minh Tuấn
Ngày sinh: 02-01 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 17-05 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Văn Hoan
Hoàng Văn Hoan
Ngày sinh: 15-03 (34)
Đắk Lắk
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Hữu Hóa
Cao Hữu Hóa
Ngày sinh: 21-08 (41)
Quảng Trị
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lê Minh Hiếu
Nguyễn Lê Minh Hiếu
Ngày sinh: 08-04 (33)
Phú Yên
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Ngày sinh: 23-12 (31)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quỳnh Chi
Nguyễn Quỳnh Chi
Ngày sinh: 27-11 (31)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Thanh Hiển
Hoàng Thanh Hiển
Ngày sinh: 20-12 (34)
Quảng Bình
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Thị Mỹ Hạnh
Dương Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 03-12 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Thế Hanh
Hoàng Thế Hanh
Ngày sinh: 10-11 (31)
Hà Tĩnh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
Ngày sinh: 30-01 (34)
Hà Bắc
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Nho Đức
Đinh Nho Đức
Ngày sinh: 07-04 (33)
Hà Tĩnh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Đình Long
Dương Đình Long
Ngày sinh: 06-12 (32)
Bình Định
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Lan
Nguyễn Đức Lan
Ngày sinh: 10-10 (33)
Hà Tĩnh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Ngọc My
Nguyễn Thị Ngọc My
Ngày sinh: 24-07 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phi Tiển
Nguyễn Phi Tiển
Ngày sinh: 15-02 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Minh Phước
Trương Minh Phước
Ngày sinh: 20-11 (30)
Gia Lai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Phong
Trần Đức Phong
Ngày sinh: 27-09 (30)
Tiền Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Tấn Nhật
Huỳnh Tấn Nhật
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Nai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Nghiêu Trọng
Trần Nghiêu Trọng
Ngày sinh: 12-04 (40)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 26-09 (31)
Kiên Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Đình Vỹ
Trương Đình Vỹ
Ngày sinh: 23-01 (32)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp