Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Trần Quang Hiền
Trần Quang Hiền
Ngày sinh: 10-12 (32)
Bình Phước
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Phát Tài
Trần Phát Tài
Ngày sinh: 11-02 (27)
Cà Mau
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Văn Quỳnh
Cao Văn Quỳnh
Ngày sinh: 07-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lại Thị Như Trâm
Lại Thị Như Trâm
Ngày sinh: 14-07 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phước Toàn Thông
Nguyễn Phước Toàn Thông
Ngày sinh: 20-11 (26)
Tiền Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quốc Thịnh
Trần Quốc Thịnh
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Hậu Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tạ Thưởng Thêm
Tạ Thưởng Thêm
Ngày sinh: 09-07 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Minh Thanh
Hoàng Minh Thanh
Ngày sinh: 05-10 (27)
Bình Định
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Xuân
Lê Văn Xuân
Ngày sinh: 18-09 (26)
An Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 25-02 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Ngọc Sơn
Hồ Ngọc Sơn
Ngày sinh: 02-12 (38)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Quân
Nguyễn Văn Quân
Ngày sinh: 10-10 (34)
Phú Khánh
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Ngày sinh: 28-08 (27)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Ngày sinh: 10-04 (27)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Trọng
Trần Đức Trọng
Ngày sinh: 18-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thị Lệ Thu
Lê Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 20-11 (27)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trung Thân
Nguyễn Trung Thân
Ngày sinh: 09-07 (27)
NULL
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Văn Hiến
Đặng Văn Hiến
Ngày sinh: 02-09 (27)
Bình Định
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 16-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Định
Trần Văn Định
Ngày sinh: 30-03 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Văn Thi
Văn Thi
Ngày sinh: 17-06 (30)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Văn Xuân Thanh
Văn Xuân Thanh
Ngày sinh: 20-12 (28)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thế Nhân
Trần Thế Nhân
Ngày sinh: 27-03 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Thành Trung
Phan Thành Trung
Ngày sinh: 11-09 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 28-08 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thị Xuân Hiền
Trần Thị Xuân Hiền
Ngày sinh: 02-09 (29)
Phú Yên
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Bảo Duy
Nguyễn Minh Bảo Duy
Ngày sinh: 18-07 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đình Bảo
Nguyễn Đình Bảo
Ngày sinh: 30-12 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Bảo Anh
Hoàng Bảo Anh
Ngày sinh: 11-12 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Sông Bé
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Đạo
Trần Văn Đạo
Ngày sinh: 08-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Anh Duy
Bùi Anh Duy
Ngày sinh: 18-02 (29)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Anh Khoa
Phạm Anh Khoa
Ngày sinh: 27-09 (27)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Hỷ
Lê Quang Hỷ
Ngày sinh: 10-07 (30)
Ninh Thuân
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Nhi
Trần Quang Nhi
Ngày sinh: 29-11 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Duy Nam
Trần Duy Nam
Ngày sinh: 03-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Lợi
Nguyễn Văn Lợi
Ngày sinh: 22-05 (28)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Đức Thọ
Huỳnh Đức Thọ
Ngày sinh: 04-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Thiên
Lê Văn Thiên
Ngày sinh: 12-05 (28)
Bình Thuận
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Thắm
Nguyễn Đức Thắm
Ngày sinh: 02-12 (28)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Nhựt Trường Thanh
Nguyễn Nhựt Trường Thanh
Ngày sinh: 15-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phú Quí
Nguyễn Phú Quí
Ngày sinh: 30-05 (27)
Tiền Giang
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thùy Vân
Phạm Thùy Vân
Ngày sinh: 11-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Bảo Tín
Nguyễn Bảo Tín
Ngày sinh: 23-01 (34)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Văn Hùng
Trương Văn Hùng
Ngày sinh: 10-11 (30)
Quảng Nam
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Công Hải
Lê Công Hải
Ngày sinh: 19-03 (38)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Trọng Cường
Huỳnh Trọng Cường
Ngày sinh: 10-10 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh An
Nguyễn Minh An
Ngày sinh: 25-07 (31)
Nha Trang
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 16-10 (29)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Nam
Lê Văn Nam
Ngày sinh: 10-10 (29)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Luận
Nguyễn Văn Luận
Ngày sinh: 17-10 (29)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Đình Khôi
Lê Đình Khôi
Ngày sinh: 25-03 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Hoàn
Nguyễn Minh Hoàn
Ngày sinh: 12-10 (30)
Quảng Trị
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyên Xuân Tuyến
Nguyên Xuân Tuyến
Ngày sinh: 04-12 (30)
Nghĩa Bình
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 26-05 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thế Trường
Nguyễn Thế Trường
Ngày sinh: 30-08 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thanh Tôn
Lê Thanh Tôn
Ngày sinh: 01-01 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Ngô Bá Toàn
Nguyễn Ngô Bá Toàn
Ngày sinh: 02-12 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Ngọc Vũ
Phạm Ngọc Vũ
Ngày sinh: 08-04 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Vinh
Nguyễn Hữu Vinh
Ngày sinh: 01-03 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nhân viên kỹ thuật: Công ty TNHH XD Minh Hòa
Trần Tường Khang
Trần Tường Khang
Ngày sinh: 09-11 (30)
An Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Lâm Dũng
Hồ Lâm Dũng
Ngày sinh: 27-08 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khánh Lộc
Nguyễn Khánh Lộc
Ngày sinh: 09-11 (30)
Quảng Trị
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Long
Nguyễn Xuân Long
Ngày sinh: 22-02 (33)
Nghệ An
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Âu Tường Lãm
Bùi Âu Tường Lãm
Ngày sinh: 25-05 (35)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Hoàng Thành
Trần Hoàng Thành
Ngày sinh: 04-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Kim Phúc
Nguyễn Thị Kim Phúc
Ngày sinh: 11-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Nhớ
Nguyễn Văn Nhớ
Ngày sinh: 12-02 (28)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Viễn Nam
Nguyễn Viễn Nam
Ngày sinh: 19-09 (32)
Thuận Hải
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Thật
Nguyễn Thành Thật
Ngày sinh: 10-11 (29)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát: Công ty Đông Dương
Lê Quang Thái
Lê Quang Thái
Ngày sinh: 28-03 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thái Hữu Trang
Thái Hữu Trang
Ngày sinh: 20-12 (29)
Thuận Hải
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Vĩnh Trung
Lê Vĩnh Trung
Ngày sinh: 07-08 (34)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Thanh Tứ
Cao Thanh Tứ
Ngày sinh: 11-01 (30)
Quảng Nam
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Cần
Nguyễn Văn Cần
Ngày sinh: 25-05 (28)
Nam Định
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Hải Bằng
Phạm Hải Bằng
Ngày sinh: 11-12 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Liên Bang
Nguyễn Liên Bang
Ngày sinh: 24-08 (35)
Đồng Nai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Chinh
Nguyễn Trần Chinh
Ngày sinh: 25-05 (28)
Long An
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Ngọc Tiến
Lương Ngọc Tiến
Ngày sinh: 10-10 (33)
Khánh Hóa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Thị Thiết
Trịnh Thị Thiết
Ngày sinh: 29-10 (30)
Thanh Hóa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Tân
Nguyễn Thành Tân
Ngày sinh: 25-05 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đoàn Minh Sử
Đoàn Minh Sử
Ngày sinh: 10-06 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Bích Nga
Nguyễn Thị Bích Nga
Ngày sinh: 15-02 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Văn Hoan
Hoàng Văn Hoan
Ngày sinh: 15-03 (33)
Đắk Lắk
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Hữu Hóa
Cao Hữu Hóa
Ngày sinh: 21-08 (40)
Quảng Trị
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lê Minh Hiếu
Nguyễn Lê Minh Hiếu
Ngày sinh: 08-04 (32)
Phú Yên
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thái Định
Nguyễn Thái Định
Ngày sinh: 20-12 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Quang Đông
Võ Quang Đông
Ngày sinh: 26-11 (29)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Từ Dũng
Nguyễn Từ Dũng
Ngày sinh: 28-01 (36)
Bình Định
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Ngày sinh: 23-12 (30)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quỳnh Chi
Nguyễn Quỳnh Chi
Ngày sinh: 27-11 (30)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Thanh Hiển
Hoàng Thanh Hiển
Ngày sinh: 20-12 (33)
Quảng Bình
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phi Tiển
Nguyễn Phi Tiển
Ngày sinh: 15-02 (30)
Phú Khánh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Quang Thắng
Trương Quang Thắng
Ngày sinh: 14-01 (33)
Quảng Trị
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 18-03 (33)
Hà Nội
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long
Trương Minh Phước
Trương Minh Phước
Ngày sinh: 20-11 (29)
Gia Lai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Phong
Trần Đức Phong
Ngày sinh: 27-09 (29)
Tiền Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Tấn Nhật
Huỳnh Tấn Nhật
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Đồng Nai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Quốc Vĩnh
Đặng Quốc Vĩnh
Ngày sinh: 07-05 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Đình Vỹ
Trương Đình Vỹ
Ngày sinh: 23-01 (31)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp