Khoa Kế toán (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Nguyễn Thanh An
Nguyễn Thanh An
Ngày sinh: 13-05 (33)
Minh Hải
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Ngô Ngọc Quang Châu
Ngô Ngọc Quang Châu
Ngày sinh: 24-05 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Lê Thị Diễm Châu
Lê Thị Diễm Châu
Ngày sinh: 15-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Đỗ Thị Hường
Đỗ Thị Hường
Ngày sinh: 02-09 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Tăng
Nguyễn Ngọc Tăng
Ngày sinh: 10-07 (29)
Thái Bình
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 04-06 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Ngọc Thoa
Trần Ngọc Thoa
Ngày sinh: 07-06 (34)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Lê Thị Phương Uyên
Lê Thị Phương Uyên
Ngày sinh: 16-03 (27)
Đăk Lắk
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Thị Thúy Vân
Trần Thị Thúy Vân
Ngày sinh: 12-10 (28)
Bình Định
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Thị Hoài
Trần Thị Hoài
Ngày sinh: 21-01 (27)
Nghệ An
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Quỳnh Liên
Nguyễn Thị Quỳnh Liên
Ngày sinh: 20-05 (27)
KonTum
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Ngô Thị Minh
Ngô Thị Minh
Ngày sinh: 12-09 (30)
Ninh Bình
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Lê Thị Yến Minh
Lê Thị Yến Minh
Ngày sinh: 09-06 (28)
Tiền Giang
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Trần Thị Thu Nga
Trần Thị Thu Nga
Ngày sinh: 15-01 (28)
Quảng Bình
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Trần Thị Kim Ngân
Trần Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 08-07 (27)
Bình Phước
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Quách Tâm Trang
Quách Tâm Trang
Ngày sinh: 27-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Võ Thị Thạch Yến
Võ Thị Thạch Yến
Ngày sinh: 25-03 (27)
Phú Yên
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Lê Thùy Dung
Lê Thùy Dung
Ngày sinh: 27-05 (28)
Thuận Hải
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thanh Diệu
Nguyễn Thanh Diệu
Ngày sinh: 17-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Dương Ngọc Hạnh
Dương Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 17-03 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Đặng Tuyết Hằng
Đặng Tuyết Hằng
Ngày sinh: 01-10 (27)
Kiên Giang
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Phan Thanh Ngọc
Phan Thanh Ngọc
Ngày sinh: 23-11 (32)
Phú Thọ
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Huỳnh Kim Nhanh
Huỳnh Kim Nhanh
Ngày sinh: 01-01 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Trần Thị Nhiệm
Trần Thị Nhiệm
Ngày sinh: 29-11 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 18-01 (27)
Nghệ An
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Phi
Nguyễn Thị Phi
Ngày sinh: 19-10 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Lê Thị Trang
Lê Thị Trang
Ngày sinh: 02-09 (28)
Tiền Giang
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Huỳnh Thị Ngọc Trâm
Huỳnh Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 09-09 (29)
BìnhThuận
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Ngân
Nguyễn Thị Thanh Ngân
Ngày sinh: 15-05 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Trần Thanh Ngọc
Trần Thanh Ngọc
Ngày sinh: 12-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Trần Thị Phụng
Trần Thị Phụng
Ngày sinh: 21-11 (28)
Phú Yên
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Dương Thị Phấn
Dương Thị Phấn
Ngày sinh: 20-01 (29)
Bình Thuận
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Đỗ Thị Kim Hoàn
Đỗ Thị Kim Hoàn
Ngày sinh: 21-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trần Thị Duyên
Trần Thị Duyên
Ngày sinh: 09-10 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Mai Thị Lệ Huyền
Mai Thị Lệ Huyền
Ngày sinh: 12-12 (29)
Bình Thuận
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Minh Xuân Mai
Nguyễn Minh Xuân Mai
Ngày sinh: 14-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trần Thanh Phú
Trần Thanh Phú
Ngày sinh: 07-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Mai Thị Nương
Mai Thị Nương
Ngày sinh: 01-06 (29)
Bình Định
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Thơ
Nguyễn Thị Minh Thơ
Ngày sinh: 24-03 (32)
Vĩnh Long
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Văn Thiện
Nguyễn Văn Thiện
Ngày sinh: 10-08 (28)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trương Ngọc Thủy Tiên
Trương Ngọc Thủy Tiên
Ngày sinh: 01-11 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trần Hoàng Thủy Tiên
Trần Hoàng Thủy Tiên
Ngày sinh: 08-06 (37)
Lâm Đồng
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Văn Thị Hồng Xuyên
Văn Thị Hồng Xuyên
Ngày sinh: 05-03 (32)
Nghệ An
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Đặng Cao Quốc Trưởng
Đặng Cao Quốc Trưởng
Ngày sinh: 12-04 (31)
Nghĩa Bình
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Văn Thị Thanh Tuyền
Văn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 26-03 (28)
Gia Lai
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Lý Thị Vân
Lý Thị Vân
Ngày sinh: 28-08 (30)
Lạng Sơn
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Võ Lê Hà Vy
Võ Lê Hà Vy
Ngày sinh: 07-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy Din
Nguyễn Thị Thùy Din
Ngày sinh: 24-04 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Đoàn Thị Ngọc Bích
Đoàn Thị Ngọc Bích
Ngày sinh: 14-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Ngọc Anh
Nguyễn Hoàng Ngọc Anh
Ngày sinh: 12-07 (28)
Nam Định
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Lã Thị Chúc
Lã Thị Chúc
Ngày sinh: 09-09 (29)
Nam Định
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Lê Thị Hồng
Lê Thị Hồng
Ngày sinh: 20-02 (33)
Bình Định
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Phạm Phương Lan
Phạm Phương Lan
Ngày sinh: 01-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Nguyễn Phương Linh
Nguyễn Phương Linh
Ngày sinh: 05-12 (36)
Cửu Long
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Lê Thị Kiều Linh
Lê Thị Kiều Linh
Ngày sinh: 17-07 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nguyễn Thị Thúy Liễu
Ngày sinh: 15-05 (28)
Nghĩa Bình
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Huỳnh Nữ Phúc Ly
Huỳnh Nữ Phúc Ly
Ngày sinh: 22-05 (29)
Thuận Hải
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Lương Thị Lụa
Lương Thị Lụa
Ngày sinh: 18-06 (38)
Nam Định
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Bùi Thị Hoa
Bùi Thị Hoa
Ngày sinh: 10-09 (31)
Nam Định
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Mai
Nguyễn Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 06-07 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Dương Thanh Sơn
Dương Thanh Sơn
Ngày sinh: 01-05 (33)
Bình Định
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo
Ngày sinh: 28-12 (30)
Hà Tĩnh
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Thị Tú
Nguyễn Thị Tú
Ngày sinh: 14-07 (33)
Nghệ An
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Hồng Vinh
Nguyễn Hồng Vinh
Ngày sinh: 16-03 (34)
Bình Định
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Đinh Thị Hồng Vân
Đinh Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 18-11 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Thị Phương Anh
Nguyễn Thị Phương Anh
Ngày sinh: 01-08 (33)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Phùng Kim Hoàng
Phùng Kim Hoàng
Ngày sinh: 23-02 (36)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Ngày sinh: 03-11 (34)
Quảng Bình
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Trương Thị Lan
Trương Thị Lan
Ngày sinh: 02-06 (32)
Bà Rịa Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Lành Thị Vân Ngọc
Lành Thị Vân Ngọc
Ngày sinh: 20-08 (37)
Lạng Sơn
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Trần Thị Ngọc Hằng
Trần Thị Ngọc Hằng
Ngày sinh: 06-03 (30)
TP. HCM
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
Ngày sinh: 29-04 (32)
Long An
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trần Thị Thanh Hường
Trần Thị Thanh Hường
Ngày sinh: 31-07 (30)
CH Dân Chủ Đức
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trương Thị Hồng Linh
Trương Thị Hồng Linh
Ngày sinh: 25-05 (31)
Long An
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Tuyết Loan
Nguyễn Thị Tuyết Loan
Ngày sinh: 28-05 (35)
Bến Tre
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Hoàng Thị Lệ My
Hoàng Thị Lệ My
Ngày sinh: 30-04 (31)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Huỳnh Thị Ngân Thúy
Huỳnh Thị Ngân Thúy
Ngày sinh: 06-06 (30)
Long An
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trần Thị Thu Trang
Trần Thị Thu Trang
Ngày sinh: 22-09 (29)
Bến Tre
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trần Thị Mỹ Diệu
Trần Thị Mỹ Diệu
Ngày sinh: 23-08 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Lê Anh Đào
Nguyễn Lê Anh Đào
Ngày sinh: 18-10 (31)
Ninh Thuận
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Phạm Thị Hát
Phạm Thị Hát
Ngày sinh: 06-08 (31)
Bình Định
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Vũ Ngọc Huyền
Vũ Ngọc Huyền
Ngày sinh: 12-12 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Quách Thị Quỳnh Loan
Quách Thị Quỳnh Loan
Ngày sinh: 08-06 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 12-07 (30)
Quảng Bình
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Phước Lộc
Nguyễn Phước Lộc
Ngày sinh: 15-12 (32)
An Giang
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Nhật Phương
Nguyễn Thị Nhật Phương
Ngày sinh: 07-09 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Phùng Nguyên Dạ Thảo
Phùng Nguyên Dạ Thảo
Ngày sinh: 21-10 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Mai Thảo
Nguyễn Thị Mai Thảo
Ngày sinh: 23-05 (30)
Sóc Trăng
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo
Ngày sinh: 05-06 (29)
Bắc Ninh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Phan Thị Diệu Thạnh
Phan Thị Diệu Thạnh
Ngày sinh: 06-09 (30)
Bến Tre
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Trường Thuận
Nguyễn Trường Thuận
Ngày sinh: 22-06 (31)
Lâm Đồng
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Phùng Thị Trang
Phùng Thị Trang
Ngày sinh: 28-09 (32)
Gia Lai-Kon Tum
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thanh Vi
Nguyễn Thanh Vi
Ngày sinh: 03-01 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thúy An
Nguyễn Thị Thúy An
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Long An
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Phương Trang
Nguyễn Phương Trang
Ngày sinh: 06-10 (35)
Khánh Hòa
Lớp: 09120261
Kiểm toán
Phan Ngô Thảo Nguyên
Phan Ngô Thảo Nguyên
Ngày sinh: 04-10 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09120261
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Kim
Nguyễn Thị Thanh Kim
Ngày sinh: 30-06 (34)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Vũ Thị Diễm Hương
Vũ Thị Diễm Hương
Ngày sinh: 17-05 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Lưu Thị Quỳnh Mai
Lưu Thị Quỳnh Mai
Ngày sinh: 21-10 (34)
Hậu Giang
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Trần Ngọc Vương
Trần Ngọc Vương
Ngày sinh: 28-10 (31)
Bình Định
Lớp: 09120201
Kiểm toán