Khoa Kế toán (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Lê Thị Mỹ Dung
Lê Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 07-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kế toán
Nguyễn Thanh An
Nguyễn Thanh An
Ngày sinh: 13-05 (32)
Minh Hải
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Ngày sinh: 22-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Thị Anh
Nguyễn Thị Anh
Ngày sinh: 30-07 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Lê Phương Khánh
Nguyễn Lê Phương Khánh
Ngày sinh: 11-09 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Lê Thị Kim Sa
Lê Thị Kim Sa
Ngày sinh: 19-11 (26)
Bà Rịa- Vũng Tàu
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Duy Thái
Trần Duy Thái
Ngày sinh: 04-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 04-11 (27)
Bình Thuận
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Hồ Ngọc Thi
Hồ Ngọc Thi
Ngày sinh: 27-10 (32)
Bạc Liêu
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Trí Thuận
Nguyễn Trí Thuận
Ngày sinh: 18-12 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 13-11 (26)
Bến Tre
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Đinh Thị Bích Tuyền
Đinh Thị Bích Tuyền
Ngày sinh: 29-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Hương Hoa
Nguyễn Ngọc Hương Hoa
Ngày sinh: 18-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Trần Thị Bích Liên
Trần Thị Bích Liên
Ngày sinh: 07-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 31-10 (26)
Tây Ninh
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Trần Thị Mến
Trần Thị Mến
Ngày sinh: 23-06 (31)
Lâm Đồng
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Lê Thị Yến Minh
Lê Thị Yến Minh
Ngày sinh: 09-06 (27)
Tiền Giang
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Hồ Thị Quế Nam
Hồ Thị Quế Nam
Ngày sinh: 24-10 (27)
Quảng Trị
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Huỳnh Thị Thúy Vy
Huỳnh Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 14-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Trương Bội Thư
Trương Bội Thư
Ngày sinh: 13-04 (26)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Văn Đình Vũ
Văn Đình Vũ
Ngày sinh: 20-05 (28)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Tạ Hồng Đào
Tạ Hồng Đào
Ngày sinh: 15-08 (26)
An Giang
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Hữu Phước Em
Nguyễn Hữu Phước Em
Ngày sinh: 02-02 (29)
Cửu Long
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Trần Minh Đức
Trần Minh Đức
Ngày sinh: 31-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Ngô Trường Hải
Ngô Trường Hải
Ngày sinh: 06-04 (34)
Cần Thơ
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Như Ngọc
Nguyễn Thị Như Ngọc
Ngày sinh: 07-04 (29)
Phú Yên
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 16-02 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Trần Thị Nhiệm
Trần Thị Nhiệm
Ngày sinh: 29-11 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Đặng Thị Tố Nữ
Đặng Thị Tố Nữ
Ngày sinh: 17-03 (27)
Bình Định
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Phan Thái Phú
Phan Thái Phú
Ngày sinh: 13-09 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Mai Kiều Trang
Nguyễn Mai Kiều Trang
Ngày sinh: 19-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Trầm
Nguyễn Thị Ngọc Trầm
Ngày sinh: 02-09 (30)
Long An
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thạch Trúc
Nguyễn Thị Thạch Trúc
Ngày sinh: 24-11 (26)
Phú Yên
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Ngân
Nguyễn Thị Thanh Ngân
Ngày sinh: 15-05 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Trung Nguyên
Nguyễn Trung Nguyên
Ngày sinh: 15-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Trần Thanh Ngọc
Trần Thanh Ngọc
Ngày sinh: 12-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Nữ Bảo Ngọc
Nguyễn Nữ Bảo Ngọc
Ngày sinh: 02-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Trương Huệ Yến
Trương Huệ Yến
Ngày sinh: 24-08 (30)
Cần Thơ
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Minh Xuân Mai
Nguyễn Minh Xuân Mai
Ngày sinh: 14-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Lê Thị Bích Liêu
Lê Thị Bích Liêu
Ngày sinh: 17-09 (29)
Thuận Hải
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Mai Thị Nương
Mai Thị Nương
Ngày sinh: 01-06 (28)
Bình Định
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trịnh Ngọc An Nhiên
Trịnh Ngọc An Nhiên
Ngày sinh: 04-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trương Ngọc Thủy Tiên
Trương Ngọc Thủy Tiên
Ngày sinh: 01-11 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Lê Thị Tường Vy
Lê Thị Tường Vy
Ngày sinh: 10-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Phạm Thị Mộng Tiền
Phạm Thị Mộng Tiền
Ngày sinh: 27-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Tô Thị Vui
Tô Thị Vui
Ngày sinh: 14-03 (27)
Thái Bình
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Lý Thị Vân
Lý Thị Vân
Ngày sinh: 28-08 (29)
Lạng Sơn
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trần Thị Khánh Vy
Trần Thị Khánh Vy
Ngày sinh: 12-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy Din
Nguyễn Thị Thùy Din
Ngày sinh: 24-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Đoàn Thị Ngọc Bích
Đoàn Thị Ngọc Bích
Ngày sinh: 14-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Phạm Thị Ngọc Diễm
Phạm Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 22-05 (27)
Phú Yên
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Trần Thị Lắm
Trần Thị Lắm
Ngày sinh: 20-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Lê Thị Bích Liên
Lê Thị Bích Liên
Ngày sinh: 25-04 (32)
Bến Tre
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Bùi Thị Lương
Bùi Thị Lương
Ngày sinh: 11-11 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Nguyễn Bá Luân
Nguyễn Bá Luân
Ngày sinh: 24-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Đàm Thị Thanh Tuyền
Đàm Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 06-10 (29)
Hải Hưng
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Trần Thị Kim Hiền
Trần Thị Kim Hiền
Ngày sinh: 20-08 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Trần Thị Kim Loan
Trần Thị Kim Loan
Ngày sinh: 14-04 (32)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Phạm Thị Diễm Hương
Phạm Thị Diễm Hương
Ngày sinh: 30-08 (29)
Thái Bình
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Phạm Thị Thảo Phượng
Phạm Thị Thảo Phượng
Ngày sinh: 20-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Thị Trang Nhung
Nguyễn Thị Trang Nhung
Ngày sinh: 12-01 (29)
Thái Bình
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Phạm Thị Thương Thương
Phạm Thị Thương Thương
Ngày sinh: 05-06 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Trần Kiều Vi
Trần Kiều Vi
Ngày sinh: 21-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Phùng Kim Hoàng
Phùng Kim Hoàng
Ngày sinh: 23-02 (35)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Ngày sinh: 03-11 (33)
Quảng Bình
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Phương Thùy
Nguyễn Thị Phương Thùy
Ngày sinh: 27-08 (33)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Lê Thị Hà Xuân
Lê Thị Hà Xuân
Ngày sinh: 02-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Phạm Thị Tuyết Vân
Phạm Thị Tuyết Vân
Ngày sinh: 14-09 (29)
Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Cao Thanh Tùng
Cao Thanh Tùng
Ngày sinh: 08-01 (32)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Phạm Thị Hải Yến
Phạm Thị Hải Yến
Ngày sinh: 19-05 (28)
Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 10-01 (31)
Tây Ninh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Bùi Thị Cẩm Hiền
Bùi Thị Cẩm Hiền
Ngày sinh: 16-08 (30)
Tây Ninh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trịnh Thị Hè
Trịnh Thị Hè
Ngày sinh: 13-07 (29)
Ninh Bình
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Hoàng Thị Lệ My
Hoàng Thị Lệ My
Ngày sinh: 30-04 (30)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Mạnh
Nguyễn Thị Mạnh
Ngày sinh: 16-07 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Cao Thị Bích Ngọc
Cao Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 10-02 (33)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Thùy
Nguyễn Thị Minh Thùy
Ngày sinh: 07-10 (29)
Lân Đồng
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Lê Thị Kim Sol
Lê Thị Kim Sol
Ngày sinh: 08-09 (30)
Bến Tre
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 21-10 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Cúc
Nguyễn Thị Kim Cúc
Ngày sinh: 20-11 (28)
Phú Yên
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Trần Thị Mỹ Diệu
Trần Thị Mỹ Diệu
Ngày sinh: 23-08 (30)
Đồng Tháp
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Thái Thị Diệp
Thái Thị Diệp
Ngày sinh: 02-10 (29)
Nghệ An
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Mỹ Đức
Nguyễn Thị Mỹ Đức
Ngày sinh: 22-07 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy Liên
Nguyễn Thị Thùy Liên
Ngày sinh: 18-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Phan Thị Diệu Thạnh
Phan Thị Diệu Thạnh
Ngày sinh: 06-09 (29)
Bến Tre
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Đặng Thị Huyền Trang
Đặng Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 09-09 (28)
Sông Bé
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Dương Tuyết Trang
Dương Tuyết Trang
Ngày sinh: 14-05 (28)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Võ Thu Tranh
Võ Thu Tranh
Ngày sinh: 18-06 (31)
Bến Tre
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Phùng Thị Trang
Phùng Thị Trang
Ngày sinh: 28-09 (31)
Gia Lai-Kon Tum
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Võ Quốc Duy
Võ Quốc Duy
Ngày sinh: 10-03 (38)
Bình Định
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Trần Thị Thu Hưng
Trần Thị Thu Hưng
Ngày sinh: 28-07 (33)
Phú Yên
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Phan Thị Bích Nguyệt
Phan Thị Bích Nguyệt
Ngày sinh: 14-08 (30)
Bình Định
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Lưu Thị Quỳnh Mai
Lưu Thị Quỳnh Mai
Ngày sinh: 21-10 (33)
Hậu Giang
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Tâm
Nguyễn Thị Tâm
Ngày sinh: 02-09 (31)
Nghệ An
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Trần Thị Sáu
Trần Thị Sáu
Ngày sinh: 02-12 (29)
Bình Định
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Trần Thị Kiều Oanh
Trần Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 15-12 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Trần Thị Tuyết Nhung
Trần Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 28-02 (32)
Đồng Nai
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Ngày sinh: 01-09 (31)
Thuận Hải
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Mộng Thu
Nguyễn Thị Mộng Thu
Ngày sinh: 19-08 (32)
Long An
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 09-09 (39)
Hà Tây
Lớp: 09120201
Kiểm toán