Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt
Ngày sinh: 24-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Bùi Minh Chơn
Bùi Minh Chơn
Ngày sinh: 21-03 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Hoa ánh Hiền
Hoa ánh Hiền
Ngày sinh: 01-01 (27)
TP. HCM
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Ngày sinh: 23-09 (28)
Long An
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Đào Trọng Luân
Đào Trọng Luân
Ngày sinh: 02-04 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Từ Minh Ngọc
Từ Minh Ngọc
Ngày sinh: 07-11 (30)
Bình Thuận
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Phạm Minh Thái
Phạm Minh Thái
Ngày sinh: 17-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Trần Bảo Thạch
Trần Bảo Thạch
Ngày sinh: 24-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 10-02 (29)
Bến Tre
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Hiền Trực
Nguyễn Hiền Trực
Ngày sinh: 01-01 (27)
Bình Dương
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Đỗ Tuấn Tùng
Đỗ Tuấn Tùng
Ngày sinh: 28-03 (27)
Hưng Yên
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Chu Quốc Duy
Chu Quốc Duy
Ngày sinh: 01-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Lâm Vĩ Quyền
Lâm Vĩ Quyền
Ngày sinh: 02-09 (28)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Võ Nguyễn Anh Tuấn
Võ Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 18-04 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Thị Phương Trang
Huỳnh Thị Phương Trang
Ngày sinh: 18-11 (27)
Đăk Lăk
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoàng Minh
Nguyễn Hoàng Minh
Ngày sinh: 22-07 (30)
Long An
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Lê Minh Nhựt
Lê Minh Nhựt
Ngày sinh: 05-05 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 21-07 (27)
TPHCM
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Vương Trung Thoại
Vương Trung Thoại
Ngày sinh: 07-07 (29)
An Giang
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Đặng Tuấn Duy
Đặng Tuấn Duy
Ngày sinh: 11-06 (32)
Tiền Giang
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hoàng Cơ
Nguyễn Hoàng Cơ
Ngày sinh: 24-05 (28)
Long An
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Ngô Như Hiển
Ngô Như Hiển
Ngày sinh: 13-11 (29)
Thái Bình
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Ngô Xuân Lực
Ngô Xuân Lực
Ngày sinh: 11-02 (29)
Nam Định
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thành Lộc
Nguyễn Thành Lộc
Ngày sinh: 04-03 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Nhật Thành
Nguyễn Nhật Thành
Ngày sinh: 22-09 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Tâm
Nguyễn Văn Tâm
Ngày sinh: 21-11 (33)
Bình Thuận
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Lê Hùng Tín
Lê Hùng Tín
Ngày sinh: 23-01 (28)
Long An
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Huỳnh Minh Hoàng
Huỳnh Minh Hoàng
Ngày sinh: 10-09 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Mìu Tàu Khìn
Mìu Tàu Khìn
Ngày sinh: 04-10 (29)
Đồng Nai
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Nhật
Lê Hoàng Nhật
Ngày sinh: 08-05 (29)
Bình Phước
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Trần Thị Miến
Trần Thị Miến
Ngày sinh: 07-03 (28)
Nam Định
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nông Văn Tuấn
Nông Văn Tuấn
Ngày sinh: 15-02 (28)
Gia Lai
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Nhật Thanh Duy
Nguyễn Nhật Thanh Duy
Ngày sinh: 16-03 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Đoàn Thanh Liêm
Đoàn Thanh Liêm
Ngày sinh: 15-03 (30)
Bến Tre
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Lê Mạnh Hùng
Lê Mạnh Hùng
Ngày sinh: 16-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Duy Minh
Nguyễn Duy Minh
Ngày sinh: 11-12 (28)
Nam Định
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Vũ Hồng Thái
Vũ Hồng Thái
Ngày sinh: 13-04 (29)
Nghệ An
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Bùi Văn Việt
Bùi Văn Việt
Ngày sinh: 10-08 (32)
Phú Yên
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Ngọc Hải
Huỳnh Ngọc Hải
Ngày sinh: 20-03 (31)
Đồng Nai
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thế Hiển
Nguyễn Thế Hiển
Ngày sinh: 25-10 (29)
Bình Dương
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Xuân Huy
Nguyễn Xuân Huy
Ngày sinh: 10-08 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Lê Văn Lâm
Lê Văn Lâm
Ngày sinh: 27-11 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Ngày sinh: 16-12 (32)
Kon Tum
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Ngoan
Nguyễn Văn Ngoan
Ngày sinh: 22-12 (31)
Cần Thơ
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Quang Thiện
Nguyễn Quang Thiện
Ngày sinh: 18-07 (31)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn
Ngày sinh: 13-12 (31)
Bình Định
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Vũ Thị Thương
Vũ Thị Thương
Ngày sinh: 23-09 (31)
Hải Dương
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Tôn Thất Gia Trung
Tôn Thất Gia Trung
Ngày sinh: 09-07 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Lưu Vũ Tuyên
Lưu Vũ Tuyên
Ngày sinh: 15-02 (31)
Thanh Hoá
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Tú
Nguyễn Văn Tú
Ngày sinh: 20-01 (29)
Kiên Giang
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Huỳnh Quốc Vinh
Huỳnh Quốc Vinh
Ngày sinh: 23-03 (30)
Long An
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phan Quốc Việt
Phan Quốc Việt
Ngày sinh: 12-08 (30)
Bến Tre
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phạm Thị Kim Chi
Phạm Thị Kim Chi
Ngày sinh: 27-11 (42)
Cửu Long
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hồng Bá
Nguyễn Hồng Bá
Ngày sinh: 26-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Trần Văn Đen
Trần Văn Đen
Ngày sinh: 06-06 (31)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Đình Hùng Khắc
Nguyễn Đình Hùng Khắc
Ngày sinh: 01-07 (34)
Phú Yên
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thái Lộc
Nguyễn Thái Lộc
Ngày sinh: 24-10 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Thị Trúc Linh
Lê Thị Trúc Linh
Ngày sinh: 17-07 (31)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Võ Thị Thúy Kiều
Võ Thị Thúy Kiều
Ngày sinh: 09-03 (30)
Tây Ninh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Vũ Phi Long
Trần Vũ Phi Long
Ngày sinh: 15-01 (29)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Vũ Phong
Lê Vũ Phong
Ngày sinh: 12-12 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Phương
Nguyễn Văn Phương
Ngày sinh: 21-03 (31)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Thạch Hoàng Minh Phúc
Thạch Hoàng Minh Phúc
Ngày sinh: 25-08 (34)
Tiền Giang
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Anh Tài
Nguyễn Anh Tài
Ngày sinh: 25-02 (29)
Trà Vinh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Ngọc Thắng
Lê Ngọc Thắng
Ngày sinh: 05-03 (38)
Ninh Thuận
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm An Trí
Phạm An Trí
Ngày sinh: 10-12 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Minh Tú
Trần Minh Tú
Ngày sinh: 03-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Tấn Vũ
Huỳnh Tấn Vũ
Ngày sinh: 11-11 (32)
Bình Thuận
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh: 03-03 (33)
Đồng Nai
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đinh Xuân Lực
Đinh Xuân Lực
Ngày sinh: 17-09 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Đỗ Văn An
Đỗ Văn An
Ngày sinh: 03-07 (34)
Nam Định
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Văn Đông
Trần Văn Đông
Ngày sinh: 12-07 (36)
Hà Nam
Lớp: 10140161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Diệm
Nguyễn Diệm
Ngày sinh: 07-10 (33)
Phú Yên
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Trần Hiệp Hưng
Trần Hiệp Hưng
Ngày sinh: 10-04 (37)
Phú Khánh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Lợi
Nguyễn Văn Lợi
Ngày sinh: 16-12 (32)
Long An
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Hồ Ngọc Quang
Hồ Ngọc Quang
Ngày sinh: 03-12 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lương Kim Sơn
Lương Kim Sơn
Ngày sinh: 15-06 (31)
Vĩnh Long
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Trí
Nguyễn Văn Trí
Ngày sinh: 25-05 (33)
Bình Định
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lê Châu Phương Tú
Lê Châu Phương Tú
Ngày sinh: 23-10 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phan Bá Huỳnh Câu
Phan Bá Huỳnh Câu
Ngày sinh: 27-03 (31)
Long An
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Ngày sinh: 13-10 (31)
Thuận Hải
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Phạm Văn Hiển
Phạm Văn Hiển
Ngày sinh: 27-07 (32)
Thái Bình
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Thái Minh Huân
Thái Minh Huân
Ngày sinh: 03-09 (34)
Phú Khánh
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Phạm Hoàng Diễn
Phạm Hoàng Diễn
Ngày sinh: 12-02 (34)
Bến Tre
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Ngô Văn Cường
Ngô Văn Cường
Ngày sinh: 02-01 (33)
Quảng Nam
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Duy Lục
Nguyễn Duy Lục
Ngày sinh: 20-04 (40)
Nam Định
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Hồ Ngọc Thạch
Hồ Ngọc Thạch
Ngày sinh: 01-01 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Đức Thiện
Nguyễn Đức Thiện
Ngày sinh: 23-10 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Trần Văn Cường
Trần Văn Cường
Ngày sinh: 04-08 (34)
Quảng Trị
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Đỗ Hữu Hà
Lê Đỗ Hữu Hà
Ngày sinh: 03-12 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Hoàng Đăng Hoan
Hoàng Đăng Hoan
Ngày sinh: 21-10 (32)
Thuận Hải
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Ngọc Hùng
Lê Ngọc Hùng
Ngày sinh: 10-12 (40)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Lê Nhật
Nguyễn Lê Nhật
Ngày sinh: 22-12 (31)
Bình Định
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Xuân Sang
Nguyễn Xuân Sang
Ngày sinh: 10-06 (32)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Đặng Ngọc Diệp Khuê
Đặng Ngọc Diệp Khuê
Ngày sinh: 18-03 (30)
Quảng Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Quốc
Nguyễn Đình Quốc
Ngày sinh: 05-08 (34)
Quảng Nam
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Đinh Khắc Quang
Đinh Khắc Quang
Ngày sinh: 02-08 (37)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Đỗ Văn Sang
Đỗ Văn Sang
Ngày sinh: 16-06 (36)
Hà Tây
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Hoàng Tân
Lê Hoàng Tân
Ngày sinh: 12-02 (34)
Quảng Ngãi
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Mai Hoàng Tuấn
Mai Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 12-12 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện