Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Nguyễn Thành Dương
Nguyễn Thành Dương
Ngày sinh: 22-06 (26)
Phú Yên
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Lê Văn Hùng
Lê Văn Hùng
Ngày sinh: 06-07 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Hoa ánh Hiền
Hoa ánh Hiền
Ngày sinh: 01-01 (26)
TP. HCM
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Lộc
Nguyễn Lộc
Ngày sinh: 24-04 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Lâm Quang Long
Lâm Quang Long
Ngày sinh: 10-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Trần Xuân Phúc
Trần Xuân Phúc
Ngày sinh: 10-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Phạm Minh Thái
Phạm Minh Thái
Ngày sinh: 17-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Phan Si Sin
Phan Si Sin
Ngày sinh: 16-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Hoàng Minh Thoại
Hoàng Minh Thoại
Ngày sinh: 06-12 (29)
Bình Định
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Anh Vũ
Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 01-03 (27)
Bình Thuận
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Vũ Thu Huyền
Vũ Thu Huyền
Ngày sinh: 25-08 (26)
Nam Định
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Trần Tiến
Trần Tiến
Ngày sinh: 01-12 (27)
Bến Tre
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Phan Viết Thuận
Phan Viết Thuận
Ngày sinh: 01-01 (27)
Bình Phước
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Lâm Vĩ Quyền
Lâm Vĩ Quyền
Ngày sinh: 02-09 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Vũ Sỹ Toàn
Vũ Sỹ Toàn
Ngày sinh: 11-10 (30)
Hà Nội
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoàng Minh
Nguyễn Hoàng Minh
Ngày sinh: 22-07 (29)
Long An
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Đặng Văn Phi
Đặng Văn Phi
Ngày sinh: 03-02 (26)
Bình Thuận
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Lê Minh Nhựt
Lê Minh Nhựt
Ngày sinh: 05-05 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Cao Nhật Nguyên
Cao Nhật Nguyên
Ngày sinh: 19-07 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Lê Văn Nghề
Lê Văn Nghề
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tiền Giang
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Khói
Nguyễn Văn Khói
Ngày sinh: 01-10 (27)
Cà Mau
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Phúc Lễ
Nguyễn Phúc Lễ
Ngày sinh: 14-05 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Nhiều
Nguyễn Văn Nhiều
Ngày sinh: 25-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Quốc
Nguyễn Văn Quốc
Ngày sinh: 04-06 (30)
Hà Tĩnh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Thêm
Nguyễn Văn Thêm
Ngày sinh: 20-02 (27)
Tây Ninh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Võ Văn Trí
Võ Văn Trí
Ngày sinh: 09-01 (28)
Bình Thuận
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Quốc Hiệp
Nguyễn Quốc Hiệp
Ngày sinh: 24-11 (28)
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Mìu Tàu Khìn
Mìu Tàu Khìn
Ngày sinh: 04-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thanh Huy
Nguyễn Thanh Huy
Ngày sinh: 24-11 (29)
Tiền Giang
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Phạm Tấn Tài
Phạm Tấn Tài
Ngày sinh: 15-12 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Tất Cường
Nguyễn Tất Cường
Ngày sinh: 27-03 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Vũ Hồ Việt Bảo
Vũ Hồ Việt Bảo
Ngày sinh: 22-01 (28)
Bình Định
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Đặng Hoàng Minh
Đặng Hoàng Minh
Ngày sinh: 08-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Mai Văn Lợi
Mai Văn Lợi
Ngày sinh: 10-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Lê Văn Linh
Lê Văn Linh
Ngày sinh: 10-12 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Đoàn Tấn Pha
Đoàn Tấn Pha
Ngày sinh: 12-05 (32)
Bến Tre
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Duy Minh
Nguyễn Duy Minh
Ngày sinh: 11-12 (27)
Nam Định
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Minh Tân
Nguyễn Minh Tân
Ngày sinh: 24-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Dũng
Nguyễn Hữu Dũng
Ngày sinh: 20-02 (31)
Hải Dương
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Phạm Huỳnh Minh Luân
Phạm Huỳnh Minh Luân
Ngày sinh: 04-02 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Ngày sinh: 17-06 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Vũ Ngọc Lân
Vũ Ngọc Lân
Ngày sinh: 15-02 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Lê Phương Thái
Nguyễn Lê Phương Thái
Ngày sinh: 20-10 (31)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Trần Văn Thừa
Trần Văn Thừa
Ngày sinh: 14-02 (29)
Long An
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Thọ
Nguyễn Văn Thọ
Ngày sinh: 10-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Võ Thiện
Võ Thiện
Ngày sinh: 12-11 (29)
Bến Tre
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú
Ngày sinh: 24-01 (32)
Bình Định
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Bùi Minh Tuấn
Bùi Minh Tuấn
Ngày sinh: 13-02 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phan Quốc Việt
Phan Quốc Việt
Ngày sinh: 12-08 (29)
Bến Tre
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Lê Công Vụ
Lê Công Vụ
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Long An
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phạm Văn Dũng
Phạm Văn Dũng
Ngày sinh: 20-02 (29)
Hà Nam Ninh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Lê Phú Cường
Lê Phú Cường
Ngày sinh: 20-09 (32)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Lê Trung Chương
Lê Trung Chương
Ngày sinh: 24-06 (30)
Tây Ninh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Lê Tiến Danh
Lê Tiến Danh
Ngày sinh: 25-03 (32)
Đồng Nai
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Hồ Lê Anh Hoàng
Hồ Lê Anh Hoàng
Ngày sinh: 01-05 (29)
Bình Định
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Đắc Hai
Lê Đắc Hai
Ngày sinh: 10-07 (31)
Đồng Nai
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lưu Thị Ngoan
Lưu Thị Ngoan
Ngày sinh: 27-04 (31)
Cần Thơ
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Trọng Nghĩa
Huỳnh Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 12-09 (30)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Phú
Trần Phú
Ngày sinh: 24-08 (31)
Bình Trị Thiên
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Thị Kim Nguyệt
Lê Thị Kim Nguyệt
Ngày sinh: 13-04 (31)
Long An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Thạch Hoàng Minh Phúc
Thạch Hoàng Minh Phúc
Ngày sinh: 25-08 (33)
Tiền Giang
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Nguyễn Như Quỳnh
Trần Nguyễn Như Quỳnh
Ngày sinh: 10-10 (30)
Sông Bé
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phan Xuân Thịnh
Phan Xuân Thịnh
Ngày sinh: 18-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm Ngọc Tuấn
Phạm Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 08-08 (31)
Hà Tĩnh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Tấn Vũ
Huỳnh Tấn Vũ
Ngày sinh: 11-11 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Minh Tuấn
Trần Minh Tuấn
Ngày sinh: 16-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phan Ngọc Thuận
Phan Ngọc Thuận
Ngày sinh: 18-07 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Võ Thành Thân
Võ Thành Thân
Ngày sinh: 24-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Phước
Nguyễn Hữu Phước
Ngày sinh: 02-01 (30)
Long An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm Xuân Bách
Phạm Xuân Bách
Ngày sinh: 09-05 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quốc Anh
Nguyễn Quốc Anh
Ngày sinh: 18-12 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Vinh Dương
Huỳnh Vinh Dương
Ngày sinh: 10-03 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Diệm
Nguyễn Diệm
Ngày sinh: 07-10 (32)
Phú Yên
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Hoàng Hiếu
Hoàng Hiếu
Ngày sinh: 20-12 (37)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lê Nguyên Hoàng
Lê Nguyên Hoàng
Ngày sinh: 02-08 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Nguyên
Nguyễn Đình Nguyên
Ngày sinh: 23-09 (30)
Tây Ninh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Thanh Sang
Huỳnh Thanh Sang
Ngày sinh: 08-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Thiện
Nguyễn Hữu Thiện
Ngày sinh: 12-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hoài Thanh
Nguyễn Hoài Thanh
Ngày sinh: 09-10 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đức Tú
Nguyễn Đức Tú
Ngày sinh: 07-11 (30)
Hải Dương
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Cương
Nguyễn Văn Cương
Ngày sinh: 06-01 (32)
Hải Dương
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phan Bá Huỳnh Câu
Phan Bá Huỳnh Câu
Ngày sinh: 27-03 (30)
Long An
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Vũ Đình Cao
Vũ Đình Cao
Ngày sinh: 18-06 (31)
Hải Dương
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Minh Nghĩa
Nguyễn Minh Nghĩa
Ngày sinh: 05-09 (37)
Khánh Hòa
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Trương Văn Long
Trương Văn Long
Ngày sinh: 12-07 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Thái Minh Huân
Thái Minh Huân
Ngày sinh: 03-09 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Hồ Bá Tuấn
Hồ Bá Tuấn
Ngày sinh: 16-09 (36)
Nghệ An
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Võ Thành Đạt
Võ Thành Đạt
Ngày sinh: 29-09 (30)
Đồng Nai
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Đăng Quỳnh
Nguyễn Đăng Quỳnh
Ngày sinh: 02-01 (30)
Long An
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Công Minh
Nguyễn Công Minh
Ngày sinh: 10-05 (33)
Quảng Bình
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Thiếu Vương
Huỳnh Thiếu Vương
Ngày sinh: 16-05 (30)
Khánh Hoà
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Cao Cương
Nguyễn Cao Cương
Ngày sinh: 02-03 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Ngọc Hội
Nguyễn Ngọc Hội
Ngày sinh: 12-09 (33)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Trần Nguyễn Công Nguyên
Trần Nguyễn Công Nguyên
Ngày sinh: 02-01 (32)
Đồng Nai
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Ngọc Qui
Nguyễn Ngọc Qui
Ngày sinh: 30-11 (32)
Bến Tre
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Đinh Khắc Quang
Đinh Khắc Quang
Ngày sinh: 02-08 (36)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Thanh Tâm
Huỳnh Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (33)
Thuận Hải
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Mai Thanh Tuấn
Mai Thanh Tuấn
Ngày sinh: 12-12 (32)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Mai Hoàng Tuấn
Mai Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 12-12 (30)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Mai Lại Thành Châu
Mai Lại Thành Châu
Ngày sinh: 08-12 (30)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện