Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt
Ngày sinh: 24-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Chung
Nguyễn Văn Chung
Ngày sinh: 18-08 (27)
Ninh Bình
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Hoàng Văn Bắc
Hoàng Văn Bắc
Ngày sinh: 18-11 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Bảo Huy
Nguyễn Bảo Huy
Ngày sinh: 01-01 (2017)
An Giang
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Lê Văn Hùng
Lê Văn Hùng
Ngày sinh: 06-07 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Hoa ánh Hiền
Hoa ánh Hiền
Ngày sinh: 01-01 (27)
TP. HCM
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Trần Đại Nghĩa
Trần Đại Nghĩa
Ngày sinh: 23-09 (28)
Long An
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Ngô Xuân Mười
Ngô Xuân Mười
Ngày sinh: 02-12 (28)
Sông Bé
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Đào Trọng Luân
Đào Trọng Luân
Ngày sinh: 02-04 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ngày sinh: 11-04 (28)
Long An
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Phan Si Sin
Phan Si Sin
Ngày sinh: 16-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Tuấn Tú
Nguyễn Tuấn Tú
Ngày sinh: 10-07 (29)
Sóc Trăng
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Trần Tiến
Trần Tiến
Ngày sinh: 01-12 (28)
Bến Tre
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoàng Vũ
Nguyễn Hoàng Vũ
Ngày sinh: 21-08 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoàng Minh
Nguyễn Hoàng Minh
Ngày sinh: 22-07 (30)
Long An
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Hoàng Văn Lai
Hoàng Văn Lai
Ngày sinh: 10-10 (30)
Bà Rịa_Vũng Tàu
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Trần Anh Kiên
Trần Anh Kiên
Ngày sinh: 26-08 (29)
Tây Ninh
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Huy
Phạm Văn Huy
Ngày sinh: 01-11 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Đặng Văn Phi
Đặng Văn Phi
Ngày sinh: 03-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 21-07 (27)
TPHCM
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Phạm Phan Thanh
Phạm Phan Thanh
Ngày sinh: 06-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Vàng
Nguyễn Thanh Vàng
Ngày sinh: 19-09 (28)
Long An
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Ngày sinh: 30-11 (28)
Bình Thuận
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Hùng
Nguyễn Thanh Hùng
Ngày sinh: 29-09 (27)
Đà Nẵng
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Ngô Như Hiển
Ngô Như Hiển
Ngày sinh: 13-11 (29)
Thái Bình
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Khánh Duy
Nguyễn Khánh Duy
Ngày sinh: 26-03 (28)
Long An
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Hoàng Đức Dũng
Hoàng Đức Dũng
Ngày sinh: 22-11 (29)
Thái Bình
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
Ngày sinh: 12-05 (30)
Tây Ninh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Nhiều
Nguyễn Văn Nhiều
Ngày sinh: 25-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Võ Văn Trí
Võ Văn Trí
Ngày sinh: 09-01 (29)
Bình Thuận
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Dương Thành Vũ
Dương Thành Vũ
Ngày sinh: 30-03 (30)
Hà Nam
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Trương Thành Du
Trương Thành Du
Ngày sinh: 06-10 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Quốc Hiệp
Nguyễn Quốc Hiệp
Ngày sinh: 24-11 (29)
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Võ Trọng Nghĩa
Võ Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 19-11 (29)
Phú Yên
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Nhật Trường
Nguyễn Văn Nhật Trường
Ngày sinh: 26-02 (31)
Long An
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trần Thị Mộng Trinh
Nguyễn Trần Thị Mộng Trinh
Ngày sinh: 20-12 (28)
Vĩng Long
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Hoàng Minh Việt
Hoàng Minh Việt
Ngày sinh: 07-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nông Văn Tuấn
Nông Văn Tuấn
Ngày sinh: 15-02 (28)
Gia Lai
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Tất Cường
Nguyễn Tất Cường
Ngày sinh: 27-03 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Mai Văn Minh An
Mai Văn Minh An
Ngày sinh: 04-11 (29)
Trà Vinh
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Đoàn Thanh Liêm
Đoàn Thanh Liêm
Ngày sinh: 15-03 (30)
Bến Tre
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Ngọc Tân
Nguyễn Ngọc Tân
Ngày sinh: 22-02 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Minh Tân
Nguyễn Minh Tân
Ngày sinh: 24-10 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Đỗ Thành Quân
Đỗ Thành Quân
Ngày sinh: 20-07 (29)
Tiền Giang
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Chí Thiện
Nguyễn Chí Thiện
Ngày sinh: 01-05 (30)
Đồng Nai
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Minh Thăm
Huỳnh Minh Thăm
Ngày sinh: 15-05 (28)
Bến Tre
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Đào Xuân Trường
Đào Xuân Trường
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tây Ninh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Thiên Trung
Huỳnh Thiên Trung
Ngày sinh: 15-11 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Trương Chí Hải
Trương Chí Hải
Ngày sinh: 27-09 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Tín Lân
Nguyễn Tín Lân
Ngày sinh: 09-11 (31)
Đồng Nai
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thành Lân
Nguyễn Thành Lân
Ngày sinh: 02-02 (30)
Ninh Bình
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Minh Thạnh
Nguyễn Minh Thạnh
Ngày sinh: 14-08 (31)
Phú Yên
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thành Trọng
Nguyễn Thành Trọng
Ngày sinh: 18-08 (30)
Long An
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Lưu Vũ Tuyên
Lưu Vũ Tuyên
Ngày sinh: 15-02 (31)
Thanh Hoá
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phạm Khánh Duy
Phạm Khánh Duy
Ngày sinh: 14-04 (32)
Tiền Giang
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Xuân Duy
Lê Xuân Duy
Ngày sinh: 19-07 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Cao Tấn Cường
Cao Tấn Cường
Ngày sinh: 05-09 (33)
Quảng Nam
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Quảng Thị Thu Hằng
Quảng Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 09-04 (34)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Hà Hữu Khoa
Hà Hữu Khoa
Ngày sinh: 12-10 (34)
Thanh Hóa
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
Ngày sinh: 27-08 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lưu Thị Ngoan
Lưu Thị Ngoan
Ngày sinh: 27-04 (32)
Cần Thơ
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Trọng Nghĩa
Huỳnh Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 12-09 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Quang Mẫn
Huỳnh Quang Mẫn
Ngày sinh: 05-05 (30)
Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Xuân Luyến
Nguyễn Xuân Luyến
Ngày sinh: 02-07 (32)
Đồng Nai
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Văn Quý
Lê Văn Quý
Ngày sinh: 10-04 (32)
Quảng Trị
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Duy Phương
Nguyễn Duy Phương
Ngày sinh: 21-10 (33)
Long An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Hứa Minh Trung
Hứa Minh Trung
Ngày sinh: 07-03 (29)
Tây Ninh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh: 03-03 (33)
Đồng Nai
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phan Ngọc Thuận
Phan Ngọc Thuận
Ngày sinh: 18-07 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Phước
Nguyễn Hữu Phước
Ngày sinh: 02-01 (31)
Long An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm Đặng Hiếu Nghĩa
Phạm Đặng Hiếu Nghĩa
Ngày sinh: 04-03 (30)
Long An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đinh Xuân Lực
Đinh Xuân Lực
Ngày sinh: 17-09 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Đào Xuân Lộc
Đào Xuân Lộc
Ngày sinh: 25-08 (32)
Hải Dương
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phạm Xuân Bách
Phạm Xuân Bách
Ngày sinh: 09-05 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Võ Khoa Đăng
Võ Khoa Đăng
Ngày sinh: 08-07 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Đinh Thành Đạt
Đinh Thành Đạt
Ngày sinh: 08-07 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Diệm
Nguyễn Diệm
Ngày sinh: 07-10 (33)
Phú Yên
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phạm Công Hoan
Phạm Công Hoan
Ngày sinh: 17-08 (30)
Bình Định
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Trần Văn Hiếu
Trần Văn Hiếu
Ngày sinh: 15-06 (32)
Thanh Hóa
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phạm Minh Huy
Phạm Minh Huy
Ngày sinh: 22-11 (31)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lê Tuấn Trần Hùng
Lê Tuấn Trần Hùng
Ngày sinh: 25-12 (32)
Đồng Nai
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lương Kim Sơn
Lương Kim Sơn
Ngày sinh: 15-06 (31)
Vĩnh Long
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Ngô Văn Trung
Ngô Văn Trung
Ngày sinh: 18-04 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Thịnh
Phạm Văn Thịnh
Ngày sinh: 26-02 (31)
Thái Bình
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đức Tú
Nguyễn Đức Tú
Ngày sinh: 07-11 (31)
Hải Dương
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Cương
Nguyễn Văn Cương
Ngày sinh: 06-01 (33)
Hải Dương
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Trịnh Thanh Hải
Trịnh Thanh Hải
Ngày sinh: 22-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thành Vũ
Nguyễn Thành Vũ
Ngày sinh: 16-04 (34)
Đắk Lắk
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Phạm Thái Hiền
Phạm Thái Hiền
Ngày sinh: 20-02 (35)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Trần Quốc Cường
Trần Quốc Cường
Ngày sinh: 26-03 (33)
Lâm Đồng
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Đỗ Hữu Hà
Lê Đỗ Hữu Hà
Ngày sinh: 03-12 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Trương Hoàng Giang
Trương Hoàng Giang
Ngày sinh: 30-08 (35)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Đoàn Bửu Hiếu
Đoàn Bửu Hiếu
Ngày sinh: 08-05 (31)
Tiền Giang
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Ngọc Hùng
Lê Ngọc Hùng
Ngày sinh: 10-12 (40)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Hoàng Thanh Hữu
Hoàng Thanh Hữu
Ngày sinh: 17-04 (34)
Hà Tĩnh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Bá Ngọc
Nguyễn Bá Ngọc
Ngày sinh: 23-08 (31)
Hà Tây
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Thanh Tâm
Huỳnh Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (34)
Thuận Hải
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Ngô Văn Tình
Ngô Văn Tình
Ngày sinh: 06-10 (32)
Thanh Hoá
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Tiến Thịnh
Nguyễn Tiến Thịnh
Ngày sinh: 28-07 (32)
Đồng Nai
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Trương Ngọc Vinh
Trương Ngọc Vinh
Ngày sinh: 30-09 (33)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện