Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Nguyễn Thanh Hóa
Nguyễn Thanh Hóa
Ngày sinh: 14-10 (26)
Phú Yên
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Hoàng Đức Hậu
Hoàng Đức Hậu
Ngày sinh: 16-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Đỗ Minh Đường
Đỗ Minh Đường
Ngày sinh: 06-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Lâm Quang Long
Lâm Quang Long
Ngày sinh: 10-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Từ Minh Ngọc
Từ Minh Ngọc
Ngày sinh: 07-11 (29)
Bình Thuận
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Tăng Tường Thế
Tăng Tường Thế
Ngày sinh: 19-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Huỳnh Ngọc Trúc
Huỳnh Ngọc Trúc
Ngày sinh: 15-03 (30)
Long An
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Dương Mạnh Cường
Dương Mạnh Cường
Ngày sinh: 29-01 (26)
Ninh Bình
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thanh Tam
Nguyễn Thanh Tam
Ngày sinh: 22-02 (30)
Tiền Giang
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Phan Minh Hiếu
Phan Minh Hiếu
Ngày sinh: 07-08 (26)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quang Phúc
Nguyễn Quang Phúc
Ngày sinh: 22-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Thị Phương Trang
Huỳnh Thị Phương Trang
Ngày sinh: 18-11 (26)
Đăk Lăk
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Vũ Sỹ Toàn
Vũ Sỹ Toàn
Ngày sinh: 11-10 (30)
Hà Nội
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Mai Nhỉ
Nguyễn Mai Nhỉ
Ngày sinh: 25-08 (30)
Long An
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 21-07 (26)
TPHCM
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Hùng
Nguyễn Thanh Hùng
Ngày sinh: 29-09 (26)
Đà Nẵng
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hoàng Cơ
Nguyễn Hoàng Cơ
Ngày sinh: 24-05 (27)
Long An
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Đồng Thanh Hiếu
Đồng Thanh Hiếu
Ngày sinh: 17-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Bùi Diệp Phát Đạt
Bùi Diệp Phát Đạt
Ngày sinh: 14-08 (27)
Bến Tre
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Ngô Trường Huy
Ngô Trường Huy
Ngày sinh: 24-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Hữu Phần
Nguyễn Hữu Phần
Ngày sinh: 17-05 (27)
Long An
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Trì Nguyễn Ngọc Tùng
Trì Nguyễn Ngọc Tùng
Ngày sinh: 25-10 (27)
Trà Vinh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Huỳnh Minh Hoàng
Huỳnh Minh Hoàng
Ngày sinh: 10-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Mìu Tàu Khìn
Mìu Tàu Khìn
Ngày sinh: 04-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Trần Xuân Hồng
Trần Xuân Hồng
Ngày sinh: 22-10 (29)
An Giang
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Triết Minh
Nguyễn Triết Minh
Ngày sinh: 22-07 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Nhật Trường
Nguyễn Văn Nhật Trường
Ngày sinh: 26-02 (30)
Long An
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Trường
Nguyễn Hữu Trường
Ngày sinh: 13-06 (27)
Ninh Thuân
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Trung
Nguyễn Hữu Trung
Ngày sinh: 16-09 (29)
Tiền Giang
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 10-04 (35)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Vĩnh Dương
Huỳnh Vĩnh Dương
Ngày sinh: 10-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Tôn Thất Bình
Tôn Thất Bình
Ngày sinh: 02-06 (28)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Lê Phúc Hòa
Lê Phúc Hòa
Ngày sinh: 07-12 (28)
Long An
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Đặng Hoàng Minh
Đặng Hoàng Minh
Ngày sinh: 08-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Đỗ Đình Nghị
Đỗ Đình Nghị
Ngày sinh: 10-12 (32)
Hải Dương
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Lê Hải Nam
Lê Hải Nam
Ngày sinh: 03-04 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Hoàng Duy Thủy
Hoàng Duy Thủy
Ngày sinh: 13-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Thái
Nguyễn Văn Thái
Ngày sinh: 14-08 (28)
Ninh Bình
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Thiên Trung
Huỳnh Thiên Trung
Ngày sinh: 15-11 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Ngọc Hải
Huỳnh Ngọc Hải
Ngày sinh: 20-03 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Xuân Huy
Nguyễn Xuân Huy
Ngày sinh: 10-08 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Vũ Ngọc Lân
Vũ Ngọc Lân
Ngày sinh: 15-02 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Tín Lân
Nguyễn Tín Lân
Ngày sinh: 09-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Mai Thị Thanh Long
Mai Thị Thanh Long
Ngày sinh: 14-10 (30)
Bình Phước
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Ngày sinh: 16-12 (31)
Kon Tum
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Ngoan
Nguyễn Văn Ngoan
Ngày sinh: 22-12 (30)
Cần Thơ
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Hồ Sỹ Nhật
Hồ Sỹ Nhật
Ngày sinh: 02-04 (30)
Nghệ An
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Đoàn Lê Phú
Đoàn Lê Phú
Ngày sinh: 20-06 (29)
Bến Tre
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Huỳnh Văn Rồng
Huỳnh Văn Rồng
Ngày sinh: 28-04 (31)
Tây Ninh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Thọ
Nguyễn Văn Thọ
Ngày sinh: 10-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú
Ngày sinh: 24-01 (32)
Bình Định
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Tôn Thất Gia Trung
Tôn Thất Gia Trung
Ngày sinh: 09-07 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Trần Khoa Tiến
Trần Khoa Tiến
Ngày sinh: 26-01 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Trương Ngọc Trường
Trương Ngọc Trường
Ngày sinh: 15-08 (32)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phan Quốc Việt
Phan Quốc Việt
Ngày sinh: 12-08 (29)
Bến Tre
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phạm Thị Kim Chi
Phạm Thị Kim Chi
Ngày sinh: 27-11 (41)
Cửu Long
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm Trần Đạt
Phạm Trần Đạt
Ngày sinh: 01-09 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Đắc Hai
Lê Đắc Hai
Ngày sinh: 10-07 (31)
Đồng Nai
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thái Lộc
Nguyễn Thái Lộc
Ngày sinh: 24-10 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Quách Chí Kiên
Quách Chí Kiên
Ngày sinh: 18-08 (30)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đặng Đình Long
Đặng Đình Long
Ngày sinh: 10-06 (32)
Bình Định
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lưu Thị Ngoan
Lưu Thị Ngoan
Ngày sinh: 27-04 (31)
Cần Thơ
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đặng Sáu Sậu
Đặng Sáu Sậu
Ngày sinh: 20-04 (30)
Long An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Ngọc Thắng
Lê Ngọc Thắng
Ngày sinh: 05-03 (37)
Ninh Thuận
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm An Trí
Phạm An Trí
Ngày sinh: 10-12 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Giang Hoài Thương
Giang Hoài Thương
Ngày sinh: 10-01 (29)
Sông Bé
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Tấn Vũ
Huỳnh Tấn Vũ
Ngày sinh: 11-11 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
Ngày sinh: 24-04 (29)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Hà Thị Kiều Vân
Hà Thị Kiều Vân
Ngày sinh: 13-10 (29)
Gia Lai
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Võ Thanh Tùng
Võ Thanh Tùng
Ngày sinh: 08-05 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Võ Thành Thân
Võ Thành Thân
Ngày sinh: 24-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phan Văn Long
Phan Văn Long
Ngày sinh: 24-10 (28)
Nghệ An
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Trần Văn Đông
Trần Văn Đông
Ngày sinh: 12-07 (35)
Hà Nam
Lớp: 10140161
Kỹ thuật điện
Huỳnh Vinh Dương
Huỳnh Vinh Dương
Ngày sinh: 10-03 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Hoàng Hiếu
Hoàng Hiếu
Ngày sinh: 20-12 (37)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Cao Hoàng Hiệp
Cao Hoàng Hiệp
Ngày sinh: 12-10 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phạm Hoàng Hạc
Phạm Hoàng Hạc
Ngày sinh: 26-03 (30)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hoàng Khải
Nguyễn Hoàng Khải
Ngày sinh: 05-02 (29)
Long An
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Trần Hiệp Hưng
Trần Hiệp Hưng
Ngày sinh: 10-04 (36)
Phú Khánh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành Minh
Nguyễn Thành Minh
Ngày sinh: 19-08 (30)
Quảng Bình
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Hồ Viết Thành
Hồ Viết Thành
Ngày sinh: 28-09 (35)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Bùi Phạm Quốc Vương
Bùi Phạm Quốc Vương
Ngày sinh: 26-09 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lê Quang Trung
Lê Quang Trung
Ngày sinh: 04-03 (32)
Quảng Trị
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Hoài
Nguyễn Hoài
Ngày sinh: 09-07 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Phạm Văn Hiển
Phạm Văn Hiển
Ngày sinh: 27-07 (31)
Thái Bình
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Thái Minh Huân
Thái Minh Huân
Ngày sinh: 03-09 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Võ Thành Đạt
Võ Thành Đạt
Ngày sinh: 29-09 (30)
Đồng Nai
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Lê Văn Chí
Lê Văn Chí
Ngày sinh: 17-08 (31)
Hải Dương
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Võ Duy Thành
Võ Duy Thành
Ngày sinh: 11-11 (32)
Bình Thuận
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Đức Thiện
Nguyễn Đức Thiện
Ngày sinh: 23-10 (30)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Cao Cương
Nguyễn Cao Cương
Ngày sinh: 02-03 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Phạm Phúc Hiếu
Phạm Phúc Hiếu
Ngày sinh: 01-01 (30)
Cửu Long
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Ngọc Hội
Nguyễn Ngọc Hội
Ngày sinh: 12-09 (33)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Xuân Sang
Nguyễn Xuân Sang
Ngày sinh: 10-06 (31)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Minh Thanh
Nguyễn Minh Thanh
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tây Ninh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Tiến Thịnh
Nguyễn Tiến Thịnh
Ngày sinh: 28-07 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Trần Văn Tấn
Trần Văn Tấn
Ngày sinh: 18-04 (32)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
La Thanh Tuấn
La Thanh Tuấn
Ngày sinh: 30-12 (30)
Cửu Long
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Mai Xuân Trung
Mai Xuân Trung
Ngày sinh: 22-05 (36)
Bình Định
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Vũ Quốc Việt
Vũ Quốc Việt
Ngày sinh: 21-02 (34)
Kiên Giang
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện