Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt
Ngày sinh: 24-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Đào Trọng Luân
Đào Trọng Luân
Ngày sinh: 02-04 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Hồng Nhật Quang
Hồng Nhật Quang
Ngày sinh: 17-02 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Tăng Tường Thế
Tăng Tường Thế
Ngày sinh: 19-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Trần Bảo Thạch
Trần Bảo Thạch
Ngày sinh: 24-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Phan Si Sin
Phan Si Sin
Ngày sinh: 16-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Tuấn Tú
Nguyễn Tuấn Tú
Ngày sinh: 10-07 (28)
Sóc Trăng
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Hiền Trực
Nguyễn Hiền Trực
Ngày sinh: 01-01 (26)
Bình Dương
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Huỳnh Ngọc Trúc
Huỳnh Ngọc Trúc
Ngày sinh: 15-03 (30)
Long An
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Đỗ Tuấn Tùng
Đỗ Tuấn Tùng
Ngày sinh: 28-03 (26)
Hưng Yên
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Duy Hải
Nguyễn Duy Hải
Ngày sinh: 30-01 (30)
Bình Dương
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Tạ Thủy Tiên
Tạ Thủy Tiên
Ngày sinh: 27-09 (26)
Vũng Tàu
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Võ Nguyễn Anh Tuấn
Võ Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 18-04 (28)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Vương Trung Thoại
Vương Trung Thoại
Ngày sinh: 07-07 (28)
An Giang
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Lương Văn Giàu
Lương Văn Giàu
Ngày sinh: 11-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Trần Thanh Hồ
Trần Thanh Hồ
Ngày sinh: 25-01 (28)
Bến Tre
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Ngô Xuân Lực
Ngô Xuân Lực
Ngày sinh: 11-02 (28)
Nam Định
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thành Lộc
Nguyễn Thành Lộc
Ngày sinh: 04-03 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Phúc Lễ
Nguyễn Phúc Lễ
Ngày sinh: 14-05 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Hồ Sơn Nhiên
Hồ Sơn Nhiên
Ngày sinh: 07-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Phan Trọng Thuật
Phan Trọng Thuật
Ngày sinh: 17-06 (31)
Phú Khánh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 20-10 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Lê Hoàng Nhật
Lê Hoàng Nhật
Ngày sinh: 08-05 (28)
Bình Phước
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Triết Minh
Nguyễn Triết Minh
Ngày sinh: 22-07 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Tân
Nguyễn Văn Tân
Ngày sinh: 22-04 (29)
Nghệ An
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Vương Hoàng Phong
Vương Hoàng Phong
Ngày sinh: 01-02 (27)
Long An
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Trung
Nguyễn Hữu Trung
Ngày sinh: 16-09 (29)
Tiền Giang
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 10-04 (35)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Hoàng Minh Việt
Hoàng Minh Việt
Ngày sinh: 07-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Đặng Hoàng Minh
Đặng Hoàng Minh
Ngày sinh: 08-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Cao Tấn Tài
Cao Tấn Tài
Ngày sinh: 01-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Thái
Nguyễn Hồng Thái
Ngày sinh: 04-05 (39)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Bùi Văn Việt
Bùi Văn Việt
Ngày sinh: 10-08 (31)
Phú Yên
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Tạ Văn Chềnh
Tạ Văn Chềnh
Ngày sinh: 01-09 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thế Hiển
Nguyễn Thế Hiển
Ngày sinh: 25-10 (28)
Bình Dương
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phạm Văn Duyệt
Phạm Văn Duyệt
Ngày sinh: 04-01 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Huỳnh Ngọc Khanh
Huỳnh Ngọc Khanh
Ngày sinh: 20-05 (31)
Bình Định
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phạm Thị Huyên
Phạm Thị Huyên
Ngày sinh: 20-05 (30)
Thanh Hóa
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Tín Lân
Nguyễn Tín Lân
Ngày sinh: 09-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Ngày sinh: 16-12 (31)
Kon Tum
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Quang Thiện
Nguyễn Quang Thiện
Ngày sinh: 18-07 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Minh Thạnh
Nguyễn Minh Thạnh
Ngày sinh: 14-08 (30)
Phú Yên
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Trần Văn Thừa
Trần Văn Thừa
Ngày sinh: 14-02 (29)
Long An
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Tôn Thất Gia Trung
Tôn Thất Gia Trung
Ngày sinh: 09-07 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Lưu Vũ Tuyên
Lưu Vũ Tuyên
Ngày sinh: 15-02 (30)
Thanh Hoá
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phạm Thị Kim Chi
Phạm Thị Kim Chi
Ngày sinh: 27-11 (41)
Cửu Long
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm Trần Đạt
Phạm Trần Đạt
Ngày sinh: 01-09 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm Văn Dũng
Phạm Văn Dũng
Ngày sinh: 20-02 (29)
Hà Nam Ninh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Hồng Bá
Nguyễn Hồng Bá
Ngày sinh: 26-10 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Võ Ngọc Đức
Võ Ngọc Đức
Ngày sinh: 02-01 (29)
Bình Định
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Quảng Thị Thu Hằng
Quảng Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 09-04 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Thị Trúc Linh
Lê Thị Trúc Linh
Ngày sinh: 17-07 (30)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đặng Trung Kiên
Đặng Trung Kiên
Ngày sinh: 06-09 (33)
Thanh Hóa
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
Ngày sinh: 27-08 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trương Tuấn Long
Nguyễn Trương Tuấn Long
Ngày sinh: 22-08 (30)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đặng Đình Long
Đặng Đình Long
Ngày sinh: 10-06 (32)
Bình Định
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Trọng Nghĩa
Huỳnh Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 12-09 (30)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Vũ Phong
Lê Vũ Phong
Ngày sinh: 12-12 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đặng Sáu Sậu
Đặng Sáu Sậu
Ngày sinh: 20-04 (30)
Long An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Nguyễn Như Quỳnh
Trần Nguyễn Như Quỳnh
Ngày sinh: 10-10 (30)
Sông Bé
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Bùi Quốc Thanh
Bùi Quốc Thanh
Ngày sinh: 06-01 (28)
Long An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Võ Trí Triều
Võ Trí Triều
Ngày sinh: 11-11 (32)
Hà Tĩnh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phan Xuân Thịnh
Phan Xuân Thịnh
Ngày sinh: 18-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Hứa Minh Trung
Hứa Minh Trung
Ngày sinh: 07-03 (28)
Tây Ninh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh: 03-03 (32)
Đồng Nai
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Minh Tuấn
Trần Minh Tuấn
Ngày sinh: 16-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đỗ Văn An
Đỗ Văn An
Ngày sinh: 03-07 (33)
Nam Định
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 10-03 (31)
Sóc Trăng
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Điềm
Nguyễn Hữu Điềm
Ngày sinh: 20-12 (30)
Hải Hưng
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Võ Khoa Đăng
Võ Khoa Đăng
Ngày sinh: 08-07 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lê Tuấn Trần Hùng
Lê Tuấn Trần Hùng
Ngày sinh: 25-12 (31)
Đồng Nai
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Hồ Nguyễn Minh Quang
Hồ Nguyễn Minh Quang
Ngày sinh: 24-10 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Trần Ngọc Phương
Trần Ngọc Phương
Ngày sinh: 11-02 (37)
Bình Thuận
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Thiện
Nguyễn Hữu Thiện
Ngày sinh: 12-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hoài Thanh
Nguyễn Hoài Thanh
Ngày sinh: 09-10 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Trịnh Thanh Hải
Trịnh Thanh Hải
Ngày sinh: 22-11 (29)
Đồng Nai
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Trần Văn Hải
Trần Văn Hải
Ngày sinh: 19-07 (32)
Hải Dương
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Minh Nghĩa
Nguyễn Minh Nghĩa
Ngày sinh: 05-09 (37)
Khánh Hòa
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Đức Minh
Nguyễn Đức Minh
Ngày sinh: 16-05 (32)
Bình Phước
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thanh Tú
Nguyễn Thanh Tú
Ngày sinh: 25-10 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Trương Văn Đầy
Trương Văn Đầy
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Long An
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Dũng
Nguyễn Hữu Dũng
Ngày sinh: 10-01 (35)
Nghệ An
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Hồ Văn Chung
Hồ Văn Chung
Ngày sinh: 26-05 (33)
Đồng Nai
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thành Vũ
Nguyễn Thành Vũ
Ngày sinh: 16-04 (33)
Đắk Lắk
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Trần Thị Bích Diệp
Trần Thị Bích Diệp
Ngày sinh: 05-02 (32)
Ninh Thuận
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Cao Cương
Nguyễn Cao Cương
Ngày sinh: 02-03 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Trịnh Chí Công
Trịnh Chí Công
Ngày sinh: 04-07 (30)
Bình Định
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Lê Nhật
Nguyễn Lê Nhật
Ngày sinh: 22-12 (30)
Bình Định
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Bá Ngọc
Nguyễn Bá Ngọc
Ngày sinh: 23-08 (30)
Hà Tây
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Phạm Thị Kim Ngân
Phạm Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 09-04 (31)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Ngọc Hải Nam
Nguyễn Ngọc Hải Nam
Ngày sinh: 24-04 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Phạm Tiến Minh
Phạm Tiến Minh
Ngày sinh: 30-08 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Đỗ Văn Sang
Đỗ Văn Sang
Ngày sinh: 16-06 (35)
Hà Tây
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Hoàng Tân
Lê Hoàng Tân
Ngày sinh: 12-02 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lương Công Thăng
Lương Công Thăng
Ngày sinh: 15-11 (34)
Phú Khánh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Minh Thanh
Nguyễn Minh Thanh
Ngày sinh: 01-01 (2016)
Tây Ninh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Đinh Thanh Tú
Đinh Thanh Tú
Ngày sinh: 13-10 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Mai Xuân Trung
Mai Xuân Trung
Ngày sinh: 22-05 (36)
Bình Định
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Vũ Quốc Việt
Vũ Quốc Việt
Ngày sinh: 21-02 (34)
Kiên Giang
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Vũ Bảo
Lê Vũ Bảo
Ngày sinh: 12-07 (33)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện