Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Trần Văn Trung
Trần Văn Trung
Ngày sinh: 15-10 (31)
Lớp: 08DD3N
Điện - Điện Tử (2008)
Trưởng phòng kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển hệ thống: Công ty Cp thang máy đại thiên ân - LBM, công ty Nippon lift VN
Trần Văn Tiên
Trần Văn Tiên
Ngày sinh: 02-02 (28)
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nghiên cứu viên: Công ty solarBK
Trần Hữu Tài
Trần Hữu Tài
Ngày sinh: 23-12 (31)
Lớp: 08DD3N
Điện - Điện Tử (2008)
Kỹ sư giám sát thi công lắp đặt: Công ty TNHH tập đoàn thang máy thiết bị thăng long
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 17-10 (26)
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long
Nguyễn Thanh Nhân
Nguyễn Thanh Nhân
Ngày sinh: 29-01 (31)
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Giảng viên: Khoa Quản trị kinh doanh – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 18-10 (31)
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện - điện tử và Viễn thông
Cán bộ HSE: Công ty Giày Fuluh
Nguyễn Phương Lan Chi
Nguyễn Phương Lan Chi
Ngày sinh: 02-09 (33)
Lớp: 07DD2N
Điện - Điện Tử (2008)
Kỹ sư thiết kế: Công ty TNHH thiết kế Renesas VN
Nguyễn Phạm Trường Giang
Nguyễn Phạm Trường Giang
Ngày sinh: 30-08 (32)
Lớp: 07DD2N
Điện - Điện Tử (2008)
Networt & infrastructure engineer: B'smart
Nguyễn Hoài Nhớ
Nguyễn Hoài Nhớ
Ngày sinh: 10-03 (34)
Lớp: 07DD3N
Điện - Điện Tử (2008)
Trưởng bộ phận kỹ thuật: Công ty TNHH công nghiệp vĩnh thiên
Nguyễn Diệp Nguyên Phong
Nguyễn Diệp Nguyên Phong
Ngày sinh: 06-09 (32)
Lớp: 08DD3N
Điện - Điện Tử (2008)
Trưởng bộ phận kỹ thuật: Danfoss industries Pte Ltd Reqresentative office (Đan Mạch)
Lê Hữu Tài
Lê Hữu Tài
Ngày sinh: 29-12 (34)
Lớp: 07DD3N
Điện - Điện Tử (2008)
Viên chức phòng thí nghiệm: Trường đại học tôn đức thắng
Lê Chí Thanh
Lê Chí Thanh
Ngày sinh: 08-07 (33)
Lớp: 07DD2N
Điện - Điện Tử (2008)
Trưởng bộ phận BHDN lớn: VNPT TP.HCM
Kiều Quốc Hưng
Kiều Quốc Hưng
Ngày sinh: 03-11 (33)
Lớp: 06DD2N
Điện - Điện Tử (2008)
Cán bộ phụ trách phòng thì nghiệm: Trường đại học tôn đức thắng
Huỳnh Thanh Thiện
Huỳnh Thanh Thiện
Ngày sinh: 17-03 (28)
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Giảng Viên (lecturer): Khoa điện - điện tử - trường đại học học tôn đức thắng
Hoàng Mạnh Linh
Hoàng Mạnh Linh
Ngày sinh: 21-12 (30)
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Kỹ sư máy bay: Viet Nam Airline
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 23-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Phó Giám Đốc: Công ty Cổ Phần TV XD TM Nam Trung
Nguyễn Văn Duẩn
Nguyễn Văn Duẩn
Ngày sinh: 15-09 (30)
Ninh Bình
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Kỹ sư giám sát thi công: Công ty Cp Unico Vina